Spørsmål om opplysninger fra en enkel, identifiserbar kilde i arkiv som ikke er digitalisert legges inn på Arkivverkets eget forum. Vær så konkret som mulig og gjør noen undersøkelser på forhånd, for å gi oss best mulig informasjon om hva du ønsker fra arkivene.