Skiftene er den tredje hovedkilden vår. Ved fordelingen av boet ble arverett og slektskapsforhold klarlagt og notert i skifteprotokollen. Her kan du få navn og andre opplysninger om den avdødes nærmeste familie. Dersom avdøde ikke hadde barn, var det søsken eller fjernere slektninger som arvet. Det lønner seg å undersøke skiftene i tiden etter et dødsfall, og denne kilden kan dessuten gå lenger tilbake enn folketellinger og kirkebøker. Skiftene kan derfor gjøre det mulig å føye til flere generasjoner i en slektstavle, når andre kilder tier.

Skiftemateriale fram til omtrent 1850 er skannet og tilgjengelig i Digitalarkivet. Yngre skiftemateriale finner du i statsarkivene.