I disse kildene kan du finne opplysninger om slektskap som gjør det mulig å fylle ut flere felt i en slektstavle. Men først og fremst er det andre ting man får vite; slikt som gir kjøtt og blod til navn som er funnet i kirkebøker, folketellinger og skifter. I arkivene finner du bl.a. skattelister og matrikler, pantebøker og panteregistre, rettsprotokoller, branntakster, militære ruller og sjømannsregistre som alle på sitt vis forteller om forfedrenes liv og levnet. Dette er kilder du kan gi deg i kast med når begynnerstadiet er tilbakelagt, og en viss rutine og erfaring er opparbeidet.

Tinglysingsmateriale fram til 1950 er skannet og tilgjengelig i Digitalarkivet. Det er også rettsprotokoller fram til ca. år 1800.