501 Vanylven

Vanylven og Syvde var i 1589 et residerende kapellani under Volda prestegjeld og ble i 1601 et residerende pastorat. Vanylven ble sammen med Syvde eget prestegjeld ved reskript 4.8.1741, jfr. reskript 1.4.1740. I 1861 ble Vanylven kirke flyttet fra Åheim til Slagnes. Rovde sokn ble fra 1.1.1967 overført fra Sande prestegjeld til Vanylven prestegjeld.

Ministerialbøker

501.A01 1742-1760 02 F/V 1742-1760. D 1742-1753.

501.A02 1760-1816 05 F 1760-1802. V/D 1760-1816. OS 1760-1774. Bibelutdeling fol. 185.

501.A03 1803-1829 02 F 1803-1816. Dr 1825-1829.

501.A04 1816-1831 07 F/V/D 1816-1831. K 1817-1831. Innf 1819-1831. Utf 1821-1831. Notat om bispevisitas 1824, fol. 367b.

501.A05 1831-1844 10 F/V/D 1831-1844. K 1832-1844. Innf 1832-1844. Utf 1832-1843. Vaks 1832-1844. Dr 1831-1844.

501.A06 1844-1868 11 F/D 1844-1868. K 1845-1867. V 1845-1868. Fl 1845-1868. Vaks 1844-1866. Dr 1845-1868.

501.A07 1868-1884 08 F/K/V/D 1868-1884. Innf 1868-1884. Utf 1869-1884. Dr 1868-1884.

501.A08 1885-1901 09 F/K/V/D 1885-1901. BV 1896-1901, fol.192. Df 1886-1901. Fl 1885-1901. Innm. 1895-1898. Utm. 1892-1901. Dr. 1885-1899.

Klokkerbøker

501.C01 1854-1867 05 F/K/V/D 1854-1867.

501.C02 1868-1884 06 F/K/V 1868-1884. D 1867-1884.

501.C03 1885-1901 07 F/K/V/D 1885-1901. Df 1886-1901. Innf 1885-1887.

501.C04 1902-1930 07 F/K/V/D 1902-1930. Fdiss 1902-1918, fol. 101, 103. Ddiss 1904-1909, fol. 228. Df 1904-1907. Utm 1922-1928.

Sjeleregister

udat. 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63a.

502 Syvde

Historikk; se 501 Vanylven. Ministerialbøker før 1843; se 501 Vanylven

Ministerialbøker

502.A01 1844-1873 11 F 1843-1873. K/V 1845-1873. D 1844-1873. Fl 1845-1873. Vaks. 1845-1866. Dr 1845-1873.

502.A02 1873-1884 04 F 1873-1884. K/V/D 1874-1884. Fl 1874-1884. Dr 1874-1884.

502.A03 1885-1909 09 Dåp 4.1.1885 - 26.12.1909. Konf 1885 - 1908. Vigsel 25.4.1885 - 28.11.1909. Gravl 2.2.1885 - 3.12.1909. Dødfødte 1885-1908. Innflytte 1886-1904. Utflytte 1885-1910. Innmelde 1898-1899. Utmelde 1893-1908. Dagreg 26.9.1899 - 29.12.1901 (framhald frå kyrkjebok for Vanylven hovudsokn).

Klokkerbøker

502.C01 1878-1908 08 F/K/V 1878-1908. D 1877-1908. Df 1878-1908. Innm 1915.

502.C02 1909-1932 06 F/K 1909-1931. V/D 1909-1932. Df 1911-1927.

Sjeleregister

udat. 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63a.

503 Sande

Sande var sammen med Rovde et kapellani under Herøy i 1589. Sande og Rovde ble opprettet som eget prestegjeld ved kgl.res. 18.11.1865 med virkning fra 1.7.1866 ved deling av Herøy prestegjeld. Ved kgl.res. 12.5.1888 ble gårdene i Eiksundbygda og på Eikøya (Ødegarden, Eiksund, Eiksundvåg, Sundet, Hjellvika, Eika og Havåg - matr.nr. 140-144) fra 1.1.1899 overført fra Rovde sokn i Sande prestegjeld til Leikanger sokn i Herøy prestegjeld. Gursken kapell, som skulle ha 12 gudstjenester årlig, ble bygd på gården Vik etter kgl.res.24.9.1918.

Ved kgl.res. 24.2.1922 ble det fastsatt at bygdelaga Gjersvik og Gursken (gnr 1-24) fra 1.1.1923 skulle utgjøre Gursken sokn med Gursken kapell som soknekirke. Åram annekssokn (gnr 31-52 ble fra 1.7.1925 fradelt Sande hovedsokn ved kgl.res. 29.5.1925, og det ble gitt tillatelse til å bygge soknekirke på gården Åram. Rovde sokn ble overført til Vanylven prestegjeld fra 1.1.1967.

Ministerialbøker før 1816; se 507 Herøy.

Ministerialbøker

503.A01 1816-1841 07 F/D 1816-1841. K/V 1817-1841. Innf 1817-1841. Utf 1817-1836.

503.A02 1841-1884 10 F 1842-1865. K 1843-1879. V 1842-1867. D 1841-1884. Innf 1842-1870. Utf 1844-1871. Vaks 1843-1867. Dr 1842-1884.

503.A03 1865-1884 03 F 1865-1884. V 1868-1884. Innf. 1870-1882. Utf 1870-1884.

503.A04 1879-1883 01 K 1879-1883.

503.A05 1884-1900 10 Dåp 17.07.1884-09.12.1900. Dødf. 1884-1903. Konf. 1884-1901. Vigsel 24.08.1884-04.10.1901. Gravl. 06.07.1884-26.04.1908. Innfl. 1884(1880)-1901. Utfl. 1885(1878)-1904. Innmeldte 1898. Utmeldte 1893-1905. Dagreg. 10.08.1884-08.03.1895 og i ekstra legg: 10.03.1895-08.10.1903.

503.A06 1901-1917 09 Dåp 01.01.1901-09.02.1918. Dødf. 1906-1914. Konf. 1902-1917. Vigsel 1902-1917. Gravl. 16.04.1908-09.06.1918. Innfl. 1905-1913. Utfl. 1905-1917. Utmeldte 1917. Dagreg. 14.10.1903-26.07.1913.

Klokkerbøker

503.C01 1817-1842 07 F 1817-1842. K/V 1817-1841. D 1816-1842. Innf 1817-1839. Utf 1817-1838.

503.C02 1854-1884 06 F/K/D 1854-1885. V 1854-1884.

503.C03 1885-1893 04 F/K/V/D 1885-1893. Df 1888-1893. Dr 1885-1893.

503.C04 1894-1915 07 F 1894-1908. K 1894-1913. V/D 1894-1915. Dr 1894.

503.C05 1909-1922 06 F 1909-1922. K/V 1915-1922. D 1916-1923.

503.C06 1923-1938 05 Dåp 1923-1938. Konf 1923-1938. Vigsel 1923-1938. Gravl 1923-1938.

504 Rovde

Historikk; se 507 Herøy. Ministerialbøker før 1816; se 507 Herøy.

Ministerialbøker

504.A01 1816-1861 07 F 1816-1861. K 1817-1860. V/D 1817-1861. Innf 1818-1861. Utf 1817-1861. Vaks 1845-1860.

504.A02 1861-1884 04 F/D 1861-1884. K 1861-1883. V 1862-1884. Innf 1862-1882. Utf 1861-1884. Vaks 1861-1867.

504.A03 1884-1904 04 F 1884-1903. K 1884-1901. V/D 1884-1904. Df 1888-1901. Innf 1884-1894. Utf 1883-1914.Innm 1892. Utm 1891-1904. Dr 1884-1885.

Klokkerbøker

504.C01 1863-1883 03 F/K/V/D 1863-1883.

504.C02 1884-1903 04 F 1884-1901. K/V/D 1884-1903. Df 1888-1900.

504.C03 1902-1940 06 F 1902-1940. K/V/D 1904-1940. Df 1904-1923.

507 Herøy

Herøy prestegjeld hadde i 1589 5 kirker og 3 prester. Sokneprestene hadde Herøy, en residerende kapellan hadde Ulstein og Hareid, og en kapellan hadde Sande og Rovde. Fra 1669 til 1747 lå Herøy kall til kapellanen ved Vår Frue kirke i Trondheim. Prestegjeldet ble delt i to; Herøy og Ulstein med Hareid, ved reskript 18.8.1747.

Ved senere deling ble Sande skilt ut fra 1.7.1866. Leikanger annekssokn ble opprettet fra 1.1.1873 ved kgl.res. 23.11.1872, og Leikanger kirke ble vigslet 26.1.1873. Ved kgl.res. 12.5.1888 ble gårdene i Eiksundbygda og på Eikøya (Ødegarden, Eiksund, Eiksundvåg, Sundet, Hjellvika, Eika og Havåg - matr.nr. 140-144) fra 1.1.1899 overført fra Rovde sokn i Sande prestegjeld til Leikanger sokn i Herøy prestegjeld.

Etter kgl.res.28.10.1911 plikter soknepresten å møte en gang årlig på Rindøy hjelpekirkegård for å forrette jordfesting. Indre Herøy kapell ble bygget på tomt på prestegården etter kgl.res. 17.4.1913. Soknekirken skulle bli flyttet til Vågskaret på Bergsøya når kapellet var ferdig, og der skulle den utvides. Indre Herøy kapell skulle ha 18 gudstjenester årlig.

Ministerialbøker

507.A01 1731-1766 05 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk med kolonner for de ulike handlingene over hele oppslaget; 1731, 1733-1734, 1738, 1741-1742, 1743-1744, 1745-1746, 1747, 1748-1766. K 1763-1774, fol. 181-185.

507.A02 1767-1788 06 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk, for det meste med kolonner for de ulike handlingene over hele oppslaget; F/V/D 1767-1788. Forlik mellom ektefolk 1786, fol. 213. Opphevelse av forlovelse 1783-1797, fol. 216. Gjerde rundt kirkegården 1781, fol. 219-220b. Bibelutdeling, fol. 23b.

507.A03 1789-1825 05 Hele prestegjeldet. F 1789-1825. K/V/D 1789-1816. Vaks 1815. Dr 1789-1805 Ordnet soknevis og emnevis for hvert år.

507.A04 1816-1841 07 Hele prestegjeldet. F/D 1816-1841. K/V 1817-1841. Fl 1817-1841. Notat fra bispevisitas 1824, fol. 365b.

507.A05 1842-1873 13 F 1842-1863. K 1843-1868. V 1842-1864. D 1842-1873. Innf 1843-1864. Utf 1844-1865. Vaks 1844-1867. Dr 1842-1874.

507.A06 1863-1878 04 F 1863-1878. V 1865-1877. Fl 1864-1877. Dr 1874-1878.

507.A07 1869-1878 02 K 1869-1877. D 1873-1878.

507.A08 1878-1904 13 F 1878-1898. K 1878-1893. V 1878-1900. D 1878-1901. Fdiss 1878-1881, fol. 149. Ddiss 1881, fol. 288. Df 1878-1901. Innf 1878-1897. Utf 1878-1901. Innm 1893-1899. Utm 1878-1899. Dr 1878-1904.

507.A09 1894-1900 02 F 1899-1900. K 1894-1900.

Klokkerbøker

507.C01 1816-1840 07 F 1816-1840. K 1817-1839. V/D 1817-1840. Innf 1817-1839. Utf 1817-1838.

507.C02 1854-1877 08 F 1854-1874. K 1854-1877. V 1854-1876. D 1854-1878.

507.C03 1874-1877 01 F 1874-1878. V 1876-1877.

507.C04 1878-1898 08 F 1878-1898. K 1878-1895. V/D 1878-1897. Df 1878-1897. Innf 1889-1891.

507.C05 1896-1914 07 F 1899-1912. K 1896-1913. V 1898-1914. D 1898-1913 og 1919. Df 1899-1907. Utf 1899-1901.

507.C06 1912-1919 04 F 1912-1919. K 1914-1918. V/D 1913-1919. Innførslene for 1919 er også innført i 507.C07.

507.C07 1919-1932 09 F/V/D 1919-1932. K 1919-1931.

508 Leikanger

Historikk; se 507 Herøy. Ministerialbøker før 1873; se 507 Herøy.

Ministerialbøker

508.A01 1873-1886 02 F/D 1873-1886. K 1873-1877. V 1873-1885. Innf 1875-1883. Utf 1877-1883. Dr 1873-1878.

Klokkerbøker

508.C01 1873-1897 05 F/K/V/D 1873-1897. Innf 1875-1897. Utf 1877-1897.

508.C02 1898-1916 04 F 1898-1917. K/V/D 1898-1916. Innf 1900-1915. Utf 1898-1913.

509 Ulstein

Ulstein og Hareid var i 1589 et residerende kapellani under Herøy prestegjeld og ble eget prestegjeld ved reskript 18.8.1747. Hareid kirke brant ned etter lynnedslag 25.2.1806, og ny kirke ble bygget i 1807, men vigslet først 25.6.1820. Denne kirken på Hareid ble avløst av en ny kirke som ble vigslet 13.12.1877. Ulstein kirke ble ødelagt av lynnedslag 30.10.1847, og ny kirke ble viglset 13.5.1849. I mellomtiden ble gudstjenestene holdt i Herøy og Hareid.

Ved kgl.res. 18.5.1876 ble Hareid annekssokn delt slik at Vartdalsstranda ble eget sokn med kirke på Nøre-Vartdal, vigslet 18.4.1877. Ved kgl.res. 20.1.1877 ble Ulstein kirke flyttet til Ulsteinvik. Ved kgl.res. 26.5.1900 ble Vartdalstranda sokn utskilt for sammen med Ørsta sokn i Volda prestegjeld å utgjøre et nytt Ørsta prestegjeld.

Ministerialbøker

509.A01 1754-1832 01 F 1754-1832. Avskrift fra 1800-tallet der det er plass for tilførsel om konfirmasjon og vigsel for de døpte. Tilførslene er gjort fram til 1835.

509.A02 1833-1847 10 F/K/V/D 1833-1847. Fl/Vaks 1833-1847. Dr 1833-1847.

509.A03 1848-1882 08 F/K/V/D 1848-1882. Fl 1848-1882. Vaks 1848-1867. Dr 1848-1882.

509.A04 1883-1922 14 Dåp 1883-1922. Dødfødte 1883-1922. Konf. 1883-1922. Vigsel 1883-1922. Gravl. 1883-1922. Innfl. 1883-1918. Utfl. 1883-1922. Utmeldte 1922. Dagreg. 01.01.1883-13.04.1901.

509.D01 1754-1832 02 Dåp 6.2.1754 - 18.11.1832. Avskrift frå 1800-t der det er plass for tilførsel om konf og vigsel for dei døypte. Tilførsel er gjort fram til 1835. I tillegg ei liste over fødde, døypte og konfirmerte 1761-1833 som ikkje er innførte i avskrifta.

Klokkerbøker

509.C01 1854-1882 06 F/V/D 1854-1882. K 1859-1882. Fl 1854-1882. Dr 1854-1882.

509.C02 1883-1922 11 F/K/V/D 1883-1922. Df 1883-1922. Innf 1883-1899. Utf 1883-1900. Dr 1883-1902.

509.C03 1923-1939 07 Dåp 1923-1939. Konf. 1923-1939. Vigsel 1923-1939. Gravl. 1923-1939. Innfl. 1923-1925. Utfl. 1923-1926. Innmeldte 1926. Utmeldte 1929-1936.

510 Hareid

Historikk; se 509 Ulstein. Ministerialbøker før 1848; se 509 Ulstein.

Ministerialbøker

510.A01 1848-1877 11 F/K/V/D 1848-1877. Fl/ Dr 1848-1877. Vaks 1848-1867.

510.A02 1878-1897 05 F/K/V/D 1878-1897. Df 1879-1896. Innf 1878-1896. Utf 1878-1897.

Klokkerbøker

510.C01 1853-1877 06 F 1853-1877. K 1859-1877. V/D 1854-1877. Innf 1853-1877. Utf 1854-1877. Dr 1854-1877.

510.C02 1878-1900 05 F/K/V/D 1878-1900. Df 1879-1896. Innf 1878-1898. Utf 1878-1900. Dr 1878-1900.

510.C03 1900-1922 06 F 1900-1922. K/V 1901-1922. D 1901-1923. Ddiss 1921, fol. 187. Df 1902-1922. Innf 1903-1922. Utf 1902-1922. Utm 1913-1922. Dr 1901-1922.

510.C04 1923-1939 06 Dåp 1923-1939. Konf. 1923-1939. Vigsel 1923-1939. Gravl. 1923-1939. Innfl. 1925. Utfl. 1924-1926. Innmeldte 1923. Utmeldte 1923-1938.

511 Volda

I 1589 hadde Volda prestegjeld 5 kirker og 3 prester. Volda og Ørsta hadde prest sammen, Vanylven og Syvde en residerende kapellan og Hjørundfjord en residerende kapellan. Hjørundfjord ble eget prestegjeld i 1751. Austefjord kapellsokn ble opprettet ved kgl.res. 3.4.1880 med kapell og kirkegård på Førde.

Ved kgl.res. 23.12.1892 ble Ytrestøylen, gnr 57 bnr 1-3, fra 1.1.1893 overført fra Ørsta sokn til Volda hovedsokn. Ørsta med Vartdalstranda ble eget prestegjeld i 1900. Ved kgl.res. 17.12.1909 ble det bestemt at gnr 120-167 i Volda sokn med virkning fra 1.1.1910 skulle utgjøre Dalsfjord annekssokn. Inntil ny kirke ble bygget, skulle kirkelige forretninger holdes i Volda kirke. Ved kgl.res. 16.3.1910 ble det gitt tillatelse til å bygge kirke for Dalsfjord sokn på Ytre Dravlaus. Det ble gitt tillatelse til å vigsle ny hovedkirke ved kgl.res. 27.3.1931.

Ministerialbok 1721/22-1740/41 mangler.

Ministerialbøker

511.A01 1713-1721 01 Hele prestegjeldet. F 1713-1718. Forl 1714-1720. V 1715-1721. Rester av en kirkebok, i alt 32 blad. Deler av blad 2, 19 og 28-32 er revet bort. Hver side har egen kolonnne for Ørsta og Volda. Dåp nr. 33-42/1716 for Volda mangler.

511.A02 1741-1760 05 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 174-1760 med egne kolonner over hele oppslaget for dåp, nattverd, forlovelse, vigsel, introduksjon, priv. og off. skriftemål og begravelse.

511.A03 1760-1786 09 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1760-1786. Fra starten egne kolonner over hele oppslaget som 511.A02, senere mangler kolonnen for skriftemål ofte. K 1769-1786 (de siste 9 bladene).

511.A04 1787-1816 07 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1787-1816. Egne kolonner over hele oppslaget for nattverd, dåp, forlovelse, vigsel, introduksjon og begravelse (fol. 1-179). K 1787-1815 (fol. 272-282). Dr 1822-1832 (fol. 180-194).

511.A05 1817-1832 07 F/K 1817-1831. V/D 1817-1832. Fl 1817-1832. Notat fra bispevisitas 1827, fol. 346a).

511.A06 1831-1850 09 F 1831-1850. K/V/D 1832-1850. Innf 1832-1841. Utf 1832-1845. Vaks 1832-1850. Dr 1832-1850.

511.A07 1851-1878 20 F/V/D 1851-1878. K 1851-1877. Innf 1855-1878. Utf 1854-1878. Vaks 1851-1867. Dr 1851-1878.

511.A08 1878-1890 11 F/K/V/D 1878-1890. Df 1879-1890. Innf 1879-1890 (1863-). Utf 1879-1894 (1870-).

511.A09 1891-1905 10 Dåp 11.01.1891-31.12.1905. Fødde dissenterar 1896-1905. Dødf. 1891-1905. Konf. 1891-1905. Vigsel 05.01.1891-03.12.1905. Vigde dissenterar 1895-1905. Gravl. 02.01.1891-27.12.1905. Døde dissenterar 1899-1905. Innfl. 1891-1904. Utfl. 1891-1906. Innm. 1895-1904. Utm. 1891-1905.

Klokkerbøker

511.C01 1817-1829 07 Hele prestegjeldet. F/K/D 1817-1829. V 1817-1828. Innf 1819-1828. Utf 1821-1828.

511.C02 1855-1863 04 F/K/V/D 1855-1863. Innf 1857-1860. Utf 1857-1861. Dr 1856-1862.

511.C03 1864-1884 13 F/V/D 1864-1884. K 1864-1882.

511.C04 1884-1903 10 F/V 1884-1902. K 1882-1901. D 1884-1903. Vdiss 1895-1902, fol. 304-306. Df 1884-1902. Innm 1895-1903. Utm 1891-1897.

511.C05 1901-1920 09 F 1902-1920. K 1901-1919. V/D 1903-1920. Df 1903-1908.

511.C06 1920-1932 10 F/K/V/D 1920-1932.

Sjeleregister

1781 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63a.

512 Dalsfjord

Historikk: se 511 Volda. Før 1910: se 511 Volda.

Klokkerbøker

512.C01 1910-1935 05 Dåp 1910-1935 (fødte dissentere 1911-1915, fol. 65). Konf. 1910-1935. Vigsel 1910-1935 (vigde dissentere 1913-1917, fol. 137). Gravl. 1910-1934. Døde dissentere 1912-1934, fol. 162-163. Dødfødte 1910-1917. Innfl. 1924. Utfl. 1923-1932. Innmeldte 1918-1934. Utmeldte 1913-1932.

512.C02 1921-1938 02 Dåp 30.1.1921-15.5.1938. Kladd?

513 Ørsta

I 1589 lå Ørsta sokn under Volda prestegjeld. Ved kgl.res. 30.4.1877 ble Ørsta et kallskapellani, men ved kgl.res. 26.5.1900 ble dette nedlagt, og Ørsta prestegjeld ble i stedet opprettet fra 1.8.1900, senere endret til 1.10.1900, sammensatt av Ørsta sokn i Volda prestegjeld og Vartdalsstranda sokn i Ulstein prestegjeld.

Ministerialbøker før 1831; se 511 Volda.

Ministerialbøker

513.A01 1831-1855 07 F 1831-1855. K/V/D 1832-1855. Innf 1833-1843. Utf 1833-1841. Vaks 1832-1854.Dr 1832-1855.

513.A02 1856-1878 09 F/V/D 1856-1877. K 1856-1876. Fl 1856-1877. Vaks 1856-1867. Dr 1856-1878.

513.A03 1877-1889 08 F/K/V 1877-1889. D 1878-1889. Df 1878-1889. Innf 1877-1888. Utf 1878-1889 (1867-).

513.A04 1890-1906 08 F/V/D 1890-1906. K 1890-1905. Fdiss 1894-1896, fol. 109. Vdiss 1898, fol. 221. Df 1890-1906. Innf 1892-1906. Utf 1890-1900. Innm 1890-1905. Utm 1892-1906.

513.A05 1906-1919 09 Dåp 08.07.1906-18.05.1919. Fødde dissentarar 1901-1918 (fol. 112-113). Dødfødte 1907-1918. Konf. 1906-1918. Vigsel 15.07.1906-23.04.1919. Vigde dissentarar 1912-1913 (fol. 205). Gravl. 14.07.1906-03.06.1919. Døde dissentarar 1907-1918 (fol. 235). Innfl. 1901-1916. Utfl. 1907-1919. Innmelde 1910-1916. Utmelde 1906-1918.

Klokkerbøker

513.C01 1856-1864 03 F/V/D 1856-1864. K 1857-1864. Innf 1856-1863. Dr 1856-1864.

513.C02 1865-1882 08 F/V 1865-1882. K 1865-1881. D 1864-1882. Df 1878-1881. Fl 1865-1868. Vaks 1865.

513.C03 1882-1904 08 F/K 1882-1903. V/D 1882-1904. Df 1883-1904.

513.C04 1904-1926 08 F/K 1904-1920. V 1905-1926. D 1905-1922. Df 1905-1918.

513.C05 1920-1941 09 Dåp 4.7.1920-19.10.1941. Konf. 1921-1940. Vigsel 1927-1941. Gravl. 17.11.1922-1941.

Sjeleregister

1781 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63a.

514 Vartdalstranda

Historikk: se 509 Ulstein og 511 Volda.

Ministerialbøker

514.A01 1878-1912 06 Dåp 20.01.1878-10.08.1913. Dødf. 1878-1911. Konf. 1878-1912. Vigsel 02.06.1878-21.09.1913. Gravl. 20.06.1878-02.11.1913. Innfl. 1878-1902. Utfl. 1882-1913. Innmeldte 1905. Utmeldte 1902-1905. Dagreg. 20.01.1878-07.12.1879 og 07.10.1900-22.09.1901.

515 Hjørundfjord

Hjørundfjord hørte i 1589 til Volda prestegjeld og ble eget prestegjeld i 1751. Ved kgl.res.1879 ble det gitt tillatelse til å bygge ny kirke på grunnen til prestegården. Ved kgl.res. 19.12.1919 ble det gitt tillatelse til å bygge Bjørke kapell etter arkitekt M. Brækkes plan. Bjørke kapell skulle ha 12 gudstjenester årlig. Storfjorden sokn (gnr 20-32) ble opprettet fra 1.1.1929, ved kgl.res. 26.10.1928 med Bjørke kapell som soknekirke.

Ministerialbøker

515.A01 1733-1764 04 F/V/D 1733-1764. K 1745-1764. Forl 1733-1764. OS 1733-1762. Dr 1751-1764. Pag. 114-118 inneholder brevjournal 1824-1825.

515.A02 1765-1818 07 F/K/D 1765-1818. V 1765-1819. OS 1777-1779. Dr 1775-1830 (med en del ministerialia). Pag. 476 har series pastorum.

515.A03 1819-1829 07 F/K/V/D 1819-1829. Innf 1819-1829. Utf 1819-1830.

515.A04 1830-1846 11 F/K/V/D 1830-1846. Innf 1832-1846. Utf 1830-1846. Vaks 1830-1846. Dr 1830-1846.

515.A05 1847-1868 12 F/K/V/D 1847-1868. Innf 1847-1866. Utf 1847-1867. Vaks 1847-1867. Dr 1847-1868.

515.A06 1868-1885 07 F/K/V/D 1868-1885. Fl 1868-1885. Dr 1868-1885.

Klokkerbøker

515.C01 1865-1883 07 F/V/D 1865-1883. K 1865-1877.

515.C02 1884-1906 08 F/V/D 1884-1906. K 1884-1905. Df 1884-1906.

515.C03 1906-1941 08 F/K 1906-1941. V 1907-1937. D 1907-1941. Df 1908-1931.

Sjeleregister

1781 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63a.

517 Sunnylven

Sunnylven og Geiranger lå i 1589 under Ørskog prestegjeld. Norddal, Sunnylven og Geiranger ble i 1673 fraskilt Ørskog og gjort til Norddal prestegjeld. I 1726 ble Sunnylven kirke, som da sto på Korsbrekk, tatt av snøras. Ved kgl.res. 18.3.1861 ble Sunnylven og Geiranger fra 1.7.1861 eget prestegjeld. Ved høyeste res. 29.4.1905 ble det tillatt å holde engelsk gudstjeneste i Geiranger kirke om sommeren nå det ikke var til hinder for den vanlige bruken av kirken.

Ministerialbøker før 1827; se 519 Norddal.

Ministerialbøker

517.A01 1827-1858 09 Sunnylven og Geiranger. F 1827-1846. K 1830-1858. V 1829-1853. D 1829-1850. Innf 1833-1853. Utf 1830-1853. Vaks 1830-1852. Dr 1829-1839.

517.A02 1846-1862 03 Sunnylven og Geiranger. F 1846-1862.

517.A03 1850-1870 01 Sunnylven og Geiranger. D 1850-1870.

517.A04 1853-1880 02 Sunnylven og Geiranger. V 1853-1880.

517.A05 1858-1871 03 Sunnylven og Geiranger. K 1859-1869. Dr 1858-1871.

517.A06 1862-1881 04 Sunnylven prestegjeld. F 1862-1881.

517.A07 1870-1886 04 Sunnylven prestegjeld. K 1870-1886. D 1871-1886. Dr 1871-1886.

Klokkerbøker

517.C01 1854-1865 03 F 1854-1866. K 1854-1864. V 1854-1865. D 1853-1865.

517.C02 1864-1879 04 Sunnylven prestegjeld. F 1866-1878. K 1864-1879. V 1865-1879. D 1866-1879.

517.C03 1879-1912 08 F 1879-1908. K 1880-1909. V 1880-1912. D 1880-1904.

517.C04 1904-1918 03 F 1908-1918. D 1904-1919.

Sjeleregister

1788 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63a.

518 Geiranger

Historikk; se 517 Sunnylven. Ministerialbøker før 1827-1854; se 517 Sunnylven. Ministerialbøker før 1827; se 519 Norddal.

Klokkerbøker

518.C01 1854-1884 03 F 1854-1867. K 1854-1866. V/D 1854-1884.

518.C02 1867-1888 03 F/K 1867-1888.

518.C03 1889-1960 03 F 1889-1960. K 1889-1947. Df 1891-1939. Kun perioden 1889-1920 er filmet.

518.C04 1885-1963 02 V 1885-1963. D 1885-1948. Kun perioden 1885-1920 er filmet.

Sjeleregister

udat. 01 Fra Bergen bispearkiv. pk. 63a

519 Norddal

Norddal (Dale sokn) og Døving kapellsokn lå i 1589 under Ørskog prestegjeld og utgjorde sammen med Sunnylven og Geiranger et residerende kapellani frem til 1673 da de ble eget prestegjeld med Norddal som hovedsokn. Døving kapell ble i 1811 flyttet til Sylte. Sunnylven og Geiranger ble fradelt som eget prestegjeld i 1861.

Ministerialbøker

519.A01 1736-1761 07 Ført kronologisk. Norddal 1736-1760, fol. 1-. Sunnylven 1736-1760, fol. 123-. Geiranger 1736-1761, fol. 195-. Fol. 232 inneholder statistikk 1738-1754 (1746-1748 mangler).

519.A02 1760-1770 02 Ført kronologisk. Norddal 1760-1769, s. 1-. Sunnylven 1760-1770, s. 73-. Geiranger 1762-1770, s. 114-.

519.A03 1769-1773 02 Ført kronologisk. Norddal 1769-1773, s. 1-. Sunnylven 1770-1773, s. 24-. Geiranger 1770-1773, s. 34b-.

519.A04 1774-1816 05 Ført kronologisk for alle sokn 1777-1805. F 1774-1777 og 1805-1816. K 1777-1785 og 1805-1815. V 1774-1776 og 1805-1816 (sammen med dr). D 1774-1777 og 1805-1816. Vaks 1816. Dr 1774-1777 og 1805-1816.

519.A05 1816-1834 07 Hele prestegjeldet. F/V 1817-1834. K 1817-1833. D 1816-1834. Innf 1817-1829.

519.A06 1827-1846 06 Norddal og Sylte. F 1827-1846. Dr 1829-1846.

519.A07 1829-1860 09 Norddal og Sylte. K 1829-1853. V 1829-1849. D 1829-1853. Innf 1830-1860. Utf 1829-1860. Vaks 1830-1858.

519.A08 1846-1868 06 Norddal og Sylte. F 1846-1868.

519.A09 1850-1868 02 Norddal og Sylte. V 1850-1868.

519.A10 1854-1868 03 Norddal og Sylte. K 1854-1867. D 1854-1868.

519.A12 1860-1883 01 Fl 1861-1883. Vaks 1860-1868.

519.A13 1868-1883 06 F/V 1869-1883. K/D 1868-1883. Dr 1869-1883.

519.A14 1884-1894 07 F/K/V/D 1884-1894. Df 1886-1894. Innf 1884-1890. Utf 1884-1894. Innm/utm 1893-1894. Dr 1884-1908.

519.A15 1895-1912 08 Dåp 06.01.1895-19.09.1909. Dødf. 1895-1912. Konf. 1895-1912. Vigsel 13.03.1895-13.10.1912. Gravl. 10.01.1895-30.12.1912. Innfl. 1895-1908. Utfl. 1895-1912. Utmelde 1904. Dagreg. 01.01.1895-31.12.1905.

Klokkerbøker

519.C01 1817-1829 07 Hele prestegjeldet. F 1817-1828. K/V/D 1817-1829. Innf. 18xx-1829. Utf 1819-1829. Vaks 1823-1828.

519.C02 1854-1867 04 F/V/D 1854-1867. K 1854-1865.

519.C03 1866-1884 06 F 1867-1884. K 1866-1884. V/D 1868-1884.

519.C04 1885-1892 03 Hele prestegjeldet. F/D 1885-1892. K/V 1885-1891.

519.C05 1892-1910 07 F/K/V/D 1892-1910.

519.C06 1911-1921 06 F/K/V/D 1911-1921.

519.C07 1921-1939 07 Dåp 1.1.1922-31.12.1939. Konf. 1922-1939. Vigsel 8.1.1922-9.12.1939. Gravl. 21.9.1921-7.12.1939.

Sjeleregister

SJEL 1788 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63a.

520 Stranda

Stranda og Stordal lå i 1589 under Ørskog prestegjeld. Ved reskript 26.1.1759 ble Stranda og Stordal utskilt fra Ørskog som eget prestegjeld. Ved kgl.res. 11.6.1906 ble det gitt tillatelse til å bygge ny kirke for Stordal sokn på Vinjebraut under gården Vinje. Ved kgl.res. 24.7.1914 ble det gitt tillatelse til å oppføre et kapell i Liabygda. Ved kgl.res. 18.3.1966 ble Stordal sokn sammen med Skodje sokn av Skodje prestegjeld overført til Ørskog prestegjeld.

Ministerialbøker før 1759; se 522 Ørskog. Klokkerbok 1924-1936 mangler.

Ministerialbøker

520.A01 1759-1801 06 Stranda og Stordalen. F 1759-1801. F u.e. 1761-1800, s. 499-511. V/Forl 1759-1801. D 1759-1801. OS 1770-1784. Dr 1794-1795. Om kallet, s. 1-2. Visitaser 1767-1799, s. 568. Medhjelpere1765-1790, s.569.

520.A02 1802-1827 06 Stranda og Stordalen. F 1802-1827. F u.e. 1802-1826. V 1802-1827. D 1802-1827. Innf 1817-1823. Utf 1817-1825. Visitaser, s. 558.

520.A03 1817-1826 05 Stranda og Stordalen. F Stranda 1817-1825. F Stordalen 1817-1824. K 1818-1824. V Stranda 1817-1826. V Stordalen 1817-1824. D Stranda 1817-1824. D Stordalen 1817-1826. Fl 1817-1826. Visitas 1824, fol. 93b.

520.A04 1827-1864 09 Stranda og Stordalen. F 1827-1843. K 1828-1850. V Stranda 1827-1844. V Stordalen 1828-1843. D Stranda 1827-1843. D Stordalen 1827-1842. Fl 1828-1843. Vaks 1828-1864. Dr 1827-1843.

520.A05 1844-1881 08 F 1844-1881.

520.A06 1844-1881 04 V 1844-1881.

520.A07 1843-1861 02 D Stranda 1844-1861. D Stordalen 1843-1861.

520.A08 1844-1881 02 Fl 1844-1881.

520.A09 1844-1881 04 Dr 1844-1881.

520.A10 1851-1881 04 K 1851-1881.

520.A11 1862-1881 02 D 1862-1881.

520.A12 1882-1898 06 F/K/V/D 1882-1898. Df 1882-1898. Innf 1881-1898. Utf 1882-1898. Utm 1898. Dr 1882-1898.

520.A13 1865-1867 01 Vaksinerte 1865-1867.

Klokkerbøker

520.C01 1817-1837 07 F 1817-1825. K 1818-1835. V 1817-1837. (Stordalen -1836). D 1817-1836. Innf 1817-1829. Utf 1825-1829. Egne avdelinger for hvert sokn.

520.C02 1825-1835 02 F 1825-1835 (Stordalen -1829).

520.C03 1854-1881 06 F/K/V/D 1854-1881.

520.C04 1882-1901 04 F/K/V/D 1882-1901.

520.C05 1902-1923 04 F/K/V 1902-1923. D 1902-1922.

520.C06 1923-1938 04 Dåp 1934-1936. Konf 1924-1937. Vigsel 25.5.1924 - 18.12.1937. Gravl 5.1.1923 - 15.1.1938.

521 Stordalen

Historikk; se 522 Ørskog. Ministerialbøker før 1854; se 520 Stranda.

Ministerialbøker

521.A01 1882-1907 05 Dåp 08.01.1882-08.12.1907. Dødf. 1882-1906. Konf 1882-1907. Vigsel 22.01.1882-06.10.1907. Gravl 13.02.1882-08.12.1907. Innfl. 1882-1898. Utfl. 1882-1905. Utmelde 1893. Dagregister 08.01.1882 - 14.06.1886. Megling mellom ektefolk 1889.

Klokkerbøker

521.C01 1854-1881 04 F/D 1854-1881.

521.C02 1854-1881 03 K/V 1854-1881.

521.C03 1882-1907 04 F/V/D 1882-1907. K 1882-1908.

521.C04 1908-1943 06 F/V 1908-1943. K 1909-1943. D 1908-1934.

522 Ørskog

I 1589 var det 6 kirker og 2 kapell i Ørskog prestegjeld. Ørskog og Stordal hadde prest sammen, Sykkylven og Stranda en prest, mens Dale (Norddal), Sunnylven, Geiranger og Døving kapell hadde en residerende kapellan. Norddal med Døving kapellsokn og Sunnylven og Geiranger ble fradelt i 1673. Stranda med Stordal ble eget prestegjeld i 1759. Ved kgl.res. 11.12.1880 ble det gitt tillatelse til å bygge ny kirke for Sykkylven sokn på gården Aure nær den gamle kirken. Ved kgl.res. 18.3.1966 ble Sykkylven sokn utskilt som eget prestegjeld. Samtidig ble Skodje sokn av Skodje prestegjeld og Stordal sokn av Stranda prestegjeld overført til Ørskog prestegjeld.

Ministerialbøker

522.A01 1720-1743 09 Ført kronologisk for Ørskog, Sykkylven, Stranda og Stordalen under ett 1720-1743.

522.A02 1743-1773 09 Ført kronologisk for Ørskog, Sykkylven, Stranda og Stordalen under ett 1743-1773. Stranda eget prestegjeld fra 1759. Siste gudstjeneste i Stordalen 12.8. og i Stranda 19.08.1759.

522.A03 1773-1809 11 Ført kronologisk 1773-1809 for Ørskog og Sykkylven. Fra august 1802 er oppslaget delt i bolker for dåp, introduksjon, vigsel og begravelse.

522.A04 1810-1816 03 Ført kronologisk 1810-1816 for Ørskog og Sykkylven med egne bolker over oppslaget for dåp, introduksjon, vigsel og begravelse.

522.A05 1816-1832 06 F/V/D 1816-1832. K 1817-1832. Innf 1818-1832. Utf 1817-1832. Notat fra bispevisitaser 1824, 1827 og 1831, pag. 726-727.

522.A06 1832-1842 06 F/V/D 1832-1842. K 1833-1842. Fl 1832-1842. Vaks 1832-1842. Dr 1832-1842.

522.A07 1843-1851 09 F/K/V/D/Fl/Vaks/Dr 1843-1851.

522.A08 1852-1862 11 F/K/V/D/Fl/Vaks/Dr 1852-1862.

522.A09 1863-1877 09 F/K/V/D/Fl/Vaks/Dr 1863-1877.

522.A10 1878-1890 06 F/K/D 1878-1890. V 1878-1889. Df 1878-1888. Innf 1878-1890. Utf 1878- 1890 og 1903-1911. Dr 1878-1889.

522.A11 1890-1911 09 Dåp 04.05.1890-24.12.1911. Dødf. 1891-1911. Konf. 1890-1911. Vigsel 04.05.1890 - 22.10.1911. Gravl. 03.05.1890 -15.12.1911. Innfl. 1890-1909. Utfl. 1891-1902. Innmelde 1895-1906. Utmelde 1897-1904. Dagreg. 02.05.1890 -31.10.1904.

Klokkerbøker

522.C01 1816-1830 07 F/D 1816-1830. K 1817-1829. V 1816-1829. Innf 1818-1829. Utf 1817-1830.

522.C02 1852-1853 01 Ført kronologisk mmed notat om betaling. Også en side for 1867.

522.C03 1854-1871 05 F/V/D 1854-1871. K 1854-1869.

522.C04 1872-1877 02 F/K/V/D 1872-1877.

522.C05 1878-1890 05 F/D 1878-1890. K/V 1878-1889. Dff 1878-1888.

522.C06 1890-1915 06 F 1890-1909. K/V 1890-1914. D 1890-1916. Df 1889-1915.

522.C07 1909-1925 05 F 1909-1925. K 1909-1923. V 1914-1925. D 1916-1925. Df 1916-1922.

523 Sykkylven

Sykkylven soknet i 1589 til Ørskog prestegjeld. Sykkylven sokn ble ved kgl.res. 18.3.1966 fradelt Ørskog som eget prestegjeld. Ministerialbøker før 1878; se 522 Ørskog.

Ministerialbøker

523.A01 1878-1891 07 F/K/V/D 1878-1891. Df 1878-1891. Innf 1878-1887. Utf 1878-1891 og 1910-1911. Utm 1903-1910.

523.A02 1891-1911 10 Dåp 19.07.1891-31.12.1911. Fødte dissentarar 1898-1911 (fol. 146-147). Dødfødte 1892-1911. Konf. 1892-1910. Vigsel 09.01.1892-11.06.1911. Gravl. 10.01.1892-02.12.1911. Døde dissentarar 1906-1910. Innfl. 1891-1910. Utfl. 1892-1910, forts. i forrige bok. Innmelde 1899-1909. Utmelde 1897-1902, forts. i forrige bok.

Klokkerbøker

523.C01 1865-1877 06 F/V/D 1865-1877. K 1866-1877.

523.C02 1878-1891 06 F/V/D 1878-1891. K 1878-1890. Df 1878-1891.

523.C03 1892-1902 06 F/K/V/D 1892-1902. Df 1892-1899.

523.C04 1903-1916 07 F/V/D 1903-1916. K 1903-1915. Df 1903.

523.C05 1916-1937 09 Dåp 7.1.1917-3.10.1937. Konf. 1916-1936. Vigsel 19.2.1917-9.6.1937. Gravl. 8.1.1917-14.11.1937.

524 Skodje

Skodje og Vatne lå i 1589 under Borgund prestegjeld og ble eget prestegjeld fra 1.5.1858 etter kgl.res. 12.1.1858. Hesseberg (gnr 1 bnr 1-3) ble ved kgl.res. 29.10.1915 overført fra Skodje sokn og herred til Borgund sokn og herred. Som en følge av kgl.res. 20.12.1963 ble øya Dryna og Vatne kommunes område på Miøy fra 1.1.1965 overført fra Vatne sokn i Skodje prestegjeld til Sør-Aukra sokn i Aukra prestegjeld. Ved kgl.res. 18.3.1966 ble Vatne sokn i Skodje prestegjeld sammen med fastlandsdelen av Haram prestegjeld opprettet som eget prestegjeld mens Skodje sokn ble overført til Ørskog prestegjeld slik at Skodje og Vatne prestegjeld ble nedlagt.

Ministerialbøker 

524.A01 1698-1779 06 F 1699-1779. K 1736-1779. V 1698-1779. Forl 1698-1779. D 1699-1779. Introduksjon 1698-1779. OS 1700-1769.

524.A02 1780-1817 04 F 1780-1816. K 1780-1815. V 1780-1810 (fra 1811 i bolken for forlovelse. Forl 1780-1817 (fra 1799 lysing/"forlovede"). D 1780-1816. Introduksjon 1780-1786 (senere ført i dåpsbolken og fortsetter separat der 1816-1817, fol. 87). Dr 1772-1817.

524.A03 1816-1838 06 Skodje og Vatne. F/V/D 1816-1838. K 1816-1837. Innf 1820-1836. Utf 1818-1836.

524.A04 1838-1847 05 Skodje og Vatne. F/K/V/D 1838-1847. Fl 1840-1847. Vaks 1838-1847. Dr 1839-1847.

524.A05 1848-1856 05 Skodje og Vatne. F/K/V/D 1848-1856. Fl 1848-1856. Vaks 1848-1856. Dr 1848-1856.

524.A06 1857-1863 06 Skodje og Vatne. F/K/V/D 1857-1863. Fl 1857-1863. Vaks 1857-1863. Dr 1857-1863.

524.A07 1864-1879 05 F/K/V/D 1864-1879. Innf 1864-1878. Utf 1864-1879. Vaks 1864-1867. Dr 1864-1879.

524.A08 1880-1899 08 Dåp 04.01.1880 - 31.12.1899. Dødf. 1880-1898. Konf. 1880-1899. Vigsel 25.04.1880 - 30.10.1899. Gravl. 04.01.1880 - 22.12.1899. Innfl. 1880-1899. Utfl. 1880 (1869)-1899. Dagreg. 04.01.1880 - 28.05.1888 (forts. i Vatne kirkebok).

Klokkerbøker

524.C01 1816-1831 06 Skodje og Vatne. F/V 1816-1831. K/D 1816-1830. Fl 1818-1831.

524.C02 1831-1840 04 Skodje og Vatne. F/K/V/D 1831-1840. Fl 1831-1840. Dr 1831-1840.

524.C03 1840-1854 04 Skodje og Vatne. F/D 1840-1854. K/V 1841-1854. Fl 1841-1854. Dr 1840-1854.

524.C04 1855-1864 04 Skodje og Vatne. F/K/V 1855-1864. D 1854-1864. Fl 1855-1864. Dr 1855-1864.

524.C05 1865-1879 05 F/K/V/D 1865-1879. Innf 1865-1878. Utf 1865-1879. Vaks 1865-1867. Dr 1865-1879.

524.C06 1880-1899 07 F/K/V/D 1880-1899. Df 1880-1896. Innf 1880-1894. Utf 1880-. Dr 1880-1892.

524.C07 1900-1931 07 F/K/V/D 1900-1931. Df 1900-1930.

525 Vatne

Vatne var i 1589 sokn under Borgund prestegjeld og fra 1858 sokn under Skodje prestegjeld. Vatne kirke ble flyttet til Osgoten i 1761. I 1792 ble Ramsvik og Hogset overført fra Aukra til Vatne sokn. Vatne prestegjeld ble opprettet ved kgl.res. 18.3.1866, sammensatt av Vatne sokn i Skodje prestegjeld og fastlandsdelen av Haram (Hamnsund og Hildrestranda).

Ministerialbøker 1816-1863 og klokkerbøker 1865; se Skodje.

Ministerialbøker

525.A01 1699-1777 05 F 1699-1777. K 1737-1777. V 1699-1777. Forl 1699-1777. D 1699-1777. Introduksjon 1699-1777. OS 1699-1767. Fol. 1b har notat om ekstraordinære gudstjenester og bededager 1746-1766. Nest siste og siste blad inneholder liste over tavlepenger 1762-1763 og 1766-1768. Bladene før fol. 38 og 64 er revet ut.

525.A02 1778-1817 04 F 1778-1816. K 1778-1815. V 1778-1810 (fra 1811 i bolken for forl.) Forl 1778- 1817 (fra 1799 lysning/forlovede). D 1778-1816. Introduksjon 1778-1786 (senere ført i bolken for dåp, med forts. 1816). OS 1792, fol. 227. Df 1803, fol.262.

525.A03 1864-1879 05 F/K/V/D 1864-1879. Fl 1864-1879. Vaks 1864-1867. Dr 1864-1879.

525.A04 1880-1899 07 F/K/V/D 1880-1899. Df 1880-1898. Fl 1880-1899. Dr 1880 (Vatne) og 1888-1896 (Skodje prestegjeld).

Klokkerbøker

525.C01 1865-1879 04 F/K/V 1865-1879. D 1864-1879. Fl 1865-1879. Vaks 1865-1867. Dr 1865-1879.

525.C02 1880-1902 07 F/K/V/D 1880-1902. Df 1880-1902. Fl 1880. Dr 1880-1884.

525.C03 1903-1917 04 F/V 1903-1917. K 1903-1914. D 1903-1918. Df 1904-1917.

528 Borgund

Borgund prestegjeld hadde i 1589 5 kirker og 3 prester. Borgund hovedkirke hadde en prest, Haram og Vigra en residerende kapellan i Haram sokn og Skodje og Vatne en "domestico sacellano per vices". Borgund residerende kapellani ble opprettet ved reskript 2.3.1742 (jfr reskript 13.08.1701), nedlagt ved kgl.res. 12.1.1858, men på ny opprettet ved kgl.res. 12.10.1878.

Ålesund, Skodje og Vatne ble fradelt ved kgl.res. 12.1.1858. Det ble gitt tillatelse til å bygge Hamnsund kapell ved kgl.res. 19.4.1873. Oppsitterne på Gjerset, Lille Årset, Kråkset og Kråksethagen fikk samtidig avslag på søknaden om overføring til Skodje prestegjeld. Kgl.res. 12.10.1878 opprettet et residerende kapellani med bosted på Valderøya.

Ved res. 21.9.1897 ble Godøy, Giske, Valderøy og Oksbåsen (gnr 124-130 og 182-189) fra 1.1.1898 Giske sokn, med Giske kapell som soknekirke. Hesseberg (gnr 1) ble ved kgl.res. 29.101.1915 overført fra Skodje til Borgund sokn. Langevåg kirke ble vigslet 12.6.1948. Ved res. 18.3.1966 ble Giske sokn sammen med Vigra sokn i Haram prestegjeld eget prestegjeld. Samtidig ble Langevåg sokn sammen med den delen av Borgund sokn som lå på øya Sula utskilt som Sula prestegjeld, og kapellanstillingen i Borgund nedlagt. Ved kgl.res. 28.1.1977 ble Spjelkavik prestegjeld opprettet ved deling av Borgund sokn, og Borgund residerende kapellani ble overført til det nye prestegjeldet.

Ministerialbok 1817-1827 mangler.

Ministerialbøker

528.A01 1698-1739 09 F/V/Forl/D 1698-1739. Introduksjon 1698-1739. OS 1698-1738.

528.A02 1739-1761 07 F/V/Forl/D 1739-1761. K 1742-1761. Introduksjon 1739-1761. OS 1739-1761. Pag. 1-2 har notat om visitaser og særlige gudstjenester 1746-1760.

528.A03 1762-1800 09 F 1762-1800. V 1762-1799. Forl 1762-1794.

528.A04 1762-1800 05 F 1800. F u.e. 1762-1800, fol. 400-414. K 1762-1800. V/Lysn 1799-1800. D 1762-1800. Introduksjon 1762-1786, senere ved siden av dåpen til barnet. OS 1762-1791. Vedlikehold av kirkegårdsgjerdet 1744, fol. 500. Takkegudstjenester 1763-1773, fol. 501. Series pastorum, fol. 502-505. Utdrag av skiftebrevet etter sokneprest Ruberg 1721, fol. 509.

528.A05 1801-1826 06 F 1801-1816 (introduksjoner i egen rubrikk til 1817). K 1801-1816. V 1801-1826. Forl 1801-1826. D 1800-1816.

528.A06 1828-1839 09 F/K/D 1828-1839. V 1828. Fl 1828-1839. Vaks 1828-1835. Dr 1828-1839. Notat om bispevisitas 1831 og 1837, fol. 314b.

528.A07 1839-1847 11 F/K/V 1839-1847. D 1839-1847 og 1857-1858. Fl 1840-1847. Vaks 1839-1847 og 1855-1858. Dr 1839-1847.

528.A08 1848-1858 12 F/K/V 1848-1858. D 1848-1857 (forts. i 528.A07). Fl 1848-1858. Vaks 1848-1855 (forts. i 528.A07). Dr 1848-1858.

528.A09 1858-1864 07 F/V/D 1858-1864. K 1859-1864. Fl 1858-1864. Vaks 1858-1863. Dr 1858-1864.

528.A10 1864-1879 13 F 1864-1871. K 1864-1870. V/D 1864-1879. Innf 1864-1882. Utfl 1864-1879. Vaks 1864-1867. Dr 1864-1879.

528.A11 1871-1879 06 F/K 1871-1879.

528.A12I 1880-1920 08 Dåp 1.1.1889 - 5.7.1891. Dødfødte 1880-1920.

528.A12II 1880-1903 07 Konf 1880-1903. Vigsel 11.1.1880 - 20.11.1894.

528.A13I 1880-1947 07 Gravl 30.12.1879 - 18.12.1902. Innfl 1880-1929. Utfl 1880-1917. Innmelde 1884-1947. Utmelde 1888-1944.

528.A13II 1880-1922 07 Dagreg 010180 - 24.7.1922.

528.A14 1891-1906 09 Dåp 5.7.1891 - 30.12.1906. Fødte dissentarar 1892-1912 (fol 202). Vigsel 6.1.1895 - 30.12.1906. Borgarleg vigsel 1897-1899 (fol 251).

Kirkebøker ført av residerende kapellan

528.B01 1828-1832 04 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1828-1832. Introduksjon 1828-1832. Dr 1828-1832. Inneholder dessuten notat om soknebud, skolebesøk, overhøringer og nattverd.

528.B02 1833-1844 07 Hele prestegjeldet. F/K 1833-1843. V/D 1833-1844. Introduksjon 1833-1844. Dr 1833-1843. Dessuten soknebud, overhøring, nattverd og skolefravær.

528.B03 1843-1852 08 Hele prestegjeldet. F 1843-1852. K/V/D 1844-1852. Introduksjon 1844-1852. Nattverd 1844-1852.

528.B04 1853-1857 04 Hele prestegjeldet, også Ålesund. F/K/V/D 1853-1857. Introduksjon 1853-1857. Nattverd 1853-1857. Dr 1853-1857.

Klokkerbøker

528.C01 1764-1784 04 F/V 1764-1784. Introduksjon 1764-1784. Om kirkegårdsgjerde 1744, fol. 88b. Brev fra G.F. Lange til prost Meldal 1767, fol. 89b. Brev og notat, fol. 104b-106b. Blad fra en jordebok på 1600-tallet, fol. 107-108.

528.C02 1785-1800 04 F/V/Forl 1785-1800. Introduksjon 1785-1800.

528.C03 1801-1825 06 F/V 1801-1816. Lysn 1801-1825. Introduksjon 1801-1825. Fl 1818-1820.

528.C04 1816-1827 06 Borgund og Giske. F/K/V/D 1816-1827. Innfl 1818-1826. Utfl 1823-1825.

528.C05 1826-1847 05 Lysn 1826-1847. Introduksjon 1826-1846.

528.C06 1827-1840 06 F/D 1827-1840. K 1828-1839. V 1828-1840. Innfl 1829-1836. Utfl 1830-1836.

528.C07 1844-1854 06 F 1844-1854. K/D 1845-1852. V 1845-1854. Df til 1853.

528.C08 1855-1864 06 F/K/V/D 1855-1864. K 1853-1854 og D 1852-1854 ligger ved i løse legg.

528.C09 1864-1880 10 F/K 1864-1872. V 1864-1879. D 1864-1880.

528.C10 1872-1886 10 F 1872-1885. K 1873-1885. V 1873-1884. D 1880-1886.

528.C11 1884-1899 07 K 1885-1899 (i Borgund, Giske, Hamnsund og Ålesund). V 1884-1898. D 1887-1899.

528.C12 1885-1898 08 F 1885-1898. Df 1887-1898.

528.C13 1898-1918 08 F 1898-1918.

528.C14 1899-1922 09 K/D 1900-1922. V 1899-1918.

528.C15 1919-1927 05 F/V 1919-1927.

528.C17 1927-1939 11 Dåp 22.5.1927-22.10.1939. Vigsel 16.7.1927-15.10.1939.

Sjeleregister

1788 01 Hele prestegjeldet. Fra Bergen bispearkiv. pk. 63a.

1803 01 Hele prestegjeldet. Fra Bergen bispearkiv. pk. 63a

529 Ålesund

Ålesund ble fradelt Borgund som eget prestegjeld fra 1.5.1858 ved kgl.res. 12.1.1858. Ved kgl.res. 10.8.1878 ble det opprettet et residerende kapellani. Hjelpekirkegården på Nørve "nordenfor Axelen" ble opprettet ved kgl.res. 23.11.1878. Etter bybrannen ble det ved kgl.res. 11.2.1904 gitt tillatelse til å bruke gravkapellet på Nørve til kirkelige forretninger inntil det ble bygget ny kirke. Ved regjeringsres. 14.9.1905 ble det vedtatt å bygge ny kirke med 1000 sitteplasser på den gamle tomta. Ved res. 26.3.1965 ble Volsdalen skilt ut som eget prestegjeld. Departementet fikk fullmakt til å fastsette nærmere grenser for det nye prestegjeldet.

Ministerialbøker før 1855; se 528 Borgund.

Ministerialbøker

529.A01 1855-1863 06 F/V/D 1855-1863. K 1856-1863. Fl 1855-1863. Innm 1862-1863. Utm 1860-1862. Vaks 1855-1863. Dr 1855-1863. Historikk om Ålesund og vigsling av kirken, fol. 135b.

529.A02 1864-1871 09 F/K/V/D 1864-1871. Fl 1864-1871. Vaks 1864-1866. Dr 1864-1871.

529.A03 1872-1877 07 F/K/V/D 1872-1877. Innfl 1872-1877. Utfl 1872-1875. Dr 1872-1877.

529.A04 1878-1885 10 F/K/V/D 1878-1885. Df 1878-1885. Innfl. 1877-1885. Utm 1874. Dr 1878-1883.

529.A05 1885-1893 11 F 1885-1893. K/V 1886-1893. D 1886-1893. BV 1888-1893, fol. 451-452. Df 1886-1893. Innfl. 1886-1893. Utfl 1886-1890. Innm 1887-1893. Utm 1889-1893. Dr 1885-1893.

529.A06 1894-1906 11 Dåp 7.1.1894 - 28.10.1906. Fødte dissentarar 1898-1905 (fol 299b og 297-298). Dødfødte 1894-1906.

529.A07 1894-1903 11 Konf 1894-1903. Vigsel 2.1.1894 - 30.12.1903. Gravl 8.1.1894 - 4.1.1904. Døde dissentarar 1902-1903 (fol 354). Notat om dissentarar 1894-1903 (fol 334-339). Innfl 1897-1900. Utfl 1899-1903. Innmelde 1894-1903. Utmelde 1894-1903. Dagreg 1.1.1894-31.12.1903.

529.A08 1901-1918 07 Lysingsbok 1901-1918.

Klokkerbøker

529.C01 1855-1867 05 F/V/D 1855-1867. K 1856-1867.

529.C02 1868-1877 06 F/K/V/D 1868-1877.

529.C03 1878-1888 10 F/K/V/D 1878-1888. Df 1878-1888. Utm 1886-1888.

529.C04 1889-1897 12 F/K 1889-1897. V/D 1889-1898. BV 1889-1897, fol. 385-390. Df 1889-1897. Innm 1889-1896. Utm 1889-1896.

529.C05 1897-1908 10 F 1897-1908. Df 1898-1903.

529.C06 1898-1906 08 K/V/D 1898-1906. Innf 1898-1906. Folketallet i Ålesund 1855-1919, fol. 283-284.

529.C07 1907-1917 11 K 1907-1916. V/D 1907-1917. Innf 1907-1917.

529.C08 1909-1921 10 F 1909-1921.

529.C09 1917-1929 10 K 1917-1929.

529.C11 1918-1938 09 Gravl. 3.1.1918-21.10.1938.

529.C12 1921-1934 09 Dåp 12.6.1921 - 18.11.1934.

529.C18 1873-1898 03 Innflytte 1873-1898.

Fødselsregister

II.4.1 1916-1924 08 F 1916-1924.

534 Giske

Historikk: se 528 Borgund og 536 Haram.

Klokkerbøker

534.C01 1899-1941 10 Dåp 1.1.1899 - 7.12.1941. Konf 1900-1937. Vigsel 1.1.1899 - 13.12.1941. Gravl 10.1.1899-23.12.1940.

536 Haram

Haram og Vigra var i 1589 eget kapellani under Borgund prestegjeld og ble eget prestegjeld fra 1702. Det geistlige hopehavet ble visstnok ikke brutt før 28.2.1755, da Henning Abelseth ble sokneprest i Haram. Ved kgl.res. 4.5.1878 ble det gitt tillatelse til å bygge ny kirke for Fjørtoft kapellsokn, der det hadde vært kapell siden 1600-tallet. Fjørtoft kapell fikk eget kirketilsyn ved kgl.res. 17.6.1899. Soknepresten pliktet etter kgl.res. 7.1.1904 å møte to ganger årlig på hjelpekirkegården på Hildrestrand for å forrette jordfesting.

Ved kgl.res. 26.6.1914 ble Fjørtoft kapelldistrikt (gnr1-4, Myklebost, Yksningen, Fjørtoft og Otterlei) fradelt Haram sokn som eget sokn, regnet fra 1.7.1914. Det ble gitt tillatelse til å oppføre Hildrestranda kapell på Haugriset ved kgl.res. 6.7.1933. Med hjemmel i kgl.res. 20.12.1963 ble Haram kommunes område på Harøya (Myklebustområdet) med øyene vestenfor (Uksnøy, Storholmen m.fl.) fra 1.1.1965 overført fra Fjørtoft sokn i Haram prestegjeld til Sandøy sokn i Aukra prestegjeld. Ved kgl. res. 18.3.1966 skulle Giske sokn i Borgund og Vigra sokn i Haram utgjøre Giske prestegjeld, og fastlandsdelen av Haram sokn ble sammen med Vatne sokn i Skodje prestegjeld et nytt Vatne prestegjeld, samtidig som kapellanstillingen i Haram ble nedlagt.

Ministerialbøker

536.A01 1689-1738 04 F/V/D 1689-1738. Egne bolker for Haram, fol. 1-89 og Roald (Vigra), fol. 93-134. 1737-1738 er ført samlet under Roald.

536.A02 1739-1802 05 F/V/D 1739-1802. K 1775-1802. Forl 1738-1799. Df 1798-1802. OS 1739-1801. Introduksjon ført i egen rubrikk i dåpsbolken. Tittelblad og siste blad har notat om utdeling av bibler m.v. 1781-1790.

536.A03 1803-1836 04 F/V 1803-1836. K 1803-1835. D 1803-1837. Df 1803-1840. Introduksjon ført i egen rubrikk i dåpsbolken. Om Det norske Bibleselskap, s. 564. Utdeling av bibler og andaktsbøker 1806-1833, s. 565. Vigsling av Fjørtoft kirkegård 1810, s. 567.

536.A04 1818-1847 08 F 1818-1839. K 1819-1844. V/D 1819-1847. Df 1843-1845. Innf 1819-1847. Utf 1818-1847. Notat om visitaser 1824-1837, fol. 365b-366a.

536.A05 1840-1847 02 F 1840-1847.

536.A06 1845-1862 13 F/V 1848-1862. K 1845-1861. D 1847-1862. Df fra 1846. Fl 1848-1856 (forts. i Vigra 537.A01). Vaks 1852-1862. Dr 1848-1862 og 1867.

536.A07 1862-1875 10 Haram sokn med Fjørtoft. F/V 1863-1875. K/D 1862-1875. Fl 1863-1875. Vaks 1863-1867. Dr 1863-1875.

536.A08 1875-1890 03 Dr 1875-1890. Inneholder dessuten div. møtereferater i forb. med bygging av ny kirke på Vigra.

536.A09 1876-1889 09 F 1876-1884. K/D 1876-1886. V 1876-1888. Fl 1876-1889.

536.A10 1884-1897 05 F 1884-1896. K 1887-1896. V 1889-1896. D 1887-1897. Df 1889-1897.

536.D01 1840-1875 04 Dåp 1840-1875 (frå 1863 for Haram hovudsokn med Fjørtoft). Konf 1845-1875. Vigsel 1848-1875. Gravl 1848-1875. Inn- og utfl 1848-1857. Autorisert 13.7.1868 som manntallsprotokoll for Haram fattigkommisjon som det dei 9 første blada (1868).

Klokkerbøker

536.C01 1818-1859 07 F 1818-1839. K 1819-1846. V/D 1819-1859. Fl 1819-1844.

536.C02 1839-1859 03 F 1839-1859.

536.C03 1860-1870 04 F/K/V/D 1860-1870.

536.C04 1871-1881 06 F/V/D 1871-1881. K 1871-1880.

536.C05 1881-1899 08 F 1882-1898. K 1881-1898 og 1933-1943. V 1881-1898. D 1882-1899. Df 1889. Dr 1884.

Sjeleregister

1756-1757 01 Også Vigra (Roald).

Diverse

1815-1840 02 Også Vigra (Roald). Folketelling 1801 og 1815. Også fødte.

537 Vigra (Roald)

Historikk; se 536 Haram.
Ministerialbøker før 1819 og sjeleregister 1756-1757; se 536 Haram.

Ministerialbøker

537.A01 1818-1862 09 F/K/V 1819-1862. D 1818-1862. Fl 1819-1862.

537.A02 1862-1876 04 F/V 1863-1876. K 1863-1875. D 1862-1876. Innf 1863-1874. Utf 1863-1868. Vaks 1863-1867.

537.A03 1876-1889 05 F/K 1876-1889. V/D 1877-1889.

Klokkerbøker

537.C01 1818-1868 06 F/V 1819-1868. K 1818-1868. D 1819-1867. Innf 1819-1867. Utf 1819-1865.

537.C02 1868-1888 04 F 1868-1888. K 1868-1887. V/D 1869-1888.

538 Fjørtoft

Historikk; se 536 Haram. Klokkerbøker før 1881; se 536 Haram.

Ministerialbøker

538.A01 1884-1913 04 Dåp 27.1.1884 - 19.9.1910. Dødfødte 1890-1908. Konf 1885-1910. Vigsel 4.5.1884 - 20.11.1913. Gravl 2.3.1885 - 22.10.1911.

Klokkerbøker

538.C01 1881-1900 04 F/K/D 1881-1900. V 1881-1901. Df 1890-1899.

538.C02 1901-1931 05 F/K/V/D 1901-1931.

539 Vestnes

I 1589 utgjorde Vestnes og Tresfjord (Sylte) en del av Veøy prestegjeld. Ved kgl.res. 31.3.1847 ble Vestnes og Sylte fradelt Veøy prestgjeld som et eget Vestnes prestegjeld. Ved kgl.res. 23.3.1859 ble det gitt tillatelse til å bygge kirke på Fiksdal, og Fiksdal sokn ble opprettet av gårdene Fiksdalstranda, Fiksdal, Marken, Ellingsetra, Nakken, Hjelstein og Rekdal. Ved kgl.res. 28.4.1922 ble inndelingsnavnet Sylte endret til Tresfjord.

Ministerialbøker før 1818 og lysningsbok 1887-1897; se 547 Veøy. Klokkerbok 1842/43 mangler.

Ministerialbøker

539.A01 1818-1847 07 F/K/V/D 1818-1847. Innf 1820-1847. Utf 1818-1847.

539.A02 1848-1872 10 F/D 1848-1872. K/V 1848-1871. Innf 1848-1871. Utf 1848-1872. Vaks 1847-1866. Dr 1848-1872.

539.A03 1872-1886 05 F/K/V/D 1872-1886. Df 1873-1886. Fl 1872-1886. Dr 1872-1886.

Klokkerbøker

539.C01 1818-1842 06 F/V/D 1818-1842. K 1818-1840. Innf 1818-1840. Utf 1820-1835.

539.C02 1867-1913 07 F/D 1867-1913. K/V 1867-1912. Dr 1867-1903.

540 Fiksdal

Historikk; se 539 Vestnes. Ministerialbøker før 1872; se 539 Vestnes.

Ministerialbøker

540.A01 1872-1883 02 F/K/V/D 1872-1883. Df 1874-1882. Innf 1872-1882. Utf 1873-1884.

Klokkerbøker

540.C01 1867-1920 08 Dåp 6.4.1867 - 7.11.1920. Konf 1867-1920. Vigsel 16.6.1867 - 16.9.1920. Gravl 26.1.1867 - 13.8.1920.

541 Tresfjord (Sylte)

Historikk; se 539 Vestnes. Ministerialbøker før 1818; se 547 Veøy. Ministerialbøker 1848-1872; se 539 Vestnes Klokkerbok 1847/56-1866 mangler.

Ministerialbøker

541.A01 1818-1847 06 F/K/V/D 1818-1847. Innf 1821-1847. Utf 1818-1845.

541.A02 1872-1886 03 F/K/V/D 1872-1886. Df 1872-1885. Fl 1872-1886.

Klokkerbøker

541.C01 1818-1856 07 F/V/D 1818-1847 og 1854-1856. K 1818-1845. Innf 1823-1842. Utf 1818-1830.

541.C02 1867-1921 06 F/D 1867-1921. K/V 1867-1920. Dr 1868-1920.

542 Eid

Eid og Voll lå i 1589 under Grytten prestegjeld. Soknene ble fradelt og gjort til et eget prestegjeld ved kgl.res. 10.9.1862. Gårdene Torvik, Monsås og Hagen ble samtidig overført fra Grytten til Eid sokn. Ved kgl.res. 27.2.1906 ble Innfjorden bedehus omgjort til kapell med 6 årlige gudstjenester. Fra 1.2.1970 ble Eid og Voll prestegjeld overført til Grytten prestegjeld.

Ministerialbøker før 1818; se 544 Grytten.

Ministerialbøker

542.A01 1818-1853 04 F/K/V/D 1818-1853. Innf 1818-1852. Utf 1818-1853. Jamføringsskjema alfabetisk etter fornavn.

542.A02 1854-1884 05 F/K/V/D 1854-1884. Innf 1859-1882. Utf 1854-1884. Vaks 1854-1867. Dr 1854-1884.

Klokkerbøker

542.C01 1818-1836 03 F/V 1818-1836. K/D 1818-1835. Fl 1818-1836.

543 Voll

Historikk; se 542 Eid. Ministeralbøker før 1818; se 544 Grytten. Klokkerbok 1836/37-1867 mangler.

Ministerialbøker

543.A01 1818-1853 06 F/K/V/D 1818-1853. Innf 1818-1852. Utf 1818-1853.

543.A02 1854-1884 10 F/K/V/D 1854-1884. Innf 1859-1883. Utf 1854-1884. Vaks 1854-1867. Dr 1854-1884.

Klokkerbøker

543.C01 1818-1836 03 F/V/D 1818-1836. K 1818-1836. Fl 1818-1835.

543.C02 1867-1915 08 F/K/V/D 1867-1915.

544 Grytten

Grytten prestgjeld hadde i 1589 en prest og fem kirker, Grytten, Voll, Eid, Isfjorden (Hen) og Kors. Eid og Voll ble eget prestegjeld ved kgl.res. 10.9.1862. Ved kgl.res. 23.3.1901 ble Kors kirke revet, og en ny kirke bygget på Ytre Monge og et kapell oppført på Gjershaugen i Øverdal. Fra 1.2.1970 ble Eid og Voll prestegjeld nedlagt og overført til Grytten prestegjeld sammen med Holm og Vågstranda sokner fra Veøy prestegjeld.

Klokkerbok 1836/37-1866 mangler.

Ministerialbøker

544.A01 1725-1763 05 Kronologisk ført 1725-1763. De siste sidene inneholder div. notater.

544.A02 1764-1806 08 Kronologisk ført 1764-1793 for alle sokn. Senere med egen bolk for hver kirke (Grytten, Hen, Voll, Eid og Kors) ut 1806. D 1793-1806, s. 446-458.

544.A03 1807-1830 04 F/V/D 1807-1817. K 1807-1818. Vaks 1810-1819. Dr 1807-1830 ( inneholder liste over konfirmanter 1807-1818 og kirkelig statistikk 1807-1817).

544.A04 1818-1853 09 F/K/V/D 1818-1853. Fl 1818-1853.

544.A05 1854-1886 13 F/K/V/D 1854-1886. Fl 1854-1886. Vaks 1853-1867. Dr 1854-1872 (forts. i kirkeboka for Hen sokn. Fol. 431b har opplysninger om kirker og series pastorum.

Klokkerbøker

544.C01 1818-1836 04 F/V/D 1818-1836. K 1818-1835. Innf 1818-1835. Utf 1818-1836.

544.C02 1867-1909 07 F/K/V/D 1867-1909. Fol. 290-291 har opplysninger om klokkere.

544.C03 1910-1937 08 Dåp 9.1.1910 - 25.12.1936. Konf 1910-1936. Vigsel 22.1.1910 - 11.1.1937. Gravl. 7.1.1910 - 29.12.1936. Brannskadd.

545 Hen

Historikk; se 544 Grytten. Ministerialbøker før 1818 og 1868-1872; se 544 Grytten. Klokkerbok 1836/37-1866 mangler.

Ministerialbøker

545.A01 1818-1853 07 F/K/V/D 1818-1853. Innf 1818-1853. Utf 1819-1852.

545.A02 1854-1877 06 F/V/D 1854-1877. K 1854-1875. Innf 1856-1875. Utf 1854-1878. Vaks 1854-1866. Dr 1854-1877 (fra 1873 også Grytten sokn). Fol 278b har kirkelig statistikk for prestegjeldet 1873-1877.

Klokkerbøker

545.C01 1818-1836 04 F/V/D 1818-1836. K 1818-1835. Innf 1818-1836. Utf 1819-1836.

545.C02 1867-1902 06 F/V/D 1867-1902. K 1867-1901.

545.C03 1902-1937 08 F 1902-1931. K 1902-1936. V 1902-1937. D 1902-1938.

545.C04 1931-1937 01 Dåp 29.9.1931 - 12.12.1937. Brannskadd.

546 Kors

Historikk; se 544 Grytten. Ministerialbøker før 1818; se 544 Grytten. Klokkerbok 1836/37-1866 mangler.

Ministerialbøker

546.A01 1818-1853 06 F/K/V/D 1818-1853. Innf 1818-1853. Utf 1821-1853.

546.A02 1854-1882 06 F/V/D 1854-1882. K 1854-1881. Innf 1854-1881 (1851-). Utf 1854-1883. Vaks 1853-1867. Dr 1854-1877 (forts. for 1878 i Hen kirkebok)

Klokkerbøker

546.C01 1818-1836 03 F/D 1818-1836. K/V 1818-1835. Fl 1818-1835.

546.C02 1867-1921 07 F/V/D 1867-1921. K 1867-1920.

547 Veøy

Veøy prestegjeld hadde i 1589 9 kirker og 3 prester. Veøy, Bolsøy og Rødven hadde prest sammen, Kleive, Vestnes og Tresfjord en, og Rød (Nesset), Vistdal og Eresfjord hadde en residerende kapellan. Det fremgår av reskript 16.11.1740 at Nesset alt da var utskilt fra Veøy som eget prestegjeld. Ved samme reskript ble Bolsøy, Molde og Kleive fraskilt som Bolsøy prestegjeld, mens de gjenværende Veøy, Rødven, Sylte og Vestnes sokner utgjorde Veøy prestegjeld.

Ved kgl.res. 31.3.1847 ble Veøy igjen delt slik at Veøy og Rødven utgjorde Veøy prestegjeld, og Vestnes ble eget prestegjeld med Sylte (Tresfjord) som annekssokn. Samtidig ble det residerende kapellaniet i Veøy, som ble opprettet i 1820, nedlagt. Ved kgl.res. 31.10.11868 ble det gitt tillatelse til å bygge Vågstranda kirke på Straume for det nye Vågstranda sokn. Ved høyeste res. 22.11.1881 ble det gitt tillatelse til å opprette en gravplass på Sandnes for de som bodde i den delen av Rødven sokn, som lå på Holmemstranda. En del av Veøy hovedsokn, gnr 29-42 på sørsida av Langfjorden, ble ved kgl.res. 14.5.1901 slått sammen med Rødven sokn og gitt navnet Holm sokn. Soknekirken skulle stå på Holm med kapell i Rødvendalen. Rødven kapell skulle etter regjeringsres. 24.11.1905 bygges i nærheten av Rødven gamle kirke. Rødven kapell skulle ha 12 gudstjenester årlig. Det skulle også bygges ny hovedkirke på Sølsnes, og når denne var tatt i bruk, skulle Veøy gamle kirke ikke være hovedkirke lenger, men bli tatt vare på som fornminne.

Ved regjeringsres. 27.11.1907 ble det gitt tillatelse til å oppføre Sekken kapell. Veøy prestegjeld ble nedlagt ved kgl.res. 23.2.1968, men med virkning først fra 1.2.1970, da Veøy sokn ble overført til Bolsøy, mens Vågstranda og Holm sokner gikk over til Grytten prestegjeld.

Ministerialbøker

547.A01 1721-1764 08 Hele prestegjeldet. Ført kronologsik 1721-1764. K 1742-1764, s. 521-538. Div. notater 1732-1736, s. 555-556, 558, 560.

547.A02 1765-1799 09 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1765-1799. K 1765-1799.

547.A03 1799-1818 06 Hele prestegjeldet.Ført kronologisk 1799-1802. Fra 1803 "For Beqvemmeligheds Skyld ved Eftersøgning" ført egne bolker for; F 1803-1817. K 1800-1817. V 1803-1818. D 1803-1817. Vaks 1812-1827 (fremlagte attester). Dr 1803-1818.

547.A04 1818-1846 08 F/K/V/D 1818-1845. Fl 1818-1845.

547.A05 1846-1877 12 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1846-1877. Fl 1846-1877. Vaks 1846-1877. Dr 1846-1877.

547.A06 1878-1906 10 Dåp 1.1.1878 - 6.1.1907. Konf 1878-1906. Vigsel 23.4.1878 - 30.10.1906. Gravl 9.2.1878 - 14.7.1906. Dødfødte 1878-1906. Innfl 1877-1895. Utfl 1876-1904. Innmelde 1893-1900. Utmelde 1894-1909. Dagregister 1.1.1878 - 30.12.1906.

Kirkebøker ført av residerende kapellan

547.B01 1829-1847 03 Dr 1829-1847. Bakfra brukt som lysningsbok for Vestnes 1887-1897.

Klokkerbøker

547.C01 1818-1839 06 F 1818-1837. K 1818-1838. V/D 1818-1839. Innf 1818-1838. Utf 1818-1839.

548 Rødven

Historikk; se 547 Veøy. Ministerialbøker før 1818 og 1846-1877; se 547 Veøy. Klokkerbok 1843/46-1866 mangler.

Ministerialbøker

548.A01 1818-1847 04 F/V 1818-1846. K 1818-1845. D 1817-1846. Fl 1818-1847.

Klokkerbøker

548.C01 1818-1846 04 F 1818-1846. K 1818-1843. V 1818-1845. D 1817-1846. Fl 1818-1844.

548.C02 1867-1917 04 F/V/D 1867-1917. K 1886-1917. D Sandnes gravplass 1882-1883, fol. 272. Dr 1867-1886. Fol. 297 har notat om forlis med presteskyssen 2.2.1890, om sokneregulering fra 1.1.1906 og bispevisitas 18.8.1907 med vigsling av Sølsnes kirke 20.8, Holm kirke 22.8. og Rødven nye kirke 23.8.

549 Holm

Historikk: se 544 Grytten, 547 Veøy og 555 Bolsøy. Eldre kirkebøker: se 547 Veøy og 548 Rødven.

Klokkerbøker

549.C01 1905-1932 04 Dåp 4.2.1906 - 16.10.1932. Dødfødte 1915. Konf 1906-1931. Vigsel 2.9.1906 - 5.9.1932. Gravl 1.10.1905 - 28.5.1932.

550 Vågstranda

Historikk; se 547 Veøy.

Klokkerbøker

550.C01 1870-1927 07 F 1870-1927. K/D 1871-1927. V 1870-1926. Dr 1870-1893.

551 Nesset

Det senere Nesset prestegjeld (Rød, Vistdal og Sira) var i 1589 en del av Veøy prestegjeld. Rød sokn tilsvarer Nesset, Sira sokn Eresfjord. Nesset skal ha blitt utskilt fra Veøy som residerende kapellani fra 1672 og ble eget prestegjeld fra 1740. Ved kgl.res. 2.2.1865 fikk oppsitterne i Eikesdalen bygge et kapell nær Oppigard, Eikesdal kapell. Gårdene på sørsida av Langfjorden, Sandnes, Skorgen og Strand ble ved kgl.res. 22.2.1868 overført fra Rød til Vistdal sokn med virkning fra 1.7.1868. Ved kgl.res. 1.10.1870 ble det vedtatt å bygge ny kirke på Eidsvågen for Rød sokn og et kapell på eller nær Tjelle for Osmarka og Nordstranda.

Ved kgl.res. 24.7.1876 ble gården Sotnakken fra 1.1.1877 overført fra Nesset til Kleive sokn i Bolsøy prestegjeld. Ved kgl.res. 26.8.1876 ble gårdene under matr.nr. 1-14 i Tingvoll med virkning fra 1.1.1877 overført til Nesset. Det var gårdene Fresvik, Lia, Kvenset, Meisalen, Svenslia, Bjerkhol, Vika, Finnset, Rydnigen, Eide, Eidsøra, Myrset, Toven og Talset. Ved kgl.res. 8.9.1876 fikk oppsitterne i distriktet Osmarka og Nordstranda i Rød hovedsokn tillatelse til å opprette en kirkegård på grunnen til Rød. Ved kgl.res. 5.8.1889 ble gårdene Bersås, Neverlia, Raudsandhaugen og Raudsand i Tingvoll overført til Rød sokn fra 1.1.1890. Ved kgl.res. 1.2.1918 ble soknenavnet Rød endret til Nesset.

Klokkerbok 1839-1866 mangler.

Ministerialbøker

551.A01 1757-1803 07 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1757-1803. Fra fol. 235 notat om dødfødte (1803) og lysning (1817-1822).

551.A02 1804-1845 05 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1804-1840 (fra 1. søndag i advent 1831 nærmest ført som dagsregister). Lysn 1829-1837 og 1841-1845 (i siste bolken med vigselsdato - også ført i 551.A04). Df 1804-1841. Vaks 1817-, s 822-824.

551.A03 1818-1831 07 Hele prestegjeldet. F/V/D 1818-1831. K 1820-1831. Innf 1820-1831. Utf 1819-1831. Egne bolker for Rød, Eresfjord og Vistdal.

551.A04 1831-1845 09 Hele prestegjeldet. F/V/D 1831-1845. K 1833-1845. Innf 1831-1847. Utf 1832-1845. Vaks 1832-1845. Dr 1831-1845.

551.A05 1846-1879 09 F/K/V/D 1846-1879. Innf 1846-1877. Utf 1846-1880. Vaks 1846-1855. Dr 1846-1879.

Klokkerbøker

551.C01 1818-1839 06 F/V 1818-1839. K 1820-1837. D 1819-1839. Innf 1820 (? udatert).

551.C02 1867-1885 06 F/K/V/D 1867-1885.

551.C03 1886-1894 06 F 1886-1894. K/V/D 1886-1893.

551.C04 1894-1920 09 F/K/V/D 1894-1920. Df 1894-1917.

552 Eresfjord (Sira)

Historikk; se 551 Nesset. Ministerialbøker før 1845; se 551 Nesset.

Ministerialbøker

552.A01 1845-1879 08 F/K/V/D 1845-1879. Innf 1845-1874. Utf 1845-1880. Vaks 1845-1856. Dr 1845-1879.

Klokkerbøker

552.C01 1867-1902 08 F/K/V/D 1867-1902.

553 Eikesdalen

Historikk; se 551 Nesset.

Klokkerbøker

553.C01 1880-1968 03 F 1880-1968. K/D 1880-1967. V 1884-1957. Df 1882. Utf 1880-1887. Kun perioden 1880-1920 er filmet.

554 Vistdal

Historikk; se 551 Nesset.

Ministerialbøker

554.A01 1846-1879 06 F/K/V/D 1846-1879. Innf 1847-1874. Utf 1846-1878. Vaks 1846-1864. Dr 1846-1879.

Klokkerbøker

554.C01 1818-1851 05 F 1818-1851. K 1820-1845. V/D 1819-1848. Fl udatert.

554.C02 1867-1946 05 F 1867-1946. K/V/D 1867-1945. Dr 1867-1890. Fol. 298b-299a har notat om altergang 1926-1942. Kun perioden 1867-1920 er filmet.

555 Bolsøy

Bolsøy og Kleive hørte i 1589 til Veøy prestegjeld. Ved reskript 18.11.1740 ble Bolsøy, Molde og Kleive utskilt fra Veøy som et "aparte pastorat". Molde med Reknes hospitalskirke ble utskilt fra Bolsøy som eget prestegjeld ved kgl.res. 12.1.1858. Gården Sotnakken ble ved kgl.res. 24.7.1876 overført fra Nesset prestegjeld til Kleive sokn, regnet fra 1.1.1877. Ved kgl.res. 2.5.1896 ble gårdene på fastlandet på sørsida av Fannefjorden fradelt Bolsøy sokn og gitt navnet Røvik sokn. Med hjemmel i kgl.res. 26.4.1963 ble Mordal krets fra 1.1.1964 overført fra Nord-Aukra sokn til Bolsøy sokn i Bolsøy prestegjeld.

Fra 1.2.1970 ble Vågstranda og Holm sokner i Veøy prestegjeld overført til Grytten prestegjeld, mens resten av Veøy prestegjeld kom inn under Bolsøy prestegjeld. Fra 1.4.1970 ble de områdene av Bolsøy sokn som lå vest for den tidligere bygrensa, dvs. eiendommene gnr 21-23 og 131-135, overført til Molde prestegjeld. Fra 1.1.1981 ble grensa mellom Molde og Bolsøy sokn/prestegjeld regulert ved en rett linje fra østligste grense mellom Glamox og Bolsønes Verft ved Fannestrandvegen og opptil det punktet der Fuglsetbekken krysser Frænavegen. Derfra følger grensa Fuglsetbekken fram til Fuglsettjørna og derfra i rett linje til toppunktet Såta i grensa mot Fræna kommune.

Klokkerbøker 1868/69-1932 mangler.

Ministerialbøker

555.A01 1759-1793 05 F 1759-1793 (fra 1787 Bolsøy og Kleive på hver side av oppslaget. Barn u.e. 1759-1776, fol. 180a). K 1759-1793. V 1759-1794 (Forl 1759-1793, fra 1787 inndelt etter sokn som fødte). D 1759-1793 (fra 1787 inndelt etter sokn som fødte og vigde). Introduksjon 1759-1787 (fra 1787 under dr) OS m.v. 1759-1789. Vaks 1817-1819. Dr for hele prestegjeldet 1759-1787, deretter bolker for Bolsøy, Kleive, Molde og Reknes Hospital. Notat om skole- og fattigstellet 1770-1793, fol. 183-184a. Det har vært ført egen kirkebok for Molde for en del av denne perioden, se f.eks. fol. 131a og 176b.

555.A02 1795-1817 03 Ført kronologisk 1795-1797. F Bolsøy 1798-1818. F Kleive 1798-1817. K 1798. V Bolsøy 1798-1799. V Kleive 1798-1816 (forl og vigsel ført samlet 1795-1798 og 1816-1817. D Bolsøy 1798-1817. D Kleive 1798-1817. Dr Bolsøy 1798-1821. Dr Kleive 1798-1821. Inneholder noen forretninger for Molde.

555.A03 1818-1843 07 F/V/D 1818-1843. K 1818-1842. Innf 1818-1839. Utf 1818-1832.

555.A04 1843-1869 12 F 1844-1869. K 1843-1868. V 1844-1866 (V 1866-1868; se Kleive 557A02). D 1844-1869. Fl 1844-1868. Dr 1844-1862.

555.A06 1869-1886 12 F/D 1869-1887. K/V 1869-1886. Fl 1869-1886.

555.A09 1887-1917 11 Dåp 05.02.1887-25.12.1916. Fødde dissentarar 1898-1909. Konf. 1887-1911, 1915. Vigsel 20.01.1887-27.12.1916. Gravl. 08.01.1887- 11.12.1916. Innfl. 1887 (1882)-1913. Utfl. 1887 (1882)-1917. Innmelde 1890, 1974-75. Utmelde 1895-1915, 1971-75.

Klokkerbøker

555.C01 1818-1868 10 F/V/D 1818-1868. K 1818-1846. Innf 1818-1865. Utf 1818-1868.

556 Røvik

Historikk; se 555 Bolsøy.

Klokkerbøker

556.C01 1907-1953 02 F 1907-1953. V 1909-1912 og 1921-1949. D 1907-1926. Dr 1933-1949. Kun perioden 1907-1920 er filmet.

557 Kleive

Historikk; se 555 Bolsøy. Ministerialbøker før 1818; se 555 Bolsøy.

Ministerialbøker

557.A01 1818-1843 07 F/V/D 1818-1843. K 1818-1842. Innf 1818-1839. Utf 1818-1835.

557.A02 1843-1869 10 F 1844-1869. K 1843-1868. V 1844-1868 (pag. 508-519 har vigde i Bolsøy kirke 1866-1868.). D 1844-1868. Innf 1844-1848. Utf 1844-1867. Dr 1844-1862 (forts. i Bolsøy 555.A05).

557.A03 1869-1886 09 F/K/V/D 1869-1886. Fl 1869-1886.

Klokkerbøker

557.C01 1818-1862 08 F/V/D 1818-1862. K 1818-1853. Innf 1818-1861. Utf 1818-1862.

557.C02 1863-1944 10 F/V/D 1863-1944. K 1864-1944. Innf 1863-1867. Utf 1863-1865 (1848-). Fol 380 har tall på nattverdsgjester 1940-1943.

558 Molde

Molde med kapellet ved Reknes hospital ble utskilt fra Bolsøy som eget prestegjeld ved kgl.res.12.1.1858. Tillatelse til å bygge ny kirke for Molde ble gitt ved kgl.res. 19.9.1885. Grensa for Molde ble utvidet ved lov 26.3.1915. Fra 1.4.1970 ble de områdene av Bolsøy sokn som lå vest for den tidligere bygrensa, dvs. eiendommene gnr 21-23 og 131-135, overført til Molde prestegjeld. Fra 1.1.1981 ble grensa mellom Molde og Bolsøy sokn/prestegjeld regulert ved en rett linje fra østligste grense mellom Glamox og Bolsønes Verft ved Fannestrandvegen og opptil det punktet der Fuglsetbekken krysser Frænavegen. Derfra følger grensa Fuglsetbekken fram til Fuglsettjørna og derfra i rett linje til toppunktet Såta i grensa mot Fræna kommune.

Klokkerbok 1880-1893 mangler.

Ministerialbøker

558.A01 1798-1818 02 F 1798-1818 (under dåp er også ført konfirmasjon, introduksjon og dagsregister, det siste til 1820, med Reknes Hospital). V 1798-1817 (forl 1798-1799, senere lysning er ført i samme bolken). D 1798-1817. Innm 1822 (fol. 37a). Bolsøy 555.A02 har noen forretninger for Molde. En eldre kirkebok er tapt.

558.A02 1818-1843 06 Med Reknes Hospital. F/V/D 1818-1843. K 1818-1842. Innf 1818-1838. Utf 1818-1835. Side 732 har avskrift av to brev om Beret Knutsdatter Meks barn, dat. 4.12.1823.

558.A03 1843-1872 14 F/V 1844-1872. K 1843-1863. D 1844-1868. Fl 1844-1872. Vaks 1846-1855. Dr 1844-1858 (forts. i "den for dette Præst-Embede anskaffede Kalds- Kopi- og Dag-Bog").

558.A04 1864-1872 02 K 1864-1872. D 1869-1872.

558.A05 1873-1886 06 F/K/V/D 1873-1886. Fl 1873-1886. Dr 1873-1886. Fol 265b har oversikt over inntektene til kallet 1880-1886.

Klokkerbøker

558.C01 1818-1868 09 Med Reknes Hospital . F/K/V 1818-1862. D 1818-1868. Innf 1818-1834. Utf 1818-1835.

558.C02 1862-1879 08 F/V/D 1862-1879. K 1863-1879. Fl 1863-1879.

558.C03 1894-1915 06 F/K 1894-1912. V 1894-1906 (fol 152 inneholder borgerlig vigde 1896-1906). D 1894-1915. Df 1894-1912. Innm 1896-1899. Utm 1896-1909.

558.C04 1906-1921 03 V 1906-1921.

558.C05 1921-1942 10 Dåp 1.1.1921-4.8.1940. Konf. 1921-1942. Vigsel 25.1.1921-19.7.1941. Gravl. 11.1.1921-8.9.1939.

559 Reknes Hospital

Historikk; se 558 Molde. Ministerialbøker før 1861; se Bolsøy 555.A01 og Molde 558.A01-3. Klokkerbok før 1869; se 558 Molde.

Ministerialbøker

559.A01 1861-1886 02 F 1863. K 1864-1885. D 1861-1886. Dr 1861-1862.

559.A02 1887-1895 01 K 1888-1893. D 1887-1895.

Klokkerbøker

559.C01 1869-1886 02 K 1869-1885. D 1869-1886.

559.C02 1887-1895 01 K 1888-1893. D 1887-1895.

560 Aukra

I 1589 hadde Aukra prestegjeld 7 kirker og kapell. Aukra og Vågøy kirker hadde prest sammen, Bud og Hustad hadde en residerende kapellan, og Harøy, Sandøy og Ona kirker skulle "betienes aff en domestico sacellano". Bud og Hustad ble eget prestegjeld ved reskript 21.2.1755.

Ved reskript 23.3.1798 ble Ramsvik og Hogset overført fra Aukra til Vatne sokn i Borgund prestegjeld. Kapellene på Sandøy og Harøy ble revet etter reskript 7.4.1809, og det ble bestemt at det skulle bygges kirke og innrettes kirkegård på Sandøy for begge kapellkirkelydene. Ved kgl.res. 22.9.1859 ble Vågøy annekssokn fradelt og gjort til eget prestegjeld med navnet Fræna.

Otterøy sokn (Sør-Aukra) ble opprettet ved kgl.res. 16.6.1877 med kirke på Uglvik. Soknepresten pliktet etter kgl.res. 7.4.1906 å møte to ganger i året på Harøy hjelpekirkegård i Sandøy sokn for å forette jordfesting. Ved kgl.res. 24.2.1922 ble gnr 27-44 fra 1.7.1922 overført fra Aukra hovedsokn til Otterøy sokn. Soknenavnene Aukra og Otterøy ble ved kgl.res. 5.10.1923 endret til Nord-Aukra og Sør-Aukra. Ved kgl.res. 24.2.1933 ble det gitt tillatelse til å bygge Harøy kapell på Korsbakken kirkegård. Harøy kapell skulle ha 10 gudstjenester årlig. Med hjemmel i kgl.res.26.4.1963 ble Mordal krets fra 1.1.1964 overført fra Nord-Aukra sokn til Bolsøy sokn i Bolsøy prestegjeld. Som følge av kgl.res. 20.12.1963 ble øya Dryna og Vatne kommunes område på Miøy fra 1.1.1965 overført fra Vatne sokn i Skodje prestegjeld til Sør-Aukra sokn i Aukra prestegjeld. Med samme hjemmel og fra samme tid ble Haram kommunes område på Harøya (Myklebustområdet) med øyene vestenfor (Uksnøy, Storholmen m.fl.) overført fra Fjørtoft sokn i Haram prestegjeld til Sandøy sokn i Aukra prestegjeld.

Ministerialbok 1808/09-1817 mangler. Klokkerbok 1890/92-1894 mangler.

Ministerialbøker

560.A01 1785-1808 06 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1785-1808. Fra 2. hålvår 1799 med bolkinndeling. Uryddig ført.

560.A02 1817-1844 07 F/V/D 1817-1844. K 1818-1844. Innf 1817-1844. Utf 1818-1844.

560.A03 1845-1872 09 F/K/V 1845-1872. D 1844-1873. Innf 1845-1872. Utf 1845-1874. Dr 1845-1872 (også for Sandøy sokn fra 1871).

560.A04 1872-1878 03 F/D 1873-1878. K 1873-1877. V 1872-1877. Innf 1873-1877. Utf 1874-1878. Dr 1873-1878 (også for Sandøy sokn).

560.A05 1878-1917 12 F 1878-1907. K 1878-1912. V 1878-1917. D 1877-1917. Df 1878-1916. Innf 1878-1916. Utf 1878-1914. Innm 1910. Utm 1896-1912.

560.A06 1871-1883 02 Lysn 1871-1873 og 1877-1883.

560.A07 1903-1916 01 Lysn 1903-1916.

Klokkerbøker

560.C01 1867-1892 10 F 1867-1890. K/V/D 1867-1892. Dr 1867-1875.

560.C02 1895-1930 11 F 1895-1927. K 1895-1916. V 1895-1929. D 1894-1930.

561 Sandøy

Historikk; se 560 Aukra. Ministerialbøker for 1817; se 560 Aukra.

Ministerialbøker

561.A01 1817-1858 04 F/D 1817-1858. K 1819-1857. V 1818-1857. Innf 1818-1858. Utf 1825-1858.

561.A02 1858-1878 05 F/D 1858-1878. K 1859-1877. V 1858-1877. Innf 1858-1877. Utf 1858-1875. Vaks 1860-1867. Dr 1858-1870 (fra 1871 ført sammen med Aukra sokn).

561.A03 1878-1900 05 F/K/V/D 1878-1900. Df 1878-1895. Innf 1878 (1871) - 1893. Utf 1878 (1875) - 1905. Innm 1890-1898. Utm 1890-1897.

Klokkerbøker

561.C01 1817-1867 06 F/D 1817-1867. K 1819-1866. V 1818-1854. Innf 1817-1852. Utf 1823-1852.

561.C02 1867-1900 09 F/K/V/D 1867-1900. Dr 1867-1890.

561.C03 1900-1940 09 F/D 1900-1940. K 1901-1940. V 1901-1940 (ikke ført 1919-1921). Dr 1901.

563 Sør-Aukra (Otterøy)

Historikk; se 560 Aukra. Ministerialbøker før 1878; se 560 Aukra.

Ministerialbøker

563.A01 1878-1903 05 F/V/D 1878-1903. K 1879-1903. Df 1879-1901. Innf 1878-1903. Utf 1881-1905. Innm 1897. Utm 1891.

Klokkerbøker

563.C01 1878-1916 06 F/V 1878-1908. K 1878-1914. D 1878-1916. Df 1879-1907. Innf 1904-1911. Utf 1879-1914.

564 Indre Fræna

Historikk: se 565 Fræna. Før 1880: se 565 Fræna.

Ministerialbøker

564.A01 1880-1899 09 Dåp 22.11.1880 - 31.12.1899. Konf 1881-1899. Vigsel 22.11.1880 - 29.4.1900. Gravl 8.1.1880 - 2.12.1899. Dødfødte 1880-1899. Innfl 1881 (1871)-1899. Utfl 1881 (1872)-1903. Dagreg 17.11.1880 - 1.11.1902.

565 Fræna (Vågøy-Ytre Fræna)

Fræna hørte i 1589 til Aukra prestegjeld som Vågøy sokn. Ved kgl.res. 22.9.1859 ble Vågøy sokn gjort om til Fræna prestegjeld. Kgl.res. 5.1.1878 ga tillatelse til å bygge ny kirke på prestegården Myrbostad. Når kirken var ferdig, skulle prestegjeldet deles i Ytre og Indre Fræna sokner. Kirken på Myrbostad ble vigslet 21.11.1880.

Ministerialbøker før 1817; se 560 Aukra.

Ministerialbøker

565.A01 1817-1844 08 F/V/D 1817-1844. K 1818-1844. Fl 1817-1844.

565.A02 1845-1872 12 F/K 1845-1872. V 1845-1871. D 1844-1873. Fl 1845-1871. Dr 1845-1855 og 1857-1872.

565.A03 1871-1886 07 F/K/D 1873-1886. V 1871-1886. Df 1873-1886. Innf 1872-1886. Utf 1871-1887. Dr 1873-1880. Fra 28.11.1880 er det ført egen kirkebok for Indre Fræna.

Klokkerbøker

565.C01 1817-1844 08 F/V/D 1817-1844. K 1818-1844. Innf 1818-1845. Utf 1822-1848. Del av s. 369-370 (vigde 1818-1820) er revet bort.

565.C02 1845-1870 08 F/K/V 1845-1870. D 1844-1871. Fl 1845-1870. Dr 1845-1847 og 1853-1855.

565.C03 1870-1896 11 Fra 1883 Indre Fræna. F/K/D 1871-1896. V 1870-1896. Innf 1871-1878. Utf 1871-1877.

565.C04 1883-1903 05 F 1883-1902. K/V/D 1883-1903.

566 Bud

Bud og Hustad var i 1589 sokner i Aukra prestegjeld og ble fradelt som eget prestegjeld ved reskript 21.2.1755. Ved kgl.res. 30.4.1877 ble gården Gådal fra 1.1.1878 overført fra Hustad sokn til Eide sokn i Kvernes prestegjeld. Ved kgl.res. 8.3.1890 ble lnr 1a-c av Bollia overført fra Hustad sokn til Eide sokn i Kvernes prestegjeld.

Klokkerbok 1845-1892 mangler.

Ministerialbøker

566.A01 1739-1766 05 Ført kronologsik 1739-1766. Fra 1755 er det innførsler både for Bud og Hustad (fol. 62a), men også før er det innførsler fra Hustad. K 1742-1769 (Bud og Hustad). Ved slutten av hvert år er det oppsummering av hendelser i året (trykt i Årsskrift for Romsdal Sogelag 1968).

566.A02 1767-1817 06 Ført kronologisk 1767-1770. F 1770-1817 (Bud og Hustad til 2.5.1790, så Bud til 19.2.1804, senere samlet). F Hustad 1790-1804. K 1770-1817. V 1770-1817 (særskilt for Hustad 1790-1803). D 1770-1817 (særskilt for Hustad 1799-1804). Dr 1804-1819.

566.A03 1817-1829 05 Hele prestegjeldet. F Bud 1818-1829. F Hustad 1817-1829. K 1818-1829. V Bud 1818-1829. V Hustad 1818-1829. D Bud 1818-1829. D Hustad 1818-1829. Fl 1820-1829.

566.A04 1829-1851 05 Hele prestegjeldet. F 1829-1841. K/V/D 1830-1841. Innf 1830-1841. Utf 1829-1841. Vaks 1831-1841. Dr 1829-1851. S. 790 har notat om lynnedslag i Bud kirke 1832 og forlis med presteskyssen i Julsundet 31.7.1835.

566.A05 1842-1851 05 Hele prestegjeldet. Utgjorde sammen med 566.A04 ett bind som ble delt i 1929. F/K/V/D 1842-1851. Fl 1841-1851. Vaks 1841-1851.

566.A06 1852-1868 09 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1852-1868. Fl 1852-1868. Vaks 1852-1868. Dr 1852-1868.

566.A07 1869-1881 07 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1869-1881. Fl 1869-1881. Vaks 1869. Dr 1869-1881.

566.A08 1881-1903 10 F/K/V/D 1881-1903. BV 1897-1899, fol. 232. Df 1882-1903. Fl 1882-1903 (1871-). Utm 1894-1897. Dr 1881-1893.

566.A09 1893-1903 02 Hele prestegjeldet. Dr 1893-1903.

Klokkerbøker

566.C01 1818-1845 05 F/K/V/D 1818-1845. Innf 1818-1840. Utf 1818-1839. Lakuner 1828-1839.

566.C02 1892-1909 08 F/K/V/D 1892-1909. BV 1897, fol. 213. Df 1892-1905.

566.C03 1910-1929 06 F/D 1910-1929. K 1910-1925. V 1910-1926.

567 Hustad

Historikk; se 566 Bud. Ministerialbøker før 1881; se 566 Bud. Klokkerbok 1845-1867 mangler.

Ministerialbøker

567.A01 1881-1903 11 F 1881-1899. K 1882-1903. V/D 1881-1903. Df 1882-1903. Innf 1882-1903 (1872-). Utf 1882-1903 (1875-).

567.A02 1898-1902 01 F 1898-1902.

567.A03 1902-1903 01 F 1902-1903.

Klokkerbøker

567.C01 1817-1845 05 F 1817-1828 og 1839-1845. K 1818-1826 og 1839-1844. V 1818-1828 og 1840-1845. D 1818-1825 og 1839-1845. Innf 1822-1825. Utf 1818-1840.

567.C02 1867-1886 08 F/K/V/D 1867-1886. Dr 1922-1941. Opptegnelser om en familie Brandt, fol 257a. Avskrift av oppmåling av Hustad kirkegård 1735, fol 257b. Om Hustad kirkegård, fol 288.

567.C03 1887-1903 09 F 1887-1903. K 1887-1903 (forts. 1934, fol 169-173). V 1887-1903. D 1886-1903. Df 1887-1900.

567.C04 1903-1938 10 F 1904-1919 og 1935-1938. K 1904-1919 og 1932-1933. V 1904-1919 og 1934-1938. D 1903-1920.

568 Kvernes

Kvernes prestegjeld hadde i 1589 4 kirker og to prester. Kvernes, Kornstad og Bremsnes hadde prest sammen, og Grip hadde en residerende kapellan. Ved åpent brev 6.1.1708 fikk innbyggerne i Lillefosen tillatelse til å bygge kirke, men ladestedet skulle fortsatt høre til Bremsnes sokn.

Ved reskript 29.4.1812 ble gårdene Ulleland, Åndal, Persetra, Gaupset, Harstad, Astad, Solenes, Rød, Blakstad, Knutset, Kariset og Gjemnes i Batnfjorden overført fra Kvernes til Øre sokn i Tingvoll prestegjeld. Ved kgl.res. 20.8.1827 ble Kvernes delt i to prestegjeld, Kvernes og Kristiansund. Kvernes prestegjeld besto da av Kvernes, Bremsnes og Kornstad sokner. Det residerende kapellaniet i Kvernes ble nedlagt.

Kornstad ble ved kgl.res. 6.2.1869 delt slik at Eide ble eget sokn med kirke på Eide. Samtidig ble det opprettet et residerende kapellani for prestegjeldet. Mork i Kornstad ble i 1873 kjøpt til kapellangård. Ved kgl.res. 30.4.1877 ble gården Gådal fra 1.1.1878 overført fra Hustad sokn i Bud prestegjeld til Eide sokn i Kvernes prestegjeld. Ved kgl.res. 3.7.1882 ble Breivika og Kvistneset, lnr 173c og d under matr.nr. 107 Vågen, overført fra Kornstad til Bremsnes sokn. Ved kgl.res.8.3.1890 ble lnr 1a-c av Bollia overført fra Hustad sokn i Bud prestegjeld til Eide sokn. Gårdene på Storlandet ble ved kgl.res. 9.9.1893 overført fra Kvernes til Gjemnes sokn i det nyopprettede Øre prestegjeld. Den residerende kapellanen fikk ved kgl.res. 21.12.1903 påbud om å møte to ganger årlig på hjelpekirkegården på Gaustad i Kornstad sokn for å forette jordfesting.

Som følge av kgl.res. 18.1.1963 ble Vevang krets i Kornstad overført til Eide sokn fra 1.1.1964. Samtidig ble Bolga og Valen kretser i Bremsnes sokn overført til Frei sokn og Dale krets i Bremsnes overført til Kristiansund sokn i Kristiansund prestegjeld. Ved kgl.res. 16.1.1981 ble Eide sokn skilt ut som eget prestegjeld.

Ministerialbøker

568.A01 1737-1749 03 Hele prestegjeldet. Tidligere kirkebøker gikk tapt da prestegården brant 7.4.1737. V 1737-1749. Forl 1737-1748.

568.A02 1749-1768 06 Hele prestegjeldet. V 1749-1763. Forl 1749-1768.

568.A03 1764-1802 05 Hele prestegjeldet. V 1764-1802. Forl. 1764-1801.

568.A04 1802-1845 06 Hele prestegjeldet. V/Forl 1802-1845.

568.A05 1845-1871 03 Hele prestegjeldet. V/Lysn 1845-1871.

568.A06 1731-1760 03 Ført kronologisk 1737-1752. Dessuten; F 1737-1752. F Bremsnes 1737-1759. F Kornstad 1737-1760. F Kristiansund 1732-1750. F Øre 1731-1756, fol 90b-91b. V 1731-1752. D 1737-1752.

568.A07 1753-1780 04 Ført kronologisk 1753-1780. Dessuten; F 1753-1780. D 1753-1780.

568.A08 1780-1819 07 Ført kornologisk 1780-1819. Dessuten; F 1780-1819. V 1781-1819. D 1780-1819. Vaks 1806-1819.

568.A09 1819-1830 08 Hele prestegjeldet. F/V/D 1819-1830. K 1820-1830. Fl 1820-1830. Fra des. 1820 egne avdelinger for Kvernes, Bremsnes og Kornstad.

568.A10 1830-1853 18 Hele prestegjeldet. F/D 1830-1853. K 1832-1853. V 1831-1853. Innf 1830-1853. Utf 1831-1853. Vaks 1831-1853. Dr 1830-1853.

568.A11 1854-1868 18 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1854-1868. Fl 1854-1868. Vaks 1854-1867. Dr 1854-1868.

568.A12 1869-1884 13 Hele prestegjeldet. F/V/D 1869-1884. K 1869-1883. Fl 1869-1884. Utm 1878-1881 Dr 1869-1884. Fra 1878 egne avdelinger for Kvernes, Kornstad, Bremsnes og Eide.

568.A13 1884-1900 04 F/V/D 1885-1900. K 1884-1900. V diss 1892, fol 92. D diss 1891, fol 110. Df 1884-1895. Innf 1885-1899 (1874-). Utf 1885-1900 (1873-). Innm 1900, fol 124. Utm 1899, fol 128. Fol 130 har liste over den militære rodeinndelinga.

568.A14 1901-1915 03 Dåp 03.02.1901-31.10.1915. Konf. 1901-1915. Vigsel 03.01.1901-22.10.1915. Gravl. 23.02.1901-13.12.1915. Døde dissentarar 1904. Dødf. 1901-1912. Innfl. 1901-1902. Utfl. 1901-1915.

Klokkerbøker

568.C01 1819-1828 02 F/D 1819-1828. K 1820-1827. V 1820-1828. Fl 1821-1827.

568.C02 1846-1856 07 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1846-1856.

568.C03 1856-1870 09 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1856-1870. Ikke ført 17.12.1865-5.5.1867 og 26.4.1868-15.8.1869.

569 Bremsnes

Historikk; se 568 Kvernes. Ministerialbøker 1828-1884; se 568 Kvernes.

Ministerialbøker

569.A01 1737-1759 03 Ført kronologisk 1737-1759. Dessuten; F Kvernes 1737-1759. F Kristiansund 1732-1753. F Kornstad 1740-1755. D 1737-1759. På tittelbladet har sokneprest Hans Grøn gjort merknad om at eldre arkivsaker gikk tapt da prestegården brant 17.4.1737.

569.A02 1759-1805 08 Ført kronologisk 1759-1805. Dessuten; F/V/D 1759-1805. Pag 473-485 har avskrifter om kapitelstakster 1800-1812.

569.A03 1805-1819 03 Ført kronologisk 1805-1819. Dessuten; F/V/D 1805-1819. Vaks 1806-1819.

569.A04 1820-1828 02 F/V 1820-1828. K 1820-1827. D 1819-1828. Fl 1821-1827.

569.A05 1885-1899 08 F/D 1885-1899. K 1884-1899. V 1885-1896. F diss 1885-1890, fol 98. Df 1885-1899. Innf 1885-1899 (1872-). Utf 1885-1900 (1872-). Utm 1888-1891.

569.A06 1900-1911 06 Dåp 07.01.1900-22.10.1911. Konf. 1900-1911. Gravl. 15.01.1900-30.12.1911. Dødf. 1900-1911. Innfl. 1900-1908 (1890-). Utfl. 1900-1911. Innmelde 1903. Utmelde 1905.

569.A07 1897-1907 01 Vigsel 01.01.1897-01.12.1907. Vigde dissentarar 1898-1906.

569.A08 1908-1919 02 Vigsel 07.01.1908-21.10.1919. Vigsel 07.01.1908-21.10.1919.

570 Kornstad

Historikk; se 568 Kvernes. Ministerialbøker 1829-1884; se 568 Kvernes.

Ministerialbøker

570.A01 1737-1749 03 Ført kronologisk 1737-1749. Dessuten; F 1737-1749. F Kvernes 1738-1749. F Bremsnes 1737-1748. F Kristiansund 1733-1753. D 1737.

570.A02 1750-1768 05 Ført kronologisk 1750-1768 og 1788-1789. Dessuten; F 1750-1768 og 1788-1789. F Kvernes 1750-1756. F Bremsnes 1750-1754. F Kristiansund 1753-1760. D 1750-1768 og 1788-1789.

570.A03 1769-1788 03 Ført kronologisk 1769-1788. Dessuten; F/V/D 1769-1788.

570.A04 1789-1819 05 Ført kronologisk 1789-1819. Dessuten F/D 1789-1819. V 1790-1819.

570.A05 1819-1829 06 F/V/D 1819-1829. K 1820-1827. Innf 1821-1827. Utf 1821-1829.

570.A06 1885-1900 06 F/V/D 1885-1900. K 1884-1900. F diss 1899, fol 58. Df 1884-1900. Innf 1885-1900 (1883-). Utf 1885-1900. Utm 1897.

570.A07 1901-1914 04 Dåp 01.01.1901-06.09.1914. Dødf. 1901-1914. Konf. 1901-1914. Vigsel 07.05.1901-27.11.1914. Gravl. 04.01.1901-29.11.1914. Innfl. 1901-1911. Utfl. 1901-1913 (1892-). Innmelde 1907.

571 Eide

Historikk; se 568 Kvernes.

Ministerialbøker

571.A01 1884-1899 05 F 1885-1898. K 1884-1898. V 1885-1899. D 1884-1898. Df 1885-1898. Fl 1885-1899. Utm 1889.

572 Kristiansund

Øyene som Kristiansund ligger på hørte til Bremsnes sokn i Kvernes prestgjeld i 1589. Ved åpent brev 6.1.1708 fikk innbyggerne i ladestedet Lillefosen tillatelse til å bygge kirke, men de skulle fremdeles sokne til Bremsnes. Grip ble formelt sett på som et residerende kapellani frem til 1827, men presten fikk alt i 1635 tillatelse til å flytte fra fiskeværet. Kapellanene bodde som regel i Lillefosen (Kristiansund).

Ved kgl.res. 20.8.1827 ble det residerende kapellaniet nedlagt. Kristiansund og Grip ble fradelt Kvernes og sammen med Frei sokn i Tingvoll prestegjeld gjort til eget prestegjeld med byen som hovedsokn. Ved kgl.res. 28.10.1876 ble det opprettet et residerende kapellani for Kristiansund. Kateketembetet ble samtidig nedlagt. Fra 1.1.1882 ble gården Ranem, matr.nr. 1 i Gjemnes tinglag og Frei sokn, ved kgl.res. 3.12.1881 overført til Øre sokn i Tingvoll prestegjeld. Det ble gitt tillatelse til å bygge Nordlandet kirke ved kgl.res. 14.7.1911.

Et tredje presteembete ble opprettet ved kgl.res. 24.4.1914. Ved kgl.res. 27.8.1937 ble det gitt tillatelse til å innrette et krematorium i gravkapellet på Kristiansund kirkegård. Som følge av kgl.res. 18.1.1863 ble Bolga og Valen kretser i Bremsnes sokn i Kvernes presgjeld med virkning fra 1.1.1964 overført til Frei sokn og Dale krets i Bremsnes overført til Kristiansund sokn. Med hjemmel i kgl.res. 5.4.1963 ble Frei kommunes del av Aspøya fra 1.1.1964 overført fra Frei sokn til Straumsnes sokn i Tingvoll prestegjeld. Ved kgl.res. 26.8.1966 ble den delen av Kristiansund sokn som lå på øya Nordlandet eget prestgjeld, samtidig som en prestestilling i Kristiansund prestegjeld ble inndratt. Ved kgl.res. 7.6.1985 ble Frei sokn utskilt som eget prestegjeld fra den tid departementet fastsatte.

Ministerialbøker

572.A01 1731-1737 01 Ført kronologisk 1731-1737. Dessuten; F 1731-1737. V 1731-1736. D 1731-1736. OS 1731-1736. På tittelbladet; "Fosund Kirkes Ministerial-Bog".

572.A02 1739-1754 06 Ført kronologisk 1739-1754. Dessuten; F 1739-1754. D 1739-1754.

572.A03 1754-1784 06 Ført kronologisk 1754-1784. Dessuten; F/V/D 1754-1784. S. 396-398 har avskrift av kongebrev 10.5.1763 om Stristrups gave (bibler).

572.A04 1784-1819 10 Ført kronologisk 1784-1819. Dessuten; F/D 1784-1819. V 1785-1819. Df 1807-1818. Vaks 1804-1819 (1815-).

572.A05 1819-1832 06 F 1819-1831. K 1820-1831. V/D 1819-1832. Fl 1820-1832.

572.A06 1832-1842 09 Hele prestegjeldet. F/V/D 1832-1842. K 1832-1841. Fl 1832-1842. Vaks 1832-1841. Dr 1832-1842.

572.A07 1842-1855 04 Hele prestegjeldet. F 1847-1855. K 1844-1855 (?). V 1842-1855. Fotokopi av brannskadd kirkebok.

572.A08 1842-1855 03 Hele prestegjeldet. D 1842-1855. Fl 1842-1855. Fotokopi av brannskadd kirkebok

572.A09 1855-1865 05 Hele prestegjeldet. F 1855-1865. K 1855-1865. Fotokopi av brannskadd kirkebok

572.A10 1865-1876 03 Hele prestegjeldet. F 1876. V 1865-1876. Fl 1865-1876. Fotokopi av brannskadd kirkebok

572.A11 1865-1876 03 Hele prestegjeldet. D 1865-1876. Vaks 1865-1867. Fotokopi av brannskadd kirkebok

572.A12 1877-1879 04 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1877-1879. D diss 1877-1879. Fl 1877-1879. Utm 1877-1879. Dr 1877-1879. Fotokopi av brannskadd kirkebok

572.A13 1880-1889 04 F 1880-1889. Fotokopi av brannskadd kirkebok

572.A14 1889-1897 04 F 1889-1897. Fotokopi av brannskadd kirkebok MINI 572.A15 1880-1900 03 K 1880-1900. Fotokopi av brannskadd kirkebok

572.A16 1880-1901 06 D 1880-1901. D diss 1880-1899. Fotokopi av brannskadd kirkebok

572.A17 1880-1905 06 V 1880-1905. Fotokopi av brannskadd kirkebok

572.A18 1898-1907 06 F 1898-1907. Fotokopi av brannskadd kirkebok

572.D01 1866-1872 07 Hele prestegjeldet. F/V/D 1866-1872. Kopi av kirkebokutdrag innsendt til Statistisisk Sentralbyrå.

572.D02 1903-1912 14 F/Df 1903-1912. Kopi av kirkebokutdrag innsendt til Statistisisk Sentralbyrå.

572.D03 1903-1916 08 V 1903-1916. Kopi av kirkebokutdrag innsendt til Statistisisk Sentralbyrå.

572.D04 1903-1916 10 D 1903-1916. Kopi av kirkebokutdrag innsendt til Statistisisk Sentralbyrå.

572.D05 1913-1920 13 F/Df 1913-1920. Kopi av kirkebokutdrag innsendt til Statistisisk Sentralbyrå.

572.D06 1917-1935 09 Vigde 1917.1935. Kopi av kirkebokutdrag innsendt til Statistisk sentralbyrå.

572.D07 1917-1935 14 Døde 1917-1935. Kopi av kirkebokutdrag innsendt til Statistisk sentralbyrå.

572.D08 1917-1935 14 Fødte og dødfødte 1921-1935. Kopi av kirkebokutdrag innsendt til Statistisk sentralbyrå.

Klokkerbøker

572.C01 1819-1832 06 F/D 1819-1832. K 1820-1831. V 1819-1833. Fl 1820-1832.

573 Frei

Historikk; se 572 Kristiansund. Ministerialbøker før 1732 og 1754-1827; se 586 Tingvoll. Ministerialbøker 1832-1879; se Kristiansund 572.A06-A12 og Kristiansund 572.D01.

Ministerialbøker

573.A01 1732-1754 02 Ført kronologisk 1732-1754.

573.A02 1828-1832 01 F/V/D 1828-1832. K 1829-1831. Innf 1828-1832. Utf 1830-1832.

Klokkerbøker

573.C01 1819-1834 04 F/D 1819-1834. K 1819-1832. V 1820-1834. Innf 1820-1821.

574 Grip

Historikk; se 572 Kristiansund.

Ministerialbøker

574.A01 1733-1753 02 Ført kronologisk 1733-1773. Ikke ført 1736-1737.

574.A02 1754-1814 05 Ført kronologisk 1754-1814. S. 5-7 har notat om hva kirken eier. S. 8 har notat om utdeling av bibler fra Stristrups legat 1773-1808.

574.A03 1814-1832 01 Ført kronologisk 1814-1832. S. 89-102 brukt som kommunikant (nattverds-) protokoll 1822-1832.

576 Halsa

Halse var anneks til Stangvik prestegjeld i 1589. Ved reskript 14.4.1813 ble gårdene Indre og Ytre Takne, Glåmen, Stigen, Kletten og Strand overført fra Edøy prestegjeld til Halsa. Ved kgl.res. 14.2.1863 ble matr.nr. 51-62 og 188-211 i Halsa sokn overført til det nyopprettede Straumsnes sokn i Tingvoll prestegjeld.

Ved kgl.res. 19.10.1867 ble matr.nr. 73 i Halsa, Magnildberget, overført til Straumsnes sokn. Ved kgl.res. 7.8.1876 ble Halsa sokn, med unntak av noen gårder i Bøfjorden, utskilt fra Stangvik prestegjeld og slått sammen med Tustna sokn av Edøy prestegjeld til ett nytt Halsa prestegjeld. Tustna hadde vært eget sokn i Edøy fra 1867.

Ved kgl.res. 10.1.1880 ble matr.nr. 63-72 i Halsa, Bakkebø, Torjul, Sponnåsen, Lilleholmen, Torjulsetra, Vasslia, Stølen, Marhaugen, Vågen og Svinneset, overført til Tingvoll. Ved kgl.res. 4.9.1914 ble Stakkneset, Dragset, Heggem, Heggemsneset og Kaldset (gnr 1-5) overført fra Halsa sokn og herred til Åsskard sokn og herred i Stangvik prestegjeld. Som følge av kgl.res. 30.4.1964 ble de delene på Ertvågøya, som før lå i Tustna og Valsøyfjord kommuner, fra 1.1.1965 overført fra Tustna og Valsøyfjord sokner til Aure sokn i Aure prestegjeld. Ved kgl.res. 23.3.1975 ble Innlandet krets (Rodal/Engdal) overført fra Aure til Halsa kommune, og som følge av dette ble Innlandet krets fra 1.1.1976 overført fra Aure sokn i Aure prestegjeld til Valsøyfjord sokn i Halsa prestegjeld.

Ministerialbøker før 1849; se 592 Stangvik.

Ministerialbøker

576.A01 1849-1865 09 F/V/D 1849-1865. K 1849-1864. Fradelt Stangvik kirkebok 592.A04 (Fl; se denne).

576.A02 1865-1879 05 F/K/D 1865-1879. V 1866-1879. Innf 1869-1879. Utf 1866-1878. Vaks 1865-1867. Dr 1865-1879.

576.A03 1880-1898 09 F/K/V/D 1880-1898. Df 1884-1898. Innf 1878-1898. Utf 1876-1898. Dr 1880-1898 (1898, se også Tustna 577.A03, fol 284).

Klokkerbøker

576.C01 1837-1908 10 F 1837-1840 og 1859-1908. K 1865-1908. V 1837-1838 og 1860-1908. D 1837-1838 og 1859-1908. Innf 1876-1877, fol 367a.

576.C02 1909-1946 04 F 1909-1946. K 1909-1937. V 1909-1940. D 1909-1933. Df 1913-1922. Kun perioden 1909-1920 er filmet.

577 Tustna

Historikk; se 576 Halsa og 581 Edøy. Ministerialbøker før 1850; se 581 Edøy.

Ministerialbøker

577.A01 1850-1875 02 Avskrift av Edøy kirkebok. F 1850-1875. K/V/D 1850-1874. Fl 1850-1874.

577.A02 1875-1879 02 F/K/V/D 1875-1879. Fl 1875-1879. Dr 1875-1879.

577.A03 1880-1898 08 F/K/V 1880-1898. D 1879-1898. Df 1880-1898. Innf 1877-1897. Utf 1880-1898. Innm 1894-1898. Utm 1891-1895. Dr 1880-1881. Dr Halsa prestegjeld 5.12.-30.12.1898, fol 284b.

Klokkerbøker

577.C01 1909-1946 04 F 1909-1946. K 1909-1938. V 1908-1939. D 1909-1939. Df 1910-1931. Kun perioden 1909-1920 er filmet.

578 Aure

I 1589 hadde Aure prestegjeld 5 kirker og 2 prester. Soknepresten hadde hovedkirke i Aure og Edøy kirke, mens Brattvær, Odden og Veien skulle ha en residerende kapellan bosatt i Brattvær. Ved reskript 30.6.1749 ble Edøy skilt ut fra Aure og slått sammen med "Bratvær og Smølen" til et nytt prestegjeld. Ved brann i Aure prestegård 1. juledag 1771 gikk arkivet tapt. Valsøyfjord anneks ble utskilt fra Aure hovedsokn ved kgl.res. 1.3.1862, og kgl.res. 29.8.1863 sa at kirken for Valsøyfjord skulle stå på Otnes.

Ved regjeringsres. 21.11.1905 ble Stemshaug (gnr 39-61 og gnr 62 bnr 2, Stranda av Torset) eget anneks, fradelt Aure fra 1.1.1906. Det ble gitt tillatelse til å bygge Stemshaug kirke på gården Stemshaug ved kgl.res. 9.12.1907. Som følge av kgl.res. 30.4.1964 ble de delene på Ertvågøya som før lå i Tustna og Valsøyfjord kommuner, fra 1.1.1965 overført fra Tustna og Valsøyfjord sokner til Aure sokn i Aure prestegjeld. Valsøyfjord sokn ble overført til Halsa prestegjeld i 1967. Ved kgl.res. 23.3.1975 ble Innlandet krets (Rodal/Engdal) overført fra Aure til Halsa kommune, og som følge av dette ble Innlandet krets fra 1.1.1976 overført fra Aure sokn i Aure prestegjeld til Valsøyfjord sokn i Halsa prestegjeld.

Ministerialbøker

578.A01 1772-1819 09 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1772-1819. Dessuten ført på 10 siders tillegg F 1812-1819.

578.A02 1819-1838 10 Hele prestegjeldet. F 1819-1836. K 1819-1837. V/D 1819-1838. Innf 1819-1837. Utf 1823-1837. S. 725-727 har series pastorum fra Hr Christen til Eiler Hagerup.

578.A03 1836-1858 09 Hele prestegjeldet. F 1836-1858. K/V/D 1838-1858. Fl 1838-1858. Vaks 1839-1858. Dr 1836-1858.

578.A04 1859-1877 16 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1859-1877. Fl 1859-1877. Vaks 1859-1867. Dr 1859-1878.

578.A05 1878-1886 04 F/V 1878-1886. K 1879-1886. D 1878-1887. Df 1878-1886. Innf 1879-1885 (1871-). Utf 1878-1885. Dr 1878-1886. Fol 211b har notat om auksjon over en del av inventaret på prestegården 6.3.1882.

578.A06 1887-1904 08 F/K/V/D 1887-1904. Df 1887-1904. Innf (1875)-1901. Utf 1904. Innm 1904. Utm 1902. Dr 1887-1904.

Klokkerbøker

578.C01 1819-1837 06 Hele prestegjeldet. F/V/D 1819-1837. K 1819-1826. Innf 1819-1823. Utf 1823-1826. Pag 578 har sammendrag for kirkeårene 1818/19 og 1819/20 med karakteristikker av årene.

578.C02 1882-1900 07 F/V/D 1882-1900. K 1883-1899. Df 1882-1900.

578.C03 1900-1921 08 F 1900-1921. K/V/D 1900-1920. Df 1900-1919.

578.C04 1921-1940 06 Dåp 1.1.1921-24.11.1935. Konf. 1921-1934. Vigsel 4.1.1921-28.12.1940. Gravl. 21.1.1921-10.8.1936.

580 Valsøyfjord

Historikk; se 576 Halsa og 578 Aure. Ministerialbøker før 1878; se 578 Aure.

Ministerialbøker

580.A01 1878-1887 03 F/K/V/D 1878-1887. Df 1880-1885. Innf 1880-1883 (1863-). Utf 1879-1885 Dr 1878-1885.

580.A02 1888-1913 05 Dåp 05.02.1888-12.05.1913. Dødfødte 1890-1912. Konf. 1888-1912. Vigsel 09.01.1888-17.05.1913. Gravl 04.03.1888-04.05.1913. Utfl. 1905-1906. Utmeldte 1901-1907.

Klokkerbøker

580.C01 1882-1903 04 F/K/V 1882-1903. D 1881-1903. Df 1882-1903.

580.C02 1904-1932 07 F 1904-1930. K 1904-1931. V/D 1904-1932. Df 1904-1922. Utf 1905-1923. Innm 1919. Utm 1907-1917.

581 Edøy

Hele det nåværende Edøy prestegjeld lå i 1589 til Aure soknekall. Soknepresten skulle forrette i Edøy sokn, mens det var en residerende kapellan i Brattvær, som skulle forette i de andre soknene Brattvær, Odden og Veien. Odden og Veien kirker forfalt, og iflg. Erlandsen fikk kommerceråd Hammond 11.6.1745 kgl. tillatelse til å bygge ny kirke i Hopen istedet for den på Veiholmen. Hopen kirke ble viglslet 5.8.1749.

Ved reskript 30.6.1749 ble Edøy, Hopen og Brattvær skilt ut fra Aure som Edøy prestegjeld. De gården på sørsida av Vinnfjorden, som fra gammelt av hadde tilhørt Edøy, ble ved reskript 14.4.1813 overført til Halsa sokn. Tustna ble eget sokn ved kgl.res. 9.4.3.1867 med kirke på Gullstein. Ved kronpr.res. 28.5.1881 ble det gitt tillatelse til å bygge ny kirke for Brattvær sokn på Skarpneset. Det ble gitt tillatelse til å nedlegge Hopen gamle kirkegård ved høyeste res. 2.12.1884 mot at det ble opprettet to nye kirkegårder, en på Rokstad og en på Innveien.

Ved kgl.res. 7.2.1885 ble den gamle Edøy kirke nedlagt, og en ny hovedkirke av tre skulle bygges på Ødegarden på Smøla. Soknepresten pliktet etter kgl.res. 30.1.1904 å møte to ganger årlig på de 7 hjelpekirkegårdene i prestegjeldet for å forrette jordfesting. Kgl.res. 12.3.1915 ga tillatelse til å bygge ny kirke for Brattvær sokn på tomta til den nedbrente kirken. Ved brev fra Kirke- og undervisningsdepartementet til Nidaros stiftsdireksjon 20.10.1981 ble grensa mellom Edøy og Hopen sokner endret slik at gnr 2 bnr 82 (Fagerhaug og Forsøksgården Molstad) gikk over til Hopen sokn.

Ministerialbøker

581.A01 1751-1765 08 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1751-1765. Oppslaget er delt i kolonner for Edøy, Brattvær og Hopen.

581.A02 1767-1823 11 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1767-1823. Dessuten; F 1813-1819. K 1779-1786. V 1779-1786 og 1814-1819. D 1779-1785. Dr 1820-1823. S. 831-838 har kirkelig statistikk 1815-1831.

581.A03 1819-1836 07 Hele prestegjeldet. F/V/D 1819-1836. K 1821-1836. Fl 1820-1836. Ført med egne avdelinger for Edøy Brattvær og Hopen. Register på forsats. Pag 1 har tall fra folketellingene 1801, 1815, 1825 og 1835 samt sum på fødte og døde 1820-1871.

581.A04 1836-1852 08 Hele prestegjeldet. F 1836-1852. K/V 1837-1852. D 1836-1853. Fl 1836-1852. Vaks 1837-1852. Dr 1836-1852.

581.A05 1853-1872 17 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1853-1872. Fl 1853-1872. Vaks 1853-1866. Dr 1853-1872.

581.A06 1873-1879 05 Hele prestegjeldet. F/V/D 1873-1879. K 1874-1879. Fl 1873-1879. Dr 1873-1879.

Klokkerbøker

581.C01 1909-1931 06 F/K/V 1909-1931. D 1909-1932. Df 1901-1917. Innm 1928. Utm 1915.

582 Brattvær

Historikk; se 581 Edøy. Ministerialbøker før 1880; se 581 Edøy.

Ministerialbøker

582.A01 1880-1900 05 F/K/V 1880-1900. D 1879-1900. F diss 1894-1896, fol 71. V diss 1892-1895, fol 153. D diss 1895-1898, fol 185. Df 1880-1901. Innf 1880-1900 (1868-). Utf 1880-1900 (1876-). Innm 1895. Utm 1891-1899.

Klokkerbøker

582.C01 1909-1925 05 F/K/V 1909-1925. D 1908-1925. BV 1904, fol 133. D diss 1901, fol 163. Df 1909-1918. Innm 1909-1924. Utm 1912-1924.

583 Hopen

Historikk; se 581 Edøy. Ministerialbøker før 1880; se 581 Edøy.

Ministerialbøker

583.A01 1880-1906 06 F/K/V/D 1880-1906. Df 1880-1905. Innf 1880-1904. Utf 1880-1913. Dr 1880-1881 for Hopen sokn, 1904-1909 for hele prestegjeldet.

Klokkerbøker

583.C01 1909-1925 07 F/K/V/D 1909-1925. Utm 1915.

584 Øre

Øre sokn lå i 1589 i Tingvoll prestegjeld. Ved reskript 29.4.1812 ble 12 gårder i Batnfjorden overført fra Kvernes til Øre sokn. Fra 1.1.1882 ble gården Ranem, matr.nr. 1 i Gjemnes tinglag og Frei sokn, ved kgl.res. 3.12.1881 overført til Øre sokn. Ved kgl.res. 9.9.1893 ble det fra 1.9.1893 opprettet et eget Øre prestegjeld sammensatt av Øre sokn i Tingvoll prestegjeld og ett nytt sokn, Gjemnes, som omfattet Storlandet av Kvernes prestegjeld, Bergsøya av Frei sokn i Kristiansund prestegjeld og gårdene Knutset, Blakstad og Gjemnes av Øre sokn. Med hjemmel i kgl.res. 12.6.1964 ble Tingvoll kommunes område vest for Tingvollfjorden (Sørlandet) fra 1.1.1965 overført fra Tingvoll sokn til Øre sokn i Øre prestegjeld.

Ministerialbøker før 1702 og 1755-1856; se 586 Tingvoll.

Ministerialbøker

584.A01 1731-1765 02 Ført kronologisk 1731-1765. Dessuten; F 173-1764. Autorisert for "dend Deel af Qværnes Hovedkirkes Meenighed, paa dend Nordre eller yttre Side udi Batnefiorden beliggende, der effter ældgammel Sædvane .... som offteste hører Guds ord udi Øre Kirke i Tingwold Præstekald, og undertiden i samme Kirke med de andre Saligheds Midler kand blive betient ... "

584.A02 1765-1812 03 Ført kronologisk 1765-1812. Dessuten. F/D 1765-1812. Gjelder " ... den Deel af Qværnes Sogn som søger Øre Kirke udi Battnefiorden ..." (Ved kgl. reskript 29.4.1812 ble denne delen av Kvernes hovedsokn lagt til Øre sokn i Tingvoll prestegjeld.)

584.A03 1702-1725 02 Ført kronologisk 1702-1725.

584.A04 1732-1754 02 Ført kronologisk 1732-1754.

584.A05 1857-1868 08 F/V/D 1857-1868. K 1857-1867. Fl 1857-1868. Vaks 1856-1867. Dr 1857-1868.

584.A06 1869-1878 05 F/K/V/D 1869-1878. Fl 1869-1878. Vaks 1869. Dr 1869-1878.

584.A07 1879-1894 07 F/K/V/D 1879-1894. Df 1879-1893. Innf 1879-1893. Utf 1879-1894. Innm 1894- Utm 1892-1894.

Klokkerbøker

584.C01 1862-1877 06 F/V/D 1862-1877. Fol 88a har oversikt over postillelesing ved kirkesangeren 1865-1868, fol 89b-90b har avskrift av rundskriv fra soknepresten til kirkesangerne 24.1.1866 om samme.

584.C02 1877-1911 06 F/V 1877-1911. K 1886-1911. D 1877-1912.

584.C03 1912-1932 05 F/K/V/D 1912-1932.

585 Gjemnes

Historikk; se 584 Øre.

Klokkerbøker

585.C01 1893-1930 04 F/V 1893-1930. K 1893-1929. D 1893-1926. Df 1894-1915.

586 Tingvoll

I 1589 hadde Tingvoll prestegjeld 3 kirker og 2 prester. Hovedkirken i Tingvoll hadde en prest og Frei kirke og Øre kapell den andre. Ved reskript 15.5.1795 ble 7 gårder (Jordalsgrenda og Mjølkill-gårdene) overført fra Tingvoll sokn til Øksendal sokn i Sunndal prestegjeld. Tolv gårder i Batnfjorden ble ved reskript 29.4.1812 overført fra Kvernes til Øre sokn. Frei sokn ble overført fra Tingvoll til det nye Kristiansund prestegjeld ved kgl.res. 20.8.1827. Straumsnes sokn ble opprettet ved kgl.res. 14.1.1863. Til Straumsnes sokn ble lagt gårder fra Tingvoll, Frei og Halsa sokner.

Ved kgl.res. 23.9.1865 ble Nastad lnr 83 av matr.nr. 84 og halve Berge-varp lnr 108 av matr.nr. 82 overført fra Frei til Straumsnes sokn. Gårdene Løset, Røttingsnes og Bekken ble overført fra Stangvik til Tingvoll sokn ved kgl.res. 3.1.1874. Gårdene på Meisalstranda ble lagt til Nesset prestegjeld ved kgl.res. 26.8.1876. Ved kgl.res. 10.1.1880 ble gårdene i Torjulvågen overført fra Halsa til Tingvoll sokn. Gårdene Bersås, Neverli, Raudsand og Raudsandhaug ble ved kgl.res. 5.8.1889 overført fra Tingvoll til Nesset. Etter regjeringsres. 24.10.1905 pliktet soknepresten å møte to ganger årlig på Flemma hjelpekirkegård for å forette jordfesting. Liknende påbud fikk han ved kgl.res. 30.12.1905 for Vågen og Hanem hjelpekirkegårder.

Frei kommunes del av Aspøya ble med hjemmel i kgl.res. 5.4.1963 fra 1.1.1964 overført fra Frei sokn i Kristiansund til Straumsnes sokn i Tingvoll prestegjeld. Som følge av kgl.res. 12.6.1964 ble Åsprong-Sandnes krets (gnr32-33 i Stangvik) fra 1.1.1965 overført fra Stangvik sokn og prestegjeld til Tingvoll sokn og prestegjeld. Med samme hjemmel og fra samme tid ble Tingvoll kommunes område vest for Tingvollfjorden (Sørlandet) overført fra Tingvoll sokn til Øre sokn i Øre prestegjeld.

Ministerialbøker

586.A01 1645-1681 05 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1645-1649 og 1658-1681. Rubrikkdelt, for det meste "Troloffed/Brudeviede, døbtte/Jntrod/Graffest Publice Absolv." Iflg. notat på tittelblad har opplysninger 1650-1657vært brukt i 1892.

586.A02 1664-1702 05 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1664-1702. Tre blad 1688-1700 som inneholder notat om offer er bundet inn bak.

586.A03 1706-1731 04 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1706-1731.

586.A04 1732-1751 03 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1732-1751.

586.A05 1751-1776 11 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1751-1776. Hver side delt i to kolonner, en for Tingvoll hovedsokn og en for anneksene Frei og Øre.

586.A06 1776-1794 05 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1776-1794. Hver side delt i to kolonner, en for Tingvoll hovedsokn og en for anneksene Frei og Øre. S 278-281 har liste over sokneprester og kapellaner.

586.A07 1794-1819 06 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1794-1819. Hver side delt i to kolonner, en for Tingvoll hovedsokn og en for anneksene Frei og Øre. Dessuten vaks i Øre 1818-1826.

586.A08 1819-1829 09 Hele prestegjeldet. F/D 1819-1829. K/V 1820-1829. Egne bolker for Tingvoll, Øre og Frei, siste innførsel for Frei 6.7.1828. Fl 1820-1829. Register s 724.

586.A09 1829-1843 13 F/V/D 1829-1843. K 1830-1842. Fl 1830-1843. Vaks 1839-1843. Dr 1829-1843. Fol 593-598b har lister over dåp i Tingvoll 1829-1834 og Øre 1829-1835.

586.A10 1844-1856 18 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1844-1856. Fl 1844-1856. Vaks 1844-1856. Dr 1844-1856.

586.A11 1857-1866 09 F/K/V/D 1857-1866. Fl 1857-1866. Vaks 1857-1866. Dr 1857-1866.

586.A12 1867-1878 07 F/K/V/D 1867-1878. Innf 1867-1878 (1861-). Utf 1867-1879 (1858-). Innm 1877. Utm 1877. Dr 1867-1878.

586.A13 1879-1892 10 F/K/V/D 1879-1892. BV 1892, fol 190. Df 1879-1892. Innf 1879-1892 (1865-). Utf 1879-1892 (1867-). Utm uten dato. Dr 1879-1892.

586.A14 1893-1905 07 Dåp 8.1.1893 - 31.12.1905. Konf 1894-1905. Vigsel 19.1.1893 - 30.12.1905 (Fol 138 har borg. vigsel 1893-96). Gravl 27.1.1893 - 12.12.1905. Dødfødte 1894-1905. Innfl 1893-1905. Utfl 1893-1905. Utmelde 1893-1899. Dagreg 1.1.1893 - 31.12.1905.

586.A15 1906-1915 08 Dåp 18.2.1906 - 25.12.1915. Konf 1906-1915. Vigsel 1.3.1906 - 23.10.1915. Gravl 6.1.1906 - 18.12.1915. Dødfødte 1906-1915. Innfl 1907-1911. Utfl 1906-1915. Innmeldte 1912. Utmelde 1912. Dagreg 1.1.1906 - 30.12.1915.

Klokkerbøker

586.C01 1819-1837 07 F/D 1819-1837. K 1820-1836. V 1820-1837. Fl 1820.

586.C02 1862-1892 05 F/D 1862-1892. V 1862-1891. Dr 1866-1869 (postillelesing ved klokkeren). Fol 188-189 har avskrift av rundskriv 24.1.1866 fra soknepresten om postillelesing når det ikke er gudstjenste.

586.C03 1892-1909 05 F/K/V 1892-1909. D 1892-1910.

586.C04 1910-1918 05 F/K/V 1910-1918. D 1910-1919.

586.C05 1919-1927 05 F/K/V 1919-1927. D 1919-1928.

586.C06 1928-1943 08 Dåp 15.1.1928-24.12.1943. Konf. 1928-1942. Vigsel 16.3.1928-1.4.1942. Gravl. 13.1.1928-28.12.1943. Innmeldte 1928-1943. Utmeldte 1933-1937.

Diverse

586. 1819-1829 02 Avskrift av kirkebok.

587 Straumsnes

Historikk; se 586 Tingvoll.

Ministerialbøker

587.A01 1864-1886 06 F/D 1864-1886. K 1866-1886. V 1865-1886. Innf 1865-1884. Utf 1866-1886. Vaks 1864-1868. Dr 1864-1877 (senere ført i kirkeboka for Tingvoll hovedsokn).

587.A02 1887-1910 06 Dåp 1.1.1887 - 4.12.1910. Dødfødte 1887-1909. Konf 1887-1910. Vigsel 12.4.1887 - 8.8.1910. (fol 143b har borg vigsel 1900). Gravl 11.1.1887 - 22.12.1910. Innfl 1888-1907. Utfl 1887-1911. Innmeldte 1893-1906. Utmeldte 1892-1901.

Klokkerbøker

587.C01 1906-1927 05 F/V 1906-1925. K 1906-1927. D 1906-1926. Df 1906-1926.

588 Øksendal

Øksendal sokn lå i 1589 i Sunndal prestegjeld. Ved reskript 15.5.1795 ble Jordalsgrenda og Mjølkill-gårdene overført fra Tingvoll til Øksendal sokn. Ålvundeid kirke ble bygget etter kgl.res. 31.3.1847. Dette skulle ikke endre sokneinndelinga, og Ålvundeid ble regnet som kapelldistrikt. Ved kgl.res. 8.7.1853 ble Øksendal sokn og Ålvundeid kapelldistrikt slått sammen til eget prestegjeld, samtidig som Ålvundeid ble eget sokn. Som følge av kgl.res. 12.6.1964 ble Ålvundfjord krets (gnr 34-49) fra 1.1.1965 overført fra Stangvik sokn og prestegjeld til Ålvundeid sokn i Øksendal prestegjeld. Ved res. 21.11.1969 ble Øksendal prestegjeld nedlagt, og Øksendal og Ålvundeid sokner ble overført til Sunndal prestegjeld. Departementet fikk fullmakt til å avgjøre om det skulle opprettes et residerende kapellani i Sunndal.

Ministerialbøker før 1854; se 590 Sunndal.

Ministerialbøker

588.A01 1854-1870 05 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1854-1870. Fl 1854-1870. Vaks 1854-1866. Dr 1854-1870.

588.A02 1871-1885 05 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1871-1885. Innf 1875-1885. Utf 1871-1885. Dr 1871-1885.

590 Sunndal

I 1589 hadde Sunndal prestegjeld 4 kirker og 2 prester. En prest hadde hovedkirken på Løken og Hov kirke, mens en kapellan hadde Musgjerd og Øksendal kirker. Løken kirke, som var ødelagt av snøskred, ble nedlagt ved reskript 28.10.1707, samtidig som Musgjerd kirke ble flyttet til Romfo. Løken hovedsokn ble delt mellom Hov og Musgjerd (Romfo) med Hov som hovedsokn. Ved reskript 15.5.1795 ble Jordalsgrenda og Mjølkillgårdene overført fra Tingvoll til Øksendal sokn. Gårdene Grensen, Knapset og Trettvoll ble ved kgl.res. 13.11.1846 overført fra Oppdal prestegjeld til Sunndal. Sunndal prestegjeld ble delt ved kgl.res. 8.7.1853, slik at Hov og Romfo sokner utgjorde Sunndal prestegjeld og Øksendal og Ålvundeid ett nytt Øksendal prestegjeld. Ved kgl.res. 12.8.1886 ble det gitt tillatelse til å oppføre ny hovedkirke i stedet for kirken som blåste ned i 1885. Høyeste res. 21.4.1888 ga tillatelse til å opprette en kirkegård på Gjøramoen for øvre del av Romfo sokn, mens Musgjerd kirkegård ble nedlagt. Grensa mellom Sunndal og Oppdal prestegjeld ble fastsatt ved kgl.res. 14.6.1935. Ved kgl.res. 30.6.1969 ble Øksendal prestegjeld nedlagt og Øksendal og Ålvundeid sokner overført til Sunndal prestegjeld.

Ministerialbøker

590.A01 1752-1793 05 Hele prestegjeldet. F/V/D 1752-1793. K 1752-1791. Kollekter 1752-1781. Sakristirett 1755. Introduksjon 1752-1768. Forl 1752-1793. Kommunikanter (tall) 1752-1793. OS 1752-1770. Dr 1752-1793. Innbundet 33 blad div. ministerielle notater 1771-1791. Ministerialia for Øksendal er dels ført i egen kolonne på siden.

590.A02 1794-1820 04 Hele prestegjeldet. F/V/D 1794-1820. K 1795-1819. Introduksjon 1794-1819. Forl 1794-1798. Skriftemål og kommunion 1794-1816 (tall). Dr 1794-1819. Innbundet ett legg på 18 sider; "Jordalsgrænnen tilhørende Ministerialbog" 1796-1809. Jordalsgrenda ble 1795 overført fra Tingvoll.

590.A03 1819-1832 06 Hele prestegjeldet. F/D 1819-1832. K/V 1820-1832. Innf 1822-1832. Utf 1820-1832. Dåp, vigsel og begravelse har egne bolker for Hov, Romfo og Øksendal.

590.A04 1832-1846 11 Hele prestegjeldet. F/V/D 1832-1846. K 1833-1846. Innf 1833-1846. Utf 1832-1846. Vaks 1833-1846. Dr 1832-1846.

590.A05 1847-1877 20 Hele prestegjeldet. F/V/D 1847-1877. K 1847-1876. Fl 1847-1877. Vaks 1848-1867. Dr 1847-1877.

590.A06 1844-1878 02 Hele prestegjeldet. Lysn 1844-1878 med dato for vigsel.

Klokkerbøker

590.C01 1819-1838 05 F 1819-1838. Fra pag 133 brukt som husholdningsregnskapsbok for Gudmund Haaven 1853-1898. Mange sider er revet ut.

590.C02 1869-1931 05 F 1869-1921. K 1869-1928. V 1869-1930. D 1911-1931. Ført i utdrag 1869-1906.

591 Romfo

Historikk; se 590 Sunndal.

Klokkerbøker

591.C01 1869-1930 04 F/V 1869-1930. K 1870-1929. D 1912-1930. Ført i utdrag 1869-1911 - døde ikke tatt med, "da saadan haves baade hos lensmand, distriktslæge og sorenskriver".

592 Stangvik

I 1589 hadde Stangvik prestegjeld 6 kirker og 2 prester. Soknepresten hadde Stangvik hovedkirke, Øye og Skei kirker, mens en kapellan hadde Halsa, Rindal og Mo kirker. Surnadal ble iflg. Erlandsen utskilt som eget prestegjeld fra 1704 etter reskript 6.5.1699. Det ble gitt tillatelse til å bygge Todalen kapell ved kgl.res. 4.1.1860 og Todalen ble kapelldistrikt. Ved kgl.res. 3.1.1874 ble gårdene Løset, Røttingsnes og Bekken i Stangvik fra 1.1.1874 overført til Tingvoll prestegjeld. Ved kgl.res. 19.8.1874 ble det gitt tillatelse til å oppføre et kapell på Åsskard. Halsa sokn, med unntak av noen gårder i Bøfjorden, ble ved kgl.res. 7.8.1876 utskilt fra Stangvik og gjort til eget prestegjeld sammen med Tustna sokn i Edøy prestegjeld. Samtidig ble Åsskard sokn opprettet av gårder i Øye, Halsa og Stangvik sokner, og Todalen ble gjort til annekssokn. Ved kgl.res. 13.9.1876 ble gårdene Follerøylia, Follerøy, Strand og Karlvika overført fra Stangvik til Ranes sokn i Surnadal prestegjeld. Ved kgl.res. 25.6.1885 ble gården Møklegjerdet fra 1.1.1886 overført fra Stangvik til Øye sokn i Surnadal. Ved kgl.res. 21.11.1896 ble Sjøflot, gnr 20 bnr 1-2, med virkning fra 1.1.1897 overført fra Stangvik til Øye sokn i Surnadal prestegjeld. Ved kgl.res. 4.9.1914 ble Stakkneset, Dragset, Heggem, Heggemsneset og Kaldset (gnr 1-5) overført fra Halsa sokn og herred i Halsa prestegjeld til Åsskard sokn og herred i Stangvik prestegjeld. Som følge av kgl.res. 12.6.1964 ble Ålvundfjord krets (gnr 34-49 fra 1.1.1965 overført fra Stangvik sokn og prestegjeld til Ålvundeid sokn i Øksendal prestegjeld, samtidig som Åsprong-Sandnes krets (gnr 32-33) ble overført fra Stangvik sokn og prestegjeld til Tingvoll sokn og prestegjeld.

Ministerialbøker

592.A01 1784-1819 06 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1784-1819. Dessuten; F/D 1801-1813."Leiermål" 1797-1801. Eldre kirkebøker gikk tapt da prestegården brant etter lynnedslag 27.11.1783.

592.A02 1820-1830 06 Hele prestegjeldet. F/K/V 1820-1830. D 1819-1830. Fra 1822 egne bolker for Halsa. Innf 1819-1830. Utf 1821-1830. S 726 har folketall 1825 i Stangvik og Halsa.

592.A03 1831-1849 15 Hele prestegjeldet. F/D 1831-1849. K 1832-1848 (Stangvik i samme bolk som Halsa fra 1847). V 1831-1848. Egne bolker for Halsa. Innf 1831-1848. Utf 1831-1849. Dr 1831-1849. Fol 861b-873a har årlige sammendrag av kirkelig statistikk 1833-1846. Dessuten tall fra folketellingene 1835 og 1845.

592.A04 1849-1867 12 F/V/D 1849-1865. K 1849-1867. Fl 1849-1865 (også Halsa). Dr 1849-1865 (også Halsa). Ved ny innbinding 1954 ble fol 97-184, 244-293, 334-370 og 423-470 tatt ut og innbundet som kirkebok for Halsa 576A01.

592.A05 1865-1878 08 F/K/V 1865-1878. D 1865-1879. Fl 1865-1878 (1858-). Vaks 1866. Dr 1865-1878.

592.A06 1903-1909 02 Hele prestegjeldet. Lysn 1903-1909.

Klokkerbøker

592.C01 1820-1833 06 F/K/V/D 1820-1833. Innf 1821-1830. Utf 1822-1830.

594 Åsskard

Historikk; se 592 Stangvik.

Ministerialbøker

594.A01 1879-1933 02 F 1879-1891 og 1925-1933. K 1879-1890. V 1879-1890 og 1925-1933. D 1879-1891. Innf 1879-1884 (1869-). Utf 1879-1889 (1870-).

595 Surnadal

I 1589 hørte Skei, Øye, Mo og Rindal sokner til Stangvik prestegjeld. Etter Erlandsen ble disse 4 sokna utskilte fra Stangvik og gjort til Surnadal prestegjeld ved reskript 6.5.1699. Delinga skal ikke ha blitt iverksatt før i 1704. Skei sokn tilsvarer det senere Ranes sokn. Ved kgl.res. 26.8.1857 ble Rindal fradelt Surnadal som eget prestegjeld. Samtidig ble gården Aune i Mo sokn overført til Rindal. Ved kgl.res. 7.8.1876 ble gårdene Svorken, Svorkbogen, Neverholt, Myrholt og Gravvoll overført fra Øye sokn til det nyopprettede Åsskard sokn i Stangvik prestegjeld. Ved kgl.res. 13.9.1876 ble gårdene Follerøylia, Follerøy, Strand og Karlvika overført fra Stangvik til Ranes sokn i Surnadal prestegjeld. Ved kgl.res. 25.6.1885 ble gården Møklegjerdet fra 1.1.1886 overført fra Stangvik til Øye sokn i Surnadal. Ved kgl.res. 21.11.1896 ble Sjøflot, gnr 20 bnr 1-2, med virkning fra 1.1.1897 overført fra Stangvik prestegjeld til Øye sokn.

Ministerialbøker

595.A01 1750-1796 09 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1750-1796 (også forl). OS 1756-1796. Dr 1750-1796. Fol 379 har notat om Stristrups bibler. Fol 380 har notat om sendt kollekt 1793-1796.

595.A02 1797-1819 06 Hele prestegjeldet. F/V/D 1797-1819 (forl til 1798). K 1798-1818. "Leiermål" 1797-1819. Dr 1797-1819. Fol 19 (tenkt) brukt til kopibok 14.12.1826. Fol 20 har oppl om prestegården 27.11.1876. Fol 279a har kirkelig statistikk 1797-1818. Fol 279b-280b har notat om sendte kollekter og meldinger til biskopen. Baksiden av forsatsen har notat om Stristrups bibler 1803-1808 og summer fra folketellingene 1801 og 1815.

595.A03 1819-1829 12 Hele prestegjeldet. F/D 1819-1829. K 1820-1828. V 1820-1829. Dåp, vigsel og begravelse har egne bolker for Øye, Rindal, Mo og Ranes sokner. Register på baksida av forsatsen.

595.A04 1829-1843 08 Hele prestegjeldet. F/V/D 1829-1843. K 1830-1842. Fl 1830-1842. Vaks 1839-1842. Dr 1829-1843. Fra fol 508b brukt som kallsbok der det er ført; A "Protokoller" (509). B "Love, Anordninger m;v;" (510-515). C "Surendals Præsteskab fra 1590" (553-564) - til og med Svend Vinsnes.

595.A05 1843-1851 09 Hele prestegjeldet. F/K/V 1843-1851. D 1843-1852. Fl 1843-1851. Vaks 1843-1852. Dr 1843-1852.

595.A06 1852-1863 10 Hele prestegjeldet. F/V/D 1852-1863. K 1852-1861. Fl 1852-1863. Vaks 1852-1862. Dr 1852-1863.

595.A07 1863-1873 13 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1863-1873. Fl 1863-1873. Vaks 1863-1867. Dr 1863-1873. Dåp, vigsel og begravelse har egne bolker for Øye, Ranes og Mo sokner.

595.A08 1874-1884 07 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1874-1884. Innf 1874-1884 (1860-). Utf 1874-1884 (1862-). Dr 1874-1884.

Klokkerbøker

595.C01 1805-1819 03 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1805-1819.

595.C02 1819-1834 08 Hele prestegjeldet. F 1819-1834 (egne bolker for hvert sokn, samlet for prestegjeldet fra 3.5.1829). K 1820-1828. V 1819-1834 (ført samlet fra 20.2.1831). D 1819-1834 (ført samlet fra 10.3.1831). Øye, Rindal, Ranes og Mo.

595.C03 1866-1891 08 Øye og Ranes sokner. Øye sokn; F 1866-1884. K 1884-1891 (Øye og Ranes, dels også Rindal). V 1866-1884. D 1866-1884. Ranes sokn; F 1866-1891. K sammen med Øye. V 1866-1891. D 1866-1891.

595.C04 1885-1901 03 F/D 1885-1900. V 1885-1901. Df 1886-1899.

595.C05 1901-1919 03 F/V/D 1901-1919. Df 1901-1916.

596 Ranes

Historikk; se 595 Surnadal. Ministerialbøker før 1891; se 595 Surnadal.

Klokkerbøker

596.C01 1891-1907 04 F/V/D 1892-1907. K 1891-1907. Df 1895-1907.

596.C02 1908-1922 03 F/K/V 1908-1922. D 1908-1923. Df 1908-1921.

597 Mo

Historikk; se 595 Surnadal. Ministerialbøker før 1866; se 595 Surnadal.

Klokkerbøker

597.C01 1866-1898 07 F/V/D 1866-1898.

597.C02 1899-1930 03 F/V/D 1899-1930. Df 1900-1920.

598 Rindal

Rindal var i 1589 annekssokn i Stangvik prestegjeld og ble sammen med Surnadal utskilt i 1704. Rindal ble eget prestegjeld ved kgl.res. 26.8.1857. Gården Aune ble samtidig overført fra Mo sokn til Rindal prestegjeld. Ved kgl.res. 4.101.1862 ble gårdene Bjørnslia, Ljøsevollen og Lillehaugen overført til Vinje sokn i Hemne prestegjeld. Ved kgl.res. 22.5.1909 ble det gitt tillatelse til å oppføre Øvre Rindal kapell på Furuhaug.

Ministerialbøker

598.A01 1858-1871 11 F/K/V/D 1858-1871. Innf 1858-1871 (1855-). Utf 1859-1871 (1851-). Vaks 1858-1868. Dr 1858-1871.

598.A02 1872-1881 09 F/K/V 1872-1881. D 1872-1882. Innf 1872-1881 (1868-). Utf 1872-1881 (1866-). Dr 1872-1881.

598.A03 1882-1895 11 F/K/V 1882-1895. D 1882-1896. Df 1822-1895. Fl 1882-1895. Dr 1882-1895.

598.A06 1896-1910 11 Dåp 05.01.1896-11.12.1910. Dødfødte 1896-1910. Konf. 1896-1910. Vigsel 1896-1910. Gravl. 1896-1910. Innfl. 1896-1905. Utfl. 1896-1910. Utmeldte 1897-1905. Dagreg. 01.01.1896-30.12.1910

Klokkerbøker

598.C01 1867-1878 08 F/K/V/D 1867-1878. Innf 1867-1878 (1858-). Utf 1867-1878 (1865-).

598.C02 1879-1892 08 F 1879-1892. K/V/D 1879-1891. Df 1879-1890. Innf 1879-1888. Utf 1879-1891.

598.C03 1892-1909 09 F 1892-1909. K/V/D 1892-1908. Df 1892-1907. Innf 1892-1905 (1890-). Utf 1892-1908 (1883-).

598.C04 1909-1927 09 F/D 1909-1927. K/V 1909-1926. Df 1909-1923. Utf 1909-1923.