Alversund

Kirkesokn: Alversund (1885-), Lygra (1975-), Meland (1885-), Seim (1885-). Alversund prestegjeld ble opprettet 1885 med soknene Alversund og Meland fra Hamre og Seim fra Hosanger. Lygra er overført fra Lindås i 1975. Tilgang Gnr. 1/2-6, 42 er overført fra Strudshavn sokn, Askøy 1904.

Ministerialbøker

A 1 1882-1896 03 Alversund sokn. 4- 39 Døpte 1882-1893 40- 41 DødfødTe 1882-1896 44- 59 Konfirmerte 1882-1895 60- 68 Vigde 1882-1896 74- 85 Døde 1882-1896 86- 87 Innflyttede 1883-1893 88- 89 Utflyttede 1882-1896 92- 93 Innmeldte 1886 94- 95 Utmeldte 1895

A 2 1893-1896 01 Alversund sokn. 4- 11 Døpte 1893-1896

C 1 1882-1900 05 Meland sokn. 4- 75 Døpte 1882-1900 76- 78 Dødfødte 1883-1900 82-108 Konfirmerte 1882-1900 114-130 Vigde 1882-1900 144-167 Døde 1882-1900 170 Utflyttede 1882-1896 176 Innflyttede 1885-1898 178-180 Utflyttede 1882-1900 184-185 Innmeldte 1887-1896 188-189 Utmeldte 1893-1901

D 1 1880-1898 03 Seim sokn. 4- 27 Døpte 1880-1889 28- 30 Dødfødte 1883-1897 32- 51 Konfirmerte 1880-1897 52- 61 Vigde 1880-1897 68- 85 Døde 1880-1898 88 Innflyttede 1884-1895 96- 98 Utflyttede 1880-1898 112-113 Dagsregister 1880-1881

D 2 1890-1897 01 Seim sokn. 4- 21 Døpte 1890-1898

D 3 1899-1908 01 Seim sokn. 4- 20 Døpte 1899-1908

Klokkerbøker

A 1 1852-1864 03 Alversund sokn. 1- 30 Døpte 1852-1864 31- 41 Konfirmerte 1852-1864 60- 67 Vigde 1852-1864 75- 83 Døde og dødfødte 1851-1864 Blada 56-59 er tatt ut.

A 2 1864-1905 07 Alversund sokn. 5- 94 Døpte 1865-1904 94-102 Konfirmerte 1896-1902, forts. fol. 162b 103-136 Konfirmerte 1865-1895, forts. fol. 94b 137-158 Vigde 1865-1904 162-165 Konfirmerte 1903-1904 167-196 Døde og dødfødte 1865-1904

B 1 1852-1865 02 Lygra sokn. 2- 37 Døpte 1852-1863, forts. f. 54b 38- 45 Konfirmerte 1852-1865 50- 54 Vigde 1852-1865, forts. f. 61b 54- 61 Døpte 1863-1865 61b Vigde 1865 62- 67 Døde 1852-1865

B 2 1866-1880 03 Lygra sokn. 5- 56 Døpte 1866-1880, forts. f. 64b 57- 63 Konfirmerte 1866-1880 64- 66 Døpte 1880 69- 73 Vigde 1866-1880 76- 80 Døde 1866-1880

B 3 1881-1896 04 Lygra sokn. 4- 54 Døpte 1881-1896 115-122 Konfirmerte 1881-1896 134-138 Vigde 1881-1896 141-146 Døde 1881-1896

B 4 1897-1914 04 Lygra sokn. 4- 53 Døpte 1897-1914 53b Dødfødte 1914 54- 74 Konfirmerte 1897-1913 76- 87 Vigde 1897-1914 92-114 Døde 1897-1914

B 5 1914-1932 04 Lygra sokn. 1- 44 Døpte 1914-1932 48- 49 Fødte dissentere 1909-1924 50 Dødfødte 1916-1926 51- 72 Konfirmerte 1914-1930 66 Konfirmerte 1931 70 Konfirmerte 1931 73- 80 Vigde 1914-1932 88-113 Døde 1914-1932

C 1 1851-1866 07 Meland sokn. 1- 60 Døpte 1851-1866 61- 96 Konfirmerte 1852-1866 111-128 Vigde 1852-1866 141-167 Døde og dødfødte 1852-1866

C 2 1867-1880 07 Meland sokn. 5- 81 Døpte 1867-1880 95-131 Konfirmerte 1867-1880 145-168 Vigde 1867-1880 169-201 Døde og dødfødte 1867-1880

C 3 1881-1894 05 Meland sokn. 4- 93 Døpte 1881-1894 94-115 Konfirmerte 1881-1893 138-156 Vigde 1881-1894 168-194 Døde 1881-1894 208-301 Dødfødte 1881-1893

C 4 1894-1924 07 Meland sokn. 4- 94 Døpte 1894-1924 94- 95 Fødte dissenterbarn 1910-1913 96- 97 Dødfødte 1895-1918 100-144 Konfirmerte 1894-1922 144-166 Vigde 1895-1924 176-205 Døde 1894-1924 214-215 Døde dissentere 1915

D 1 1800-1870 04 Seim sokn. Avskrift av kirkeboka for Hosanger for forretninger som gjelder Seim sokn. 2- 51 Døpte 1800-1869, forts. f. 96 52- 73 Konfirmerte 1800-1868 74b- 88 Døde 1836-1869 96 Døpte 1869-1870 199-115 Vigde 1816-1870 116-121 Innflyttede 1849-1869 122-127 Utflyttede 1849-1870

D 2 1851-1889 04 Seim sokn. 2- 56 Døpte 1851-1889 58- 72 Konfirmerte 1852-1889 86- 98 Vigde 1852-1889 109-129 Døde 1853-1889

D 3 1890-1908 04 Seim sokn. 4- 27 Døpte 1890-1899 28- 29 Dødfødte 1890-1895 32- 51 Konfirmerte 1890-1908 52- 63 Vigde 1890-1908 68- 86 Døde 1890-1908 110-111 Utmeldte 1906

Arna

Kirkesokn: Arna (1967-) og Ytre Arna (1967-). Prestegjeldet opprettet 1967 ved utskillelse fra Haus.

Ministerialbøker

A 1 1887-1898 06 Arna sokn. 3- 95 Døpte 1887-1898 111 Døpt dissenter 1887 113-115 Dødfødte 1887-1897 119-148 Konfirmerte 1887-1898 149-165 Vigde 1887-1898 168 Vigde dissentere 1892-1896 169-189 Døde 1887-1898 191-192 Innflyttede 1887-1897 201-206 Utflyttede 1887-1898 211-212 Innmeldte 1892, 1897 217-218 Utmeldte 1890-1896

Klokkerbøker

A 1 1869-1879 04 Arna sokn. 5- 58 Døpte 1869-1878 65- 84 Konfirmerte 1870-1879 95-109 Vigde 1870-1878 117-133 Døde og dødfødte 1869-1878

A 2 1878-1887 05 Arna sokn. 1- 83 Døpte 1878-1887 94-115 Konfirmerte 1878-1887 119-132 Vigde 1878-1887 142-160 Døde og dødfødte 1878-1887 161 Dagsregister 1878 208-213 Dagsregister 1878-1883

A 3 1887-1897 06 Arna sokn. 3- 91 Døpte 1887-1897 117-144 Konfirmerte 1887-1897 145-162 Vigde 1887-1897 163-182 Døde 1887-1897

A 4 1898-1910 06 Arna sokn. 1- 94 Døpte 1898-1910 110-149 Konfirmerte 1898-1910 150-168 Vigde 1898-1910 168-169 Vigde dissentere 1899 170-189 Døde 1898-1910

A 5 1911-1921 05 Arna sokn. 1- 56 Døpte 1911-1921 72-118 Konfirmerte 1911-1921 124-140 Vigde 1911-1924 140-163 Døde 1911-1921

A 6 1922-1936 06 Arna sokn. 1- 50 Døpte 1922-1936 75 Dødfødte 1925 75-125 Konfirmerte 1922-1936 126-144 Vigde 1922-1936 150-181 Døde 1922-1936

Askøy

Kirkesokn: Askøy (Strudshavn) (1741-), Herdla (fr 1970), Laksevåg (1885-1915). Utskilt fra Domkirken 1741. Ble anneks under Fjell 1813, kom under St. Jørgens Hospital 1819, ført sammen med Fjell i 1842, og utskilt som eget prestegjeld igjen i 1871. Laksevåg sokn ble utskilt i 1885. Avgang: Laksevåg (gnr. 45-59) sokn og Loddefjord (gnr. 22-44) utskilt fra Strushavn som eget sokn i 1915, og overført til Laksevåg prestegjeld. Tilgang: Gnr. 25 overført fra Birkeland sokn i Fana 1879. Herdla sokn ble lagt under Askøy 1970.

Klokkerbøker Herdla sokn: se Herdla prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1742-1818 08 Hele prestegjeldet 1-106 Kommunikanter 1742-1800 88b Lysning 1817 107-125 Døpte 1797-1801, fra fol. 199 130b Døpte 1817 131-132 Vigde 1800-1801, fra fol. 139b 132b Lysning 1817 135 Døde 1799-1800 136-139 Lysning og vigsel 1799-1800 140-149 Lysning og vigsel 1787-1799, fra fol. 270 150-159 Døde 1742-1799 160-199 Døpte 1776-1797, forts. fr fol. 249 200-249 Døpte 1742-1775 250-269 Lysning og vigsel 1743-1787 270-278 Publice absolverte 1743-1789

A 2 1801-1818 04 Hele prestegjeldet 2- 52 Døpte 1801-1816 42c Satt inn ark med retting av fødselsregistrering 1813 100-136 Lysning og vigsel 1801-1816 160-162 Døde 1801-1814 i Strusshamn (Askøy) 163 Døde 1814-1815 i Fjell og Strusshamn sokner 164a Konfirmanter i Fjell 164b-166 Fattigregnskap Fjell sokn 173-176 Døpte i Fjell sokn 1814-1816 176c Satt inn to lapper med retting til kirkeboka 220-225 Konfirmerte 1801-1815 260-276 Kommunikanter 1808-1811

A 3 1815-1825 05 Hele prestegjeldet 1- 47 Døpte 1815-1825 Fjell sokn 48- 93 Døpte 1815-1822 Askøy sokn 94 Døpte fra fremmende sokn 1827 94b- 97 Døde 1816-1818 i Fjell sokn 141-153 Døde 1815-1825 i Askøy sokn 188-191 Vigde 1816-1819 i Fjell sokn 191b-197 Vigde 1821-1825 i Askøy sokn 210-219 Vigde 1816-1821 i Askøy sokn 234-240 Konfirmerte 1816-1818 i Fjell sokn 256-276 Konfirmerte 1816-1825 i Askøy sokn 322 Visitasmerknader 1820, 1821, 1825 323-328 Jamføringsskjema 330b Døpte 1827 fra fremmende sokner

A 4 1825-1845 11 Hele prestegjeldet 1- 97 Døpte 1826-1836 98-169 Konfirmerte 1826-1844 170-217 Vigde 1826-1840 219-266 Døde 1826-1841 267-290 Inn- og utflytting 1826-1845 291-325 Vaksinerte gutter 1827-1845 327-360 Vaksinerte jenter 1826-1845 364-391 Dagsregister 1825-1841

A 5 1836-1852 06 Hele prestegjeldet 1- 93 Døpte gutter 1836-1851 93-180 Døpte jenter 1836-1852 180-186 Døpte gutter 1851-1852

A 6 1840-1852 02 Hele prestegjeldet 1- 59 Vigde 1840-1852

A 7 1842-1852 02 Hele prestegjeldet 1- 36 Døde menn 1842-1852 40- 71 Døde kvinner 1842-1852

A 8 1852-1862 08 Hele prestegjeldet 3- 73 Døpte gutter 1852-1862 72c Satt inn ark med dåp 1862 73-138 Døpte jenter 1852-1862 147-198 Vigde 1852-1862 207-230 Døde og dødfødte menn 1852-1862 250-268 Døde og dødfødte kvinner 1852-1862 292b Notat om utmelding av Statskirken 1862, Fjell sokn Blada 142 og 143 er borte. De har trolig vært blanke.

A 9 1863-1877 09 Hele prestegjeldet 2 Notat om utskillelse av Laksevåg 1875 med egen kirkebok 5- 75 Døpte gutter 1863-1873 75-144n Døpte jenter 1863-1877 145-154g Døpte gutter 1873-1877 155-204d Vigde 1863-1877 205-236 Døde og dødfødte menn 1863-1877 251-279 Døde og dødfødte kvinner 1863-1877

A 10 1845-1854 02 Hele prestegjeldet 1- 27 Konfirmerte gutter 1845-1854 28- 52 Konfirmerte jenter 1845-1854

A 11 1846-1856 02 Hele prestegjeldet 1- 23 Inn- og utflyttede 1846-1856 1- 43 Vaksinerte 1846-1855

A 12 1855-1877 06 Hele prestegjeldet 1-121 Konfirmerte 1855-1877 124-158 Inn- og utflyttede 1856-1877 172-212 Vaksinerte 1856-1867 260 Utmelding 1873-1874

B 1 1878-1889 10 Askøy sokn. 4-142 Døpte 1878-1889 141-142 Døpt dissenter 1885 143-146 Dødfødte 1878-1889 149-190 Konfirmerte 1878-1889 199-228 Vigde 1878-1889 235-274 Døde 1878-1889 281-282 Innflyttede 1878-1883 287-289 Utflyttede 1878-1890 293-294 Innmeldte 1885 297-298 Utmeldte 1879-1884

B 2 1889-1902 11 Askøy sokn. 4-143 Døpte 1889-1899 142-143 Døpt dissenter 1890 144-148 Dødfødte 1890-1904 150-199 Konfirmerte 1890-1901 200-231 Vigde 1889-1902 234-235 Vigde dissentere 1893 236-281 Døde 1889-1902 280-281 Død dissenter 1894 282 Innflyttede 1892-1901 288-292 Utflyttede 1890-1902 294-295 Innmeldte 1894, 1901 296-297 Utmeldte 1892-1901

B 3 1899-1905 03 Askøy sokn. 4- 83 Døpte 1899-1905 hefta inn dødfødte 1903-1905

Klokkerbøker

A 1 1775-1792 05 Hele prestegjeldet 1-141 Kronologisk ført med kommunikanter 1775-1792

A 2 1815-1846 11 Askøy og Fjell sokn. 1- 93 Døpte 1815-1826 94-178 Døde 1815-1846 187 Døpte 1816-1817 188-234 Vigde 1816-1841 235-280 Konfirmerte 1816-1835 281-356 Jamføringsregister 1820-1846

A 3 1826-1846 03 Askøy sokn. 1- 91 Døpte 1816-1846

A 4 1852-1864 06 Askøy sokn. 2- 60 Døpte 1852-1858 62-110 Konfirmerte 1852-1864 112-140 Vigde 1852-1860 142-180 Døde 1852-1859

A 5 1857-1871 09 Askøy sokn. 6-149 Døpte 1857-1871 151-241 Døde 1858-1871

A 6 1861-1881 05 Askøy sokn. 6- 52 Konfirmerte 1865-1881 54-148 Vigde 1861-1881

A 7 1871-1881 08 Askøy sokn. 6-164 Døpte 1871-1881 174-258 Døde 1871-1881

A 8 1882-1893 11 Askøy sokn. 4-144o Døpte 1882-1893 146-148 Dødfødte 1882-1890 152-205 Konfirmerte 1882-1893 206-239 Vigde 1882-1893 246-301 Døde 1882-1893

A 9 1894-1903 10 Askøy sokn. 5-145 Døpte 1894-1902 153-201 Konfirmerte 1894-1903 207-233 Vigde 1894-1903 247-302 Døde 1894-1903

A 10 1903-1907 03 Askøy sokn. 5- 73 Døpte 1903-1907

A 11 1908-1931 09 Askøy sokn. 2-250 Døpte 1908-1931

A 14 1904-1927 08 Askøy sokn. 4- 91 Konfirmerte 1904-1924 94-142 Vigde 1904-1927 144-214 Døde 1904-1928 234-239 Konfirmerte 1925

Fødselsregistre

A 1 1916-1928 08 Askøy sokn. Fødte 1916-1928

Austevoll

Austevoll og Møkster. Utskilt fra Sund prestegjeld 1910.

Klokkerbøker

A 1 1877-1879 01 Austevoll sokn. 6- 12 Døpte 1877-1879 14- 16 Konfirmerte 1877-1879 18- 19 Vigde 1877-1879 22- 24 Døde 1877-1879

A 2 1880-1888 02 Austevoll sokn. 5- 33 Døpte 1880-1888 34- 35 Dødfødte 1880-1888 39- 46 Konfirmerte 1881-1888 53 Konfirmerte 1880 55- 62 Vigde 1880-1888 65- 73 Døde 1880-1888

A 3 1889-1900 03 Austevoll sokn. 5- 38 Døpte 1889-1900 54- 55 Dødfødte 1889-1899 57- 69 Konfirmerte 1889-1900 71- 79 Vigde 1889-1900 85- 97 Døde 1889-1900

A 4 1901-1912 03 Austevoll sokn. 5- 50 Døpte 1901-1912 54 Dødfødte 1901-1911 57- 69 Konfirmerte 1901-1912 71- 79 Vigde 1901-1912 85- 95 Døde 1901-1912

A 5 1913-1925 04 Austevoll sokn. 4- 62 Døpte 1913-1925 63 Dødfødte 1913-1914 66- 81 Konfirmerte 1913-1925 82- 94 Vigde 1913-1925 96-110 Døde 1913-1924

A 6 1925-1938 04 Austevoll sokn. 1-118 1925-1938 3- 50 Døpte 1925-1938 62- 64 Konfirmerte 1934 65- 81 Konfirmerte 1926-1933 81- 94 Vigde 1926-1938 95-110 Døde 1925-1938 110-118 Konfirmerte 1935-1938

B 1 1852-1864 02 Møkster sokn. 2- 30 Døpte 1852-1864 32- 42 Konfirmerte 1852-1864 58- 68 Vigde 1852-1863 74- 90 Døde 1852-1864

B 2 1865-1878 02 Møkster sokn. 6- 32 Døpte 1865-1878 45- 59 Konfirmerte 1865-1878 61- 69 Vigde 1865-1878 77- 91 Døde 1865-1878

B 3 1879-1888 02 Møkster sokn. 5- 31 Døpte 1879-1888 34- 35 Dødfødte 1879-1887 39- 48 Konfirmerte 1879-1888 55- 62 Vigde 1879-1888 65- 74 Døde 1879-1888

B 4 1889-1901 03 Møkster sokn. 5- 47 Døpte 1889-1901 48- 50 Dødfødte 1889-1901 53- 67 Konfirmerte 1889-1901 69- 78 Vigde 1889-1900 81- 93 Døde 1889-1901

B 5 1902-1910 03 Møkster sokn. 5- 31 Døpte 1902-1910 48- 49 Dødfødte 1903-1905 53- 67 Konfirmerte 1902-1910 69- 74 Vigde 1902-1910 81- 89 Døde 1902-1910

B 6 1911-1925 04 Møkster sokn. 5- 48 Døpte 1911-1925 49 Dødfødte 1914-1917 53- 70 Konfirmerte 1911-1925 75- 85 Vigde 1911-1925 87-101 Døde 1911-1925

B 7 1926-1939 04 Møkster sokn. 1- 31 Døpte 1926-1939 49- 69 Konfirmerte 1926-1939 70- 79 Vigde 1926-1939 83- 97 Døde 1926-1939

Birkeland

Kirkesokn: Birkeland (1948-). Birkeland sokn utskilt fra Fana 1948. Avgang: Storetveit sokn skilt ut fra Birkeland i 1948. Gnr. 20/1-252, gnr. 21/1-566, 570-609, 611-668, gnr. 28/1-77, 79-82, ble overført til Storetveit i 1961.

Ministerialbøker

A 1 1878-1888 04 Birkeland sokn. 1- 39 Døpte 1878-1887 39- 41 Dødfødte 1878-1887 45- 64 Konfirmerte 1878-1887 77- 90 Vigde 1878-1888 93-106 Døde 1878-1887 121-124 Innflyttede 1878-1887 129-132 Utflyttede 1878-1888 141-142 Utmeldte 1886 145-147 Dagsregister 1878

A 2 1888-1899 09 Birkeland sokn. 4- 87 Døpte 1888-1899 85- 85 Fødte dissentere 1892,1894 88- 89 Fødte dissentere 1895-1897 90- 92 Dødfødte 1888-1899 94- 95 Dødfødd dissentar 1897 96-134 Konfirmerte 1888-1899 138-158 Vigde 1888-1899 164-165 Vigde dissentere 1894-1899 166-189 Døde 1888-1899 194-196 Innflyttede 1878-1899 203-206 Utflyttede 1888-1899 210-211 Innmeldte 1894, 1899 212-214 Utmeldte 1888-1898

A 3 1900-1912 08 Birkeland sokn. 4-101 Døpte 1900-1912 101-103 Fødte dissentere 1900-1909 104-106 Dødfødte 1900-1912 110-159 Konfirmerte 1900-1912 160-181 Vigde 1900-1912 184-185 Vigde dissentere 1903-1910 186-214 Døde 1900-1912 214-215 Døde dissentere 1900-1909 216-217 Innflyttede 1900-1907 224-226 Utflyttede

Klokkerbøker

A 1 1853-1862 03 Birkeland sokn. 1- 40 Døpte 1853-1861 41- 54 Vigde 1853-1862 60- 76 Døde og Dødfødte 1853-1862 83- 91 Døpte 1861-1862

A 2 1863-1876 04 Birkeland sokn. 4- 62 Døpte 1863-1875 64- 83 Vigde 1863-1876 85- 89 Døpte 1876 90 Døde 1876 91- 92 Døpte 1875 94-122 Døde 1863-1875

A 3 1877-1887 04 Birkeland sokn. 5- 90 Døpte 1877-1887 91- 92 Dødfødte 1880-1887 95-114 Vigde 1877-1887 131-149 Døde 1877-1887

A 4 1888-1897 05 Birkeland sokn. 5-103 Døpte 1888-1897 104-105 Dødfødte 1888-1890 109-116 Konfirmerte 1888-1890 159-178 Ekteviede 1888-1897 189-203 Døde 1888-1897

A 5 1897-1905 04 Birkeland sokn. 5- 87 Døpte 1897-1905 122-126 Konfirmerte 1904-1905 129-140 Vigde 1897-1905 149-157 Døde 1897-1905

A 6 1906-1915 05 Birkeland sokn. 4- 96 Døpte 1906-1915 106-125 Konfirmerte 1906-1913 156-167 Vigde 1906-1915 168-178 Døde 1906-1915

A 7 1916-1923 06 Birkeland sokn. 4-118 Døpte 1916-1923 186-203 Vigde 1916-1923 204-215 Døde 1916-1923

A 8 1923-1933 07 Birkeland sokn. 1-246 1923-1933 3-138 Døpte 1923-1933 191-220 Vigde 1923-1932 221-246 Døde 1923-1932

A 11 1932-1939 02 Birkeland sokn. 1- 51 Vigde 1932-1939

Fødselsregistre

A 1 1916-1926 07 Birkeland sokn

Bruvik

Kirkesokn: Bruvik (1869-), Stamnes (1869-), Dale (1911-) og Eksingedal (1967-). Soknene Bruvik og Stamnes ble utskilt fra Haus 1869. Dale sokn ble utskilt fra Bruvik 1911. Gnr. 62-64 overført fra Stamnes til Dale sokn 1968. Tilgang: Eksingedal sokn utskilt fra Hosanger 1967. Avgang: Bruvik sokn ble overført til Haus 1968. Stamnes, Dale og Eksingedal sokner ble overført til Vaksdal 1968.

Døpte i Bruvik 1904-1911, se Vaksdal.

Ministerialbøker

A 1 1869-1877 04 Hele prestegjeldet. 5- 56 Døpte 1869-1877 175-176 Fødte dissentere 1877 177-208 Konfirmerte 1869-1877 245-256 Vigde 1869-1877 291-309 Døde og Dødfødte 1869-1877 327-332 Inn- og utflyttede 1869-1876 407-429 Dagsregister 1869-1877

B 1 1878-1904 10 Bruvik sokn. 1-115 Døpte 1878-1893 116-120 Dødfødte 1878-1915 128-185 Konfirmerte 1878-1902 186-213 Vigde 1878-1898 214-258 Døde 1878-1903 262-267 Innflyttede 1878-1900 276-286 Utflyttede 1878-1904 288-289 Innmeldte 1892-1900 296-297 Utmeldte 1891-1901 304-351 Dagsregister 1878-1899

B 2 1893-1903 04 Bruvik sokn. 4-120 Døpte 1893-190

B 3 1898-1919 02 Bruvik sokn. 4- 33 Vigde 1898-1919

Klokkerbøker

A 1 1878-1907 08 Bruvik sokn. 1-116 Døpte 1878-1894 117-120 Dødfødte 1878-1906 130-186 Konfirmerte 1878-1907 188-214 Vigde 1878-1901 216-251 Døde 1878-1907 264-267 Innflyttede 1878-1898 278-282 Utflyttede 1880-1899 290 Innmeldte 298 Utmeldte

A 2 1895-1907 04 Bruvik sokn. 5-121 Døpte 1895-1907

A 3 1901-1928 02 Bruvik sokn. 5- 33 Vigde 1901-1928

A 4 1908-1937 08 Bruvik sokn. 1-31 1908-1937 5-113 Døpte 1908-1937 122-185 Konfirmerte 1907-1937 192-198 Vigde 1929-1937 222-252 Døde 1908-1937

Etne

Kirkesokn: Stødle, Gjerde, Grindheim og Skånevik (1985-). Tilgang: Gnr. 63-64 overf¢rt fra Ølen sokn, Fjelberg prestegjeld 1944. Skånevik sokn, Skånevik prestegjeld ble overført til Etne 1985.

Ministerialbøker

A 1 1715-1741 02 Hele prestegjeldet 1- 97 Kronologisk ført alle forretninger 1715-1741 Fol. 97 skåret ut.

A 2 1725-1755 02 Hele prestegjeldet 1-103 Kronologisk ført alle forretninger 1725-1755 Er kopi av A 1 fra 1725 til 1742

A 3 1755-1782 04 Hele prestegjeldet 1- 94 Kronologisk ført, Stødle sokn 1755-1778 94-160 Kronologisk ført, Grindheim sokn 1755-1782 160-193 Kronologisk ført, Gjerde sokn 1755-1782 195-196 Forordning 26. oktober 1770 om avskaffing av festdager

A 4 1782-1807 03 Hele prestegjeldet 1- 35 Kronologisk førd i rubrikkar 1782-1795 36- 37 Døpte 1796 38 Vigde 1796 39 Døde 1796 39 Konfirmerte 1796 40- 60 Døpte 1797-1807 63- 65 Konfirmerte 1798-1807 68- 71 Forlovede og vigde 1797-1807 77- 79 Døde 1797-1807

A 5 1808-1817 03 Hele prestegjeldet 1- 17 Døpte 1808-1815 18- 47 Dagsregister 1824-1831 61- 62 Konfirmerte 1808, 1811, 1813 og 1815 63 Berent Henrich W. Meinertsens sjølvbiografi 68- 74 Forlovede og vigde 1808-1817 76- 78 Døde 1808-1816 78- 91 Vaksinerte 1818-1830

A 6 1815-1831 07 Hele prestegjeldet 1- 93 Døpte 1815-1831 94-121 Døde 1815-1831 188-204 Vigde 1816-1831 234-253 Konfirmerte 1817-1830 280-282 Utflyttede 1820-1831 283 Vaksinerte 1813 302-305 Innflyttede 1820-1831 324-367 Jamføringsregister 1817-1831

A 7 1831-1847 07 Hele prestegjeldet 1- 79 Døpte 1832-1847 97-139 Konfirmerte 1832-1846 149-181 Vigde 1832-1847 185-211 Døde og dødfødte 1832-1847 245-256 Inn- og utflyttede 1832-1845 257-287 Vaksinerte 1832-1847 305-328 Dagsregister 1832-1847

A 8 1848-1862 09 Hele prestegjeldet 1- 86 Døpte 1848-1862 101-150 Konfirmerte 1848-1861 151-187 Vigde 1848-1862 191-217 Døde og dødfødte 1848-1862 227-246 Inn- og utflyttede 1848-1862 247-280 Vaksinerte 1849-1862 287-313 Dagsregister 1848-1862

A 9 1862-1878 07 Hele prestegjeldet 5- 97 Døpte 1863-1878 105-159 Konfirmerte 1862-1878 183-206 Vigde 1863-1878 223-255 Døde og Dødfødte 1863-1878 259-278 Inn- og Utflyttede 1863-1878 283-293 Vaksinerte 1863-1867 294-298 Dagsregister 1878 319-348 Dagsregister 1863-1877

B 1 1879-1919 09 Stødle sokn. 4- 93 Døpte 1879-1919 113-120 Døde 1914-1919 124-126 Dødfødte 1879-1918 134-190 Konfirmerte 1879-1919 214-252 Vigde 1879-1919 254-284 Døde 1879-1914, framhald f. 113 284-286 Innflyttede 1879-1909 290-299 Utflyttede 1879-1918

C 1 1879-1919 09 Gjerde sokn. 4-106 Døpte 1879-1919 113-120 Døde 1915-1919 124-127 Dødfødte 1883-1919 134-192 Konfirmerte 1879-1919 214236 Vigde 1879-1920 251-252 Borgarleg vigde 1916 254-284 Døde 1879-1915, framhald f. 113284-286 Innflyttede 1879-1910 291-301 Utflyttede 1879-1916

D 1 1879-1919 09 Grindheim sokn. 4-116 Døpte 1879-1919 118-122 Døde 1916-1919 124-126 Dødfødte 1881-1919 134-190 Konfirmerte 1879-1919 214-236 Vigde 1880-1920 252-253 Borgarleg vigde 1918 254-284 Døde 1879-1915, framhald f. 113 284-286 Innflyttede 1880-1904 292-300 Utflyttede 1879-1916

Klokkerbøker

A 1 1815-1849 06 Stødle sokn 1- 93 Døpte 1815-1849 94-123 Døde 1815-1849 140-142 Døde 1849 188-203 Vigde 1815-1848 233-251 Konfirmerte 1815-1849 276-277 Utflyttede 1820-1841 298-300 Innflyttede 1819-1843 320-352 Jamføringsregister

A 2 1851-1862 03 Stødle sokn 1- 31 Døpte 1851-1862 33- 47 Konfirmerte 1851-1862 49- 57 Vigde 1851-1862 63- 70 Døde 1851-1862 76- 82 Inn- og utflyttede 1851-1862 85- 95 Vaksinerte 1851-1862

A 3 1863-1873 03 Stødle sokn 6- 38 Døpte 1863-1873 40- 57 Konfirmerte 1863-1873 66- 74 Vigde 1863-1873 80- 87 Døde 1863-1873 92- 97 Inn- og utflyttede 1863-1873 100-104 Vaksinerte 1864-1866

A 4 1874-1878 02 Stødle sokn 6- 20 Døpte 1874-1878 56- 63 Konfirmerte 1874-1878 86- 89 Vigde 1874-1878 102-104 Døde 1874-1878 115-119 Inn- og utflyttede 1874-1878

A 5 1879-1896 05 Stødle sokn 5- 57 Døpte 1879-1896 64- 65 Dødfødte 1879-1893 71-102 Konfirmerte 1879-1896 105-121 Vigde 1879-1895 122-134 Døde 1879-1896 142-147 Utflyttede 1876-1896

A 6 1895-1924 06 Stødle sokn 5- 63 Døpte 1897-1924 64- 65 Dødfødte 1899-1917 71-103 Konfirmerte 1897-1923 105-128 Vigde 1895-1924 145-165 Døde 1897-1924 166-167 Utflyttede 1897-1900

B 1 1815-1850 06 Gjerde sokn. 2- 93 Døpte 1815-1850 94-127 Døde 1815-1850 188-205 Vigde 1816-1850 234-266 Konfirmerte 1815-1851 277-280 Utflyttede 1822-1843 299-303 Innflyttede 1820-1847 321-338 Jamføringsregister

B 2 1851-1866 03 Gjerde sokn. 1- 31 Døpte 1851-1866 33- 47 Konfirmerte 1851-1860 49- 57 Vigde 1851-1866 63- 71 Døde 1851-1866 76- 83 Inn- og utflyttede 1851-1866 85- 95 Vaksinerte 1851-1866

B 3 1867-1878 03 Gjerde sokn. 7- 35 Døpte 1867-1878 41- 54 Konfirmerte 1867-1878 67- 72 Vigde 1867-1878 81- 90 Døde 1867-1878 92- 96 Inn- og utflyttede 1867-1877

B 4 1879-1897 05 Gjerde sokn. 5- 63 Døpte 1879-1897 64- 66 Dødfødte 1883-1896 71- 93 Konfirmerte 1879-1897 105-113 Vigde 1879-1896 123-137 Døde 1879-1897

B 5 1898-1926 05 Gjerde sokn. 5- 66 Døpte 1898-1926 68- 69 Dødfødte 1903-1919 76-107 Konfirmerte 1898-1924 109-120 Vigde 1898-1925 123 Borgerlig vigde 1916 125-140 Døde 1898-1917 141 Innflyttede 1904-1923 145-150 Døde 1898-1924 157 Utmeldte

C 1 1816-1841 06 Grindheim sokn. 1- 92 Døpte 1816-1840 93-128 Døde 1816-1839 187-200 Vigde 1816-1840 234-254 Konfirmerte 1816-1840 256 Konfirmerte 1841 280-282 Utflyttede 1820-1834 302-304 Innflyttede 1820-1834 324-328 Jamføringsregister

C 2 1851-1865 03 Grindheim sokn. 1- 31 Døpte 1851-1865 33- 48 Konfirmerte 1851-1863 49- 59 Vigde 1851-1865 63- 72 Døde 1851-1865 75- 76 Konfirmerte 1864-1865 77- 83 Inn- og utflyttede 1851-1859 85- 95 Vaksinerte 1851 -1864

C 3 1866-1878 02 Grindheim sokn. 6- 28 Døpte 1866-1878 44- 56 Konfirmerte 1866-1878 70- 77 Vigde 1866-1878 84- 88 Døde 1866-1878 95-100 Inn- og utflyttede 1866-1878

C 4 1879-1896 05 Grindheim sokn. 5- 63 Døpte 1879-1896 64- 65 Dødfødte 1881-1891 71- 96 Konfirmerte 1879-1895 105-112 Vigde 1880-1895 123-137 Døde 1879-1894

C 5 1896-1920 04 Grindheim sokn. 5- 64 Døpte 1896-1920 65 Dødfødte 1897-1918 71- 99 Konfirmerte 1896-1920 105-115 Vigde 1896-1919 123-143 Døde 1897-1920

Evanger

Kirkesokn: Evanger (1892-1969). Utskilt fra Voss prestegjeld 1892. Ført tilbake til Voss prestegjeld 1969.

Ministerialbøker

A 1 1877-1899 11 Evanger sokn 4-113 Døpte 1877-1892 114-116 Dødfødte 1880-1900 120-188 Konfirmerte 1877-1899 192-225 Vigde 1878-1899 234-271 Døde 1878-1899, forts. fol. 285b 272-274 Innflyttede 1879-1899 276-281 Utflyttede 1878-1899 282-283 Innmeldte 1894 284-285 Utmeldte 1894 285-287 Døde 1899 288-308 Dagsregister 1892-1900

A 2 1892-1899 04 Evanger sokn 4- 87 Døpte 1892-1899

A 3 1900-1930 13 Evanger sokn 4-130 Døpte 1900-1930 164-166 Dødfødte 1900-1920 170-229 Konfirmerte 1900-1927 230-259 Vigde 1900-1930 260310 Døde 1900-1930 320 Innflyttede 1901-1917 326-330 Utflyttede 1900-1921 336-337 Innmeldte 1902-1957 342-347 Utmeldte 1900-1987 348-411 Dagsregister 1900-1923

Klokkerbøker

A 1 1855-1864 03 Evanger sokn 2- 46 Døpte 1855-1863 48- 64 Konfirmerte 1855-1864 74- 85 Vigde 1855-1864 90- 99 Døde 1855-1864

A 2 1863-1879 05 Evanger sokn 6-103 Døpte 1863-1879 105-137 Konfirmerte 1863-1875 139-154 Vigde 1865-1878 163-179 Døde 1865-1879

A 3 1875-1887 04 Evanger sokn 6- 77 Døpte 1879-1887 106-133 Konfirmerte 1875-1886 152-161 Vigde 1879-1886 172-183 Dødfødte 1879-1887

A 4 1887-1898 06 Evanger sokn 6-124 Døpte 1887-1897 125-126 Dødfødte 1887-1897 130-155 Konfirmerte 1887-1897 166-179 Vigde 1887-1897 186-199 Døde 1887-1897

A 5 1897-1917 06 Evanger sokn 5-108 Døpte 1897-1917 120-121 Døde 1916-1917 124-126 Dødfødte 1899-1916 129-159 Konfirmerte 1898-1917 165-178 Vigde 1898-1917 185-203 Døde 1897-1916

A 6 1918-1941 06 Evanger sokn. 4- 67 Døpte 1918-1941 1- 2 Dødfødte 1919-1928 2- 35 Konfirmerte 1918-1941 2- 22 Vigde 1918-1941 2- 30 Døde 1918-1941

Fana

Kirkesokn: Fana, Birkeland (til 1948) og Årstad (til 1749). Avgang: Årstad sokn ble overført til St. Jørgens Hospital 1749. Birkeland sokn ble skilt ut i 1948 og delt i to: Storetveit og Birkeland. Gnr. 25 ble overført fra Birkeland sokn til Askøy 1879. Nordås ble skilt ut som eget prestegjeld 1968.

Ministerialbøker

A 1 1712-1719 05 Hele prestegjeldet 1- 80 Kronologisk ført, Fana sokn 1712-1719 81-162 Kronologisk ført, Birkeland sokn 1712-1719

A 2 1719-1735 08 Hele prestegjeldet 1-140 Kronologisk ført, Fana sokn 1719-1735 1-128 Kronologisk ført, Birkeland sokn 1719-1735 I første delen er det et unummerert blad mellom 128 og 129.

A 3 1736-1757 08 Hele prestegjeldet 43 Ført seksjonsvis 1736-1741 51-276 Kronologisk ført 1741-1757

A 4 1757-1774 06 Hele prestegjeldet 3-148 Døpte 1757-1772 150-151 Døpte, uekte 1759-1762 154-184 Forlovede og vigde 1757-1772 200-225 Døde 1757-1772 228 Liste over de som fikk av L. C. Stistrups donasjon 280-408 Kommunikanter 1760-1765 409-417 Konfirmanter 1766-1774 520-521 Konfirmanter 1762-1763 523-531 Oversikt over kirketjeneste 1768-1774 561 Visitasmerknader 1759-1768 562 Offentlig skrifte 1766-1768 568 Register over innholdet

A 5 1773-1799 07 Hele prestegjeldet 1-298 Døpte og introduserte 1773-1799 301-382 Forlovede og vigde 1773-1799 401-482 Døde 1773-1799 515-516 Liste over de som fikk av L. C. Stistrups donasjon 529-542 Konfirmerte 1775-1799 568 Visitasmerknader 1774-1784 571 Offentlig skrifte 1774-1791 575 Register over innholdet i boka

A 6 1800-1815 03 Hele prestegjeldet 1- 77 Døpte og introduserte 1800-1815 141-152 Konfirmerte 1800-1815 171-213 Forlovede og vigde 1800-1815 222-243 Døde 1800-1815 273 Lister over de som fikk av L. C. Stistrups donasjon 278 Register over innholdet i boka

A 7 1816-1828 07 Hele prestegjeldet 1- 91 Døpte 1816-1828 92-116 Døde 1816-1828 186-207 Vigde 1816-1828 232-271 Konfirmerte 1816-1828 278-281 Utflyttede ca. 1816-1828 300-302 Innflyttede ca. 1816-1828 322-348 Jamføringsskjema 1816-1828 365b Visitasmerknader 1825-1828

A 8 1829-1851 12 Hele prestegjeldet 1-132 Døpte 1829-1851 134-210 Konfirmerte 1829-1848 202-299 Vigde 1829-1841 240-278 Døde 1829-1841 279-305 Inn- og utflyttede 1829-1851 327-328 Attester for kjøp av gift 1849-1877 329-366 Vaksinerte 1833-1846 367-406 Dagsregister 1829-1851

A 9 1849-1850 02 Hele prestegjeldet 1- 15 Konfirmerte 1849-1850 49- 56 Vaksinerte 1845-1849 95b Attester for kjøp av gift 1877-1880

A 10 1841-1851 03 Hele prestegjeldet 1- 33 Vigde 1842-1851 49- 85 Døde og dødfødte 1841-1851

A 11 1851-1862 09 Hele prestegjeldet 4- 87 Døpte 1851-1862 90-131 Konfirmerte 1851-1862 156-192 Vigde 1851-1862 204-248 Døde og dødfødte 1851-1862 252-271 Inn- og utflyttede 1851-1860, forts. fol. 344b 272-313 Vaksinerte 1851-1861 318-341 Dagsregister 1851-1862 344-346 Inn- og utflyttede 1861-1862 356b Forevisingspåtegnelser

A 12 1862-1878 08 Hele prestegjeldet 0- 95 Døpte 1862-1877 100-143 Konfirmerte 1862-1877 148-180 Vigde 1862-1878 204-235 Døde og dødfødte 1862-1875, forts. fol. 250b 236-250 Vaksinerte 1862-1866 250-262 Døde og begravde 1875-1877 279-296 Inn- og Utflyttede 1862-1877 302-303e Dagsregister 1876-1877 304-333 Dagsregister 1862-1876, forts. fol. 303b/302b 333b Forevisingspåtegnelser 1862-1878

A 13 1819-1833 02 Hele prestegjeldet 1- 52 Vaksinerte 1819-1833

B 1 1878-1889 05 Fana sokn 1- 48 Døpte 1878-1889 49- 51 Dødfødte 1878-1889 55- 78 Konfirmerte 1878-1889 79- 94 Vigde 1878-1889 97-118 Døde 1878-1889 127-131 Innflyttede 1877-1889 135-137 Utflyttede 1877-1890 151-181 Dagsregister 1878-1889 191b Forevisingspåtegnelser 1878-1888

B 2 1890-1897 06 Fana sokn 4- 51b Døpte 1890-1897, forts. fol. 55b 52- 54b Dødfødte 1890-1897 55b Døpte 1897 56- 76 Konfirmerte 1890-1897 82- 96 Vigde 1890-1897 98- 99 Vigde dissentere 1896-1897 100-114 Døde 1890-1897 124-128 Innflyttede 1890-1897 132-135b Utflyttede 1890-1897 136-137 Innmeldte 1894 138-139 Utmeldte 1894-1896 140-163 Dagsregister 1890-1897

B 3 1898-1907 06 Fana sokn 4- 66 Døpte 1898-1907 66- 67 Døpte dissentere 1898-1903 68- 69b Dødfødte 1899-1907 74- 99b Konfirmerte 1898-1907 100-112 Vigde 1898-1907 118-119 Vigde dissentere 1899-1905 120-137 Døde 1898-1907 140-143 Innflyttedede 1899-1907 148-152 Utflyttedede 1898-1912 158-159 Utmeldte 1899-1906 162-194b Dagsregister 1898-1907

Klokkerbøker

A 1 1816-1836 09 Hele prestegjeldet 1- 93 Døpte 1816-1824 94-161 Døde 1816-1836 188-226 Vigde 1816-1836 234-276 Konfirmerte 1816-1828 280-286 Utflyttedede 303-306 Innflyttedede 1820-1831 325-368 Jamføringsregister 1816-1836

A 2 1824-1837 03 Hele prestegjeldet 1- 96 Døpte 1824-1837

A 3 1837-1855 08 Hele prestegjeldet 1-140 Døpte 1837-1851 141-203 Døde 1837-1855 204-258 Vigde 1837-1855

A 4 1851-1860 03 Hele prestegjeldet 1- 55 Døpte 1851-1860 56- 71 Vigde 1855-1860 73- 86 Døde 1855-1860

B 1 1861-1888 09 Fana sokn 6-163 Døpte 1861-1888 198-249 Vigde 1861-1888 294-375 Døde 1861-1888

B 2 1889-1895 03 Fana sokn 5- 51 Døpte 1889-1895 52- 53 Dødfødte 1889-1895 57- 70 Konfirmerte 1889-1895 81- 92 Vigde 1889-1895 99-110 Døde 1889-1895

B 3 1895-1902 04 Fana sokn 5- 63 Døpte 1895-1902 64- 65 Dødfødte 1896-1897 67- 81 Konfirmerte 1896-1902 85- 97 Vigde 1896-1902 101-111 Døde 1896-1902

B 4 1902-1912 04 Fana sokn 5- 64 Døpte 1902-1912 71- 87 Konfirmerte 1903-1910 89-102 Vigde 1902-1912 105-117 Døde 1902-1912

B 5 1911-1932 09 Fana sokn. 5-137 Døpte 1913-1932 139-177 Konfirmerte 1911-1932 177b-205b Vigde 1913-1932 207-235 Døde 1913-1932

Finnås

Kirkesokn: Moster, Bremnes, Bømlo og Sveio (til 1861). Avgang: Sveio sokn skilt ut til Sveio prestegjeld 1861. Gnr. 31-32, 35-38 ble overført fra Moster til Valestrand sokn i Sveio i 1870. Overføring: Gnr. 1-5 ble overført fra Moster sokn til Bremnes sokn i 1966.

Ministerialbøker

A 1 1718-1744 08 Hele prestegjeldet 1-266 Kronologisk ført 1718-1744 Fol. 266 er avskrift av det gamle forsatsbladet.

A 2 1744-1764 03 Hele prestegjeldet 1- 81 Kronologisk ført 1744-1764 81b Kopi av sirkulære fra Rentekammeret til biskopane

A 3 1765-1803 05 Hele prestegjeldet 1-140 Kronologisk ført 1765-1803

A 4 1804-1830 06 Hele prestegjeldet 1-184 Kronologisk ført i rubrikker 1804-1830 Blad 51-52 er borte.

A 5 1823-1835 07 Hele prestegjeldet 1- 88 Døpte 1823-1835 150-154 Vaksinerte 1834-1835 200-206 Konfirmerte 1834-1835 240-263 Konfirmerte 1823-1833 264-292 Vigde 1823-1835 304-335 Døde og dødfødte 1823-1835 352-359 Inn- og utflyttede 1823-1835 368-387 Vaksinerte 1828-1833, forts. fol. 150 388-412 Dagsregister 1823-1835

A 6 1836-1850 12 Hele prestegjeldet 1-137 Døpte 1836-1850 146-147 Døde av kolera fra andre prestegjeld 1849 147-152 Døde 1850 170-225 Konfirmerte 1836-1850 226-270 Vigde 1836-1850 270-276 Inn- og utflyttede 1848-1850 282-346 Døde og dødfødte 1836-1850, forts. fol. 147 347-364 Inn- og utflyttede 1836-1848/1849, forts. fol. 270 365-422 Vaksinerte 1836-1850 453-499 Dagsregister 1836-1850 508-509 Skjematisk oversikt vigde, fødte og døde 1836-1850

A 7 1850-1862 13 Hele prestegjeldet 1-128 Døpte 1851-1862 140-203 Konfirmerte 1850-1862 204-241 Vigde 1851-1862 254-308 Døde og dødfødte 1851-1862 314-317 Utflyttedede 1861-1862 318-349 Inn- og utflyttede 1851-1861, forts. fol. 314 350-401 Vaksinerte 1851-1861 408-458 Dagsregister 1851-1862 463-464 Skjematisk oversikt vigde, fødte og døde 1836-1850

A 8 1863-1872 07 Hele prestegjeldet 1- 67 Døpte 1863-1872 105-144 Konfirmerte 1863-1872, forts. fol. 263b 145-174 Vigde 1863-1872 187-212 Døde og dødfødte 1863-1872 227-243 Inn- og utflyttede 1863-1872 244 Utflyttedede 1881 247-263 Vaksinerte 1862-1867 263-266 Konfirmerte 1872 287-313 Dagsregister 1863-1872

A 9 1873-1881 05 Hele prestegjeldet 5- 60 Døpte 1873-1881 125-154 Konfirmerte 1873-1880 173-197 Vigde 1873-1881 217-240 Døde og dødfødte 1873-1881 253-261 Inn- og utflyttede 1873-1881 269-290 Dagsregister 1873-1881

A 10 1814-1830 02 Hele prestegjeldet 2- 42 Vaksinerte 1814-1830

B 1 1881-1894 05 Moster sokn 4- 58 Døpte 1881-1894 70- 72 Dødfødte 1881-1894 74-100 Konfirmerte 1881-1894 102-116 Vigde 1881-1894 128-148 Døde 1881-1894 150 Innflyttede 1884-1893 154-158 Utflyttede 1882-1895 162-163 Utmeldte 1884 164-195 Dagsregister 1881-1894

B 2 1895-1906 05 Moster sokn 4- 44 Døpte 1895-1906 14-105 Konfirmerte 1895-1906 106-119 Vigde 1895-1906 126-144 Døde 1895-1906 152-153 Innflyttede 1895-1906 156-159 Utflyttede 1895-1911 162-163 Innmeldte 1899 164-166 Utmeldte 1897-1906

C 1 1881-1894 07 Bremnes sokn 4-110 Døpte 1881-1894 124-127 Dødfødte 1881-1894 132-185 Konfirmerte 1881-1894 190-213 Vigde 1881-1894 238-274 Døde 1881-1894 280 Innflyttede 1884-1894 286-291 Utflyttede 1881-1894 162-163 Utmeldte 1884 164-195 Dagsregister 1881-1894

C 2 1895-1904 08 Bremnes sokn 4- 87 Døpte 1895-1904 141-195 Konfirmerte 1895-1904 196-214 Vigde 1895-1904 228-255 Døde 1895-1904 272-273 Innflyttede 1895-1905 274-275 Utflyttede 1902-1905 276-281 Utflyttede 1895-1902, forts. fol. 274

D 1 1881-1894 03 Bømlo sokn 4- 35 Døpte 1881-1894 48- 49 Dødfødte 1881-1894 52- 67 Konfirmerte 1881-1894 70- 76 Vigde 1881-1894 86- 98 Døde 1881-1894 100-102 Utflyttede 1880-1894

D 2 1895-1906 04 Bømlo sokn 4- 35 Døpte 1895-1906 54- 75 Konfirmerte 1895-1906, NB 1906 på fol. 57 og 60 76- 88 Vigde 1895-1906 90-102 Døde 1895-1904 108-109 Innflyttede 1900-1906 110-112 Utflyttede 1895-1906

Klokkerbøker

A 1 1851-1873 06 Moster sokn 1- 69 Døpte 1851-1872 71-105 Konfirmerte 1851-1873 107-126 Vigde 1851-1873 133-157 Døde 1851-1873 173-187 Inn- og utflyttede 1851-1866 185-189 Døpte 1872-1873 191-218 Vaksinerte 1851-1871 221-242 Dagsregister

A 2 1873-1882 03 Moster sokn 6- 38 Døpte 1873-1882 92-109 Konfirmerte 1873-1881 140-149 Vigde 1873-1882 176-187 Døde 1873-1882 236-243 Dagsregister 1873-1882

A 3 1883-1900 05 Moster sokn 5- 65 Døpte 1883-1900 75-101 Konfirmerte 1882-1898 103-121 Vigde 1883-1900 129-149 Døde 1883-1899

A 4 1901-1924 05 Moster sokn 5- 60 Døpte 1901-1924 70- 72 Dødfødte 1901-1923 79-105 Konfirmerte 1902-1923 108-125 Vigde 1902-1923 127-151 Døde 1902-1923

B 1 1851-1870 05 Bremnes sokn 1- 71 Døpte 1851-1870 73-104 Konfirmerte 1851-1867 106-129 Vigde 1851-1870 132-161 Døde 1851-1870 171-172 Inn- og utflyttede 1851 173-178 Konfirmerte 1868-1870 190 Døpte 1870 218-237 Dagsregister

B 2 1871-1881 04 Bremnes sokn 1- 47 Døpte 1871-1881 48- 74 Konfirmerte 1871-1881 79- 95 Vigde 1871-1881 102-122 Døde 1871-1881 123 Døpte 1881

B 3 1882-1897 09 Bremnes sokn 5-123 Døpte 1882-1897 124-126 Dødfødte 1883-1896 133-186 Konfirmerte 1882-1896 191-211 Vigde 1882-1897 239-271 Døde 1882-1897

B 4 1897-1907 05 Bremnes sokn 5- 87 Døpte 1897-1907 88- 89 Dødfødte 1897-1907 93-132 Konfirmerte 1897-1906 135-146 Vigde 1897-1907 167-192 Døde 1897-1907

B 5 1907-1920 06 Bremnes sokn 5-104 Døpte 1908-1920 105-106 Dødfødte 1908-1920 109-153 Konfirmerte 1907-1920 169-184 Vigde 1908-1920 195-226 Døde 1908-1920

B 6 1920-1936 09 Bremnes sokn. 1-243 1920-1936 1-119 Døpte 1920-1936 122-124 Dødfødte 1922-1936 128-178 Konfirmerte 1921-1935 179-203 Vigde 1920-1936 204-243 Døde 1910-1936

C 1 1860-1887 04 Bømlo sokn 6- 49 Døpte 1860-1887 76- 99 Konfirmerte 1860-1886 112-125 Vigde 1860-1887 138-155 Døde 1860-1887 228-245 Dagsregister 1860-1897

C 2 1887-1906 04 Bømlo sokn 6- 51 Døpte 1887-1906 53- 54 Dødfødte 1888-1906 58- 77 Konfirmerte 1887-1906 82- 89 Vigde 1887-1906 99-119 Døde 1887-1906

C 3 1907-1917 03 Bømlo sokn 4- 43 Døpte 1907-1917 49- 57 Konfirmerte 1907-1916 75- 85 Vigde 1907-1917 91-101 Døde 1907-1917

C 4 1917-1931 04 Bømlo sokn 1- 50 Døpte 1917-1931 51- 54 Dødfødte 1917-1931 55- 70 Konfirmerte 1917-1931 75- 88 Vigde 1917-1931 91-106 Døde 1917-1931

Fitjar

Kirkesokn: Fitjar, Bekkjarvik kapellsokn (1900-). Utskilt fra Stord prestegjeld i 1862. Navneskifte fra Fitje til Fitjar i 1898.

Ministerialbøker

A 1 1862-1881 07 Hele prestegjeldet 5- 89 Døpte 1862-1881 113-158 Konfirmerte 1863-1881 165-192 Vigde 1862-1881 193-224 Døde og dødfødte 1862-1881 231-248 Inn- og utflyttede 1863-1881 249 Vigde 1881 253-261 Vaksinerte 1863-1867 275-316 Dagsregister 1862-1881

A 2 1882-1899 07 Hele prestegjeldet 4- 59 Døpte 1882-1899 126-169 Konfirmerte 1822-1899 170-187 Vigde 1882-1899 228-262 Døde 1882-1899 268-269 Innflyttede 1882-1886 272-275 Utflyttede 1882-1899 284-334 Dagsregister 1882-1899

Klokkerbøker

A 1 1864-1886 07 Hele prestegjeldet 2- 90 Døpte 1864-1886 103-148 Konfirmerte 1864-1886 154-181 Vigde 1864-1886 182-213 Døde (med dødfødte til 1881) 1864-1886 214-215 Dødfødte 1882-1886 218-236 Inn- og utflyttede 1864-1886.

A 2 1887-1906 08 Hele prestegjeldet 4-101 Døpte 1887-1906 110-111 Dødfødte 1887-1906 114-160 Konfirmerte 1887-1906 168-188 Vigde 1887-1906 214-263 Døde 1887-1906 274-275 Utflyttede 1887-1889.

B 1 1906-1928 08 Fitjar sokn 4-103 Døpte 1906-1928 110-112 Dødfødte 1907-1924 114-154 Konfirmerte 1907-1928 168-192 Vigde 1907-1928 214-263 Døde 1906-1928.

C 1 1900-1928 04 Bekkjarvik sokn 4- 36 Døpte 1900-1928 60- 61 Dødfødte 1904-1925 64- 87 Konfirmerte 1900-1928 88- 96 Vigde 1900-1928 102-118 Døde 1900-1928.

Fjelberg

Kirkesokn: Fjelberg, Eid, Bjoastrand (1903-1952), Vikebygd (til 1861) og Ølen (til 1952). Avgang: Vikebygd sokn ble overført til Sveio 1861. Ølen og Bjoastrand sokn ble overført til Ølen prestegjeld 1952. Gnr. 7-10 ble overført fra Eid sokn til Stord prestegjeld 1898. Gnr. 103, 116-118 ble overført fra Ølen til Bjoastrand 1916. Gnr. 1-6 ble overført fra Eid til Husnes 1968.

Ministerialbøker

A 1 1739-1759 04 Hele prestegjeldet 1- 76 Gravfestede, kommuniserte, introduserte 1739-1759 86- 89 Døpte 1757-1759 93- 97 Forlovede og vigde 1752-1759 98- 99 Inndeling av kirkegårdane e. for. 13. aug. 1734 101-122 Døpte 1739-1757, forts. fol. 86 123-134 Forlovede og vigde 1739-1752, forts. fol. 93 135-137 Konfirmerte 1739-1759 140b Visitasjonspåtegnelser 1740 og 1744

A 2 1760-1788 04 Hele prestegjeldet 4-127 Dagsregister, vigde, døpte, døde i rubrikker 1760-1788 128-134 Konfirmerte 1761-1788 Første tre blad mangler, blad 4 er skadd

A 3 1789-1815 07 Hele prestegjeldet 1 Innholdsliste 2-209 Rubrikkvis ført 1789-181¨ 210-212 Konfirmerte 1808-1814 337-342 Vaksinerte 1814-1822 356 Døpte 1816 (overstrøket) 369-370 Konfirmerte 1804-1805, forts. fol. 210 376-380 Konfirmerte 1789-1803, forts. fol. 369 Blada 214-336, 343-348, 351-354, 358-359, 361-368, og 371-373 er tatt ut.

A 4 1816-1822 07 Hele prestegjeldet 1- 93 Døpte 1816-1822 94-119 Døde 1816-1822 188-210 Vigde 1816-1822 234-270 Konfirmerte 1816-1822 280-281 Utflyttede 1816-1822 302-305 Innflyttede 1816-1822 324-358 Jamføringsregister 1816-1822

A 5 1822-1834 09 Hele prestegjeldet 1- 90 Døpte 1822-1834 114-120 Døpte 1866 198-242 Konfirmerte 1823-1834 270-301 Vigde 1823-1834 302-340 Døde og dødfødte 1823-1835 360-371 Inn- og utflyttede 1823-1834 384-444 Vaksinerte 1823-1834 480-505 Dagsregister 1823-1835

A 6 1835-1851 13 Hele prestegjeldet 1-149 Døpte 1835-1851 150-223 Konfirmerte 1835-1850 225-264 Vigde 1835-1851 284-342 Døde og dødfødte 1835-1851 363-399 Inn- og utflyttede 1835-1851 403-477 Vaksinerte 1835-1851 478-481 Konfirmerte 1850-1851 482-506 Dagsregister 1835-1851

A 7 1851-1867 12 Hele prestegjeldet 1-120 Døpte 1851-1866, forts. se A 5, fol. 114 121-186 Konfirmerte 1851-1866 201-234 Vigde 1852-1867 261-300 Døde og dødfødte 1852-1867 339-375 Inn- og utflyttede 1852-1867 379-439 Vaksinerte 1852-1866 460-483 Dagsregister 1852-1866

A 8 1866-1879 08 Hele prestegjeldet 5- 94 Døpte 1866-1879 154-222 Konfirmerte 1867-1878 224-258 Vigde 1867-1879 264-294 Døde og dødfødte 1867-1879 304-323 Inn- og utflyttede 1865-1878 354-358 Vaksinerte 1867 414-428 Dagsregister 1867-1879

B 1 1879-1919 09 Fjelberg sokn. 4- 55 Døpte 1879-1919 67 Døpte dissentere 1901 68- 70 Dødfødte 1879-1917 70b Døde menn 1917-1919 71 Døde kvinner 1913-1919 72-110 Konfirmerte 1879-1919 122-144 Vigde 1879-1919 152-177 Døde menn 1879-1917, døde kvinner 1879-1913, sjå fol. 70 178-180 Innflyttede 1884-1912 184-190 Utflyttede

C 1 1879-1918 07 Eid sokn. 4- 75 Døpte 1879-1918 84- 86 Dødfødte 1880-1916 90-136 Konfirmerte 1879-1918 154-179 Vigde 1879-1918 192-225 Døde 1879-1919 226-227 Innflyttede 1878-1913 234-243 Utflyttede 1878-1916 248-249 Utmeldte 1897-1908

D 1 1879-1918 08 Ølen sokn. 4- 82 Døypte 1879-1918 100-103 Dødfødde 1879-1914 106-158 Konfirmerte 1879-1918 181-209 Vigde 1879-1918 227-266 Døde 1879-1918 267-269 Innflytte 1881-1914 277-284 Utflytte 1879-1917 293-294 Utmelde 1897

Klokkerbøker

A 1 1816-1823 03 Fjelberg sokn 1- 45 Døpte 1816-1823 93-106 Døde 1816-1823 187-190 Vigde 1816-1823 233-240 Konfirmerte 1816-1823 301 Innflyttede 1821 323-330 Jamføringsskjema

A 2 1851-1864 02 Fjelberg sokn 1- 35 Døpte 1851-1864 42- 44 Konfirmerte 1862-1864 46- 57 Konfirmerte 1851-1862 58- 66 Vigde 1851-1864 72- 82 Døde 1851-1864

A 3 1865-1887 04 Fjelberg sokn 2- 52 Døpte 1865-1886 53- 86 Konfirmerte 1865-1887 87- 90 Døpte 1886-1887 91-108 Vigde 1865-1886 110-126 Døde 1865-1887

B 1 1815-1823 02 Eid sokn 1- 23 Døpte 1815-1823 94- 99 Døde 1815-1823 191-194 Vigde 1816-1822 234-240 Konfirmerte 1816-1822 280 Utflyttede 1819-1820 302 Innflyttede 1819-1820 324-335 Jamføringsregister 1823

B 2 1854-1868 03 Eid sokn 1- 30 Døpte 1854-1864 31- 46 Konfirmerte 1854-1866 47- 54 Vigde 1854-1867 57- 62 Døpte 1864-1867 63- 73 Døde 1854-1867 75- 78 Døpte 1867-1868

B 3 1868-1888 05 Eid sokn 1- 65 Døpte 1868-1886 66 Dødfødte 1881-1888 70-111 Konfirmerte 1868-1888 114-118 Døde 1888 120-129 Døpte 1887-1888 135-137 Døde 1885-1887 138-158 Vigde 1868-1888 163-189 Døde 1868-1885

B 4 1889-1919 05 Eid sokn 5- 81 Døpte 1889-1919 82- 84 Dødfødte 1890-1916 89-120 Konfirmerte 1889-1918 153-165 Vigde 1889-1918 191-220 Døde 1889-1919

Fjell

Kirkesokn: Fjell (1813-) og Askøy (1813-1819, 1841-1871). Utskilt fra Sund prestegjeld 1813, på nytt anneks under Sund i 1819. Sammen med Askøy nytt prestegjeld 1842. Avgang: Askøy skilt ut 1819 til St. Jørgens Hospital, og etter at de på nytt var slått sammen 1842. Askøy skilt ut som eget prestegjeld i 1871.

Ministerialbøker

A 1 1835-1850 07 Hele prestegjeldet 1-59 Døpte 1835-1847 60-105 Konfirmerte 1835-1850 106-135 Vigde 1835-1848 136-165 Døde og dødfødte 1835-1847 166-179 Inn- og utflyttede 1836-1850 180-210 Vaksinerte 1835-1850 220-226 Dagsregister 1835-1843

A 2 1847-1864 04 Hele prestegjeldet 1-120 Døpte 1847-1864

A 3 1864-1877 03 Hele prestegjeldet 1-80 Døpte 1864-1877

A 4 1851-1863 03 Hele prestegjeldet 1-49 Konfirmerte 1851-1863 50-58 Inn- og utflyttede 1851-1870 59-67 Vaksinerte 1864-1867 75-99 Vaksinerte 1851-1860

A 5 1864-1877 03 Hele prestegjeldet 1-61 Konfirmerte 1864-1877 72-77 Inn- og utflyttede 1864-1877

A 6 1849-1877 03 Hele prestegjeldet 1-74 Vigde 1849-1877

A 7 1847-1877 03 Hele prestegjeldet 1-92 Døde og dødfødte 1847-1877

A 8 1878-1898 13 Fjell sokn. 1-142 Døpte 1878-1898 145-148 Dødfødte 1879-1898 163-222 Konfirmerte 1878-1898 261-294 Vigde 1878-1898 331-376 Døde 1878-1898 381-383 Innflyttede 1878-1901 387-392 Utflyttede 1877-1898 393-394 Innmeldte 1897 397-398 Utmeldte 1898 401-449 Dagsregister 1878-1898

A 9 1899-1910 11 Fjell sokn. 4-129 Døpte 1899-1910 144-146 Dødfødte 1899-1910 152-195 Konfirmerte 1899-1910 212-235 Vigde 1899-1910 262-293 Døde 1899-1910 306-309 Utflyttede 1899-1905 312-313 Utmeldte 1900 314-363 Dagsregister 1898-1909

Klokkerbøker

A 1 1861-1870 04 Fjell sokn 6- 60 Døpte 1860-1870 62- 78 Vigde 1861-1870 82-100 Konfirmerte 1861-1865 102-123 Døde 1861-1870 124-128 Døpte 1870

A 2 1871-1879 03 Fjell sokn 6- 60 Døpte 1871-1879 72- 90 Vigde 1871-1879 91-109 Døde 1871-1879

A 3 1866-1879 02 Fjell sokn 6- 53 Konfirmerte 1866-1879

A 4 1880-1899 11 Fjell sokn 5-136 Døpte 1880-1899 144-147 Dødfødte 1880-1899 171-228 Konfirmerte 1880-1899 267-297 Vigde 1880-1899 363-409 Døde 1880-1899 410-411 Innflyttede 1880-1897 416-421 Utflyttede 1880-1898 423 Innmeldte 427 Utmeldte

A 5 1900-1918 13 Fjell sokn 4-177 Døpte 1900-1918 178-181 Dødfødte 1900-1918 186-258 Konfirmerte 1900-1918 272-311 Vigde 1900-1918 338-408 Døde 1900-1918 416-419 Utflyttede 1899-1905

A 6 1918-1936 14 Fjell sokn. 1-169 Døpte 1918-1936 170-172 Dødfødte 1920-1934 179-274 Konfirmerte 1919-1935 277-318 Vigde 1919-1936 343-410 Døde 1919-1936

Fusa

Kirkesokn: Fusa (1855-), Hålandsdal (1855-) og Strandvik (1855-). Utskilt fra Os 1855. Tilgang: Gnr. 24 ble overført til Strandvik sokn fra Ølve sokn i Kvinnherad 1937.

Ministerialbøker

A 1 I 1855-1879 09 Hele prestegjeldet 5-148 Døpte 1855-1874, forts. fol. 587b (MINI A1 II) 149-262 Konfirmerte 1855-1879 267-328 Vigde 1855-1879

A 1 II 1855-1879 07 Hele prestegjeldet 375-456 Døde og dødfødte 1855-1879 471-497 Inn- og utflyttede 1855-1879 507-545 Vaksinerte 1855-1867 587-634 Døpte 1875-1879 635-638 Dagsregister 1878-1879 639-671 Dagsregister 1855-1878

B 1 1880-1938 09 Fusa sokn 1- 80 Døpte 1880-1914 81- 86 Dødfødte 1880-1911 91-134 Konfirmerte 1880-1918 135-168 Vigde 1880-1914 169-233 Døde 1855-1938 233-234 Innflyttede 1890-1911 243-246 Utflyttede 1890-1917 253-254 Innmeldte 1916-1949 263-265 Utmeldte 1909-1958

D 1 1880-1938 12 Strandvik sokn. 1-104 Døypte 1880-1904 105-110 Dødfødde 1880-1903 117-180 Konfirmerte 1880-1912 181-223 Vigde 1880-1914 223-224 Vigde dissentarar 1904, 1908 225-308 Døde 1880-1931 309-310 Innflytte 1889-1918 310-321 Døde 1931-1938 321-326 Utflytte 1890-1919 333-336 Innmelde 1896-1967 345-348 Utmelde 1896-1967

Klokkerbøker

A 1 1861-1894 06 Fusa sokn 6- 64 Døpte 1861-1893 66- 96 Konfirmerte 1861-1885 98-116 Vigde 1861-1894 118-139 Døde 1861-1894 146-149 Vaksinerte 1862-1864 150-157 Konfirmerte 1887-1894 158-160 Døpte 1893-1894

B 1 1861-1896 05 Hålandsdal sokn 6- 60 Døpte 1861-1896 66- 94 Konfirmerte 1861-1896 98-115 Vigde 1861-1896 118-144 Døde 1861-1896 146-148 Vaksinerte 1861-1867

B 2 1897-1930 05 Hålandsdal sokn 5- 42 Døpte 1897-1930 68- 69 Dødfødte 1906-1917 77-107 Konfirmerte 1897-1930 109-128 Vigde 1897-1930 133-161 Døde 1897-1930 176 Innflyttede 1906 184-185 Utflyttede 1897-1912 201 Utmeldte

C 1 1861-1885 08 Strandvik sokn 6-104 Døpte 1861-1882 106-158 Konfirmerte 1861-1884 160-188 Vigde 1861-1885 192-219 Døde 1861-1885 238-241 Vaksinerte 1861-1863 243-263 Døpte 1882-1885

C 2 1886-1926 09 Strandvik sokn 4-106 Døpte 1886-1902 108-112 Dødfødte 1886-1903 114-180 Konfirmerte 1886-1916 182-220 Vigde 1886-1916 222 Vigde dissentere 1904-1908 224-286 Døde 1886-1926

C 3 1903-1920 04 Strandvik sokn 5-113 Døpte 1903-1921 114-117 Dødfødte 1905-1919

Hamre

Kirkesokn: Hamre (-1975), Alversund (-1884), Hosanger (-1749, 1966-1975), Meland (-1884), Mo (-1749), Seim (-1749) og Åsane sokn (-1956). Hamre prestegjeld lå under Rektoratet ved Bergen Katedralskule 1638-1663 og 1704-1749. Åsane ble eget annekssokn 1871 etter å ha vært kapellsokn tidligere. Avgang: Soknene Hosanger, Mo og Seim skilt ut som Hosanger prestegjeld 1749.Åsane sokn ble skilt ut som eget prestegjeld 1956. Den delen av Hamre prestegjeld som lå i Lindås kommune ble i 1966 overført til Vike sokn i Osterfjorden prestegjeld. Hamre prestegjeld ble overført til Osterøy prestegjeld i 1975. Tilgang: Hosanger sokn ble overført fra Hosanger i 1966.

Ministerialbøker

A 1 1677-1691 01 Hele prestegjeldet 1- 43 Kronologisk ført 1677-1691 42b Uekte barns dåp 1677-1680

A 2 1692-1707 01 Hele prestegjeldet 1- 44 Kronologisk ført 1692-1707

A 3 1708-1726 02 Hele prestegjeldet 1- 95 Kronologisk ført 1708-1726

A 4 1727-1733 02 Hele prestegjeldet 1- 99 Kronologisk ført 1727-1733 100-106 Oversikt over inntektene i nådesåret 1788 132a Utgifter til "Haven at mure Sten-Jærde om" 1788 132-136 Utgifter til arbeid på prestegarden 1788-

A 5 1732-1750 05 Hele prestegjeldet 1- 66 Døde, kirketjeneste, introduserte 1732-1750 69-117 Døpte 1732-1747, forts. fol. 146b 118-146 Forlovede og vigde 1732-1742, forts. fol. 152 146-151 Døpte 1747-1750 152-158 Forlovede og vigde 1746-1750

A 6 1750-1761 04 Hele prestegjeldet 1- 57 Døde, kirketjeneste, introduserte 1750-1761 60- 64 Konfirmerte 1750-1761 65- 69 Døpte 1761 70-109 Døpte 1750-1761, forts. fol. 65 110-132 Forlovede og vigde 1750-1762

A 7 1762-1777 06 Hele prestegjeldet 1- 81 Døde, kirketjeneste, introduserte 1762-1777 84- 88 Forlovede og vigde 1776-1777 85b Visitaspåtegning 1776 89-148 Døpte 1762-1777, forts. fol. 159 149-157 Konfirmerte 1762-1777 159 Døpte 1777 161-188 Forlovede og vigde 1762-1776, forts. fol. 84

A 8 1778-1804 08 Hele prestegjeldet 1- 63 Døde, kirketjeneste, introduserte 1778-1804, forts. 70 64- 70 Døpte 1801-1804, forts. fol. 80 70, 78 Døde, kirketjeneste, introduserte 1803-1804, forts. 81 78b-79 Forlovede og vigde 1803, forts. fol. 82 79b-80b Konfirmerte 1803-1807 80b Døpte 1804 81 Døde, kirketjeneste, introduserte 1804 81b-82b Forlovede og vigde 1804 83-145 Døpte 1778-1801, forts. fol. 64 146-155 Konfirmerte 1778-1802 156-190 Forlovede og vigde 1778-1803, forts. fol. 78b

A 9 1805-1817 03 Hele prestegjeldet 1- 16 Døde, kirketjeneste, introduserte 1805-1817 17- 36 Døpte 1805-1815 37- 39 Konfirmerte 1806-1815 40- 54 Forlovede og vigde 1805-1815

A 10 1816-1826 08 Hele prestegjeldet 1-93 Døpte 1816-1826 94-121 Døde 1816-1826 122-124 Døpte 1826 188-208 Vigde 1816-1826 234-263 Konfirmerte 1816-1826 278-279 Utflyttede 1823-1826 300-301 Innflyttede 1818-1826 322-341 Jamføringsregister 1816-1821 357-359 Jamføringsregister 1823-1824

A 11 1826-1834 08 Hele prestegjeldet 4- 93 Døpte 1826-1834 100-139 Konfirmerte 1827-1834 172-202 Vigde 1826-1834 208-264 Døde og dødfødte 1826-1834 278-287 Inn- og utflyttede 1826-1834 290-322 Vaksinerte 1827-1834 338-360 Dagsregister 1826-1834

A 12 1834-1845 13 Hele prestegjeldet 4-122 Døpte 1834-1845 124-180 Konfirmerte 1835-1845 184-223 Vigde 1835-1845, forts.. fol. 327 224-282 Døde og dødfødte 1834-1845 284-326 Vaksinerte 1836-1845 327 Vigde 1845 334-353 Inn- og utflyttede 1834-1845

A 13 1846-1857 17 Hele prestegjeldet 1-160 Døpte 1846-1857 161-230 Konfirmerte 1846-1857 231-279 Vigde 1846-1857 281-360 Døde og dødfødte 1846-1857 361-362 Døpte 1857 363-369 Døpte 1857 371-420 Vaksinerte 1846-1857 421-448 Inn-og utflyttede 1846-1857 449 Dagsregister 1857 451-490 Dagsregister 1846-1857

A 14 1858-1872 18 Hele prestegjeldet 5-183 Døpte 1858-1868 184-262 Konfirmerte 1858-1870 263-319 Vigde 1858-1872 323-407 Døde og dødfødte 1858-1872 423-475 Vaksinerte 1858-1867 482-521 Inn- og utflyttede 1858-1871 522-556 Dagsregister 1858-1872

A 15 1870-1881 16 Hele prestegjeldet 5-99 Døpte 1872-1881 117-208 Døpte 1872-1881 219-238 Konfirmerte 1880-1881 239-338 Konfirmerte 1870-1880 339-390 Vigde 1873-1881 391-459 Døde og dødfødte 1872-1881 467-493 Inn- og utflyttede 1871-1881 519-525 Vigde 1881 527-551 Dagsregister 1872-1881

B 1 1882-1905 11 Hamre sokn. 4-147 Levende fødte 1882-1905 148-152 Dødfødte 1882-1906 160-215 Konfirmerte 1882-1905 220-263 Vigde 1882-1905 274-275 Borgarleg vigde 1898-1901 276-319 Døde 1882-1905 324-325 Innflyttede 1885-1901 334-337 Utflyttede 1882-1907 348-349 Innmeldte 1897-1909 354-355 Utmeldte 1896-1904 360b Visitaspåteikningar

D 1 1882-1906 06 Åsane sokn. 4- 74 Døpte 1882-1899 76- 79 Dødfødte 1882-1907 82-113 Konfirmerte 1882-1897 114-141 Vigde 1882-1906 144-169 Døde 1882-1903 170 Innflyttede 1882-1894 176-177 Utflyttede 1882-1906 188-189 Utmeldte 1895-1901

Klokkerbøker

A 1 1816-1826 06 Hele prestegjeldet 1- 93 Døpte 1816-1826 64-121 Døde 1816-1826 175-177 Døpte 1826 188-207 Vigde 1816-1826 234-262 Konfirmerte 1816-1825 280-282 Utflyttede 1819-1826 302-304 Innflyttede 1817-1826 324-350 Jamføringsregister

B 1 1852-1863 05 Hamre sokn 2- 60 Døpte 1852-1863 62- 89 Konfirmerte 1852-1862 112-135 Vigde 1852-1863 142-165 Døde 1852-1863

B 2 1863-1880 08 Hamre sokn 2-198 Døpte 1863-1880 257-374 Konfirmerte 1863-1880 381-464 Vigde 1864-1880 489-574 Døde 1864-1880

B 3 1881-1898 08 Hamre sokn 5-103 Døpte 1881-1898 105-141 Konfirmerte 1881-1898 165-196 Vigde 1881-1898 207-237 Døde 1881-1898

B 4 1898-1919 07 Hamre sokn 5-117 Døpte 1898-1919 135-173 Konfirmerte 1899-1918 175-205 Vigde 1899-1919 215-244 Døde 1899-1919

B 5 1920-1940 08 Hamre sokn. 4- 96 Døpte 1920-1940 111-117 Døde 1938-1940 126-158 Konfirmerte 1919-1940 172-195 Vigde 1820-1940 214-257 Døde 1920-1937 258 Døde 1928-1937

Sjeleregister

ca. 1775 02 Hele prestegjeldet

Haus

Kirkesokn: Haus, Bruvik (-1868, 1968-), Gjerstad, Mjelde (-1864), Stamnes (-1868), Arna (1864-1967), Ytre Arna (1955-1967). Mjelde ble slått sammen med Haus sokn i 1864. Ytre Arna ble skilt ut som eget sokn 1955. Avgang: Bruvik og Stamnes sokn ble skilt ut som Bruvik prestegjeld 1869. Arna og Ytre Arna sokn ble skilt ut i 1967 som Arna prestegjeld. Haus prestegjeld ble overført til Oster¢y 1975. Tilgang: Bruvik sokn fr Bruvik prestegjeld 1968.

Ministerialbøker

A 1 1691-1712 05 Hele prestegjeldet 1b Uekte barns dåp 1703 2 Uekte barns dåp 1694-1697 9b Uekte barns dåp 1698-1701 12-125 Kronologisk ført 1691-1706 130-170 Ført rubrikkvis 1710-1712 176 Uekte barns dåp 1710-1712 177 Døpte barn fra Hamre 1704-1705 178 Uekte barns dåp 1703-1706 180c Stempla papir 1692 om vigsel

A 2 1707-1709 02 Hele prestegjeldet 1- 44 Rubrikkvis ført innen hvert år 1707-1709 45b Uekte barns dåp 1709

A 3 1713-1722 04 Hele prestegjeldet 124 blad. Rubrikkvis ført innen hvert år 1713-1722

A 4 1723-1733 05 Hele prestegjeldet 1-176 Rubrikkvis ført innen hvert år 1723-1733

A 5 1733-1747 06 Hele prestegjeldet 1-206 Rubrikkvis ført innen hvert år 1733-1747

A 6 1748-1758 06 Hele prestegjeldet 1-152 Døpte 1748-1758 160-175 Forlovede og vigde 1748-1753 176-178 Konfirmerte 1748-1751

A 7 1748-1766 06 Hele prestegjeldet 1-182 Dagsregister, introduksjon og gravfesting 1748-1766 178b Visitasjonsmerknad 1766 182b Merknad 1766 av soknepresten

A 8 1754-1769 06 Hele prestegjeldet 2-138 Døpte 1759-1769 146-182 Vigde 1754-1769 186b Merknad 1769 av soknepresten

A 9 1767-1781 08 Hele prestegjeldet 2- 69 Dagsregister med introduksjon og gravfesting 1767-1770 71- 88 Døpte 1770 89 Tabell for 1770 90- 93 Forlovede og vigde 1770 94-547 Dagsregister med gravfesting, døpte og vigde 1771-1781 548 Tabell 1781

A 10 1782-1796 09 Hele prestegjeldet 2-281 Dagsregister, døpte (-1795), døde og vigde 1782-1796 281b Merknad av soknepresten 1796

A 11 1796-1816 09 Hele prestegjeldet 2- 9 Døpte 1796 10-272 Dagsregister, døpte, vigde og gravfeste 1797-1815 272-284 Dagsregister 1816-1820 285 Merknad av soknepresten 1821

A 12 1816-1821 07 Hele prestegjeldet 1-95 Døpte 1816-1820 1-14b Døpte 1820 94-114 Døde 1816-1820 117-118 Døde 1820 187-201 Vigde 1816-1820 232-255 Konfirmerte 1816-1820 278-280 Utflyttede 1816-1821 300-303 Innflyttede 1816-1821 322-373 Jamføringsregister 1816-1821

A 13 1821-1827 11 Hele prestegjeldet 1-147 Døpte 1821-1827 210-255 Konfirmerte 1821-1827 256-295 Vigde 1821-1826 296-329 Døde og dødfødte 1821-1827 346-363 Inn- og utflyttede 1821-1827 370-373 Vigde 1826-1827 380-427 Vaksinerte 1821-1827 451-494 Dagsregister 1821-1827

A 14 1827-1838 09 Hele prestegjeldet 1-117 Døpte 1827-1838 118-162 Konfirmerte 1828-1838 190-226 Vigde 1828-1838 238-277 Døde og dødfødte 1827-1838 310-322 Inn- og utflyttede 1828-1838 334-382 Vaksinerte 1828-1838 408-439 Dagsregister 1827-1838

A 15 1838-1847 13 Hele prestegjeldet 1-143 Døpte 1838-1847 167-234 Konfirmerte 1839-1847 242-289 Vigde 1838-1847 290-335 Døde og dødfødte 1838-1847 361-384 Inn- og utflyttede 1839-1847 384-440 Vaksinerte 1839-1847 460-492 Dagsregister 1839-1847

A 16 I 1848-1857 09 Hele prestegjeldet1-156 Døpte 1848-1847 157-233 Konfirmerte 1848-1857

A 16 II 1848-1857 08 Hele prestegjeldet 257-307 Vigde 1858-1857 319-365 Døde og dødfødte 1847-1857 375-411 Inn- og utflyttede 1848-1857 425-475 Vaksinerte 1848-1857 491-526 Dagsregister 1848-1857

A 17 1858-1870 15 Hele prestegjeldet 5-181 Døpte 1858-1870 183-260 Konfirmerte 1858-1868, forts. fol. 404b 261-309 Vigde 1858-1870 323-366 Døde og dødfødte 1858-1870 373-393 Inn- og utflyttede 1858-1870 404-417 Konfirmerte 1868-1870 421-475 Vaksinerte 1858-1867 477-509 Dagsregister 1858-1870 516 Utmeldte 1860-1862 517 Borgerlig vigde 1860 517b Fødte dissentere 1860-1870

A 18 1871-1877 07 Hele prestegjeldet 3- 98 Døpte 1871-1877 183-225 Konfirmerte 1871-1877 271-294 Vigde 1871-1877 319-350 Døde og dødfødte 1870-1877 361-368 Inn- og utflyttede 1871-1877 381-397 Dagsregister 1871-1877 428b Fødte dissentere 1873-1880

A 19 I 1878-1886 07 Hele prestegjeldet 0-156 Døpte 1878-1886 166-168 Dødfødte 1878-1886 183-229 Konfirmerte 1878-1886

A 19 II 1878-1886 04 Hele prestegjeldet 248-278 Vigde 1878-1886 301-302 Vigde dissentere 1886 303-341 Døde 1878-1886 365-366 Døde dissentere 1880-1884 368-371 Innflyttedede 1878-1886 388-397 Utflyttedede 1878-1886 423 Utmeldte 1884 438-458 Dagsregister 1878-1886

B 1 1887-1898 06 Haus sokn 3- 60 Døpte 1887-1898 63- 64 Dødfødte 1887-1892 67- 85 Konfirmerte 1887-1898 87- 98 Vigde 1887-1898 103-104 Vigde dissentere 1898 105-121 Døde 1887-1898 123-124 Innflyttede 1888-1898 129-133 Utflyttede 1887-1898 135-136 Innmeldte 1897 139-140 Utmeldte 1898 143-179 Dagsregister 1887-1898

B 2 1899-1912 07 Haus sokn. Døpte 1899-1912 72- 72 Døpte dissentere 1906 74- 76 Dødfødte 1899-1912 78-111.1 Konfirmerte 1899-1912 112-124 Vigde 1899-1912 133-134 Vigde dissentere 1899 136-155 Døde 1899-1912 164-165 Innflyttede 1899-1910 170-173 Utflyttede 1899-1912 176-177 Innmeldte 1899-1900 180-181 Utmeldte 1910

C 1 1887-1899 05 Gjerstad sokn 3- 61 Døpte 1887-1899 61- 62 Døpte dissentere 1888 63- 64 Dødfødte 1887-1898 67- 85 Konfirmerte 1887-1899 87- 98 Vigde 1887-1899 103-104 Vigde dissentere 1888, 1895 105-121 Døde 1887-1899 123-124 Innflyttede 1887-1899 129-132 Utflyttede 1887-1899 139-140 Utmeldte 1894

C 2 1900-1915 06 Gjerstad sokn. 4- 63 Døpte 1900-1915 100-102 Dødfødte 1900-1915 106-150 Konfirmerte 1900-1915 150-162 Vigde 1900-1915 178-179 Vigde dissentere 1912 180-205 Døde 1900-1916 216 Innflyttede 1901, 1914 224-226 Utflyttede 1900-1916 236-237 Utmeldte 1902-1908

Klokkerbøker

A 1 1830-1855 05 Hele prestegjeldet. 1- 66 Døpte 1830, 1834-1855 67-110 Døde 1842-1855 111-120 Døde 1830-1837 121-156Vigde 1830-1850 Boka er ombunden og heilrestaurert, etter at store delar av boka var sterkt skadd.

B 1 1869-1878 03 Haus sokn 6- 39 Døpte 1869-1878 66- 79 Konfirmerte 1870-1877 96-106 Vigde 1870-1878 118-130 Døde 1870-1878

B 2 1878-1884 03 Haus sokn 1- 43 Døpte 1878-1884 45- 46 Dødfødte 1878-1884 50- 65 Konfirmerte 1878-1884 65- 85 Vigde 1878-1884 94-103 Døde 1878-1884 137-142 Dagsregister 1878-1883

B 3 1885-1899 05 Haus sokn 1- 59 Døpte 1885-1899 60 Dødfødte 1885 69- 88 Konfirmerte 1885-1899 109-123 Vigde 1885-1899 139-155 Døde 1885-1899

B 4 1900-1921 06 Haus sokn 5- 78 Døpte 1900-1921 123-171 Konfirmerte 1900-1921 177-198 Vigde 1900-1921 207-239 Døde 1900-1921

C 1 1869-1878 02 Gjerstad sokn 6- 30 Døpte 1869-1878 66- 78 Konfirmerte 1870-1877 96-102 Vigde 1870-1877 118-126 Døde 1869-1878

C 2 1878-1892 03 Gjerstad sokn 1- 42 Døpte 1878-1892 43 Døpte dissentere 1888 44 Dødfødte 1879-1892 50- 67 Konfirmerte 1878-1892 75- 87 Vigde 1878-1892 94-110 Døde 1878-1892 137-139 Dagsregister 1878-1884

C 3 1893-1906 05 Gjerstad sokn 5- 71 Døpte 1893-1906 80 Dødfødte 1893-1902 85-119 Konfirmerte 1893-1906 121-135 Vigde 1893-1906 143-167 Døde 1893-1906

C 4 1907-1922 04 Gjerstad sokn 4- 62 Døpte 1907-1922 64- 92 Konfirmerte 1907-1921 94-106 Vigde 1907-1922 108-127 Døde 1907-1922

Kirkebøker ført av residerende kapellan

A 1 1821-1841 03 Mjelde, Stamnes og Bruvik sokn 1- 60 Dagsregister 1821-1841 60- 71 Konfirmerte 1832-1839 72- 92 Konfirmerte 1821-1831, forts. fol. 60b

A 2 1841-1850 03 Mjelde, Stamnes og Bruvik sokn 1- 60 Dagsregister 1841-1851 60- 92 Konfirmerte 1841-1850

A 3 1850-1867 02 Mjelde, Stamnes og Bruvik sokn 1- 31 Dagsregister 1850-1868 61- 84 Konfirmerte 1850-1867

Sjeleregister

1776 01 Hele prestegjeldet

Herdla

Kirkesokn: Herdla (1869-1970), Hjelme (1916-1966) og Blomvåg (1964-1966). Utskilt fra Manger i 1869. Blomvåg utskilt fra Herdla sokn i 1964. Tilgang: Hjelme sokn overført fra Manger 1916. Avgang: Hjelme og Blomvåg sokn ble skilt ut som Øygarden prestegjeld i 1966. Herdla sokn ble overført til Askøy 1970.

Ministerialbøker

A 1 1855-1869 03 Hele prestegjeldet utdrag av Manger kirkebok av det som gjeld Herdla sokn. 2- 33 Døpte 1855-1869 36- 51 Konfirmerte 1855-1869 56- 64 Vigde 1855-1869 74- 86 Døde 1855-1869

A 2 1869-1877 06 Hele prestegjeldet 5- 56 Døpte 1869-1877 76-101 Konfirmerte 1870-1877 106-127 Vigde 1869-1877 130-153 Døde 1869-1877 154-161 Inn- og utflyttede 1870-1877 164-175 Dagsregister 1869-1877

A 3 1878-1890 10 Hele prestegjeldet 1-119 Døpte 1878-1890 123-127 Dødfødte 1878-1890 131-185 Konfirmerte 1878-1890 193-230 Vigde 1878-1890 245-289 Døde 1878-1890 303-305 Innflyttede 1878-1890 313-315 Utflyttede 1878-1890 335-370 Dagsregister 1878-1890

A 4 1891-1905 10 Hele prestegjeldet 1-130 Døpte 1891-1905 134-137 Dødfødte 1891-1904 140-195 Konfirmerte 1891-1902 196-230 Vigde 1891-1904 246-290 Døde 1891-1905 306 Innflyttede 1892-1903 314-317 Utflyttede 1891-1904 330-331 Utmeldte 1898

A 5 1905-1918 08 Herdla sokn. 1-136 Fødte 1905-1918 137-139 Dødfødte 1905-1921 143-172 Vigde 1905-1918 183-232 Døde 1905-1918 233 Innflyttede 1907-1918 237-238 Utflyttede 1905-1918 245-246 Innmeldte 1911-1915 247-248 Utmeldte 1912-1916

B 1 1902-1921 05 Hjelme sokn. 4- 53 Døypte 1902-1921 54- 55 Dødfødde 1902-1922 56- 81 Konfirmerte 1902-1921 82- 94 Vigde 1902-1921 102-124 Døde 1902-1921128 Innflytta 1921 132-133 Utflytta 1902-1921 138-139 Utmelde 1906, 1916

Klokkerbøker

A 1 1859-1880 05 Herdla sokn 1- 58 Døpte 1859-1880 58- 79 Vigde 1880 84- 93 Konfirmerte 1876-1880 101-116 Konfirmerte 1859-1875 117-132 Vigde 1859-1879 133-174 Døde 1859-1880

A 2 1881-1888 04 Herdla sokn 5- 63 Døpte 1881-1888 65- 84 Konfirmerte 1881-1888 101-113 Vigde 1881-1888 119 Vigde 1888 121-141 Døde 1881-1888

A 3 1889-1899 05 Herdla sokn 5- 82 Døpte 1889-1899 85-118 Konfirmerte 1889-1899 119-133 Vigde 1889-1899 153-179 Døde 1889-1899

A 4 1902-1923 03 Herdla sokn 5- 99 Konfirmerte 1902-1923

Fødselsregister

A 1 1916-1929 08 Herdla sokn Fødte 1916-1929

Hosanger

Kirkesokn: Hosanger (1749-1967), Eksingedal (1881-1967), Mo (1749-1967) og Seim (1749-1884). Utskilt fra Hamre 1749, nedlagt 1967. Eksingedal sokn utskilt fra Mo i 1881. Tilgang: Gnr. 93 fra Evanger sokn i Voss til Mo sokn i 1867. Gnr. 19/1-5, 7-8 overført fra Myking sokn, Lindås prestegjeld til Hosanger sokn 1930. Avgang: Seim sokn overført til Alversund 1885. Hosanger sokn overført til Hamre 1967. Eksingedal sokn til Bruvik 1967. Mo sokn til Osterfjorden 1967.

Ministerialbøker

A 1 1750-1766 03 Hele prestegjeldet 1- 26 Dagsregister 1750-1766 30- 59 Døpte 1750-1765 60- 63 Døde i Hosanger sokn 1750-1766 70- 72 Døde i Seim sokn 1750-1766 78- 79 Døde i Mo sokn med Flatekval kapell 1750-1766 88-109 Forlovede og vigde 1750-1766 110-116 Konfirmerte 1751-1766 120-137 Kommunikanter 1750-1754 138 Offentlig skrifte 1750-1764 Blad 66, 82-83 og 119 er borte.

A 2 1766-1793 04 Hele prestegjeldet 2- 36 Dagsregister 1767-1793 37- 81 Døpte 1766-1793, forts. fol. 127 82- 88 Døde i Hosanger sokn 1767-1793 90- 92 Døde i Seim sokn 1767-1793 94- 96 Døde i Mo sokn 1767-1793 98-125 Forlovede og vigde 1766-1793 127-128 Døpte 1793 129-135 Konfirmerte 1766-1793 137b Statistikk over dødfødte 1787-1797 138 Offentlig skrifte 1767 138b Påtegnelser på latin og gresk 1769

A 3 1793-1811 06 Hele prestegjeldet 1- 20 Dagsregister 1794-1811 22 Forlovede og vigde 1811 30- 64 Døpte 1794-1811 64- 69 Forlovede og vigde 1805-1811, forts. fol. 22 70- 76 Døde 1794-1811 79- 91 Forlovede og vigde 1794-1805 92 Inn- og utflyttede med attest 1798 93- 98 Konfirmerte 1794-1811 Blada 26, 28 og 77 er borte, To blad har nummer 64.

A 4 1811-1821 02 Hele prestegjeldet 1- 22 Dagsregister 1812-1824 47- 56 Døpte 1812-1815 96- 98 Døde 1812-1815, merknad etter Haus kirkebok 1814 142-156 Forlovede og vigde 1812-1821 189-190 Konfirmerte 1812-1815 236 Inn- og utflyttede med attest 1811-1814

A 5 1815-1824 05 Hele prestegjeldet 1- 31 Døpte Hosanger sokn 1815-1824 32- 46 Døpte Seim sokn 1815-1824 62- 76 Døpte Mo sokn 1815-1824 94-105 Døde Hosanger sokn 1815-1824 125-129 Døde Seim sokn 1816-1824 156-160 Døde Mo sokn 1815-1824 188-195 Vigde Hosanger sokn 1815-1824 219-221 Vigde Seim sokn 1816-1824 226-228 Vigde Mo sokn 1816-1824 234-241 Konfirmerte Hosanger sokn 1817-1823 250-253 Konfirmerte Seim sokn 1817-1823 265-268 Konfirmerte Mo sokn 1817-1824 280-283, 288-290, 295-296 Utflyttede 1816-1824 302-325-339, 340-346, 355-361 Jamføringsskjema 1816-1824

A 6 1824-1835 12 Hele prestegjeldet 1-115 Døpte 1825-1835 124-170 Konfirmerte 1825-1834 173-209 Vigde 1825-1835 210-265 Døde og Dødfødte 1824-1835 272-283 Inn- og utflyttede 1825-1835 284-325 Vaksinerte 1826-1835 332-361 Dagsregister 1824-1835

A 7 1835-1848 09 Hele prestegjeldet 1-109 Døpte 1835-1848 110-115 Konfirmerte 1847-1848 116-163 Konfirmerte 1836-1847, forts. fol. 110b 164-201 Vigde 1836-1847, forts. fol. 251b 202-244 Døde og Dødfødte 1835-1848 251-256 Vigde 1847-1848 262-277 Inn- og utflyttede 1835-1848, forts. fol. 319b 278-314 Vaksinerte 1836-1848 319-321 Inn- og utflyttede 1848 324-356 Dagsregister 1835-1848

A 8 1849-1863 12 Hele prestegjeldet 1-116 Døpte 1849-1863 117-166 Konfirmerte 1849-1863 173-258 Døde og Dødfødte 1849-1863 274-276 Vaksinerte 1863 279-298 Inn- og utflyttede 1849-1863 299-338 Vaksinerte 1849-1862, forts. fol. 274b 339-364 Dagsregister 1849-1863

A 9 1864-1877 13 Hele prestegjeldet 4-121 Døpte 1864-1876 124-177 Konfirmerte 1864-1876, forts. fol. 304b 178-221 Vigde 1864-1874, forts. fol. 334b 222-271 Døde og Dødfødte 1863-1876, forts. fol. 354b 272-279 Innflyttede 1864-1876 273-307 Utflyttede 1866-1877 304b-307 Konfirmerte 1876 308- 320 Vaksinerte 1864-1867 320b-329 Dagsregister 1874-1876 334b-345 Vigde 1874-1876 354b-385 Dagsregister 359-385, forts. fol. 320b 386b Liste over attestar for kjøp av rottegift 1864-1876

A 10 1877-1879 03 Hele prestegjeldet 3- 32 Døpte 1877-1879, forts. fol. 100b 33- 48 Konfirmerte 1877-1879 49- 59 Vigde 1877-1879 65- 76 Døde og Dødfødte 1877-1879 77- 85 Inn- og utflyttede 1877-1879 89- 98 Dagsregister 1877-1879 99b-100 Døpte 1879

B 1 1880-1896 09 Hosanger sokn. 4- 74 Levende fødte 1880-1896 74- 75 Levende fødte dissentere 1889-1892 76- 80 Dødfødte 1880-1895 88-129 Konfirmerte 1880-1896 148-179 Vigde 1880-1896 196-229 Døde 1880-1896 256b Innflyttede 1880-1889 280-286 Utflyttede 1880-1885 314-315 Innmeldte 1896 320-321 Utmeldte 1885-1893 326-361 Dagsregister

C 1 1880-1900 04 Mo sokn. 4- 28 Levende fødte 1880-1900 28- 30 Dødfødte 1880-1898 32- 51 Konfirmerte 1880-1900 52- 62 Vigde 1880-1900 64- 65 Vigde Eksingedalen sokn 1881 68- 78 Døde 1880-1900 85- 86 Døde Eksingedalen sokn 1881 88 Innflyttede 1880-1893 96- 98 Utflyttede 1880-1900 108 Innmeldte 1899 110-111 Utmeldte 1894-1899

C 2 1901-1925 04 Mo sokn. 4- 29 Levende fødte 1901-1925 44- 45 Dødfødte 1902-1916 48- 67 Konfirmerte 1901-1925 68- 77 Vigde 1901-1925 84- 97 Døde 1901-1922, framhald fol. 99b 98 Innflyttede 1907-1909 99-102 Døde 1922-1925 102-103 Utflyttede 1901-1923 110-111 Utmeldte 1916

D 1 1896-1922 03 Vike kapellsokn. 4- 25 Levende fødte 1896-1922 44 Dødfødte 1902-1918 48- 54 Konfirmerte 1896-1916 68- 74 Vigde 1897-1921 84- 94 Døde 1896-1922 98 Innflyttede 1903-1908 102 Utflyttede 1907-1916

Klokkerbøker

A 1 1816-1856 06 Hele prestegjeldet 3- 92 Døpte 1816-1856 94-116 Døde 1816-1856 141-144 Døde 1816-1824 Seims Sogn 165-169 Døde 1816-1825 Mo Sogn 188-201 Vigde 1816-1856 210-213 Vigde 1816-1825 Seims Sogn 221-223 Vigde 1816-1825 Mo sokn 232-238 Konfirmerte 1817-1823 255-258 Konfirmerte 1817-1823 Seim sokn 267-271 Konfirmerte 1817-1824 Mo sokn 278-280 Utflyttede 1816-1825 289-290 Utflyttede 1816-1825 Seim sokn 295-296 Utflyttede 1817-1824 Mo sokn 300-302 Innflyttede 1816-1825 311-312 Innflyttede 1816-1824 Seim Sokn

A 2 1857-1881 08 Hosanger sokn 6-104 Døpte 1857-1878 106-154 Konfirmerte 1857-1880 156-204 Vigde 1857-1881 206-240 Døde 1857-1881 244-264 Døpte 1878-1881 266-271 Dagsregister 1857-1881

A 3 I 1882-1903 05 Hosanger sokn 5-116 Døpte 1882-1903

A 3 II 1882-1903 05 Hosanger sokn 152-154 Døde 1903 165-211 Konfirmerte 1882-1903 215-249 Vigde 1882-1903 265-303 Døde 1882-1902

A 4 1904-1927 09 Hosanger sokn 5- 96 Døpte 1904-1927 115-161 Konfirmerte 1904-1927 165-189 Vigde 1904-1927 205-249 Døde 1904-1927

Sjeleregistre

1790 01 Hosanger sokn

1790 01 Seim sokn

Husnes

Kirkesokn: Husnes og Holmedal. Eget prestegjeld 1968 med Husnes sokn fra Kvinnherad og Holmedal sokn fra Skånevik, samt gnr. 1-6 og gnr. 154/8 fra Eid sokn i Fjelberg til Husnes sokn. Avgang: Gnr. 1-9 av Holmedal sokn ble skilt ut og overført til Eid sokn, Fjelberg 1968.

Klokkerbøker

A 1 1856-1880 04 Husnes sokn 2- 79 Døpte 1856-1880 80- 94 Konfirmerte 1856-1879 99-110 Vigde 1856-1879 117-128 Døde 1856-1880

A 2 1881-1917 05 Husnes sokn 5- 71 Døpte 1881-1917 74- 75 Dødfødte 1882-1895 83-115 Konfirmerte 1881-1914 117-132 Vigde 1881-1915 139-154 Døde 1881-1915

A 3 1915-1936 04 Husnes sokn. 4- 41 Døpte 1917-1936 69- 99 Konfirmerte 1915-1936 105-119 Vigde 1917-1936 121-138 Døde 1916-1936

B 1 1860-1883 05 Holmedal sokn 1-119 Døpte 1860-1883 122-199 Konfirmerte 1860-1882 216-217 Døpte 1883 242-283 Vigde 1860-1883 366-411 Døde 1860-1883

B 2 1884-1914 07 Holmedal sokn 5- 89 Døpte 1884-1914 90-92 Dødfødte 1887-1913 97-138 Konfirmerte 1884-1914 157-176 Vigde 1884-1914 197-228 Døde 1884-1914

Kvam

Kirkesokn: Vikøy og Øystese. Navneskifte fra Vikør til Kvam 1911, navneskifte fra Kvam til Vikøy. Tilgang: Gnr. 79 overført fra Kinsarvik sokn i Ullensvang til Øystese sokn 1882. Gnr. 38-49 ble overført fra Jondal sokn i Strandebarm til Vikøy sokn 1965. Avgang: Gnr. 80-82 ble overført fra Øystese sokn til Kinsarvik sokn i Ullensvang 1965.

Ministerialbøker

A 1 1690-1741 04 Øystese sokn 1- 7 Døpte i Kvam 1690-1695 8- 11 Døpte i Øystese 1690-1694 12 Døde i Øystese 1690-1694 13 Vigde 14-183 Forretningene for Øystese kronologisk 1695-1741

A 2 1696-1741 03 Vikøy sokn 2-106 Forretningene for Vikøy kronologisk 1695-1741

A 3 1743-1795 07 Vikøy sokn 1- 56 Forretningene for Vikøy kronologisk 1743-1759 57-141 Døpte, dagsregister, introduserte 1760-1795 150-178 Forlovede og vigde 1760-1795 199-224 Døde og begravde 1760-1795 250-262 Konfirmerte 1760-1795 Fol. 123 og 270 er borte (begge truleg blanke).

A 4 1743-1795 07 Øystese sokn 1- 61 Forretningene for Øystese kronologisk 1743-1759 61-148 Døpte, dagsregister, introduserte 1760-1795 150-180 Forlovede og vigde 1760-1795 199-229 Døde og begravde 1760-1795 250-264 Konfirmerte 1760-1795

A 5 1796-1832 07 Hele prestegjeldet 2- 86 Døpte, introduserte, dagsregister 1796-1830 85- 90 Dagsregister 1830-1832 140-147 Døde 1796-1819 148-164 Lysninger 1893-1904 169-182 Forlovede og vigde 1796-1818 183-209 Lysninger 1877-1892 210-214 Konfirmerte 1796-1818 215-284 Lysninger 1830-1863 Fol. 260 mangler (trolig oversprunget ved foliering).

A 6 1818-1832 06 Hele prestegjeldet 1-91 Døpte 1818-1832 94-104 Døde 1818-1832 188-204 Vigde 1818-1832 234-252 Konfirmerte 1818-1832 280-283 Utflyttede 1818-1831 302 Innflyttede 1818-1831 324-352 Jamføringsregister 1819-1832

A 7 1832-1843 04 Hele prestegjeldet 5- 48 Døpte 1832-1843 49- 71 Konfirmerte 1832-1843 81- 96 Vigde 1832-1843 101-117 Døde og dødfødte 1832-1843 141-146 Inn- og utflyttede 1833-1843 149-168 Vaksinerte 1833-1843 189-202 Dagsregister 1832-1843

A 8 1844-1863 11 Hele prestegjeldet 1-117 Døpte 1844-1863 121-160 Døde og dødfødte 1844-1863 181-229 Konfirmerte 1844-1863 241-293 Vigde 1844-1863 301-343 Vaksinerte 1845-1863 361-372 Inn- og utflyttede 1844-1863 373-394 Dagsregister 1844-1863

A 9 1864-1879 11 Hele prestegjeldet 4-134 Døpte 1864-1879 138-184 Døde og dødfødte 1864-1879 190-251 Konfirmerte 1844-1879 252-300 Vigde 1864-1879 314-325 Vaksinerte 1864-1867 326-335 Dagsregister 1878-1879 366-382 Inn-og utflyttede 1864-1879 388-419 Dagsregister 1864-1878

B 1 1880-1908 09 Vikøy sokn. 4-102 Døpte 1880-1908 100-101 Fødd dissentar 1890 104-107 Dødfødte 1882-1908 114-163 Konfirmerte 1880-1908 164-197 Vigde 1880-1908 212-244 Døde 1880-1908 260-262 Innflyttede 1880-1907 270-277 Utflyttede 1880-1908 288-289 Utmeldte 1883-1932

C 1 1880-1906 10 Øystese sokn. 4-123 Døpte 1880-1906 124-128 Dødfødte 1880-1906 134-186 Konfirmerte 1880-1906 198-224 Vigde 1880-1906 248-282 Døde 1880-1906 308-310 Innflyttede 1881-1906 318-325 Utflyttede 1880-1906 332-333 Innmeldte 1890, 1899 336-337 Utmeldte 1890-1900

Klokkerbøker

A 1 1818-1832 05 Hele prestegjeldet 1- 91 Døpte 1818-1832 94-103 Døde 1818-1832 188-202 Vigde 1818-1832 234-252 Konfirmerte 1819-1932 280-282 Utflyttede 1819-1826 302 Innflyttede 1819-1831 324-350 Jamføringsregister 1818-1832

B 1 1852-1870 03 Vikøy sokn 3- 38 Døpte 1852-1870 39- 47 Døde 1852-1870 57- 68 Konfirmerte 1852-1870 75- 87 Vigde 1852-1870

B 2 1870-1883 03 Vikøy sokn 3- 41 Døpte 1871-1883 42 Konfirmerte 1883 51- 58 Døde 1871-1883 60 Vigde 1883 64- 77 Konfirmerte 1871-1882 78- 92 Vigde 1871-1882

B 3 1884-1916 08 Vikøy sokn 5-123 Døpte 1884-1916 124-126 Dødfødte 1884-1916 133-172 Konfirmerte 1884-1916 191-220 Vigde 1884-1916 239-279 Døde 1884-1916 280-281 Innflyttede 1885-1910 286-292 Utflyttede 1884-1915 303 Utmeldte

C 1 1852-1862 03 Øystese sokn 3- 38 Døpte 1852-1862 39- 48 Døde 1852-1862 60- 69 Konfirmerte 1852-1862 89- 99 Vigde 1852-1862

C 2 1863-1880 04 Øystese sokn 1- 67 Døpte 1863-1880 68- 87 Døde 1863-1880 88-105 Konfirmerte 1863-1880 108-126 Vigde 1863-1880

C 3 1881-1905 08 Øystese sokn 5-124 Døpte 1881-1905 126-173 Konfirmerte 1881-1905 186-214 Vigde 1881-1905 236-272 Døde 1881-1905

C 4 1906-1931 10 Øystese sokn 4-134 Døpte 1906-1931 134-137 Dødfødte 1906-1931 140-186 Konfirmerte 1906-1930 200-229 Vigde 1906-1931 236-279 Døde 1906-1931 286-287 Innflyttede 1906-1917 292-294 Utflyttede 1906-1919 308-309 Utmelde 1913-1918

Sjeleregister

1811 01 Hele prestegjeldet

Kvinnherad

Kirkesokn: Kvinnherad, Hatlestrand (1885-), Husnes (til 1968), Ølve og Ænes. Hatlestrand sokn ble utskilt fra Kvinnherad sokn i 1885. Avgang: Husnes sokn ble skilt ut som eget prestegjeld 1968. Gnr. 24 vart skilt ut frå Ølve sokn til Strandvik sokn i Fusa prestegjeld 1937. Tilgang: Gnr. 104 ble overført fra Holmedal sokn i Skånevik til Kvinnherad sokn 1854. Gnr. 125-127 ble overført fra Onarheim sokn i Tysnes til Ølve 1907. Gnr. 20/3 ble overført fra Holmedal sokn i Skånevik til Kvinnherad sokn 1930.

Ministerialbøker

A 1 1669-1709 01 Hele prestegjeldet 1- 2 Selvbiografiske opplysn. Peter Henrichsen - 1671 3 Dåp 1670, 1672 Rosenkrantz 4- 34 Døpte 1669-1709

A 2 1710-1753 06 Hele prestegjeldet 1-338 Kronologisk ført 1710-1753 341 Konfirmanter 1769

A 3 1754-1777 07 Hele prestegjeldet 1-468 Kronologisk ført 1754-1777 471 Utdelte biblar av Stistrupske legat 1772

A 4 1778-1811 04 Hele prestegjeldet 1-181 Kronologisk ført 1778-1811 På omslaget har Hertzberg skrevet at det er sett "w" under navnene på de døpte som var innpoda med vaksine.

A 5 1811-1835 05 Hele prestegjeldet 1- 49 Kronologisk ført 1811-1829 49b- 99 Døpte 1822-1835 151-162 Konfirmerte 1822-1834 179-195 Vigde 1822-1835 203-218 Døde 1822-1835 227-230 Inn- og utflyttede 1822-1835 239-245 Vaksinerte 1822-1833 289-316 Dagsregister 1822-1835 386 Biskop Neumanns visitasjonsmerknad 1832 Blada 321-382 er tatt ut.

A 6 1835-1843 07 Hele prestegjeldet 1- 96 Døpte 1835-1843 106-135 Konfirmerte 1835-1842 178-200 Vigde 1835-1843 226-246 Døde og dødfødte 1835-1843 298-302 Inn- og utflyttede 1835-1842 322-348 Vaksinerte 1835-1842 384-407 Dagsregister 1835-1843

A 7 1843-1853 10 Hele prestegjeldet 1-133 Døpte 1843-1853, forts. fol. 302 134-167 Konfirmerte 1843-1853 180 Vaksinerte 1853 182-212 Vigde 1843-1853 213-252 Døde og Dødfødte 1843-1853 253-266 Inn- og utflyttede 1843-1853 267-301 Vaksinerte 1843-1853 302 Døpte 1853 303-342 Dagsregister 1843-1853

A 8 1854-1872 10 Hele prestegjeldet 4-126 Døpte 1854-1872 145-182 Konfirmerte 1854-1866 183-218 Vigde 1854-1872 219-262 Døde og Dødfødte 1854-1872 263-276 Inn-og utflyttede 1854-1866 277-310 Vaksinerte 1854-1867 313-344 Dagsregister 1854-1868

A 9 1873-1886 04 Hele prestegjeldet 1- 44 Døpte 1873-1879 45- 81 Døpte 1880-1886 172-192 Vigde 1873-1886 251-286 Døde og dødfødte 1873-1886

A 10 1867-1886 03 Hele prestegjeldet 1- 62 Konfirmerte 1867-1886 106-114 Inn- og utflyttede 1868-1886 134-135 Utmeldte 1877-1881 136-166 Dagsregister 1868-1886

B 1 1887-1921 10 Kvinnherad sokn. 4-115 Levende fødte 1887-1921 136-137 Dødfødte 1887-1919 142-207 Konfirmerte 1887-1919 208-231 Vigde 1887-1921 262-308 Døde 1887-1921 322-325 Innflyttede 1887-1912 332-340 Utflyttede 1887-1914 344-345 Innmeldte 1922

C 1 1885-1912 03 Hatlestrand sokn.4- 30 Levande fødde 1885-1912 36- 37 Dødfødde 1888-1908 38- 53 Konfirmerte 1887-1912 54- 59 Vigde 1886-1913 66- 76 Døde 1885-1912 82 Innflytte 1887-1904 86- 88 Utflytte 1887-1915 92- 93 Innmelde 1903-1905 94- 95 Utmelde 1894

D 1 1887-1910 05 Husnes sokn 4- 59 Døpte 1887-1910 60- 62 Dødfødte 1888-1910 64- 91 Konfirmerte 1887-1905 92-101 Vigde 1887-1910 116-130 Døde 1887-1910 136-137 Innflyttede 1887-1909 142-146 Utflyttede 1887-1910

E 1 1887-1912 04 Ølve sokn.4- 39 Levande fødde 1887-1912 48- 49 Dødfødde 1889-1911 52- 74 Konfirmerte 1887-1910, framhald fol. 125 74- 81 Vigde 1887-1912 92-104 Døde 1887-1912 112 Innflytte 1888-1907 116-119 Utflytte 1887-1911 125-126 Konfirmerte 1911

F 1 1887-1912 04 Ænes sokn. 4- 38 Levande fødde 1887-1912 48- 49 Dødfødde 1889-1909 52- 72 Konfirmerte 1887-1912 74- 81 Vigde 1887-1912 92-102 Døde 1887-1912 112 Innflytte 1889-1909 116-118 Utflytte 1887-1911 122-123 Innmelde 1911 124-126 Utmelde 1894-1911

G 1 1920-1927 02 Uskedalen sokn. 4- 7 Døpte 1920-1921, 1927 60- 61 Konfirmerte 1920-1921 90- 92 Vigde 1920-1927 110-112 Døde 1920-1921, 1927

Klokkerbøker

A 1 1856-1873 05 Kvinnherad sokn 1- 88 Døpte 1856-1873 100-127 Konfirmerte 1856-1873 128-149 Vigde 1856-1873 155-174 Døde 1856-1873

A 2 1873-1900 08 Kvinnherad sokn 2-114 Døpte 1874-1900 116-161 Konfirmerte 1873-1900 166-191 Vigde 1874-1900 198-203 Døde 1897-1900 208-237 Døde 1874-1896

A 2A 1901-1911 05 Kvinnherad sokn 4- 59 Døpte 1901-1911 64- 86 Konfirmerte 1901-1911 92-104 Vigde 1901-1911 116-134 Døde 1901-1911 208-237 Døde 1874-1896

B 1 1885-1925 03 Hatlestrand sokn 5- 35 Døpte 1885-1925 36- 37 Dødfødte 1888-1919 39- 53 Konfirmerte 1886-1925 55- 62 Vigde 1886-1925 67- 81 Døde 1886-1925

D 1 1856-1905 05 Ænes sokn 2- 51 Døpte 1856-1905 60- 79 Konfirmerte 1856-1898 80- 88 Vigde 1856-1891 90-120 Døde 1856-1905 124-130 Konfirmerte 1899-1905 131-134 Vigde 1892-1905

D 2 1906-1926 03 Ænes sokn 5- 25 Døpte 1906-1926 53- 73 Konfirmerte 1906-1926 75- 78 Vigde 1906-1926 93-104 Døde 1906-1926

E 1 1885-1921 05 Ølve sokn 5- 62 Døpte 1885-1921 74- 75 Dødfødte 1887-1899 83-115 Konfirmerte 1885-1921 117-124 Vigde 1885-1921 139-152 Døde 1885-1921

E 2 1922-1940 04 Ølve sokn. 4- 36 Døpte 1922-1940 75- 92 Konfirmerte 1922-1940 111-125 Vigde 1922-1940 127-141 Døde 1922-1938 143-146 Dagsregister 1911-1931

Vaksinasjonsprotokoll

1813-1828 01 Hele prestegjeldet Vaksinerte 1813-1828

Sjeleregister

1777 01 Hele prestegjeldet

Laksevåg

Kirkesokn: Laksevåg (1915-), Loddefjord (1915-1968) og Nygård (1973-). Utskilt fra Askøy prestegjeld 1915. Nygård sokn ble utskilt 1973. Avgang: Loddefjord ble skilt ut som eget prestegjeld 1968. Gnr. 58-59 ble overf¢rt til Årstad prestegjeld i 1922.

Ministerialbøker

A 1 1875-1877 02 Hele prestegjeldet 5- 14 Døpte gutter 1875-1877 16- 24 Døpte jenter 1875-1877 27- 31 Vigde 1875-1877 35- 40 Døde og dødfødte 1875-1877

A 2 1878-1891 08 Hele prestegjeldet 4-140 Døpte 1878-1891 140-143 Døpte dissentere 1882-1891 144-147 Dødfødte 1878-1891 150-187 Konfirmerte 1878-1891 200-222 Vigde 1878-1891 236-267 Døde 1878-1891 282-283 Innflyttede 1878-1891 288-289 Utflyttede 1879-1891 294-295 Innmeldte 1886 298-300 Utmeldte 1879-1891

A 3 1891-1903 09 Hele prestegjeldet 4 -113 Døpte 1891-1903 150 -199 Konfirmerte 1892-1903 200 -227 Vigde 1891-1903 227b-228 Borgarleg vigde 1898-1903 230 -258 Døde 1891-1903 267b-269 Døde dissentere 1891-1897 270 -271 Innflyttede 1894-1901 276 -278 Utflyttede 1892-1903 282 -283 Innmeldte 1895-1903 286 -290 Utmeldte 1891-1902

Klokkerbøker

A 1 1875-1877 02 Laksevåg sokn 6- 26 Døpte 1875-1877 28- 34 Konfirmerte 1875-1877 38- 42 Vigde 1875-1877 46- 50 Døde 1875-1877

A 2 1877-1887 07 Laksevåg sokn 5-129 Døpte 1877-1887 130-132 Dødfødte 1878-1887 136-166 Konfirmerte 1878-1887 186-212 Vigde 1877-1887 216-249 Døde 1877-1887

A 3 1887-1899 08 Laksevåg sokn 5-119 Døpte 1887-1898 132-133 Dødfødte 1888-1892 137-174 Konfirmerte 1888-1897 175-206 Vigde 1888-1898 215-219 Konfirmerte 1897-1898 221-261 Døde 1887-1899

A 4 1899-1909 08 Laksevåg sokn 4-118 Døpte 1899-1909 121-130 Konfirmerte 1907-1908 132-134 Konfirmerte 1906 136-172 Konfirmerte 1899-1906 174-218 Vigde 1899-1909 220-250 Døde 1899-1909

A 5 1909-1917 07 Laksevåg sokn 5- 82 Døpte 1910-1917 111-125 Konfirmerte 1916-1917 137-173 Konfirmerte 1909-1916 175-204 Vigde 1910-1917 221-243 Døde 1910-1917

A 6 1917-1925 08 Laksevåg sokn 4- 92 Døpte 1917-1923 93- 94 Dødfødte 1919 98-162 Konfirmerte 1917-1925 168-194 Vigde 1917-1925 195-196 Borgerlig vigde 1919-1925 198-226 Døde 1917-1924

Fødselsregister

A 1 1916-1926 08 Laksevåg sokn Fødte 1916-1926

Lindås

Kirkesokn: Lindås, Austrheim, Fedje, Lygra (- ), Myking og Sandnes (til 1875). Residerande kapellani opprettet 1742. Avgang: Sandnes sokn utskilt som Masfjorden prestegjeld 1875. Lygra sokn ble overført til Alversund. Gnr. 19/1-5, 7-8 ble overført fra Myking sokn til Hosanger sokn i Hosanger prestegjeld 1930.

Ministerialbøker

A 1 1699-1746 04 Hele prestegjeldet 1-217 Døpte 1699-1746

A 2 1740-1748 03 Hele prestegjeldet 1-139 Ordna i rubrikker for hvert sokn 1740-1748 95-139 Døpte er med 1747-1748

A 3 1748-1764 06 Hele prestegjeldet 1-177 Ordna i rubrikker for hvert sokn 1748-1764

A 4 1764-1791 08 Hele prestegjeldet 0- Ordna i rubrikker for hvert sokn 1790-1791 1-274 Ordna i rubrikker for hvert sokn 1764-1790

A 5 1791-1813 07 Hele prestegjeldet 1- 26 Ordna i rubrikker for hvert sokn 1791-1792 26-235 Kronologisk ordna 1792-1813

A 6 1813-1823 02 Hele prestegjeldet - 45 Kronologisk ordna 1813-1823 Fra utgangen av 1817 mest som dagsregister

A 7 1816-1823 06 Hele prestegjeldet 1- 93 Døpte 1816-1823 94-111 Døde 1816-1823 188-204 Vigde 1816-1823 236-269 Konfirmerte 1816-1823 282-285 Utflyttede 1819-1823 305-308 Innflyttede 1819-1823 326-349 Jamføringsregister 1816-1823

A 8 1823-1836 18 Hele prestegjeldet 1-191 Døpte 1823-1836 192-285 Konfirmerte 1824-1836 286-343 Vigde 1823-1836 344-428 Døde og dødfødte 1823-1835 429-435 Inn- og utflyttede 1823-1834 436-482 Vaksinerte 1827-1831 483-583 Dagsregister 1824-1838

A 9 1835-1841 03 Hele prestegjeldet 1-69 Døpte 1836-1841 71-81 Inn- og utflyttede 1835-1841

A 10 1842-1862 08 Hele prestegjeldet 1-168 Døpte 1842-1853 169-216 Inn- og utflyttede 1842-1862

A 11 1854-1869 09 Hele prestegjeldet 4-245 Døpte 1854-1869

A 12 1836-1848 04 Hele prestegjeldet 1- 69 Konfirmerte 1837-1847 70-120 Vigde 1837-1848

A 13 1848-1862 07 Hele prestegjeldet 1-102 Konfirmerte 1848-1862 103-185 Vigde 1849-1862

A 14 1835-1847 03 Hele prestegjeldet 1-70 Døde og dødfødte 1835-1847

A 15 1848-1862 03 Hele prestegjeldet 1- 91 Døde og dødfødte 1848-1862

A 16 1863-1875 14 Hele prestegjeldet 5-104 Konfirmerte 1863-1874 105-190 Vigde 1863-1875 191-270 Døde og Dødfødte 1863-1875 271-300 Inn- og utflyttede 1863-1875 301-404 Dagsregister 1863-1876

A 17 1874-1877 05 Hele prestegjeldet 5- 51 Vaksinerte 1861-1867 53- 75 Konfirmerte 1874-1877 76- 88 Vigde 1875-1877 89-109 Døde 1875-1877 108-116 Konfirmerte 1877 119-124 Inn- og utflyttede 1876-1877

A 18 1869-1885 08 Hele prestegjeldet 5-304 Døpte 1869-1885

A 19 1878-1912 17 Hele prestegjeldet 4-9 Dødfødte 1877-1888 49-154 Konfirmerte 1879-1911 155-232 Vigde 1878-1912 254-354 Døde 1878-1912 355-361 Innflyttede 1878-1905 370-388 Utflyttede 1878-1912 398-399 Utmeldte 1889, 1894 402-544 Dagsregister 1878-1895

B 1 1886-1900 03 Lindås sokn 4- 67 Døpte 1886-1900 68- 70 Dødfødte 1886-1899

B 2 1900-1912 03 Lindås sokn. 4- 56 Døpte 1900-1912 74- 75 Dødfødte 1901-1911

C 1 1886-1896 04 Austrheim sokn 4- 52 Døpte 1886-1894 64- 67 Dødfødte 1886-1894 70- 89 Konfirmerte 1886-1894 104-117 Vigde 1886-1894 124-143 Døde 1886-1894 144-145 Innflyttede 1886-1893 154-157 Utflyttede 1884-1896

D 1 1886-1896 02 Fedje sokn 4- 24 Døpte 1886-1896 30- 31 Dødfødte 1889-1896 32- 38 Konfirmerte 1886-1896 44- 49 Vigde 1886-1896 52- 60 Døde 1886-1896 60- 61 Innflyttede 1886-1896 64- 65 Utflyttede 1887-1896

D 2 1897-1912 03 Fedje sokn. 4- 34 Døpte 1897-1912 34- 35 Dødfødte 1897-1912 36- 50 Konfirmerte 1897-1912 52- 59 Vigde 1897-1912 62- 72 Døde 1897-1912 78 Innflyttede 1903-1904 82- 83 Utflyttede 1897-1911 86- 87 Innmeldte 1897-1908 88- 89 Utmeldte 1903-1906

E 1 1886-1896 03 Lygra sokn. 4- 43 Døpte 1886-1896 44- 46 Dødfødte 1887-1896 48- 66 Konfirmerte 1886-1896 72- 80 Vigde 1886-1896 88-103 Døde 1886-1896 104-105 Innflyttede 1886-1896 110-113 Utflyttede 1883-1896 118-119 Utmeldte 1893

E 2 1897-1912 05 Lygra sokn. 4- 52 Døypte 1897-1912 52- 53 Døypte dissentarar 1908 54- 55 Dødfødde 1897-1909 58- 80 Konfirmerte 1897-1909 80- 92 Vigde 1897-1912 96-121 Døde 1897-1911 122 Innflytte 1897 126-130 Utflytte 1897-1912 132-133 Innmelde 1899 134-135 Utmelde 1907-1911 Aut. 5.februar 1897.

F 1 1886-1897 05 Myking sokn 4- 52 Døpte 1886-1897 64- 66 Dødfødte 1888-1896 70- 92 Konfirmerte 1886-1896 104-118 Vigde 1886-1896 122-123 Vigde dissentere 1896 124-143 Døde 1886-1896 144-145 Innflyttede 1886-1895 154-158 Utflyttede 1886-1903 166-167 Utmeldte 1891-1896

F 2 1897-1909 06 Myking sokn. 4- 64 Døpte 1897-1909 64- 65 Fødte dissentere 1897-1908 66- 67 Dødfødte 1897-1909 72-100 Konfirmerte 1897-1909 104-117 Vigde 1897-1909 122-145 Døde 1897-1909 158-163 Utflyttede 1897-1910 170-171 Utmeldte 1900-1907

Klokkerbøker

A 1 1816-1823 06 Hele prestegjeldet 1- 93 Døpte 1816-1823 94-113 Døde 1816-1823 188-204 Vigde 1816-1823 234-259 Konfirmerte 1816-1822 280-284 Utflyttede 1810-1823 302-306 Innflyttede 1819-1923 324-345 Jamføringsregister 1816-1820

B 1 1853-1866 03 Lindås sokn 2- 40 Døpte 1853-1863 41- 51 Konfirmerte 1853-1866 58- 65 Døde 1853-1866 68- 71 Døpte 1866 74 Dagsregister 1865-1866 75- 80 Vigde 1853-1866 82- 89 Døpte 1863-1865 90- 96 Dagsregister 1853-1865

B 2 1867-1885 03 Lindås sokn 6- 64 Døpte 1867-1884 65- 76 Konfirmerte 1867-1885 77- 80 Døpte 1884-1885 81- 87 Vigde 1867-1885 89- 97 Døde 1867-1885

B 3 1886-1914 08 Lindås sokn +04 5-103 Døpte 1886-1912 105-151 Konfirmerte 1886-1911 153-177 Vigde 1886-1914 193-223 Døde 1886-1905

B 4 1912-1929 03 Lindås sokn 5- 73 Døpte 1912-1929

C 1 1853-1867 03 Austrheim sokn 2- 52 Døpte 1853-1865 53- 61 Døde 1853-1867 64- 73 Døpte 1865-1867 75- 86 Konfirmerte 1853-1867 98-105 Vigde 1853-1867 113-120 Dagsregister 1853-1866

C 2 1868-1885 04 Austrheim sokn 6- 91 Døpte 1868-1885 95-105 Døde 1868-1885 118-128 Konfirmerte 1868-1885 139-149 Vigde 1868-1885

C 3 1886-1893 04 Austrheim sokn 5- 63 Døpte 1886-1893 73- 92 Døde 1886-1893 113-120 Konfirmerte 1886-1893 147-151 Vigde 1886-1893

C 4 1894-1910 07 Austrheim sokn 5-113 Døpte 1894-1910 115-140 Konfirmerte 1894-1909 165-184 Vigde 1894-1910 205-233 Døde 1894-1910

C 5 1910-1927 07 Austrheim sokn 5-113 Døpte 1910-1927 115-151 Konfirmerte 1910-1926 165-187 Vigde 1910-1927 205-232 Døde 1910-1927

D 2 1898-1910 02 Fedje sokn 5- 31 Døpte 1898-1905 33 Dødfødte 1898-1899 37- 46 Konfirmerte 1898-1910 51- 54 Vigde 1898-1910 57- 63 Døde 1898-1908

D 3 1906-1917 02 Fedje sokn 5- 32 Døpte 1906-1912 33 Dødfødte 1911 37- 39 Konfirmerte 1911-1913 51 Vigde 1911-1912 57- 62 Døde 1909-1917

D 4 1913-1928 04 Fedje sokn 4- 64 Døpte 1913-1928 65 Dødfødte 1924 70- 83 Konfirmerte 1915-1928 90- 95 Vigde 1913-1928 102-115 Døde 1918-1928

E 1 1852-1867 02 Myking sokn 2- 35 Døpte 1852-1867 Konfirmerte 1853-1867 Vigde 1852-1867 Døde 1852-1867

E 2 1867-1892 04 Myking sokn 6- 94 Døpte 1867-1892 95-105 Konfirmerte 1868-1892 109-119 Vigde 1868-1892 125-137 Døde 1868-1892

E 3 1892-1905 05 Myking sokn 5- 65 Døpte 1892-1905 71-104 Konfirmerte 1893-1905 111-122 Vigde 1893-1905 127-151 Døde 1892-1905

E 4 1906-1921 04 Myking sokn 4- 56 Døpte 1906-1921 70 Døpte 1905 73-104 Konfirmerte 1906-1919 113-122 Vigde 1906-1921 129-154 Døde 1905-1921

Sjeleregistre

1776 01 Hele prestegjeldet

1786-1788 01 Hele prestegjeldet

Loddefjord

Kirkesokn: Loddefjord. Etablert 1968. Skilt ut frå Laksevåg.

Klokkerbøker

A 1 1915-1934 05 Loddefjord sokn. 2- 56 Døpte 1915-1934 57 Dødfødte 1917-1919 62- 87 Konfirmerte 1916-1934 98-108 Vigde 1915-1934 116-135 Døde 1915-1934

Manger

Kirkesokn: Manger, Hordabø (Bø), Sæbø, Herdla (til 1869) og Hjelme (1903-1915). Gnr. 1-13 ble utskilt som Hjelme sokn frå Bø sokn 1903. Navneskifte fra Hjelmen til Hjelme 1912, og fra Bø til Hordabø 1925. Avgang: Herdla ble eget prestegjeld 1869. Hjelme ble overført til Herdla i 1916.

Ministerialbøker

A 1 1759-1791 08 Hele prestegjeldet 1 Forside datert 6. mars 1759 2-240 Dåp, forlovelse, vigsel og begravelse 1759-1791 Blad 6 er borte.

A 2 1792-1815 06 Hele prestegjeldet 1-143 Døpte 1792-1815 153-155 Om sokneprestene i Manger 155b Oversikt over bibler og nytestament i Manger 1815 156 Om lynnedslag i tårnet 1822 og prestegardsfjøset 1735 203-244 Forlovede og vigde 1792-1815

A 3 1816-1824 05 Hele prestegjeldet 1- 92 Døpte 1816-1824 94-107 Døde 1816-1824 187-201 Vigde 1816-1824 233-259 Konfirmerte 1816-1823 279-280 Utflyttede 1816-1824 301-303 Innflyttede 1816-1824 323-334 Jamføringsregister

A 4 1824-1838 12 Hele prestegjeldet 1-137 Døpte 1824-1838 137-198 Konfirmerte 1824-1838 199-244 Vigde 1824-1838 251-310 Døde 1824-1838 348-352 Inn- og utflyttede 1826-1838 372-465 Vaksinerte 1828-1838 468-493 Dagsregister 1827-1838 Blad 323 mangler (trolig blankt).

A 5 1839-1848 10 Hele prestegjeldet 1-134 Døpte 1839-1848 137-192 Konfirmerte 1839-1848 199-245 Vigde 1839-1848 251-300 Døde og dødfødte 1839-1848 324-339 Inn- og utflyttede 1839-1848 347-370 Vaksinerte 1839-1843 371-402 Dagsregister 1839-1848 Blada 403-470 er tatt ut.

A 6 1849-1859 12 Hele prestegjeldet 1-132 Døpte 1849-1859, forts. fol. 185b 133-185 Konfirmerte 1849-1859 185-190 Døpte 1859 193-240 Vigde 1849-1859 241-290 Døde og dødfødte 1849-1859, forts. fol. 329 291-306 Inn- og utflyttede 1849-1859 307-328 Dagsregister 1849-1859 329-330 Døde og dødfødte 1859

A 7 1860-1870 10 Hele prestegjeldet 5-132 Døpte 1860-1870 137-196 Konfirmerte 1860-1869, forts. fol. 237 197-236 Vigde 1860-1870 237-241 Konfirmerte 1870 245-294 Døde og dødfødte 1860-1870, forts. fol. 331 295-310 Inn- og utflyttede 1860-1870 311-330 Dagsregister 1860-1870 331-332 Døde og dødfødte 1870

A 8 1871-1880 07 Hele prestegjeldet 5- 67 Døpte 1871-1877 67-128 Døpte soknevis 1878-1880 141-200 Konfirmerte 1871-1880 205-244 Vigde 1871-1880 245-292 Døde og dødfødte 1871-1880 297-311 Inn- og utflyttede 1871-1880 313-333 Dagsregister 1871-1880 331-332 Døde og Dødfødte 1870 Ført soknevis 1878-1880.

A 9 1812-1821 01 Hele prestegjeldet 1- 25 Vaksinerte 1818-1821

A 10 1844-1859 03 Hele prestegjeldet 1- 99 Vaksinerte 1844-1860

A 11 1860-1867 02 Hele prestegjeldet 5- 45 Vaksinerte 1860-1867

B 1 1881-1892 04 Manger sokn 4- 41 Døpte 1881-1892 44- 45 Dødfødte 1881-1892 48- 67 Konfirmerte 1881-1892 68- 88 Vigde 1881-1892 98-113 Døde og dødfødte 1881-1892 118 Innflyttede 1882-1892 122-124 Utflyttede 1881-1892 331-332 Døde og dødfødte 1870

B 2 1893-1906 04 Manger sokn 4- 45 Døpte 1893-1906 54- 55 Dødfødte 1893-1906 58- 79 Konfirmerte 1893-1904, forts. fol. 125 80- 96 Vigde 1893-1906 104-123 Døde og dødfødte 1893-1906 124 Innflyttede 1893-1901 125-126 Konfirmerte 1905 128-130 Utflyttede 1893-1906

C 1 1880-1890 03 Hordabø sokn 4- 43 Døpte 1881-1890 44- 46 Dødfødte 1881-1890 48- 67 Konfirmerte 1881-1888, forts. 116b 68- 79 Vigde 1881-1890 88-103 Døde 1881-1891 108 Innflyttede 1880-1889 112-114 Utflyttede 1881-1890 116-119 Konfirmerte 1889-1890

C 2 1891-1902 04 Hordabø sokn 4- 47 Døpte 1891-1901 54- 56 Dødfødte 1891-1902 58- 82 Konfirmerte 1891-1901 86- 96 Vigde 1891-1901 104-121 Døde 1891-1901, forts. fol. 132 122 Innflyttede 1891-1896 126-128 Utflyttede 1891-1902 132-133 Konfirmerte 1901

D 1 1881-1892 03 Sæbø sokn 4- 33 Døpte 1881-1892 34- 35 Dødfødte 1881-1891 38- 53 Konfirmerte 1881-1891, forts. fol. 94 54- 61 Vigde 1881-1892 70- 83 Døde 1881-1892 86 Innflyttede 1889-1892 90- 92 Utflyttede 1881-1892 94- 95 Konfirmerte 1892

D 2 1893-1908 04 Sæbø sokn 4- 37 Døpte 1893-1907 48- 49 Dødfødte 1893-1895 52- 71 Konfirmerte 1893-1905 72- 78 Vigde 1893-1907 86-102 Døde 1893-1907 104 Innflyttede 1895, 1902 105-107 Konfirmerte 1906 108-111 Utflyttede 1893-1908 114-115 Utmeldte 1898

E 1 1881-1890 03 Ytre Bø sokn. 4- 22 Døpte 1881-1890 24- 25 Dødfødte 1880-1890 28- 36 Konfirmerte 1881-1890 38- 44 Vigde 1881-1890 48- 56 Døde 1881-1890 58 Innflyttede 1890 60 Utflyttede 1881-1890

E 2 1891-1902 03 Ytre Bø sokn. 4- 25 Døpte 1891-1902 26- 27 Dødfødte 1891-1902 30- 39 Konfirmerte 1891-1899 40- 46 Vigde 1891-1901 50- 59 Døde 1891-1901 60 Innflyttede 1891-1895 62- 63 Utflyttede 1891-1902 64- 67 Konfirmerte 1900-1901

Klokkerbøker

A 1 1874-1901 02 Manger sokn 2- 34 Døpte 1874-1901 95-115 Konfirmerte 1874-1901 135-150 Vigde 1874-1901 161-175 Døde 1874-1901

A 2 1902-1923 05 Manger sokn 5- 64 Døpte 1902-1923 65- 94 Konfirmerte 1902-1923 105-123 Vigde 1902-1923 131-155 Døde 1902-1923

B 1 1856-1881 05 Hordabø sokn 2- 78 Døpte 1856-1881 80- 91 Vigde 1876-1881 96-120 Konfirmerte 1855-1876 121-136 Vigde 1856-1875 138-166 Døde 1856-1881 170-176 Konfirmerte 1877-1881

B 2 1882-1890 04 Hordabø sokn 5- 44 Døpte 1882-1890 45- 61 Konfirmerte 1882-1890 65- 78 Vigde 1882-1890 85-103 Døde 1882-1890

B 3 1891-1907 05 Hordabø sokn 5- 53 Døpte 1891-1907 59- 86 Konfirmerte 1891-1906 87-102 Vigde 1891-1907 107-126 Døde 1891-1907

B 4 1907-1922 04 Hordabø sokn 5- 53 Døpte 1908-1922 57- 83 Konfirmerte 1907-1921 85-100 Vigde 1908-1922 105-128 Døde 1908-1922

B 5 1922-1938 06 Hordabø sokn. 1- 64 Døpte 1923-1938 77-121 Konfirmerte 1922-1938 122-139 Vigde 1923-1938 143-180 Døde 1923-1938

C 1 1897-1908 02 Ytre Bø sokn 5- 24 Døpte 1897-1908 33- 41 Konfirmerte 1897-1908 45- 51 Vigde 1897-1908 53- 61 Døde 1897-1908

D 1 1859-1882 03 Sæbø sokn 2- 38 Døpte 1859-1882 93-105 Konfirmerte 1859-1882 124-134 Vigde 1859-1882 155-165 Døde 1859-1882

D 2 1883-1894 03 Sæbø sokn 5- 28 Døpte 1883-1894 34- 35 Dødfødte 1884-1894 39- 54 Konfirmerte 1883-1894 55- 59 Vigde 1883-1894 71- 79 Døde 1883-1894

D 3 1895-1910 03 Sæbø sokn 5- 33 Døpte 1895-1910 34- 35 Dødfødte 1895-1906 39- 57 Konfirmerte 1895-1908 59- 63 Vigde 1895-1908 69- 79 Døde 1895-1910

D 4 1910-1935 05 Sæbø sokn. 5- 53 Døpte 1910-1930 55- 81 Konfirmerte 1910-1934 85-103 Vigde 1910-1933 105-129 Døde 1910-1935

Masfjorden

Kirkesokn: Masfjorden (Sandnes) (1876-), Solheim (1882-) og Frøyset (1930-). Utskilt fra Lindås prestegjeld 1876. Gnr. 39-58 ble utskilt som Solheim sokn 1882. Gnr. 1-14 og gnr. 19/4-5, 8 og 10 skilt ut som Frøyset sokn fra Masfjorden sokn 1930.

Ministerialbøker

B 1 1876-1899 11 Masfjorden sokn. 4-116 Døpte 1876-1899 116-118 Levende fødte, dissentere 1884-1896 119-122 Dødfødte 1876-1899 127-180 Konfirmerte 1876-1899 181-217 Vigde 1876-1899 223-224 Vigde, dissentere 1885 225-261 Døde 1876-1899 263-264 Døde, dissentere 1888 265-266b Innflyttede 1876-1899 269-272b Utflyttede

C 1 1882-1896 04 Solheim sokn. 4- 37 Døpte 1882-1896 38- 39 Dødfødte 1884-1896 42- 55 Konfirmerte 1882-1896 60- 84 Vigde 1882-1896 90 Innflyttede 1895 94- 94b Utflyttede 1882-1895 104-109b Dagsregister 1882-1896

Klokkerbøker

A 1 1851-1875 05 Hele prestegjeldet 2- 96 Døpte 1851-1875 97-120 Konfirmerte 1851-1875 129-146 Vigde 1851-1875 162-178 Døde 1851-1875 180 Døpte 1875

A 2 1876-1891 06 Hele prestegjeldet 6- 98 Døpte 1876-1891 103-104 Døpte dissentere 1884-1891 106-146 Konfirmerte 1876-1891 166-187 Vigde 1876-1891 216-244 Døde 1876-1891 246-247 Inn- og utflyttede 1876-1891 256-269 Dagsregister

B 1 1892-1913 07 Masfjorden sokn 5-110 Døpte 1892-1912 111 Døpte dissentere 1892-1909 112-114 Dødfødte 1894-1913 121-170 Konfirmerte 1892-1912 173-192 Vigde 1892-1913 203-227 Døde 1892-1913

B 2 1912-1939 08 Masfjorden sokn. 5- 97 Døpte 1912-1939 107-109 Konfirmerte 1937-1939 112 Dødfødte 1927 120-170 Konfirmerte 1913-1936 172-193 Vigde 1914-1939 202-237 Døde 1914-1938 238 Døde dissentere 1911-1916 244 Utflyttede

Odda

Kirkesokn: Odda (1915-). Utskilt frå Ullensvang 1915.

Ministerialbøker

A 1 1883-1919 03 Hele prestegjeldet 4- 9 Dødfødte 1884-1917 10- 42 Vigde 1883-1914 42- 43 Vigde dissentere 1893-1914 44- 75 Døde 1883-1908 76- 77 Innflyttede 1887-1918 82- 88 Utflyttede 1883-1919 98- 99 Innmeldte 1893-1918 100-101 Utmeldte 1897-1918

A 2 1880-1915 02 Hele prestegjeldet 4- 65 Konfirmerte 1880-1915

A 3 1882-1913 04 Hele prestegjeldet 1-109 Døpte 1882-1913

D 1 1887-1914 03 Hele prestegjeldet4- 7 Dødfødde 1887-1917 10- 39 Vigde 1887-1904 39b Borgerleg vigde 1893-1897 40- 75 Døde 1887-1909 98- 99 Innmelde 1893 100-101 Utmelde 1893, 1897

Klokkerbøker

A 1 1775-1778 01 Hele prestegjeldet 1- 89 Kronologisk kommunikanter, forlovede m.m. 1775-1778

A 2 1788-1791 01 Hele prestegjeldet 1- 63 Kirketjeneste og kommunikanter 1788-1791 65- 80 Døpte 1788-1791 84- 89 Forlovede og vigde 1788-1791 91- 98 Døde 1788-1791

A 3 1792-1797 01 Hele prestegjeldet 1- 65 Kirketjeneste og kommunikanter 1792-1797 68- 93 Døpte 1792-1797 92-101 Forlovede og vigde 1792-1797 102-109 Døde 1792-1797

A 4 1858-1886 06 Hele prestegjeldet 6- 98 Døpte 1858-1886 150-195 Konfirmerte 1860-1886 222-243 Vigde 1858-1886 294-317 Døde 1858-1886 390 Utflyttede 1858

B 1 1887-1912 05 Odda sokn 5-80 Døpte 1887-1909 105-143 Konfirmerte 1887-1912

B 2 1910-1923 06 Odda sokn 5-161 Døpte 1910-1923

C 1 1913-1934 04 Odda sokn. 1-115 Konfirmerte 1913-1934

D 2 1915-1940 05 Odda sokn. 1-114 Vigde 1915-1940

E 1 1910-1940 04 Odda sokn. 5-103 Døde 1910-1940

Fødselsregistre

A 1 1916-1925 07 Odda sokn

Os

Kirkesokn: Os, Fusa (til 1855), Hålandsdal (til 1855), Strandvik (til 1855), Samnanger (til 1949). Avgang: Fusa, Hålandsdal og Strandvik skilt ut som Fusa prestegjeld 1855. Samnanger skilt ut som eget prestegjeld 1949.

Ministerialbøker

A 1 1669-1722 02 Os sokn 1-134 Døpte, døde og vigde kronologisk 1669-1722

A 2 1723-1758 02 Os sokn 1-126 Døpte, døde og vigde kronologisk 1723-1758 Blada 124-126 er skadet, blada fra 127 og ut boka (1758-1760) er borte.

A 3 1669-1760 02 Hålandsdal sokn 1- 98 Døpte, døde og vigde kronologisk 1669-1760

A 4 1669-1760 03 Samnanger sokn 1-127 Døpte, døde og vigde kronologisk 1669-1760

A 5 1669-1760 03 Strandvik sokn 1-173 Døpte, døde og vigde kronologisk 1669-1760 Mellom fol. 113 og 114 mangler et eller flere blad med opplysninger fra pinse

A 6 1669-1719 02 Fusa sokn 1-119 Døpte, døde og vigde kronologisk 1669-1719 Det må mangle flere blad etter fol. 119.

A 7 1723-1760 02 Fusa sokn 1- 78 Døpte, døde og vigde kronologisk 1723-1760 Den siste delen av denne kirkeboka (fol. 79-) er skilt ut som eiga kirkebok (Os A 8).

A 8 1760-1765 01 Hele prestegjeldet 79-129 Døpte, døde og vigde kronologisk 1760-1765 132b Konfirmerte 1757 133b Mernad om lys gjevne til kyrkja 1731(?) Denne boka er opprinnelig siste delen av kirkeboka Os A 7.

A 9 1766-1779 03 Hele prestegjeldet 0b Ymse merknader 1-182 Kronologisk ført 1766-1779

A 10 1779-1788 03 Hele prestegjeldet 1-147 Forretningene kronologisk 1779-1788

A 11 1789-1815 06 Hele prestegjeldet 1-154 Alle forretninger kronologisk 1789-1808 154-195 Døpte 1808-1815 Fol. 148 og 149 mangler (men er trolig oversprunget ved folieringa)

A 12 1816-1825 06 Hele prestegjeldet 1- 93 Døpte 1816-1825, forts. fol. 302 94-115 Døde 1816-1825 188-308 Vigde 1816-1825 234-256 Konfirmerte 1816-1824 280 Utflyttede 1824 302 Innflyttede 1823 302-310 Fødde 1825 324-326 Jamføringsregister 327 Visitasmerknad 1825 Fol. 116-187, 210-233, 257-279 og 328-387 er som ubeskrevne tatt ut i 1950.

A 13 1783-1810 01 Hele prestegjeldet 1- 53 Konfirmerte 1783-1810 i Os og Strandvik 161-171 Oversikt over innsendt kontribusjon 1782-1806 189-201 Oversikt over ekteskapsbevilgninger 1781-1800 250-268 Adversaria, ymse avskrifter av aviser m.m. Fol. 55-160, 173-188, 203-248 og 269-308 er som ubeskrevne tatt ut.

A 14 1826-1839 10 Hele prestegjeldet 1-120 Døpte 1826-1838 121-184 Konfirmerte 1826-1838 217-252 Vigde 1826-1838 265-312 Døde og dødfødte 1826-1837, forts. fol. 472 313-315 Inn- og utflyttede 1832-1839 337-366 Vaksinerte 1828-1834 368-386 Vaksinerte 1835-1838 433-450 Dagsregister 1826-1838

A 15 1838-1851 12 Hele prestegjeldet 1-126 Døpte 1838-1851 134-149 Konfirmerte 1849-1850 149b Vaksinerte 1850 181-246 Konfirmerte 1839-1848 247-278 Vigde 1838-1850, forts. fol. 457b 279-341 Døde og dødfødte 1838-1850 349-356 Inn- og utflyttede 1840-1850 357-426 Vaksinerte 1839-1850 427-456 Dagsregister 1839-1850 457 Utflyttede 1850 457-460 Vigde 1850 461-462 Liste over legder i Os til Tysnesiske kompani 1839

A 16 1851-1859 13 Hele prestegjeldet 1-120 Døpte 1851-1857, forts. fol. 296 121-169 Konfirmerte 1851-1859 198-231 Vigde 1851-1859 241-279 Døde og dødfødte 1851-1859 296-336 Døpte 1857-1859 337-346 Inn- og utflyttede 1851-1859 361-405 Vaksinerte 1851-1859 435-450 Dagsregister 1851-1859 Uttatte blad: 170-192, 280-295, 347-360, 404-434 og 451-46

A 17 1860-1873 10 Hele prestegjeldet 5-126 Døpte 1860-1873 135-191 Konfirmerte 1860-1873 199-236 Vigde 1860-1873, forts. fol. 371b 237-274 Døde og dødfødte 1860-1873 275-287 Inn- og utflyttede 1860-1873 299-323 Vaksinerte 1860-1867 347-369 Dagsregister 1860-1873 371-373 Vigde 1873 375b Visitasjonsmerknader 1861-1872

A 18 1874-1884 09 Hele prestegjeldet 5-112 Døpte 1874-1884 153-208 Konfirmerte 1874-1884 223-261 Vigde 1874-1 884 271-318 Døde og dødfødte 1874-1880, forts. fol. 369b 319-335 Inn- og utflyttede 1874-1884 337-358 Dagsregister 1874-1884 369-374 Døde og dødfødte 1884 418b Utdeling av bibel frå Stistrupske legat 1884

A 19 1817-1830 03 Hele prestegjeldet 1a Forevisingsmerknader 1- 56 Vaksinerte 1817-1830

B 1 1885-1902 08 Os sokn. 4-100 Døpte 1885-1902 108-111 Dødfødte 1885-1902 114-150 Konfirmerte 1885-1902 161-162 Vigde 1902 164-188 Vigde 1885-1902, med framhald fol. 161 188-189 Borgarleg vigde 1893-1902 190-213 Døde 1885-1902 236-237b Innflyttede 1885-1901 252-254b Utflyttede 1885-1903 282-283 Innmeldte 1893-1898 284-285 Utmelde 1893-1895

Klokkerbøker

A 1 1869-1879 04 Os sokn 5- 62 Døpte 1868-1879 64- 90 Konfirmerte 1869-1879 100-120 Vigde 1869-1879 124-146 Døde 1869-1879

A 2 1880-1896 06 Os sokn 5- 85 Døpte 1880-1896 64- 66 Dødfødte 1880-1896 69- 99 Konfirmerte 1880-1896 99-118 Vigde 1880-1896 121-146 Døde 1880-1896

A 3 1897-1913 06 Os sokn 5- 90 Døpte 1897-1913 111-145 Konfirmerte 1897-1913 147-169 Vigde 1897-1913 171-195 Døde 1897-1913

A 4 1914-1923 06 Os sokn 1- 72 Døpte 1914-1923 100-101 Dødfødte 1914-1922 105-139 Konfirmerte 1914-1922 140-161 Vigde 1914-1923 163-183 Døde 1914-1923

A 5 1923-1941 11 Os sokn. 4-114 Døpte 1923-1941 116-123 Konfirmerte 1939-1940 126-208 Konfirmerte 1923-1939 210-254 Vigde 1923-1941 256-286 Døde 1923-1941 287-292 Konfirmerte 1941 294 Innflyttede 1920-1928 298 Innmeldte Utmeldte

Sjeleregistre

ca. 1789 01 Strandvik sokn

1791 01 Hele prestegjeldet

Udat. 01 Os sokn

Osterfjorden

Kirkesokn: Ostereide (1967-), Mo (1967-). Ostereide utskilt fra Hamre 1967, Mo fra Hosanger 1967.

Klokkerbøker

B 1 1851-1890 03 Mo sokn 2- 37 Døpte 1851-1890 59- 72 Konfirmerte 1852-1890 87- 98 Vigde 1852-1890 111-119 Døde 1851-1890

B 2 1891-1922 03 Mo sokn 5- 39 Døpte 1891-1921 40- 41 Dødfødte 1893-1916 47- 75 Konfirmerte 1891-1922 77- 86 Vigde 1891-1921 101-117 Døde 1891-1922

Røldal

Kirkesokn: Røldal (1885-). Egen prest i Røldal 1848. Skilt ut fra Suldal prestegjeld i Rogaland 1885.

Ministerialbøker

A 1 1780-1816 02 Hele prestegjeldet 2- 4 Forretningane 1780 5- 56 Forretningane 1788-1816 kronologisk

A 2 1817-1856 06 Hele prestegjeldet 1- 94 Døpte 1817-1856 96-119 Døde 1817-1856 192-212 Vigde 1817-1856 240-275 Konfirmerte 1817-1854 288-292 Utflyttede 1820-1855 312 Innflyttede 1823-1849 336-351 Jamføringsregister 368-378 Dagsregister 1849-1856 379-382 Utmeldte 1851-1868

A 3 1856-1870 04 Hele prestegjeldet 1- 27 Døpte 1856-1870 35- 39 Konfirmerte 1868-1870 41- 56 Konfirmerte 1857-1868, forts. fol. 35 57- 64 Vigde 1856-1870 67- 75 Døde og Dødfødte 1856-1870 79- 88 Vaksinerte 1856-1866 89- 96 Inn- og utflyttede 1856-1870 97-116 Dagsregister 1856-1870

A 4 1870-1886 04 Hele prestegjeldet 5- 44 Døpte 1870-1886 85-107 Konfirmerte 1871-1886 133-145 Vigde 1871-1886 153-163 Døde og Dødfødte 1871-1886 177-182 Inn- og utflyttede 1871-1886 197-231 Dagsregister 1870-1886

Klokkerbøker

A 1 1817-1860 08 Røldal sokn 1- 95 Døpte 1817-1850 96-124 Døde 1817-1860 142-174 Døpte 1850-1960 190-212 Vigde 1817-1860 238-283 Konfirmerte 1817-1860 286-293 Utflyttede 1825-1860 310-311 Innflyttede

A 2 1861-1886 04 Røldal sokn 2- 57 Døpte 1861-1886 59- 61 Konfirmerte 1885-1886 62- 91 Konfirmerte 1861-1884 92-105 Vigde 1861-1886 112-127 Døde 1861-1886 131-140 Inn- og utflyttede 1861-1886 148-152 Vaksinerte 1863-1866

A 3 1887-1917 06 Røldal sokn 5- 82 Døpte 1887-1917 90- 92 Dødfødte 1892-1916 101-138 Konfirmerte 1887-1917 141-158 Vigde 1887-1917 167-195 Døde 1887-1913

Samnanger

Kirkesokn: Samnanger (1949-). Utskilt fra Os som eget prestgjeld 1949.

Ministerialbøker

A 1 1885-1901 07 Samnanger sokn 4- 83 Levende fødte 1885-1901, forts. fol. 114b 84- 86 Dødfødte 1885-1902 88-113 Konfirmerte 1885-1901 114-119 Levende fødte 1901 124-142 Vigde 1885-1901 142-143 Borgerlig vigde 1893-1899 144-160 Døde 1885-1901 180-181 Innflyttede 1885-1896 190-192 Utflyttede 1885-1901 206-207 Innmeldte 1893 210-211 Utmeldte 1885-1899 216 Utdelte bibler og nytestament 1886-1895

A 2 1902-1918 08 Samnanger sokn4- 94 Døypte 1902-1918 97-101 Konfirmerte 1918 104-106 Dødfødde 1902-1918 108-147 Konfirmerte 1902-1918 148-171 Vigde 1902-1918 169-171 Borgarleg vigde 1898-1910 172-197 Døde 1902-1918 202 Innflytte 1905-1915 206-207 Utflytte 1904-1916 210-211 Innmelde 1904-1916 212-213 Utmelde 1906-1914

Klokkerbøker

A 1 1869-1878 03 Samnanger sokn 5- 43 Døpte 1869-1878 45- 65 Konfirmerte 1869-1878 69- 81 Vigde 1869-1878 85- 99 Døde 1869-1878

A 2 1879-1897 05 Samnanger sokn 5-151 Døpte 1879-1897 48- 50 Dødfødte 1879-1897 53- 78 Konfirmerte 1879-1897 81- 94 Vigde 1879-1897 101-118 Døde 1879-1897

A 3 1898-1914 05 Samnanger sokn 5- 83 Døpte 1898-1914 84- 84 Dødfødte 1898-1907 89-116 Konfirmerte 1898-1914 117-130 Vigde 1898-1914 137-155 Døde 1898-1914

A 4 1914-1929 05 Samnanger sokn 1- 66 Døpte 1914-1929 73- 83 Konfirmerte 1827-1929 84- 85 Dødfødte 1914-1929 87-103 Konfirmerte 1914-1923 104-118 Vigde 1914-1929 119-137 Døde 1914-1929

Skånevik

Kirkesokn: Skånevik, Holmedal (-1968), Åkra. Gnr. 90-92 overført fra Åkra sokn til Skånevik sokn 1924. Gnr. 55-89 overført fra Åkra sokn til Skånevik 1965. Avgang: Gnr. 104 overført fra Holmedal sokn til Kvinnherad sokn 1854. Gnr. 20/3 overført fra Holmedal sokn til Kvinnherad sokn 1930. Skånevik prestegjeld lagt til Etne 1985.

Ministerialbøker

A 1 1745-1789 04 Hele prestegjeldet 1- 23 Kirketjeneste 1745-1774 24- 55 Døpte 1762-1789 58- 59 Kirketeneste 1784-1789 59- 60 Tallet på kommunikanter 1778-1788 61- 65 Kirketjeneste 1774-1783 66- 79 Vigde 1764-1789 81- 92 Vigde 1745-1764 93-103 Døde 1745-1789 107-116 Konfirmerte 1746-1789 117-137 Døpte 1745-1762 138 Offentlig skrifte 1749-1766 Blad 9, 42 og 89 er borte, to blad 48.

A 2 1790-1824 05 Hele prestegjeldet 1- 25 Kirketjeneste 1790-1815 26- 39 Døpte 1804-1812 40- 79 Døpte 1790-1804 80- 91 Døde 1790-1815 90- 98 Døpte 1812-1815 100-124 Vigde 1790-1822 125-129 Vaksinerte 1813-1819 129 Vigde 1822-1824 130-136 Konfirmerte 1790-1815 137 Vigde 1824 Blada 52 og 53 er borte.

A 3 1815-1828 07 Hele prestegjeldet 1- 93 Døpte 1816-1828 94-113 Døde 1815-1828 188-202 Vigde 1816-1828 234-255 Vigde 1816-1828 280-284 Utflyttede 1816-1828 302-304 Innflyttede 1816-1827 324-367 Jamføringsskjema

A 4 1828-1848 10 Hele prestegjeldet 1-106 Døpte 1828-1848 123-191 Konfirmerte 1828-1847 195-233 Vigde 1828-1847 243-290 Døde og dødfødte 1828-1848 315-338 Inn- og utflyttede 1831-1847 339-396 Vaksinerte 1828-1847 433-463 Dagsregister 1828-1848

A 5 1848-1869 12 Hele prestegjeldet 1-120 Døpte 1848-1869 121-189 Konfirmerte 1848-1868 205-250 Vigde 1848-1869 243-290 Døde og Dødfødte 1828-1848 315-338 Inn- og utflyttede 1831-1847 339-396 Vaksinerte 1828-1847 433-463 Dagsregister 1828-1848

A 6 1869-1878 07 Hele prestegjeldet 5- 90 Døpte 1869-1878 95-150 Konfirmerte 1869-1878 155-184 Vigde 1869-1878 193-222 Døde og dødfødte 1869-1878 225-242 Inn- og utflyttede 1869-1877 243-269 Dagsregister 1869-1878 280-282 Inn- og utflyttede 1877-1878

B 1 1879-1914 11 Skånevik sokn.0- 75 Levande fødde 1879-1914 89- 91 Dødfødde 1879-1914 97-147 Konfirmerte 1879-1914 159-186 Vigde 1879-1914 199-237 Døde 1879-1914 239-240 Innflytte 1879-1909 245-251 Utflytte 1879-1914 259-260 Utmelde 1891-1900 263-342 Dagsregister 1879-1900

C 1 1879-1917 08 Holmedal sokn. 0- 86 Døpte 1879-1917 87- 90 Dødfødte 1879-1916 93-144 Konfirmerte 1879-1917 153-181 Vigde 1879-1917 193-232 Døde 1879-1917 233-234 Innflyttede 1879-1903 239-246 Utflyttede 1880-1913 253 Utmeldte 1896

E 1 1879-1901 07 Åkra sokn. 1- 66 Døpte 1879-1901 109-111 Dødfødte 1879-1900 115-153 Konfirmerte 1879-1900 185-208 Vigde 1879-1900 233-264 Døde 1879-1901 283 Innflyttede 1874-1895 291-296 Utflyttede 1880-1901 307-308 Utmeldte 1896-1900

Klokkerbøker

A 1 1860-1887 05 Skånevik sokn 1- 61 Døpte 1860-1887 63-103 Konfirmerte 1860-1887 125-144 Vigde 1860-1887 187-209 Døde 1860-1887

A 2 1888-1924 06 Skånevik sokn 5- 87 Døpte 1888-1924 88- 89 Dødfødte 1890-1915 93-133 Konfirmerte 1888-1919 135-160 Vigde 1888-1924 167-201 Døde 1888-1924

B 1 1860-1880 05 Åkra sokn 1- 61 Døpte 1860-1880 63-101 Konfirmerte 1860-1880 125-145 Vigde 1860-1880 186-208 Døde 1860-1880

B 2 1881-1920 09 Åkra sokn +06 8-113 Døpte 1881-1920 114-116 Dødfødte 1880-1916 121-176 Konfirmerte 1881-1920 191-220 Vigde 1881-1920 241-279 Døde 1881-1920

Sjeleregister

1777 01 Hele prestegjeldet

Stord

Kirkesokn: Stord, Fitjar (til 1862) og Valestrand (til 1870). Avgang: Fitjar skilt ut som eget prestegjeld 1862. Valestrand sokn overført til Sveio 1870. Gnr. 33 overført fra Valestrand til Vikebygd sokn i Sveio 1861. Tilgang: Gnr. 7-10 overført fra Eid sokn i Fjelberg 1898.

Ministerialbøker

A 1 1725-1744 03 Hele prestegjeldet 1- 89 Kronologisk ført døpte, vigde og døde 1725-1744

A 2 1744-1777 07 Hele prestegjeldet 1-223 Kronologisk ført døpte, vigde og døde 1744-1777, konfirmanter 1768-1777

A 3 1778-1800 04 Hele prestegjeldet 1-133 Kronologisk ført døpte, konfirmerte, vigde og døde 1778-1800 133-137 Forlovelseserklæringer 1812-1816 139-140 Utdeling av bibler 1793-1823

A 4 1800-1815 05 Hele prestegjeldet 2-138 Kronologisk ført Døpte, konfirmerte (1801-), vigde og døde 1800-1815 Mellom fol. 41 og 42 er det et blad som mangler foliering.

A 5 1816-1825 09 Hele prestegjeldet 1- 93 Døpte 1816-1823, forts. fol. 130 94-115 Døde 1816-1825 130-167 Døpte 1823-1825 188-205 Vigde 1816-1825 234-279 Konfirmerte 1816-1824, forts. fol. 288 280-284 Utflyttede 1816-1825 288-290 Konfirmerte 1825 302-306 Innflyttede 1816-1825 324-358 Jamføringsregister 1816-1825

A 6 1826-1840 10 Hele prestegjeldet 1-123 Døpte 1826-1840 161-215 Konfirmerte 1826-1840 237-270 Vigde 1826-1840 271-320 Døde og dødfødte 1826-1840 321-334 Inn- og utflyttede 1826-1840 345-396 Vaksinerte 1825-1840 421-462 Dagsregister 1826-1840 Blada 463-599 er tatt ut.

A 7 1841-1861 13 Hele prestegjeldet 0-143 Døpte 1841-1861 162-219 Konfirmerte 1841-1861 238-277 Vigde 1841-1861 278-326 Døde og dødfødte 1841-1861 334-354 Inn- og utflyttede 1841-1861 360-419 Vaksinerte 1841-1861 436-489 Dagsregister 1841-1860

B 1 1862-1877 06 Stord sokn 5- 65 Døpte 1862-1877 87-119 Konfirmerte 1862-1877 125-144 Vigde 1862-1877 145-161 Døde og dødfødte 1862-1877 173-184 Inn- og utflyttede 1862-1877 189-203 Vaksinerte 1862-1867 205-234 Dagsregister 1862-1877

B 2 1878-1913 12 Stord sokn. 1-131 Fødte 1878-1913 133-137 Dødfødte 1878-1912 147-198 Konfirmerte 1878-1912 199-236 Vigde 1878-1912 241-284 Døde 1878-1912 293-295 Innflyttede 1878-1909 309-316 Utflyttede 1878-1909 325-326 Innmeldte 1909 333-334 Utmeldte 1898-1909 341-387 Dagsregister 1878-1913

Klokkerbøker

A 1 1864-1878 04 Stord sokn 5- 72 Døpte 1864-1878 105-134 Konfirmerte 1864-1878 145-164 Vigde 1864-1878 181-200 Døde og dødfødte 1864-1878

A 2 1879-1909 08 Hele prestegjeldet 1-127 Døpte 1879-1909 128-131 Dødfødte 1879-1909 141-193 Konfirmerte 1879-1909 195-223 Vigde 1879-1909 239-283 Døde 1879-1909

A 3 1910-1919 05 Hele prestegjeldet 1- 75 Døpte 1910-1919 76- 78 Dødfødte 1910-1918 85-105 Konfirmerte 1910-1918 123-134 Vigde 1910-1919 163-184 Døde 1910-1919

A 4 1919-1933 06 Stord sokn. 6-161 Døpte 1919-1933 164-235 Konfirmerte 1919-1932 264-311 Vigde 1920-1933 336-387 Døde 1920-1933

Sjeleregister

ca. 1791 01 Fitjar sokn

1800 01 Hele prestegjeldet

1811 01 Hele prestegjeldet

Strandebarm

Kirkesokn: Strandebarm, Jondal (til 1967) og Varaldsøy. Gnr. 77 overført fra Strandebarm sokn til Jondal sokn 1965. Gnr. 5-12 vart overført fra Varaldsøy sokn til Strandebarm 1965. Avgang: Gnr. 38-49 overført fra Jondal til Vikøy sokn i Kvam 1965. Jondal sokn overført til Ullensvang 1968.

Ministerialbøker

A 1 1670-1726 06 Hele prestegjeldet 1- 26 Forretningene kronologisk i rubrikker 1670-1680 28-174 Forretningene kronologisk i rubrikker 1689-1726 Blad 37 mangler.

A 2 1727-1750 05 Hele prestegjeldet 1- 1b Skriftemål 1727-1744, to døpte 1744-1745 2- 40 Døpte i Strandebarm sokn 1727-1750 41- 79 Døpte i Jondal sokn 1727-1750 91-109 Døpte i Varaldsøy sokn 1727-1750 111-126 Døde 1727-1750 127-147 Forlovede og vigde 1727-1751 (bakfra og forover) 150-152 Døpte uekte barn 1729-1750 (bakfra og forover)

A 3 1750-1787 05 Hele prestegjeldet 1- 12 Døpte Strandebarm 1750-1764, forts. fol. 25 13- 20 Vigde Strandebarm 1750-1778, forts. fol. 79 21- 24 Døde Strandebarm 1750-1780, forts. fol. 135 25- 30 Døpte Strandebarm 1764-1771, forts. fol. 113 31- 42 Døpte Jondal sokn 1751-1763, forts. fol. 54 43- 49 Vigde Jondal sokn 1751-1779, forts. fol. 76 50- 53 Døde Jondal sokn 1751-1774, forts. fol. 93 54- 60 Døpte Jondal sokn 1763-1768, forts. fol. 99 61- 67 Døpte Varaldsøy 1751-1764, forts. fol. 81 68- 74 Vigde Varaldsøy 1751-1787, forts. fol. 90 74- 76 Vigde Jondal sokn 1782-1787 og 1780-1781 77- 79 Døde Varaldsøy 1751-1778, forts. fol. 135 79- 80 Vigde Strandebarm 1778-1783, forts. fol. 132 81- 89b Døpte uekte i Strandebarm sokn 1774-1776 89b Vigde i Varaldsøy sokn 1787 90 Absolverte Strandebarm sokn 1755-1762 90b Absolverte i Jondal sokn 1753 90b Døpte i Strandebarm 1787, forts. fol. 92 91 Absolverte i Varaldsøy sokn 1752-1765 91b Døde i Strandebarm sokn 1787 91b Døpte i Jondal sokn 1787 92 Døpte i Strandebarm og Varaldsøy sokner 1787 92b-94 Døde i Jondal sokn 1773-1787 94b Vigde i Strandebarm sokn 1787 95- 98 Døpte i Varaldsøy 1777-1786, forts. fol. 137 99-112 Døpte i Jondal sokn 1768-1783, forts.fol. 129 129-131 Døpte i Jondal sokn 1783-1786, forts.fol. 134 132- Døpte i Strandebarm sokn 1783-1786, fol. 94b 133- Døde i Varaldsøy sokn 1779-1787 134- Døpte i Jondal sokn 1786-1787, forts. fol. 91 135- Døde i Strandebarm sokn 1781-1787 136- Døpte i Strandebarm 1786-1787, forts.fol. 91b 137- Døpte i Varaldsøy sokn 1786, forts. fol. 92 137b Døpte uekte barn 1781-1785 138 Utdeling av bibler og geistlige skrifter 138-140 Døpte uekte barn i Strandebarm, Jondal, Varaldsøy

A 4 1788-1817 04 Hele prestegjeldet 1-108 Kronologisk ordna i rubrikker 1786-1817

A 5 1816-1826 06 Hele prestegjeldet 1- 92 Døpte 1816-1826 94-120 Døde 1817-1826 188-203 Vigde 1817-1826 234-264 Konfirmerte 1817-1826 280 Utflyttede ca. 1821-1826 302-304 Innflyttede ca. 1820-1826 324-325 Jamføringsskjema 1826 336-340 Dagsregister 1826 365b Visitasmerknad 1825

A 6 1826-1843 11 Hele prestegjeldet 5-148 Døpte 1826-1843 149-217 Konfirmerte 1827-1843 221-266 Vigde 1827-1843 269-303 Døde og dødfødte 1827-1843 317-333 Inn- og utflyttede 1827-1843 341-406 Vaksinerte 1827-1843 413-460 Dagsregister 1826-1843

A 7 1844-1872 13 Hele prestegjeldet 1-138 Døpte 1844-1857 138-148 Døpte 1871-1872 149-214 Konfirmerte 1844-1857 215-248 Vigde 1844-1857 248-258 Vigde 1870-1872 261-291 Døde og dødfødte 1844-1857 291-292 Døde og dødfødte 1872 295-310 Inn- og utflyttede 1844-1857 313-371 Vaksinerte 1844-1857 377-425 Dagsregister 1844-1857

A 8 1858-1872 12 Hele prestegjeldet 5-152 Døpte 1858-1871 153-232 Konfirmerte 1858-1871 243-288 Vigde 1858-1869 289-322 Døde og dødfødte 1858-1871 323-341 Inn- og utflyttede 1858-1872 343-377 Vaksinerte 1858-1867 403-444 Dagsregister 1858-1872

A 9 1872-1886 12 Hele prestegjeldet 5-156 Døpte 1872-1886 157-241 Konfirmerte 1872-1886 247-288 Vigde 1872-1886 293-326 Døde og dødfødte 1872-1884 327-343 Inn- og utflyttede 1873-1886 344-346 Døde og dødfødte 1884-1886 347-396 Dagsregister 1872-1886

B 1 1886-1908 09 Strandebarm sokn. 4- 87 Døpte 1886-1908, 1908 sjå fol. 87 og 59 88- 90 Dødfødte 1886-1908 92-138 Konfirmerte 1886-1908 140-161 Vigde 1886-1908 180-181 Vigde dissentere 1895-1903 182-209 Døde 1886-1908 236-237 Innflyttede 1885-1900 246-249 Utflyttede 1886-1902 258-259 Innmeldte 1899-1908 260-262 Utmeldte

D 1 1886-1912 05 Varaldsøy sokn. 4- 59 Døpte 1887-1912 60- 61 Dødfødte 1890-1907 62- 90 Konfirmerte 1887-1912 94-105 Vigde 1887-1912 120-121 Vigde dissentere 1891 122-142 Døde 1886-1912 158-159 Innflyttede 1889-1897 164-165 Utflyttede 1887-1901 176-177 Dagsregister 1886-1888

E 1 1886-1908 09 Jondal sokn. 4-116 Døpte 1886-1908 116-118 Dødfødte 1886-1907 120-170 Konfirmerte 1887-1908 184-206 Vigde 1887-1908 240-277 Døde 1886-1908 313 Innflyttede 1889-1896 324-326 Utflyttede 1887-1901 340-341 Innmeldte 1900-1901 344-345 Utmeldte 1894-1902 348-349 Dagsregister 1886-1888

Klokkerbøker

A 1 1816-1826 07 Hele prestegjeldet 1- 90 Fødte 1816-1826 93-119 Døde 1817-1826 187-201 Vigde 1817-1826 233-264 Konfirmerte 1817-1826 278 Utflyttede (utan årstal) 300-302 Innflyttede -1826 (utan årstal for dei første)

B 1 1891-1914 07 Strandebarm sokn. 4- 93 Fødte 1891-1914 94- 96 Dødfødte 1892-1913 98-136 Konfirmerte 1891-1914 140-160 Vigde 1891-1913 180-208 Døde 1891-1914

C 1 1891-1913 05 Varaldsøy sokn. 4- 59 Fødte 1891-1913 60- 61 Dødfødte 1891-1913 62- 87 Konfirmerte 1891-1913 88- 99 Vigde 1891-1913 114-134 Døde 1891-1913

C 2 1914-1935 04 Varaldsøy sokn. 1- 31 Fødte 1914-1935 76 Dødfødte 1913-1920 81-104 Konfirmerte 1914-1935 106-111 Vigde 1914-1935 123-141 Døde 1914-1935

Sjeleregister

1777 01 Hele prestegjeldet

1783 01 Jondal sokn

1787 01 Hele prestegjeldet

1787 01 Jondal sokn

Sund

Kirkesokn: Sund, Austevoll (til 1909), Fjell (til 1813, frå 1819 til 1841), Møkster (til 1909). Fjell (og Askøy) ble eget prestegjeld i 1813, og på ny i 1841. Austevoll og Møkster ble skilt ut i 1910 som Austevoll prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1729-1740 03 Hele prestegjeldet Dagsregister med forlovelser, introduserte og konfirmerte (1737-1740) Det er vist til bøker for døpte og copulerte, disse synes nå tapte.

A 2 1729-1769 03 Hele prestegjeldet 1-150 Døde 1729-1769 151-166 Navneregister til boka

A 3 1740-1769 05 Hele prestegjeldet Dagsregister med introduksjoner, forlovelser og konfirmasjoner.

A 4 1748-1769 04 Hele prestegjeldet 1-234 Døpte 1748-1769

A 5 1770-1795 10 Hele prestegjeldet 1-635 Kronologisk ført dagsregister, døpte, forlovede og vigde, døde og konfirmerte 1770-1795

A 6 1787-1798 03 Hele prestegjeldet 1-127 Døpte 1787-1798 129-131 Døde 1791-1793 133-138 Døde 1788-1793 140-149 Alfabetisk register over døpte 1788-1793 150-160 Alfabetisk register over døpte 1794-1795 162-182 Register over døpte og døde 1796-1797

A 7 1796-1815 06 Hele prestegjeldet 1-363 Kronologisk alle forretninger 1796-1815

A 8 1788-1815 03 Hele prestegjeldet 1- 74 Vigde 1788-1815

A 9 1799-1803 01 Hele prestegjeldet 1- 28 Døpte 1799-1801 29 Døde 1801 30 Døpte 1802 31 Døde 1802 33 Døpte 1803 34 Døde 1803

A 10 1804-1818 02 Hele prestegjeldet 1- 76 Døpte og døde 1804-1815 77- 81 Konfirmerte 1814-1818 i Fjell sokn av Askøy prestegjeld

A 11 1816-1825 05 Hele prestegjeldet 1- 91 Døpte 1816-1819 93-185 Døde 1816-1825 187-232 Vigde 1816-1825 233-256 Konfirmerte 1816-1825 279-302 Inn- og utflyttede 1822-1825 323-324 Jamføringsregister

A 12 1825-1835 10 Hele prestegjeldet 1-114 Døpte 1825-1835 120-175 Konfirmerte 1826-1835 215-261 Vigde 1826-1835 262-310 Døde og dødfødte 1825-1835 311-320 Inn- og utflyttede 1825-1835 334-376 Vaksinerte 1825-1835 429-452 Dagsregister 1825-1835

A 13 1835-1849 16 Hele prestegjeldet 1-110 Døpte 1835-1849 121-190 Konfirmerte 1836-1849 211-253 Vigde 1835-1849 271-330 Døde og dødfødte 1835-1849 331-342 Inn- og utflyttede 1836-1849 361-390 Vaksinerte 1836-1849 441-475 Dagsregister 1835-1849

A 14 1850-1866 17 Hele prestegjeldet 1-120 Døpte 1850-1866 121-189 Konfirmerte 1850-1866 213-260 Vigde 1850-1866 271-323 Døde og dødfødte 1850-1866 351-365 Inn- og utflyttede 1850-1866 381-420 Vaksinerte 1850-1865 421-462 Dagsregister 1850-1866 475-477 Vaksinerte 1865-1866

A 15 1867-1881 11 Hele prestegjeldet 5-133 Døpte 1867-1881 145-220 Konfirmerte 1867-1881 221-262 Vigde 1867-1881 277-337 Døde og dødfødte 1867-1881 347-363 Inn- og utflyttede 1867-1881 373-378 Vaksinerte 1867- 433-484 Dagsregister 1867-1881

B 1 1882-1907 10 Sund sokn. 4-102 Døpte 1882-1907 126-128 Dødfødte 1882-1906 134-175 Konfirmerte 1882-1904 186-216 Vigde 1882-1907 234-275 Døde 1882-1907 276-277 Innflyttede 1885-1907 284-289 Utflyttede 1882-1907 300-301 Utmelde 1893 304-362 Dagsregister 1882-1907

C 1 1882-1899 06 Austevoll sokn. 4- 69 Fødte 1882-1899 70- 72 Dødfødte 1882-1899 74-100 Konfirmerte 1882-1899 102-116 Vigde 1882-1899 128-149 Døde 1882-1899 150 Innflyttede 1882-1899 154-157 Utflyttede 1882-1899 160-161 Innmeldte 1898 162-163 Utmeldte 1892-1898

D 1 1882-1899 05 Møkster sokn. 4- 61 Fødte 1882-1899 66- 67 Dødfødte 1882-1898 70- 88 Konfirmerte 1882-1899 96-109 Vigde 1882-1899 120-141 Døde 1882-1899 142-143 Innflyttede 1882-1898 146-149 Utflyttede 1882-1898 152-153 Innmeldte 1891 154-155 Utmeldte 1889-1891

Klokkerbøker

A 1 1816-1827 06 Hele prestegjeldet 2- 89 Døpte 1816-1827 94-118 Døde 1816-1827 188-211 Vigde 1816-1827 236-263 Konfirmerte 1816-1826

B 1 1852-1873 06 Sund sokn 2- 59 Døpte 1852-1873 52-101 Konfirmerte 1852-1873 112-136 Vigde 1852-1873 142-164 Døde 1852-1873

B 2 1874-1881 03 Sund sokn 6- 30 Døpte 1874-1881 86-102 Konfirmerte 1874-1881 154-162 Vigde 1874-1881 200-208 Døde 1874-1881

B 3 1882-1911 08 Sund sokn 5- 96 Døpte 1882-1911 127-177 Konfirmerte 1882-1911 179-205 Vigde 1882-1911 227-264 Døde 1882-1911

C 1 1913-1928 05 Kausland sokn 4- 62 Døpte 1913-1928 64- 90 Konfirmerte 1913-1928 124-135 Vigde 1913-1928 154-173 Døde 1913-1928

Sveio

Kirkesokn: Sveio (1861-), Valestrand (1861-), Vikebygd (1861-1935), Austre Vikebygd (1935-1964) og Vestre Vikebygd (1935-). Sveio ble utskilt fra Finnås 1861. Vikebygd ble skilt ut fra Fjelberg 1861. Valestrand sokn ble overført fra Stord 1870. Vikebygd sokn ble delt i Austre og Vestre Vikebygd 1935. Gnr. 33 overført fra Valestrand til Vikebygd 1861. Gnr. 31-32, 35-38 ble overført fra Moster sokn i Finnås til Valestrand 1870. Gnr. 99-100 frå Sveio sokn til Vikebygd i 1901. Tilgang: Gnr. 58-59 ble overført fra Skjold i Rogaland til Vikebygd i 1929. Avgang: Austre Vikebygd ble overført til Ølen 1966.

Ministerialbøker

A 1 1861-1877 09 Sveio og Vikebygd sokn 5-101 Døpte 1861-1877 103-152 Konfirmerte 1862-1876 153-181 Vigde 1861-1877 192 Konfirmerte 1877 193-231 Døde og dødfødte 1861-1877 243-268 Inn- og utflyttede 1861-1877 283-300 Vaksinerte 1861-1868 333-359 Dagsregister 1861-1877

B 1 1870-1883 06 Sveio sokn 5- 83 Døpte 1870-1833 125-172 Konfirmerte 1870-1882 173-201 Vigde 1870-1883 217-250 Døde og dødfødte 1870-1883 253-264 Inn- og utflyttede 1871-1883 269-277 Dagsregister 1870-1878

B 2 1883-1894 07 Sveio sokn 4- 80 Døpte 1883-1893 81- 82 Dødfødte 1886-1894 84 Døpte 1893 85-118 Konfirmerte 1883-1893 119-124 Døpte 1893-1894 125-146 Vigde 1883-1894 148-177 Døde 1883-1894 178-180 Innflyttede 1884-1894 184-192 Utflyttede 1884-1894

B 3 1894-1906 08 Sveio sokn. 4- 99 Døpte 1894-1906 100-102 Dødfødte 1894-1906 106-145 Konfirmerte 1894-1905 154-173 Vigde 1894-1906 188-219 Døde 1894-1906 228-229 Innflyttede 1894-1899 234-241 Utflyttede 1894-1913 243- Innmeldte 1895 246-247 Utmeldte 1894, 1899

B 4 1906-1919 08 Sveio sokn. 3- 85 Døpte 1906-1919 126-128 Dødfødte 1906-1918 130-180 Konfirmerte 1906-1919 181-197 Vigde 1906-1919 204-205 Vigde dissentere 1909 206-241 Døde 1906-1919246-247 Innflyttede 1907-1918 250-253 Utflyttede 1907-1919 264-265 Utmeldte 1911-1914

C 1 1862-1880 04 Valestrand sokn 5- 55 Døpte 1862-1880 79-107 Konfirmerte 1862-1880 115-132 Vigde 1862-1880 133-151 Døde og dødfødte 1862-1880 159-168 Inn- og utflyttede 1862-1879 173-178 Vaksinerte 1862-1867 187-200 Dagsregister 1862-1878

C 2 1881-1899 07 Valestrand sokn 4- 79 Døpte 1881-1899 80- 83 Dødfødte 1881-1897 84-117 Konfirmerte 1881-1898 124-142 Vigde 1881-1899 148-177 Døde 1881-1899 178-180 Innflyttede 1881-1897 184-190 Utflyttede 1881-1899

C 3 1899-1919 06 Valestrand sokn. 3- 85 Døpte 1906-1919 126-128 Dødfødte 1906-1918 130-180 Konfirmerte 1906-1919 181-197 Vigde 1906-1919 204-205 Vigde dissentere 1909 206-241 Døde 1906-1919 246-247 Innflyttede 1907-1918 250-253 Utflyttede 1907-1919 264-265 Utmeldte 1911-1914

D 1 1878-1894 05 Vikebygd sokn 4- 67 Døpte 1878-1894 68- 69 Dødfødte 1878-1892 72- 95 Konfirmerte 1878-1893 114-128 Vigde 1878-1894 144-169 Døde 1878-1894 170-171 Innflyttede 1878-1892 176-180 Utflyttede 1878-1894

Klokkerbøker

A 1 1851-1865 05 Sveio sokn 1- 51 Døpte 1851-1865 73-101 Konfirmerte 1851-1864 106-118 Vigde 1851-1864 132-152 Døde 1851-1865 172-173 Inn- og utflyttede 1851-1852 190-195 Vaksinerte 1851-1852 219-235 Dagsregister 1851-1865

A 2 1866-1877 04 Sveio sokn 2- 52 Døpte 1866-1877 79- 80 Konfirmerte 1877 90-122 Konfirmerte 1866-1876 123-139 Vigde 1866-1877 154-177 Døde og dødfødte 1866-1877

A 3 1878-1896 08 Sveio sokn 5-133 Døpte 1878-1896 134-137 Dødfødte 1878-1896 142-193 Konfirmerte 1878-1896 226-258 Vigde 1878-1896 286-329 Døde 1878-1896

A 4 1897-1911 06 Sveio sokn 5- 99 Døpte 1897-1911 101-102 Dødfødte 1897-1911 107-146 Konfirmerte 1897-1910 155-178 Vigde 1897-1911 189-206 Døde 1897-1911

A 5 1911-1926 08 Sveio sokn 5- 98 Døpte 1911-1926 100-101 Dødfødte 1911-1925 107-153 Konfirmerte 1911-1926 155-176 Vigde 1911-1926 189-223 Døde 1911-1926

B 1 1864-1886 05 Valestrand sokn 6- 70 Døpte 1864-1886 106-138 Konfirmerte 1864-1886 146-166 Vigde 1864-1886 182-213 Døde 1864-1886 221-222 Inn- og utflyttede 1864

B 2 1887-1911 06 Valestrand sokn 5- 76 Døpte 1887-1911 80- 83 Dødfødte 1887-1911 85-123 Konfirmerte 1887-1911 125-144 Vigde 1887-1911 149-175 Døde 1887-1911

C 1 1851-1865 02 Vikebygd sokn 2- 28 Døpte 1851-1865 43- 44 Konfirmerte 1862 51- 57 Vigde 1851-1862 69- 80 Døde 1851-1865 87- 92 Konfirmerte 1855-1861

C 2 1866-1886 04 Vikebygd sokn 1- 49 Døpte 1866-1886 55- 58 Døde 1885-1886 65 Dødfødte 1877-1884 80- 93 Vigde 1866-1886 97-116 Døde 1866-1882 118-137 Konfirmerte 1866-1886 62- 64 Døde 1882-1884

C 3 1887-1902 05 Vikebygd sokn 5- 58 Døpte 1887-1902 68- 70 Dødfødte 1887-1901 73-102 Konfirmerte 1887-1902 115-128 Vigde 1887-1902 145-169 Døde 1887-1902 187 Utmeldte 1896

C 4 1903-1921 05 Vikebygd sokn Døpte 1903-1921 Dødfødte 1904-1921 Konfirmerte 1903-1920 Vigde 1903-1921 Døde 1903-1921

Tysnes

Kirkesokn: Tysnes, Onarheim, Reksteren (1952-), Uggdal (Opdal). Navneskifte fra Opdal til Uggdal 1933. Øya Reksteren ble i 1952 skilt ut som eget sokn med deler fra Tysnes og deler fra Uggdal. Avgang: Gnr. 125-127 ble overført fra Onarheim til Ølve sokn i Kvinnherad 1907.

Ministerialbøker

A 1 1723-1731 02 Hele prestegjeldet 1- 15 Døpte 1723-1728, forts. fol. 40 16- 22 Forlovelser 1723-1731 28- 34 Lysing 1723-1731 40- 46 Døpte 1728-1731, forts. fol. 55 47- 51 Vigde 1723-1731 55 Døpte 1731 60- 70 Døde 1723-1731 75 Åpenbare skriftemål 1724-1731 80 Uekte barns dåp 1724-1731 Fol. 23-27, 35-39, 52-54, 56-59, 71-74, og 76-79 er tatt ut.

A 2 1732-1804 04 Hele prestegjeldet 2- 23 Kronologisk ført for Tysnes sokn 1732-1738 25- 27 Kronologisk ført for Tysnes sokn 1739 28- 47 Døpte prestegjeldet 1794-1798 61- 65 Kronologisk ført prestegjeldet 1798-1799, forts. 85. 65- 80 Kronologisk ført for Uggdal sokn 1732-1738 82- 84 Kronologisk ført for Uggdal sokn 1739 85-123 Døpte prestegjeldet 1799-1804 124-135 Kronologisk ført for Onarheim sokn 1732-1738 136-138 Kronologisk ført for Onarheim sokn 1739 139-173 Vigde prestegjeldet 1794-1804 175-178 Døde prestegjeldet 1794-1804 179 Tabell over vigde, fødte og døde i Tysnes 1804 179b Påtegning 1804 om manglende blad i boka. Fol. 1, 24, 31, 48-60, 89-90, 101-102, 107, 109-110, 112-115, 117-121, 141-145 er tatt ut.

A 3 1740-1749 04 Hele prestegjeldet 2-279 Kronologisk ført i rubrikker 1740-1749

A 4 1750-1761 04 Hele prestegjeldet 2-268 Kronologisk ført i rubrikker 1750-1761 282-365 Kommunikanter 1752-1758 ordna etter forbokstav i alfabetsystem Fol. 268-281 og 366-377 er tatt ut.

A 5 1762-1793 04 Hele prestegjeldet 1-121 Døpte 1762-1793, forts. fol. 135 121b-134 Døde 1762-1793 135 Døpte 1793 Øverste halvdel av fol. 8 er revet bort.

A 6 1804-1816 03 Hele prestegjeldet 1- 33 Dagsregister 1804-1816 med konfirmanter 1805-1808 47b- 61 Døde 1812-1816 73 -181 Døpte 1804-1816 193 -216 Vigde 1804-1816 223 -242 Døde 1804-1816 242 -246 Register over døpte 1804-1816 247 -251 Register over døde 1804-1816

A 7 1816-1826 06 Hele prestegjeldet 1- 93 Døpte 1816-1826 94-114 Døde 1816-1825 118-201 Vigde 1816-1826 234-255 Konfirmerte 1816-1825 280 Utflyttede 1821-1826 302 Innflyttede 1821-1824 324-349 Jamføringsregister 1816-1825

A 8 1826-1837 08 Hele prestegjeldet 1-113 Døpte 1826-1837 120-157 Konfirmerte 1826-1837 218-249 Vigde 1826-1837 267-314 Døde og dødfødte 1826-1837 315-319 Inn- og utflyttede 1826-1837 339-367 Vaksinerte 1826-1837 439-463 Dagsregister 1826-1837

A 9 1837-1848 10 Hele prestegjeldet 1-137 Døpte 1837-1847 141-194 Konfirmerte 1838-1847 211-261 Døde og dødfødte 1837-1847 281-317 Vigde 1837-1848 327-368 Vaksinerte 1837-1847 377-388 Inn- og utflyttede 1837-1847 397-427 Dagsregister 1837-1847

A 10 1848-1859 15 Hele prestegjeldet 1-143 Døpte 1848-1859 160-229 Konfirmerte 1848-1858 230-272 Vigde 1848-1859 278-334 Døde og dødfødte 1848-1859 335-344 Konfirmerte 1858-1859 345 Døde og dødfødte 1859 348-367 Inn- og utflyttede 1848-1859 368-416 Vaksinerte 1848-1860 418-452 Dagsregister 1848-1859

A 11 1860-1871 13 Hele prestegjeldet 1-157 Døpte 1860-1871 162-242 Konfirmerte 1860-1871 244-290 Vigde 1860-1871 297-340 Døde og dødfødte 1860-1871 359-380 Inn- og utflyttede 1860-1868 381-410 Vaksinerte 1859-1866 425-429 Vaksinerte 1868-1870 430-432 Inn- og utflyttede 1870-1871 433-472 Dagsregister 1860-1871

A 12 1872-1886 11 Hele prestegjeldet 1-164 Døpte 1872-1886 171-231 Konfirmerte 1872-1886 270-314 Vigde 1872-1886 366-419 Døde og dødfødte 1872-1886 486-512 Inn- og utflyttede 1872-1886 557-606 Dagsregister 1872-1886

B 1 1887-1906 07 Tysnes sokn 1- 75 Døpte 1887-1906, forts. fol. 79B 76- 78 Dødfødte 1888-1906 79- 81 Døpte 1906, forts. fra fol. 75 84-118 Konfirmerte 1887-1906 132-154 Vigde 1887-1906 156-190 Døde 1887-1906 204-205 Innflyttede 1887-1906 212-217 Utflyttede 1887-1906 228-229 Utmeldte 1906

C 1 1887-1912 07 Onarheim sokn 1- 75 Døpte 1887-1911, forts. fol. 197B 76- 79 Dødfødte 1887-1912 84-120 Konfirmerte 1887-1912 132-151 Vigde 1887-1912 156-195 Døde 1887-1912 197-201 Døpte 1911-1912 204-205 Innflyttede 1887-1911 212-216 Utflyttede 1887-1912 228-229 Utmeldte 1908

D 1 1887-1904 08 Uggdal sokn 1- 99 Døpte 1887-1904 100-103 Dødfødte 1887-1905 108-142 Konfirmerte 1887-1904 156-176 Vigde 1887-1904 180-218 Døde 1887-1904 228-229 Innflyttede 1887-1892 236-244 Utflyttede 1887-1919 248 Innmeldte 1889 252-253 Utmeldte 1887-1902

Klokkerbøker

A 1 1816-1828 06 Hele prestegjeldet 1- 93 Døpte 1816-1824 94-118 Døde 1816-1828 188-203 Vigde 1816-1828 234-252 Konfirmerte 1816-1827 324-358 Jamføringsregister 1816-1828

B 1 1855-1877 06 Tysnes sokn 2- 74 Døpte 1855-1877 76-119 Konfirmerte 1855-1877 121-122 Døpte 1877 131-153 Vigde 1855-1876 155-181 Døde 1855-1877 183-184 Vigde 1876-1877

B 2 1878-1918 11 Tysnes sokn 4-149 Døpte 1878-1917 150-158 Dødfødte 1878-1915 177-238 Konfirmerte 1878-1918 273-311 Vigde 1878-1917 322-373 Døde 1878-1917

B 3 1918-1935 07 Tysnes sokn. 1- 71 Døpte 1918-1935 129-175 Konfirmerte 1918-1935 176-197 Vigde 1918-1935 199-234 Døde 1918-1935 267 Utmeldte 1931-1934

C 1 1873-1895 05 Onarheim sokn 6- 97 Døpte 1873-1895 150-178 Konfirmerte 1873-1892 222-237 Vigde 1873-1892 269-315 Døde 1873-1895

C 2 1896-1907 04 Onarheim sokn 5- 43 Døpte 1896-1907 44- 45 Dødfødte 1896-1907 47- 59 Konfirmerte 1896-1907 73- 84 Vigde 1896-1907 87- 99 Døde 1896-1907

C 3 1908-1924 04 Onarheim sokn 5- 46 Døpte 1908-1924 59- 79 Konfirmerte 1908-1923 81- 98 Vigde 1908-1924 99 Konfirmerte 1924 101-119 Døde 1908-1924

E 1 1855-1874 06 Uggdal sokn 6- 74 Døpte 1855-1874 75-119 Konfirmerte 1855-1874 122-146 Vigde 1855-1874 151-179 Døde 1855-1874

E 2 1875-1897 07 Uggdal sokn 2- 85 Døpte 1875-1897 162-203 Konfirmerte 1875-1896 251-275 Vigde 1875-1896 311-342 Døde 1875-1897

E 3 1897-1913 07 Uggdal sokn 5-109 Døpte 1897-1913 116 Dødfødte 1897-1899 121-170 Konfirmerte 1897-1911 173-195 Vigde 1897-1915 211-251 Døde 1897-1913

E 4 1912-1936 07 Uggdal sokn. 2- 77 Døpte 1914-1936 92-104 Konfirmerte 1929-1935 112-158 Konfirmerte 1912-1929 160-184 Vigde 1915-1936 186-212 Døde 1914-1936

Ullensvang

Kirkesokn: Ullensvang, Eidfjord (1968-), Jondal (1968-), Kinsarvik, Odda (til 1915). Navneskifte fra Kinsarvik prestegjeld til Ullensvang 1869. Avgang: Gnr. 79 ble overført fraKinsarvik sokn til Øystese i Kvam 1882. Odda ble eget prestegjeld 1915. Gnr. 98-116 og 122-151 ble overført fra Kinsarvik sokn til Granvin sokn i Ulvik 1964. Tilgang: Eidfjord sokn ble overført fra Ulvik 1968. Jondal sokn ble overført fra Strandebarm 1968. Gnr. 80-82 ble overført fra Øystese sokn i Kvam til Kinsarvik sokn 1965.

Ministerialbøker

A 1 1669-1719 05 Hele prestegjeldet 1- 66 Døpte i Kinsarvik sokn 1669-1719 67 -127 Døpte i Ullensvang sokn 1669-1718 129 -175 Døpte i Odda sokn 1675-1719 177 -179 Døpte uekte barn 1669-1686 Boka er satt feil sammen, fol. 165 og 167 skal stå mellom fol. 160 og 161.

A 2 1669-1732 03 Hele prestegjeldet 1- 20 Publikve absolverte 1669-1729 22 -120 Vigde 1669-1732 (bakfra i boka)

A 3 1719-1733 02 Hele prestegjeldet 1- 25 Døpte i Kinsarvik sokn 1719-1733 26 - 59 Døpte i Ullensvang sokn 1719-1733 60 - 83 Døpte i Odda sokn 1719-1733

A 4 1732-1758 05 1732-1758 2 Prestens innleiing med opplysning om Jørgen Brose 1732 3- 8 Døpte 1732-1733 9- 43 Døpte i Kinsarvik sokn 1734-1758 47- 99 Døpte i Ullensvang sokn 1732-1758 100-125 Døpte i Odda sokn 1734-1758 129-159 Døde i Kinsarvik sokn 1732-1758 160-162 Døpte uekte barn 1734-1757 163-165 Vigde i Kinsarvik sokn 1732-1736 167-177 Vigde 1736-1758 178-180 Publice absolverte 1732-1757 181-216 Introduserte 1732-1758

A 5 1733-1758 07 Hele prestegjeldet 1 -323 Dagsregister og kommunikantar 1733-1758

A 6 1758-1788 08 Hele prestegjeldet 1 - 54 Dagsregister 1758-1784, forts. fol. 158 55 - 90 Døpte i Kinsarvik sokn 1758-1787 103 -151 Døpte i Ullensvang sokn 1758-1787 158 -164 Dagsregister 1784-1787 169 -196 Døpte i Odda sokn 1758-1787 196b-199 Døpte uekte barn 1758-1785 201 -210 Konfirmerte 1758-1788 211 -232 Forlovede 1758-1787 239 -251 Vigde 1758-1785, forts. fol. 297b og 286b 252 Publikve absolverte 1758-1775 253 -264 Døde i Kinsarvik sokn 1758-1787 268 -282 Døde i Ullensvik sokn 1758-1787 286b Vigde 1787 288 297b-298 Vigde 1785-1787, forts. fol. 286b

A 7 1788-1804 06 Hele prestegjeldet 2 - 55 Dagsregister 1788-1804 151 -228 Døpte i Ullensvang sokn 1788-1804 231 -290 Døpte i Kinsarvik sokn 1788-1804 301 -348 Døpte i Odda sokn 1788-1801, forts. pag. 446 349 -351 Døpte uekte barn 1788-1804 357 -373 Konfirmerte 1788-1804 397 -424 Forlovede 1788-1798 446 -452 Døpte i Odda sokn 1801-1804 457 -481 Vigde 1788-1804 501 -527 Døde i Ullensvang sokn 1788-1804 569 -588 Døde i Kinsarvik sokn 1788-1804 621 -638 Døde i Odda sokn 1788-1804 653 Dødfødte 1803 Blanke sider er stort sett tatt ut.

A 8 1804-1835 05 Hele prestegjeldet 1 -138 Kronologisk ført 1804-1835 139 -140 Konfirmerte 1807-1814 (elles mellom dei andre forretn.)

A 9 1819-1826 04 Døpte 1819-1825 Døde 1819-1825 Vigde 1819-1825 Konfirmerte 1819-1825 Utflyttede 1817-1826 Innflyttede 1823-1825
A 10 1825-1853 09 1-123 Døpte 1825-1853 190-140 Konfirmerte 1807-1814 (ellers mellom de andre forretn.) 219-270 Vigde 1825-1853 304-346 Døde og dødfødte 1825-1853 354-363 Inn- og utflyttede 1825-1849 363-398 Vaksinerte 1825-1853 445-490 Dagsregister 1825-1853 539-543 Inn- og utflyttede 1850-1853

A 11 1854-1866 08 Hele prestegjeldet 4- 83 Døpte 1854-1866 90-137 Konfirmerte 1855-1866 156-189 Vigde 1854-1866 208-233 Døde og dødfødte 1854-1866 302-321 Inn- og utflyttede 1854-1866 322-362 Vaksinerte 1855-1866 394-413 Dagsregister 1854-1866

A 12 1867-1881 04 Hele prestegjeldet 5-148 Døpte 1867-1881

A 13 1867-1879 03 Hele prestegjeldet 4-76 Konfirmerte 1867-1879

A 14 1867-1882 02 Hele prestegjeldet 5-68 Vigde 1867-1882

A 15 1867-1882 02 Hele prestegjeldet 5-51 Døde og dødfødte 1867-1882

A 16 1867-1882 02 Hele prestegjeldet 5- 45 Inn- og utflyttede 1867-1882

A 17 1803-1839 01 Hele prestegjeldet 1- 38 Vaksinerte 1803-1839

A 18 1867 01 Hele prestegjeldet 6- 9 Vaksinerte 1867

B 1 1882-1918 05 Ullensvang sokn. 1-119 Døpte 1882-1918

B 2 1880-1910 03 Ullensvang sokn. 4- 66 Konfirmerte 1880-1910

B 3 1882-1911 04 Ullensvang sokn. 4- 6 Dødfødte 1883-1916 10- 42 Vigde 1883-1911 42- 43 Vigde dissentere 1893-1906 44- 75 Døde 1883-1901 76 Innflyttede 1893-1924 77- 78 Innflyttede 1889-1911 82- 91 Utflyttede 1883-1913 98- 99 Innmeldte 1894-1936 100-101 Utmeldte 1891-1966

E 1 1882-1921 04 Kinsarvik sokn. 4-109 Døpte 1882-1921

E 2 1880-1914 03 Kinsarvik sokn. 4- 65 Konfirmerte 1880-1914

E 3 1883-1916 04 Kinsarvik sokn. 4- 6 Dødfødte 1885-1915 10- 38 Vigde 1883-1916 44- 75 Døde 1883-1903 76- 77 Innflyttede 1883-1924 82- 88 Utflyttede 1883-1920 98- 99 Innmeldte 1890-1990 100-101 Utmeldte 1890-1894

Klokkerbøker

A 1 1779-1786 01 Hele prestegjeldet 1- 12 Forlovede 1779-1785 15- 22 Vigde 1779-1786

A 2 1803-1804 01 Hele prestegjeldet 1- 5 Døpte Kinsarvik sokn 1803-1804 6 Vigde Kinsarvik sokn 1803 8- 9 Døde Kinsarvik sokn 1803-1804 10- 16 Døpte Ullensvang sokn 1803-1804 19- 20 Vigde Ullensvang sokn 1803-1804 21- 24 Døde i Ullensvang sokn 1803-1804 25- 28 Døpte i Odda sokn 1803-1804 30- 31 Vigde i Odda sokn 1803-1804 31- 32 Døde i Odda sokn 1803-1804

A 3 1817-1825 05 Hele prestegjeldet 1- 93 Døpte 1817-1825 94-118 Døde 1817-1825 188-219 Vigde 1817-1825 234-244 Konfirmerte 1817-1825

B 1 1764-1766 02 Ullensvang sokn Kirketjeneste med kommunikanter 1764-1766 Døpte 1764-1766 Forlovede og vigde 1764-1766 Døde 1764-1766

B 2 1766-1768 02 Ullensvang sokn 1- 44 Kirketjeneste med kommunikanter 1766-1768 45- 56 Døpte 1766-1768 57- 60 Introduserte 1766-1768 61- 64 Forlovede og vigde 1766-1768 65- 70 Døde 1766-1768 71 Rekneskap 72 Offentleg skrifte 1766-1768 Mellom de paginerte sidene er det satt inn upaginerte.

B 3 1772-1774 02 Ullensvang sokn 1- 51 Kirkenetjeneste med kommunikanter 1772-1774

B 4 1775-1778 02 Ullensvang sokn 1- 64 Kirketjeneste med kommunikanter 1775-1778 65- 93 Døpte 1775-1777 95-101 Forlovede og vigde 1775-1777 103-112 Døde 1775-1777

B 5 1778-1784 04 Ullensvang sokn Kirketjeneste med kommunikanter 1778-1784 Døpte 1778-1784 Forlovede og vigde 1778-1784 Døde 1778-1784

B 6 1788-1791 03 Ullensvang sokn Kirketjeneste med kommunikanter 1788-1791 Døpte 1788-1791 Forlovede og vigde 1788-1791 Døde 1788-1791

B 7 1792-1797 02 Ullensvang sokn Kirketjeneste med kommunikanter 1792-1797 Døpte 1792-1797 Forlovede og vigde 1792-1797 Døde 1792-1797

B 8 1804-1811 08 Ullensvang sokn Kirketjeneste med kommunikanter 1804-1811

B 9 1826-1828 01 Ullensvang sokn Døpte 1826-1828

B 10 1858-1886 07 Ullensvang sokn 6-107 Døpte 1858-1886 150-203 Konfirmerte 1858-1886 222-255 Vigde 1858-1886 294-330 Døde 1858-1886

B 11 1887-1939 07 Ullensvang sokn 5-143 Døpte 1887-1939 145-193 Konfirmerte 1887-1919

C 1 1855-1871 04 Eidfjord sokn 2- 48 Døpte 1855-1871 50- 73 Konfirmerte 1857-1871 74- 87 Vigde 1855-1871 98-113 Døde 1855-1871 121-129 Utflyttede 1856-1871

C 2 1871-1899 06 Eidfjord sokn 6- 83 Døpte 1871-1899 126-166 Konfirmerte 1872-1898 186-202 Vigde 1872-1898 246-277 Døde 1872-1899 285-298 Inn-og utflyttede 1872-1894

C 3 1899-1932 07 Eidfjord sokn. 5- 83 Døpte 1900-1932 84- 85 Dødfødte 1901-1922 91-135 Konfirmerte 1899-1932 141-158 Vigde 1900-1929 159 Utmeldte 1903 161-183 Døde 1900-1923

D 1 1891-1908 06 Jondal sokn 5- 93 Døpte 1891-1909 94- 95 Dødfødte 1891-1907 99-136 Konfirmerte 1891-1908 141-157 Vigde 1891-1908 181-218 Døde 1891-1908

E 1 1766-1769 02 Kinsarvik sokn 1- 98 Kirketjeneste 1766-1779 99-113 Døpte 1766 113-114 Skriveøving 115-118 Introduserte 1766-1769 119-125 Forlovede og vigde 1766-1768 125-135 Døde 1766-1768 137 Offentlig skrifte 1766-1767

E 2 1784-1788 01 Kinsarvik sokn Kirketjeneste med kommunikanter 1784-1788 Døpte 1784-1787 Forlovede og vigde 1784-1787 Døde 1784-1788

E 3 1797-1800 01 Kinsarvik sokn Kirkenetjeneste med kommunikanter 1797-1800 Døpte 1797-1800 Forlovede og vigde 1797-1800 Døde 1797-1800

E 4 1801-1803 01 Kinsarvik sokn Kirkenetjeneste med kommunikanter 1801-1803 Døpte 1801-1803 Forlovede og vigde 1801-1803 Døde 1801-1803

E 5 1804-1811 06 Kinsarvik sokn Kirketjeneste med kommunikanter og lysing 1804-1811

E 6 1857-1886 07 Kinsarvik sokn 6-112 Døpte 1857-1886 150-213 Konfirmerte 1858-1886 221-250 Vigde 1858-1886 293-324 Døde 1857-1886

E 7 1887-1929 04 Kinsarvik sokn.1-113 Døpte 1887-1929

E 8 1887-1923 02 Kinsarvik sokn. 1- 43 Konfirmerte 1887-1923

E 9 1886-1938 03 Kinsarvik sokn. 4- 5 Dødfødte 1888-1915 10- 43 Vigde 1887-1938 44- 75 Døde 1887-1910 76 Innflyttede 1886 82 Utflyttede 1887 97 Innmeldte 1886

F 1 1902-1935 05 Utne sokn. 5- 56 Døpte 1902-1935 64- 65 Dødfødte 1906-1933 71- 99 Konfirmerte 1903-1935 101-112 Vigde 1902-1935 127-146 Døde 1902-1935

Sjeleregistre

1776-1777 01 Ullensvang sokn

1776-1777 01 Kinsarvik sokn

1776-1777 01 Odda sokn

1777 01 Hele prestegjeldet

1791 01 Hele prestegjeldet

Ulvik

Kirkesokn: Ulvik, Granvin, Eidfjord (1688-1967). Navneskifte fra Granvin prestegjeld til Ulvik 1858. Gnr. 32 ble overført fra Granvin sokn til Ulvik sokn 1894. Tilgang: Eidfjord var eget prestegjeld til 1688. Gnr. 98-116 og 122-151 fra Kinsarvik i Ullensvang til Granvin sokn 1964.

Ministerialbøker

A 1 1664-1685 01 Hele prestegjeldet 1 - 24 Døpte 1665-1685 25 - 35 Døde 1664-1685

A 2 1689-1706 03 Hele prestegjeldet 1 -135 Kronologisk ført dagsregister, vigde, døde (likprekener) og åpenbare skriftemål 1689-1706

A 3 1706-1715 04 Hele prestegjeldet 1 -136 Kronologisk ført døpte, introduserte, forlovede, lysing, vigde og begravde 1706-1715

A 4 1718-1725 04 Hele prestegjeldet 1 -124 Kronologisk ført døpte, introduserte, forlovede, lysing, vigde og begravde 1718-1725 124b-126 Register over døpte 1718-1722

A 5 1740-1743 01 Hele prestegjeldet 1 - 26 Kronologisk ført døpte, introduserte, forlovede, lysing, vigde og begravd 1740-1743

A 6 1743-1761 03 Hele prestegjeldet 1 - 61 Døpte i Granvin sokn 1743-1761 65 -132 Døpte i Ulvik sokn 1743-1759, forts. pag. 177 133 -173 Døpte i Eidfjord sokn 1743-1760 177 -183 Døpte i Ulvik sokn 1759-1760

A 7 1761-1792 05 Hele prestegjeldet 1-106 Døpte i Granvin sokn 1761-1792 85-199 Døpte i Ulvik sokn 1761-1790, framh. pag. 295 200-287 Døpte i Eidfjord sokn 1761-1792 295-304 Døpte i Ulvik sokn 1790-1792 Mellom pag. 84 og 85 er satt inn et legg merka pag. 85'-106', og legget pag. 29

A 8 1743-1792 02 Hele prestegjeldet 2- 17 Døde i Granvin sokn 1743-1792 18- 33 Døde i Ulvik sokn 1743-1792 34- 45 Døde i Eidfjord sokn 1743-1792

A 9 1743-1792 04 Hele prestegjeldet 1- 91 Vigde i Granvin sokn 1743-1787 92-157 Vigde i Ulvik sokn 1743-1792 158-194 Vigde i Eidfjord sokn 1743-1792

A 10 1743-1792 04 Hele prestegjeldet 2- 48 Dagsregister med introduksjoner, nattverd og lysing 1744-1793 (med konfirmasjoner 1750, 1754, 1762, 1769, 1772 og 1782 for hele prestegjeldet) for Granvin sokn 49- 94 Dagsregister med introduksjoner, nattverd og lysing 1743-1793 for Ulvik sokn (med konfirmantlister for heile prestegjeldet 1745-1749, 1752, 1756, 1758, 1760-1761, 1763-1764, 1766-1768, 1770-1771, 1773-1774, 1776- 1777, 1779, 1781, 1785-1786, 1788, 1790, 1792) 98-126 Dagsregister med introduksjoner, nattverd og lysing 1743-1793 for Eidfjord sokn (konfirmantliste 1745)

A 11 1793-1838 08 Hele prestegjeldet 1-75 Ført kronologisk i rubrikker for soknene 1793-1810, 75b-133 Ført kronologisk i rubrikker for hver type forretning 1 1811-1821 131-171 Døpte 1821-1838, forts. fol. 189, 171-186 Konfirmerte 1820-1838, 189-190 Døpte 1838 193-210 Vigde 1821-1838, forts. fol. 228, 228 Vigde 1838, 230-233 Inn- og utflyttede 1821-1838, 237-252 Vaksinerte 1821-1838, 265-279 Dagsregister 1821-1838, 280-284 Ymse meldinger og statistikker

A 12 1839-1853 09 Hele prestegjeldet 1-96 Døpte 1839-1853 97-142 Konfirmerte 1839-1853 169-207 Vigde 1839-1853 217-250 Døde og dødfødte 1839-1853 289-304 Inn- og utflyttede 1839-1853 313-337 Vaksinerte 1841-1852 381-432 Dagsregister 1839-1853

A 13 1853-1863 09 Hele prestegjeldet 4-99 Døpte 1853-1863 100-129 Konfirmerte 1853-1863 148-180 Vigde 1854-1863 196-220 Døde og dødfødte 1854-1863 244-259 Inn- og utflyttede 1853-1863 268-315 Vaksinerte 1853-1864 316-339 Dagsregister 1854-1864

A 14 1853-1864 01 Hele prestegjeldet 1- 12 Døpte 1853-1864

A 15 1864-1878 11 Hele prestegjeldet 1-93 Døpte 1864-1870 94-104 Vaksinerte 1864-1867 105-118 Vigde 1874-1877 129-136 Døde og dødfødte 1876-1877 141-187 Konfirmerte 1864-1872 188-234 Døde og dødfødte 1864-1875 235-281 Inn- og utflyttede 1864-1878 282-328 Vigde 1864-1874 329-376 Dagsregister 1864-1878

A 16 1870-1878 04 Hele prestegjeldet 1-129 Døpte 1870-1878

A 17 1873-1891 04 Hele prestegjeldet 1-146 Konfirmerte 1873-1891

B 1 1878-1897 05 Ulvik sokn 3- 82 Døpte 1878-1897 83- 85 Dødfødte 1880-1892 86 Døpte 1897 89-107 Vigde 1878-1897 118 Vigde dissentere 1891 119-143 Døde 1878-1898 147-148 Innflyttede 1879-1892 157-163 Utflyttede 1878-1894

B 2 1898-1924 06 Ulvik sokn. 4- 84 Døpte 1898-1922 86- 89 Dødfødte 1900-1922 92-115 Konfirmerte 1898-1919 116-143 Døde 1898-1916 144-145 Innflyttede 1900-1912 150-154 Utflyttede 1898-1916 148-149 Innflyttede 1880-1902 160-161 Innmeldte 1907 164-167 Utmeldte 1903-1975

C 1 1878-1903 05 Granvin sokn 4- 82 Døpte 1878-1900, 81- 82 Døpte dissentere 1892-1894, 83- 85 Dødfødte 1878-1899, 89-104 Vigde 1878-1900, 117-118 Vigde dissentere 1895-1898, 119-143 D›de 1878-1900, 146-147 Innflyttede 1877-1903, 156-161 Utflyttede 1878-1900, 190-191 Innmeldte 1896, 192-193 Utmeldte 1891-1897

D 1 1878-1903 05 Eidfjord sokn. 4- 82 Døpte 1878-1903 82- 83 Døpte dissentere 1893 84- 86 Dødfødte 1880-1901 90-105 Konfirmerte 1878-1903 118-119 Utmeldte 1893-1901 120-146 Døde 1878-1903 148-149 Innflyttede 1880-1902 158-162 Utflyttede 1878-1903 192-193 Innmeldte 1894-1900 194-195 Utmeldte 1893-1901

Klokkerbøker

A 1 1855-1868 04 Ulvik sokn 2- 50 Døpte 1855-1867 51- 74 Konfirmerte 1855-1868 75- 92 Vigde 1855-1868 93- 95 Vigde 1881-1882 99-115 Døde 1855-1867 116-120 Døpte 1867-1868 123-135 Inn- og utflyttede 1855-1868

A 2 1869-1882 05 Ulvik sokn 1- 52 Døpte 1869-1882 53- 58 Konfirmerte 1880-1882 59- 87 Konfirmerte 1869-1879 88-106 Vigde 1869-1881 107-131 Døde 1869-1882 132-146 Inn- og utflyttede 1869-1882

A 3 1883-1908 08 Ulvik sokn 5- 87 Døpte 1883-1907 88- 90 Dødfødte 1883-1907 95-134 Konfirmerte 1883-1902 135-165 Vigde 1883-1908 167-195 Døde 1883-1906 196-198 Innflyttede 1887-1901 201 Døde 1907 206-215 Utflyttede 1883-1907

B 1 1855-1868 04 Granvin sokn 2- 49 Døpte 1855-1868 50- 66 Konfirmerte 1857-1868 74- 88 Vigde 1855-1868 98-115 Døde 1855-1868 122-133 Inn- og utflyttede 1855-1868

B 2 1869-1883 04 Granvin sokn 1- 59 Døpte 1869-1883 60- 80 Konfirmerte 1869-1883 81- 95 Vigde 1869-1883 102-120 Døde 1869-1883

B 3 1884-1901 05 Granvin sokn 5- 66 Døpte 1884-1901 92- 93 Dødfødte 1884-1895 97-127 Konfirmerte 1884-1901 129-139 Vigde 1884-1901 155-177 Døde 1884-1901 192-193 Utflyttede 1884-1887

B 4 1902-1923 04 Granvin sokn 5- 49 Døpte 1902-1923 80- 81 Dødfødte 1904-1923 87-123 Konfirmerte 1902-1923 137-151 Vigde 1902-1923 155-179 Døde 1902-1921

Vaksdal

Kirkesokn: Vaksdal (1968-), Dale (1968-), Eksingedal (1968-) og Stamnes (1968-). Utskilt fra Bruvik prestegjeld 1968. Tilgang: Eksingedal sokn ble skilt ut fra Hosanger prestegjeld 1967.

Ministerialbøker

C 1 1881-1900 02 Eksingedal sokn. 4- 14 Døpte 1881-1899, forts. fol. 36, 14 Dødfødte 1896, 1899, 16- 23 Konfirmerte 1881-1900, 24- 28 Vigde 1881-1900, 30- 35 Døde 1881-1900, 36- 37 Døpte 1900, 42- 43 Utflyttede 1882-1900, 48- 49 Innmeldte 1896, 1900, 50- 51 Utmeldte 1896, 1900, 51b Kommunikantstatistikk 1888-1900, 52 Om valg av salmer m.m. 1888-1896

Klokkerbøker

D 1 1878-1939 10 Stamnes sokn 1-115 Døpte 1878-1939 117-120 Dødfødte 1878-1939 130-186 Konfirmerte 1878-1913 189-214 Vigde 1879-1932 216-262 Døde 1878-1939 263-264 Innflyttede 1877-1916 277-283 Utflyttede 1878-1916 290 Innmeldte 1899-1903 298 Utmeldte 1895-1909

D 2 1915-1939 01 Stamnes sokn. Konfirmerte 1915-1939

Voss

Kirkesokn: Voss (Vangen), Evanger (-1891, 1969-), Uppheim (-1866) og Vinje (-1866). Gnr. 37/7 ble overført fra Voss sokn til Evanger 1869. Avgang: Vinje og Uppheim sokner ble i 1866 skilt ut som Vossestrand prestegjeld. Evanger sokn ble skilt ut som eget prestegjeld 1892. Gnr. 1 i Evanger ble overført til Mo sokn i Hosanger 1868. Gnr. 52/2 ble overført fra Voss sokn til Vinje sokn i Vosse-strand 1869.

Ministerialbøker

A 1 1711-1721 04 Hele prestegjeldet 1- Døpte 1711-1721

A 2 1709-1730 05 Hele prestegjeldet 1-140 Forlovedereklæringer1709-1730, med opplysning om forlovelses- og vigselsdato til 1719

A 3 1726-1730 11 Hele prestegjeldet 1-376 Kronologisk ført 1726-1730, med kommunikanter, døpte og begravde. Kalla "dend ordinaire Kirche-Journall" som Klocheren under Præstens Inspection skulle føre.

A 4 1732-1736 03 Hele prestegjeldet 1- 71 Kronologisk ført 1732-1736, med døpte og begravde

A 5 1736-1743 05 Hele prestegjeldet 1- 71 Kronologisk ført 1736-1743, med døpte, publiqve absolverte og begravde

A 6 1744-1752 04 Hele prestegjeldet 1-111 Kronologisk ført 1744-1752, med døpte, publiqve absolverte og begravde

A 7 1731-1773 05 Hele prestegjeldet 1-155 Forlovede, forlovererklæringer og vigsler

A 8 1752-1780 08 Hele prestegjeldet 1-379 Kronologisk ført 1752-1771 for døpte, introduserte, konfirmerte og begravde. 380-558 Ført kronologisk 1772-1780, men med egne avdelinger de enkelte år for døpte, begravde og konfirmerte, og delt etter soknene Vangen, Evanger, Oppheim og Vinje. Vigde er med 1774-1780.

A 9 1780-1810 09 Hele prestegjeldet 1-285 Kronologisk ført 1780-1810 for døpte, konfirmerte, vigde og begravde, men med egne avdelinger under det enkelte år for de ulike forretningstyper, og delt etter sokn

A 10 1810-1821 06 Hele prestegjeldet 1-285 Kronologisk ført 1810-1821 for døpte, konfirmerte, vigde og begravde, men med egne rubrikker for datoer og nummer

A 11 1816-1827 06 Hele prestegjeldet 1- 93 Døpte 1816-1823 94-125 Døde (1816)1818-1823 188-213 Vigde 1816-1823 234-247 Konfirmerte 1819-1823 282-289 Utflyttede 1816-1827 304 Innflyttede 1816(?)-1826 328 Jamføringsskjema 1816 Blada 258-269 mangler.

A 12 1823-1837 12 Hele prestegjeldet 1-155 Døpte 1823-1837 155-179 Vaksinerte 1845 180-229 Vaksinerte 1825-1835 229-269 Konfirmerte 1823-1833, forts. fol. 383 269-309 Vigde 1823-1834, forts. fol. 395 309-370 Døde og Dødfødte 1823-1837 371-372 Døde 1845 (strøket ut) 383-392 Konfirmerte 1834-1836 394-400 Vigde 1834-1836, forts. fol. 433 401-431 Dagsregister 1823-1837 433-435 Vigde 1836 435-468 Vaksinerte 1846-1847 454-461 Inn- og utflyttede 1826-1836

A 13 1836-1851 08 Hele prestegjeldet 1-159 Døpte 1836-1848 161-216 Vigde 1837-1851 217-268 Døde 1836-1845 269-292 Dagsregister 1836-1851 Blad 299 er borte.

A 14 1837-1847 04 Hele prestegjeldet 1- 59 Konfirmerte 1837-1847 61-118 Vaksinerte 1837-1844 119-135 Inn- og utflyttede 1837-1845

A 15 1845-1855 04 Hele prestegjeldet 1- 60 Døde og dødfødte 1845-1855 61-113 Inn- og utflyttede 1845-1855

A 16 1849-1863 07 Hele prestegjeldet 1-240 Døpte 1849-1863

A 17 1863-1886 10 Hele prestegjeldet 5-351 Døpte 1863-1886

A 18 1848-1876 07 Hele prestegjeldet 1-240 Konfirmerte 1848-1876

A 19 1851-1886 05 Hele prestegjeldet 1-137 Vigde 1848-1886 201-241 Dagsregister 1852-1866

A 20 1855-1886 07 Hele prestegjeldet 5-144 Døde og dødfødte 1855-1886 245-334 Inn- og utflyttede 1856-1866

A 21 1887-1903 10 Voss sokn 4-250 Døpte 1887-1903 250b-253 Døpte dissentere 1889-1902 254-259 Dødfødte 1887-1903

A 22 1887-1909 04 Voss sokn 4-101 Døde 1887-1909, forts. fol. 103 101b-102 Døde dissentere 1890-1909 103-104 Døde 1909

B 1 1877-1899 05 Voss sokn. 4-141 Konfirmerte 1877-1899

B 2 1899-1922 05 Voss sokn. 4-258 Konfirmerte 1899-1922

C 1 1887-1915 04 Voss sokn. 4- 88 Vigde 1887-1912 88- 93 Vigde dissentere 1897-1915 93-100 Vigde 1913-1915 100-103 Vigde dissentere 1891-1896

C 2 1916-1932 03 Voss sokn. 0- 81 Vigde 1916-1932

D 2 1910-1932 04 Voss sokn. 4-100 Døde 1910-1932 101-102 Døde dissentere 1911-1915

E 1 1887-1928 03 Voss sokn. 4-7 Innflyttede 1887-1928 14- 24 Utflyttede 1887-1903 44- 47 Innmeldte 1890-1898 48- 54 Utmeldte 1888-1899 58-113 Dagsregister 1887-1897

F 1 1898-1926 05 Hele prestegjeldet 4- 7 Innmeldte 1898-1926 34- 39 Utmeldte 1900-1926 54-173 Dagsregister 1898-1926

Klokkerbøker

A 1 1816-1818 05 Hele prestegjeldet 2- 93 Døpte 1816-1818 94-115 Døde 1816-1818 188-204 Vigde 1816-1818 235-246 Konfirmerte 1816-1818

B 1 1855-1869 06 Voss sokn 2- 89 Døpte 1855-1864 91-139 Konfirmerte 1855-1863 141-169 Vigde 1855-1869 171-199 Døde 1855-1863

B 2 1863-1878 08 Voss sokn 7-122 Døpte 1864-1878 137-221 Konfirmerte 1863-1878 223-241 Vigde 1869-1878 253-300 Døde 1863-1878

B 3 1879-1894 09 Voss sokn 5- 93 Døpte 1879-1886 94- 97 Dødfødte 1879-1886 101-169 Konfirmerte 1879-1894 171-203 Vigde 1879-1893 204-205 Vigde dissentere 1891-1893 206-246 Døde 1879-1889

C 1 1886-1899 07 Voss sokn 5-183 Døpte 1886-1899 184 Døpte dissentere 1889-1893 186-190 Dødfødte 1887-1899

C 2 1900-1909 06 Voss sokn 5-185 Døpte 1900-1909 186-190 Dødfødte 1900-1909

C 3 1909-1920 07 Voss sokn 5-184 Døpte 1909-1920 185 Døpte dissentere 1911 186-187 Dødfødte 1910-1916

D 1 1895-1909 03 Voss sokn 5- 99 Konfirmerte 1895-1909

D 2 1910-1931 06 Voss sokn 5-152 Konfirmerte 1910-1931

E 1 1894-1922 03 Voss sokn 5- 83 Vigde 1894-1922

E 2 1922-1936 03 Voss sokn. 1- 68 Vigde 1922-1936

F 1 1890-1912 04 Voss sokn 5- 94 Døde 1890-1912 95 Døde dissentere 1890-1912

F 2 1913-1932 04 Voss sokn. 5- 95 Døde 1913-1932

Kirkebøker ført av residerende kapellan

A 1 1821-1841 03 3- 46 Dagsregister 1821-1841 45- 50 Døpte 1841-1841 50- 71 Døpte 1835-1840 71-121 Konfirmerte 1821-1841 123-134 Døde 1834-1840 135 Mærkværdigt ved kaldets kirker m.v. 1821-1839 136-140 Døde 1840-1841

Voss-Taugevand

Prest for jernbaneanlegget Voss-Taugevand vart tilsett i 1900. Presten fungerte fram til 1905. Kyrkjeboka vart seinare nytta av Johan Lavik 1910-1919 som "Prest ved Jernbannen over Høifjeldet", av sokneprest Olafsen 1919, av res. kap Olaf Strømme 1920-, og av res. kap. Jon Mannsåker i 1928. Kyrkjeboka er avlevert frå soknepresten i Voss.

Ministerialbøker

A 1 1900-1939 03 4- 46 Døypte 1900-1936 58- 61 Vigde 1901-1904 64- 65 Døde 1901-1903 72- 86 Dagsregister 1900-1933

Vossestrand

Kirkesokn: Uppheim (1866-) og Vinje (1866-). Utskilt fra Voss prestegjeld 1866. Tilgang: Gnr. 52/2 ble overført fra Voss sokn til Vinje sokn i Vossestrand 1869.

Ministerialbøker

A 1 1866-1877 05 Hele prestegjeldet 5- 64 Døpte 1866-1877 65- 94 Konfirmerte 1866-1876 95-112 Vigde 1866-1877 115-126 Døde og dødfødte 1866-1874 127-136 Inn- og utflyttede 1866-1877 139-141 Vaksinerte 1866-1867 141-146 Døde og dødfødte 1875-1877 147-149 Døpte 1877 152-156 Konfirmerte 1877 159-173 Dagsregister 1866-1877

C 1 1878-1903 07 Vinje sokn 1- 60 Døpte 1878-1896 61- 64 Dødfødte 1878-1916 67- 98 Konfirmerte 1878-1894 99-120 Vigde 1878-1903 121-142 Døde 1878-1892 143 Innflyttede 1879-1895 145-149 Døde 1892-1895 155-164 Utflyttede 1878-1913 167-168 Innmeldte 1904-1905 171-174 Utmeldte 1896-1921 175-193 Dagsregister 1886-1896

Klokkerbøker

A 1 1855-1879 04 Uppheim sokn Døpte 1855-1879 Konfirmerte 1855-1879 Vigde 1855-1879 Døde og dødfødte 1855-1879

A 2 1880-1902 04 Uppheim sokn 4- 47 Døpte 1880-1902 47- 49 Døpte, Stalheim pleieheim 1944-1945 52- 53 Dødfødte 1881-1902 56- 81 Konfirmerte 1880-1899 82- 92 Vigde 1880-1901 96-111 Døde 1880-1900

A 3 1900-1918 03 Uppheim sokn 5- 47 Døpte 1902-1918 53- 71 Konfirmerte 1900-1918 81- 87 Vigde 1902-1918 91-108 Døde 1901-1918

B 1 1855-1867 04 Vinje sokn 1- 46 Døpte 1855-1866 48- 68 Konfirmerte 1855-1866 74- 88 Vigde 1855-1867 90-104 Døde 1855-1864

B 2 1865-1879 03 Vinje sokn 6- 42 Døpte 1866-1879 44- 46 Konfirmerte 1878-1879 54- 68 Konfirmerte 1868-1877 70- 77 Vigde 1868-1879 82- 96 Døde 1865-1879

B 3 1880-1907 04 Vinje sokn 5- 53 Døpte 1880-1893 54- 56 Dødfødte 1878-1919 58- 59 Døpte 1894 61- 85 Konfirmerte 1880-1898 87-101 Vigde 1880-1907 103-119 Døde 1880-1894

B 4 1894-1941 05 Vinje sokn 5- 59 Døpte 1894-19|8 67- 91 Konfirmerte 1899-1920 93-107 Vigde 1907-1941 109-125 Døde 1895-1909

Ølen

Kirkesokn: Ølen (1952-), Bjoa (1952-) og Austre Vikebygd (1964-). Navneskifte fra Bjoastrand til Bjoa 1954. Utskilt fra Fjelberg 1952. Tilgang: Austre Vikebygd fra Sveio 1966.

Klokkerbøker

A 1 1851-1863 03 Ølen sokn 2- 44 Døpte 1850-1860 45- 58 Konfirmerte 1851-1862 60- 70 Vigde 1851-1863 71 Konfirmerte 1862 73- 84 Døde 1851-1862 87- 92 Døpte 1861-1863

A 2 1863-1875 03 Ølen sokn 1- 35 Døpte 1863-1874 49- 67 Konfirmerte 1863-1874 68- 75 Vigde 1863-1875 82- 90 Døde 1863-1874

A 3 1875-1888 03 Ølen sokn 6- 41 Døpte 1875-1888 42- 44 Konfirmerte 1885-1886 46- 64 Konfirmerte 1875-1884 66- 78 Vigde 1875-1887 79- 80 Konfirmerte 1887- 82- 98 Døde 1875-1887

A 4 1888-1930 07 Ølen sokn 5- 81 Døpte 1888-1930 94- 97 Dødfødte 1889-1927 99-158 Konfirmerte 1888-1930 169-186 Vigde 1888-1930 209-247 Døde 1888-1930

B 1 1895-1930 04 Bjoa sokn 5- 43 Døpte 1895-1930 44- 45 Dødfødte 1895-1929 47- 68 Konfirmerte 1895-1929 73- 82 Vigde 1895-1929 87-107 Døde 1895-1930

Åsane

Kirkesokn: Åsane (1956-). Utskilt fra Hamre prestegjeld 1956.

Klokkerbøker

A 1 1870-1884 05 Åsane sokn 6- 58 Døpte 1870-1884 90- 94 Konfirmerte 1884 96-124 Konfirmerte 1871-1883 126-144 Vigde 1871-1884 162-183 Døde 1871-1884

A 2 1885-1898 06 Åsane sokn 4- 75 Døpte 1885-1898 76- 78 Dødfødte 1885-1891 82-111 Konfirmerte 1885-1898 114-130 Vigde 1885-1898 144-167 Døde 1885-1898

A 3 1899-1915 05 Åsane sokn 5- 83 Døpte 1899-1915 91-125 Konfirmerte 1899-1915 129-141 Vigde 1899-1915 155-177 Døde 1899-1915

A 4 1915-1927 06 Åsane sokn 1- 60 Døpte 1915-1927 90 Dødfødte 1916-1922 97-134 Konfirmerte 1916-1927 136-151 Vigde 1916-1927 163-184 Døde 1916-1928