Hvis spørsmålet ditt krever arkivundersøkelser, bør du selv komme på en av våre lesesaler og gjennomgå aktuelt materiale. Forbered deg ved å søke i arkivkataloger og bestille arkivmateriale til bruk på lesesalen på Arkivportalen. På lesesalen kan du få råd og hjelp til søk i relevante kataloger og arkiver.