1 Vang

Vang prestegjeld ble ved kgl. res. 28.3.1908 med virkning fra 1.5. s.å. delt i tre prestegjeld: Vang, Hamar og Furnes, hver svarende til soknet av samme navn. Ved lov av 28.6. 1946 med virkning fra 1.7. s.å. ble en del av Vang kommune innlemmet i Hamar kommune. Ved res. 13.7.1956 med virkning fra 1.7. s.å. ble flg.eiendommer overført fra Vang kommune til Stange kommune: Ca. 300 da. av g.nr. 7, br.nr. 1, g.nr. 7, b.nr. 4, g.nr. 7, br.nr. 9, g.nr. 7, br.nr. 24-28, g.nr. 10, br.nr.23. Ved kgl. res. 18.3.1966 med virkning fra 1.1.1967 ble grensen mellom Vang kommune og Ringsaker kommune regulert. Ved kgl. res. 7.4.1967 med virkning fra 1.1.1967 ble grensen mellom Vang kommune og Ringsaker kommune regulert.Inndeling pr. 1.1.1992: Vang med Øvre Vang kapell.

Ministerialbøker

1 1683-1713 03 F/V/D. Kommunikanter. OS.

2A 1713-1733 04 F. Forl/V. D. Kommunikanter.

2B 1789-1810 03 Furnes sokn. F/D.

3 1734-1809 12 F til mai 1784. Introduksjon til 1784. D. Forl/V. OS til 1788.

4 1776-1806 01 K.

5 1784-1809 05 F fra mai 1784. Unge kommunikanter 1732-1742. Overhørte 1732-1735. Alfabetisk sjeleregister 1732.

6 1809-1814 04 F Vang sokn til nov. 1813 og juni 1821-des.1826. F Furnes sokn til des. 1814 1821-1827 og nov.1824-des.1827. D Vang sokn til nov. 1813. D Furnes sokn til des. 1814. V 1810-1814. Vaks 1813-1817.

7 1813-1826 08 Vang sokn. F til juni 1821. K til okt.1825. V/D. Avgang. Tilgang.

8 1815-1826 05 Furnes sokn. F til nov.1824. K/V/D. K Vang sokn 1826. Tilgang 1822.

9 1826-1841 14 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr.

10 1841-1855 17 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr.

11 1852-1877 09 Hamar sokn. F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr.

12 1855-1870 15 Vang sokn. F til des.1866. K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr.

13 1855-1879 12 Furnes sokn. F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr.

14 1866-1870 02 Vang sokn. F.

15 1871-1885 10 Vang sokn. F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr.

16 1878-1889 09 Hamar sokn. F/K/V/D. F diss 1887-1889. Df. V diss 1886-1889. D diss 1889. Innf/Utf. Innm/Utm. Dr 1878-1886.

17 1890-1899 09 Hamar sokn. F/K/V/D. Df. F diss. V diss. D diss. Innf/Utf. Innm/Utm.

18A 1880-1906 07 Furnes sokn. F fra okt. 1879. F diss 1891. Df.

18B 1880-1906 08 Furnes sokn. K fra okt. 1879. V/D. Innf 1880-1897. Utf 1880-1907. Innm 1887-1902. Utm 1885-1906. Dr.

19 1886-1900 16 Vang sokn. F/K. Df. V til 4.2.1901. D til 22.1.1901. Innf 1889-1899. Utf 1888-1897. Dr til 1897.

20 1911-1926 03 Dr (1911-1926). Innfl. (1919-1920). Utfl. (1912-1920) .

21 1902-1917 16 Døpte, Døpte diss.(1906-1917), Dødf., Konf., Vigde, Vigde diss.(1907-1916), Begr. Begr.diss. (1908-1909), Innfl. (1901-1918), Utfl. (1901-1912), Innm., Utm. Dagsreg. (1907-1911)

Klokkerbøker

1 1792-1814 03 Furnes sokn. F/D.

2 1797-1803 02 F/V/D. (V Furnes sokn til nov.1801.) Forl til 1799. Introduksjon.

3 1808-1819 02 F til des. 1815. V til sept.1816. D.

4 1813-1827 08 Vang sokn. F til des.1822. K til okt.1826. V til febr.1828. D. Avgang 1816-1820. Tilgang til 1820.

5 1815-1836 10 Furnes sokn. F/K/V/D. Avgang/tilgang 1851.

6 1819-1832 04 Vang sokn. F/D.

7 1828-1832 01 Vang sokn. K/V.

8 1832-1854 12 Vang sokn. F/V/D. K til okt.1852.

9 1836-1870 08 Furnes sokn. F/V/D. K til sept.1849.

10A 1854-1896 11 Vang sokn. F juni 1854-april 1896. K okt.1853-april 1895. V okt.1853-mars 1896. D jan.1855-april1896.

10B 1854-1896 09 Vang sokn. D jan.1855-april1896. Utfl. Vaks. Dr.

11 1856-1877 05 Hamar sokn. F juli 1855-feb.1878. K/V. D til feb.1878.

12 1878-1889 09 Hamar sokn. F nov.1877-des.1889. K. V feb.1878-des.1889. BV 1886. D.

13 1890-1899 08 Hamar sokn. F nov.1889-april1899. K til 1898. V/D. Innm/Utm.

14 1896-1914 11 Vang sokn. F/K. V april 1896-des.1914. D mars 1896-des.1914.

15 1915-1933 16 Vang sokn. F nov.1914-juni 1933. K/V/D.18 1871-1903 07 Furnes sokn. F/V/D.

2 Hamar

Hamar ble ved kgl. res. 29.3.1876 med virkning fra 26.8. s.å. eget annekssokn i Vang prestegjeld. Hamar ble ved kgl. res. 28.3.1908 med virkning fra 1.5. s.å. utskilt som eget prestegjeld. Hamar stiftprostembete ble samtidig forenet med Hamar soknekall. Embetshandlinger før 1.5.1908 må derfor søkes i Vang sokneprestembete. Ved lov av 28.6. 1946 med virkning fra 1.7. s.å. ble en del av Vang kommune innlemmet i Hamar kommune. Ved lov 11.7.1947 med virkning fra 15.7. s.å. ble g.nr. 310 og g.nr. 311 i Furnes kommune innlemmet i Hamar kommune. Ved kronprinsres. 20.11.1964 med virkning fra samme dato ble ca 2000 dekar overført fra Ringsaker kommune til Hamar kommune. Ved kgl. res. 18.3.1966 ble grensen mellom Hamar kommune og Ringsaker kommune regulert.Inndeling pr. 1.1.1992: Hamar med Storhamar kirke.Kirkebøker før 1908; se 1 Vang.

Ministerialbøker

1 1900-1914 11 F. F diss. (1901-1909). Df. V (til 1912). V diss. (1900-1916). D.

2 1915-1936 11 F. Df (til 1920). D (til 1932).3 1913-1930 05 V/BV

Klokkerbøker

1 1899-1914 09 F. Df. V jan.1900-mai 1913. BV mai 1901-aug.1912. D des.1899-des.1914.

2 1899-1929 10 K. Innf. Utf. Innm 1900-1916. Utm 1900-1916.3 1913-1930 06 V mai 1913-des.1930. BV april 1913-feb.1916.

3 Furnes

Furnes ble ved kgl. res. 28.3.1908 med virkning fra 1.5. s.å. utskilt som eget prestegjeld fra Vang. Embetshandlinger før 1.5. 1908 må derfor søkes i Vang prestegjeld. Ved lov 11.7.1947 med virkning fra 15.7. s.å. ble g.nr. 310 og g.nr. 311 i Furnes kommune innlemmet i Hamar kommune. Ved kronprinsres. 20.11.1964 med virkning fra samme dato ble ca 2000 dekar overført fra Ringsaker kommune til Hamar kommune. Ved kgl. res. 18.3.1966 ble grensen mellom Hamar kommune og Ringsaker kommune regulert. Ved kgl. res. 7.4.1967 med virkning fra 1.1.1967 ble grensen mellom Vang kommune og Ringsaker kommune regulert.Inndeling pr. 1.1.1992: Furnes.Kirkebøker før 1908; se 1 Vang.

Ministerialbøker

1 1907-1935 15 Døpte, Døpte diss.(1907), Dødf. (1907-1923), Konf. (1907-1934), Vigde, Begr., Innf. (1910-1916), Utfl. (1907-1920), Innm. (1912-1934), Utm., Dagsreg.(1907-1908,1932-1935)

Klokkerbøker

1 1904-1933 13 F/V/D. K 1904-1925.

4 Ringsaker

Ved kgl. res. 6.1.1821 ble distriktet Redalen overført fra Ringsaker prestegjeld til Biri prestegjeld. Res.en er meddelt stiftsdireksjonen og Kristians amt samt Hedemarkens amt 25.1.1821. Ved kgl. res. 27.5.1854 ble flg.eiendommer overført fra Ringsaker hovedsokn til Brøttum annekssokn: G.nr. 397-403, 464-469, 471-473, 475-476, 478, 480-482, 519-520, 522-523 og 526. Ved kgl. res. 27.9.1912 med virkning fra 1.1. 1913 ble flg.eiendommer overført a) Fra Ringsaker hovedsokn til Veldre annekssokn: g.nr. 268-271, 275-283. b) Fra Ringsaker hovedsokn til Brøttum annekssokn: G.nr. 393, 396. c) Fra Brøttum annekssokn til Ringsaker hovedsokn: G.nr. 289-290, 375, 411, 464, 468-482, 514, 519-526. Ved kgl. res. 8.1.1925 med virkning fra 1.1. 1925 ble Ringsaker prestegjeld delt i tre: Ringsaker, Veldre og Brøttum, hvert svarende til soknet med samme navn. Ved kronprinsres. 20.11.1964 med virkning fra samme dato ble ca 2000 dekar overført fra Ringsaker kommune til Hamar kommune. Ved kgl. res. 18.3.1966 ble grensen mellom Hamar kommune og Ringsaker kommune regulert. Ved kgl. res. 18.3.1966 med virkning fra 1.1.1967 ble grensen mellom Vang kommune og Ringsaker kommune regulert. Ved kgl. res. 7.4.1967 med virkning fra 1.1.1967 ble grensen mellom Vang kommune og Ringsaker kommune regulert. Ved kgl. res. 24.10.1969 fastsattes grensen mellom Lillehammer kommune og Ringsaker kommune.Inndeling pr. 1.1.1992: Ringsaker med Åsmarka kapell.

Ministerialbøker

1 1734-1746 05 F. Introduserte. Forl/V til april 1747. D. OS. Maskinskrevet avskrift, utarbeidet av Ada Eriksen 1970, finnes ved Statsarkivet i Hamar, manuskriptsamlingen, nr. 47. Maskinskrevet navneregister, utarbeidet av Ada Eriksen 1970, finnes ved Statsarkivet i Hamar, manuskriptsamlingen, nr. 48.

2 1747-1774 07 F. Introduserte. Forl/V til april 1775. D. OS. Håndskrevet navneregister, utarbeidet av Ada Eriksen 1976, finnes ved Statsarkivet i Hamar, manuskriptsamlingen, nr. 67 I-II.

3 1775-1798 07 F/D. Introduserte. Forl/V. K 1798. OS.

4 1799-1814 07 F til mars 1814. Introduserte til april 1814. D til mars 1814. Forl/V til febr.1814. K. OS til nov.1807.

5 1814-1826 10 F apr.1814-mars1821. D fra april 1814. OS 1821. V fra april 1814. K. Avgang. Tilgang.

6 1821-1826 02 F jan.1821-nov.1826.

7 1826-1837 15 F des.1826-nov.1837. K. V til nov.1837. D des.1826-nov.1837. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr.

8 1837-1850 14 F okt.1837-nov.1850. K. V fra des.1837. D fra okt.1837. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr 1851-1856.

9 1850-1860 17 F fra nov.1850. K/V/D. Df. Innf. Utf. Vaks.

10 1861-1869 16 F/K/V/D. Innf. Utf. Vaks. Dr.

11 1870-1878 17 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Vaks. Dr.

12 1879-1890 09 Ringsaker sokn. F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Innm. Utm.

13 1879-1890 04 Brøttum sokn. F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Utm.

14 1879-1890 05 Veldre sokn. F/K/V/D. Df til 1889. Innf til 1889. Utf til 1891. Utm 1883.

15 1891-1904 06 Brøttum sokn. F/K/V/D. Df. V diss 1892-1896. D diss 1898. Innf 1894-1898. Utm 1893-1896.

16 1891-1904 07 Veldre sokn. F/D til feb.1905. K/V. Df. Innf til 1911. Utf. Innm 1893 og 1901. Utm.

17 1891-1902 11 Ringsaker sokn. F/K/V/D. Df. V diss 1895-1897. Innf/Utf. Innm 1895. Utm 1892-1897.

18 1903-1912 10 Ringsaker sokn. F/Df/K/V/D. Innfl., Utfl. Utm.

19 1905-1920 07 Veldre sokn. Døpte, Dødf., Konf., Vigde, Begr. Innfl. (1906-1916) Utfl. (1905-1918) Utm.(1910)

20 1913-1922 10 Ringsaker sokn. Døpte, Dødf., Konf., Vigde, Begr., Innm., Utm.

21 1905-1920 06 Brøttum sokn. Døpte, Dødf., Konf., Vigde, Begr., Innfl.(1906) Utfl.(1905-1910), Utm.(1916-1918)

Klokkerbøker

1 1814-1826 10 F apr.1814-mars 1821. V/D fra apr. 1814. K. Avgang. Tilgang.

2 1821-1823 01 F des.1820-nov.1823.

3 1823-1826 02 F nov.1823-nov.1826.

4 1827-1838 14 F des.1826-juli 1838. K/V. D fra des. 1826. Df. Innf/Utf.

5 1839-1850 12 F/V/D fra des. 1838. K. Df. Innf/Utf.

6 1851-1860 13 F/K/V/D. Df. Innf/Utf.

7 1861-1869 11 F/K/V/D. Df. Innf/Utf.

8 1870-1878 13 F/K/V/D. Df. Innf/Utf.

9 1879-1890 08 Ringsaker sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1878-1885. Utf 1879-1888.

10 1879-1890 03 Brøttum sokn. F/K/V/D. Df.

11 1879-1890 07 Veldre sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1879-1886. Utf 1879-1896.

12 1891-1902 12 Ringsaker sokn. F fra okt.1891. K/V/D. Df til juli 1897. Innf 1892-1896. Utf 1891-1895.

13 1891-1904 05 Brøttum sokn. F/K/V/D. Df til 1895.

14 1891-1904 06 Veldre sokn. F/K/V/D. Df. V diss 1896-1900. Innf til 1900. Utf. Innm/Utm.

15 1903-1912 07 Ringsaker sokn.F/K/V/D. V diss 1910.

16 1905-1920 05 Brøttum sokn. F/K/V/D.

17 1905-1920 06 Veldre sokn. F/K/V/D. Innf til 1909. Utf til 1908.

18 1913-1922 10 Ringsaker sokn. F/K/V/D.

19 1923-1933 10 Ringsaker sokn. F/K/V/D. Innm/Utm.

Lysningsbøker

1 1905-1922 02

2 1919 01

3 1923-1925 01

Kladd til kirkebok

1A 1773-1775 02

1B 1775-1779 03

1C 1780-1784 03

1D 1785-1789 03

1E 1790-1792 02

1F 1793-1796 02

1G 1805-1808 02

1H 1807-1811 03 F

1I 1811-1814 02

Fødselsregistre (FREG)

1 1916-1925 07

5 Brøttum

Ved kgl. res. 27.5.1854 ble flg.eiendommer overført fra Ringsaker hovedsokn til Brøttum annekssokn: G.nr. 397-403, 464-469, 471-473, 475, 476, 478, 480-482, 519-520, 522-523 og 526. Ved kgl. res. 27.9.1912 med virkning fra 1.1. 1913 ble flg.eiendommer overført a) Fra Ringsaker hovedsokn til Brøttum annekssokn: G.nr. 393, 396. b) Fra Brøttum annekssokn til Ringsaker hovedsokn: G.nr. 289-290, 375, 411, 464, 468-482, 514, 519-526. Ved kgl. res. 8.1.1925 med virkning fra 1.1. 1925 ble Ringsaker prestegjeld delt i tre: Ringsaker, Veldre og Brøttum, hvert svarende til soknet med samme navn. Embetshandlinger før 1.1.1925 må derfor søkes i Ringsaker prestegjeld. Ved kgl. res. 24.10.1969 fastsattes grensen mellom Lillehammer kommune og Ringsaker kommune.Inndeling pr. 1.1.1992: Brøttum med Mesnalien kapell.Kirkebøker Brøttum sokn før 1925; se 4 Ringsaker.

Klokkerbøker

1 1921-1941 06 F. Df. (til 1927) K (til okt. 1939) V (til des. 1938) D (til juli 1940) Utfl. (1925)

6 Veldre

Ved kgl. res. 27.9.1912 med virkning fra 1.1. 1913 ble flg.eiendommer overført fra Ringsaker hovedsokn til Veldre annekssokn: g.nr. 268-271, 275-283. Ved kgl. res. 8.1.1925 med virkning fra 1.1. 1925 ble Ringsaker prestegjeld delt i tre: Ringsaker, Veldre og Brøttum, hvert svarende til soknet med samme navn. Embetshandlinger før 1.1.1925 må derfor søkes i Ringsaker prestegjeld.Inndeling pr. 1.1.1992: Veldre med Brumunddal kirke.Kirkebøker Veldre sokn før 1925; se 4 Ringsaker.

Klokkerbøker

1 1921-1934 07 F. Df (til 1925) K/V/D.

7 Nes

Ved prestegardsbrann i 1802 gikk store deler av embetsarkivet tapt. Stavsjø sokn har tidligere hatt navnet Baldishol sokn.Inndeling pr. 1.1. 1992: Nes med Helgøy kapell og Stavsjø.De eldste kirkebøkene og andre arkivsaker gikk tapt da Nes prestegård brant 1802.

Ministerialbøker

1 1802-1814 04 V des.1801-feb.1814. F des.1801-mai 1814. Introduserte des.1801-des.1812. K okt.1803-okt.1813. D des.1801-nov.1813. Opplysninger om kirkene, prestegard o.l. er ført flere steder i boka.

2 1813-1827 09 F des.1813-nov.1827. D nov.1813-nov.1827. V jan.1814-nov.1827. K okt.1814-sept.1827. Avgang. Tilgang.

3 1827-1851 09 F fra des. 1827. K okt.1828-okt.1851. V fra des. 1828. D fra des. 1827. Innf. Utf. Vaks. Dr nov.1827-juni 1851.

4 1852-1886 19 F til juni 1872. K til okt.1872. V til sept.1883. D. Df. Innf/Utf til 1877. Vaks til 1857. Dr til des.1875.

5 1872-1886 04 F fra juni 1872.

6 1873-1886 03 K fra okt.1873.

7 1877-1886 01 Innf. Utf.

8 1883-1905 02 V.

9 1887-1905 06 F. Df.

10 1887-1905 07 K. Dr til jan.1901.

11 1887-1905 04 D. Innf. Utf. til 1906. Utm til 1906.

12 1906-1920 04 Helgøya sokn. F/K/V/D. Df. Innf. Utf til 1926.

13 1906-1924 09 Stavsjø sokn. F/K/V/D. Df. BV 1914-1924. Innf. Utf.

14 1906-1929 12 Nes sokn. F/K/V/D. Df. BV 1923-1927. Innf. Utf til 1923. Dr 1922.

Klokkerbøker

1 1663-1784 07 F.

2 1785-1813 02 F.

3 1814-1831 10 F des.1813-nov.1831. D nov.1813-nov.1831. V/K.

4 1832-1861 09 F des.1831-des.1851. K okt.1832-okt.1860. V til des. 1859. D fra des. 1831. Df til sept.1851.

5 1852-1889 11 F jan.1852-mars 1878 og okt.1881-des.1889. V fra mars 1860. K okt.1861-okt.1878. D jan.1862-febr.1878 og des.1881-okt.1889.

6 1890-1932 08 Nes sokn. F til jan.1927. Df til 1916. K til okt.1909. V til 1932. D til des.1912.

7 1892-1912 05 Stavsjø sokn. F/K/V/D. Df til 1907.

8 1910-1932 04 Nes sokn. K til sept.1930. D des.1912-nov.1932.

9 1913-1936 06 Stavsjø sokn. F. K (1914, okt.1926-sept.1936) V. BV (1930-1935). D.

10 1927-1932 01 Nes sokn. F.

16 1883-1900 03 Helgøya sokn. F/V/D.

8 Løten

Inndeling pr. 1.1. 1992: Løten med Oppegård og Oset kapeller.

Ministerialbøker

1 1694-1711 02 F/V/D. Introduserte. Kommunikanter. OS 1709-1711.

2 1731-1772 04 F/D. Introduserte. Forl/V. K fra 1736. OS.

3 1773-1800 06 F/K/D. Forl/V. Introduserte til 1794.

4 1801-1814 04 F til apr.1814. Vaks 1812, 1814, 1815-1818. V til apr.1814. D til mai 1814. K til okt.1813.

5 1814-1832 08 F til juli 1832. D til aug.1832. V til aug.1832. K til okt.1831. Avgang. Tilgang.

6 1832-1849 10 F fra aug.1832. K. V fra sept.1832. D fra aug.1832. Vaks 1836-1849. Df. Innf. Utf.

7 1850-1859 12 F/V/D. K, også 1875-1877. Df. Innf. Utf. Vaks til aug.1858. Dr.

8 1860-1877 21 F/V/D. K til okt.1875. Df. Innf.Utf. Vaks til okt.1867. Dr.

9 1878-1891 10 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Utm 1888-1889. Dr.

10 1892-1907 15 Døpte, Udøpte barn (1900-1902), Dødf., Konf., Vigde, Borgelig vigde (1896-1907) Begr., Innfl., Utfl., Innm. (1895-1905), Utm. (1892-1903), Dagsreg.

11 1908-1917 10 Døpte, Døpte diss. (1907-1913), Dødf., Dødf. diss. (1910-1912), Konf., Vigde, Borgelig vigde (1909-1918) Begr., Begr. diss. (1908-1915, Innfl., Utfl., Innm. Utm., Dagsreg.

Klokkerbøker

1 1812-1832 11 F des.1813-juli 1832. D jan.1814-aug.1832. V til aug.1832. K til okt.1831. Avgang. Tilgang.

2 1832-1850 09 F aug.1832-nov.1850. K. V sept.1832-nov.1850. D aug.1832-nov.1850. Df. Innf. Utf.3 1850-1862 08 F fra des.1850. K. V fra des.1850. D fra des.1850. Df. Innf. Utf.4 1863-1877 11 F/K/V/D. Df. Innf. Utf.5 1878-1891 10 F/K/V/D. Df.6 1892-1909 09 F/V/D. K til sept.1906. Df.7 1910-1919 08 F/V/D. K fra okt.1907.8 1920-1929 07 F/K/V/D.9 1930-1939 07 F/K/V/D.

Lysningsbøker

1 1821-1831 01

9 Romedal

Ved prestegardsbrann i 1799 gikk de eldste kirkebøkene samt hele embetsarkivet tapt.Inndeling pr. 1.1.1992: Romedal og Vallset.

Ministerialbøker

1 1799-1813 03 F/V/D fra des.1799. K okt.1800-okt.1813. Vaks 1805-1818. OS 1800-1813. Hevede forlovelser 1815-1846.

2 1814-1828 08 F/K/V/D. Avgang. Tilgang.

3 1829-1846 11 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks 1829-1859. Dr nov.1828-jan.1837.

4 1847-1861 15 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks 1860-1861. Dr juli 1847-des.1861.

5 1862-1874 12 Prestegjeldet 1862-1865, kun Romedal sokn 1866-1874. F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks 1862-1867. Dr. Antall kommunikanter 1866-1874.

6 1866-1886 07 Vallset (Tomter) sokn. F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks 1866-1867. F diss 1883-1886. Dr jan.1866-sept.1871.

7 1875-1879 04 Romedal sokn. F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Dr. Antall kommunikanter 1866-1881.

8 1887-1905 07 Vallset sokn. F. F diss. (1888-1894). Df. Df diss. (1898). K/V. V diss. D. D diss (1893-1894). Innfl. Utfl. (til 1907). Innm. Utm.

9 1906-1929 09 Vallset sokn. F. Df (til 1916). K/V. V diss. (1906-1919). D. Utfl. (til 1914). Innm. Utm.

10 1880-1895 11 Romedal sokn. F. Df. K/V. V diss. (1893-1894). D. Innfl. Utfl. Innm. (1894). Nattverdgjester 1866-1895.

11 1896-1912 12 Romedal sokn. F. F diss. (1902-1906). Df. K/V. V diss. D. Innfl. (1901-1903), Utfl. Innm. Utm. Dr.

12 1913-1935 12 Romedal sokn. F. Df (1913-1920). K/V V diss. (1913-1919). D. Innfl. (1925). Utfl. (1913-1915). Innm. Utm. Dr (1913-1927).

Klokkerbøker

1 1785-1794 02 F apr.1785-okt.1794. V/D jan.1785-nov.1794. Innsamlede penger 1788-1793.

2 1795-1800 01 F apr.1795-juli 1800. V nov.1794-nov.1797. D nov.1794-sept.1800.

3 1801-1806 02 F/V/D fra des.1801. Innsamlede penger 1802-1806. Introduksjon fra jan.1803.

4 1807-1814 03 F/introduksjon til mai 1814. V/D til juni 1814. Innsamlede penger 1807-1809.

5 1814-1828 09 F til okt.1828. V/D til nov.1828. K til okt.1829. Avgang 1815-1828. Tilgang 1814-1821.

6 1828-1830 02 Vallset (Tomter) sokn. F/V/D.

7 1831-1837 03 Vallset (Tomter) sokn. F til febr.1837. V til april 1836. D til mars 1837.

8 1837-1844 03 Vallset (Tomter) sokn. F jan.1838-sept.1844 (nov.1855-aug.1857 er overstrøket). V apr.1837-aug.1844. D mars 1837-sept.1844 (des.1855- aug.1856 er overstrøket). Df mars 1837-mai 1844.

9 1846-1866 10 Romedal sokn. F/K/V/D. Df.

10 1860-1895 05 Vallset (Tomter) sokn. F/K/V/D. Df.

11 1867-1895 08 Romedal sokn. F/K/V/D. Df til okt.1887.

12 1896-1914 08 Romedal sokn. F/K/V/D. Df til mars 1904.

13 1896-1937 13 Vallset sokn. F (til des. 1924). Df (til okt. 1905). K (til okt 1922). V (til mars 1935). D.

14 1915-1939 10 Romedal sokn. F/ Df (1917 og 1932). K (til okt. 1930). V/D.

Forlovererklæringer

1 1762-1802 04

10 Stange

Ved res. 13.7.1956 med virkning fra 1.7. s.å. ble flg.eiendommer overført fra Vang kommune til Stange kommune: Ca. 300 da. av g.nr. 7, br.nr. 1, g.nr. 7, b.nr. 4, g.nr. 7, br.nr. 9, g.nr. 7, br.nr. 24-28, g.nr. 10, br.nr.23. Ved kgl. res. 16.1.1987 ble Stange prestegjeld delt i to: Stange prestegjeld og Ottestad prestegjeld.

Ministerialbøker

1 1714-1722 05 F/D. Forl/V. Introduksjon. OS.

2 1724-1740 06 F. K fra 1738. Forl/V til okt.1736. D. Register, utarbeidet av S. Vasaasen, ved Statsarkivet i Hamar; manuskriptsamlingen, nr. 107.

3 1732-1738 04 F. Forl/V. D. Introduksjon. OS.

4 1735-1754 05 F. K fra 1739. Forl/V. D. Introduksjon. OS.

5 1754-1762 02 F. K til okt.1761. Forl/V. D. Introduksjon. OS.

6 1762-1787 04 F/K. Forl/V til jan.1788. D. OS til 1767.

7 1788-1813 04 F/K. Forl/V. D. Vaks 1812-1821.

8 1814-1825 07 F/K/V/D. Avgang/Tilgang.

9 1826-1835 09 F. K til okt.1834. V/D. Df. Innf 1826-1831. Utf 1826-1832. Vaks 1835-1861. Dr 1826-1835 og mai 1843-des.1849.

10 1835-1845 14 F/K/V. D til jan.1846. Df. Innf/Utf. Vaks 1841-1845. Dr til mai 1843.

11 1846-1852 14 F. K til okt. 1851. V/D. Df. Innf/Utf. Vaks 1846-1851 og des.1857-okt.1858. Dr.

12 1852-1862 14 F. K til okt.1861. V/D. Df. Innf/Utf. Vaks til des.1857. Dr.

13 1862-1879 13 Stange sokn. F. K til okt.1874. V/D. Df. Innf. Utf til 1880. Vaks til des.1867. Dr til okt.1877.

14 1862-1879 07 Tangen sokn. F. K til okt.1874. V/D. Df. Innf. Dr nov.1877-jan.1880.

15 1862-1879 06 Ottestad sokn. F. K til sept.1874. V/D. Df.

16 1874-1879 03 K.

17 1880-1893 14 Stange sokn. F/V/D. K til april 1893. Df Innf/Utf. Utm 1881-1889. Dr.

18 1880-1896 08 Tangen sokn. F/D til april 1897. K/V. Df. F diss 1888-1895. V diss 1892-1897. Innf/Utf 1880-1893. Innm 1896. Utm 1888-1897.

19 1880-1891 05 Ottestad sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1883-1889. Utf 1880-1893. Utm 1886-1889.

20 1894-1905 08 Stange sokn. F/V/D. K til april 1904. Df. F diss 1904. BV. V diss. Innf/Utf. Innm 1900-1903. Utm.

21 1891-1902 05 Ottestad sokn. F fra okt.1891. K april 1892-april 1901. V fra juni 1893. D fra okt.1891. Df. F diss 1894. BV 1902. Innf/Utf. Innm 1896. Utm.

22 1903-1914 06 Ottestad sokn. F til aug.1914. K fra april 1902. V til april 1913. D. Df. Utf. Innm 1911. Utm.

23 1897-1920 09 Tangen sokn. F. F diss. (1899-1904). Df. K/V. V diss. D D diss. (1902-1917). Innfl. (1900-1918). Utfl. (1897-1915). Innm. Utm.

24 1906-1922 11 Stange sokn. F. Df (1906-1916). K (fra 1905). V. V diss. (1906-1919). D. D diss. (1918). Innfl. (1910-1914). Utfl. Innm. Utm.

26 1923-1937 12 Stange sokn. F. K (til 1939). V/D. D diss. (1934-1935). Innm. Utm.

Klokkerbøker

1 1814-1825 06 F/K/V/D. Avgang/Tilgang.

2 1838-1879 09 Ottestad sokn. F/V/D. K til sept.1876. Df.

3 1840-1864 12 Stange sokn. F/K/V/D. Df. Utf/Innf til 1844.

4 1861-1869 03 Tangen sokn. F. V/D til des.1868.

5 1861-1881 07 Tangen sokn. F/V/D. Df.

6 1864-1882 08 Stange sokn. F/K/V/D. Df.

7 1880-1893 05 Ottestad sokn. F/V/D. Df til mai 1889.

8 1882-1895 07 Tangen sokn. F/K/V. D til jan.1896. Df.

9 1883-1899 08 Stange sokn. F/V/D. K til apr.1898.

10 1894-1905 05 Ottestad sokn. F/V/D. K fra apr.1896. Df fra 1891.

11 1895-1917 08 Tangen sokn. F/V/D. K fra apr.1896. Df til 1904. D diss 1902-1905.

12 1900-1908 04 Stange sokn. F/V. K fra apr.1898. D til des.1907.

13 1906-1915 04 Ottestad sokn. F/K/V/D.

14 1909-1917 05 Stange sokn. F/K/V. D fra jan.1908.

15 1916-1928 06 Ottestad sokn. F/K/V/D.

16 1918-1928 06 Stange sokn. F/V/D. K til okt.1927.

22 1918-1936 07 Tangen sokn. F/K/V/D.

24 1929-1937 06 Stange sokn. F. K (til okt.1935). V (til okt.1936). D (til des.1935).

11 Vinger

Ved kgl. res. 3.10.1859 ble Vinger prestegjeld delt i to: Vinger og Eidskog prestegjeld. Vinger skulle etter delingen bestå av Vinger hovedsokn, innbefattet Kongsvinger festning og by, samt distriktet Austmarka av Eidskog sokn. Res.en er meddelt Kristiania biskop 8.10.1859.Inndeling pr. 1.1. 1992: Vinger og Austmarka.

Ministerialbøker

1 1689-1729 08 F/D. Forl/V. Introduksjon. OS.

2 1730-1751 05 F/D. Forl/V. Introduksjon. OS.

3 1751-1772 06 Prestegjeldet 1751-1766, kun Vinger sokn 1766-1772. F/D. Forl/V. Introduksjon. OS.

4 1766-1813 07 Eidskog sokn. F/V/D. Introduksjon.

5 1772-1813 08 Vinger sokn. F og introduksjon 1772-1813 og 1818-1825. Forl 1772-1799. V/D. OS til 1811.

6 1814-1825 08 F til des.1818. K/V/D. Avgang/Tilgang 1833-1835.

7 1826-1839 10 F/V/D. K til okt.1838. Introduksjon til nov.1834. Df. Innf 1834-1838. Utf 1834-1839. Dr fra nov.1834.

8 1839-1847 14 F/V/D. K til okt.1846. Df. Vaks. Innf/Utf. Dr.

9 1847-1855 17 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr.

10 1855-1861 16 Prestegjeldet 1855-1859, kun Vinger sokn 1859-1861. F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Dr.

11 1862-1870 15 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Dr.

12 1871-1880 11 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Dr.

13 1881-1897 05 Kongsvinger sokn. F/K/V/D. Df. F diss 1895-1897. BV 1891-1897. D diss 1897. Innf/Utf. Innm 1888. Utm 1884-1891. Dr.

14 1881-1900 08 Vinger sokn. F/K/V/D. Df. F diss 1897. BV 1892. Innf/Utf. Innm. Utm 1884-1892.

15 1881-1900 10 Austmarka sokn. F/K/V/D. Df 1884-1900. Innf/Utf. Innm 1899.

16 1898-1920 10 Kongsvinger sokn. F/K/V/D. Df 1898-1926. F diss 1898-1912. BV. D diss 1915-1920. Innf 1898-1909. Utf. Innm/Utm. Dr 1898-1913.

Klokkerbøker

1 1814-1825 08 F til des.1817. K/V/D.

2 1826-1834 07 F fra 1818. Introduksjon fra 1818. K/V/D.

3 1895-1920 08 Vinger sokn. F/V/D. K til sept.1913.

4 1895-1920 09 Austmarka sokn. F/D. K til okt.1913. V til apr.1919.

5 1895-1920 06 Kongsvinger sokn. F/V/D. K til sept.1913. F diss 1895-1912.

12 Eidskog

Ved kgl. res. 3.10.1859 ble Vinger prestegjeld delt i to: Vinger og Eidskog prestegjeld. Embetshandlinger før 1.10.1860 må derfor søkes i Vinger. Vinger skulle etter delingen bestå av Vinger hovedsokn innbefattet Kongsvinger festning og by samt distriktet Austmarka av Eidskog sokn. Eidskog prestegjeld skulle bestå av den tilbakeværende del av Eidskog sokn hvorfra Vestmarka ble utskilt som eget sokn. Res.en er meddelt Kristiania biskop 8.10.1859. Ved kgl. res. 10.8.1881 ble det bestemt at det på Rambøl i Eidskog skulle reises kirke for Vestmarka sokn.Inndeling pr. 1.1. 1992: Eidskog med Magnor kapell og Vestmarka.Kirkebøker før 1860; se 11 Vinger.

Ministerialbøker

1 1860-1867 13 F/V/D. K til okt. 1866. Df. Innf. Utf. Vaks til okt. 1866. Dr.

2 1867-1878 13 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Vaks juli-sept. 1867. Dr.

3 1879-1892 10 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Utm. Dr. Fra 1884 kun Eidskog sokn.

4 1884-1897 05 Vestmarka sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1887-1897. Innf hele prestegjeldet 1899-1910. Utf 1887-1897. Utf hele prestegjeldet 1902-1910.

5 1908-1925 01 Eidskog sokn. Innf. Utf.

Klokkerbøker

1 1895-1917 10 Eidskog sokn. F til mars 1904. K. V til des. 1915. D til juni 1912.

2 1895-1923 05 Vestmarka sokn. F til nov. 1907. K til okt. 1916. V/D.

3 1904-1919 07 Eidskog sokn. F. D fra juli 1912.

7 1925-1938 04 Eidskog sokn. K (fra okt. 1928). V. D (fra des.1934)

Lysningsbøker

1 1917-1918 01

13 Strøm - Odalen

Strøm prestegjeld ble delt i Sør- og Nord-Odal prestegjeld ved kgl. res. 10.4.1819. Embetshandlinger etter denne datoen må søkes i Sør-Odal og Nord-Odal sokneprestembete.Kirkebøker etter 1819; se 14 Sør-Odal og 15 Nord-Odal.

Ministerialbøker

1 1689-1715 09 F/D. Introduksjon. Forl/V. OS.

2 1716-1740 08 F/Introduksjon til aug.1740. Forl/V til aug.1740. D til aug.1740. Kommunikanter til sept.1738.

3 1741-1803 11 F/K/V/D. Forl til des.1798. Introduksjon. OS til mars 1762.

4 1804-1810 02 F/K/V/D. Introduksjon.

5 1811-1849 06 Prestegjeldet 1811-1813, kun Sør-Odal sokn 1821-1849. F/V/D 1811-1813 og 1821-1849. K 1811-1813. Df 1845-1850.

6 1814-1821 10 Prestegjeldet 1814-1819, kun Sør-Odal sokn 1820-1821. F/V/D. K til okt.1848. Avgang 1814-1850. Tilgang 1814-1849.

Klokkerbøker

1 1813-1825 06 Prestegjeldet 1813-1819, kun Sør-Odal sokn 1820-1825. F til sept.1821. V/D til nov.1821. K. Avgang 1814-1818. Tilgang 1814-1816.

14 Sør-Odal

Ved kgl. res. 10.4. 1819 ble Strøm Prestegjeld delt i to. Sør-Odal besto da av Strøms hovedsokn, Ullern anneks og flg.12 garder av Opstad anneks: gnr. 85-99, 101-102 i Sør-Odal. Embetshandlinger før 10.4.1819 må derfor søkes i Strøm=Odal prestegjeld. Nord-Odal besto etter delingen av Sand anneks, Mo anneks og resten av Opstad anneks. Res.en ble meddelt Kristiania biskop 24.4.1819. Ved kgl. res. 28.11.1836 ble flg.garder lagt til Opstad anneks under Nord-Odal prestegjeld: gnr. 1-5,7,8, 53-56 i Nord-Odal og gnr. 100 i Sør-Odal. Gardsnummer 85-99, og 101-102 i Sør-Odal skulle fortsatt høre til Sør-Odal prestegjeld. Ved kgl. res. 27.12.1849 skulle flg.garder utgjøre Opstad sokn i Sør-Odal prestegjeld: gnr. 85-102 i Sør-Odal. Samtidig ble Opstad annekssokn i Nord-Odal opphevet og bosetningen her delt mellom Sand hovedsokn (gnr. 1-5,7,8.) og Mo annekssokn (gnr. 53-56).Inndeling pr. 1.1.1992: Sør-Odal eller Strøm, Ullern og Opstad.Kirkebøker før 1849; se 13 Strøm - Odalen.

Ministerialbøker

1 1849-1859 13 F/V/D. K til sept.1858. Df. Innf/Utf. Vaks til nov.1858. Dr.

2 1859-1863 10 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks. Innm/Utm. Dr.

3 1864-1870 15 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks til nov.1867. Dr. Innm/Utm til 1872.

4 1870-1875 13 F/V/D. K fra okt.1871. Df. Innf/Utf. Dr. Innm/Utm fra 1872.

5 1876-1885 11 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Dr. Innm/Utm.

6 1886-1931 14 Strøm sokn. F. F diss 1886-1902. Df. Df diss 1890.

7 1886-1925 14 Strøm sokn. K. V 1886-1921. D 1886-1908. BV 1888-1913. Innf/Utf. Innm/Utm 1886-1974.

8 1886-1922 08 Ullern sokn. F/K/V. D 1886-1908. Df. F diss 1914-1918. Innf 1893-1901. Utf 1886-1915. Utm 1896-1922.9 1886-1926 07 Opstad sokn. F/K/V. D 1886-1908. Df. BV 1893. Innf 1887-1904. Utf 1886-1916. Innm 1903. Utm 1893-1923.

Klokkerbøker

1 1895-1902 05 Strøm sokn. F/K/V/D.

2 1895-1905 03 Strøm sokn. F/V/D.

3 1895-1906 03 Opstad sokn. F/V/D. K til okt.1905.

4 1895-1906 03 Ullern sokn. F/K/V/D. Df 1895-1899.

5 1903-1915 06 Strøm sokn. F. K til sept. 1912. V/D til des.1912.

6 1906-1919 03 Opstad sokn. F/K/V/D.

7 1907-1915 03 Ullern sokn. F/V/D. K til okt.1914.

8 1913-1923 06 Strøm sokn. F til des. 1922. K/V/D.

9 1915-1927 04 Ullern sokn. F/D. K til okt.1925. V til juli 1928.

11 1922-1939 07 Strøm sokn. F (til des. 1932). K (sept.1924-sept.1935). V (mars 1923-juni 1938). D

Lysningsbøker

1 1885-1920 01

Fødselsregistre

1 1916-1931 08

Kommunikantprotokoller

8 1859-1878 02

15 Nord-Odal

Ved kgl. res. 10.4. 1819 ble Strøm Prestegjeld delt i to. Sør-Odal besto da av Strøms hovedsokn, Ullern anneks og flg.12 garder av Opstad anneks: gnr. 85-99, 101-102 i Sør-Odal. Embetshandlinger før 10.4.1819 må søkes i Strøm=Odal prestegjeld. Nord-Odal besto etter delingen av Sand anneks, Mo anneks og resten av Opstad anneks. Res.en ble meddelt Kristiania biskop 24.4.1819. Ved kgl. res. 28.11.1836 ble flg.garder lagt til Opstad anneks under Nord-Odal prestegjeld: gnr. 1-5,7,8, 53-56 i Nord-Odal og gnr. 100 i Sør-Odal. Gardsnummer 85-99, og 101, 102 i Sør-Odal skulle fortsatt høre til Sør-Odal prestegjeld. Ved kgl. res. 27.12.1849 skulle flg.garder utgjøre Opstad sokn i Sør-Odal prestegjeld: gnr. 85-102 i Sør-Odal. Samtidig ble Opstad annekssokn i Nord-Odal opphevet og bosetningen her delt mellom Sand hovedsokn (gnr. 1-5,7,8.) og Mo annekssokn (gnr. 53-56).Inndeling pr. 1.1.1992: Nord-Odal eller Sand med Trøftskogen kapell og Mo.Kirkebøker før 1819; se 13 Strøm - Odalen.

Ministerialbøker

1 1819-1838 09 F/V/D. K fra 1820. Avgang. Tilgang.

2 1839-1850 05 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Vaks. Dr.

3 1851-1865 08 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Vaks til nov.1862. Utm. Dr.

4 1866-1873 07 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Dr.

5 1874-1885 09 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Dr.

6 1886-1901 08 Sand sokn. F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Innm. Utm. Dr.

7 1902-1926 09 Sand sokn. F/V/D. F diss 1903-1909. Df 1902-1919. K til okt.1925. D diss 1904-1917. Innf 1896-1908. Utf til 1923. Innm til 1918. Utm til 1925. Dr til okt.1919.

8 1886-1901 06 Mo sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1886-1899.Utf. 1865-1901.Utm 1898-1900.

9 1902-1926 08 Mo sokn. Døpte, Døpte diss. (1903-1906), Dødf. (1902-1919), Konf. (1902-1925), Vigde, Begr., Begr. diss. (1906-1911), Innfl. (1910-1918), Utfl. (1902-1923), Innm. (1906-1915), Utm. (1907-1925)

Klokkerbøker

1 1819-1838 08 F/V/D. K fra 1820. Avgang/Tilgang 1826-1838.

2 1895-1921 07 Mo sokn. F/K/V/D.

3 1895-1923 08 Sand sokn. F/K/V/D.

4 1921-1936 08 Mo sokn. F/K/V/D.

5 1924-1938 07 Sand sokn. F (til april 1939). K/V/D. Innm. (1936-1939). Utm. (1926-1937) .

16 Brandval

Ved kgl. res. 4.8.1863 med virkning fra 13.12. s.å. ble Brandval sokn utskilt fra Grue prestegjeld og opprettet som eget prestegjeld. - Embetshandlinger før 13.12. 1863 må derfor søkes i Grue. Ved forordning av 31.1.1941 med virkning fra 1.2. s.å. ble flg.eiendommer overført fra Grue kommune til Brandval kommune: gnr. 45.5, 52.23-25, 52.28-29, 107.1-4, 107.6-11, 107.13, 107.15-20. Ved skrivelse 27.4.1943 med virkning fra 1.7. s.å. ble eiendommen Skog fra gnr. 52.1 Sjåtil i Grue, overført fra Grue kommune til Brandval kommune. Ved kronprinsres. 18.2.1952 ble eiendommen Granli, gnr. 107. 12 og 14 i Grue, overført fra Grue kommune til Brandval kommune.Inndeling pr. 1.1.1992: Brandval med Lundesæter og Roverud kapeller.Kirkebøker før 1864; se 17 Grue.

Ministerialbøker

1 1864-1879 11 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Dr.

2 1880-1894 09 F til sept. 1894. Df. K til okt. 1893. V til juli 1894. D til sept. 1894. Innf. Utf. Innm 1884. F diss 1880-1890. Utm 1881-1910. Dr til mars 1894.

3 1894-1909 13 F/V/D fra okt. 1894. K. F diss 1894-1899. Df. Innf/Utf. Innm 1897-1907. Utm 1895-1907. Dr.

4 1910-1924 11 F 1909-1924. K/V/D 1910-1924. Df 1911-1924. BV 1915-1924. Innf 1902-1933. Utf 1903-1920. Utm

Klokkerbøker

1 1895-1910 03 Lunderseter sokn. F/V/D. K til okt. 1909.

17 Grue

Ved kgl. res. 4.8.1863 med virkning fra 13.12. s.å. ble Brandval sokn utskilt fra Grue prestegjeld og opprettet som eget prestegjeld. Ved kgl. res. 26.10.1921 med virkning fra 1.7.1922 ble gnr. 7.2 i Åsnes kommune overført til Grue kommune. Ved forordning av 31.1.1941 med virkning fra 1.2. s.å. ble flg.eiendommer overført fra Grue kommune til Brandval kommune: gnr. 45.5, 52.23-25, 52.28-29, 107.1-4, 107.6-11, 107.13, 107.15-20. Ved skrivelse 27.4.1943 med virkning fra 1.7. s.å. ble eiendommen Skog fra gnr. 52.1 Sjåtil i Grue, overført fra Grue kommune til Brandval kommune.Ved kronprinsres. 18.2.1952 ble eiendommen Granli, gnr. 107.12 og 14 i Grue, overført fra Grue kommune til Brandval kommune. Ved kgl. res. 4.10.1968 med virkning fra 1.1.1969 ble et område av Rotberget i Åsnes kommune overført til Grue kommune.Inndeling pr. 1.1.1992: Grue med Grue Finnskog kapell.

Ministerialbøker

1 1712-1748 08 F. Introduserte. K fra okt.1737. Forl/V. D. Kommunikanter. OS. Avskrift, utarbeidet av Grue historielag, finnes ved Statsarkivet i Hamar, manuskriptsamlingen, nr. 108.

2 1749-1774 08 F. Introduserte. K til okt.1773. Forl/V. D. Kommunikanter. OS.

3 1774-1792 08 F. Introduserte. K til okt.1791. Forl/V. D. Kommunikanter til des.1783. OS.

4 1792-1805 07 F. Introduserte til des.1796. K til sept.1804. Forl/V. D. OS til 1795.

5 1805-1814 05 F. K til nov.1813. Forl/V. D.

6 1814-1830 10 F/V/D. K til okt.1829. Avgang 1818-1830. Tilgang 1822-1830.

7 1830-1847 10 F/V/D. K til okt. 1846. Df. Innf. Utf. Vaks sept.1836-okt.1846. Dr.

8 1847-1858 16 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Vaks. Dr.

9 1859-1863 10 F/K/V/D. Df Innf. Utf. Vaks aug.1857-sept.1861. Dr.

10 1864-1873 12 F/K/V/D. V katolikker 1864. Df. Innf. Utf. Dr.

11 1873-1880 11 F/V/D. K fra sept.1874. Df. Innf. Utf. Dr. Uekte barn 1874-1880.

12 1881-1897 12 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Utm. Dr.

13 1898-1910 08 Grue sokn. F/K/V. Df. V diss 1904-1910. Innf. Utf. Utm. Dr.

14 1898-1915 03 Revholt sokn. F/K/V. Df. Innf til 1930. Utf til 1922. Utm 1911.

15 1911-1922 08 Grue sokn. F/K/V. Df. V diss 1911-1918. Innf 1921. Innm 1919-1921. Utm. Dr.

Klokkerbøker

1 1814-1841 08 Brandval sokn. F/V/D. K til okt.1840.

2 1815-1841 10 Grue sokn. F/V/D. K til okt.1840. Avgang 1818-1822. Tilgang 1822.

3 1895-1899 04 Grue sokn. F/K/V/D.

4 1895-1901 02 Revholt sokn. F/K/V/D.

5 1900-1909 07 Grue sokn. F/K/V/D.

6 1902-1910 02 Revholt sokn. F/K/V/D.

7 1910-1920 08 Grue sokn. F/K/V/D.

8 1921-1934 10 Grue sokn. F/K/V/D D Revholt 1936-1947. Utmeldte 1927-1929.

Fødselsregister

1 1916-1926 07

18 Hof

Ved kgl. res. 12.7.1848 ble Hof prestegjeld delt i to: Hof og Åsnes. Hof prestegjeld besto av Hof hovedsokn, mens Åsnes prestegjeld omfattet Åsnes og Våler annekssokn. Ved kgl. res. 26.10.1921 med virking fra 1.7.1922 ble flg.eiendommer overført fra Åsnes kommune til Hof kommune: gnr. 103, bnr. 18,19 og 23, gnr. 28, bnr. 1-11, gnr.29 bnr. 1, gnr. 30 bnr. 2,3, gnr. 104 bnr. 3 samt en del av gnr. 90 bnr. 1, alle i Åsnes. Ved kgl. res. 12.8.1937 ble det bestemt at grensen mellom Hof kommune og Åsnes kommune skulle dannes av grensene mellom de privateiendommer som er matrikulert i Hof, og de som er matrikulert i Åsnes.Inndeling pr. 1.1.1992: Hof med Arneberg og Hof Finnskog kapeller.

Ministerialbøker

1 1701-1719 07 F. Introduserte til des. 1716. K 1736-1740. Forl/V. D til apr.1720. Kommunikanter. OS 1705-1719. Opplysninger om finnene 1701-1718.

2 1720-1749 08 F. Introduserte fra feb.1729. Forl/V. D. OS.

3 1750-1789 11 F. Introduserte. Forl/V. D. OS.

4 1790-1815 07 F. Introduserte til des. 1807. K 1805, 1810-1815. Forl til feb.1799. V/D. OS til 1807.

5 1816-1822 06 F/V/D. K til okt.1821. Avgang 1816.

6 1822-1840 16 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Vaks 1833-1838. Dr.

7 1841-1848 08 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Vaks 1841-1848 og 1855-1861. Dr.

8 1849-1861 10 F/K/V/D. Df. Innf 1852-1859. Utf. Vaks 1849-1855. Dr.

9 1862-1877 13 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Vaks 1862-1865. Dr.

10 1878-1909 12 Hof sokn. F/K/V/D. Df. F diss 1892, 1895. BV 1909, fol 246. D diss 1909, fol 297. Innf. Utf til 1910. Utm 1893-1908. Dr til 1900.

11 1879-1911 07 Arneberg sokn. F/V/D 1879-1911. K 1880-1911. Df 1880-1911. Innf 1879-1906. Utf. Innm 1908. Dr 1879-1899.

Klokkerbøker

1 1895-1914 05 Hof sokn. F/K/V/D. Df. BV 1909-1910. D diss 1909-1914.

2 1915-1934 0 8 Hof sokn. F. Df (til 1922). K (til okt. 1932). V/BV (1910-1929). D. D ikke statskirkemedlemmer (1914-1928). Utm. (1932-1933).

5 1899-1916 04 Arneberg sokn. F/V/D. K 1900-1915. Df 1900-1915.

Lysningsbøker

II 1A 1891-1910 03

19 Våler

Ved kgl. res. 12.7.1848 ble Hof prestegjeld delt i to: Hof og Åsnes. Hof prestegjeld besto av Hof hovedsokn, mens Åsnes prestegjeld omfattet Åsnes og Våler annekssokn. Ved kgl. res. 10.9.1853 ble Våler sokn fraskilt Åsnes prestegjeld og opprettet til eget prestegjeld. Ved kgl. res. 14.5.1915 med virkning fra 1.7. s.å. ble gnr. 49.19 i Våler kommune overført til Elverum kommune mens gnr. 73.11 i Elverum kommune ble overført til Våler kommune. Ved kgl. res. 26.10.1921 med virkning fra 1.7.1922 ble flg.eiendommer overført fra Åsnes kommune til Våler kommune: gnr. 13 bnr. 1-2, gnr. 39 bnr. 2, og gnr. 104 bnr. 2. Embetshandlinger før 12.7.1848 må derfor søkes i Hof sokneprestembete. Embetshandlinger i perioden 12.7.1848-10.9.1853 må søkes i Åsnes sokneprestembete.Inndeling pr. 1.1.1992: Våler med Gravberget kapell.Kirkebøker før 1848; se 18 Hof. Kirkebøker 1848-1853; se også 20 Åsnes.

Ministerialbøker

1 1849-1878 12 F til juni 1867. K til okt.1867. V/D. Df. Innf/Utf. Vaks til des.1854. Dr. til juni 1867.

2 1867-1878 06 F/K. Dr.

3 1879-1911 09 F til juli 1887. K. Df til 1914.

4 1879-1893 07 V til sept.1890. D til 1893. Innf til 1917. Utf til 1916. Innm til 1935. Utm til 1940. Dr.

5 1887-1905 06 F. V fra sept.1890. F diss 1898-1908. V diss 1894-1913.

6 1894-1908 05 D. Dr til juli 1907.

7 1908-1919 05 D. Dr juli 1907-aug.1923.

Klokkerbøker

1 1894-1904 07 F/K/V/D. F diss 1898.

2 1905-1915 08 F til des.1913. K til okt.1913. V til jan.1915. D til mars 1915. F diss 1905.

3 1914-1921 07 F/K. V fra mars 1915. D fra feb.1915.

4 1922-1931 08 F til nov.1926. K til okt.1930. V/D. Df 1926-1931.

5 1926-1931 03 F fra okt.1926.

Fødselsregistre

1 1916-1930 08

20 Åsnes

Ved kgl. res. 12.7.1848 ble Hof prestegjeld delt i to: Hof og Åsnes. Embetshandlinger før 12.7.1848 må derfor søkes i Hof sokneprestembete. Hof prestegjeld besto av Hof hovedsokn, mens Åsnes prestegjeld omfattet Åsnes og Våler annekssokn. Ved kgl. res. 10.9.1853 ble Våler sokn fraskilt Åsnes prestegjeld og opprettet til eget prestegjeld. Ved kgl. res. 26.10.1921 med virkning fra 1.7.1922 ble flg.eiendommer overført fra Åsnes kommune: a) til Hof kommune: gnr. 103 bnr.18,19 og 23, gnr. 28 bnr.1-11, gnr. 29 brn. 1, gnr. 30 bnr 2-3, gnr.104 bnr. 3, samt en del av gnr. 90 bnr. 1. b) til Grue kommune: Gnr.7 bnr. 2. c) til Våler kommune: Gnr. 13 bnr. 1-2, gnr. 39 bnr. 2 og gnr. 104 bnr.2. Ved kgl. res. 12.8.1937 ble det bestemt at grensen mellom Hof kommune og Åsnes kommune skulle dannes av grensene mellom de privateiendommer som er matrikulert i Hof, og de som er matrikulert i Åsnes. Ved kgl. res. 4.10.1968 med virkning fra 1.1.1969 ble et område av Rotberget i Åsnes kommune overført til Grue kommune.Inndeling pr. 1.1.1992: Åsnes, Gjesåsen og Åsnes Finnskog.Kirkebøker før 1848; se 18 Hof. De eldste kirkebøkene for Åsnes prestegjeld gikk tapt da prestegården brant 1929.

Ministerialbøker

0 1866-1872 03 Utdrag av kirkeboka for Åsnes (fotokopi). F/V/D. Df.

0 1870-1889 09 Rekonstruert kirkebok på grunnlag av materiale i senere kirkebøker, innsendte meldinger til Statistisk Sentralbyrå m.v. F/V/D.

0A 1890-1929 09 Åsnes sokn. Rekonstruert kirkebok. F/V/D 1890-1929.

0B 1890-1929 06 Gjesåsen sokn. Rekonstruert kirkebok. F/V/D 1890-1929.

0C 1890-1929 05 Finnskogen sokn. Rekonstruert kirkebok. F/V/D 1890-1929.

Klokkerbøker

1 1890-1891 01 Åsnes sokn. F/V/D. K okt.1890. Utf 1890.

2 1890-1891 01 Gjesåsen sokn. F/V/D. Utf 1890.

3 1890-1902 04 Åsnes/Finnskog sokn. F/D. K fra okt.1889. V mars 1889-des.1901. Df. Innf 1890-1898. Utf 1890-1894.

4 1895-1909 07 Åsnes sokn. F/V/D. K til okt.1908. Df. Innf til 1903. Utf til 1902. Utm 1897.

5 1895-1920 08 Gjesåsen sokn. F/K/V/D. Df til 1902. Innf til 1900. Utf til 1897.

6 1903-1929 07 Åsnes/Finnskog sokn. F/K/D. V til aug.1904. Df 1904.

7 1909-1926 10 Åsnes sokn. F/K/V/D.

21 Elverum

Idre og Särna hørte til Elverum før 22.3.1644, men de to bygdene ble først formelt svenske ved grensetraktaten av 2.10.1751. Ved reskript 28.6.1780 ble Trysil anneks fraskilt Elverum prestegjeld og opprettet til eget prestegjeld. Ved kgl. res. 30.12.1857 ble gardene Blikberget og Arndal (gnr. 52-53 i Åmot) overført fra Elverum prestegjeld til Åmot prestegjeld. Ved kgl. res. 14.5.1915 med virkning fra 1.7. s.å. ble gnr. 49 bnr. 19 i Våler kommune overført til Elverum kommune, mens gnr. 73 brn. 11 i Elverum kommune ble overført til Våler kommune. Ved skriv fra Finansdep. 28.8.1943 med virkning fra 31.12.1939 ble flg.eiendommer overført fra Elverum kommune til Trysil kommune: gnr. 88 bnr. 1-39 i Trysil. Ved kgl. res. 15.7.1963 med virkning fra 1.1. 1964 ble noen eiendommer overført fra Elverum kommune til Trysil kommune.Inndeling pr. 1.1. 1922: Elverum med Hernes, Heradsbygda, Sørskogsbygda og Nordskogsbygda kapeller.

Ministerialbøker

0 1729-1739 01 Elverum sokn. Avskrift 1959 av utdrag av tapt kirkebok for Elverum, utarbeidet av W. Lassen (Riksarkivet privatarkiv 52, lnr. 81).

1 1730-1760 03 Trysil sokn. F. Introduserte. K fra 1736. Forl/V. D. Kommunikanter. OS. Opplysninger om Trysil kirke.

2 1751-1756 03 Elverum sokn. Forl/V. F/K/D. OS. Kommunikanter. Kollekter.

3 1757-1776 03 Elverum sokn. Forl/V. F/K/D. OS. Kommunikanter. Kollekter.

4 1761-1780 02 Trysil sokn. F. Introduserte. Forl/V. D. K fra mars 1762. Kommunikanter. OS til juni 1774. Kallsbok 1760-1788. Kopibok 1781-1812. Beskrivelse av Trysil 1780-1781.

5 1777-1793 03 Forl/V. F/K/D. OS til jan. 1783. Kommunikanter. Kollekter. Tabeller.

6 1794-1814 04 F/K/V/D. Kommunikanter til 1799. Folketallet i Østerdalen prosti 1801.

7 1815-1830 09 F/V/D. K til okt. 1829. Avgang og tilgang 1816-1827.

8 1830-1842 08 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Vaks des. 1831-apr. 1844. Dr.

9 1843-1856 09 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Vaks fra jan. 1845. Dr.

10 1857-1868 11 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Vaks til des.1867. Dr.

11 1869-1879 10 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Dr.

12 1880-1893 04 V/D. V diss 1890. Innf til 1891. Utf. Innm. Utm 1888-1891. Dr.

13 1880-1890 06 F. K til 1892. F diss 1889-1890. Df. Df diss 1889. Aborter 1881-1889.

14 1891-1909 09 F. F diss til 1905. Df.

15 1893-1913 08 K.

16 1903-1912 04 Nordskogsbygda. Sørskogsbygda sokn. F fra mai 1903. K. Df 1904.

17 1921-1928 03 Nordskogsbygda. Sørskogsbygda sokn. K.

Klokkerbøker

1 1815-1830 09 F/V/D. K til nov.1829 og 1837-1839. Avgang 1815-1824. Tilgang 1816-1818.

2 1845-1855 06 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Vaks til nov.1854. Dr.

3 1856-1865 07 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Vaks fra okt.1855. Dr.

4 1866-1874 06 F/V/D. K til okt. 1872. Df. Innf. Utf. Vaks til des.1867. Dr.

5 1896-1915 12 Elverum sokn. F til apr. 1912. K. V til jan.1909. D til des.1907.

6 1896-1907 03 Sørskogsbygda sokn. F/K/V/D.

7 1896-1914 04 Nordskogsbygda sokn. F/K/V/D.

8 1908-1918 04 Sørskogsbygda sokn. F/K/V/D.

9 1908-1921 06 Elverum sokn. V fra 1909. BV 1915-1919. D.

10 1912-1922 06 Elverum sokn. F.

12 1915-1921 02 Elverum sokn. K.

13 1919-1933 04 Sørskogsbygda sokn. F/V. K til okt.1932. D til juni 1935.

14 1922-1933 04 Elverum sokn. V. D til des.1931.

17 1932-1941 02 Elverum sokn. D.

32 1922-1936 0 4 Elverum sokn. K .

22 Trysil

Ved reskript 28.6.1780 ble Trysil anneks fraskilt Elverum prestegjeld og opprettet til eget prestegjeld. Embetshandlinger før 28.6. 1780 må derfor søkes i Elverum sokneprestembete. Ved reskript 21.9.1787 ble Osen menighet fraskilt Åmot prestegjeld og tillagt Trysil prestegjeld som et annekssokn. Ved kgl. res. 9.4.1870 med virkning fra 1.1. s.å. ble det opprettet en hjelpepreststilling for fjelldistrikter av Trysil, Rendalen, Tolga og Røros prestegjeld. Ved kgl. res. av 1.2.1879 med virkning fra 1.1.1880 ble Osen annekssokn i Trysil prestegjeld delt i to sokn; Nordre og Søndre Osen. Nordre Osen ble overført til Åmot prestegjeld, mens Søndre Osen fremdeles lå til Trysil. Ved kgl. res. 3.3. 1910 med virkning fra 1.1.1911 ble Engerdal prestegjeld opprettet av de områder fra Trysil, Rendalen, Tolga og Røros prestegjeld som ble betjent av hjelpepresten for "Østerdalens nordlige fjelddistrikter". Ved kgl. res. 3.11.1910 med virkning fra 1.1. 1911 ble hjelpeprestembetet for "Østerdalens nordlige fjelddistrikter" nedlagt. Ved skriv fra Finansdep. 28.8.1943 med virkning fra 31.12.1939 ble flg.eiendommer overført fra Elverum kommune til Trysil kommune: gnr. 88 bnr. 1-39 i Trysil. Ved kgl. res. 15.7.1963 med virkning fra 1.1. 1964 ble grensa mellom Elverum kommune og Trysil kommune regulert.Inndeling pr. 1.1. 1992: Trysil med Ljørdalen, Plassen, Østby og Tørberget kapeller og Søre Osen. Kirkebøker før 1780; se 21 Elverum.

Ministerialbøker

1 1781-1800 03 F/D. Forl/V. K til okt.1813. Kommunikanter. Tabeller. Fattigkassas beholdning 1781-1793.

2 1800-1814 02 F/V. D fra jan.1801. Introduksjon.Vaks 1815-1818. Kopibok 1824-1846. Tabeller.

3 1814-1841 11 F/K/V/D. (K Osen sokn til okt.1839, samt okt.1844.) Avgang/Tilgang.

4 1842-1850 08 F/K/V/D. Innf/Utf. Vaks fra aug.1843.

5 1851-1865 13 F/K/V/D. Df Innf/Utf. Vaks. Dr til des.1861. Utm til 1861.

6 1866-1873 08 F/K/V/D. Df Innf/Utf. Vaks til okt.1867. Opplysninger om dissentere 1866-1881. Folkemengdens bevegelse 1873.

7 1874-1880 08 F/K/V/D. Df Innf/Utf. Innm fra 1879. Utm fra 1878. Dr.

8 1881-1897 08 F. Df. F diss.

9 1881-1897 11 K/V/D. Innf/Utf. Innm 1883-1896. Utm. Dr.

10 1872-1895 04 Ljørdalen sokn. F sept.1872-mars 1895. K 1875-1894. V okt.1872-juli 1895. D. Innf 1867-1873. Dr.

Klokkerbøker

1 1781-1799 03 F/D. Forl/V til feb.1793. Introduksjon. Kommunikanter.

2 1788-1790 01 Osen sokn. F/D. Forl/V til sept.1789. Kommunikanter.

3 1802-1813 01 Osen sokn. F/D. V til jan.1808. Introduksjon.

4 1814-1841 09 Trysil sokn. F/K/V/D. K også Osen sokn 1814-1816. D også Osen sokn 1814-1817. Avgang. Tilgang 1815-1840.

5 1814-1877 10 Osen sokn. F/K/V/D. Avgang 1815-1827, 1869 og 1875. Tilgang 1818-1829.

6 1896-1912 08 Trysil sokn. F. K til sept.1903. V til des.1906. D til des.1908.

9 1904-1924 07 Trysil sokn. K. V 1907-1916. D fra 1909.

10 1917-1937 08 Trysil sokn. K (til juli 1938) V. D (fra sept.1924).

Lysningsbøker

1 1882-1899 042 1900-1914 03

Fødselsregistre

1 1916-1927 08

23 Engerdal

Ved kgl. res. 9.4.1870 med virkning fra 1.8. s.å. ble det opprettet en hjelpepreststilling for fjelldistrikter av Trysil, Rendalen, Tolga og Røros prestegjeld. Ved kgl. res. 3.3. 1910 med virkning fra 1.1.1911 ble Engerdal prestegjeld opprettet av de områder fra Trysil, Rendalen, Tolga og Røros prestegjeld som ble betjent av hjelpepresten for "Østerdalens nordlige fjelddistrikter". Embetshandlinger før 1.1.1911 må derfor søkes i Trysil, Rendalen, Tolga og Røros prestegjeld. Ved kgl. res. 3.11.1910 med virkning fra 1.1. 1911 ble hjelpeprestembetet for "Østerdalens nordlige fjelddistrikter" nedlagt.Inndeling pr. 1.1. 1992: Engerdal med Drevsjø, Elvdal, Sømådal og Elgå kapeller. Kirkebøker før 1881/1911; se 22 Trysil, 26 Rendal og 30 Tolga, samt 681 Røros i Sør Trøndelag.

Ministerialbøker

1 1881-1898 05 F/K/V/D. Df 1882-1897. Innf 1885-1896. Utf 1882-1898. Dr til des.1889.

24 Sollia

Sollia var eget sokneprestembete fra 1862 til 1969. Ved kgl. res. 16.11.1861 med virkning fra 1.3.1862 ble Sollia annekssokn fraskilt Ringebu prestegjeld og opprettet som eget prestegjeld. Dessuten fikk Sollia prestegjeld tillagt flg.garder: gnr. 1 bnr. 1-2 fra Dovre prestegjeld, gnr. 2 bnr. 1, gnr. 20 bnr. 1-21 fra Tynset prestegjeld, gnr. 21 bnr. 1 fra Åmot prestegjeld, gnr. 30 bnr. 1, gnr. 32 bnr. 1 og gnr. 33 bnr. 1-4 i Stor-Elvdal prestegjeld fra Åmot prestegjeld. Ved skrivelse 11.3.1942 med virkning fra 1.7.1942 ble gnr. 21 bnr. 1 overført fra Sollia kommune til Stor-Elvdal kommune. Ved kgl. res. 25.4.1969 med virkning fra 1.6.1969 ble Sollia prestegjeld nedlagt, og Sollia sokn overført til Stor-Elvdal prestegjeld.Embetshandlinger før 1.3.1862 må søkes i Ringebu, Dovre, Tynset og Åmot prestegjeld. Embetshandlinger etter 1.6.1969 må søkes i Stor-Elvdal sokneprestembete. Kirkebøker før 1862; se 32 Dovre og 41 Ringebu i Oppland og 27 åmot og 28 Tynset.

Ministerialbøker

1 1856-1885 06 Boka er klokkerbok for perioden 1856-1861 og ministerialbok for perioden 1862-1885. F/K/V/D. Df. Vaks til apr.1866. Dr. Innf 1859-1882. Utf 1863-1885.

Klokkerbøker

1 1862-1879 02 F/K/V/D. Df. Innf 1862-1872. Utf 1863-1869. Vaks nov.1857-apr.1866. Dr.

2 1880-1933 06 F til des.1923. K til nov.1913. V. D til juni 1921. Dr til des.1910.

25 Stor-Elvdal

Ved kgl. res. 16.11.1861 med virkning fra 1.3.1862 ble Sollia annekssokn fraskilt Ringebu prestegjeld og opprettet som eget prestegjeld. Dessuten fikk Sollia prestegjeld tillagt flg.garder: gnr. 1 bnr. 1-2 fra Dovre prestegjeld, gnr. 2 bnr. 1, gnr. 20 bnr. 1-21 fra Tynset prestegjeld, gnr. 21 bnr. 1 fra Åmot prestegjeld, gnr. 30 bnr. 1, gnr. 32 bnr. 1 og gnr. 33 bnr. 1-4 i Stor-Elvdal prestegjeld fra Åmot prestegjeld. Ved kgl. res. 1.10.1868 og 9.11.1872 med virkning fra 1.1.1873 ble Åmot prestegjeld delt i to prestegjeld, Åmot og Stor-Elvdal prestegjeld, hvert bestående av sokn med samme navn. - Embetshandlinger før 1.1.1873 må derfor søkes i Åmot prestegjeld. Ved skrivelse 11.3.1942 med virkning fra 1.7.1942 ble gnr. 21 bnr. 1 overført fra Sollia kommune til Stor-Elvdal kommune. Ved kgl. res. 25.4.1969 med virkning fra 1.6.1969 ble Sollia prestegjeld nedlagt, og Sollia sokn overført til Stor-Elvdal prestegjeld.Inndeling pr. 1.1. 1992: Stor-Elvdal med Atnosen og Evenstad kapeller, Strand og Sollia.Kirkebøker før 1873; se 27 Åmot.

Ministerialbøker

1 1871-1882 07 F/V/D. K til sept.1881. Df. Innf 1871-1877. Utf. Dr.

2 1882-1907 06 F til des.1889. K. Df 1882-1916. F diss 1888-1916.

Klokkerbøker

1 1860-1894 08 F. K til juli 1870. V til des.1870.

2 1860-1894 07 K fra nov.1871. V fra jan.1871. D.

3 1895-1917 09 Stor-Elvdal sokn. F jan.1895-des.1912. K apr.1895-okt.1915. V feb.1895-nov.1917. D jan.1895-des.1916.

4 1895-1938 06 Strand sokn. F (jan.1895-apr.1922). K (mai 1895-okt.1932). V (mars 1895-sept.1938). D (febr.1895-nov.1938).

5 1913-1932 07 Stor-Elvdal sokn. F jan.1913-nov.1932. K apr.1916-mai 1920. V jan.1918-mars 1927. D jan.1917-des.1928.

Lysningsbøker

1 1860-1900 02

26 Rendal

Rendalen sokneprestembete tilhører i dag Nord-Østerdal prosti, men er utskilt fra Åmot sokneprestembete i Sør-Østerdal prosti og tas derfor med under det sistnevnte prostiet.Ved reskript 6.10.1741 ble Åmot prestegjeld delt i to, Åmot prestegjeld og Rendalen prestegjeld. Åmot skulle omfatte Åmot hovedsokn, Stor-Elvedalen sokn og Osen menighet. Rendalen skulle bestå av Øvre og Ytre Rendal annekssokn. Embetshandlinger før 6.10. 1741 må derfor søkes i Åmot prestegjeld. Ved kgl. res. 9.4.1870 med virkning fra 1.1. s.å. ble det opprettet en hjelpepreststilling for fjelldistrikter av Trysil, Rendalen, Tolga og Røros prestegjeld. Ved kgl. res. 3.3. 1910 med virkning fra 1.1.1911 ble Engerdal prestegjeld opprettet av de områder fra Trysil, Rendalen, Tolga og Røros prestegjeld som ble betjent av hjelpepresten for "Østerdalens nordlige fjelddistrikter". Ved kgl. res. 3.10.1910 med virkning fra 1.1. 1911 ble hjelpeprestembetet for "Østerdalens nordlige fjelddistrikter" nedlagt.Inndeling pr. 1.1. 1992: Rendal eller Øvre Rendal med Hanestad kapell og Ytre Rendal med Sjøli kapell.Kirkebøker før 1741; se 27 Åmot.

Ministerialbøker

1 1733-1787 12 F/D. Introduserte. K fra 1736. Forl/V. OS til des.1779. Kommunikanter 1750-1774.

2 1788-1814 04 K okt.1789-okt.1814. Forl/V nov.1787-des.1814. D jan.1787-des.1814. F des.1787-okt.1814.Vaks 1814-1819. Df 1803-1817. Utf 1791-1813. Innf 1797-1816. Kopibok. Diverse opplysninger om prestegjeldet.

3 1814-1829 06 F/V/D. K til 1828. Avgang 1816-1827. Tilgang 1816-1822.

4 1829-1852 11 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Vaks. Dr fra nov.1828.

5 1853-1866 13 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Vaks. Dr.

6 1867-1877 09 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Vaks til des.1867. Dr.

7 1878-1898 02 "Østerdalske Fjelddistrikt". F/K/V/D. Df til 1895. Innf 1889-1893. Utf 1882-1898.

8 1898-1910 02 "Engedalen, Elvdalen og Drevsjø sokn i Rendalens prestegjeld". F/V/D. K fra 1899. Df 1900-1904. Utf 1899-1907.

9 1878-1901 09 Øvre Rendal sokn. F til des.1900. Df til juni 1900. V. D til jan.1901. K til 1900. Innf til 1899. Utf til 1900. Innm. Utm.

10 1878-1901 07 Ytre Rendal sokn. F. Df. K/V/D til 1900. BV 1893-1896. Innf til 1897. Utf til 1900. Innm/Utm 1892-1899.

11 1901-1925 08 Ytre Rendal sokn. F. Df (til 1919). K (til 1920). V. BV (1929). V dissentere (1901-1919). D. Innfl./Utfl. (1901-1914). Innm. (1925). Utm. (1901-1914).

Klokkerbøker

1 1847-1857 02 Drevsjø sokn. F/V/D. Df. Dr fra mars 1852.

2 1858-1880 03 Drevsjø sokn. F/K/V/D. Df. Dr fra sept.1870.

3 1879-1904 06 Øvre Rendal sokn. F/K/V/D. Df. Utf 1879-1880.

27 Åmot

Ved reskript 6.10.1741 ble Åmot prestegjeld delt i to, Åmot prestegjeld og Rendalen prestegjeld. Åmot skulle omfatte Åmot hovedsokn, Stor-Elvedalen sokn og Osen menighet. Rendalen skulle bestå av Øvre og Ytre Rendal annekssokn. Ved reskript 21.9.1787 ble Osen menighet fraskilt Åmot prestegjeld og tillagt Trysil prestegjeld som et annekssokn. Ved kgl. res. 30.12.1857 ble gardene Blikberget og Arndal (gnr. 52-53 i Åmot) overført fra Elverum prestegjeld til Åmot prestegjeld. Ved kgl. res. 16.11.1861 med virkning fra 1.3.1862 ble Sollia annekssokn fraskilt Ringebu prestegjeld og opprettet som eget prestegjeld. Dessuten fikk Sollia prestegjeld tillagt flg.garder: gnr. 1 bnr. 1-2 fra Dovre prestegjeld, gnr. 2 bnr. 1, gnr. 20 bnr. 1-21 fra Tynset prestegjeld, gnr. 21 bnr. 1 fra Åmot prestegjeld, gnr. 30 bnr. 1, gnr. 32 bnr. 1 og gnr. 33 bnr. 1-4 i Stor-Elvdal prestegjeld fra Åmot prestegjeld. Ved kgl. res. 1.10.1868 og 9.11.1872 med virkning fra 1.1.1873 ble Åmot prestegjeld delt i to prestegjeld, Åmot og Stor-Elvdal prestegjeld, hvert bestående av sokn med samme navn. Ved kgl. res. av 1.2.1879 med virkning fra 1.1.1880 ble Osen annekssokn i Trysil prestegjeld delt i to sokn; Nordre og Søndre Osen. Nordre Osen ble overført til Åmot prestegjeld, mens Søndre Osen fremdeles lå til Trysil.Inndeling pr. 1.1. 1992: Åmot med Deset kapell og Norde Osen.

Ministerialbøker

1 1662-1680 01 Rendal sokn. F. Forl./V. Introduksjon. D til juli 1679. OS til okt.1679.

2 1734-1779 08 Åmot sokn.

3 1780-1810 07 F/K/V/D. Introduksjon. OS 1781-1798.

4 1811-1814 01 F/K/V/D. Introduksjon. Vaks 1818.

5 1815-1841 09 F/K/V/D. Avgang 1823-1841. Tilgang 1823-1841.

6 1842-1861 12 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr.

7 1860-1870 06 Stor-Elvdal sokn. F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks til nov.1867. Dr.

8 1862-1875 08 Åmot og Nordre Osen sokn 1862-1870, hele prestegjeldet 1871-1875. F/V/D. K til juni 1874. Df. Innf/Utf. Vaks til nov.1867. Dr.

9 1875-1883 06 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Dr.

10 1884-1889 04 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Dr.

11 1890-1897 06 Åmot sokn. F/K/V. D 1889-1897. F diss 1894-1896. Df 1891-1897. Innf/Utf. Innm/Utm 1893-1897. Dr.

12 1878-1901 07 Nordre Osen sokn. F/K/V/D. Df 1879-1898. Innf 1878-1882. Utf 1878-1889. Innm 1900. Dr.

13 1898-1906 06 Åmot sokn. F/K/V/D. Df. F diss 1903. V diss 1899-1900 og 1905. D diss 1900-1901. Innf/Utf. Innm/Utm. Dr.

Klokkerbøker

1 1815-1847 08 Åmot sokn. F/V/D. K til mai 1846.

2 1896-1906 05 Åmot sokn. F til aug.1905. K/V/D. Df.

3 1902-1938 06 Nordre Osen sokn. F (til nov.1936). Df (1907-1923). K (til sept. 1936). V. D (til jan 1937). Utm. (1939-1943). Dr (til aug. 1923).

4 1905-1920 06 Åmot sokn. F/V/D. K til okt.1919. Df 1907-1915.

5 1921-1934 06 Åmot sokn. F. K (okt.1920-sept.1929). V (til des.1930). D (til nov.1931).

6 1930-1937 04 Åmot sokn. F (feb.1935-des.1937). K/V. D(fra jan. 1932).

13 1895-1910 02 Deset sokn. F/K/V. D til 1911. Df til 1915.

28 Tynset

Ved reskript 30.9.1735 ble Tynset prestegjeld delt i tre; Tynset sokn, Lille-Elvedalen sokn og Tylldal sokn utgjorde TYNSET prestegjeld, Innset sokn og Kvikne sokn utgjorde KVIKNE prestegjeld, Tolga sokn, Vingelen sokn og Dalsbygda sokn utgjorde TOLGA prestegjeld Ved reskript 13.1.1747 skulle Folldal betjenes alternativt av sokneprestene i Tynset og Lesja. Ved kgl. res. 16.11.1861 med virkning fra 1.3.1862 ble Sollia annekssokn fraskilt Ringebu prestegjeld og opprettet som eget prestegjeld. Dessuten fikk Sollia prestegjeld tillagt flg.garder: gnr. 1 bnr. 1-2 fra Dovre prestegjeld, gnr. 2 bnr. 1, gnr. 20 bnr. 1-21 fra Tynset prestegjeld, gnr. 21 bnr. 1 fra Åmot prestegjeld, gnr. 30 bnr. 1, gnr. 32 bnr. 1 og gnr. 33 bnr. 1-4 i Stor-Elvdal prestegjeld fra Åmot prestegjeld. Ved kgl. res. 10.7.1862 med virkning fra 1.1. 1862 ble Lille-Elvedalen sokn sammen med Nedre Folldal distrikt fraskilt Tynset prestegjeld og opprettet som Lille-Elvedalen prestegjeld. Samtidig ble øvre Folldal forent med Nedre Folldal til Folldal sokn som ble lagt til Lille-Elvedalens prestegjeld. Ved kgl. res. 14.10.1910 ble grensen mellom Tynset og Tolga prestegjeld fastsatt. Ved kgl. res. 3.12.1948 med virkning fra 1.1.1949 ble gnr. 1 bnr. 10 overført fra Tolga kommune til Tynset kommune. Ved kgl. res. 26.2.1965 med virkning fra 1.1.1966 ble Innset sokn i Kvikne prestegjeld overført til Rennebu prestegjeld i Sør-Trøndelag. Ved kgl. res. 30.9.1966 med virkning fra 1.10.1966, ble Kvikne prestegjeld nedlagt og Kvikne sokn overført til Tynset prestegjeld. Ved kgl. res. 18.4.1969 med virkning fra 1.1. 1970 ble ca 70 dekar av gnr. 265 bnr. 1 i Rennebu som lå i Tynset, overført til Rennebu kommune. Gardsnummeret endres fra gnr. 265 bnr 1 til gnr. 169 bnr. 1.Inndeling pr. 1.1.1992: Tynset, Kvikne og Tyldal med Brydal kapell.

Ministerialbøker

1 1722-1732 03 F/D. Forl/V. Introduksjon. Kommunikanter. OS.

2 1737-1753 07 F/D. K 1737-1739, 1744, 1749 og 1764-1767. Forl/V. Introduksjon. 1763-1767 Kommunikanter. OS.

3 1757-1762 01 F/K/D. Forl/V. Introduksjon. OS.

4 1761-1763 Alvdal sokn. F/V/D. K 1762. Introduksjon. Ikke overført til mikrofilmkort.

5 1761-1776 02 Tylldal sokn. F/D. K til okt.1775. Forl/V til juli 1775. Introduksjon. OS.

6 1763-1779 03 Tynset sokn. F/D. K til juni 1778. Forl/V. Introduksjon til des.1778. OS til des.1776.

7 1764-1769 02 Alvdal sokn. F/D. K til nov.1768. Forl/V. Introduksjon.

8 1767-1778 02 Tynset sokn. F/K/D. Forl/V. OS til april 1776.

9 1769-1781 02 Alvdal sokn. F/D. Forl/V. K til des.1779. Kommunikanter.

10 1771-1807 01 Nedre Folldal sokn. F/K/D. Forl/V. Introduksjon. Boka har store lakuner.

11 1779-1790 01 Alvdal/Folldal sokn. F/D. K til juni 1786. Forl/V til aug.1789. Introduksjon.

12 1780-1784 01 Tynset sokn. F/D. K til juni 1782. Forl/V. Introduksjon. Kommunikanter.

13 1784-1790 01 Tynset sokn. F/D. K 1788. Forl/V. Introduksjon. Kommunikanter.

14 1790-1800 02 F/K/D. Forl/V. Introduksjon.

15 1801-1814 03 Tynset sokn. F/V/D. K til nov.1812. Introduksjon.

16 1801-1814 01 Alvdal/Folldal sokn. F/V/D. K til okt.1813. Introduksjon.

17 1801-1814 01 Tylldal sokn. F/K/V/D. Introduksjon.

18 1815-1829 06 F/K/V/D. Avgang 1815-1823. Tilgang 1815-1819.

19 1829-1847 08 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks fra 1830. Dr.

20 1848-1862 12 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr.

21 1863-1879 09 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks til nov.1868. Dr.

22 1880-1899 09 Tynset sokn. F/K/V/D. Df. F diss 1891-1896. BV. D diss 1896. Innf/Utf. Utm 1887-1898.

23 1880-1901 03 Tylldal sokn. F/K/V/D. Df. BV 1890. Innf/Utf. Utm 1890-1897.

Klokkerbøker

1 1814-1859 09 Tynset sokn. F/K/V/D. Avgang 1818-1852. Tilgang 1815-1837.

2 1814-1862 10 Alvdal sokn. F/K/V/D. Avgang 1831-1852. Tilgang 1831-1850.

3 1814-1862 04 Nedre Folldal sokn. F/V/D. K til sept.1861.

4 1814-1879 08 Tylldal sokn. F/K/V/D. Avgang 1815-1824. Tilgang 1815-1877.

5 1860-1879 04 Tynset sokn. F/K/V/D. Df.

6 1880-1899 08 Tynset sokn. F/K/V/D. Df. F diss 1891-1894. BV 1890-1899. Innf/Utf. Utm 1887-1898.

7 1880-1901 03 Tylldal sokn. F/K/V/D. Df 1880-1896. BV 1890. Innf/Utf 1880-1899. Utm 1890-1897.

8 1884-1916 02 Brydal sokn. F/D. Df. K/V til okt.1915. Innf 1886-1905. Utf 1886-1913.

9 1900-1914 07 Tynset sokn. F/K/V/D. Df 1901-1912. BV 1900-1910. Innf/Utf 1900-1907. Innm 1900-1903. Utm 1902-1910.

10 1902-1929 05 Tylldal sokn. F/K/V/D. Df 1903-1920. Innf 1901-1909. Utf 1903-1912. Innm 1924. Utm 1914-1924.

11 1915-1930 07 Tynset sokn. F/D. K til okt.1929. V til des.1929. Df 1915-1920. Innf 1914-1921. Utf 1915-1928. Innm 1918-1925. Utm 1916-1927.

29 Alvdal

Ved reskript 30.9.1735 ble Tynset prestegjeld delt i tre; Tynset sokn, Lille-Elvedalen sokn og Tylldal sokn utgjorde TYNSET prestegjeld, Innset sokn og Kvikne sokn utgjorde KVIKNE prestegjeld, Tolga sokn, Vingelen sokn og Dalsbygda sokn utgjorde TOLGA prestegjeld Ved reskript 13.1.1747 skulle Folldal betjenes alternativt av sokneprestene i Tynset og Lesja. Ved kgl. res. 25.7.1860 med virkning fra 1.1. 1861 ble annekssoknene Dovre og Øvre Folldal, samt gnr. 3-15 i Dovre fraskillt Lesja hovedsokn og opprettet som Dovre prestegjeld. Ved kgl. res. 10.7.1862 med virkning fra 1.1. 1863 ble Lille-Elvedalen sokn sammen med Nedre Folldal distrikt fraskilt Tynset prestegjeld og opprettet som Lille-Elvedalen prestegjeld. Samtidig ble Øvre Folldal forent med Nedre Folldal til Folldal sokn som ble lagt til Lille-Elvedalens prestegjeld. Ved kgl. res. 17.12.1909 med virkning fra 1.1.1910 ble gnr. 23 bnr. 3 i Dovre kommune overført til Lille-Elvedalen kommune. Ved kgl. res. 19.9.1913 med virkning fra 1.1.1914 ble gnr. 52 bnr. 3 i Folldal sokn overført til Lille-Elvedalen sokn. Ved kgl. res. 7.2.1969 med virkning fra 1.1.1970 ble gnr. 1 bnr.2,3 og 9 i Dovre kommune overført til Folldal kommune. 29 Alvdal (forts.)Ved kgl. res. 25.11.1988 med virkning fra 1.8.1989 ble Folldal sokn fradelt Alvdal prestegjeld og opprettet som eget Folldal prestegjeld.Inndeling pr. 1.1.1992: Alvdal.Kirkebøker før 1861; se 28 Tynset og 33 Lesja (Oppland).

Ministerialbøker

1 1863-1882 11 F/K/V/D. Df. Innf 1863-1877. Utf. Vaks 1863-1867. Dr.

2 1883-1906 13 Alvdal og Folldal sokn 1883-1885. Alvdal sokn 1886-1906.F/V/D Alvdal og Folldal sokn 1883-1885. K Alvdal og Folldal sokn 1883-1886. F/V/D Alvdal sokn 1886-1906. K Alvdal sokn 1887-1906. Utf 1883-1903. Utm. Fødselsregistrering fol 433b-434b og 456a.

3 1886-1912 10 Folldal sokn. F/Df/K/V/D. Innfl. (1898). Utfl. (1886-1902). Utm. (1898). Innm. (1910).

4 1907-1919 10 Alvdal sokn. F (til febr.1920). F diss. (1915-1916) Df. K. V (til mars 1920). D (til febr.1920) D diss. (1912). Utfl. (1916 og 1920). Innm. (1909). Utm. (1913-1919). Dr .

Klokkerbøker

1 1857-1893 06 Folldal sokn. F/K/V/D. Df. Utf 1863, 1886-1889.

2 1863-1878 07 Alvdal sokn. F. K til okt. 1877. V/D. Df. Innf 1863-1869. Utf 1863-1872. Vaks 1863-1866.

3 1878-1907 11 Alvdal sokn. F/K/V/D. Df 1879-1903. Utf 1878-1884.

4 1894-1910 05 Folldal sokn. F/V/D. K til okt. 1909. Df. Utf 1895, 1898. Utm 1898.

5 1908-1923 08 Alvdal sokn. F/K/V/D. F diss 1915-1916. Df 1909-1918. D diss 1912. Utf 1916-1923. Innm 1909. Utm 1913-1921.

6 1910-1924 06 Folldal sokn. F/V/D. K til okt. 1922. Df 1911-1930.

30 Tolga

Ved reskript 30.9.1735 ble Tynset prestegjeld delt i tre; Tynset sokn, Lille-Elvedalen sokn og Tylldal sokn utgjorde TYNSET prestegjeld, Innset sokn og Kvikne sokn utgjorde KVIKNE prestegjeld, Tolga sokn, Vingelen sokn og Dalsbygda sokn utgjorde TOLGA prestegjeld. Embetshandlinger før 30.9.1735 må derfor søkes i Tynset prestegjeld. Ved kgl. res. 9.4.1870 med virkning fra 1.8. s.å. ble det opprettet en hjelpeprestsstilling for fjelldistrikter av Trysil, Rendalen, Tolga, og Røros prestegjeld. Ved kgl. res. 3.3. 1910 med virkning fra 1.1.1911 ble Engerdal prestegjeld opprettet av de områder fra Trysil, Rendalen, Tolga og Røros prestegjeld som ble betjent av hjelpepresten for "Østerdalens nordlige fjelddistrikter". Ved kgl. res. 3.11.1910 med virkning fra 1.1. 1911 ble hjelpeprestembetet for "Østerdalens nordlige fjelddistrikter" nedlagt. Ved kgl. res. 14.10.1910 bestemtes grensen mellom Tynset og Tolga prestegjeld. Ved kgl. res. 26.1. 1917, 15.12.1921 og 31.12.1921 ble grensen mellom Tolga og Os sokn fastsatt. Ved kgl. res. 3.12.1948 med virkning fra 1.1.1949 ble gnr. 1 bnr. 10 overført fra Tolga kommune til Tynset kommune. Ved kongelig res. 23. april 1982, med virkning fra 1.5. s.å. ble Os sokn fradelt Tolga prestegjeld og skilt ut som et eget Os prestegjeld.Inndeling pr. 1.1.1992: Tolga med Holøydal og Holdal kapeller og Vingelen.Kirkebøker før 1735; se 28 Tynset.

Ministerialbøker

1 1733-1767 04 F/D. Forl/V. K okt.1737-juli 1766. Introduksjon. Kommunikanter 1733-1736. OS 1747-1763. Alfabetisk navneregister. Tavlepenger 1768-1785, 1807-1808 og 1813-1818.

2 1768-1786 04 F/D. Forl/V. K til 1785. OS. Alfabetisk navneregister.

3 1786-1814 08 F/K/V/D. Lysn 1833-1834. Vaks 1815-1819. OS 1787-1798. Alfabetisk navneregister Utstedte attester 1842-1850. Referat fra skolekommisjonen.

4 1814-1836 07 F/V/D. K fra okt.1815. Avgang/Tilgang. Alfabetisk navneregister.

5 1836-1852 08 F/V/D. K fra juli 1837. Df. Innf/Utf. Vaks 1838-1851. Alfabetisk navneregister. Dr.

6 1852-1876 16 F/V/D. K fra juni 1853. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr.

7 1877-1900 03 Narbuvoll sokn. F/D. K til 30.6.1901. V til 1901. Df til 1902. Innf fra 1878. Utf 1878-1899. Innm 1897-1898. Utm fra 1894.

Klokkerbøker

1 1814-1877 10 Tolga sokn. F/D. K fra okt.1819. V fra jan.1815. Avgang 1840-1876. Tilgang 1834-1875.

2 1815-1844 07 Os sokn. F/V/D. K fra okt.1816. Avgang fra 1817. Tilgang.

3 1815-1862 07 Vingelen sokn. F/K/V/D. Avgang 1830-1862. Tilgang 1819-1861.

4 1845-1887 09 Os sokn. F/K/V/D. Df 1845-1886. Innf 1846-1884. Utf 1845-1885.

5 1863-1893 05 Vingelen sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1866-1890. Utf 1864-1893.

6 1864-1894 04 Narbuvoll sokn. F/K/V/D. Df til juni 1892. Innf 1863-1893. Utf 1858-1893.

7 1878-1919 07 Tolga sokn. F jan.1878-des.1891. K juli 1878-mars 1908. V apr.1878-mai 1919. D jan.1878-des.1907. Df aug.1878-apr.1912. Innf 1878-1905. Utf 1878-1901. Innm 1902. Utm 1889-1895.

8 1887-1912 06 Os sokn. F/V/D. K fra mai 1888. Df. Innf 1888-1901. Utf 1888-1907. Innm 1893-1908. Utm 1891-1898.

9 1892-1919 03 Tolga sokn. F.

10 1894-1918 04 Vingelen sokn. F/V/D. K til juni 1913. Df 1900-1915. Innf 1894-1900. Utf 1894-1915. Innm/Utm 1916.

11 1894-1925 03 Narbuvoll sokn. F til des.1924. K/V fra juni 1895. D. Df . Innf til 1923. Utf. Innm 1897-1905. Utm 1894-1903.

14 1913-1936 06 Os sokn. F. Df (1913). K (til juli 1935). V/D.

Lysningsbøker

31 1916-1920 0332 1920-1929 03

31 Kvikne

Ved reskript 30.9.1735 ble Tynset prestegjeld delt i tre; Tynset sokn, Lille-Elvedalen sokn og Tylldal sokn utgjorde TYNSET prestegjeld, Innset sokn og Kvikne sokn utgjorde KVIKNE prestegjeld, Tolga sokn, Vingelen sokn og Dalsbygda sokn utgjorde TOLGA prestegjeld. Embetshandlinger før 30.9.1735 må derfor søkes i Tynset prestegjeld. Ved reskript 27.11.1739 ble det fastslått at Seierdalsplassene (gnr. 109-142) henhørte under Innset sokn. Ved kgl. res. 26.2.1965 med virkning fra 1.1.1966 ble Innset sokn overført til Rennebu prestegjeld i Sør-Trøndelag. Ved kgl. res. 30.9.1966 med virkning fra samme dato ble Kvikne prestegjeld nedlagt, og Kvikne sokn overført til Tynset prestegjeld. Embetshandlinger etter 1.10.1966 må derfor søkes i Tynset prestegjeld.Kirkebøker før 1735; se 28 Tynset.

Ministerialbøker

1 1740-1756 03 F/K/D. Introduserte. Forl/V til juli 1755. Kommunikanter.

2 1764-1784 05 F/K/D. Introduserte. Forl/V. Kommunikanter. OS 1764-1766.

3 1785-1814 04 F/V/D. Introduserte. Forl til sept.1798. K til 1815.

4 1815-1840 07 F/V/D. K fra 1817. Avgang. Tilgang 1821-1840.

5 1841-1862 08 F/K/V/D. Df. Innf. Utf. Vaks. Dr.

6 1863-1886 08 F/V/D. K fra okt.1864. Df. Innf. Utf. Vaks 1863-1867. Dr.

7 1887-1911 04 Innset sokn. F/D. K/V 1887-1910. Innf 1897-1910. Utf 1887-1910. Utm 1893-1904.

Klokkerbøker

1 1815-1895 09 Kvikne sokn. F/V/D. K fra 1817. Avgang 1817-1856. Tilgang 1821-1856.

2 1859-1901 04 Innset sokn. F/V/D. K fra nov.1858. Innf 1897. Utf 1887-1903.

3 1896-1918 04 Kvikne sokn. F/K/V/D. Df 1888-1914. Innf 1896-1912. Utf 1896-1915. Innm/Utm 1897-1906.

4 1902-1937 0 5 Innset sokn. F. Df (1910-1915). K. V (til nov. 1936). D. Innfl. (1909-1910). Utfl. (1902-1930). Utm. (1903).

Lysningsbøker

8 1885-1919 02

Dissentersamfunn i Hedmark

Trysil Frimenighet

Ministerialbøker

1 1858-1881 02 Innmeldte i menigheten 1858-1874. Utmeldte av menigheten 1867-1880. Fødte 1859-1881. Døde og dødfødte 1865-1881. V 1862, 1864 og 1874. Menighetens lemmer ved utgangen av hvert år 1859-1881.

2 1882-1892 01 Innmeldte i menigheten 1882-1891. Utmeldte av menigheten 1883, 1889 og 1892. Fødte 1882-1891. Døde og dødfødte 1884, 1886 og 1889. Menighetens lemmer ved utgangen av hvert år 1882-1891.

3 1892-1920 01 Innmeldte i menigheten 1892 og 1895. Utmeldte av menigheten 1892 og 1894-1895. Fødte 1892-1903. Dødfødte 1898-1899. Døde 1893-1920.