Arendal

Arendal fikk sin første kirke i 1670. Inntil 1705 var den underlagt Holt prestegjeld. Ved kgl. res. 10.03.1705 ble Arendal skilt ut som eget prestegjeld.

Fødte 1804: Se også Øyestad KLOK B 2.

Ministerialbøker

A 1 1703-1815 12 Fødte 1703-1770. Konf. 1736-1814. Vigde 1703-1815. Døde 1703-1804.

A 2 1771-1815 05 Fødte 1771-1815. Døde 1813-1815.

A 3 1805-1815 03 Konf. 1813-1815. Døde 1805-1813. Vaksinerte 1811-1868.

A 4 1816-1839 06 Fødte, vigde og døde 1816-1839. Konf. 1816-1838.

A 5 1838-1854 12 Fødte, vigde og døde 1838-1854. Konf. 1839-1854. Flyttede.

A 6 1855-1868 17 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 7 1868-1878 17 Fødte 1868-1878. Konf., vigde og døde 1869-1878. Flyttede.

A 8 1878-1899 15 Fødte. Vigde. Døde. Konf. 1879-1899.

A 9 1878-1919 04 Flyttede. Inn-/utmeldte.

Klokkerbøker

B 1 1816-1838 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 2 1838-1860 08 Fødte 1838-1851. Konf. og vigde 1839-1860. Døde 1838-1860. Flyttede.

B 3 1851-1860 03 Fødte.

B 4 1861-1873 11 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 5 1874-1888 13 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 6 1889-1916 14 Fødte og døde 1889-1916. Konf. 1889-1914. Vigde 1889-1913.

B 7 1916-1927 09 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 8 1928-1939 10 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Lysningsbøker

A VI 2 1847-1871 04

A VI 3 1872-1879 03

A VI 4 1916-1918 01

Forlovererklæringer

A VI 1 1857-1875 03

Sjeleregister

1 1787 03

2 1788 02

3 1790-1791 02

Austad

Austad sokn hører til Bygland prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1725-1884: Se Bygland MINI A 1 - A 6 og KLOK B 1.

Ministerialbøker

A 1 1885-1908 04 Fødte, vigde og døde 1885-1908. Konf. 1885-1907. Dødfødte 1885-1908.

Klokkerbøker

B 1 1848-1886 02 Fødte 1848-1886. Konf. 1882-1883. Vigde 1854-1886. Døde 1857-1886.

B 2 1886-1919 03 Fødte og døde 1886-1919. Vigde 1887-1916.

Austre Moland

Austre Moland hørte inntil 1747 til Holt prestegjeld. Ved reskr. 02.03.1742 ble Austre Moland, Tromøy og Barbu skilt ut som eget prestegjeld. Ved kgl. res. 11.09.1877 ble prestegjeldet delt i tre: Tromøy prestegjeld, Barbu prestegjeld og Austre Moland prestegjeld. Stokken fikk egen kirke i 1879 og ble da regnet som kirkesokn under Austre Moland. Ved kgl. res. 1963 ble det bestemt at Flosta sokn fra 01.01.1972 skulle overføres fra Dypvåg prestegjeld til Austre Moland prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1721-1728, 1721-1735, 1739-1747: Se Holt MINI A 1 - A 2.

Ministerialbøker

A 1 1747-1764 02 Fødte 1747-1753. Konf. 1747-1764. Vigde 1747-1752. Døde 1747-1751. Fortegnelse over prestebolets gods.

A 2 1747-1808 05 Fødte, vigde og døde 1753-1808. Konf. 1747-1808. Kommunikanter.

A 3 1808-1815 04 Fødte 1808-1815. Konf., vigde og døde 1809-1815. Vaksinerte.

A 4 1816-1824 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 5 1825-1837 04 Fødte 1825-1837. Konf., vigde og døde 1825-1836. Flyttede. Vaksinerte.

A 6 1837-1846 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 7 1847-1857 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 8 1858-1868 09 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 9 1869-1879 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

A 10 1880-1904 07 Fødte og vigde 1880-1895. Konf. 1880-1904. Døde 1880-1893. Flyttede. Inn-/utmeldte.

A 11 1894-1915 05 Fødte 1896-1915. Konf. 1905-1915. Vigde 1896-1913. Døde 1894-1913.

Klokkerbøker

B 1 1842-1868 06 Fødte 1842-1868. Konf., vigde og døde 1843-1868. Flyttede.

B 2 1869-1879 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

B 3 1879-1914 07 Fødte 1879-1899. Konf. 1880-1914. Vigde 1880-1901. Døde 1880-1897.

B 4A 1897-1913 04 Fødte 1899-1913. Vigde 1902-1913. Døde 1897-1913.

B 4B 1914-1935 05 Fødte 1914-1935. Konf. 1915-1934. Vigde 1914-1935. Døde 1914-1934.

Lysningsbøker

A VI 10 1895-1902 02

A VI 11A 1920-1922 01

Barbu

Barbu hørte inntil 1747 til Holt prestegjeld. Ved reskr. 02.03.1742 ble det bestemt at Austre Moland, Tromøy og Barbu skulle skilles ut som eget prestegjeld. Dette ble ved kgl. res. 11.09.1877 delt i tre: Tromøy prestegjeld, Austre Moland prestegjeld og Barbu prestegjeld.

Fødte 1721-1728: Se Holt MINI A 1.
Fødte 1739-1747: Se Holt MINI A 2.
Vigde 1721-1735: Se Holt MINI A 1.
Vigde 1729-1747: Se Holt MINI A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1750-1808: Se Tromøy MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1809-1824: Se Austre Moland MINI A 3 - A 4.
Fødte, konf., vigde, døde 1825-1877: Se Tromøy MINI A 3 - A 8 og KLOK B 1 - B 4.

Ministerialbøker

A 1 1877-1883 09 Fødte, konf., og vigde 1877-1882. Døde 1877-1883. Flyttede. Dissentere.

A 2 1883-1898 12 Fødte. Konf. Dissentere.

A 3 1883-1898 08 Vigde. Døde. Flyttede. Dissentere.

A 4 1883-1909 02 Dødfødte. Inn-/utmeldte.

A 5 1899-1909 12 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Fødte, vigde og døde dissentere. Dagsregister.

Klokkerbøker

B 1 1878-1890 10 Fødte 1878-1890. Konf. 1872-1882. Vigde 1878-1883. Døde 1878-1882. Dissentere.

B 2 1890-1922 12 Fødte.

B 3 1897-1911 08 Konf. Vigde. Døde.

B 4 1911-1936 11 Konf. 1912-1936. Vigde og døde 1911-1936.

Lysningsbøker

D 1 1904-1918 02

Birkenes

Birkenes hørte inntil 1905 til Tveit prestegjeld. Ved kgl. res. 17.08.1905 ble Birkenes skilt ut som eget prestegjeld. Da Herefoss prestegjeld ble nedlagt ved kgl. res. 08.10.1976, ble Herefoss sokn og Vegusdal sokn overført til Birkenes prestegjeld. Gårdene Vassbotn, Odderdalen og Ramseli ble ved kgl. res. 18.09.1845 overført fra Vegusdal sokn til Birkenes sokn. Gården Skjervedal ble ved kgl. res. 06.12.1854 overført fra Birkenes sokn til Vennesla sokn. En part i gården Steinsvann ble ved kgl. res. 14.10.1882 overført fra Birkenes til Landvik sokn.

Fødte, konf., vigde, døde 1794-1834: Se Vest-Agder Tveit MINI A 1 - A 2 og KLOK B 1.

Ministerialbøker

A 1 1829-1849 07 Fødte 1829-1849. Konf. 1831-1841. Vigde 1831-1846. Døde 1831-1839. Flyttede. Ny filming.

A 2 1839-1849 05 Konf. 1842-1849. Vigde 1846-1849. Døde 1839-1849.

A 3 1850-1866 09 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Ny filming.

A 4 1867-1886 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 5 1887-1907 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Fødte dissentere 1899-1903. Dødfødte 1887-1907. Vigde dissentere og borgerlig vigde 1895-1901. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dagsregister.

Klokkerbøker

B 1 1837-1856 03 Fødte og døde 1837-1856. Konf. 1843-1844.

B 2 1849-1876 15 Fødte og døde 1849-1876. Konf. og vigde 1851-1876.

B 3 1876-1892 07 Fødte 1876-1892. Konf., vigde og døde 1877-1892.

B 4 1893-1930 08 Fødte 1893-1930. Konf., vigde og døde 1893-1929.

Bygland

Bygland utgjør sammen med Sandnes, Austad og Årdal sokn Bygland prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1725-1766 04 Fødte. Vigde. Døde. Kopibok 1799-1810.

A 2 1766-1816 05 Fødte og vigde 1766-1816. Konf. 1768-1812. Døde 1768-1816.

A 3 1816-1841 07 Fødte, vigde og døde 1816-1841. Konf. 1817-1841. Flyttede.

A 4 1842-1858 17 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 5 1859-1873 12 Fødte, vigde og døde 1859-1873. Konf. 1859-1872. Flyttede. Vaksinerte.

A 6 1873-1884 07 Fødte, vigde og døde 1874-1884. Konf. 1873-1884. Flyttede.

A 7 1885-1909 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

Klokkerbøker

B 1 1816-1843 06 Fødte, vigde og døde 1816-1843. Konf. 1817-1843. Flyttede.

B 2 1848-1886 04 Fødte og vigde 1848-1886. Konf. 1882. Døde 1857-1886.

B 3 1887-1901 03 Fødte. Vigde. Døde.

B 4 1902-1920 03 Fødte 1902-1920. Vigde 1902-1917. Døde 1902-1919.

Lysningsbøker

II.5.1 1887-1908 02

Bykle

Bykle hører til Valle prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1714-1881: Se Valle MINI A 1 - A 8 og KLOK B 1.

Ministerialbøker

A 1 1882-1907 04 Fødte og vigde 1882-1907. Konf. og døde 1882-1906. Dødfødte 1883-1907. Flyttede. Inn-/utmeldte.

Klokkerbøker

B 1 1851-1882 03 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 2 1882-1894 02 Fødte og døde 1882-1894. Konf. 1883-1894. Vigde 1883-1893.

B 3 1895-1916 04 Fødte, vigde og døde 1895-1916. Konf. 1895-1913.

Dypvåg

Dypvåg hørte inntil 24.03.1812 til Holt prestegjeld. Da ble Dypvåg og Flosta skilt ut som eget prestegjeld. Ved kgl. res. 22.02.1963 ble det bestemt at Flosta sokn fra 01.01.1972 skulle overføres til Austre Moland prestegjeld. Dypvåg prestegjeld ble nedlagt ved kgl. res. 30.11.1973. Dypvåg ble da overført til Holt prestegjeld. Gården Gjeving og øyene Holmen, Odden og Lyngør ble 05.03.1813 overført fra Søndeled sokn til Dypvåg sokn. Det samme skjedde med gården Risøy ved kgl. res. 08.12.1866.

Fødte, konf., vigde, døde 1722-1728, 1721-1735 og 1739-1753: Se Holt MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1799-1812: Se Holt MINI A 1.
Fødte, konf., vigde, døde 1801-1811: Se Risør MINI A 1.

Ministerialbøker

A 1 1765-1798 04 Fødte, vigde og døde 1765-1798. Konf. 1766-1798.

A 2 1812-1816 03 Fødte 1812-1816. Konf., vigde og døde 1813-1816. Vaksinerte. Kopibok 1843-1847.

A 3 1816-1824 06 Fødte og døde 1816-1824. Konf. og vigde 1817-1824. Flyttede.

A 4 1824-1840 13 Fødte, vigde og døde 1824-1840. Konf. 1825-1840. Flyttede. Vaksinerte.

A 5 1841-1854 14 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 6 1855-1872 16 Fødte, vigde og døde 1855-1872. Konf. 1855-1871. Flyttede. Vaksinerte.

A 7 1872-1884 12 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 8 1885-1906 15 Fødte, konf. og døde 1885-1905. Vigde 1885-1906. Fødte dissentere 1885-1902. Dødfødte 1886-1905. Vigde dissentere og borgerlig vigde 1888-1905. Døde dissentere1885-1903. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dagsregister.

Klokkerbøker

B 1 1699-1706 02 Fødte. Vigde. Kommunikanter.

B 2 1707-1721 03 Fødte. Vigde. Kommunikanter.

B 3 1715-1738 03 Fødte. Vigde. Kommunikanter.

B 4 1725-1728 01 Fødte. Vigde. Kommunikanter.

B 5 1732-1746 03 Fødte. Vigde. Kommunikanter.

B 6 1746-1762 03 Fødte og vigde 1746-1762. Døde 1747-1752. Kommunikanter.

B 7 1762-1810 06 Fødte 1762-1810. Vigde og døde 1773-1810.

B 8 1811-1813 01 Fødte. Vigde. Døde.

B 9 1816-1842 09 Fødte 1816-1842. Konf. 1817-1836. Vigde 1817-1842. Døde 1816-1841. Flyttede.

B 10 1842-1857 06 Fødte, vigde og døde 1842-1857. Konf. 1842-1856. Flyttede.

B 11 1857-1872 07 Fødte, vigde og døde 1857-1872. Konf. 1857-1871. Flyttede.

B 12 1872-1886 09 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

B 13 1887-1900 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 14 1901-1922 08 Fødte, vigde og døde 1901-1922. Konf. 1901-1921.

Eide

Eide sokn hører til Hommedal prestegjeld (Landvik og Eide).

Fødte, konf., vigde, døde 1690-1739, 1741-1815: Se Landvik MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1791-1840: Se Landvik KLOK B 2 - B 3.

Ministerialbøker

A 1 1816-1860 06 Fødte, vigde og døde 1816-1860. Konf. 1817-1860. Flyttede.

A 2 1861-1884 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

Klokkerbøker

B 1 1758-1791 03 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 2 1841-1863 03 Fødte, vigde og døde 1841-1863. Konf. 1841-1862. Flyttede.

B 3 1863-1884 04 Fødte, vigde og døde 1864-1884. Konf. 1863-1884.

B 4 1885-1908 03 Fødte. Vigde. Døde.

Evje

Evje, Hornnes og Iveland sokn utgjør Evje prestegjeld. Ved kgl. res. 07.11.1874 ble Vegusdal sokn skilt ut fra Evje prestegjeld og lagt til Herefoss prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1705-1760 05 Fødte. Vigde. Døde. Liste over sokneprester og kapellaner siden reformasjonen.

A 2 1760-1787 03 Fødte. Vigde. Døde.

A 3 1787-1816 03 Fødte. Vigde. Døde.

A 4 1816-1840 07 Fødte og døde 1816-1839. Konf. 1817-1835. Vigde 1816-1840. Flyttede.

A 5 1843-1865 21 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 6 1866-1884 15 Fødte, vigde og døde 1866-1884. Konf. 1866-1883. Flyttede. Vaksinerte.

A 7 1884-1909 11 Fødte og konf. 1884-1909. Vigde og døde 1885-1909. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dødfødte 1889-1909

Klokkerbøker

B 1 1816-1842 06 Fødte og vigde 1816-1842. Konf. og døde 1817-1842. Flyttede.

B 2 1849-1896 05 Fødte og døde 1849-1887. Konf. 1880-1888. Vigde 1881-1896.

B 3 1888-1903 02 Fødte 188-1899. Konf. 1889-1903. Døde 1888-1903.

B 4 1899-1914 04 Fødte 1899-1914. Konf. og døde 1904-1913.

B 5 1914-1926 03 Fødte 1914-1926. Konf. 1914-1923. Vigde og døde 1914-1925.

Fjære

Fjære hørte til Øyestad prestegjeld inntil Fjære ved kgl. res. 28.06.1842 og 31.10. 1845 ble utskilt og dannet sammen med Grimstad et eget prestegjeld. Grimstad ble eget prestegjeld ved kgl. res. 22.01.1884, men ble ved kgl. res. 23.08.1968 igjen lagt under Fjære. 04.10.1933 brant Fjære prestegård og kirkebøkene 1839-1930 gikk tapt.

Fødte 1683-1695: Se Øyestad MINI A 1.
Konf. 1743-1757: Se Øyestad MINI A 4 - A 5.
Konf. 1774-1815: Se Øyestad MINI A 10- A 11.
Vigde 1758-1767: Se Øyestad MINI A 7.
Vigde 1778-1808: Se Øyestad MINI A 9.
Vigde 1808-1824: Se Øyestad MINI A 11.

Ministerialbøker

A 1 1816-1826 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 2 1827-1839 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 3 1903-1933 03 Vigde.

Klokkerbøker

B 1 1732-1750 06 Fødte og vigde 1732-1750. Konf. 1736-1750.

B 2 1751-1756 03 Fødte. Konf.

B 3 1758-1765 02 Fødte. Vigde. Døde.

B 4 1766-1785 09 Fødte og døde 1766-1785. Vigde 1776-1785.

B 5 1785-1803 07 Fødte. Konf. Døde.

B 6 1803-1817 05 Fødte 1803-1817. Konf. 1803-1814. Døde 1803-1816.

B 7 1816-1826 10 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

B 8 1854-1867 10 Fødte. Døde.

B 9 1867-1870 09 Fødte. Døde.

B 10 1871-1880 13 Fødte. Døde.

B 11 1881-1905 14 Fødte 1881-1902. Døde 1881-1905.

B 12 1902-1925 14 Fødte 1902-1925. Døde 1906-1925.

Flosta

Flosta hørte inntil 24.03.1812 til Holt prestegjeld. Da ble Dypvåg sokn og Flosta sokn utskilt som et eget prestegjeld (Dypvåg). Ved kgl. res. 22.02.1963 ble det bestemt at Flosta sokn med virkning fra 01.01.1972 skulle overføres til Austre Moland prestegjeld. Gården Eikeland (med unntak av løpenr. 817a og 818 Skottevik) ble ved kgl. res. 11.12.1880 overført fra Holt til Flosta sokn.

Fødte og vigde 1699-1762: Se Dypvåg KLOK B 1 - B 6.
Døde 1747-1752: Se DypvågKLOK B 6.
Fødte 1721-1728: Se Holt MINI A 1.
Fødte 1739-1753: Se Holt MINI A 2.
Fødte 1762-1810: Se Dypvåg KLOK B 7.
Vigde 1721-1735: Se Holt MINI A 1.
Vigde 1739-1750: Se Holt MINI A 2.
Vigde og døde 1773-1810: Se Holt KLOK B 7.
Fødte, konf., vigde, døde 1765-1798: Se Dypvåg MINI A 1.
Fødte, konf., vigde, døde 1799-1812: Se Holt MINI A 1.
Fødte, konf., vigde, døde 1812-1884: Se Dypvåg MINI A 2 - A 7.

Ministerialbøker

A 1 1885-1912 11 Fødte og døde 1885-1912. Konf. og vigde 1885-1911. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dødfødte 1885-1911. Borgerlig vigde 1885-1911. Fødte dissentere 1887-1903.

Klokkerbøker

B 1 1816-1850 08 Fødte, vigde og døde 1816-1850. Konf. 1817-1850. Flyttede.

B 2 1851-1871 04 Fødte. Vigde. Døde. Flyttede.

B 3 1872-1886 04 Fødte. Vigde. Døde. Flyttede.

B 4 1887-1905 04 Fødte og døde 1887-1905. Konf. 1887-1890. Vigde 1887-1904.

B 5 1905-1924 04 Fødte, vigde og døde 1905-1924. Konf. 1909-1924.

Froland

Froland hørte til Øyestad prestegjeld inntil Froland ved kgl. res. 29.01.1849 ble eget prestegjeld. Mykland sokn ble ved kgl. res. 08.10.1976 lagt til Froland prestegjeld.

Fødte 1683-1697: Se Øyestad MINI A 1.
Vigde 1758-1767: Se Øyestad MINI A 7.
Vigde 1778-1808: Se Øyestad MINI A 9.
Vigde 1808-1824: Se Øyestad MINI A 11.
Konf. 1805-1815: Se Øyestad MINI A 11.
Fødte, konf., vigde, døde 1816-1826: Se Fjære MINI A 1 og KLOK B 7.

Ministerialbøker

A 1 1827-1844 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 2 1845-1863 11 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 3 1864-1881 09 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 4 1882-1906 03 Flyttede.

Klokkerbøker

B 1 1742-1745 01 Fødte. Konf. Vigde.

B 2 1747-1759 02 Fødte. Konf. Vigde.

B 3 1759-1776 03 Fødte. Vigde. Døde.

B 4 1776-1786 04 Fødte. Vigde. Døde.

B 5 1786-1816 04 Fødte. Døde.

B 6 1828-1834 01 Fødte. Døde. Kommunikanter.

B 7 1834-1848 02 Fødte. Døde. Flyttede. Kommunikanter.

B 8 1843-1875 11 Fødte 1843-1875. Konf., vigde og døde 1843-1874. Flyttede.

B 9 1875-1893 09 Fødte 1875-1893. Konf., vigde og døde 1875-1892. Dissentere.

B 10 1893-1920 11 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Dissentere.

Lysningsbøker

A VI 12 1850-1862 01

Vaksinasjonsprotokoll

1838-1859 02

Gjerstad

Gjerstad prestegjeld besto inntil 1745 av kirkesoknene Gjerstad, Vegårshei, Søndeled og Risør. Søndeled og Risør ble da skilt ut som eget prestegjeld. Ved reskr. 26.03.1746 fikk arbeidere og funksjonærer ved Egelands Jernverk i Gjerstad tillatelse til å søke Søndeled kirke.

Fødte 1803: Se Risør MINI A 1.

Ministerialbøker

A 1 1695-1717 02 Fødte og vigde 1695-1717. Døde 1695-1716. Kommunikanter.

A 2 1717-1779 06 Fødte. Vigde. Døde.

A 3 1780-1815 05 Fødte. Vigde. Døde. Flyttede.

A 4 1816-1829 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 5 1829-1841 05 Fødte, vigde og døde 1829-1841. Konf. 1830-1841. Flyttede. Vaksinerte.

A 6 1841-1857 08 Fødte 1841-1857. Konf., vigde og døde 1842-1857. Flyttede. Vaksinerte.

A 7 1858-1875 10 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 8 1876-1884 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 9 1885-1890 03 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

A 10 1891-1902 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Fødte dissentere 1899-1902. Døde do. 1900-1901. Dødfødte 1891-1902. Borgerlig vigde 1899-1902.

A 11 1903-1914 5 Fødte og konf. 1903-1913. Vigde og døde 1903-1914. Fødte dissentere 1903-1915. Dødfødte 1903-1913. Vigde dissentere og borgerlig vigde 1903-1912. Døde dissentere 1903-1911. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dagsregister.

Klokkerbøker

B 1 1797-1816 02 Fødte og døde 1797-1816. Vigde 1807-1815. "En sørgelig vise".

B 2 1816-1845 07 Fødte 1816-1830- Konf. 1816-1829. Vigde 1816-1845. Døde 1816-1837. Flyttede.

B 3 1829-1844 04 Fødte.

B 4 1845-1853 03 Fødte 1845-1853. Vigde 1846-1853.

B 5 1853-1867 04 Fødte og døde 1853-1867. Vigde 1854-1867.

B 6 1868-1890 06 Fødte. Vigde. Døde.

B 7 1891-1908 05 Fødte, vigde og døde 1891-1908. Konf. 1891-1907.

B 8 1909-1925 04 Fødte 1909-1925. Konf., vigde og døde 1909-1924.

Lysningsbøker

A VI 9 1821-1823 01

A VI 10 1824-1827 01

A VI 11 1828-1844 04

A VI 12 1845-1872 05

A VI 44 1891-1893 01

A VI 45 1891-1893 01

Forlovererklæringer

A VI 38 1785-1806 01

A VI 39 1807-1823 01

A VI 40 1824-1835 02

A VI 41 1836-1849 01

A VI 42 1850-1872 02

A VI 43 1873-1889 01

Kladd til kirkebok

A VI 1 1894-1898 Gjerstad sokn.

A VI 2 1894-1896 Vegårshei sokn.

Gjøvdal

Gjøvdal hører til Åmli prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1711-1898: Se Åmli MINI A 1 - A 10.
Fødte 1899: Se Åmli MINI A 11.

Klokkerbøker

B 1 1816-1890 07 Fødte og døde 1816-1890. Konf. 1818-1889. Vigde 1816-1889. Flyttede.

B 2 1890-1912 05 Fødte og døde 1890-1911. Konf. 1890-1912. Vigde 1890-1909. Flyttede. Inn-/utmeldte. Ny filming.

Grimstad

Grimstad og Fjære hørte til Øyestad prestegjeld inntil de ved kgl. res. 28.06.1842 og 31.10.1845 ble skilt ut og dannet Fjære prestegjeld. Grimstad fikk egen kirke i 1849. Ved kgl. res. 22.01.1884 ble Grimstad fra 01.01.1885 et eget prestegjeld. Ved kgl. res. 23.08.1968 ble Grimstad igjen underlagt Fjære prestegjeld. Kirkebøkene 1839-1869 gikk tapt da Fjære prestegård brant 04.10.1933.

Fødte 1683-1695: Se Øyestad MINI A 1.
Konf. 1743-1757: Se Øyestad MINI A 4 - A 5.
Konf. 1774-1815: Se Øyestad MINI A 10 - A 11.
Vigde 1758-1767: Se Øyestad MINI A 7.
Vigde 1778-1808: Se Øyestad MINI A 9.
Vigde 1808-1824: Se Øyestad MINI A 11.
Fødte, konf., vigde, døde 1816-1839: Se Fjære MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1732-1826 og 1856-1880: Se Fjære KLOK B 1 - B 9.

Ministerialbøker

A 1 1869-1881 10 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 2 1882-1912 12 Fødte 1882-1912. Konf. 1882-1910. Fødte dissentere 1885-1912. Dødfødte 1882-1913.

A 3 1882-1910 09 Vigde 1882-1910. Døde 1882-1905. Vigde dissentere og borgerlig vigde 1888-1910. Døde dissentere 1888-1901. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dagsregister.

Klokkerbøker

B 1 1881-1922 10 Fødte. Døde.

Herefoss

Herefoss sokn hørte inntil 01.04.1875 til Hommedal prestegjeld. Ved kgl. res. 07.11. 1874 ble Herefoss prestegjeld opprettet. Det besto av Herefoss, Vegusdal og Mykland. Da Herefoss prestegjeld ble nedlagt ved kgl. res. 08.10.1976, ble Herefoss sokn over- ført til Birkenes prestegjeld.

Fødte og vigde 1690-1738: Se Landvik MINI A 1.
Fødte og vigde 1740-1815: Se Landvik MINI A 2. (Fødte 1803-04 mgl.)
Fødte, vigde og døde 1753-1791: Se Landvik KLOK B 1.
Konf. 1743-1817: Se Landvik MINI A 2.
Døde 1690-1706: Se Landvik MINI A 1.
Døde 1741-1776: Se Landvik MINI A 2.

Ministerialbøker

A 1 1816-1860 06 Fødte og vigde 1816-1860. Konf. 1820-1859. Døde 1816-1859. Flyttede.

A 2 1861-1886 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

Klokkerbøker 

B 1 1851-1868 03 Fødte, vigde og døde 1851-1868. Konf. 1851-1867. Flyttede.

B 2 1868-1886 03 Fødte, vigde og døde 1868-1886. Konf. 1869-1885. Flyttede.

B 3 1887-1925 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

Hisøy

Hisøy hørte tidligere til Øyestad prestegjeld. Ved kgl. res. 08.01.1847 ble Hisøy eget kirkesokn. Ved kgl. res. 16.09.1871 ble Hisøy eget prestegjeld.

Fødte 1683-1776: Se Øyestad MINI A 1 - A 6.
Fødte 1777-1804: Se Øyestad MINI A 8.
Fødte, konf. og døde 1805-1849: Se Øyestad MINI A 11 - A 14.
Konf. 1736-1757: Se Øyestad MINI A 4 - A 5.
Konf. 1774-1810: Se Øyestad MINI A 10.
Vigde 1692-1757: Se Øyestad MINI A 2 - A 5.
Vigde 1758-1767: Se Øyestad MINI A 7.
Vigde 1778-1808: Se Øyestad MINI A 9.
Vigde 1808-1849: Se Øyestad MINI A 11 - A 14.
Fødte, konf., vigde, døde 1780-1849: Se også Øyestad KLOK B 1 - B 6.

Ministerialbøker

A 1 1849-1871 09 Fødte, vigde og døde 1849-1871. Konf. 1850-1871. Flyttede. Vaksinerte.

A 2 1872-1880 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dissentere.

A 3 1881-1894 14 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dissentere.

Klokkerbøker

B 1 1849-1872 05 Fødte, vigde og døde 1849-1872. Konf. 1850-1872.

B 2 1873-1885 06 Fødte, vigde og døde 1873-1885. Konf. 1873-1884. Dissentere.

B 3 1885-1905 10 Fødte og konf. 1885-1905. Vigde og døde 1885-1904. Dissentere.

B 4 1905-1923 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmenldte. Dissentere. Borgerlige vigsler.

Holt

Inntil 16.05.1747 besto Holt prestegjeld av Holt, Dypvåg, Flosta, Tromøy, Barbu og Austre Moland. Arendal var utskilt i 1705. I 1747 ble Tromøy, Barbu og Austre Moland skilt ut. 24.03.1812 ble Dypvåg og Flosta skilt ut fra Holt og dannet eget preste- gjeld. Vegårshei sokn ble ved reskr. 17.07.1812 overført fra Gjerstad prestegjeld til Holt prestegjeld, men ble ved reskr. 07.05.1828 ført tilbake til Gjerstad preste- gjeld. Ved kgl. res. 15.02.1902 ble Tvedestrand skilt ut fra Holt og dannet eget prestegjeld fra 01.04. s.å. Ved kgl. res. 30.11.1973 ble Dypvåg sokn og Tvedestrand igjen innlemmet i Holt prestegjeld.

Det ble ikke ført klokkerbøker for Holt i perioden 1823-1849.

Ministerialbøker

A 1 1721-1735 05 Fødte 1721-1728. Vigde 1721-1735. Døde 1721-1734. Også innførsler for Dypvåg og Flosta 1799-1812.

A 2 1739-1753 09 Fødte 1739-1753. Vigde 1739-1750. Kommunikanter.

A 3 1765-1798 05 Fødte, vigde og døde 1765-1798. Konf. 1766-1798. Fødte fra andre sokn (Åmli, Arendal m.m.) 1767-1793.

A 4 1799-1813 03 Fødte, vigde og døde 1799-1812. Konf. 1800-1813.

A 5 1813-1821 08 Fødte 1813-1820. Konf., vigde og døde 1813-1821. Flyttede.

A 6 1820-1835 12 Fødte 1820-1835. Konf., vigde og døde 1822-1835. Flyttede. Vaksinerte.

A 7 1836-1848 14 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 8 1849-1860 14 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 9 1861-1871 14 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte. Inn-/utmeldte.

A 10 1872-1885 10 Fødte, vigde og døde 1872-1885. Konf. 1872-1884. Flyttede. Vaksinerte. Inn-/utmeldte.

A 11 1880-1931 02 Fortegnelse over dissentere.

A 12 1885-1907 12 Fødte og konf. 1885-1907. Vigde 1885-1902. Døde 1885-1900. Flyttede. Inn-/utmeldte.

A 13 1900-1912 02 Døde.

Klokkerbøker

B 1 1699-1705 02 Fødte. Vigde. Kommunikanter.

B 2 1715-1727 04 Fødte. Vigde. Kommunikanter.

B 3 1728-1730 01 Fødte. Vigde. Kommunikanter.

B 4 1730-1746 05 Fødte og vigde 1731-1746. Døde 1730-1746.

B 5 1746-1764 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Kommunikanter.

B 6 1813-1823 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

B 7 1849-1858 05 Fødte. Vigde. Døde.

B 8 1858-1871 08 Fødte. Vigde. Døde.

B 9 1871-1883 09 Fødte. Vigde. Døde.

B 10 1883-1896 08 Fødte 1883-1896. Vigde og døde 1884-1896.

B 11 1897-1921 09 Fødte 1887-1919. Vigde 1887-1921. Døde 1887-1920.

Hornnes

Hornnes hører til Evje prestegjeld.

Fødte og døde 1816-1839 og 1843-1884: Se Evje MINI A 4 - A 6.
Konf. 1817-1835 og 1843-1883: Se Evje MINI A 4 - A 6.
Vigde 1816-1840 og 1843-1884: Se Evje MINI A 4 - A 6.
Fødte, konf., vigde, døde 1816-1842: Se Evje KLOK B 1.

Ministerialbøker

A 1 1704-1764 04 Fødte. Vigde. Døde. Konf. er ført samlet for hele prestegjeldet vekselvis i kirkebøkene for Evje, Hornnes, Iveland og Vegusdal.

A 2 1765-1816 04 Fødte. Vigde. Døde. Konf. er ført samlet for hele prestegjeldet vekselvis i kirkebøkene for Evje, Hornnes, Iveland og Vegusdal.

A 3 1884-1909 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dødfødte 1885-1909.

Klokkerbøker

B 1 1849-1878 03 Fødte 1849-1877. Døde 1849-1878.

B 2 1879-1909 04 Fødte og døde 1879-1909. Konf. 1880-1909.

Hylestad

Hylestad hører til Valle prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1714-1881: Se Valle MINI A 1 - A 8.
Fødte, konf., vigde, døde 1816-1829: Se Valle KLOK B 1.

Ministerialbøker

A 1 1882-1910 06 Fødte, vigde og døde 1882-1910. Konf. 1882-1908. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dødfødte 1882-1908.

Klokkerbøker

B 1 1848-1875 03 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 2 1875-1921 07 Fødte, vigde og døde 1875-1921. Konf. 1876-1921.

Høvåg

Høvåg hørte til Vestre Moland inntil det ved kgl. res. 25.02.1860 ble opprettet et eget Høvåg prestegjeld. Ved kgl. res. 27.06.1975 ble Høvåg igjen lagt under Vestre Moland prestegjeld. Gårdene Vatne, Ådnevig, Eftevåg, Grønnevoll og Romstøl ble ved res. av 31.08.1861 overført fra Høvåg sokn til Randesund sokn i Oddernes prestegjeld (Vest-Agder).

Fødte og døde 1688-1816: Se Vestre Moland MINI A 1 - A 2.
Konf. 1773-1816: Se Vestre Moland MINI A 2.
Vigde 1687-1816: Se Vestre Moland MINI A 1 - A 2.

Ministerialbøker

A 1 1816-1843 08 Fødte 1816-1838. Konf. 1818-1843. Vigde 1817-1843. Døde 1816-1843. Flyttede.

A 2 1837-1843 02 Fødte.

A 3 1843-1858 11 Fødte, vigde og døde 1844-1858. Konf. 1843-1858. Flyttede. Vaksinerte.

A 4 1859-1877 14 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 5 1878-1893 11 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

A 6 1894-1923 16 Fødte 1894-1907. Konf. 1894-1912. Vigde 1894-1923. Døde 1894-1909. Fødte dissentere 1896-1906. Dødfødte 1894-1918. Vigde dissentere 1897-1921. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dagsregister.

Klokkerbøker

B 1 1817-1846 06 Fødte, vigde og døde 1817-1846. Konf. 1818-1845.

B 2 1847-1869 12 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 3 1870-1882 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 4 1883-1898 10 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 5 1898-1929 08 Fødte 1898-1928. Konf. 1899-1900. Vigde 1898-1929. Døde 1898-1925. Dissentere.

Iveland

Iveland sokn hører til Evje prestegjeld.

Fødte og døde 1816-1839 og 1843-1884: Se Evje MINI A 4 - A 6.
Konf. 1817-1835 og 1843 - 1883: Se Evje MINI A 4 - A 6.
Vigde 1816-1840 og 1843-1884: Se Evje MINI A 4 - A 6.

Ministerialbøker

A 1 1705-1764 05 Fødte. Vigde. Døde. Konf. er ført samlet for hele prestegjeldet vekselvis i kirkebøkene for Evje, Hornnes, Iveland og Vegusdal.

A 2 1765-1816 05 Fødte. Vigde. Døde. Konf. er ført samlet for hele prestegjeldet vekselvis i kirkebøkene for Evje, Hornnes, Iveland og Vegusdal.

A 3 1884-1909 07 Fødte 1885-1909. Konf., vigde og døde 1884-1909. Flyttede. Vaksinerte. Dødfødte 1885-1909.

Klokkerbøker

B 1 1816-1836 03 Fødte og døde 1816-1836. Konf. 1817-1834. Vigde 1817-1836. Flyttede.

B 2 1849-1876 03 Fødte. Døde.

B 3 1876-1889 03 Fødte og døde 1876-1889. Konf. 1880-1889. Vigde 1881-1889.

B 4 1890-1900 03 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 5 1901-1935 6 Fødte og døde 1901-1935. Konf. og vigde 1901-1927.

Landvik

Landvik og Eide utgjør Hommedal prestegjeld. Inntil 01.04.1875 hørte også Herefoss sokn til Hommedal, men ble da skilt ut som eget prestegjeld. En part av gården Steinsvann ble ved kgl. res. 14.10.1882 overført fra Birkenes sokn til Landvik sokn.

Ministerialbøker

A 1 1690-1754 05 Fødte 1690-1754. Vigde og døde 1690-1738.

A 2 1741-1815 13 Fødte 1754-1815. Konf. 1741-1814. Vigde og døde 1741-1815. Vaksinerte. Fødte i andre sokn 1745-1813. Registratur over embetsarkivet.

A 3 1815-1848 08 Fødte og vigde 1815-1848. Konf. 1816-1847. Døde 1816-1848. Flyttede.

A 4 1848-1860 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 5 1861-1877 09 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 6 1878-1897 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Konf. også 1917.

Klokkerbøker

B 1 1753-1791 07 Fødte. Vigde. Døde. Noen år også konf. og forlovede m.m.

B 2 1791-1819 02 Fødte og konf. 1791-1819. Vigde og døde 1791-1817.

B 3 1816-1850 08 Fødte 1816-1836. Konf. 1817-1849. Vigde og døde 1816-1850.

B 4 1836-1849 02 Fødte.

B 5 1850-1869 05 Fødte og konf. 1850-1868. Vigde 1851-1868. Døde 1851-1869. Flyttede.

B 6 1869-1884 05 Fødte, vigde og døde 1869-1884. Konf. 1869-1878. Flyttede.

B 7 1885-1904 05 Fødte. Vigde. Døde. Dissentere.

B 8 1905-1929 04 Fødte. Vigde. Døde. Dissentere.

Lysningsbøker

A VI 45 1910-1918 01 Hommedal prestegjeld.

Lillesand

Lillesand hører til Vestre Moland prestegjeld. Ved kgl. res. 18.12.1886 ble det bestemt at Lillesand skulle bli eget kirkesokn. Ordningen ble gjennomført da Lillesand kirke ble innviet i 1889.

Fødte, konf., vigde, døde 1687-1883: Se Vestre Moland MINI A 1 - A 8 og KLOK B 1 - B 5.

Ministerialbøker

A 1 1884-1899 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Dødfødte 1884-1899. Fødte dissentere 1886-1899. Vigde dissentere 1890-1899. Døde dissentere 1886-1897. Flyttede. Inn-/utmeldte.

Klokkerbøker

B 1 1884-1903 04 Fødte. Vigde. Døde.

B 2 1904-1934 04 Fødte. Vigde. Døde.

Mykland

Mykland hørte inntil 01.04.1875 til Åmli prestegjeld. Da ble Mykland overført til Herefoss prestegjeld som var opprettet ved kgl. res. 07.11.1874. Da Herefoss preste- gjeld ble nedlagt ved kgl. res. 08.10.1976, ble Mykland sokn overført til Froland prestegjeld. Gården Mo ble 20.12.1830 overført fra Åmli til Mykland sokn. Gårdene Høgeli, Hesteklev, Tveitli samt Søndre, Nedre og Øvre Skjeggedal ble 06.04.1859 overført fra Mykland til Tovdal sokn.

Fødte, konf., vigde, døde 1711-1870: Se Åmli MINI A 1 - A 8.

Ministerialbøker

A 1 1871-1886 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 2 1887-1915 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Fødte dissentere 1912-1913. Borgerlig vigde 1912. Flyttede. Inn-/utmeldte.

Klokkerbøker

B 1 1816-1866 07 Fødte, vigde og døde 1816-1866. Konf. 1817-1866. Flyttede.

B 2 1867-1886 03 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

B 3 1887-1915 04 Fødte, konf. og døde 1887-1914. Vigde 1887-1915. Flyttede.

Risør

Risør fikk egen kirke i 1647. Den var underlagt Gjerstad prestegjeld inntil 01.07.1745 da Risør ble eget prestegjeld med Søndeled som anneks (reskr. 02.03.1742). Søndeled ble skilt ut fra Risør prestegjeld ved kgl. res. 05.04.1877. Ved kgl. res. 29.01.1971 ble Risør prestegjeld nedlagt og innlemmet i Søndeled prestegjeld. Et par kirkebøker gikk tapt ved bybrannen i Risør i 1861.

Fødte, vigde og døde 1695-1745: Se Gjerstad MINI A 1 - A 2.

Ministerialbøker

A 1 1746-1815 02 Fødte 1746-1815. Vigde og døde 1780-1815. Fortegnelse over gårder i Øster-Risør prestegjeld som er i Sjøetaten.

A 2 1815-1839 05 Fødte 1815-1838. Konf. og vigde 1816-1838. Døde 1816-1839. Flyttede.

A 3 1838-1864 20 Fødte 1838-1864, Konf., vigde og døde 1839-1864. Flyttede. Inn-/utmeldte. Vaksinerte.

A 4 1865-1882 14 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Vaksinerte.

A 5 1883-1895 09 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Dissentere. Borgerlig vigde.

A 6 1883-1908 08 Flyttede. Inn-/utmeldte.

A 7 1908-1921 05 Flyttede. Inn-/utmeldte.

A 8 1922-1939 06 Flyttede. Inn-/utmeldte. Dagsregister.

A 10 1896-1906 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Dødfødte 1896-1906. Borgerlig vigde 1896-1902, 1906. Fødte Den Lutherske Frimenighed 1892-1906. Vigde do. 1898-1905. Fødte andre dissentere 1898, 1902-1906. Døde Frikirken 1896-1906.

Klokkerbøker

B 1 1716-1747 03 Fødte 1716-1747. Vigde og døde 1716-1746. En musikkteoretisk utredning av kateket Bøcker.

B 2 1747-1812 05 Fødte og døde 1747-1812. Vigde 1747-1800.

B 3 1812-1874 03 Fødte 1812-1816. Vigde 1852-1874. Døde 1812-1815. Vaksinerte.

B 4 1816-1848 07 Fødte, vigde og døde 1816-1839. Konf. 1816-1848. Flyttede.

B 5 1835-1839 01 Fødte og vigde. Gjelder folk fra Søndeled sokn som har barnedåp eller vielse i Risør.

B 6 1850-1884 10 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 7 1885-1908 09 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 8 1909-1921 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 9 1922-1939 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Lysningsbøker

A VI 1 1801-1856 04

A VI 2 1875-1881 03

A VI 3 1901-1918 03

Kommunikantbøker

C 2 1797-1836 01 Konf. 1797-1815.

Sandnes

Sandnes sokn hører til Bygland prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1725-1884: Se Bygland MINI A 1 - A 6 og KLOK B 1.

Ministerialbøker

A 1 1885-1909 03 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

Klokkerbøker

B 1 1848-1894 03 Fødte og vigde 1848-1894. Konf. 1882. Døde 1856-1894.

B 2 1895-1916 02 Fødte. Vigde. Døde.

Stokken

Stokken fikk egen kirke i 1879 og ble da anneks under Austre Moland prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde før 1879: Se kirkebøkene for Tromøy og Austre Moland.

Ministerialbøker

A 1 1878-1898 05 Fødte 1878-1895. Konf. 1878-1898. Vigde 1878-1896. Døde 1878-1893. Flyttede. Inn-/utmeldte.

A 2 1894-1919 06 Fødte 1896-1914. Konf. 1899-1919. Vigde 1897-1913. Døde 1894-1913.

Klokkerbøker

B 1 1878-1904 05 Fødte 1878-1894. Konf. 1878-1904. Vigde 1878-1899. Døde 1878-1893.

B 2 1894-1918 04 Fødte 1895-1914. Konf. 1905-1914. Vigde 1900-1918. Døde 1894-1917

Søndeled

Søndeled hørte til Gjerstad prestegjeld inntil 1745. Ved reskr. 02.03.1742 ble Søndeled overført til det nyopprettede Risør prestegjeld. Ved kgl. res. 05.04.1877 ble Søndeled skilt ut fra Risør og dannet eget prestegjeld fra 01.07. s.å. Samtidig ble Søndeled delt i Ytre Søndeled hovedsokn og Indre Søndeled sokn. Risør prestegjeld ble ved kgl. res. 29.01.1971 nedlagt og innlemmet i Søndeled prestegjeld. Gården Gjeving og øyene Holmen, Odden og Lyngør ble 05.03.1813 overført fra Søndeled sokn til Dypvåg sokn. Det samme skjedde med gården Risøy 08.12.1866.

Fødte, vigde og døde 1695-1745: Se Gjerstad MINI A 1 - A 2.
Fødte, vigde og døde 1716-1746: Se Risør KLOK B 1.
Fødte og vigde 1761-1822: Se Risør KLOK B 2.
Fødte og vigde 1835-1839: Se Risør KLOK B 5.
Fødte 1746-1815: Se Risør MINI A 1.
Vigde og døde 1780-1815: Se Risør MINI A 1.
Konf. 1797-1815: Se Risør KOMM C 2.

Ministerialbøker

A 1 1816-1838 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 2 1839-1860 19 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 3 1861-1879 20 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 4 1880-1889 10 Fødte, konf. og vigde 1880-1888. Døde 1880-1889. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dissentere.

A 5 1889-1899 11 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dissentere.

A 6 1900-1922 12 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dødfødte 1900-1919. Borgerlig vigde 1919. Fødte dissentere 1900-1920. Vigde do. 1900-1919. Døde do. 1905-1916.

Klokkerbøker

B 1 1746-1816 03 Fødte 1746-1816. Vigde 1750-1815. Døde 1746-1815.

B 2 1816-1839 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

B 3 1849-1857 02 Fødte 1849-1857. Vigde og døde 1850-1857. Konsept til brev (kopibok).

B 4 1857-1884 07 Fødte. Vigde. Døde.

Lysningsbøker

A VI 1 1784-1820 07 Forbønn, lysninger og kollekter 1784-1793, 1806-1818 og 1820.

Tovdal

Tovdal hører til Åmli prestegjeld. Gårdene Høgeli, Hesteklev og Tveitli samt Søndre, Nordre og Øvre Skjeggedal ble 06.04. 1859 overført fra Mykland sokn til Tovdal sokn.

Fødte, konf., vigde, døde 1711-1899: Se Åmli MINI A 1 - A 11.

Klokkerbøker

B 1 1816-1889 09 Fødte, vigde og døde 1816-1889. Konf. 1817-1889. Flyttede.

B 2 1890-1905 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

Tromøy

Tromøy hørte inntil 1747 til Holt prestegjeld. Ved reskr. 02.03.1742 ble Austre Moland, Tromøy og Barbu skilt ut som eget prestegjeld. Dette ble ved kgl. res. 11.09.1877 delt i tre: Tromøy prestegjeld, Barbu prestegjeld og Austre Moland prestegjeld.

Enkelte fødte 1715-1738: Se Dypvåg KLOK B 3.
Fødte 1721-1724: Se Holt MINI A 1.
Fødte og vigde 1739-1747: Se Holt MINI A 2.
Vigde 1721-1735: Se Holt MINI A 1.
Fødte, konf., vigde, døde 1808-1824: Se Austre Moland MINII A 3 - A 4.

Ministerialbøker

A 1 1747-1793 05 Fødte 1750-1774. Konf. 1747-1793. Vigde 1750-1782. Døde 1750-1773. Kommunikanter.

A 2 1773-1808 06 Fødte 1774-1808. Konf. 1794-1808. Vigde 1782-1808. Døde 1773-1808 (1803-1807 mangler).

A 3 1825-1837 07 Fødte og vigde 1825-1837. Konf. og døde 1825-1836. Flyttede. Vaksinerte.

A 4 1837-1846 10 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 5 1847-1856 09 Fødte 1847-1854. Konf. 1847-1856. Vigde og døde 1847-1855. Flyttede. Vaksinerte.

A 6 1855-1863 13 Fødte og vigde 1855-1863. Konf. 1857-1863. Døde 1856-1863. Flyttede. Vaksinerte.

A 7 1864-1869 16 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 8 1870-1877 18 Fødte, vigde og døde 1870-1877. Konf. 1870-1876. Flyttede.

A 9 1878-1896 09 Fødte, vigde og døde 1878-1896. Konf. 1878-1895. Flyttede. Inn-/utmeldte.

Klokkerbøker

B 1 1843-1850 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

B 2 1851-1858 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

B 3 1859-1868 10 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

B 4 1869-1877 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

B 5 1877-1891 07 Fødte og døde 1877-1891. Konf. og vigde 1878-1891.

B 6 1892-1907 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 7 1908-1925 07 Fødte, vigde og døde 1908-1925. Konf. 1908-1924.

B 8 1925-1938 05 Fødte, vigde og døde 1926-1938. Konf. 1925-1937.

Tvedestrand

Tvedestrand fikk egen kirke i 1861. Fra 1.4.1862 ble Tvedestrand regnet som annekssogn under Holt. Ved kgl. res. 15.2.1902 ble Tvedestrand skilt ut som eget prestegjeld fra 1.4. s.å. Tvedestrand prestegjeld ble nedlagt ved kgl. res. 30.11.1973 og overført til Holt prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde før 1885: Se kirkebøkene for Holt.

Ministerialbøker

A 1 1885-1916 11 Fødte og døde 1885-1916. Konf. og vigde 1885-1915. Fødte dissentere 1903-1913. Dødfødte 1885-1908. Vigde dissentere og borgerlig vigde 1887-1915. Døde dissentere 1904-1915.Flyttede. Dagsregister.

Valle

Valle utgjør sammen med Bykle og Hylestad Valle prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1714-1745 03 Fødte. Vigde. Døde.

A 2 1745-1776 03 Fødte, vigde og døde 1745-1776. Konf. 1773-1776.

A 3 1776-1790 03 Fødte og døde 1776-1790. Konf. og vigde 1777-1790. Offerpenger 1804-1818. Forlovelser 1799-1803.

A 4 1790-1816 03 Fødte og vigde 1790-1816. Konf. 1791-1814. Døde 1790-1815. Offerpenger 1819-1820.

A 5 1816-1831 05 Fødte og konf. 1816-1830. Vigde 1817-1830. Døde 1816-1831. Flyttede.

A 6 1831-1853 13 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 7 1854-1868 09 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 8 1868-1882 06 Fødte og døde 1868-1882. Konf. 1869-1881. Vigde 1868-1881. Flyttede.

A 9 1882-1913 09 Fødte, vigde og døde 1882-1913. Konf. 1882-1912. Flyttede. Dødfødte 1882-1912.

Klokkerbøker

B 1 1816-1829 05 Fødte 1816-1829. Konf., vigde og døde 1817-1829. Flyttede.

B 2 1848-1870 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 3 1871-1890 04 Fødte, vigde og døde 1871-1890. Konf. 1871-1889.

B 4 1890-1928 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Vegusdal

Vegusdal hørte inntil 01.04.1875 til Evje prestegjeld. Da ble Vegusdal overført til Herefoss prestegjeld som var opprettet ved kgl. res. 07.11.1874. Da Herefoss prestegjeld ble nedlagt ved kgl. res. 08.10.1976, ble Vegusdal sokn overført til Birkenes prestegjeld.

Fødte og døde 1816-1839: Se Evje MINI A 4.
Konf. 1817-1835: Se Evje MINI A 4.
Vigde 1816-1840: Se Evje MINI A 4.
Fødte, konf., vigde, døde 1816-1842: Se Evje KLOK B 1.
Fødte, konf., vigde, døde 1843-1874: Se Evje MINI A 5 - A 6.

Ministerialbøker

A 1 1704-1779 06 Fødte. Vigde. Døde. Konf. er ført samlet for hele prestegjeldet vekselvis i kirkebøkene for Evje, Hornnes, Iveland og Vegusdal.

A 2 1780-1816 03 Fødte. Vigde. Døde. Konf. er ført samlet for hele prestegjeldet vekselvis i kirkebøkene for Evje, Hornnes, Iveland og Vegusdal.

A 3 1875-1886 03 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 4 1887-1909 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Dødfødte 1888-1909.

Klokkerbøker

B 1 1849-1879 03 Fødte. Døde.

B 2 1879-1894 03 Fødte og døde 1879-1894. Konf. 1879-1893. Vigde 1879-1891.

B 3 1892-1917 04 Fødte, konf. og døde 1894-1917. Vigde 1892-1917.

B 4 1917-1933 03 Fødte 1917-1932. Konf. og døde 1918-1932. Vigde 1918-1933.

Vegårshei

Med unntak av perioden 1812-1828 har Vegårshei hørt til Gjerstad prestegjeld. Ved reskr. 17.07.1812 ble Vegårshei sokn lagt til Holt prestegjeld, men ved reskr. 07.05.1828 ble det ført tilbake til Gjerstad prestegjeld.

Fødte, vigde og døde 1695-1812: Se Gjerstad MINI A 1- A 3.
Fødte, konf., vigde, døde 1813-1821: Se Holt MINI A 5.
Kladd til kirkebok 1894-1896: Se Gjerstad.

Ministerialbøker

A 1 1820-1835 05 Fødte 1820-1835. Konf. og vigde 1822-1835. Døde 1821-1835. Flyttede. Vaksinerte.

A 2 1835-1852 07 Fødte 1835-1852. Konf., vigde og døde 1836-1852. Flyttede. Vaksinerte.

A 3 1853-1878 09 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 4 1879-1890 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dødfødte 1879-1889. Dissentere 1890.

A 5 1891-1908 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Dødfødte 1891-1906. Dissentere 1891-1908.

Klokkerbøker

B 1 1813-1863 10 Fødte 1813-1830. Konf. 1814-1862. Vigde 1813-1862. Døde 1813-1863. Flyttede.

B 2 1831-1862 06 Fødte.

B 3 1862-1889 08 Fødte 1862-1889. Konf., vigde og døde 1863-1889. Flyttede.

B 4 1890-1910 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

Sjeleregister

1783 01 Aust-Agder-Arkivet; Vevstads samlinger II 1.

Vestre Moland

Vestre Moland hørte sammen med Høvåg og Lillesand til Vestre Moland prestegjeld inntil Høvåg ble eget prestegjeld ved kgl. res. 25.02.1860. Ved kgl. res. 18.12.1886 skulle Lillesand bli eget kirkesokn. Ordningen trådte i kraft da Lillesand fikk egen kirke i 1889. Ved kgl. res. 27.06.1975 ble Høvåg igjen lagt inn under Vestre Moland prestegjeld.

Det eldste prestearkivet gikk tapt ved brann på prestegården i 1713.

Ministerialbøker

A 1 1687-1760 06 Fødte og døde 1688-1760. Vigde 1687-1760. Fortegnelse over sokneprester i Vestre Moland siden reformasjonen. Kirkeregnskap 1726-1741.

A 2 1760-1816 07 Fødte, vigde og døde 1760-1816. Konf. 1773-1816. Fortegnelse over sjølegdene, tabeller over fødte, døde og vigde 1830-1837.

A 3 1816-1843 09 Fødte 1816-1836. Konf. 1818-1840. Vigde og døde 1816-1843. Flyttede.

A 4 1835-1843 04 Fødte.

A 5 1841-1849 05 Fødte, vigde og døde 1844-1849. Konf. 1841-1849. Flyttede. Vaksinerte.

A 6 1850-1858 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 7 1859-1872 13 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 8 1873-1883 14 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 9 1884-1899 12 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Fødte dissentere 1884-1899. Dødfødte 1884-1899. Vigde dissentere og borgerlig vigde 1884-1899. Døde dissentere 1891-1899. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dagsregister.

Klokkerbøker

B 1 1816-1851 11 Fødte 1816-1837. Konf. 1818-1851. Vigde og døde 1816-1851. Flyttede.

B 2 1836-1851 05 Fødte.

B 3 1851-1861 09 Fødte og døde 1851-1861. Konf. og vigde 1852-1861. Flyttede.

B 4 1861-1872 10 Fødte 1861-1872. Konf., vigde og døde 1862-1872. Flyttede.

B 5 1872-1883 10 Fødte 1872-1883. Konf., vigde og døde 1873-1883. Flyttede.

B 6 1884-1905 06 Fødte. Vigde. Døde.

B 7 1906-1929 06 Fødte. Vigde. Døde.

Vaksinasjonsprotokoll

A VI 3 1830-1844 02 Fra prestearkivet.

Øyestad

Øyestad prestegjeld omfattet opprinnelig Øyestad, Fjære, Froland og Hisøy. Fjære ble utskilt som eget prestegjeld ved kgl. res. 31.10.1845. Froland ble eget prestegjeld ved kgl. res. 29.01.1849. Hisøy ble eget kirkesokn ved kgl. res. 08.12.1847 og eget prestegjeld fra 01.01.1872 ved kgl. res. 16.09.1871.

Ministerialbøker

A 1 1683-1691 01 Fødte. Kirkeregnskap fra 1630.

A 2 1692-1722 09 Fødte og vigde.

A 3 1722-1730 04 Fødte og vigde.

A 4 1730-1750 09 Fødte og vigde 1730-1750. Konf. 1736-1750. Året 1747 mangler.

A 5 1751-1757 04 Fødte. Konf. Vigde.

A 6 1758-1776 06 Fødte. Døde.

A 7 1758-1767 02 Vigde.

A 8 1777-1804 09 Fødte. Døde.

A 9 1778-1808 04 Vigde.

A 10 1774-1810 02 Konf.

A 11 1805-1824 09 Fødte, konf. og døde 1805-1815. Vigde 1808-1824. Vaksinerte. Også fødte 1826-1827 og april 1833, samt døde 1827 og 1833.

A 12 1816-1827 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 13 1827-1842 17 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte. Dissentere 1867-1880. .

A 14 1843-1856 16 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 15 1857-1873 17 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 16 1874-1886 11 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dissentere 1881-1886.

A 17 1887-1896 13 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

A 18 1897-1907 11 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dissentere 1897-1907.

Klokkerbøker

B 1 1780-1794 06 Fødte og døde 1780-1794. Vigde 1780-1783.

B 2 1795-1807 04 Fødte. Døde. Fødte 1804 Arendal kirke.

B 3 1816-1827 09 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

B 4 1828-1833 03 Fødte 1828-1831. Konf. 1829-1833. Vigde 1828-1833. Døde 1829-1830. Flyttede.

B 5 1833-1843 06 Fødte og døde 1833-1843. Konf. 1834-1843. Vigde 1833-1841. Flyttede.

B 6 1843-1854 07 Fødte og døde 1843-1854. Konf. og vigde 1843-1853. Flyttede.

B 7 1854-1872 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Dissentere.

B 8 1872-1886 13 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 9 1886-1896 09 Fødte 1886-1896. Konf., vigde og døde 1887-1896.

B 10 1897-1906 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 11 1906-1918 08 Fødte, konf. og døde 1906-1918. Vigde 1907-1918.

B 12 1919-1932 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Forlovererklæringer

A VI 20 1844-1846 01

A VI 21 1846-1858 03

A VI 22 1885-1886 01

Sjeleregister

1786 06 Aust-Agder-Arkivet; Lensmannen i Øyestad.

Åmli

Åmli, Gjøvdal og Tovdal utgjør Åmli prestegjeld. Inntil 01.04.1875 hørte også Mykland sokn til Åmli prestegjeld. Det ble da overført til Herefoss prestegjeld. Gården Mo ble 20.12.1830 overført fra Åmli sokn til Mykland sokn.

En kirkebok 1684-1710 er bortkommet (jfr. Ø. Robyggelaget tingbok 7, fol. 99b)

Ministerialbøker

A 1 1711-1740 02 Fødte. Vigde. Døde.

A 2 1741-1775 03 Fødte og vigde 1741-1756. Døde 1741-1775.

A 3 1756-1775 04 Fødte. Vigde.

A 4 1775-1796 04 Fødte, vigde og døde 1775-1796. Konf. 1780-1796.

A 5 1796-1816 04 Fødte, vigde og døde 1796-1816. Konf. 1797-1816. Vaksinerte.

A 6 1816-1829 08 Fødte, vigde og døde 1816-1829. Konf. 1817-1828. Flyttede.

A 7 1829-1851 09 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 8 1852-1869 15 Fødte, vigde og døde 1852-1869. Konf. 1852-1868. Flyttede. Vaksinerte.

A 9 1869-1884 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 10 1885-1899 12 Fødte 1885-1897. Konf. 1885-1898. Vigde og døde 1885-1899. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dissentere.

A 11 1898-1899 02 Fødte 1898-1899. Konf. 1899.

A 12 1900-1914 9 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Fødte dissentere 1900-1913. Dødfødte 1900-1914. Vigde dissentere og borgerlig vigde 1900-1911. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dagsregister.

Klokkerbøker

B 1 1816-1867 09 Fødte 1816-1850. Konf., vigde og døde 1816-1867. Flyttede.

B 2 1850-1867 02 Fødte.

B 3 1868-1888 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

B 4 1889-1902 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dissentere.

B 5 1903-1916 06 Fødte 1903-1916. Konf. 1903-1914. Vigde og døde 1903-1915. Inn-/utmeldte.

B 6 1915-1929 06 Fødte, vigde og døde 1916-1929. Konf. 1915-1928. Inn-/utmeldte.

Kladd til kirkebok

A VI 19 1848-1864 02 Kladdebok for vielser o.a.

Lysningsbøker

A VI 41a 1890-1892 01

A VI 42 1892-1916 02

Forlovererklæringer

A VI 401754-1799 06

A VI 41 1799-1813 02

A VI 20 1885-1905 04

Årdal

Årdal sokn hører til Bygland prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1725-1884 (konf. fra 1768): Se Bygland MINI A 1 - A 6.
Fødte, konf., vigde, døde 1816-1843: Se Bygland KLOK B 1.

Ministerialbøker

A 1 1885-1906 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

Klokkerbøker

B 1 1848-1895 05 Fødte 1848-1894. Konf. 1882. Vigde 1849-1895. Døde 1856-1895.

B 2 1894-1909 02 Fødte 1894-1909. Vigde 1897-1908. Døde 1896-1909.

B 3 1910-1926 02 Fødte og døde 1910-1925. Vigde 1914-1926.

Dissentersamfunn i Aust-Agder

Kirkesamfunn utenfor Den Norske Kirke

Ved reformasjonen i 1536 ble kirkestyret en side av det verdslige styringsverket, og slik ble en luthersk statskirke skapt. I regelen var alle nordmenn medlemmer av statskirken, og lenge eksisterte det knapt muligheter for alternative trosretninger og kirkesamfunn.

Et par forordninger i 1682 og 1789 åpnet en viss adgang til å holde katolske gudstjenester, men bestemmelsene gjaldt bare i enkelte utvalgte byer og var først og fremst beregnet på utlendinger. Det ble ellers gjort forsøk på å danne et kvekersamfunn ved Skiensfjorden allerede omkring 1700, men dette strandet på streng lovgivning.

Noen generell tillatelse til å melde seg ut av statskirken og danne nye kirkesamfunn kom først med Dissenterloven 16.7.1845. "Dissenter" betegnet en som hadde meldt seg ut av statskirken. Ordet oppfattes i dag negativt og er ikke lenger i alminnelig bruk.

De nye kirkesamfunnene hadde plikt til å føre menighetsprotokoller. Melding om fødsler og dødsfall skulle gis til sognepresten innen en måned. Til å begynne med måtte "dissentere" gifte seg borgerlig, men senere lover (27.6.1891 og 31.5.1918) gjorde frikirkelig vielse rettskraftig. Det var meningen at presten skulle føre opplysningene om fødsel og død, senere også vielse, inn i kirkebøkene, men disse innførslene er ofte mangelfulle.

Da frimenighetene ikke er statlige institusjoner, har de ikke avleveringsplikt til Arkivverket, men noen menigheter har allikevel valgt å avlevere sine kirkebøker/menighetsprotokoller til Statsarkivet. De er en uensartet gruppe og derfor vanskelige å sette i system.

Det kan være mange forskjellige slags opplysninger i protokollene, men vi har forsøkt å sette opp et skjema for hver av frimenighetene. Dette er ikke nødvendigvis likt fra menighet til menighet. Det som i menighetsprotokollene heter "Barn, underviste og eksaminerte i religionskunnskap" har vi tillatt oss å kalle Konfirmerte, på linje med skjemaene for statskirkemenighetene. Døpte er noen steder byttet ut med Fødte, enten fordi det aktuelle kirkesamfunnet ikke praktiserer barnedåp, eller fordi dåpsdatoen ikke alltid fremgår av protokollene.

Sammen med menighetsprotokollene står 4 innbundne kopier av såkalte dissenterlister. Dette er årlige lister som ble sendt fra hver enkelt frikirkelig menighet til myndighetene, med opplysninger om menighetens medlemmer, fødsler, vielser og dødsfall, og noen ganger inn- og utmeldte i løpet av året. Originalene til disse finnes i arkivet etter Amtmannen i Nedenes, eske 1147 og 1148. Under kopieringen er mindre deler uteglemt, men disse finnes i originalen (se anmerkning under "Dissenterlister", etter de ulike frimenighetene). Slike kopier finnes kun for enkelte menigheter i Aust-Agder.

I den ukatalogiserte delen av arkivet fra Fylkesmannen i Aust-Agder (første avleveringsliste, eske nr. 127 og 128) finnes korrespondanse vedrørende en del menigheter i Aust-Agder. Dette handler vesentlig om forstanderskifte, som var meldepliktig til fylkesmannen. I enkelte tilfeller finnes det også innberetninger fra frimenigheter i de enkelte prestearkivene.

Ellers bør man huske på at trossamfunnene utenfor Den Norske Kirke naturligvis ikke er organisasjoner som i størrelse og geografisk utbredelse kan sammenlignes med statskirken. Ofte vil en firkirkelig menighet dekke et betydelig større område enn et prestegjeld. Dette betyr at menighetsprotokoller og dissenterlister kan inneholde innførsler om personer bosatt et godt stykke fra menighetens sentrum.

Dissenterlister (flere menigheter)

D1 1866-1890 09 FØDTE: Arendal Metodistmenighet:1871-1878, 1880-1884, 1888. Arendal Baptistmenighet: 1868-1881. Tvedestrand Baptistmenighet: 1866-1889. VIGDE: Arendal Metodistmenighet: 1871-1884, 1888. Arendal Baptistmenighet: 1878. DØDE: Arendal Metodistmenighet: 1871-1878, 1880-1884, 1888. Tvedestrand Baptistmenighet: 1888. ANNET: Arendal Metodistmenighet: Innmeldte 1871, 1884, utmeldte 1871, 1874-1875, 1877, 1883-1884, medlemslister 1872-1884, 1888, dødfødte 1873, 1875. Arendal Baptistmenighet: Medlemslister 1879-1881. Tvedestrand Baptistmenighet: Medlemslister 1879-1880, 1882-1890.

D2 1877-1884 10 FØDTE: Arendal Frikirke: 1877-1884. VIGDE: Arendal Frikirke: 1877-1884. DØDE: Arendal Frikirke: 1877-1884. ANNET: Arendal Frikirke: Utmeldte 1878-1884, dødfødte 1879-1884, medlemslister 1877-1884.

D3 1885-1891 11 FØDTE: Arendal Frikirke: 1885-1886, 1888-1891. VIGDE: Arendal Frikirke: 1885-1886, 1888-1891. DØDE: Arendal Frikirke: 1885-1886, 1888-1891. ANNET: Arendal Frikirke: Innmeldte 1888-1891, utmeldte 1885-1886, 1888-1891, dødfødte 1885-1886, 1888, medlemslister 1885-1886, 1888-1891.

D4 1877-1891 09 FØDTE: Risør Frikirke: 1877-1879, 1882-1891. Gjerstad Frikirke: 1889-1891. Guds Menighet: 1889. VIGDE: Risør Frikirke: 1879-1880, 1882-1891. Gjerstad Frikirke: 1890. Guds Menighet: 1889. DØDE: Risør Frikirke: 1879-1880, 1882-1891. Gjerstad Frikirke: 1890. Guds Menighet: 1889. ANNET: Risør Frikirke: Innmeldte 1884-1886, utmeldte 1878-1879, 1882-1886, medlemslister 1877-1891. Gjerstad Frikirke: Utmeldte 1891, dødfødte 1891, medlemslister 1889-1891. Guds Menighet: Medlemsliste 1889.

Adventistmenigheten i Arendal

Ministerialbøker

1 1892-1895 01 Innmeldte. Fødte. Også innførsler fra Mandal.

Arendal Frimenighed

Ministerialbøker

1 1887 02 Menighetslemmer. Fødte. Vigde. Døde.

Arendal Metodistkirke

Ministerialbøker

I 1868-1878 05 Fra Aust-Agder-Arkivet. Inn-/utmeldte 1868-1878. Døpte 1868-1878. Vigde og døde 1868-1879. Ekteskapskontrakter 1868-1869. Menighetslemmer.

II 1868-1883 02 Fra Aust-Agder-Arkivet. Inn-/utmeldte 1873-1883. Døpte 1868-1883. Konf. 1873-1884. Døde 1874-1883. Vigde 1874-1882. Menighetslemmer.

III 1884-1892 03 Fra Aust-Agder-Arkivet. Inn-/utmeldte 1884-1892. Døpte 1883-1892. Konf. 1884-1892. Døde 1884-1892. Vigde 1884-1891. Menighetslemmer.

Baptistmenigheten i Tvedestrand

Ministerialbøker

1 1892-1895 01 Innmeldte. Utmeldte. Fødte. Vigde. Døde. Innførsler for Tvedestrand og Barbu.

Den evangelisk lutherske frimenighet (Frikirken) i Arendal og omegn

Ministerialbøker

1 1877-1883 04 Innmeldte. Utmeldte. Fødte. Vigde. Døde. Konf. Menighetslemmer.

2 1884-1908 08 Fra Aust-Agder-Arkivet. Inn-/utmeldte 1884-1892. i Arendal og omegn. Fødte 1884-1908. Døde og Vigde og døde 1884-1892. Menighetslemmer.

Den katolsk apostoliske menighet i Arendal

Ministerialbøker

1889-1928 01 Døpte 1894-1922. Vigde 1905-1917. Døde 1908-1922. Kommunikanter 1900-1928. Frafalne og utro, håndspåleggelser mv.

F9 1900-1938 01 Fødte 1900-1922. Vigde 1903-1917. Døde 1908-1938. Innmeldte 1900-1916, utmeldte 1903-1917, dødfødte 1911.