Bergen Hospital

Instruks for Hospitalspresten i Bergen er gitt i kongelig resolusjon 20. desember 1905, og skulle da gjøre tjeneste i St. Jørgens hospital, Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1, Sjøfarendes aldershjem, Bergens kretsfengsel, Zander Kåes stiftelse, Dankert Krohns stiftelse, Stranges stiftelse, Lungegårdens sykehus, og Enkehuset.

Fødselsregistre

A 1 1926-1929 01

Bergens Strafanstalt (1841-1885)

Skilt ut fra St. Jørgens Hospital 1841. Først kalt presten ved "Bergen Tugthus". Kirkebøkene ble overført fra Statsarkivet i Trondheim i 1974, etter avlevering dit fra Trondheim kretsfengsel.

Ministerialbøker

A 1 1841-1884 01 2- 6 Døpte 1841-1875 18- 27 Konfirmerte 1841-1877 70- 79 Døde 1842-1884

Klokkerbøker

A 1 1-22 1874-1884 01 1- 3 Døde 1874-1884 13- 14 Døpte 1875 17- 18 Konfirmerte 1875-1877.

Bergenhuus Strafanstalt (1841-1877)

Skilt ut fra St. Jørgen Hospital 1841.Først kalt presten ved "Bergenhus Fæstnings Slaveri". Kirkebøkene ble overført fra Statsarkivet i Trondheim i 1974, etter avlevering dit fra Trondheim kretsfengsel.

Ministerialbøker

A 1 1841-1875 01 2- 3 Konfirmerte 1842-1848 52- 56 Døde 1841-1875

Domkirken

Avgang: Nykirken sokn skilt ut 1622. Askøy utskilt som eget prestegjeld 1741. Johannes sokn skilt ut 1885.

Ministerialbøker

A 1 1719-1732 04 1-228 Døpte 1719-1732 (med uekte opp til 1725) 229-243 Døpte uektefødte barn 1726-1732 247-254 Publice absolveret 1726-1732 257 Publice absolveret 1732 Pag. 157/158 og 255/256 mangler.

A 2 1733-1750 06 1-300 Døpte ektefødte 1733-1750, forts. pag. 309 301-305 Døpte uektefødte 1746-1750, forts. fra pag. 337 309-314 Døpte ektefødte 1750 315-317 Publiqve absolverte 1747-1750 327-336 Publiqve absolverte 1742-1747 337-360 Døpte uektefødte 1733-1746, forts. pag. 301 361-372 Publiqve absolverte 1733-1742 373 Tillegg publiqve absolverte 1735-1737 Pag. 319-326 er oversprungne.

A 3 1758-1789 06 1-329 Døpte ektefødte 1758-1789 330-370 Døpte uektefødte 1758-1794, ført bakfra og fram.

A 4 1763-1820 08 a- n Konfirmerte 1812-1820 (sydd inn framme i boka) 1-395 Døpte ektefødte 1790-1807 396-428 Døpte uektefødte 1794-1807 bakfra og fram 429-506 Konfirmerte 1763-1812, forts. a (helt fremme i boken).

A 5 1808-1820 04 1-194 Døypte ektefødde 1808-1820 195-260 Døypte uektefødde 1808-1820 bakanfrå og fram.

A 6 1663-1683 03 2- 84 Trulova 1663-1683

A 7 1725-1826 04 1-134 Vigde 1725-1804 135-147 Dagsregister 1750-1759 (liste over kven som preika) 149-218 Vigde 1808-1836

A 8 1725-1775 04 2- 51 Døde (gravfeste) Domkyrkjegarden og kyrkja 1725-1775 1- 82 Døde (gravfeste) St. Jacob 1725-1775 (bakanfrå).

A 9 1776-1821 06 1-243 Døde (gravfeste) St. Jacob 1776-1821 249-263 Dødfødde 1803-1821 1- 53 Døde (gravfeste) Domkyrkjegarden og kyrkja 1776-1821.

A 10 1816-1821 09 1- 93 Døypte 1816-1819 (forts. fol. 280) 94-129 Døde 1816-1921 188-205 Vigde 1816-1821 234-274 Konfirmerte 1816-1821 "280 Utflytte (""afgaaede"") 1816" 280-320 Døypte 1819-1820 324-368 Jamførelsesregister 1816-1820.

A 11 1820-1821 02 1- 35 Døypte 1820-1821 40B Konfirmerte 1821 69B-74 Jamførelsesregister 1816-1820.

A 12 1821-1834 19 1-283 Døypte 1821-1834 gutar og jenter på annakvar side 284-382 Konfirmerte 1822-1834 To blad er foliert 382. 383-478 Vigde 1821-1840 479-574 Døde og dødfødde 1821-1830, menn/kvinner annakvar side 575-596 Inn- og utflytte 1821-1840 599-649 Vaksinerte 1821-1841 671-717 Dagsregister 1821-1840.

A 13 1830-1837 05 1- 48 Døypte 1834-1835, gutar/jenter annakvar side 49-145 Døde og dødfødde 1830-1837, menn/kvinner annakvar side.

A 14 1835-1840 05 1- 80 Døypte 1835-1838, gutar/jenter annakvar side 81-140 Døde og dødfødde 1837-1840, menn/kvinner annakvar side

B 1 1838-1840 03 1- 79 Døypte 1838-1840 (gutter og jenter på annankvar side).

B 2 1841-1851 09 1-143 Døypte 1841-1851 Gutar 143-283 Døypte 1841-1851 Jenter.

B 3 1851-1859 09 1-147 Døypte 1851-1859 Gutar 147-282 Døypte 1851-1859 Jenter.

B 4 1859-1871 13 1-217 Døypte 1859-1871 Gutar 217-415 Døypte 1859-1871 Jenter.

B 5 1872-1878 09 1-154 Døypte 1872-1878 Gutar 163-301 Døypte 1872-1878 Jenter.

B 6 1879-1887 09 1-295 Døypte 1879-1887 298-299 Døypte dissentarar 1886-1887 300-303 Døypte dissentarar 1870-1885.

B 7 1888-1903 11 4-295 Døypte 1888-1903 295-300 Døypte dissentarar 1888-1898.

C 1 1834-1840 02 1- 62 Konfirmerte 1834-1840.

C 2 1841-1852 05 1- 70 Konfirmerte gutar 1841-1852 70-132 Konfirmerte jenter 1841-1852.

C 3 1852-1864 05 4- 72 Konfirmerte gutar 1852-1863 (framhald fol. 134) 72-134 Konfirmerte jenter 1852-1864 134-137 Konfirmerte gutar 1863-1864.

C 4 1864-1879 07 5-122 Konfirmerte gutar 1864-1879 127-243 Konfirmerte jenter 1864-1879.

C 5 1880-1898 09 4-149 Konfirmerte gutar 1880-1898 150-154 Konfirmerte jenter 1898 154-303 Konfirmerte jenter 1880-1897.

D 1 1841-1853 03 1- 95 Vigde 1841-1853.

D 2 1853-1874 06 4-198 Vigde 1853-1874.

D 3 1875-1880 03 5- 84 Vigde 1875-1880 98-100 Borgerleg vigde 1875-1880.

D 4 1880-1906 08 4-186 Vigde 1880-1906 186-193 Borgarleg vigde 1899-1906 197-198 Vigde dissentarar 1893-1898 199-208 Borgarleg vigde 1896-1899, framhald fol. 186 208-215 Borgarleg vigde 1890-1896, framhald fol. 199 215-219 Vigde dissentarar 1881-1890.

E 1 1841-1853 06 1- 96 Døde menn og dødfødde mannkjønn 1841-1853 96-193 Døde kvinner og dødfødde kvinnekjønn 1841-1853.

E 2 1853-1863 06 1- 93 Døde menn og dødfødde mannkjønn 1853-1863 96-192 Døde kvinner og dødfødde kvinnekjønn 1853-1863.

E 3 1863-1876 08 5-122 Døde menn og dødfødde mannkjønn 1863-1876 122-233 Døde kvinner og dødfødde kvinnekjønn 1863-1876 233-242 Døde menn og dødfødde mannkjønn 1876 242 Døde menn - dissentarar 1875-1876 + døde menn 1876 243 Døde kvinner - dissentarar 1875-1876 + døde kv. 1876.

E 4 1877-1881 03 5- 49 Døde menn og dødfødde mannkjønn 1877-1881 (framh. f. 96) 49 Døde menn - dissentarar 1879-1880 50- 95 Døde kvinner og dødfødde kvinnekjønn 1877-1881 96- 98 Døde menn og dødfødde mannkjønn 1881 99-100 Døde kvinner - dissentarar 1877-1881.

E 5 1882-1904 10 4-282 Døde 1882-1904 282-286 Døde dissentarar 1882-1898 .

F 1 1841-1852 03 1- 23 Inn- og utflytte 1841-1852 24- 41 Vaksinerte mannkjønn 1841-1852 47- 65 Vaksinerte kvinnekjønn 1841-1852 72-102 Dagsregister 1841-1852.

F 2 1852-1868 03 1- 42 Inn- og utflytte 1852-1857 43- 65 Vaksinerte mannkjønn 1853-1868 77-100 Vaksinerte kvinnekjønn 1853-1868 111-130 Dagsregister 1852-1859.

F 3 1858-1874 02 3- 57 Inn- og utflytte 1858-1874.

G 1 1882-1922 02 4- 27 Dødfødde 1882-1922.

I 1 1887-1908 02 4- 11 Innmelde 1888-1907 16- 36 Utmelde 1887-1908.

Klokkerbøker

A 1 1816-1821 09 1- 93 Døypte 1816-1818 94-146 Døde 1816-1821 189-213 Vigde 1816-1821 235-280 Konfirmerte 1816-1821 281- Utflytte 282-324 Døypte 1818-1820 325-366 Jamføringsregister 1816-1820 369-370 Konfirmerte.

A 2 1821-1839 09 267-382 Konfirmerte 1822-1832 384-417 Vigde 1821-1838 418-573 Døde 1822-1827 575-597 Inn-og utflytte 1821-1838.

A 3 1820-1853 03 1- 24 Døypte 1820-1821 25- 89 Vigde 1829-1845, 1852-1853.

A 4 1820-1854 03 1- 44 Døypte 1820-1821 45- 96 Vigde 1845-1854.

A 5 1821-1830 09 1-287 Døypte 1821-1830.

A 6 1827-1834 05 1- 49 Døypte 1830-1832 50-145 Døde 1827-1833.

A 7 1832-1836 05 1- 94 Døypte 1832-1836 95-138 Døde 1834-1836.

B 1 1836-1841 05 1-148 Døypte 1836-1841.

B 2 1842-1849 06 1-195 Døypte 1842-1849.

B 3 1849-1856 07 3-235 Døypte 1849-1856.

B 4 1856-1862 07 5-243 Døypte 1856-1862.

B 5 1862-1869 08 6-245 Døypte 1862-1869.

B 6 1869-1876 08 6-300 Døypte 1869-1876.

B 7 1877-1878 03 6-116 Døypte 1877-1878.

B 8 1879-1887 09 5-303 Døypte 1879-1887.

B 9 1888-1900 09 5-294 Døypte 1888-1900 295-298 Døpte (Dissentere) 1888-1896.

B 10 1900-1915 09 5-299 Døypte 1900-1915.

C 1 1832-1838 02 Konfirmerte 1832-1838.

C 2 1839-1854 06 2-190 Konfirmerte 1839-1854.

C 3 1854-1880 14 6-476 Konfirmerte 1854-1880.

C 4 1880-1899 09 5-303 Konfirmerte 1880-1899.

C 5 1899-1916 09 5-295 Konfirmerte 1899-1916.

C 6 1916-1933 10 1-293 Konfirmerte 1916-1933

D 1 1838-1857 06 1-151 Vigde 1838-1857 153-200 Inn- og utflyttede 1838-1856.

D 2 1857-1876 06 3-198 Vigde 1857-1876 201 Borgerlig vigde 1875-1876.

D 3 1877-1880 02 6- 50 Vigde 1877-1880 51 Borgerlig vigde 1877-1880.

D 4 1880-1907 08 5-193 Vigde 1880-1907 194-219 Borgerlig vigde 1881-1907.

D 5 1907-1924 08 5-211 Vigde 1907-1924 212-219 Borgerlig vigde 1908-1921.

D 6 1924-1941 09 1-247 Vigde 1924-1941

E 1 1836-1848 06 1-188 Døde 1836-1847.

E 2 1847-1859 06 1-205 Døde 1847-1859.

E 3 1860-1868 06 3-202 Døde 1860-1868.

E 4 1868-1877 07 6-224 Døde 1868-1877.

E 5 1878-1900 09 5-295 Døde 1878-1900 296-299 Døde dissentarar 1878-1891.

E 6 1900-1929 11 5-308 Døde 1900-1929.

F 1 1856-1879 03 6- 81 Inn- og utflytte 1856-1879.

G 1 1878-1916 01 5- 30 Dødfødde 1878-1916.

Kirkebøker ført av residerende kapellan

A 1 1821-1848 03 0- 2 Biskopens påtegninger 1821-1849 41-158 Konfirmerte 1821-1840 160-273 Dagsregister 1827-1850 274-343 Konfirmerte 1842-1848 372-345 Dagsregister 1823-1826 (bakfra) (forts. s. 160).

A 2 1850-1872 04 1-144 Konfirmerte 1850-1872.

A 3 1874-1880 03 1- 76 Konfirmerte 1874-1880.

Lysningsbøker

II.5.b1 1920-1929 04

Forlovererklæringer

II.5.1 1767-1792 07

II.5.2 1820-1832 08

II.5.3 1832-1845 08

II.5.4 1845-1852 08

II.5.5 1857-1863 12

II.5.6 1863-1870 12

II.5.7 1870-1876 13

II.5.8 1876-1882 16

II.5.9 1882-1889 14

II.5.10 1890-1899 14

II.5.11 1899-1910 14

II.5.12 1910-1917 15

II.5.13 1917-1922 14

II.5.14 1922-1927 13

II.5.15 1927-1932 13

Fødselsregistre

A 1 1916-1923 09

Diverse

I.4.H 1834-1841 04 Begravelsespotokoll. Fra prestearkivet; regnskap.

Fødselsstiftelsen / Kvinneklinikken (1862-)

Tatt i bruk 1861. Prest tilsatt 1862. Ektefødte barn skulle innføres i kirkeboken for den menigheten foreldrene tilhørte. Navneskifte fra Fødselsstiftelsen i Bergen i 1926.

Ministerialbøker

A 1 1863-1883 07 5-122 Døpte 1863-1872 122-175 Døpte gutter 1872-1881 (forts. fol. 219) 175-218 Døpte jenter 1872-1881 218-242 Døpte 1881-1883.

A 2 1884-1900 07 2-243 Døpte 1884-1900.

A 3 1901-1910 11 2-301 Døpte 1901-1910.

A 4 1910-1918 11 1-306 Døpte 1910-1918.

A 5 1918-1926 08 1-208 Døpte 1918-1926

Fødselsregistre

A 1 1916-1920 09

A 2 1920-1924 09

A 3 1924-1927 09

A 4 1927-1929 09

A 5 1929-1931 09

Fødselsstiftelsen / Kvinneklinikken - Overlegen

I tillegg til at presten ved Fødselsstiftelsen førte kirkebøker, har også overlegen ved stiftelsen ført kirkebøker over fødte i perioder.

Ministerialbøker

A 1 1863-1883 09 1-242 Døpte 1863-1883

A 2 1884-1900 09 2-243 Døpte 1884-1900

Johannes

Skilt ut fra Domkirken sokn 1885. Avgang: St. Jakob sokn ble skilt ut fra Johannes 1957.

Ministerialbøker

C 1 1885-1907 11 4-303 Konfirmerte 1885-1907

Klokkerbøker

A 1 1885-1900 09 4-297 Døpte 1885-1900 297-303 Døpte dissentere 1885-1900.

A 2 1900-1912 09 5-297 Døypte 1900-1912 300-303 Døpte dissentere 1901-1909.

A 3 1913-1934 11 5-302 Døypte 1913-1934 305 Døpte 1914-1915

B 1 1885-1907 09 5-303 Konfirmerte 1885-1907.

B 2 1907-1924 11 5-301 Konfirmerte 1907-1924.

B 3 1925-1935 06 1-151 Konfirmerte 1925-1935

C 1 1885-1912 07 5-197 Vigde 1885-1912 198-215 Borgerlig vigde 1890-1912.

C 2 1912-1929 08 4-207 Vigde 1912-1929 206-215 Borgerlig vigde 1913-1925.

D 1 1885-1915 09 5-299 Døde 1885-1915 299-303 Døde dissentere 1885-1914.

E 1 1885-1915 01 5- 20 Dødfødte 1885-1915.

Fødselsregistre

A 1 1916-1924 09

Korskirken

Avgang: Sandviken sokn ble skilt ut 1875. Maria sokn ble utskilt 1875, grenseregulering mellom Maria og Korskirken 1885.

Ministerialbøker

A 1 1674-1688 06 1-197 Ført kronologisk 1674-1688, og for kvart år delt inn i grupper:Døypte, Døypte uekte born, Introduserte kvinner, Statistikk over kommunikantar, Gravlagde i Korskirken, Gravlagde på Korskirkegarden, Gravlagde på St. Jacob, Vigde. (1674: fol. 1-22, 1675: f. 23-49, 1676-79: fol. 50-92, 1680: fol. 92-103, 1681: fol. 103-114, 1682: fol. 114-126, 1683: fol. 127-138, 1684: fol. 139-149b, 1685: fol. 149b-159, 1686: fol. 159-173, 1687: fol. 173b-186, 1688: fol. 187-197 Mellom fol. 33 og 34 står eit blad (33A), og mellom blad 112 og 113 står eit blad (112A).

A 21688-1697 05 1-202 Ført kronologisk 1688-1697, og for kvart år delt inn grupper: Døypte, Døypte uekte born, Introduserte kvinner og Vigde.

A 3 1698-1719 06 1-276 Døypte 1698-1719.

A 4 1720-1750 10 1-276 Døypte 1720-1750 (med uekte born til 1728) 316-299 Døypte uekte born 1729-1750

A 5 1751-1789 09 1-242 Døypte 1751-1789 276-245 Døypte uekte born 1751-1789.

A 6 1790-1820 09 1-233 Døypte 1790-1820 280-233 Døypte uekte born 1790-1820.

A 7 1736-1839 04 1a Kopi av brev frå Stiftsdireksjonen om konfirmasjon 1736 1b-127 Konfirmerte 1736-1831 127 Konfirmerte 1839.

A 8 1698-1747 04 1-162 Vigde 1698-1747.

A 9 1743-1861 10 1-192 Vigde 1743-1844 (forfra i boka) 1-122 Vigde 1853-1861 (bakfra i boka).

A 10 1688-1703 04 1-277 Døde 1688-1703 kronologisk, men ordna etter gravplass Blada 177/178 og 179/180 er borte (truleg blanke).

A 11 1731-1785 06 1-130 Døde 1731-1785 på St. Jacob, seinare St. Martini gravpl. 198-132 Døde 1731-1785 i Korskirken og på Korskirkegarden.

A 12 1786-1832 06 1-114 Døde 1786-1832 på St. Martini gravplass 175-116 Døde 1786-1832 i Korskirken og på Korskirkegarden. Frå 1809 vart Fredens Bolig teken i bruk som assistenskyrkjegard. Der vart det ført eigen protokoll.

A 13 1815-1822 06 1- 93a Døpte 1815-1822 gutter/jenter annenhver side 94-111 Døde 1815-1822 menn/kvinner annenhver side 188-197 Vigde 1815-1822 234-249 Konfirmerte 1816-1822 324-354 Allment jevnføringsskjema 1815-1822 368b Notat 1822 om manglende flytteregistrering

A 14 1822-1835 18 1-141 Døpte gutter 1822-1833 142-283 Døpte jenter 1822-1833 284-341 Konfirmerte gutter 1823-1835 342-399 Konfirmerte jenter 1823-1835 400-459 Vigde 1822-1832 460-527 Døde av mannkjønn 1822-1834 530-592 Døde av kvinnekjønn 1822-1834

B 1 1833-1841 09 1-152 Døypte gutar 1833-1841 153-304 Døypte jenter 1833-1841.

B 2 1841-1851 12 1-172 Døypte gutar 1841-1851 173-338 Døypte jenter 1842-1851.

B 3 1851-1857 12 4-166 Døypte gutar 1851-1857 166-325 Døypte jenter 1851-1857 325-335 Døypte gutar 1857.

B 4 1857-1866 12 2-167 Døypte gutar 1857-1866 167-333 Døypte jenter 1857-1866 333-335 Døypte gutar 1866.

B 5 1866-1871 09 5-122 Døypte gutar 1866-1871 122b Døypte gutar, dissentarar 1868-1871 128-245 Døypte jenter 1866-1871 248b Døypte jenter, dissentarar 1867-1871.

B 6 1871-1878 09 1-149 Døypte gutar 1871-1878 149-293 Døypte jenter 1871-1878 Dissentarar, sjå G1 og G2.

B 7 1878-1889 09 4-299 Døypte 1878-1889 Dissentarar, sjå G1 og G2.

B 8 1889-1899 09 4-300 Døypte 1889-1899 Dissentarar, sjå G1 og G2 .

C 1 1836-1842 04 0- 48 Konfirmerte gutar 1836-1842 50- 98 Konfirmerte jenter 1836-1842.

C 2 1842-1854 07 0- 94 Konfirmerte gutar 1842-1854 94-184 Konfirmerte jenter 1842-1854.

C 3 1854-1868 09 5-122 Konfirmerte gutar 1854-1868 (framh. fol. 238) 122-239 Konfirmerte jenter 1854-1868 238-244 Konfirmerte gutar 1868.

C 4 1868-1879 06 5-100 Konfirmerte gutar 1868-1879 (framh. fol. 196) 100-191 Konfirmerte jenter 1868-1879 196-201 Konfirmerte gutar 1879.

C 5 1880-1892 06 5-203 Konfirmantar 1880-1892.

C 6 1893-1906 06 5-203 Konfirmantar 1893-1906.

C 7 1907-1921 06 4-203 Konfirmantar 1907-1921.

D 1 1832-1852 06 0-190 Vigde 1832-1852.

D 2 1852-1867 06 4-195 Vigde 1852-1867.

D 3 1867-1882 05 5-172 Vigde 1867-1882.

D 4 1883-1904 06 4-191 Vigde 1883-1904.

E 1 1834-1848 07 1-120 Døde og dødfødde menn 1834-1848 120-235 Døde og dødfødde kvinner 1834-1848.

E 2 1848-1862 08 1-120 Døde og dødfødde menn 1848-1862 121-122 Døde og dødfødde kvinner 1862 126-252 Døde og dødfødde kvinner 1848-1862 (framh. fol. 121).

E 3 1863-1875 07 5-123 Døde og dødfødde menn 1863-1874 123-124 Døde og dødfødde dissentarar, mannkjønn 1869-1874 126-236 Døde og dødfødde kvinner 1863-1875 249-251 Døde og dødfødde dissentarar, kvinner 1871-1874.

E 4 1875-1883 04 1- 79 Døde og dødfødde menn 1875-1883 80-150 Døde og dødfødde kvinner 1875-1883 156-157 Døde og dødfødde dissentarar 1875-1876.

E 5 1884-1910 09 4-301 Døde og dødfødde 1884-1910.

F 1 1821-1869 08 0- 32 Inn- og utflytte 1821-1869 51- 53 Utmelde 1858-1871 51B Borgarleg vigde 1871 60-139 Vaksinerte mannkjønn 1823-1867 202-277 Vaksinerte kvinnekjønn 1823-1866 344-407 Dagsregister 1823-1838 Fol. 35-49, 58-59, 140-201 og 282-343 er fjerna.

G 1 1871-1886 01 1- 5 Oppgåver over dissentarar (baptistar, metodistar, katolikkar og apostoliske frimenighet) 1872-1874 6- 13 Utmelde 1858-1886 14- 15 Innmelde 1860-1886 20- 21 Vigde dissentarar 1871-1886 30- 33 Fødde av dissentarar 1872-1886 40 Døde dissentarar 1881-1886.

G 2 1887-1899 02 4- 11 Innmelde i Statskyrkja 1887-1899 12- 31 Utmelde av Statskyrkja 1887-1897 32- 38 Døypte dissentarar 1887-1899 44- 45 Dødfødde 1887-1889 46- 51 Vigde dissentarar 1887-1892 52- 55 Døde dissentarar 1887-1891.

Klokkerbøker

A 1a 1809-1832 02 1- 57 Døde 1809-1832 på assistentkirkegården Fredens Bolig 57b Døde 1838

A 1b 1815-1821 08 1-185 Døpte 1815-1818 186-238 Døde 1815-1821 375-419 Vigde 1815-1821 471-525 Konfirmerte 1815-1821 563 Utflytte 1815 564-650 Døypte 1818-1820 651-749 Jamføringsregister 1815-1820 750-752 Døypte.

A 2 1820-1832 02 1- 20 Døpte 1820-1821 26 Forlovede 27 Vigde 1832 39- 43 Døpte 1932 31- 33 Døde 1932 70- 77 Jamføringsregister 1820-182.

A 3 1821-1831 12 2-216 Døpte 1821-1831 218-260 Konfirmerte 1822-1831 266-312 Vigde 1821-1831 314-380 Døde 1821-1831 382 Døde 1831 385-389 Inn- og utflytte 1821-1831.

A 4 1820-1832 04 1-107 Døpte 1820-1832 115-136 Døpte "uekte" 1820-1832.

A 5 1831-1844 15 2-240 Døpte 1831-1839 242-336 Konfirmerte 1832-1838 338-395 Vigde 1831-1840 397-467 Døde 1831-1837 469-479 Inn- og utflytte 1832-1844.

B 1 1839-1847 09 1-294 Døpte 1839-1847.

B 2 1847-1853 07 2-215 Døpte 1847-1853.

B 3 1853-1858 07 5-212 Døpte 1853-1858.

B 4 1858-1863 07 3-233 Døpte 1858-1863.

B 5 1863-1868 07 6-229 Døpte 1863-1868.

B 6 1869-1874 08 6-238 Døpte 1869-1874.

B 7 1874-1878 05 -143 Døpte 1874-1878.

B 8 1878-1887 09 4-301 Døpte 1878-1887.

B 9 1887-1896 09 5-299 Døpte 1887-1896.

B 10 1896-1905 11 5-303 Døpte 1896-1905.

B 11 1905-1916 09 5-298 Døpte 1905-1916.

C 1 1839-1868 14 1-474 Konfirmerte 1839-1868.

C 2 1869-1879 06 6-190 Konfirmerte 1869-1879.

C 3 1880-1892 06 5-201 Konfirmerte 1880-1892.

C 4 1893-1905 07 5-202 Konfirmerte 1893-1905.

C 5 1906-1918 07 5-203 Konfirmerte 1906-1918.

C 6 1918-1941 07 1-197 Konfirmerte 1918-1941

D 1 1840-1867 09 2-285 Vigde 1840-1867.

D 2 1867-1886 07 5-212 Vigde 1867-1886 256-257 Borgerlig vigde 1867.

D 3 1887-1906 07 5-199 Vigde 1887-1906.

D 4 1906-1925 07 5-199 Vigde 1906-1925.

E 1 1837-1851 07 3-243 Døde 1837-1851.

E 2 1851-1871 09 1-281 Døde 1851-1871.

E 3 1871-1883 08 5-274 Døde 1871-1883.

E 4 1884-1910 11 5- 17 Dødfødte 1884-1909 21-301 Døde 1884-1910.

F 1 1844-1858 01 2- 15 Inn- og utflyttede 1844-1858.

Kirkebøker ført av residerende kapellan

A 1 1826-1843 03 1- 91 Dagsregister 1826-1843 med konfirmerte 1833-1843.

A 2 1844-1854 03 1-177 Dagsregister 1844-1852 med konfirmerte 1844-1852.

A 3 1854-1868 01 2- 91 Dagsregister 1854-1868 med konfirmerte 1854.

A 4 1856-1869 04 1-146 Konfirmerte 1856-1869.

A 5 1869-1885 04 5-154 Konfirmerte 1869-1885.

A 6 1885-1912 06 4-203 Konfirmerte 1885-1912.

A 7 1913-1920 02 0- 50 Konfirmerte 1913-1920.

Forlovererklæringer

II.5.1 1776-1816 11

II.5.2 1859-1865 07

II.5.3 1865-1871 08

II.5.4 1871-1878 10

II.5.5 1878-1889 10

II.5.6 1889-1898 10

II.5.7 1898-1903 13

II.5.8 1903-1908 13

II.5.9 1908-1914 11

Fødselsregistre

A 1 1916-1929 09

Maria

"St. Mariæ Tydske Kirke" var soknekirke for de tyskættede i Bergen og for alle som stod i fast tjeneste ved Kontoret.

Den tyske menigheten ble nedlagt 1867.

Maria kirke ble i 1875 tatt i bruk som soknekirke for den omliggende delen av Korskirken sokn. Grensen ble regulert i 1885.

Ministerialbøker

A 1 1740-1784 04 1 Kopi av reskript 18. juni 1790 2- 52 Døypte 1740-1775 (framhald fol. 2b bakfra) 52B Erklæring 1785 fra Georg Lochbruner 53- 65 Vigde 1741-1785 66-101 Døde 1740-1784 Bakfra: 1 Om ordningen i Mariakirken 1b- 2 Kopi av forordning 26. oktober 1770 2b- 22 Døypte 1776-1784 Ført av klokkaren.

A 2 1748-1807 04 1- 12 Vigde 1748-1808 14- 22 Døypte 1803-1807 23- 95 Døypte 1748-1803 (framh. fol. 14) 96-132 Døde 1748-1808 a- b Vigde 1809-1814.

A 3 1786-1815 05 1- 55 Dagsregister 1786-1816 56-104 Døypte 1786-1815 106-107 Trulova 1786-1796 121-126 Vigde 1786-1815 130-136 Konfirmerte 1783-1815 149-165 Døde 1786-1815 176 Trulovarerklæringar 1826 176-179 Trulovarerklæringar 1814-1821 181-189 Trulovarerklæringar 1796-1805 Fol. 180 manglar.

A 4 1807-1815 01 upag. Register over døypte 1- 33 Døypte 1807-1815.

A 5 1815-1845 04 1- 35 Døypte 1815-1845 94-111 Døde 1815-1845 188-199 Vigde 1816-1846 234-256 Konfirmerte 1816-1845 302 Innflytte 1832-1845 324-334 Jamføringsskjema.

A 6 1846-1877 05 1- 19 Døypte 1846-1871 19- 29 Døypte jenter 1875-1877 29- 39 Døypte gutar 1875-1877 41- 57 Konfirmerte 1846-1867 57- 63 Konfirmerte 1875-1877 65- 76 Vigde 1846-1867 76- 82 Vigde 1875-1877 101-112 Døde og dødfødde 1846-1867 113-117 Døde og dødfødde kvinnekjønn 1875-1877 119-123 Døde og dødfødde mannkjønn 1875-1877 125-128 Inn- og utflytte 1846-1866 128-129 Inn- og utflytte 1875 137-140 Vaksinerte 1846-1864 140-150 Dagsregister 1875-1877 157-174 Dagsregister 1846-1874 (framh. fol. 140).

A 7 1878-1892 08 4-103 Døypte 1878-1892 104-108 Dødfødde 1878-1892 109 Dødfødde dissentarar 1890 110-141 Konfirmerte 1878-1888 142-169 Vigde 1878-1890 170-171 Vigde dissentarar 1888-1890 172-208 Døde 1878-1893 209-210 Døde dissentarar 1885-1892 212 Innflytte 1880-1882 218 Utflytte 1881-1883 224-226 Innmelde 1882-1892 228-231 Utmelde 1879-1893+1942 232-279 Dagsregister 1878-1890.

C 1 1889-1900 05 4- 73 Konfirmerte 1889-1900 74-123 Vigde 1891-1898

C 3 1913-1927 05 0- 69 Konfirmerte 1913-1926

Klokkerbøker

A 1 1815-1845 04 2- 54 Døpte 1815-1845 93-114 Døde 1816-1845 187-197 Vigde 1817-1845 233-252 Konfirmerte 1818-1845 323-331 Jevnføringsregister 344-352 Jevnføringsregister.

A 2 1846-1862 02 3- 18 Døpte 1846-1862 42- 54 Konfirmerte 1847-1862 66- 74 Vigde 1846-1862 102-113 Døde 1846-1862 138 Vaksinerte 1856-1859 157-182 Dagsregister 1846-1862.

A 3 1862-1877 03 6- 38 Døpte 1862-1877 42- 54 Konfirmerte 1863-1877 70- 81 Vigde 1863-1877 90- 99 Døde 1862-1877 105-110 Døde 1875-1877 117-118 Inn- og utflytte 1864-1866 126 Vaksinerte 1863-1864 131-160 Dagsregister.

A 4 1878-1892 07 4-102 Døpte 1878-1892 102-103 Født dissenter 1892 104-108 Dødfødte 1878-1892 110-141 Konfirmerte 1878-1888 142-169 Vigde 1878-1892 170-171 Vigde dissentere 1888-1890 172-211 Døde 1878-1892 232-256 Dagsregister 1878-1889.

A 5 1893-1909 09 4-173 Døpte 1893-1909 174-180 Dødfødte 1893-1913 184-252 Døde 1893-1913 252-253 Døde sissentere 1902-1909.

A 6 1909-1939 06 4-172 Døpte 1909-1939

A 8 1889-1901 05 4- 73 Konfirmerte 1889-1901 74-122 Vigde 1893-1908 122-123 Vigde dissentere 1895-1897.

A 9 1901-1919 05 4-107 Konfirmerte 1901-1919 114-153 Vigde 1909-1919.

A 10 1920-1937 05 3- 82 Konfirmerte 1920-1937 123-169 Vigde 1920-193

Forlovererklæringer

II.5.1 1891-1901 06

II.5.2 1901-1909 07

II.5.3 1909-1917 07

II.5.4 1917-1918 02

Nykirken

Utskilt fra Domkirken 1622. En rekke klokkerbøker gikk tapt i brann 1944.

Ministerialbøker

A 1 1668-1676 05 23- 55 Døde 1668-1676 55- 68 Publice absolverte 1739-1767 Uekte barns dåp 1742-1820 70- 82 Vigde 1668-1676 71 Døpte 1752 84 Oversikt over protokoller i prestearkivet 135- 86 Døpte 1669-1676 (bakfra) Boken er nyfoliert. Det er satt inn flere nye sider på 1700-tallet.

A 2 1700-1723 06 1-149 Døypte ektefødde 1700-1717 150-171 Døypte uektefødde 1700-1723 "171B ""Collectering"" 1703-1712".

A 3 1717-1764 10 1-306 Døypte 1717-1764.

A 4 1765-1775 04 1- 97 Døypte 1765-1775 98-298 Navneregister 1765-1823.

A 5 1775-1808 06 1-184 Døypte 1775-1808.

A 6 1808-1820 03 1- 73 Døypte 1808-1820 187-183 Dødfødde 1808-1820.

A 7 1719-1781 05 2-144 Vigde 1719-1781.

A 8 1776-1814 06 1-187 Forlovarerklæringar 1776-1814.

A 9 1689-1759 11 1-350 Døde 1689-1759, gravlagde på Nykirkegarden/i Nykirken Gravlagde på St. Paul manglar. Kyrkjeprotokollen der ha vorte borte i brannen i 1756.

A 10 1759-1775 01 1- 12 Døde 1759-1773, 1775 gravlagde på St. Paul 20 Døde 1773-1775, gravlagde på St. Paul 40- 27 Døde 1759-1775, gravlagde i Nykirken/Nykirkegarden.

A 11 1816-1821 10 1-150 Døypte 1816-1821 160-204 Døde 1816-1821 260-281 Vigde 1816-1821 306-357 Konfirmerte 1816-1821 396-440 Jamføringsregister.

A 12 1821-1844 18 4-158 Døypte gutar 1821-1844 158-163 Døypte jenter 1844 164-307 Døypte jenter 1821-1844 308-357 Konfirmerte gutar 1822-1839 358-411 Konfirmerte jenter 1822-1839 412-461 Vigde 1821-1834 462-501 Døde og dødfødde mannkjønn 1821-1833 502-545 Døde og dødfødde kvinnekjønn 1821-1833 546-555 Inn- og utflytte 1823-1838 556-581 Vaksinerte mannkjønn 1821-1852 582-609 Vaksinerte kvinnekjønn 1820-1853 610-650 Dagsregister 1821-1842.

B 1 1844-1858 09 1-151 Døypte gutar 1844-1858 151-299 Døypte jenter 1844-1858.

B 2 1858-1869 09 5-148 Døypte gutar 1858-1869 (framh. fol. 289b) 149-150 Døypte dissentarar 1858-1865 150-287 Døypte jenter 1858-1869 289-300 Døypte gutar 1869.

B 3 1870-1884 07 5-270 Døypte gutar 1870-1884.

B 4 1870-1884 07 5-256 Døypte jenter 1870-1884.

B 5 1885-1894 10 1-293 Døypte 1885-1894.

B 6 1895-1903 11 1-296 Døypte 1895-1903.

B 7 1904-1916 12 1-337 Døpte 1904-1916.

C 1 1840-1851 04 1- 50 Konfirmerte gutar 1840-1850 50-100 Konfirmerte jenter 1840-1851.

C 2 1851-1863 04 3- 49 Konfirmerte gutar 1851-1862 (framh. fol. 96) 49- 95 Konfirmerte jenter 1851-1862 95- 97 Konfirmerte gutar 1863 98-100 Konfirmerte jenter 1863.

C 3 1864-1870 04 5- 51 Konfirmerte gutar 1864-1869 (framh. fol. 96) 51- 97 Konfirmerte jenter 1864-1869 96-100 Konfirmerte gutar 1869 99-104 Konfirmerte jenter 1870.

C 4 1870-1886 04 5-149 Konfirmerte gutar 1870-1886.

C 5 1870-1886 04 5-138 Konfirmerte jenter 1870-1886.

C 6 1886-1913 07 1-178 Konfirmerte gutter 1886-1913.

C 7 1887-1913 06 1-173 Konfirmerte piker 1887-1913.

D 1 1834-1861 06 1-191 Vigde 1834-1861.

D 2 1861-1883 06 5-199 Vigde 1861-1894.

D 3 1884-1895 03 4- 97 Vigde 1884-1895.

D 4 1896-1905 06 1-142 Vigde 1896-1905.

D 5 1905-1913 06 1-163 Vigde 1905-1913.

D 6 1913-1918 06 1-163 Vigde 1913-1918.

E 1 1833-1850 06 0- 92 Døde og dødfødte mannkjønn 1833-1850 92- 95 Døde og dødfødde kvinnekjønn 1850 95-191 Døde og dødfødde kvinnekjønn 1833-1850.

E 2 1850-1868 06 4- 98 Døde og dødfødte mannkjønn 1850-1868 102-205 Døde og dødfødde kvinnekjønn 1850-1868.

E 3 1869-1882 06 5- 97 Døde og dødfødte mannkjønn 1869-1882 100-198 Døde og dødfødde kvinnekjønn 1869-1881.

E 4 1882-1898 06 0-182 Døde 1882-1898.

E 5 1899-1917 06 4-180 Døde 1899-1917 180-183 Døde 1906-1909 på sjukehus (uten nummer).

F 1 1882-1916 01 1- 21 Dødfødte 1882-1916.

G 1 1838-1860 02 5- 51 Inn- og utflytte 1838-1860.

G 2 1858-1879 02 5- 51 Inn- og utflytte 1858-1879.

G 3 1880-1889 01 0- 7 Innflytte 1880-1889 52- 55 Utflytte 1880-1888.

H 1 1858-1886 02 1 Dissentere, katolikker 9- 10 Baptistar 17 Frimenighet 41- 53 Utmelde 1857-1886 (framh. fol. 93) 54- 56 Innmelde 1861-1886 64- 65 Vigde dissentarar 1874-1885 72- 75 Barn fødde av dissentarar 1858-1886 83- 85 Døde dissentarar 1860-1886 89 Dødfødd barn av dissentarar 1886 93- 94 Utmelde 1886.

H 2 1887-1897 03 0- 17 Utmeldte 1887-1897 30- 39 Innmelde 1887-1897 60- 74 Vigde dissentarar 1887-1897 74- 75 Vigde dissentarar 1892 76- 79 Fødde barn av dissentarar 1887-1895 106-107 Dødfødde barn av dissentarar 1887.

H 3 1897-1942 03 2- 17 Innmeldte 1897-1942 17- 42 Utmelde 1897-1930 (framh. 49) 42- 49 Fødde barn av dissentarar 1897-1914 49- 57 Utmelde 1930-1942 58- 75 Vigde dissentarar 1897-1919 79- 82 Døde dissentarar 1897-1915.

Klokkerbøker

A 1 1770-1821 02 1- 90 Konfirmerte 1770-1821.

A 2 1782-1847 06 2-181 Vigde 1782-1847.

A 3 1775-1820 04 1-114 Døde 1775-1820.

A 4 1816-1821 10 1-179 Døpte 1816-1821 192-236 Døde 1816-1821 284-306 Vigde 1816-1821 331-374 Konfirmerte 1816-1821 420-454 Dagsregister 1816-1821.

A 5 1821-1843 21 1-333 Døpte 1821-1841 335-464 Konfirmerte 1822-1843 477-547 Vigde 1821-1832 549-707 Døde 1821-1839 709-719 Inn- og utflytte 1820-1833.

B 1 1842-1858 11 2-366 Døpte 1842-1858 .

B 2 1859-1868 09 1-286 Døpte 1859-1868.

B 3 1895-1899 05 1-144 Døpte 1895-1899. Fotokopi av ministerialboken.

B 4 1900-1903 06 145-296 Døpte 1900-1903. Fotokopi av ministerialboken.

B 5 1904-1908 06 1-153 Døpte 1904-1908. Fotokopi av ministerialboken.

B 6 1909-1916 07 154-337 Døpte 1909-1916. Fotokopi av ministerialboken.

B 7 1916-1921 05 4-145 Døpte 1916-1921. Fotokopi av ministerialboken.

C 1 1844-1871 09 1-280 Konfirmerte 1844-1871.

D 1 1832-1867 06 2-187 Vigde 1832-1867.

D 2 1896-1905 06 1-142 Vigde 1896-1905. Fotokopi av ministerialboken.

D 3 1905-1913 06 1-163 Vigde 1905-1913. Fotokopi av ministerialboken.

D 4 1913-1918 06 5-163 Vigde 1913-1918. Fotokopi av ministerialboken.

D 5 1918-1926 06 1-165 Vigde 1918-1926. Fotokopi av ministerialboken.

E 1 1840-1866 09 2-292 Døde 1840-1866.

E 2 1918-1924 02 4-58 Døde 1918-1924. Fotokopi av ministerialboken.

F 1 1837-1859 02 1- 51 Inn- og utflyttede 1837-1859.

F 2 1859-1886 02 2-56 Inn- og utflyttede 1859-1886.

H 1 1750-1859 05 1-232 Fornavnsregister over døpte.

Kirkebøker ført av residerende kapellan

A 1 1899-1918 05 4-142 Konfirmerte 1899-1918.

A 2 1876-1897 07 1-478 Dagsregister med konfirmerte 1876-1897.

Fødselsregistre

A 1 1916-1922 07

Lysningsbøker

II.5.b1 1920-1928 04

Forlovererklæringer

II.5.1 1814-1846 05

II.5.2 1846-1872 03

II.5.3 1864-1872 04

II.5.4 1904-1907 14

II.5.5 1907-1912 14

II.5.6 1912-1914 07

II.5.7 1914-1917 10

II.5.8 1917-1921 11

Pleiestiftelsen nr. 1 for spedalske

Kirke innviet 1857. Presten ved St. Jørgens Hospital ble samme år tilsatt som prest også for pleiestiftelsen. Formelt lagt under St. Jørgens Hospitals presteembete 1886.

Ministerialbøker

A 1 1859-1886 04 5- 7 Døpte 1859-1886 9- 22 Konfirmerte 1860-1885 33- 77 Døde menn 1859-1886 99-144 Døde kvinner 1859-1886.

Sandviken

Utskilt fra Korskirken 1875.

"... indbefattende hele Sandvigen eller alle de Dele af det nuværende Korskirkesokn, der ligger i søndre Bergenhus Amt samt hele Skudevigsdalen indtil den gamle Sandvigs- vei med en Grændse mod Byen, der udgaar fra Søen nordenfor Sverresborg og fortsætter i en ret Linie syndenfor Skudevigsveien indtil Stølen og herfra gjennem den gamle Sandvigsvei indtil Nordsiden af Kirkegaarden "Fredens Bolig" samt videre langs denne op imod Fjeldet."

Grensen mellom Maria og Sandviken fastsatt nærmere 1919: "Grænsen gaar fra sjøen ved Skuteviken i en ret linje nordenfor Sverresborg til Helgesensgt. og gjennem denne og Ladegaardsgt. ( >: den gl. Sandviksvei) indtil Breistølsveien, hvorefter grænselinjen følger denne - saaledes at eiendommene paa nordsiden og paa sydsiden av grænselinjen tilhører henholdsvis Sandvikens og Mariakirkens menigheter. "

Avgang: St. Olav sokn ble skilt ut i 1928. Ytre Sandviken (Biskopshavn) ble skilt ut i 1957.

Ministerialbøker

A 1 1867-1877 09 5- 74 Døpte gutter 1867-1877 79-147 Døypte jenter 1867-1877 152-153 Døypte dissentarar 1875 155-180 Konfirmerte gutar 1867-1877 (framh. fol. 309) 180-204 Konfirmerte jenter 1867-1877 (framh. fol. 319) 205-234 Vigde 1867-1876 (framh. fol. 327) 235-260 Døde og dødfødde mannkjønn 1867-1877 269-294 Døde og dødfødde kvinnekjønn 1867-1877 305-307 Inn- og utflytte 1869-1883 308b Innmelde 1877 309 Utmelde 1875 309-315 Konfirmerte gutar 1877 319-321 Konfirmerte jenter 1877 326-336 Vigde 1876-1877.

A 2 1878-1896 10 4-123 Konfirmerte 1878-1894 124-243 Vigde 1878-1896 244-341 Døde 1878-1893 341-343 Døde dissentarar 1880-1891.

B 1 1878-1891 09 4-280 Døpte 1878-1891 280-283 Fødde barn av dissentarar 1878-1891 284-291 Dødfødde 1878-1894 292-293 Innmelde 1885-1891 294-295 Utmelde 1891-1893 296-302 Utmelde 1878-1891 (framh. fol. 294).

B 2 1891-1901 10 4-283 Døpte 1891-1901 284-290 Dødfødte 1891-1901

B 3 1901-1912 10 4-283 Døpte 1901-1912

C 1 1895-1905 07 4-199 Konfirmerte 1895-1905

D 1 1896-1911 07 4-199 Vigde 1896-1911

E 1 1893-1905 07 4-199 Døde 1893-1905

Klokkerbøker

A 1 1867-1879 09 6-153 Døpte 1867-1879 158 Døypte (Dissentarar) 1875-1878 160-208 Konfirmerte 1867-1878 210-238 Vigde 1867-1878 240-299 Døde 1867-1878 301-304 Konfirmerte 1878 306-307 Vigde 1878.

A 2 1879-1892 14 5-241 Døpte 1879-1885 242-248 Dødfødde 1879-1892 251-321 Konfirmerte 1879-1892 323-393 Vigde 1879-1892 395-450 Døde 1879-1888 451-452 Døde (Dissentarar) 1880-1891.

A 3 1888-1901 17 4-303 Døpte 1888-1901 304-307 Dødfødte 1899-1902 308-507 Døde 1888-1902.

A 4 1892-1901 05 4- 11 Dødfødte 1893-1898 13- 88 Konfirmerte 1892-1897 93-163 Vigde 1892-1901.

B 1 1901-1914 12 5-333 Døpte 1901-1914 334-342 Dødfødte 1903-1912.

B 2 1914-1925 12 1-330 Døpte 1914-1925.

C 1 1898-1907 06 5-198 Konfirmerte 1898-1907.

C 2 1907-1924 11 1-297 Konfirmerte 1907-1924.

C 3 1924-1938 11 4-302 Konfirmerte 1924-1938

D 1 1902-1929 11 1-290 Vigde 1902-1929.

E 1 1903-1926 11 5-299 Døde 1903-1926.

Fødselsregistre

A 1 1915-1920 07

A 2 1920-1923 07

A 3 1923-1929 07

St. Jørgens Hospital

Sokner: Årstad (1749-1886) og Askøy (1819-1841).

Omfattet i tillegg til Hospitalet, De Sjøfarendes Fattighus og Tukthuset.

Tilgang: Enkefattighuset, St. Catharina ("tyske") Fattighus og Stranges Fattighus ble innlemmet i 1707. Årstad sokn fra Fana prestegjeld 1749 Danckert D. Krohns stiftelse ble innlemmet 1785. Askøy sokn overført fra Fjell 1819. Lungegaardshospitalet ble tatt i bruk for spedalske lemmer 1849. Sander Kaaes stiftelse ble overført fra Domkirkens residerende kapellani og innlemmet 1876. Pleiestiftelsen nr. 1 for Spedalske ble innlemmet 1886.

Avgang: St. Catharina Fattighus ble nedlagt i 1771. Tukthuset og Bergenhus Festning fikk egne prester 1841. Askøy sokn lagt sammen med Fjell 1841. Årstad sokn ble skilt ut 1886. Lungegaardshospitalet ble nedlagt som spedalsk hospital 1894. Pleiestiftelsen nr. 1 for spedalske ble lagt ned 1958.

Ministerialbøker

A 1 1743-1765 05 2- 75 Alle forretningar kronologisk 1743-1765 76- 77 Forlovarerlæringar 1814-1815 (framh. fol. 139) 78-138 Forlovarerklæringar 1749-1814 (framh. fol. 76) 139-160 Forlovarerklæringar 1815-1822.

A 2 1766-1814 06 0B Dåp 1769 1-185 Kronologisk ført alle forretningar 1766-1814 Framhaldet vart førd i den gamle kommunikantprotokollen fol. 228, men den er borte!

A 3 1815-1843 07 1- 81 Døpte 1815-1843 94-154 Døde 1815-1843 188-213 Vigde 1816-1843 234-274 Konfirmerte 1816-1843 280-283 Utflytte 1816-1843 302-306 Innflytte 1816-1839 324-331 Jamføringsskjema 1816-1829.

A 4 1844-1863 11 1- 39 Døpte gutter 1844-1857 39- 76 Døypte jenter 1844-1857 77-126 Konfirmerte 1844-1863 127-164 Vigde 1844-1853 165-214 Døde og dødfødde mannkjønn 1844-1863 215-259 Døde og dødfødde kvinnekjønn 1844-1863 261-280 Inn- og utflytte 1844-1856 281-308 Vaksinerte 1843-1866 315-346 Dagsregister 1844-1860.

A 5 1857-1869 06 1- 99 Døpte gutter 1857-1869 (framh. fol. 191) 100-191 Døpte jenter 1857-1869 191-197 Døpte gutter 1869.

A 6 1870-1878 06 1-187 Døpte gutter 1870-1878 190-359 Døpte jenter 1870-1878.

A 7 1879-1886 04 1-126 Døpte 1879-1886.

A 8 1864-1886 06 1-187 Konfirmerte 1864-1886.

A 9 1853-1878 04 1-137 Vigde 1853-1878.

A 10 1879-1886 01 4- 23 Vigde 1879-1886.

A 11 1864-1886 06 5-222 Døde 1864-1886 Fol. 223-242 er tekne ut.

A 12 1856-1874 01 1- 36 Inn- og utflytte 1856-1874.

A 13 1886-1902 06 4- 6 Døpte 1886-1900 10- 13 Konfirmerte 1888-1902 i Pleiestiftelsen 40- 43 Vigde 1886-1891 (forts. fol. 122B) 44-102 Døde 1886-1902 117-118 Døde dissentere 1890-1902 120-121 Innmeldte 1888-1902 122-128 Vigde 1892-1902 132-133 Utmeldte 1888-1896 144-239 Dagsregister 1886-1902.

Klokkerbøker

A 1 1815-1843 09 1- 94 Døpte 1816-1843 95-154 Døde 1816-1843 188-216 Vigde 1816-1843 234-279 Konfirmerte 1817-1843 280-282 Utflytte 1816-1843 302-305 Innflytte 1816-1839 324-366 Jamføringsregister.

A 2 1843-1863 05 2-160 Døpte 1843-1863.

A 3 1863-1872 05 6-155 Døpte 1863-1872.

A 4 1873-1885 05 6-196 Døpte 1873-1885.

A 5 1844-1871 07 2- 50 Konfirmerte 1844-1863 52- 90 Vigde 1844-1854 92-133 Døde 1844-1871 Menn 140-186 Døde 1844-1871 Kvinner 188-204 Inn- og utflyttede 1844-1856 206-223 Vaksinerte 1843-1860.

A 6 1864-1886 05 6-139 Konfirmerte 1864-1886.

A 7 1854-1886 04 5-132 Vigde 1854-1886 147-148 Vigde (Dissentere) 1881-1886.

A 8 1872-1886 04 6-190 Døde 1872-1886.

A 9 1860-1861 01 5- 6 Inn- og utflyttede 1860-1861.

A 10 1886-1910 04 4- 6 Døpte 1886-1902 14- 17 Konfirmerte 1888-1908 17- 18 Vigde 1908 18- 19 Døde 1908 19- 21 Vigde 1899-1906 21- 23 Døde 1908 24- 31 Vigde 1886-1898 32-110 Døde 1886-1907 110-111 Døde dissentere 1890-1902 111-112 Utmeldte 1888-1904 111-112 Innmeldte 1888-1902

Forlovererklæringer

II.5.1 1823-1831 03

II.5.2 1839-1849 03

II.5.3 1849-1860 03

St. Markus

Utskilt fra Årstad 1928. Fyllingsdalen overført fra Fana 1955, men skilt ut som eget sokn i 1967. St. Markus lagt under Johannes menighet.Gikk inn i Bergen menighet 2002.

Klokkerbøker

B 1 1928-1941 06 1-151 Konfirmerte 1928-1941.

Stiftelsespresten

Bergens kommunale arbeids- og pleiehjem, sykehus og sinnsykeasyl.

Ministerialbøker

A 1 1874-1886 05 5- 15 Døpte 1876-1886 21- 24 Konfirmerte 1876-1885 25- 32 Dagsregister 1883-1886 33- 59 Døde 1874-1877 59-124 Døde menn 1877-1886 129-169 Døde kvinner 1878-1886 176b Døde dissentere 1876-1886 177-207 Dagsregister 1876-1883. "Aut. 2. januar 1875 for ""Stiftelsespræsten i Bergen""."

A 2 1887-1939 02 Kommunepresten. 4- 45 Døpte 1887-1938 45- 50 Dødfødte 1888-1920 50- 51 Døpte 1938-1939 54- 55 Konfirmerte 1889-1907 72- 73 Utmeldte 1918-1938 73b Utmeldte 1893-1929 74 Oversikt over inntektene ved embetet 1894-1903

A 5 1887-1908 08 4-217 Døde 1887-1908 217-219 Døde dissentere 1888-1902 "Aut. 28. desember 1886 for ""Stiftelsespræsten i Bergen""."

A 6 1908-1920 08 4-214 Døde 1908-1920 214-215 Døde dissentere 1910-1911 "Aut. 6. februar 1908 for ""Stiftelsespresten i Bergen""."

A 7 1921-1932 11 Kommunepresten 0-296 Døde 1921-1932

Stiftskapellanen for folkemålsgudstjenester

Kapellaniet opprettet 1907. "... skal hovedsagelig anvendes til at holde Gudstjenester og religiøse Foredrag paa Landsmaal omkring i Stiftet."

Ministerialbøker

A 1 1909-1919 02 3- 4 Døpte 1910-1911 65- 67 Vigde 1909-1919 119-153 Dagsregister 1907-1928 Instruks for stiftskapellanen er limt inn framme. Aut. 16. desember 1907 som ministerialbok for Bergens stiftskapellan for folkemålsgudstjenester.

Årstad

Årstad sokn ble overført fra Fana til St. Jørgens Hospital 1749, og skilt ut fra St. Jørgens Hospital i 1886 som eget soknekall.

Avgang: Gnr. 10-19 og 22-27 (Fana) ble i 1752 skilt ut fra Årstad sokn og lagt til Birkeland i Fana. St. Markus ble skilt ut og fradelt 1928. Fridalen ble skilt ut som eget sokn 1957. Solheim ble skilt ut som eget sokn 1957.

Tilgang: Gnr. 58-59 Gyldenpris og Stranden i Laksevåg ble i 1922 overført fra Laksevåg til Årstad.

Ministerialbøker

A 1 1886-1901 06 1-157 Døpte 1886-1899 (framh. fol. 161) 157-161 Døpte dissentere 1887-1899 161-163 Døpte gutter 1899 164-168 Dødfødte 1887-1899 170B Dødfødte dissentere 1893-1897 172-173 Innflyttede 1889-1901 180-181 Utflyttede 1887-1898 188-189 Innmeldte 1887-1899 194-198 Utmeldte 1886-1900.

A 2 1899-1914 10 4-253 Døpte 1899-1914 253b Hjemmedøpte av soknepresten 1914-1916 254-259 Dødfødte 1899-1914 254-259 Dødfødte 1899-1914 260 Innflyttede 1902-1914 260 Innflyttede 1902-1914 268-269 Innmeldte 1901-1914 269b Hjemmedøpte av soknepresten 1919-1920 270-274 Utmeldte 1900-1927

B 1 1886-1901 08 1- 82h Konfirmerte 1888-1900 84-131 Vigde 1886-1901 126-129 Vigde dissentere 1893-1901 130-131 Vigde 1901 131-133 Vigde dissentere 1888-1892 (forts. fol. 126) 134-219 Døde 1886-1901 (forts. fol. 221b) 219-221 Døde dissentere 1888-1900 221-222 Døde 1901 Sett inn 8 blad (82a-82h) mellom fol. 82 og 83.

B 2 1901-1914 05 4-118 Konfirmerte 1901-1914

C 1 1902-1918 09 4-119 Vigde 1902-1918, forts. fol. 125 119-122 Vigde dissentere 1902-1918 122-123 Vigde 1918 125-128 Vigde 1918, forts. fol. 122

F 1 1901-1906 01 1- 2 Døpte dissentere 1901-1902 29- 30 Vigde dissentarar 1901-1906 50- 51 Døde dissentarar 1903-1904 130-131 Vigde 1901 131-133 Vigde dissentarar 1888-1892 (framh. fol. 126) 134-219 Døde 1886-1901 (framh. fol. 221b) 219-221 Døde dissentarar 1888-1900 221-222 Døde 1901 Sett inn 8 blad (82a-82h) mellom fol. 82 og 83.

Klokkerbøker

A 1 1886-1896 02 5-133 Døypte 1886-1896 134-135 Døypte (Dissentarar) 1886-1894 139-141 Dødfødte 1886-1893.

A 2 1896-1912 03 5-247 Døypte 1896-1912 248 Døypte (Dissentarar) 1900 249-255 Døpte 1912 256-260 Dødfødde 1896-1911.

A 3 1912-1921 09 5-251 Døypte 1912-1921 252-253 Dødfødde 1913-1916.

A 4 1921-1924 06 1-162 Døypte 1921-1924.

A 5 1924-1934 11 1-299 Døypte 1924-1934

B 1 1886-1901 08 5-82g Konfirmerte 1887-1900 85-128 Vigde 1886-1901 129-133 Vigde (Dissentere) 1893-1901 135-220 Døde 1886-1901 221-222 Døde (Dissentarar) 1888-1900.

B 2 1901-1914 04 5-119 Konfirmerte 1901-1914.

B 3 1914-1922 06 1-145 Konfirmerte 1914-1923 .

B 4 1923-1931 08 1-199 Konfirmerte 1923-1931.

C 1 1902-1919 08 5-127 Vigde 1902-1919 131-260 Døde 1902-1914.

C 2 1920-1935 07 4-202 Vigde 1920-1935

D 1 1915-1922 05 1-119 Døde 1915-1922.

D 2 1922-1940 09 7-503 Døde 1922-1940

Fødselsregistre

A 1 1916-1920 08

A 2 1920-1923 09

A 3 1923-1929 08

St. Pauls menighet

Katolsk-apostolisk menighet

Menighetsprotokoll

A 1 1858-1878 01 2 Innmeldte i menigheten 1868-1876. 10 Fødte 1862-1877. 15 Døde og dødfødte 1865-1878. 20 Vigde 1862-1876. 25-44 Medlemmer av menigheten 1858-1875.