Asker

Omfattet inntil 01.01.1894 også Østre og Vestre Bærum.

Ministerialbøker

I 1 1726-1744 04 Prestegjeldet.

I 2 1733-1766 08 Prestegjeldet. Konf. 1736-1765.

I 3 1767-1807 09 Prestegjeldet. Dødfødte 1806-1807. Hevede forlovelser.

I 4 1778-1799 04 Prestegjeldet. Overhøring av ungdom.

I 5 1807-1813 05 Prestegjeldet. Rapport fra medhjelpere og fjerdingsmenn om fremmede m.m. 1820-1821. Kommunikanter 1843-1846. Konf. fra 1808. Dødfødte 1808-1830.

I 6 1814-1824 12 Prestegjeldet.

I 7 1825-1864 15 Prestegjeldet. Fødte. Dissentere fra 1855.

I 8 1865-1878 10 Prestegjeldet. Fødte. Dissentere fra 1877.

I 9 1825-1878 11 Prestegjeldet. Konf.

I 10 1825-1878 05 Prestegjeldet. Vigde.

I 11 1825-1878 10 Prestegjeldet. Døde.

I 12 1825-1878 02 Prestegjeldet. Inn- og utfl. Utmeldte 1876-1878.

I 13 1879-1896 08 Asker sokn. Døpte. Døde.

I 14 1879-1900 09 Asker sokn. Konf. til 1899. Vigde.

I 14 1896-1915 09 Fødte 1896-1907. Døde 1896-1915.

I 15 1907-1915 04 Asker sokn. Fødte.

I 17 1900-1917 06 Asker sokn. Konf. til 1917. Vigde fra 1901.

II 1 1879-1895 05 Vestre Bærum sokn. Fødte. Døde.

II 2 1879-1921 05 Vestre Bærum sokn. Konf. til 1904. Vigde til 1916. Inn- og utfl.

III 1 1879-1892 05 Østre Bærum sokn. Fødte. Døde.

III 2 1879-1904 06 Østre Bærum sokn. Konf. til 1903. Vigde. Inn- og utfl. Inn- og utmeldte.

III 3 1892-1904 06 Østre Bærum sokn. Fødte. Døde.

Klokkerbøker

I 1 1814-1830 12 Prestegjeldet. Fødte. Døde. Konf. og vigde til 1824. Flyttede til 1824.

II 1 1856-1870 04 Vestre Bærum sokn. Fødte. Døde. 1864 heftet inn foran.

II 2 1871-1874 02 Vestre Bærum sokn. Fødte. Døde. Seminarskoleregnskap 1839-1864.

II 3 1875-1889 03 Vestre Bærum sokn. Fødte. Døde.

II 4 1890-1899 02 Vestre Bærum sokn. Fødte. Døde.

III 1 1854-1873 04 Østre Bærum sokn. Fødte. Døde.

III 2 1874-1883 04 Østre Bærum sokn. Fødte. Vigde til 1881. Døde.

III 3 1884-1897 06 Østre Bærum sokn. Fødte. Døde.

Fødselsregistre

1 1916-1925 07 Prestegjeldet.

Aurskog

Aurskog og Blaker.

Ministerialbøker

I 1 1707-1735 03 Prestegjeldet. Høst 1714 - vår 1715 mangler.

I 2 1735-1766 06 Prestegjeldet. Konf. fra 1736. Vigde fra 1739.

I 3 1767-1807 08 Prestegjeldet. Uekte barn til 1789. Offentlige skriftemål til 1789. Fol. 1-8 mgl.

I 4 1807-1814 05 Prestegjeldet. Konf. 1808-1813. Vaks. 1818. Journal og kopibok 1846-1878. Oppl. om skolene 1861-1862. Skatter etc. 1869-1880.

I 5 1814-1829 10 Prestegjeldet. Flyttede fra 1815.

I 6 1829-1853 17 Prestegjeldet. Konf. fra 1830. Vaks. fra 1830. Register over vigsler 1843-1853.

I 7 1854-1877 12 Prestegjeldet. Utmeldte 1858-1859.

I 8 1878-1937 11 Aurskog sokn. Fødte 1878-1891. Dødfødte 1879-1914. Konf. 1878-1902. Vigde 1878-1900. Døde 1878-1899. Innfl. 1878-1924. Utfl. 1878-1919. Innmeldte 1906-1936. Utmeldte 1888-1937. Dagsregister 1878-1888. Antall kommunikanter 1860-1925, fol. 315b.

I 9 1891-1898 02 Fødte.

Fa 0010 1898-1905 03 Aurskog sokn. Fødte.

Fa 0011 1905-1911 03 Aurskog sokn. Fødte.

Fa 0012 1902-1915 02 Aurskog sokn. Konf.

Fa 0013 1900-1910 02 Aurskog sokn. Vigde. Døde.

Fb 0001 1878-1901 09 Blaker sokn.

Fb 0002 1901-1911 02 Blaker sokn. Kun fødte.

Fb 0003 1909-1919 02 Blaker sokn. Konf. 1910-1917. Døde 1909-1919.

Klokkerbøker

I 1 1814-1829 10 Prestegjeldet. Flyttede fra 1815.

I 2 1829-1857 15 Prestegjeldet. Konf. fra 1830. Også flyttede.

I 3 1858-1883 07 Aurskog sokn. Konf. til 1882. Inn- og utfl. til 1867.

I 4 1901-1921 09 Aurskog sokn. Fødte til 1913. Dødfødte til 1905. Konf. til 1918. Døde til 1915.

I 5 1913-1925 03 Aurskog sokn. Fødte til 1922. Døde fra 1915.

I 6 1923-1939 08 Aurskog sokn. Fødte til 1933. Konf. 1918-1932. Vigde fra 1924. Døde 1925-1938. Borgerlig vigde 1927, 1932.

II 1 1858-1885 04 Blaker sokn. Konf. til 1884. Inn- og utfl. til 1886.

II 2 1901-1926 07 Blaker sokn.

Lysningsbøker

1 1905-1918 01 Prestegjeldet.

Drøbak

Drøbak og Frogn. Utskilt fra Ås prestegjeld ved kgl. res. 08.09.1823.

Ministerialbøker

I 1 1816-1842 13 Prestegjeldet. Konf. til 1831.

< > 1842-1858 Gikk tapt ved brann 07.03.1904.

I 2 1858-1870 13 Prestegjeldet. Vaks. til 1867. Ekstraktfortegnelse over fødte, vigde og døde til 1869. Folketall, husdyr m.m. 1865.

I 3 1871-1877 04 Drøbak sokn. Utmeldte 1877.

II 1 1878-1891 12 Drøbak sokn.

II 2 1891-1896 02 Drøbak sokn. Den egentlige kirkeboken er gått tapt ved brann; dette er en rekonstruksjon på grunnlag av innsendte sedler til Statistisk Sentralbyrå.

III 1 1871-1877 04 Frogn sokn. Den egentlige kirkeboken er gått tapt ved brann; dette er en 1891-1900 rekonstruksjon på grunnlag av innsendte sedler til Statistisk Sentralbyrå.

III 2 1878-1891 07 Frogn sokn.

F 0003 1919-1939 08 Frogn sokn.

Klokkerbøker

I 1 1897-1917 08 Drøbak sokn. Vigde til 1915. Konf. til 1916. Borgerlig vigde 1898-1916.

I 2 1917-1932 07 Drøbak sokn. Vigde fra 1915. Borgerlig vigde 1917-1918.

II 1 1901-1919 08 Frogn sokn. Konf. til 1918. Også konf. i Drøbak kirke. Fødte dissentere til 1909. Vigde dissentere til 1918. Døde dissentere 1904-1918.

Eidsvoll

Eidsvoll og Langset. Inntil 1777 også Hurdal og Feiring, som ble skilt ut som eget prestegjeld ved reskr. 12.03.1777. Kirkebøkene for Eidsvoll gikk tapt da prestegården brant 08.01.1877.

Ministerialbøker

1 1877-1881 09 Prestegjeldet.

2 1882-1895 08 Eidsvoll sokn. Fødte til 1892. Konf.

3 1882-1895 07 Eidsvoll sokn. Vigde. Døde til 1891.

4 1891-1900 09 Eidsvoll sokn. Fødte fra 1892. Døde.

I 5 1896-1906 07 Eidsvoll sokn. Konf. Vigde 1896-1904. Dissentere. Dagsreg.

I 6 1900-1907 08 Eidsvoll sokn. Fødte. Døde.

II 1 1882-1897 06 Langset sokn. Fødte. Konf. Vigde og døde 1882-1896.

II 2 1897-1907 06 Langset sokn. Fødte. Vigde. Døde. Konf. 1898-1907.

II 3 1898-1909 06 Langset sokn. Res. kapellan. Fødte. Konf., vigde og døde 1898-1908. Dagsreg. 1898-1905.

Klokkerbøker

I 1 1861-1866 05 Eidsvoll sokn. Konf. 1862-1865.

I 2 1866-1871 06 Eidsvoll sokn.

I 3 1871-1877 05 Eidsvoll sokn. Fødte 1872-1876. Døde fra 1872. Konf. til 1876.

I 4 1877-1884 07 Eidsvoll sokn. Konf. til 1883.

I 5 1884-1894 10 Eidsvoll sokn.

I 6 1895-1901 07 Eidsvoll sokn. Også døde dissentere.

I 7 1901-1909 07 Eidsvoll sokn. Vigde og døde fra 1902. Konf. til 1908. Fødte dissentere til 1904. Vigde dissentere til 1903. Døde dissentere 1902-1905.

I 8 1909-1918 10 Eidsvoll sokn. Døde fra 1910. Konf. 1908-1914.

I 9 1914-1927 05 Eidsvoll sokn. Konf. Døde fra 1919.

I 10 1919-1929 07 Eidsvoll sokn. Fødte. Vigde 1918-1926.

I 11 1926-1936 06 Eidsvoll sokn. Vigde. Konf. 1928-1938.

II 1 1861-1877 04 Langset sokn. Konf. fra 1862. Vigde til 1876. Døde til 1871.

II 2 1877-1897 05 Langset sokn. Konf. til 1880.

Lysningsbøker

1 1891-1892 01 Prestegjeldet.

2 1893-1899 03 Prestegjeldet.

3 1899-1905 02 Prestegjeldet.

4 1907-1921 03 Prestegjeldet.

5 1919-1935 04 Prestegjeldet.

Kommunikantbøker

I 1 1820-1834 04 Prestegjeldet.

Diverse

1 1688-1856 02 Prestegjeldet. Utdrag av kirkebøker. Riksarkivet privatarkiv nr. 51, bd. 76 (Wilhelm Lassens samlinger).

2 1695-1697 01 Eidsvoll sokn. Klokkeringingsbok.

3 1859-1869 03 Langset sokn. Skoleprotokoll.

4 1870-1896 03 Langset sokn. Skoleprotokoll.

5 1815-1865 07 Prestegjeldet. Døde i Eidsvoll. Utarbeidet av Otto Nordheim på grunnlag av sorenskriverens dødsmeldinger.

Enebakk

Enebakk og Marie.

Ministerialbøker

I 1 1719-1754 07 Prestegjeldet. Fødte fra 1720. Fødte 1721 mangler. Konf. 1736-1752. Offentlige skriftemål til 1753.

I 2 1755-1806 05 Prestegjeldet. Fødte fra 1758. Døde fra 1757. Konf. til 1805. Offentlige skriftemål til 1761.

I 3 1756-1806 02 Prestegjeldet. Vigde.

I 4 1806-1814 06 Prestegjeldet. Enebakks inndeling etter beliggenhet, matrikkelskyld (med eiere og oppsittere) og militær inndeling 1820. Lysninger 1811-1814 og 1843-1854. Vigde fra 1811. Forlovererklæringer 1830-1843. Konf. 1807-1814, 1823-1825 og 1829. Innfl. 1808-1810. Kvitteringer fra skoleholdere for lønn 1831-1838.

I 5 1815-1822 08 Prestegjeldet. En dåp 1814. Oppgaver over uekte barn 1790-1820. Alf. register over leiermål 1790-1820 (begge med forklaringer). Innfl. til 1823. Utfl. til 1825.

I 6 1815-1832 08 Prestegjeldet. En dåp 1814. Fødte til 1823. Konf. til 1828. Utfl. fra 1817. Innfl. fra 1821. Utvidelse av kirkegården 1832. Autorisert 1822 til bruk i stedet for I 5 ovenfor. Eldre innførsler overført fra I 5.

I 7 1823-1832 03 Prestegjeldet. Fødte.

I 8 1827-1833 01 Prestegjeldet. Konf.

I 9 1832-1861 10 Prestegjeldet. Fødte.

I 10 1829-1876 07 Prestegjeldet. Konf.

I 11 1862-1882 06 Prestegjeldet. Fødte. Utmeldte 1881. Dissentere 1876/1878.

I 12 1832-1882 03 Prestegjeldet. Vigde.

I 13 1832-1882 04 Prestegjeldet. Døde.

I 14 1833-1878 02 Prestegjeldet. Inn- og utflyttede.

I 15 1830-1867 04 Prestegjeldet. Vaksinerte.

I 16 1883-1898 11 Enebakk sokn. Fødte til 1895. Dødfødte til 1902. Vigde til 1897. Innmeldte til 1897. Utmeldte 1889-1895.

I 17 1881-1919 02 Enebakk sokn. Innfl. til 1916. Utflyttede.

II 1 1877-1902 03 Marie sokn. Fødte, dødfødte, vigde og døde 1883-1891. Konf. til 1890. Utfl. 1901-1902.

Klokkerbøker

I 1 1815-1833 09 Prestegjeldet. En dåp 1814. Fødte til 1822. Konf. til 1826. Også inn- og utfl.

I 2 1822-1833 04 Prestegjeldet. Fødte.

I 3 1833-1849 14 Prestegjeldet. Også innfl. til 1846 og utfl. til 1847.

I 4 1850-1866 11 Prestegjeldet. Konf. til 1857. Vigde til 1867.

I 5 1867-1888 12 Enebakk sokn. En viet og en død 1889. Konf. 1877-1879.

I 6 1889-1911 07 Enebakk sokn. Vigde til 1910.

G 0008 1891-1903 05 Enebakk sokn. Fødte 1891-1902. Konf. 1900-1902. Vigde 1891-1902. Døde 1891-1903.

II 1 1859-1890 06 Marie sokn. Ikke konf. En død 1891.

Fet

Fet og Rælingen.

Ministerialbøker

I 1 1716-1751 04 Prestegjeldet. Vigde. Fødte til 1736.

I 2 1716-1763 04 Prestegjeldet. Døde. Uekte barn og Offentlige skriftemål til 1787.

I 3 1736-1753 03 Prestegjeldet. Konf. Fødte 1737-1750.

I 4 1751-1773 05 Prestegjeldet. Fødte til 1771. Konf. fra 1753. Vigde 1752-1771.

I 5 1772-1796 06 Prestegjeldet. Fødte og vigde. Konf. fra 1774.

I 6 1764-1814 03 Prestegjeldet. Døde.

I 7 1797-1814 04 Prestegjeldet. Fødte. Konf. Vigde.

I 8 1815-1842 12 Prestegjeldet. To viet i 1843. Inn- og utfl. til 1814.

I 9 1843-1846 02 Prestegjeldet.

I 10 1847-1859 09 Prestegjeldet. Fødte til 1857.

I 10A 1851-1859 02 Prestegjeldet. Vaksinerte.

I 11 1857-1866 05 Prestegjeldet. Fødte.

I 12 1860-1866 06 Prestegjeldet. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

I 13 1867-1877 08 Prestegjeldet. Vaksinerte 1867.

I 14 1878-1891 06 Fet sokn.

I 15 1892-1904 07 Fet sokn.

Fa 0016 1905-1914 07 Fet sokn.

II 1 1878-1891 04 Rælingen sokn. En flyttet 1902.

II 2 1892-1904 04 Rælingen sokn. Utmeldte 1895, 1897-1898 og 1901.

Fb 0003 1905-1914 03 Rælingen sokn.

Klokkerbøker

I 1 1815-1842 11 Prestegjeldet. Også flyttede til 1841.

I 2 1843-1859 08 Prestegjeldet. Også flyttede. Utfl. fra 1847.

I 3 1860-1867 05 Prestegjeldet. Også flyttede.

I 4 1868-1874 06 Prestegjeldet. Konf. til 1872.

I 5 1875-1877 02 Fet sokn. Ikke konf.

I 6 1878-1891 07 Fet sokn. En død 1892. Konf. til 1890. To innfl. 1882.

I 7 1892-1906 05 Fet sokn. Konf. fra 1891.

I 8 1907-1920 06 Fet sokn. Døde til 1921. Konf. til 1919. Dødfødte til 1915.

I 9 1920-1934 06 Fet sokn. Døde fra 1922. Vigde til 1931.

II 1 1874-1888 04 Rælingen sokn. Født i Rælingen, men døpt utenbygds 1893. Dødfødte til 1911. Konf. til 1892. Vigde til 1896. Innfl. 1869-1914.

II 2 1888-1894 02 Rælingen sokn. Døde til 1898.

II 3 1894-1904 03 Rælingen sokn. Konf. fra 1893. Vigde fra 1896. Døde fra 1897.

II 4 1904-1913 03 Rælingen sokn. Vigde og døde fra 1905. Konf. fra 1911.

II 5 1914-1925 03 Rælingen sokn. Konf. til 1920. Vigde til 1922.

Gb 0007 1926-1938 02 Rælingen sokn.

Lysningsbøker

1 1906-1919 05 Prestegjeldet. Også forlovererklæringer 1905-1919. Konf. 1907-1919. Menighetsmøter 1914-1917.

Gjerdrum

Gjerdrum og Heni.

Ministerialbøker

1 1689-1736 05 Prestegjeldet. Vigde mangler 1718-1726. Inn- og utfl. 1702-1713. Opplysn. om Thorer Larsen Sørums tre døtre (fam. Krog og Ingier). Opplysn. om sorenskriver Edvard Røring.

2 1737-1797 09 Prestegjeldet. Offentlige skriftemål til 1784. Opplysn. i 1846 om en del personers dåp, konf. og død. Opplysn. om prost Hans Andreas Hjorth og prest Michael Kræfting.

3 1798-1815 09 Prestegjeldet. Også lysninger 1835-1854. Attester 1830-1854. Formanns- og representantskapsvalg 1847-1851. Formular til attest vedk. fattiglemmer.

4 1816-1836 09 Prestegjeldet. Konf. til 1835.

5 1835-1845 10 Prestegjeldet. Konf. til 1844. Vigde 1837-1844. Inn- og utfl. fra 1838. Opplysn. om arkivet, prestegårdens hus og inventar m.m. Om kirkene, prestene, gods og bibelutdeling. Opplysn. 1845 om en del personers dåp og død.

6 1845-1856 12 Prestegjeldet. Fødte og døde fra 1846. Flyttede 1846-1857. Vaksinerte 1856. Opplysn. om kirkene og prestene.

7 1857-1866 11 Prestegjeldet. Fire døde 1867. Rodeinndeling ved Ullensakerske eskadron og Hadelands musketeerkompani. Rodeinndeling Gjerdrum 1860/1866/1868.

8 1867-1880 06 Prestegjeldet. Vaks. til 1867. Bibelutdeling 1873-1878.

Fa 0009 1881-1916 10 Gjerdrum sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Dødfødte 1883-1916. Innfl. 1875-1906. Utfl. 1881-1919. Utmeldte 1881. Dagsregister 1881-1895.

Fb 0001 1881-1921 10 Heni sokn. Fødte. Vigde. Døde. Dødfødte 1882-1920. Konf. 1881-1920. Innfl. 1881-1909. Utfl.

Klokkerbøker

I 1 1816-1837 10 Prestegjeldet. Fødte til 1835. Konf. og vigde til 1834. Flyttede fra 1815. Opplysn. om Eli Olsdtr. Fjeldstadeies 16 barn.

I 2 1836-1850 08 Prestegjeldet. Konf. og døde til 1847. Vigde til 1846. Flyttede til 1846. To attester.

I 3 1851-1858 03 Prestegjeldet. Fødte.

I 4 1858-1890 05 Prestegjeldet. Fødte.

I 5 1891-1901 02 Prestegjeldet. Fødte.

II 1 1901-1944 07 Heni sokn.

Hurdal

Hurdal og Feiring. Utskilt fra Eidsvoll prestegjeld ved reskr. 12.03.1777.

Ministerialbøker

I 1 1777-1812 05 Prestegjeldet. Døde til 1813. Visitasberetning 25. - 26.06.1807.

I 2 1812-1814 02 Prestegjeldet. Vigde og døde fra 1813. Lysninger 1839-1840. Kallsbok 1866. Opplysn. om prestegjeldet, kirker, skoler, bibler m.v. 1841-1894.

I 3 1815-1828 08 Prestegjeldet. Konf. og utfl. til 1827. Opplysn. om prester 1827-1858.

I 4 1828-1845 11 Prestegjeldet.

I 5 1846-1859 09 Hurdal sokn.

I 6 1860-1877 10 Hurdal sokn. Innfl. til 1873. Vaksinerte til 1867. Fødte fra nabosokn 1862-1872.

I 7 1878-1906 09 Hurdal sokn. Fødte. Konf.

II 1 1846-1859 04 Feiring sokn.

II 2 1860-1877 03 Feiring sokn. Utfl. til 1876. Ikke innfl. Vakrinerte til 1867. Fødte fra nabosokn 1864-1870.

Klokkerbøker

1 1902-1934 12 Hurdal sokn.

Høland

Høland eller Løken med Bjørkelangen kapell, Søndre Høland (inntil 1931 kalt Hemnes) og Setskog.

Ministerialbøker

I 1 1719-1727 04 Prestegjeldet.

I 2 1728-1738 06 Prestegjeldet. Konf. fra 1736.

I 3 1739-1756 04 Prestegjeldet.

I 4 1757-1780 09 Prestegjeldet. Offentlige skriftemål til 1785.

I 5 1780-1793 05 Prestegjeldet. Konf. fra 1785.

I 6 1794-1814 07 Prestegjeldet.

I 7 1814-1827 07 Prestegjeldet. Konf. og flyttede fra 1815.

I 8 1827-1845 11 Prestegjeldet. Konf. fra 1828. Forlovererklæringer 1846-1871.

I 9 1846-1853 12 Prestegjeldet. Vaksinerte til 1848.

I 10 1854-1861 16 Prestegjeldet. Flyttede til 1858.

I 11 1862-1869 16 Prestegjeldet. Konf. til 1868. Vaksinerte til 1867.

I 12A 1869-1879 12 Prestegjeldet.

I 12B 1850-1877 02 Prestegjeldet. Dagsregister. Flyttede 1858-1861.

I 12C 1877-1886 01 Prestegjeldet. Dagsregister.

I 13 1880-1897 08 Løken sokn.

I 14 1880-1897 01 Løken sokn (prestegjeldet 1880-1881). Flyttede. Inn- og utmeldte.

Fa 0015 1897-1912 09 Løken sokn. Fødte. Vigde. Døde. Dødfødte 1898-1910. Konf. 1897-1911. Vigde utenfor Statskirken 1908-1910. Innfl. 1896-1912. Utfl. 1878-1911. Innmeldte 1910. Utmeldte 1905-1909.

Fa 0016 1912-1921 07 Løken sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Dødfødte. Innfl. 1897-1921. Utfl. 1891-1920. Utmeldte.

II 1 1880-1897 06 Hemnes sokn.

II 2 1882-1897 01 Hemnes sokn. Flyttede. Inn- og utmeldte.

Fb 0003 1897-1912 08 Hemnes sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Dødfødte 1898-1912. Innfl. 1885-1911. Utfl. 1874-1912. Innmeldte 1899. Utmeldte 1898-1899.

III 1 1880-1897 03 Setskog sokn.

III 2 1882-1897 01 Setskog sokn. Flyttede. Inn- og utmeldte.

Fc 0003 1897-1911 04 Setskog sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde 1897-1912.. Dødfødte 1901-1908. Innfl. 1895-1908. Utfl. 1890-1913.

Klokkerbøker

I 1 1814-1827 08 Prestegjeldet. Konf. fra 1815. Også flyttede fra 1815.

I 2 1827-1845 10 Prestegjeldet. Konf. fra 1828. Også flyttede.

I 3 1846-1853 09 Prestegjeldet. Også flyttede.

I 4 1854-1862 11 Prestegjeldet. Konf. til 1861. Også flyttede.

I 5 1862-1869 10 Prestegjeldet. Konf. til 1868.

I 6 1869-1879 13 Prestegjeldet.

I 7 1902-1914 07 Løken sokn. Borgerlig vigde 1908-1909.

I 8 1915-1929 07 Løken sokn.

II 1 1902-1919 06 Hemnes sokn. Fødte til 1915. Vigde til 1911. Konf. til 1918.

II 2 1915-1933 07 Hemnes sokn. Konf., vigde og døde fra 1919.

Gc 0001 1902-1911 03 Setskog sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Gc 0002 1912-1925 03 Setskog sokn. Fødte 1911-1925. Konf. 1912-1923. Vigde 1912-1924. Døde 1912-1925.

Kråkstad

Kråkstad og Ski.

Ministerialbøker

I 1 1736-1785 04 Prestegjeldet. Konf. 1744-1748 mangler. Offentlige skiftemål til 1761.

I 2 1786-1814 05 Prestegjeldet. Konf. til 1813. Offentlige skriftemål 1786, 1790 og 1792. Dødfødte 1804. To hevede forlovelser.

I 3 1813-1824 09 Prestegjeldet. Konf., vigde og innfl. fra 1814.

I 4 1825-1837 07 Prestegjeldet. Konf. fra 1826.

I 5 1837-1847 06 Prestegjeldet.

I 6 1848-1857 06 Prestegjeldet. Vaksinerte fra 1852. Folketall 1855. Nytt tårn og våpenhus på hovedkirken 1857. Opplysn. om prester.

I 7 1858-1870 06 Prestegjeldet. Konf. til 1869. Vaksinerte til 1867.

I 8 1870-1879 05 Prestegjeldet.

I 9 1880-1892 05 Kråkstad sokn.

Fa 0010 1893-1931 15 Kråkstad sokn.

II 1 1880-1892 05 Ski sokn.

Fb 0002 1893-1917 11 Ski sokn.

Klokkerbøker

I 1 1813-1824 09 Prestegjeldet.

I 2 1905-1934 09 Kråkstad sokn.

II 1 1905-1920 08 Ski sokn. Også konf. gutter 1944.

Ski sokn. Konf. kun til 1938. Vigde kun til 1939.

Forlovererklæringer

1 1860-1906 03 Prestegjeldet.

Nannestad

Nannestad, Bjørke og Holter.

Ministerialbøker

I 1 1689-1702 07 Prestegjeldet.

I 2 1703-1715 04 Prestegjeldet. Undervist og kommunisert ungdom 1761-1821.

I 3 1716-1729 03 Prestegjeldet. Fødte. Døde. Lysninger 1849-1878.

I 4 1716-1753 03 Prestegjeldet. Til 1729 opplysn. om vigde, introduserte og offentlige skriftemål.

I 5 1729-1738 04 Prestegjeldet. Konf. fra 1736. Utflyttede (forpassede).

I 6 1739-1754 07 Prestegjeldet. Også utflyttede (forpassede).

I 7 1754-1791 06 Prestegjeldet. Konf. fra 1755. Offentlige skriftemål 1755-1789. Flyttede 1774-1775.

I 8 1791-1814 06 Prestegjeldet. Konf. fra 1792. Lysninger 1841-1849.

I 9 1815-1840 09 Prestegjeldet. Konf. til 1839.

I 10 1840-1850 09 Prestegjeldet. Konf. til 1849. Vaksinerte til 1849.

I 11 1850-1859 09 Prestegjeldet.

I 12 1860-1872 11 Prestegjeldet. Vaksinerte til 1867.

I 13 1873-1880 04 Prestegjeldet.

I 14 1881-1890 05 Nannestad sokn.

I 15 1891-1905 07 Nannestad sokn.

II 1 1881-1890 04 Holter sokn.

Fb 0002 1891-1909 05 Holter sokn. Fødte. Vigde. Døde. Konf. 1891-1908. Dødfødte 1891-1908. Borgerlig vigde 1900-1903. Innfl. 1894-1908. Utfl. 1891-1909. Innmeldte 1904.

III 1 1881-1892 04 Bjørke sokn.

Fc 0002 1893-1907 06 Bjørke sokn. Fødte (også dissentere). Konf. Vigde. Døde. Dødfødte. Innfl. 1893-1906. Utfl. 1893-1909. Utmeldte 1896 og 1904.

Klokkerbøker

I 1 1815-1839 09 Prestegjeldet. Konf. til 1838. Også flyttede til 1838.

I 2 1901-1913 05 Nannestad sokn. Dødfødte til 1912. Innmeldte 1901. Utmeldte 1901-1911. Borgerlig vigde 1909 og 1911. Også flyttede. Innfl. kun til 1907.

I 3 1914-1929 04 Nannestad sokn.

II 1 1901-1917 06 Holter sokn. Duplikat ført av res. kapellan.

II 2 1918-1929 04 Holter sokn. Duplikat ført av res. kapellan.

III 1 1901-1916 05 Bjørke sokn. Dødfødte 1903-1910. Innmeldte 1913. Utmeldte 1904-1915. Innfl. til 1910. Utfl. til 1914.

1917-1940 O6 Bjørke sokn. Konf. kun til 1937. Døde kun til 1938.

Lysningsbøker

I 1 1878-1898 03 Prestegjeldet. Trolovelser og festemål 1791-1800.

I 2 1898-1922 03 Prestegjeldet.

Sjeleregistre

1 1730/1745 02 Prestegjeldet. Ektefolk, barn, tjenestefolk og husfolk med alder.

Nes

Nes, Udenes, Fenstad, Årnes og Ingeborgrud.

Ministerialbøker

I 1 1689-1716 08 Prestegjeldet. Offentlige skriftemål til 1718. Fattiglemmers flytting. Tavlepenger m.v.

I 2 1717-1734 04 Prestegjeldet. Offentlig skriftemål til 1733.

I 3 1734-1781 09 Prestegjeldet.

I 4 1781-1816 07 Prestegjeldet. Vigde fra 1782. Konf. 1782-1816. Døde til 1815. Uekte barn til 1815. Dødfødte 1803-1835. Visitasberetning 14.06.1811.

I 5 1815-1835 10 Prestegjeldet. Fødte til 1832. Flyttede til 1836.

I 6 1833-1845 14 Prestegjeldet. En dåp 1846. Konf., vigde, døde og flyttede fra 1836.

I 7 1846-1858 15 Prestegjeldet. En utmeldt.

I 8 1859-1874 18 Nes sokn.

I 9 1875-1882 06 Nes sokn. Bibelutdeling.

I 10 1883-1898 17 Nes sokn.

I 11 1899-1918 17 Nes sokn. Konf. til 1917. Utfl. til 1916. Innmeldte til 1916.

II 1 1859-1882 06 Fenstad sokn. Ikke vaksinerte.

Ab 0002 1883-1918 10 Fenstad sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Dødfødte. Innfl. 1883-1901. Utfl. 1884-1916. Innmeldte 1916. Utmeldte 1893-1916. Dagsregister 1917-1918.

III 1 1859-1882 11 Udenes sokn.

Ac 0002 1882-1916 11 Udenes sokn. Fødte 1883-1916. Dødfødte 1883-1916. Konf. 1883-1915. Vigde 1883-1916. Døde 1883-1915. Innfl. 1882-1908. Utfl. 1883-1915. Utmeldte 1888, 1897 og 1912.

Klokkerbøker

I 1 1815-1835 10 Prestegjeldet. Fødte til 1832. Flyttede til 1836.

I 2 1901-1912 08 Nes sokn.

Ba 00031913-1941 08 Nes sokn.

II 1 1901-1917 05 Udenes sokn.

Bb 0002 1918-1942 07 Udenes sokn. Fødte 1918-1942. Konf. 1918-1942. Vigde 1918-1942. Døde 1918-1942.

III 1 1901-1917 05 Årnes sokn. Fødte til 1916. Konf. til 1914.

Bc 0002 1915-1943 08 Årnes sokn. Fødte 1916-1943. Konf. 1915-1942. Vigde 1918-1942. Døde 1918-1943.

IV 1 1907-1922 03 Ingeborgrud sokn. Konf. fra 1918. To vigsler; 1920 og 1922. Kommunikanter 1906.

Lysningsbøker

C 0001 1920-1941 04 Nes og Fenstad sokn.

Sjeleregistre

1 1600-1780 05 Prestegjeldet. Sider for gårdene, alf. ordnet med fødsels-, vigsels-, og dødsdata for beboerne.

2 1600-1780 05 Prestegjeldet. Avskrift av SJEL 1.

3 1760-1780 05 Prestegjeldet. Rubrikker for oppsittere, tjeneste- og husfolk med barn. Aldersoppgaver. Ukonfirmerte over 16 år. Tillegg.

Fødselsregister

1 1916-1926 06 Prestegjeldet.

Nesodden

Nesodden og Oppegård.

Ministerialbøker

1 1709-1749 06 Prestegjeldet. En død 1750. Konf. fra 1733.

2 1750-1768 02 Prestegjeldet. Opplysn. om presten Christian Rude, død 1751.

3 1769-1780 01 Prestegjeldet. Konf. til 1779.

4 1780-1792 02 Prestegjeldet. Vigde til 1791. Konf. 1781-1786 og 1792.

5 1793-1814 02 Prestegjeldet. Konf. til 1813.

6 1814-1847 11 Prestegjeldet. Konf. 1816-11845. Flyttede fra 1816.

7 1848-1868 08 Prestegjeldet. Fødte fra 1847. Konf. fra 1846. Vaksinerte til 1867.

8 1869-1879 07 Prestegjeldet

Fa 0009 1880-1915 10 Nesodden sokn. Innfl. 1880-1896. Utfl. 1880-1907. Innmeldte 1889-1910. Utmeldte 1884-1915.

Fb 0001 1880-1915 05 Oppegård sokn.

Klokkerbøker

Ga 0001 1814-1847 11 Prestegjeldet. Konf. 1816-1845. Flyttede fra ca. 1820.

I 2 1905-1924 06 Nesodden sokn.

II 1 1905-1924 06 Oppegård sokn. Vigde fra 1906. Konf. 1905-1919 og 1927-1929.

Nittedal

Nittedal og Hakadal. Utskilt fra Skedsmo som eget prestegjeld ved reskript 01.12.1774.

Ministerialbøker

1 1775-1779 01 Prestegjeldet. 11 delvis defekte blad. Ikke døde. Konf. fra 1776. Opplysn. om landskyld og tiende samt om presten Maar.

2 1779-1814 05 Prestegjeldet. Konf. fra 1780. Vaksinerte 1818-1819. Brev 02.12.1828 til prostiet. Offentlig skriftemål 1780-1783. Skjematisk fortegnelse over fødte, døde og vigde 1796-1818.

3 1814-1836 12 Prestegjeldet. Konf. og flyttede fra 1815. En innfl. 1837.

4 1836-1849 09 Prestegjeldet. Konf., vaksinerte og flyttede fra 1837.

5 1850-1862 12 Prestegjeldet. Vigde fra 1849. Vaksinerte til 1858. Innfl. til 1861.

6 1863-1878 10 Prestegjeldet. Fødte fra 1862. Vaksinerte til 1868.

7 1879-1901 10 Nittedal sokn. Dødfødte og innfl. til 1900. Utmeldte 1880-1900.

8 1902-1926 07 Nittedal sokn. Dødfødte til 1919. Innfl. til 1924. Utfl. til 1921. Innmeldte 1907-1917. Utmeldte 1907-1925.

Klokkerbøker

I 1 1859-1878 08 Nittedal sokn. Konf. til 1876. Vaksinerte til 1867. Flyttede 1858-1868.

I 2 1879-1901 08 Nittedal sokn. Flyttede til 1898. Innmeldte 1897. Utmeldte 1880-1898. Fødte og døde dissentere.

I 3 1902-1929 07 Nittedal sokn. Dødfødte 1904-1919.

I 4 1930-1943 06 Nittedal sokn. Fødte 1930-1943. Konf. 1930-1943. Vigde 1930-1942. Døde 1930-1943.

II 1 1859-1878 07 Hakadal sokn. Vaksinerte til 1867. Flyttede til 1876.

II 2 1879-1901 05 Hakadal sokn. Innfl. 1881-1899. Utfl. 1880-1901. Utmeldte 1880-1898. Fødte og døde dissentere.

II 3 1902-1924 04 Hakadal sokn. Fødte til 1925. Dødfødte til 1913. Vigde 1901-1925. Døde til 1925.

Skedsmo

Skedsmo, Lillestrøm, Lørenskog og Strømmen. Til 1774 også Nittedal og Hakadal.

Ministerialbøker

1 1706-1715 02 Prestegjeldet. Takst over prestegårdens hus 23.03.1765.

2 1715-1727 03 Prestegjeldet. Fødte til 1729. Døde i Hakadal 1736.

3 1737-1759 03 Prestegjeldet. Fødte.

4 1737-1768 02 Prestegjeldet. Vigde

5 1737-1767 02 Prestegjeldet. Døde. Offentlige skriftemål.

6 1767-1807 03 Prestegjeldet. Døde. Vigde fra 1768.

7 1808-1814 01 Prestegjeldet. Vigde. Døde.

8 1815-1829 08 Prestegjeldet. Fødte fra 1814. Utfl. til 1819. Innfl. til 1821.

9 1830-1853 17 Prestegjeldet. En død 1854. Vaksinerte til 1854. Lysninger 1855-1865. Bemerkninger om hva som er bevart etter brann 1830.

10 1854-1865 13 Prestegjeldet. Fødte til 1862. Innfl. til 1864. Utfl. til 1866. Vaksinerte 1855- 1861. Lysninger 1863-1870.

11 1866-1876 13 Prestegjeldet. Fødte 1862-1874. Konf. til 1872. Flyttede til 1878. Vaksinerte 1862-1867. Utmeldte 1876-1880. Bibelutdeling 1883-1906.

12 1876-1883 08 Prestegjeldet. Konf. 1873-1882. Fødte fra 1874. Flyttede 1878-1882. Bibelutdeling 1883-1906.

13 1883-1891 14 Skedsmo sokn.

14 1892-1901 15 Skedsmo sokn.

15 1902-1917 19 Skedsmo sokn. Konf. til 1915. Dagsreg. t.o.m. 1916.

Fb 0001 1931-1943 04 Lørenskog sokn. Konfirmerte.

Fc 0001 1908-1916 09 Lillestrøm sokn. Ført av res. kap. Fødte. Vigde. Konf. 1908-1915. Døde 1907-1916. Dødfødte 1908-1916. Innfl. 1908-1914. Utfl. 1910-1917. Innmeldte 1912-1916. Utmeldte 1910-1924.

Klokkerbøker

I 1 1830-1854 12 Prestegjeldet. Også flyttede og vaksinerte.

I 2 1855-1872 15 Prestegjeldet. Konf. fra 1854. Vaksinerte til 1867. Også flyttede.

I 3 1873-1882 11 Prestegjeldet. Utmeldte 1876. Bibelutdeling 1875. Også flyttede.

I 4 1883-1895 14 Skedsmo sokn.

I 5A 1896-1901 10 Skedsmo sokn. Også flyttede.

I 5B 1902-1911 11 Skedsmo sokn. Konf. til 1910. Også flyttede.

I 6 1912-1916 12 Skedsmo sokn.

II 1 1883-1901 05 Lørenskog sokn. Også innfl. fra 1884 og utfl. til 1911.

II 2 1903-1931 06 Lørenskog sokn. Fødte 1903-1919. Konf. 1903-1931. Vigde 1903-1925. Døde 1903-1921.

II 3 1919-1928 04 Lørenskog sokn. Fødte.

II 4 1922-1943 08 Lørenskog sokn. Fødte 1928-1943. Vigde 1925-1935. Døde 1922-1941.

II 5 1932-1944 04 Lørenskog sokn. Konfirmerte.

III 1 1908-1916 08 Lillestrøm sokn. Konf. til 1914. En vigsel 1917. Døde til 1917.

III 2 1917-1931 07 Lillestrøm sokn. Dødfødte 1919-1923. Vigde til 1926. Døde til 1927.

III 4 1926-1939 06 Lillestrøm sokn. Konf.

Lysningsbøker

1 1909-1917 01 Prestegjeldet.

Hc 0001 1919-1938 04 Lillestrøm sokn.

Fødselsregistre

I 1 1916-1931 07 Skedsmo sokn.

II 1 1916-1932 07 Lillestrøm sokn.

Diverse

1 1825-1829 01 Prestegjeldet. Fødselsattester.

Sørum

Sørum og Frogner.

Ministerialbøker

1 1710-1730 03 Prestegjeldet.

2 1759-1814 07 Prestegjeldet. Konf. til 1813. Vaksinerte 1812. Uekte barn og offentlige s skriftemål til 1762. Vigde og døde 1821.

3 1814-1829 07 Prestegjeldet. Konf. fra 1815. Summarisk ekstrakt 1814-1817.

4 1829-1845 09 Prestegjeldet. Konf. fra 1830. Vaksinerte fra 1830. Summarisk ekstrakt 1830 og 1839.

5 1846-1863 12 Prestegjeldet. Lysninger 1861-1864. Utmeldte 1858-1859.

6 1864-1877 07 Prestegjeldet. Vaksinerte til 1867. Utfl. til 1876.

F 0007 1878-1914 10 Sørum sokn. Fødte 1878-1906. Konf. 1878-1914.

F 0008 1878-1914 08 Sørum sokn. Vigde 1878-1905. Døde 1878-1904. Innfl. 1875-1912. Utfl. 1878-1914. Innmeldte 1893-1914. Utmeldte 1886-1914. Dagsreg.

Fa 0001 1878-1915 08 Frogner sokn. Fødte. Døde. Konf og vigde 1878-1914. Innfl. 1873-1907. Utfl. 1878-1912.

Klokkerbøker

I 1 1814-1829 06 Prestegjeldet. Konf. fra 1815. Også flyttede.

I 2 1829-1845 07 Prestegjeldet. Konf. fra 1830. Vaksinerte fra 1830. Også flyttede. Summarisk ekstrakt 1830.

I 3 1846-1863 09 Prestegjeldet. Også flyttede og vaksinerte.

I 4 1864-1885 06 Prestegjeldet.

I 5 1886-1894 06 Prestegjeldet.

I 6 1894-1906 07 Prestegjeldet.

I 7 1907-1917 05 Sørum sokn. Fødte, konf. og døde til 1916.

I 8 1917-1934 07 Sørum sokn. Konf. til 1922.

II 1 1907-1929 04 Frogner sokn. Fødte til 1928. Konf. og vigde til 1922.

Lysningsbøker

1 1887-1890 05 Prestegjeldet.

Ullensaker

Ullensaker og Hovin.

Ministerialbøker

I 1 1689-1701 05 Prestegjeldet. Summarisk ekstrakt 1689-1791.

I 2 1702-1710 05 Prestegjeldet.

I 3 1711-1720 06 Prestegjeldet.

I 4 1721-1723 02 Prestegjeldet.

I 5 1733-1762 09 Prestegjeldet. Fødte. Offentlige skriftemål til 1778.

I 6 1762-1785 09 Prestegjeldet. Fødte.

I 7 1786-1815 06 Prestegjeldet. Fødte.

I 8 1738-1810 04 Prestegjeldet. Konf.

I 9 1811-1816 01 Prestegjeldet. Konf.

I 10 1736-1776 06 Prestegjeldet. Vigde. Døde.

I 11 1777-1816 05 Prestegjeldet. Vigde. Døde til 1815. Dødfødte 1803-1824. Kanselliskrivelse 1802. Formular om dødfødte barn.

I 12 1808-1815 01 Prestegjeldet. Flyttede.

I 13 1815-1835 11 Prestegjeldet.

I 14A 1836-1850 07 Prestegjeldet.

I 14B 1836-1850 10 Prestegjeldet. Konf. Vigde. Døde. Rettelser til MINI 13, 14A og 14B.

I 15A 1851-1862 11 Prestegjeldet. Fødte. Vigde. Konf. til 1861.

I 15B 1851-1862 06 Prestegjeldet. Døde etc.

I 16 1863-1875 12 Prestegjeldet. Konf. 1862-1870. Døde til 1871.

I 17 1871-1875 03 Prestegjeldet. Konf. Døde.

I 18 1876-1877 02 Prestegjeldet.

I 19 1878-1891 06 Ullensaker sokn.

I 20 1892-1902 08 Ullensaker sokn.

II 1 1878-1893 07 Hovin sokn.

II 2 1894-1909 09 Hovin sokn.

Klokkerbøker

I 1 1815-1835 11 Prestegjeldet. Også flyttede.

I 2 1901-1913 06 Ullensaker sokn. Også flyttede. Også inn- og utmeldte. Fødte og døde dissentere. Borgerlig vigde.

I 3 1914-1929 07 Ullensaker sokn. Også inn- og utmeldte.

I 4 1930-1942 08 Ullensaker sokn. Fødte 1930-1942. Konf. 1930-1942. Vigde 1930-1942. Døde 1930-1942. Innmeldte 1930-1934. Utmeldte 1930-1937.

II 1 1901-1917 08 Hovin sokn. Konf. til 1916. Også innfl. 1902-1908 og infl. til 1914. Innmeldte til 1930. Utmeldte til 1931. Borgerlig vigde til 1909. En død dissenter 1909.

II 2 1917-1941 09 Hovin sokn. Vigde og døde kun fra 1918. Fødte kun til 1939 og vigde kun til 1940.

Lysningsbøker

1 1892-1910 03 Prestegjeldet. Inntil 1901 lysningsbok for Søgne prestegjeld i Vest-Agder.

Vestby

Vestby, Hvitsten, Såner, Garder og Son.

Ministerialbøker

1A 1686-1690 01 Prestegjeldet. Fortegnelse over døde.

1B 1714-1749 11 Prestegjeldet. Konf. 1736-1747. Krigsbegivenheter 1713-1719.

2 1750-1779 06 Prestegjeldet. Konf. mangler.

3 1779-1796 06 Prestegjeldet. Konf. mangler.

4 1797-1813 05 Prestegjeldet. Konf. fra 1807. Dødfødte 1806-1813. Forlovererklæringer 1827-1851.

5 1814-1827 08 Prestegjeldet. Konf. til 1826.

6 1827-1849 09 Prestegjeldet. Vaksinerte 1818-1832.

7 1850-1862 06 Prestegjeldet. Vaksinerte til 1853.

8 1863-1877 09 Prestegjeldet. Summarisk folketelling 1876.

9 1878-1900 07 Vestby sokn. Også vigde dissentere.

10 1900-1926 08 Vestby sokn. Også fødte, vigde og døde dissentere.

11 1878-1913 04 Garder sokn.

II 1 1878-1903 06 Såner sokn. Fødte og konf. 1878-1902. Vigde 1878-1901. Døde 1878-1903.

III 1 1878-1906 06 Son sokn. Fødte og konf. 1878-1906. Vigde og døde 1878-1906.

III 2 1906-1940 06 Son sokn. Fødte 1906-1940. Fødte dissentere 1910, 1913. Dødfødte 1914-1918. Konfirmerte 1906-1940. Vigde 1906-1940. Vigde dissentere 1910-1918. Døde 1906-1940. Døde dissentere 1914-1929. Innflyttede 1902, 1908. Utflyttede 1914. Innmeldte 1918-1927. Utmeldte 1907-1929.

IV 1 1878-1945 05 Hvitsten sokn. Fødte 1878-1945. Fødte dissentere 1888. Dødfødte 1915, 1920. Konfirmerte 1878-1929. Vigde 1878-1945. Vigde dissentere 1883, 1889. Døde 1878-1945. Døde dissentere 1888, 1922. Innflyttede 1878-1890. Utflyttede 1878-1900. Innmeldte 1900. Utmeldte 1883-1945.

V 1 1878-1931 04 Hølen sokn. Fødte 1878-1931. Fødte dissentere 1898. Dødfødte 1880-1921. Konfirmerte 1878-1931. Vigde 1878-1931. Vigde dissentere 1892-1919. Døde 1878-1931. Innflyttede 1879-1886. Utflyttede 1878-1893. Innmeldte 1914, 1918. Utmeldte 1892-1917.

Klokkerbøker

I 1 1814-1827 08 Prestegjeldet. Konf. til 1826. Også flyttede.

I 2 1903-1916 05 Vestby sokn. Konf. til 1913. En død dissenter.

II 1 1878-1905 03 Såner sokn. Konf.

II 1 1903-1914 04 Såner sokn. Konf. til 1907.

III 1 1903-1927 03 Garder sokn. Konf. 1903-1907 og 1923-1925. Vigde 1903-1910, 1916 og 1921-1926.

Bærum Vestre

Utskilt fra Asker prestegjeld ved kgl.res. 04.09.1893.

Kirkebøker 1879-1921: se Asker MINI II 1 og MINI II 2.

Klokkerbøker

1 1901-1931 07 Fødte.

Lysningsbøker

H 0001 1919-1941 04

Fødselsregistre

J 0001 1916-1926 07

Bærum Østre

Utskilt fra Asker prestegjeld ved kgl.res. 04.09.1893.

Kirkebøker 1879-1904: se Asker MINI III 1, MINI III 2 og MINI III 3.

Klokkerbøker

1 1898-1913 07 Fødte 1898-1912. Døde 1898-1913.

2 1912-1929 07 Fødte 1912-1929. Døde 1913-1924.

Lysningsbøker

1 1920-1932 04

2 1932-1939 04

Fødselsregistre

1 1916-1922 07

2 1922-1928 07

3 1928-1933 07

Ås

Ås, Nordby, Kroer og inntil 1823 også Drøbak og Frogn.

Ministerialbøker

I 1 1747-1778 06 Prestegjeldet. Konf. 1742-1748, 1752 og 1777. Vigde 1742-1744 og 1752- 1778. Døde 1742-1748 og 1752-1774. Offentlige skriftemål 1742-1748.

I 2 1778-1813 09 Prestegjeldet. Fødte fra 1780. Vigde mangler 1790. Vigde også 1814.

I 3 1814-1818 06 Prestegjeldet.

I 4 1818-1826 06 Prestegjeldet. Konf. fra 1819. Flyttede til 1824.

I 5 1827-1840 06 Prestegjeldet. Fødte fra 1826. Flyttede fra 1838.

I 6 1841-1853 06 Prestegjeldet. Vaksinerte 1849-1860.

I 7 1854-1870 08 Prestegjeldet. Vaksinerte 1861-1866.

I 8 1871-1880 05 Prestegjeldet. Folketallet 1866 og 1876.

I 9 1881-1900 11 Ås sokn. Konf. til 1899. Folketallet 1891.

I 10 1900-1918 10 Ås sokn. Fødte 1900-1918. Fødte dissentere 1903-1906. Dødfødte 1901-1918. Konf. 1900-1918. Vigde 1900-1918. Vigde dissentere 1906-1917. Døde 1900-1918. Døde dissentere 1907. Innfl. 1895-1913. Utfl. 1902-1913. Utmeldte 1902-1917. Dagsregister 1900-1913.

II 1 1881-1895 05 Nordby sokn. Konf. til 1894. Vigde til 1894.

II 2 1895-1916 04 Nordby sokn. Fødte, konf. og døde 1895-1915. Vigde

III 1 1881-1891 03 Kroer sokn.

Klokkerbøker

I 1 1814-1820 06 Prestegjeldet. Også flyttede.

I 2 1820-1836 08 Prestegjeldet. Fødte og konf. fra 1821. Også flyttede, utfl. til 1821.

I 3 1836-1843 02 Prestegjeldet. Konf. 1837-1842. Innfl. 1837-1842. Utfl. fra 1837.

I 4 1901-1915 05 Ås sokn. Konf. fra 1902.

I 5 1916-1924 05 Ås sokn.

I 6 1925-1940 07 Ås sokn

II 1 1901-1920 04 Nordby sokn. Døde til 1919.

II 2 1921-1936 04 Nordby sokn. Døde fra 1920.

III 1 1901-1924 03 Kroer sokn.