Slektsgransking hjemmefra

Digitalarkivet er Arkivverkets nettportal for å publisere digitalt arkivmateriale i bilde-, tekst- og databaseformat. Dette gjelder både elektronisk skapt materiale og materiale som er digitalisert fra original, mikrofilm eller fra tradisjonelle papirutgaver. Her kan du sitte ved din egen PC hjemme, og ha full tilgang til de viktigste arkivkildene for slektsgranskere. Du kan søke i komplette landsomfattende folketellinger for 1801, 1865, 1900 og 1910, emigrantprotokoller, skifteregistre, tinglysingsmateriale, skattematrikler og mye mer.

Du finner også skannede versjoner av nesten alle norske kirkebøker som er avlevert til Arkivverket. Disse er tilgjengelig frem til ca. 1930. Ønsker du nyere opplysninger, må du kontakte det aktuelle statsarkiv. Hvis kirkebøkene ikke er avlevert til statsarkivene, er de fremdeles på kirkekontorene. Kirkebøkene er ikke søkbare på navn, men hver bok har en detaljert innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelsen gjør det enkelt å gjøre oppslag, dersom du kjenner årstallet for den handlingen du er ute etter.

I Digitalpensjonatet finner du kildemateriale som institusjoner utenfor Arkivverket og andre organisasjoner og privatpersoner har registrert og publisert.

Debattforum

På Digitalarkivets side er det lenke til debattforum, hvor kan du komme i kontakt med både amatører og profesjonelle som arbeider med slektsgransking. Her kan man spørre om tips og råd, eller dele erfaringer og synspunkter med andre som deler din interesse.

Jeg finner ikke det jeg trenger på nettet

Publiseringen av slektshistoriske kilder på Digitalarkivet er en kontinuerlig prosess, nye databaser kommer til hver uke. Men selv om de viktigste kildene er lagt ut på nett, og det stadig kommer til nye, utgjør dette bare liten del av det samlede kildematerialet i arkivene. Det innebærer at du som slektsgransker må regne med å måtte besøke arkivene for å studere det originale kildematerialet.

Tekst til filmen om bruk av Digitalarkivet som html.