801 Bodø

Bodø by ble eget prestegjeld ved deling av det gamle Bodø prestegjeld ved kgl.res. 31.12.1896. Bodø landsokn (hovedsoknet) og Straumen sokn ble Bodin prestegjeld, og Bodø kjøpstad ble Bodø prestegjeld. Byens kirke var innviet 6.1.1888. Ved kgl.res. 29.8.1952 ble Sør-Hålogaland bispedømme opprettet med Bodø kirke som domkirke. Fra 1.10.1952 skulle de 4 prestegjeldene i Bodø prosti, Bodø, Bodin, Kjerringøy og Folda, ifølge kgl.res. 3.10.1952 utgjøre Bodø domprosti som skulle være knyttet til Bodø sokneprestembete.

Ministerialbok 1724-1744 mangler. Ministerialbøker 1883-1887; se klokkerbøkene.

Ministerialbøker

801.A01 1713-1724 07 Ført kronologisk 1713-1724.

801.A02 1744-1761 09 Ført kronologisk 1744-1761.

801.A03 1762-1795 10 Ført kronologisk 1762-1771. F/Forl/V/D 1771-1795. K 1771-1798. OS 1771-1789. Fattiges penger 1771-1778. Bak i boka; alfabetisk register over døpte 1762-1792.

801.A04 1796-1817 06 Ført kronologisk 1796-1817.

801.A05 1818-1834 05 Ført kronologisk 1818-1834.

801.A06 1834-1845 06 F/D 1834-1845. K 1836-1844. V 1834-1844. Fl 1835-1843. Vaks 1840-1844. Dr 1834-1844. Bak i boka; Fortegnelse over utstedte attester 1814-1854.

801.A07 1845-1863 10 F/K/V 1845-1863. D 1846-1853. Fl 1848-1862. Vaks 1845-1857. Dr 1845-1863.

801.A08 1864-1875 14 F/K/V/D 1864-1875. Fl 1864-1875. Vaks 1864-1868. Dr 1864-1875.

801.A09 1876-1883 08 F/K/V/D 1876-1883. Fl 1876-1879. Dr 1876-1883.

801.A10 1888-1899 12 Bodø by. F/K/V/D 1888-1899. F diss 1889-1899. Df 1888-1899. V diss 1888-1899. D diss 1890-1899. Fl 1888-1899. Innm 1890-1899. Utm 1888-1899. Dr 1897-1899.

801.A11 1900-1916 11 Dåp 1900-1916. Fødte dissentere 1900-1915 (fol. 298). Dødf. 1900-1916. Konf. 1900-1916.

801.A12 1900-1916 11 Vigsel 1900-1916. Vigde dissentere 1900-1916 (fol. 111). Gravl. 1900-1916. Innfl. 1900-1916. Utfl. 1900-1916. Innmeldte 1900-1916. Utmeldte 1900-1916. Dagreg. 01.01.1900-31.12.1916.

Klokkerbøker

801.C01 1820-1855 07 F/V 1820-1821 og 1845-1855. K 1846-1854. D 1820-1821 og 1846-1854.

801.C02 1835-1845 05 F/V 1835-1845. D 1835.

801.C03 1855-1867 09 F/K/V/D 1855-1867. Vaks 1858-1863. Dr 1855-1867.

801.C04 1868-1878 08 F/K/V/D 1868-1878. Dr 1868-1878.

801.C05 1879-1887 05 Bodø by. Autorisert som klokkerbok. Ført som ministerialbok fra 1883? F/K/V/D 1879-1887. Df 1879-1887. Innf 1879-1887. Utf 1884-1887. Utm 1885-1887.

801.C06 1883-1887 08 Byen og landsoknet. F 1883-1887. K 1884-1887. V/D 1884-1886.

801.C07 1889-1897 09 Bodø by. F 1889-1897.

801.C08 1898-1910 09 F/V/D 1898-1910. K 1898-1909. Innm 1898-1909. Utm 1898-1909.

801.C09 1910-1922 07 F 1910-1922. K 1910-1920.

801.C10 1910-1923 04 V 1910-1920. D 1911-1923.

801.C11 1920-1934 05 Vigsel 25.8.1920-1934. Gravl. 8.8.1923-1934.

801.C12 1921-1937 08 Dåp 26.2.1922-1937. Konf. 1921-1936.

Sjeleregister

1749 01 Trykt som bilag til "Nordlandsposten" nr. 11/1915 etter original i Bodin (Bodø) prestearkiv.

802 Bodin

I 1589 hadde Salten prestegjeld 3 kirker og 1 korshus betjent av 3 prester. Den ene presten betjente Bodø (Bodin) hovedkirke, den andre Skjerstad kirke, og den tredje var residerende kapellan til Rørstad kirke og Kjerringøy korshus. De tre kapellaniene i prestegjeldet ble ved reskript 8.6.1770 gjort om til pastorater, slik at Rørstad (Folda), Skjerstad og Saltdal ble egne prestegjeld.

Det gjenværende Bodø prestegjeld besto til 1884 av ett sokn. Ved kgl.res. 30.8.1884 ble prestegjeldet delt i to sokn, Bodø landdistrikt og Bodø kjøpstad, med landsoknet som hovedsokn. Kgl.res. 6.6.1885 tillot å oppføre ny kirke på Vindmøllebakken for Bodø kjøpstad, og det skulle anlegges en gravplass for byen på et 139 ar stort jordstykke som var innkjøpt i Breivika. Bodø kirke ble innviet 6.1.1888.

Kgl. res. 13.7.1885 tillot å bygge Saltstraumen kapell på gården Knaplund til bruk for beboerne på sørsida av Saltfjorden. Ved kgl.res. 15.11.1890 ble Straumen anneks opprettet fra 1.1.1891 med Saltstraumen kapell som soknekirke.

Kgl.res. 31.12.1896 nedla fra 1.1.1897 kallskapellaniet, som var opprettet ved kgl.res. 28.8.1886, og Bodø prestegjeld ble delt i to soknekall. Hovedsoknet, som besto av Bodø landdistrikt, og Straumen sokn skulle heretter utgjøre Bodin prestegjeld, og Bodø by skulle utgjøre Bodø prestegjeld. Det ble opprettet et residerende kapellani i Bodin ved kgl.res. 3.1.1902. Kgl.res. 16.9.1903 tillot å vigsle et kapell ved Rønvik asyl til kirkelig bruk. Kgl.res. 14.11.1908 ga lov til å innvie et forsamlingshus på Sørvær i fiskeværet Helligvær i Bodin sokn til kapell. Helligvær kapell skulle ha 8 gudstjenester årlig. Soknepresten og res. kap. ble ved kgl.res. 18.2.1910 pålagt å møte 1 gang hver årlig på hjelpekirkegården på gården Seivåg og fattiggården Skagen i Straumen sokn for å forrette jordfesting.

Ved kgl.res. 23.8.1968 ble Straumen sokn og tilstøtende områder i Bodin sokn utskilt som Straumen prestegjeld. Kjerring¢y prestegjeld ble nedlagt og lagt til Bodin prestegjeld. Ved kgl.res. 22.6.1984 ble R¢nvik prestegjeld opprettet ved at Kjerringøy sokn og et nytt Rønvik sokn ble utskilt fra Bodin. Hvert prestegjeld skulle ha to prester.

Ministerialbøker før 1883, sjeleregister 1749 og klokkerbøker før 1879; se 801 Bodø. Klokkerbok 1879-1883; se 802.A01 nedenfor.

Ministerialbøker

802.A01 1879-1893 13 Autorisert som klokkerbok, benyttet som ministerialbok fra 1883. F/K/V/D 1879-1893. F diss 1892-1893. Df 1879-1893. V diss 1893. Innf 1880-1893 (1877-). Utf 1879-1893. Utm 1890-1900. Dr 1879-1893.

802.A02 1894-1915 16 Dåp 10.12.1893-26.12.1915. Fødte dissentere 1895-1900 (fol. 178). Dødf. 1894-1915. Konf. 1894-1915. Vigsel 1894-1915. Gravl. 1894-1915. Innfl. 1894-1915. Utfl. 1894-1915. Innmeldte 1900-1915. Utmeldte 1894-1914. Dagreg. 01.01.1894-26.04.1914.

803 Kjerringøy

I 1589 hørte Kjerringøy inn under Salten prestegjeld, og det var et korshus der. Ved kgl.res. 24.9.1883 ble gårdene Vettøya og Brænsund overført fra Rørstad hovedsokn i Folda prestegjeld til Kjerringøy anneks. Kjerringøy prestegjeld ble opprettet ved kgl.res. 31.12.1886 med virkning fra 1.1.1887, da Kjerringøy sokn ble utskilt fra Folda prestegjeld. Ved kgl.res. 23.8.1968 ble Kjerringøy prestegjeld nedlagt og området overført til Bodin prestegjeld som Kjerringøy sokn.

Ministerialbøker før 1881, klokkerbøker 1821-1849 og sjeleregister 1749; se 853 Folda (Rørstad).

Ministerialbøker

803.A01 1881-1897 06 F/D 1881-1897. K 1882-1897 og 1914-1919. V 1882-1897. Df 1886-1897. Innf 1881-1897. Utf 1882-1896 og 1911. Dr 1881-1897.

Klokkerbøker

803.C01 1845-1866 03 F/V/D 1845-1866. K 1853-1866.

803.C02 1867-1881 03 F/K/V/D 1867-1881. Dr 1867-1881.

803.C03 1882-1897 04 F/V/D 1882-1897. K 1882-1896. Df 1882-1896. Dr 1882-1897.

803.C04 1897-1930 06 F/K/V/D 1897-1930. Df 1897-1927.

804 Straumen

Ved kgl.res. 23.8.1968 ble Straumen sokn med tillegg av tilstøtende områder i Bodin sokn skilt ut som Straumen prestegjeld. Senere er prestegjeldsnavnet endret til Saltstraumen.

Ministerialbøker før 1901; se 802 Bodin.

Ministerialbøker

804.A02 1901-1915 08 Dåp 01.01.1901-26.12.1915. Fødte dissentere 1902-1912 (fol. 90). Dødf. 1903-1912. Konf. 1901-1915. Vigsel 29.01.1901-31.08.1915. Gravl. 12.01.1901-19.12.1915. Døde dissentere 1906-1907 (fol. 260). Innfl. 1901-1917. Utfl. 1901-1914. Innmeldte 1905-1912. Utmeldte 1902-1913. Dagreg. 03.11.1901-30.12.1911.

Klokkerbøker

804.C01 1901-1917 07 F/K/D 1901-1917. V 1901-1918. D diss 1901-1917. Innf 1901-1917. Utf 1901-1916. Innm 1905-1917. Utm 1902-1913. Dr 1901-1914.

804.C02 1918-1935 06 Dåp 1918-1935. Konf. 1918-1935. Vigsel 1918-1935. Gravl. 1918-1935. Døde dissentere 1919-1934. Innfl. 1918. Utfl. 1918-
1922. Innmeldte 1918-1921. Utmeldte 1921-1935.

805 Gildeskål

Gildeskål prestegjeld hadde i 1589 en kirke som skulle betjenes av en prest. Beiarn kirke på Moldjord ble vigslet i 1724, men det er ikke klart om Beiarn samtidig ble eget sokn. Fra 1747 er det bevart egen kirkebok for Beiarn sokn.

Gården Bjerklia ble ved kgl.res. 10.5.1852 overført fra Bodø til Beiarn sokn. Beiarn ble ved kgl.res. 3.3.1856 utskilt som eget prestegjeld. Ved kgl.res. 29.9.1879 ble det tillatt å bygge en ny trekirke på prestegårdens grunn, og det ble tillatt å bygge kirke på Saura for beboerne i Nordfjordens og Beiarfjordens distrikter. Ved kgl.res. 28.10.1882 ble det bestemt at Saura kapellkirke skulle ha 200 sitteplasser og det skulle anlegges en gravplass der. Ved kgl.res. 23.9.1887 ble det tillatt å anlegge en hjelpekirkegård for oppsitterne på gårdene Mevik, Grimstad, Storvik og Finnes på gården Meviks grunn. Bedehuset Emmaus på gården Mevik ble ved kgl.res. 25.1.1908 tillatt vigslet til gudstjenestlig bruk. Der skulle det holdes 6 gudstjenester årlig.

Ministerialbøker

805.A01 1773-1804 06 Ført kronologisk 1773-1804. Bakerst i boka; K 1777, 1780 og 1796.

805.A02 1805-1826 06 Gildeskål og Beiarn. Ført kronologisk 1805-1826. Regnskap over kornutdeling 1812-1814, fol 147-185.

805.A03 1820-1837 11 Gildeskål og Beiarn. F 1821-1837. K 1821-1836. V/D 1820-1837. Innf 1826-1836. Utf 1827-1836.

805.A04 1837-1861 12 F/K/V/D 1837-1861. Fl 1837-1861. Vaks 1837-1860. Dr 1837-1861.

805.A05 1862-1879 09 F/K/V/D 1862-1879. Fl 1862-1879. Vaks 1862-1869. Dr 1862-1879. Utdeling av bibler.

805.A06 1880-1891 08 F/K/V/D 1880-1891. Df 1880-1891. Innf 1880-1892 (-1891). Utf 1880-1892. Utm 1875-1890. Dr 1880-1891.

805.A07 1892-1899 07 F/K/V/D 1892-1899. Df 1892-1899. V diss 1897-1899. D diss 1898. Fl 1892-1899. Innm 1896-1898. Utm 1893-1897. Dr 1892-1899.

805.A08I 1900-1909 06 Dåp 1900-1909. Fødte dissentere 1905-1909. Dødf. 1900-1909. Konf. 1900-1908.

805.A08II 1900-1909 05 Konf. 1908-1909. Vigsel 1900-1909. Vigde dissentere 1900-1907. Gravl 1900-1909. Døde dissentere 1906-1909. Innfl. 1896-1908. Utfl. 1900-1909. Innmeldte 1900-1908. Utmeldte 1900-1907. Dagreg. 1.1.1900-13.7.1909.

805.A09 1909-1926 12 Gildeskål sokn. Dåp 18.7.1909-1926. Fødte dissentere 1910-1916. Dødf. 1909-1921. Konf. 1910-1924. Vigsel 18.7.1909-1926. Gravl. 15.7.1909-1926. Innfl. 1908-1921. Utfl. 1909-1921. Innmeldte 1912-1921. Utmeldte 1911-1926. Dagreg. 18.7.1909-22.8.1921.

Klokkerbøker

805.C01 1820-1839 10 F/K 1821-1839. V/D 1820-1839.

805.C02 1841-1861 10 F/K/V/D 1841-1861. Fl 1846-1861. Vaks 1841-1857. Dr 1841-1861.

805.C03 1862-1885 12 F/K/V/D 1862-1885. Fl 1859-1885. Vaks 1862-1867. Dr 1862-1885.

805.C04 1886-1899 08 F/K/D 1886-1899. V 1885-1899. Fl 1892-1897. Innm 1896-1897. Utm 1893-1897. Dr 1886-1897.

805.C05 1900-1911 10 Med Saura kapell. F/V 1900-1911. K 1900-1910. D 1900-1909. F diss 1905-1910. Df 1900-1911.

805.C06 1909-1924 11 Med Saura kapell. F/K 1911-1924. V 1912-1924. D 1909-1924. F diss 1910-1916.

807 Værøy

Værøy prestegjeld besto i 1589 av Værøy hovedsokn og Røst anneks. Presten skulle reise til Røst 4 ganger i året og da holde gudstjeneste 4 søndager på rad. Reisene skulle gjøres ved mikkelsmess, påske, pinse og olsok. Sokneinndelingen har senere vært uendret. Ved kgl.res. 4.6.1937 ble det tillatt å bygge en kirke på gården Sørland i Værøy sokn etter arkitekt Harald Sunds plan.

Ministerialbøker

807.A01 1752-1798 03 Værøy og Røst. Ført kronologisk 1752-1798. Før 1753 bare dr.

807.A02 1800-1821 03 Værøy og Røst. F/D 1800-1821. Dr 1800-1848. Kommunikanter 1837-1839.

807.A03 1821-1848 03 Værøy og Røst. F/V/D 1821-1848. K 1822-1848. Innf 1838-1846. Utf 1828-1848. Dr 1821-1824, fol 276 og 347-349. Fol 362b har innførsel om prostevisitas.

807.A04 1846-1879 07 Værøy og Røst. F/K/V/D 1846-1879. Fl 1846-1879. Vaks 1848-1867. Dr 1849-1879.

807.A05 1880-1902 07 Værøy. F/K/V/D 1880-1902. Df 1880-1901. Innf 1880-1894 (forts. i Røst 808.A01).Utf 1880-1892. Dr 1880-1893 (forts. i Røst 808.A01).

807.D01 1752-1788 02 Kirkebokutdrag. F 1752-1788. K 1755-1778. V 1752-1767. D 1752-1763.

Klokkerbøker

807.C01 1884-1910 06 F/K/V/D 1884-1910. Df 1884-1910. Fl 1884-1892. Utm 1907.

807.C02 1910-1935 07 Dåp 11.9.1910-28.7.1935. Dødf. 1915-1931. Konf. 1911-1934. Vigsel 2.10.1910-1935. Gravl. desember 1910-26.5.1935.

808 Røst

Historikk; se 807 Værøy. Ministerialbøker før 1880; se 807 Værøy.

Ministerialbøker

808.A01 1880-1902 06 F 1880-1902. K 1880-1902 (se også Værøy). V/D 1880-1902. Df 1881-1902. Innf 1880-1902. Innf Værøy 1892-1902. Utf 1881-1901. Innm 1898-1902. Utm 1898. Dr Røst 1880-1892. Dr prestegjeldet 1893-1902 (forts. fra Værøy 807.A06).

808.D01 1752-1801 02 Kirkebokutdrag. F 1752-1798. K 1755-1798. V 1752-1798. D 1752-1801.

Klokkerbøker

808.C01 1851-1878 02 F/K/V/D 1851-1878. Fl 1852-1878. Vaks 1851-1866. Dr 1851-1869. KLOK 808.C02 1879-1919 06 F/K/V 1879-1919. D 1879-1897. Fl 1879-1916. Utm 1898.

810 Bindal (Vassås)

Bindal hørte i 1589 til Brønnøy prestegjeld med kirke på Vassås. Sund korshus i Vik sokn ble søkt av oppsitterne i Ytter-Bindalen, men det ble nedlagt i 1643, og det ble bygd kirke på Solstad. Bindal sokneprestembete ble opprettet ved kgl.res. 18.9.1815 ved at Nord- og Sørbindalen med Vassås og Solstad kirker ble utskilt fra Brønnøy prestegjeld. Soknepresten skulle ha bolig på gården Vassås. Ved kgl.res. 15.12.1885 ble det tillatt å bygge ny kirke for Solstad sokn på gården Holm. Det skulle anlegges ny gravplass på Holm, og den gamle kirkegård skulle nedlegges. Solstad gamle kirke ble ved kgl.res. 29.10.1888 tillatt flyttet til gården Lande i Tosen for å gjenoppføres som kapellkirke for Tosen og Vassbygda i Bindal hovedsokn. Kapellet skulle ha 4 gudstjenester årlig, og det skulle det anlegges en gravplass der.

Grensen mellom Vassås sokn og Foldereid i Nord-Trøndelag ble fastsatt ved kgl.res. 12.5.1939. Tosen kapelldistrikt ble ved kgl.res. 10.5.1963 overført fra Bindal til Velfjord prestegjeld fra 1.1.1964.

Ministerialbok 1714-1724; se Brønnøy 813.A03. Kommunikanter og skolepenger 1781-1785; se Brønnøy 813.A06.

Ministerialbøker

810.A01 1752-1817 06 Ført kronologisk 1752-1817.

810.A02 1763-1770 02 Ført kronologisk 1763-1770. Fattigpenger.

810.A03 1785-1816 08 Ført kronologisk 1785-1816.

810.A04 1817-1819 01 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1817-1819. Statistikk bak i boka.

810.A05 1819-1825 01 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1819-1825.

810.A06 1820-1841 07 Hele prestegjeldet. F/V/D 1820-1841. K 1821-1840. Fl 1821-1838.

810.A07 1841-1862 12 Hele prestegjeldet. F/V/D 1841-1862. K 1841-1861. Fl 1841-1862. Vaks 1842-1861. Dr 1841-1862. Leverte attester 1851-1855.

810.A08 1862-1874 08 Hele prestegjeldet. F/V/D 1862-1874. K 1862-1873. Fl 1863-1874. Vaks 1863-1866. Dr 1863-1874.

810.A09 1874-1884 07 Hele prestegjeldet. F/V/D 1874-1884. K 1874-1883. Fl 1874-1883. Dr 1874-1884.

810.A10 1884-1895 07 Hele prestegjeldet. F/V/D 1885-1895. K 1884-1895. Df 1885-1895. Innf 1887-1893. Utf 1884-1894.

810.A11 1895-1899 03 Hele prestegjeldet. F/V/D 1895-1899. K 1895-1898. Df 1896-1898. Innf 1897-1898. Utf 1895-1899. Utm 1896-1899. Dr 1895-1899.

810.A12 1899-1914 06 Vassås sokn. Dåp 1899-1914. Dødf. 1901-1914. Konf. 1899-1914. Vigsel 1899-1914. Gravl. 1899-1914. Innfl. 1900-1913. Utfl. 1899-1914. Innmeldte 1899-1907. Utmeldte 1899. Dagreg. 1.1.1899-28.4.1907.

Klokkerbøker

810.C01 1819-1842 14 Hele prestegjeldet. F 1820-1841. K 1821-1842. V 1820-1842. D 1819-1842. Innf 1821-1837. Utf 1821-1842. Fortegnelse over kommunikanter og tavlepenger.

810.C02 1863-1883 12 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1863-1883. Fl 1863-1883. Vaks 1863-1866. Dr 1863-1884.

810.C03 1884-1896 05 F/K/V/D 1884-1896. Df 1884-1894. Innf 1887-1893. Utf 1884-1894.

810.C04 1897-1910 04 F/K 1887-1909. V/D 1887-1910.

811 Solstad

Historikk; se 810 Bindal (Vassås). Ministerialbøker 1714-1724; se også 813 Brønnøy. Kommunikanter og skolepenger; se Brønnøy 813.A06. Ministerialbøker 1817-1899 og klokkerbøker før 1884; se 810 Bindal (Vassås).

Ministerialbøker

811.A01 1677-1762 02 Ført kronologisk 1677-1762.

811.A02 1752-1819 02 Ført kronologisk 1752-1819.

811.A03 1770-1816 03 Ført kronologisk 1770-1816.

811.A04 1899-1913 04 Dåp 1899-1913. Dødf. 1902-1912. Konf. 1899-1913. Vigsel 1899-1913. Gravl. 1899-1913. Innfl. 1902-1913. Utfl. 1899-1913. Innmeldte 1899. Utmeldte 1899-1912. Dagreg 1.1.-3.12.1899 (Solstad). 30.4.1907-2.12.1910 (Prestegj.).

Klokkerbøker

811.C01 1884-1894 02 F/D 1884-1894. K 1886 (se ellers Bindal). V 1884-1893. Df 1884-1892.

811.C02 1896-1908 02 F 1896-1908. K/V 1896-1906. D 1896-1907.

812 Sømna (Vik)

Sømna hørte i 1589 til Brønnøy prestegjeld med kirke på Vik og korshus på Sund. Etter delingen av prestegjeldet i 1815 var Vik fortsatt anneks i Brønnøy prestegjeld. Ved kgl.res. 12.1.1901 ble Vik sokn utskilt som eget prestegjeld. Ved kgl.res. 25.5.1904 ble det pålagt soknepresten å møte en gang årlig i Hongsetbygda for istedet for gudstjeneste i kirken å holde preken for bygdas befolkning og samtidig forrette jordfesting på hjelpekirkegården. Inndelingsnavnet Vik ble ved Innenriksdepartemenmtets forordning 13.11.1940 fra 1.12.1940 endret til Sømna.

Ministerialbok 1714-1724; se Brønnøy 813.A03.

Ministerialbøker

812.A01 1677-1718 09 Ført kronologisk 1677-1718.

812.A02 1752-1800 06 Ført kronologisk 1752-1800. K fra 1779.

812.A03 1801-1819 02 Ført kronologisk 1801-1819.

812.A04 1820-1833 03 F/V/D 1820-1833. K 1820-1832. Fl 1820-1833.

812.A05 1834-1874 12 F/K/V/D 1834-1874. Fl 1834-1874, forts. i Velfjord (Naustvik) 814.A05. Vaks 1842-1866. Dr 1834-1875.

812.A06 1875-1885 05 F/K/V/D 1875-1885. Fl 1875-1885. Dr 1875-1885.

812.A07 1886-1900 07 F/K/V/D 1886-1900. F diss 1895-1900. Df 1886-1900. Innf 1887-1900. Utf 1886-1900. Innm 1898. Utm 1894-1900. Dr 1886-1900.

Klokkerbøker

812.C01 1787-1793 02 Ført kronologisk 1787-1793.

812.C02 1793-1809 07 Ført kronologisk 1793-1809.

812.C03 1815-1837 07 Ført kronologisk 1815-1837.

812.C04 1820-1849 08 F/K/V 1820-1849. D 1819-1849. Df 1846-1848. Innf 1820-1824. Utf 1820-1825.

812.C05 1850-1883 09 F/K/V 1850-1883. D 1849-1883. Df 1878-1882. Dr 1850-1883.

812.C06 1884-1912 11 F/K/V/D 1884-1912. Utf 1905-1910. Utm. Dr 1884-1900.

813 Brønnøy

I 1589 hadde Brønnøy prestegjeld 4 kirker og 2 korshus, betjent av 3 prester. Brønnøy var hovedkirke som sammen med Naustvik korshus ble betjent av en prest, Vik kirke, Sund korshus og Vassås kirke skulle betjenes av en prest, mens Gladstad kirke på Vega skulle betjenes av en kapellan. Sund korshus ble nedlagt i 1643, og ny kirke bygd på Solstad (se Bindal). Bindal ble utskilt som eget prestegjeld i 1815, og Brønnøy prestegjeld besto da av Brønnøy hovedsokn og anneksene Vik og Naustvik (Velfjord). Ved kgl.res. 3.7.1875 ble Naustvik anneks utskilt som Velfjord prestegjeld, mens Vik anneks ble utskilt som eget prestegjeld ved kgl.res. 12.1.1901.

Ministerialbøker

813.A01 1669-1677 03 Ført kronologisk 1669-1677.

813.A02 1677-1718 13 Ført kronologisk 1677-1718. Ingen innførsler 1713-1714.

813.A03 1714-1724 06 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1714-1724.

813.A04 1719-1758 05 Ført kronologisk 1719-1758.

813.A05 1752-1803 06. Ført kronologisk 1752-1803. K fra 1778.

813.A06 1804-1819 02 Ført kronologisk 1804-1819. Kommunikanter og skolepenger for Vassås sokn 1781-1785 først i boka. Kommunikanter og skolepenger for Solstad sokn 1781-1786 bakerst i boka

813.A07 1820-1833 04 F/K/V 1820-1833. D 1820-1834. Fl 1820-1833.

813.A08 1834-1874 13 F/K/V/D 1834-1874. Fl 1834-1874 (1832-). Vaks 1842-1866. Dr 1834-1874.

813.A09 1875-1885 06 F/K/V/D 1875-1885. Fl 1875-1885 (1872-). Dr 1875-1885.

813.A10 1886-1900 07 F/K/V/D 1886-1900. F diss 1891-1900. Df 1886-1900. Df diss 1897. V diss 1894-1896. Innf 1886-1900 (1885-). Utf 1886-1901. Innm 1886-1900. Utm 1894-1900. Dr 1886-1900.

813.A11 1901-1918 10 F/K/V/D 1901-1918. F diss 1900-1912. Df 1901-1918. V diss 1904-1916. Fl 1901-1918. Innm 1903-1917. Utm 1901-1904. Dr 1901-1912.

Klokkerbøker

813.C01 1803-1821 06 Ført kronologisk 1803-1821.

813.C02 1825-1836 04 Ført kronologisk 1825-1836.

813.C03 1842-1863 05 F 1845-1863 (1842-1845, fol 1-6 og deler av 1852-1853, fol 26-29 mangler). K/V 1842-1863. D 1849-1864 (1842-1848, fol 129-135 mangler).

813.C04 1864-1886 07 F/K/V/D 1864-1886. Dr 1864-1886.

813.C05 1887-1903 07 F/K/V/D 1887-1903. Dr 1887-1903.

813.C06 1904-1917 08 F/K/V 1904-1917. D 1904-1918. Dr 1904-1911.

814 Velfjord (Naustvik)

Velfjord hørte i 1589 til Brønnøy prestegjeld med korshus på Naustvik. Ved kgl.res. 3.7.1875 ble Naustvik sokn utskilt fra Brønnøy prestegjeld som et eget Velfjord prestegjeld. Tosen kapelldistrikt ble ved kgl.res. 10.5.1963 fra 1.1.1964 overført fra Bindal til Velfjord prestegjeld .

Ministerialbok 1714-1724; se Brønnøy 813.A03.

Ministerialbøker 

814.A01 1677-1717 06 Ført kronologisk 1677-1717.

814.A02 1718-1762 05 Ført kronologisk 1718-1762.

814.A03 1752-1819 06 Ført kronologisk 1752-1819. K fra 1780.

814.A04 1820-1833 02 F/V/D 1820-1833. K 1821-1833. Innf 1820-1831. Utf 1820-1833.

814.A05 1834-1874 06 F/K/V/D 1834-1874. Fl 1834-1870. Vaks 1842-1866. Dr 1834-1874.

814.A06 1875-1885 05 F/K/V/D 1875-1885. Fl 1875-1885 (1871-). Dr 1875-1885.

814.A07 1886-1898 06 F/K/V/D 1886-1898. F diss 1891-1896. Df 1886-1898. V diss 1896-1898. Innf 1886-1897. Utf 1886-1898. Utm 1890-1896. Dr 1886-1898.

Klokkerbøker

814.C01 1838-1858 04 F/V/D 1838-1858. K 1839-1857. Fl 1841-1848. Dr 1838-1858.

814.C02 1859-1883 05 F/K/V/D 1859-1883. Fl 1861-1883. Vaks 1859-1866. Dr 1859-1883.

814.C03 1884-1911 08 F/K/V/D 1884-1911. F diss 1890-1906. Df 1884-1912. V diss 1896. Innf 1884-1910 (1869-). Utf 1884-1911. Innm 1900-1901. Utm 1890-1911.

814.C04 1912-1926 03 F 1912-1926. K 1912-1915. V/D 1912-1917. Df 1912-1915. Innf 1915. Utf 1912-1915.

816 Vega

Vega var i 1589 et residerende kapellani under Brønnøy prestegjeld med kirke på Gladstad. Vega ble eget pastorat som følge av reskript 1.4.1740 som gjaldt overgang til egne pastorat for residerende kapellani der kapellanen hadde funksjon som sokneprest. Det er ikke klart når overgangen til eget prestegjeld skjedde, men den var i alle fall et faktum i 1806 da tiendeinntektene som soknepresten i Brønnøy hadde hatt av Vega, ifølge reskript av 8.8.1806 ble overført til Vega pastorat. Skogsholmen med flere øyer ble ved kgl.res. 10.1.1964 overført fra Tjøtta til Vega.

Ministerialbøker

816.A01 1720-1725 02 Rester av en kirkebok (8 blader) ca. 1720-1725.

816.A02 1725-1756 07 Ført kronologisk 1725-1756.

816.A03 1757-1776 02 Ført kronologisk 1757-1776.

816.A04 1776-1819 06 Ført kronologisk 1776-1819. Bak i boka lysn 1801-1816.

816.A05 1820-1845 06 F/K/V/D 1820-1845. Fl 1824-1845. Dr 1824-1845. Inventarliste til Gladstad prestegård.

816.A06 1846-1870 11 F/V/D 1846-1870. K 1846-1869. Fl 1846-1870. Vaks 1847-1867. Dr 1846-1866.

816.A07 1870-1885 12 F/D 1871-1885. K/V 1870-1885. Fl 1871-1885. Dr 1867-1885.

816.A09 1893-1902 01 Innm 1897-1902. Utm 1893-1902.

816.A10 1886-1903 11 Dåp 1886-1903. Dødf. 1886-1903. Konf. 1886-1903. Vigsel 1886-1903. Gravl. 1886-1903. Innfl. 1886-1902. Utfl. 1886-1903. Dagreg. 1.1.1886-29.11.1903.

Klokkerbøker

816.C01 1852-1870 08 F/K/V/D 1852-1870. Fl 1846-1870. Vaks 1852-1866. Dr 1852.-1870.

816.C02 1871-1885 07 F/K/V/D 1871-1885. Fl 1871-1885 (1868-). Dr 1871-1885.

816.C03 1886-1905 09 F 1886-1905. K/V/D 1886-1904. Df 1887-1903. Fl 1886-1902. Dr 1886-1905.

816.C04 1905-1934 11 F/K/V/D 1905-1934. Df 1906-1919.

817 Tjøtta

Tjøtta lå i 1589 til Alstahaug prestegjeld med kirke på Tjøtta. Ved kgl.res. 3.10.1859 ble Alstahaug prestegjeld delt i tre, og Tjøtta med Vevelstad ble eget prestegjeld fra 1.5.1862. Samtidig ble Nord-Sandvær overført til Herøy og Blomsøy til Alstahaug sokn.

Kgl.res. 8.5.1888 tillot å anlegge en gravplass på Lervik i Indrefjorden for den østlige del av hovedsoknet på begge sider av Vefsnfjorden. Til bruk for befolkningen på øyer i Tjøtta, Alstahaug og Herøy prestegjeld ble det ved kgl. res. 21.8.1889 tillatt å bygge et kapell på øya Skålvær i Tjøtta, samtidig som det skulle anlegges en kirkegård der.

Ved kgl.res. 10.3.1906 fikk Skålvær kapell eget kirketilsyn. Giskåa, gnr 41 bnr 1, ble ved kgl.res. 4.10.1919 overført fra Tjøtta til Vevelstad sokn. Kgl. res. 30.11.1951 ga Forsvarsdepartementet fullmakt til å opprette en krigsgravlund på Tjøtta for å samle de russiske krigsgraver i Nordland, Troms og Finnmark fylker. Skogsholmen med flere øyer ble ved kgl.res. 10.1.1964 overført fra Tjøtta til Vega.

Ministerialbøker 1737-1768 og 1776-1862, samt klokkerbøker før 1841; se 830 Alstahaug.

Ministerialbøker

817.A01 1714-1737 06 Ført kronologisk 1714-1737.

817.A02 1768-1776 05 Ført kronologisk for Tjøtta sokn 1768-1776. K fra 1770, alf. fortegnelse over fødte, s 159-200. Ført kronologisk for Herøy sokn 1768-1776. Alf. fortegnelse over fødte, s 521-555.

817.A03 1862-1877 09 Tjøtta og Vevelstad. F/K/V/D 1862-1877. Fl 1863-1877. Vaks 1863-1867. Dr 1862-1877. Alf. register over døpte 1862-1866.

Klokkerbøker

817.C01 1841-1869 06 F/V/D 1841-1869. K 1842-1869. Dr 1841-1869.

817.C02 1870-1883 05 F/K/V/D 1870-1883. Dr 1870-1883.

817.C03 1884-1920 11 F 1884-1920. K 1884-1916. V/D 1884-1917. Df 1884-1909. Dr 1884-1904.

818 Skålvær

Historikk; se 817 Tjøtta.

Klokkerbøker

818.C01 1893-1928 03 F 1893-1928. K 1893-1915. V 1893-1926. D 1893-1913. Df 1893-1905.

819 Vevelstad

Historikk; se 817 Tjøtta. Ministerialbøker, se 817 Tjøtta. Klokkerbøker før 1841; se 830 Alstahaug.

Klokkerbøker

819.C01 1841-1868 03 F/V/D 1841-1868. Dr 1841-1868.

819.C02 1869-1887 04 F/V/D 1869-1887. K 1870-1887. Fl 1870-1874. Dr 1869-1887.

819.C03 1888-1917 07 F/V 1888-1916. K 1888-1914. D 1888-1917. Df 1888-1912. Dr 1888-1912.

820 Vefsn m/Mosjøen

Vefsn var i 1589 et residerende kapellani under Alstahaug prestegjeld med kirke på Dolstad. Ved reskript 6.3.1767 ble Vefsn eget prestegjeld. Remnes på nordsiden og Sørnes på sørsiden av Vefsnfjorden skulle være grensegårder for Vefsn og Alstahaug prestegjeld, slik at alt som lå innenfor i fjorden, tilhørte Vefsn. Samtidig ble grensen mot Rana regulert slik at de gårdene som det hadde vært tvist om, Kongsdalen, Bleikvasslia og Bygdåsen skulle tilhøre Rana (Hemnes) prestegjeld. Leirfjorden, som før hadde soknet til Vefsn, ble delt mellom Tjøtta og Stamnes sokn i Alstahaug prestegjeld.

Ved høyeste res. 18.7.1837 fikk beboerne ved Røsvatnet tillatelse til å opprette en hjelpekirkegård på Tustervatnets grunn. Beboerne skulle selv bekoste anlegg og vedlikehold, mens presten pliktet å forrette jordpåkastelse minst en gang årlig.

Ved kgl.res. 19.4.1849 ble gårdene Rundsvoll og Skogsmo overført fra Vefsn til Hemnes. Kapellsoknet Hattfjelldal ble ved kgl.res. 3.8.1859 utskilt som eget prestegjeld. Grane kapell ble tillatt vigslet ved kgl.res. 7.9.1859. Det ble tillatt å bygge en kapellkirke og anlegge en kirkegård for Drevja på gården Nilsskog ved kgl.res. 26.7.1880.

Ved kgl.res. 25.2.1927 ble Vefsn sokn delt i 3 sokn, Vefsn, Drevja og Grane. Grensene var fastsatt i møte 30.12.1926 i Vefsn herredsstyre. Ved kgl.res. 5.2.1965 ble Grane sokn utskilt fra Vefsn prestegjeld som eget prestegjeld. Samtidig ble Elsfjord sokn i Hemnes prestegjeld overf¢rt til Vefsn prestegjeld.

Ministerialbøker

820.A01 1690-1693 02 Ført kronologisk 1690-1693.

820.A02 1712-1720 03 Ført kronologisk 1712-1720.

820.A03 1720-1726 04 Ført kronologisk 1720-1726. Egentlig en bekreftet avskrift dat. 17.7.1730. Den originale boken ført av Ole Brock, ble fremlagt i Høyesterett i en sak mellom ham og soknepresten til Alstahaug, mag. Anders Dass, hvor dom falt 23.1.1730.

820.A04 1726-1729 02 Ført kronologisk 1726-1729.

820.A05 1730-1752 07 Ført kronologisk 1730-1752.

820.A06 1753-1778 07 Ført kronologisk 1753-1778. Fortegn. over konf. 1766-1784, s 350-367 og 445-450. Fortegn. over forlovede og vigde 1766-1776, s 368-384. Fortegn. over begravelser 1766-1778, s 430-444.

820.A07 1780-1799 06 Ført kronologisk 1780-1799. Fortegn. over vigsel 1792-1798. Fortegn. over begravelser 1796-1798.

820.A08 1800-1819 04 Ført kronologisk 1800-1819. K. 1820. Fortegn. over vigsel 1800-1820. Fortegn. over begravelser 1800-1820. Df 1805-1819. Fortegn. over foreviste vaksinasjonsattester1822-1823.

820.A09 1820-1825 06 F/K/V/D 1820-1825. Fl 1820-1825.

820.A10 1826-1845 07 F 1826-1845. K 1826-1844.

820.A11 1826-1845 06 V/D 1826-1845. Fl 1826-1841. Vaks 1826-1845. Dr 1826-1845. Antegnelse om visitas 1826. Folketallet 1825, 1835, 1845. Opptegnelser om prester.

820.A12 1846-1854 12 F 1846-1851. K/V/D 1846-1854. Fl 1846-1854. Vaks 1844-1852. Dr 1846-1854.

820.A13 1851-1854 03 F 1851-1854.

820.A14 1855-1865 15 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1855-1865. Fl 1855-1865. Vaks 1855-1862. Dr 1855-1865.

820.A15 1866-1879 14 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1866-1879. Fl 1866-1879. Dr 1866-1879.

820.A16 1880-1896 13 Vefsn sokn. F/K/V/D 1880-1896. Df 1880-1896. Innf 1880-1891. Utf 1880-1893. Innm 1881. Utm 1886? Dr 1880-1896.

820.A17 1880-1903 06 Mosjøen ladested. F/K/V/D 1880-1903. Df 1880-1903. V diss 1902, fol 184. Innf 1883-1898. Utf 1880-1903. Innm 1900-1902. Utm 1896-1902.

Klokkerbøker

820.C01 1820-1825 06 F/V/D 1820-1825, K 1820-1824. Fl 1820-1825.

820.C02 1846-1850 03 F/V/D 1846-1850.

820.C03 1851-1858 07 F/K/V/D 1851-1858.

823 Hattfjelldal

Kapellsoknet Hattfjelldal ble ved kgl.res. 3.8.1859 utskilt fra Vefsn som eget prestegjeld. Det hadde vært kapell der siden ca 1730. Det nye prestegjeldet omfattet "de saa kaldte Susendalens og Rysvandsbygdens Districter til og med Gaarden Gryteselv -".

Ministerialbøker før 1860; se 820 Vefsn.

Ministerialbøker

823.A01 1860-1878 04 F/V/D 1860-1878. K 1861-1877. Fl 1862-1878. Vaks 1862-1867. Dr 1861-1878.

823.A02 1878-1898 07 F/K/V/D 1878-1898. Df 1878-1897. Innf 1878-1897. Utf 1878-1898. Utm 1895. Dr 1878-1898.

823.D01 1860-1864 02 Kirkebokutdrag. F/V/D 1860-1864. K 1861-1864. Fl 1862-1864. Vaks 1862-1864.

Klokkerbøker

823.C01 1865-1878 04 F/K/V/D 1865-1878. Fl 1865-1877. Vaks 1866-1867. Dr 1865-1878.

823.C02 1879-1916 07 F 1879-1904. K 1879-1906. V 1879-1916. D 1879-1909. Df 1879-1907. Dr 1879-1899.

823.C03 1905-1934 05 F 1905-1934. D 1910-1934.

823.C04 1907-1944 04 K 1907-1943. V 1917-1944.

825 Hemnes

Hemnes var i 1589 et sokn i Alstahaug prestegjeld. Ved sokneprest Anders Dass' død i 1736 ble Alstahaug delt ved at Ranadistriktet ble utskilt for å danne to nye prestegjeld, Nesna eller "Ytre Ranen" og Hemnes eller "Indre Ranen". Delingen synes være bestemt ved åpent brev 30.3.1731, stadfestet 12.12.1738. Hemnes prestegjeld skulle ha en sokneprest og en residerende kapellan. Det ble opprettet gravplass på Storforshei ca 1820. Denne gravplassen var i bruk til 1892, da det kom kapell på Nordre Nevernes.

Ved kgl.res. 19.4.1843 ble prestegjeldet, som da ble kalt Rana, delt i to, slik at Hemnes sokn dannet det ene og Mo sokn det andre prestegjeldet. Samtidig ble det residerende kapellaniet nedlagt. Ved kgl.res. 19.4.1849 ble gårdene Rundsvoll og Skogsmo overført fra Vefsn til Hemnes prestegjeld. V

ed kgl.res. 25.2.1863 ble prestegjeldet delt i to sokn, hovedsoknet Hemnes og annekset Korgen. Til Korgen hørte gårdene fra og med Røssåauren (matr.nr. 41) til og med Lillebjerka (matr. nr. 90). Samtidig ble det tillatt å bygge kirke for Korgen ved hjelpekirkegården på gården Korgen. Høyeste res. 19.6.1886 tillot å legge en ny gravplass på et jordstykke av Hemnes prestegård. Ved høyeste res. 22.11.1887 ble det tillatt å opprette en ny kirkegård for Korgen anneks på et jordstykke av Benoni S Korgens gård.

Ved kgl.res. 18.10.1918 ble borgerleiet Bardal overført fra Hemnes sokn til Nesna sokn og prestegjeld. Ved kgl.res. 5.4.1929 ble Hemnes sokn delt i to sokn, Elsfjord, tilsvarende herredet med samme navn, og Hemnes, som omfattet de nye herredene Hemnes og Sør-Rana. Ved kgl.res. 5.2.1965 ble Elsfjord sokn overført til Vefsn prestegjeld.

Ministerialbøker

825.A01 1704-1728 08 Hemnes og Mo. Ført kronologisk 1704-1728.

825.A02 1729-1748 08 Hemnes og Mo. Ført kronologisk 1729-1748, for Mo bare til 1740.

825.A03 1748-1751 02 Ført kronologisk 1748-1751.

825.A04 1752-1788 11 Hemnes og Mo. Ført kronologisk 1752-1788.

825.A05 1789-1806 08 Hemnes og Mo. Ført kronologisk 1789-1806. Egne avdelinger for Hemnes og Mo fra 1790. Alfabetisk register over fødte 1800.

825.A06 1807-1819 04 Hemnes og Mo. Ført kronologisk 1807-1819. Egne avd. for Hemnes og Mo.

825.A07 1820-1826 14 Hemnes og Mo. F Hemnes 1820-1826. F Mo 1820-1826. K Hemnes 1820- 1826. K Mo 1820-1825. V Hemnes 1820-1823. V Mo 1820-1826. D Hemnes 1820-1826. D Mo 1820-1826. Fl 1820.

825.A08 1826-1841 09 F 1826-1841. K/V/D 1827-1841. Fl 1827-1841. Vaks 1819-1833. Dr 1833-1841.

825.A09 1842-1863 12 F 1842-1860. K 1842-1858. V 1842-1862. D 1842-1863. Fl 1842-1859. Vaks 1844-1861. Dr 1842-1862. Opptegnelser 1842-1846.

825.A10 1861-1878 04 F 1861-1878.

825.A11 1859-1877 03 K 1859-1877.

825.A12 1863-1878 02 V 1863-1878.

825.A13 1864-1878 01 D 1864-1878.

825.A14 1860-1886 02 Fl 1860-1878 og 1884-1886. Dr 1863-1878.

825.A15 1878-1893 09 F 1878-1886. K 1878-1885. V 1878-1893. D 1878-1890. Df 1878-1909. Fl 1878-1886 (1874-). Innm 1895-1908. Utm 1889-1907. Dr 1878-1899.

825.A16 1886-1908 07 F 1887-1904. K 1886-1900. Utf 1886-1908.

825.A17 1890-1909 03 V 13.08.1893-19.12.1909. D 02.11.1890-30.12.1909. Innf 1900.

Klokkerbøker

825.C01 1841-1863 08 F 1841-1858. K 1841-1857. V/D 1841-1863. Fl 1841-1845.

825.C02 1858-1873 04 F 1858-1873.

825.C03 1858-1884 04 K 1858-1884.

825.C04 1863-1887 02 V 1863-1887.

825.C05 1863-1887 02 D 1863-1887.

825.C06 1873-1885 05 F 1873-1885.

825.C07 1903-1923 06 F 1903-1923.

825.C08 1907-1940 03 K 1935-1940. V 1908-1925. D 1907-1925.

825.C09 1923-1940 05 Dåp 22.7.1923-10.11.1940. Vigsel 1926-1940. Gravl. 1926-1940.

826 Korgen

Historikk; se 825 Hemnes. Ministerialbøker før 1865; se 825 Hemnes.

Ministerialbøker

826.A01 1865-1878 03 F/V/D 1865-1878. K 1872-1877. Fl 1865-1877. Dr 1865-1878.

826.A02 1878-1895 03 F 1878-1890. K 1878-1887. V 1878-1895. D 1878-1893. Df 1878-1908. Innf 1878-1900. Utf 1880-1904. Utm 1893-1905.

826.A03 1891-1911 04 Dåp 1891-1911. Vigsel 1896-1911. Gravl. 1894-1911.

Klokkerbøker

826.C01 1877-1886 03 F/V/D 1877-1886. K 1877-1879.

826.C02 1879-1914 01 D 1879-1896 (ikke fullstendig) og 1903-1914.

826.C03 1887-1896 03 F/V/D 1887-1896.

826.C04 1914-1917 01 F 1914-1917. D 1914.

827 Mo (Nord-Rana)

Mo ble utskilt fra Hemnes prestegjeld og gjort til eget soknekall ved kgl.res. 19.4.1843. Ved kgl.res. 12.8.1880 ble det tillatt å anlegge en gravplass på gården Nordre Nevernes. Ved kgl.res. 14.11.1891 ble det tillatt å bygge kapell på gården Nordre Nevernes i Dunderlandsdalen. Nevernes kapell slulle ifølge høyeste res. 19.6.1896 ha 13 gudstjenester årlig. Ved regj.res. 7.7.1922 ble prestegjeldets navn endret fra Mo til Nord-Rana, men navneendringen ser ikke ut til å ha blitt gjennomført, da Mo fortsatt ble brukt i Norges statskalender. Røssvoll kapell ble bygd i 1953. Ved kgl.res. 24.4.1964 ble Mo prestegjeld (Nord-Rana sokn) delt i tre sokn og prestegjeld under navn av Mo, Nord-Rana og Gruben. Grensen for Mo prestegjeld er beskrevet i resolusjonen;

"Grensen for Mo sokn og prestegjeld tar sitt utgangspunkt ved Ranaelvens utløp i Ranafjorden, følger Ranaelven til den møter Tverråa (Revelåga), går derfra etter Tverråa fram til Skarbekken og videre langs Skarbekken og grensedelet mellom gnr. 20 Mo og gnr. 23 Hammeren fram til høyde 516; derfra vinkler grenselinjen mot øst over høyde 562 og fram til høyde 748 hvorfra den vinkler mot sør til den møter Akerselven i grensen mellom statens eiendom gnr. 147 og eiendommen Storbjerkmoen gnr. 9; derfra følges delet mellom disse to eiendommer fram til grensen mellom Hemnes og Rana herreder, som følges videre fram til Ranafjorden."

Ministerialbøker før 1740 og 1752-1826; se 825 Hemnes.

Ministerialbøker

827.A01 1740-1751 04 Ført kronologisk 1740-1751.

827.A02 1826-1841 10 F/K/D 1826-1841. V 1827-1841. Fl 1826-1843. Vaks 1831-1838. Dr 1833-1841. Fortegnelse over uekte barn 1820-1840.

827.A03 1842-1852 08 F/K/V/D 1842-1852. Fl 1842-1852. Vaks 1845-1852. Dr 1842-1852. Opptegnelser bakerst i boka

827.A04 1853-1866 10 F 1853-1863. K 1853-1865. V/D 1853-1864. Fl 1853-1866. Vaks 1853-1862. Dr 1853-1866.

827.A05 1863-1883 06 F 1863-1883. MINI 827.A06 1865-1886 03 K 1865-1886.

827.A07 1864-1886 02 V 1864-1886.

827.A08 1864-1886 02 D 1864-1886.

827.A09 1862-1876 02 Vaks 1862-1876.

827.A10 1866-1886 02 Fl 1866-1886.

827.A12 1883-1903 09 F 1883-1903.

827.A13 1887-1905 10 K/V 1887-1903. D 1887-1905. Df 1887-1905. Innf 1891-1905. Utf 1887-1906 (-1913). Innm 1898-1905. Utm 1887-1906. Dr 1887-1905.

827.A14 1903-1912 06 Dåp 20.9.1903-29.12.1912. Fødte dissentere 1906-1908.

827.A15 1903-1912 06 Dødfødte 1906-1912. Konf 1904-1911. Vigsel 6.11.1903-1.12.1912. Gravl 13.1.1906-24.4.1912. Inn- og utfl. 1906-1912. Innmeldte 1906-1911. Utmeldte 1906-1912. Dagreg 1.1.1906-19.4.1912.

Klokkerbøker

827.C01 1820-1841 15 F/K/V/D 1820-1841.

827.C02 1842-1852 07 F/K/V/D 1842-1852. Fl 1842-1852. Vaks 1845-1852.

827.C03 1853-1865 08 F/D 1853-1863. K 1853-1865. V 1853-1864. Fl 1853-1864. Vaks 1853-1861.

827.C04 1864-1886 07 F 1864-1886.

827.C05 1865-1886 05 K 1865-1886.

827.C06 1864-1886 02 V 1864-1886.

827.C07 1863-1886 03 D 1863-1886.

827.C08 1864-1885 02 Fl 1864-1885.

827.C10 1887-1906 14 F 1887-1899. K 1887-1905. V 1887-1906. D 1887-1907. Df 1887-1895. Innf 1891-1905. Utf 1887-1895.

827.C11 1899-1912 06 F 1899-1912.

827.C12 1912-1930 07 F 1912-1930.

827.C13 1921-1930 05 K/V 1921-1930. D 1921-1931.

827.C17 1861-1870 02 Vaks 1861-1870.

830 Alstahaug

1589 hadde Alstahaug prestegjeld 6 kirker og 2 kapell som skulle betjenes av 4 prester. Alstahaug hovedkirke og Sandnes kirke skulle betjenes av en prest, Herøy og Tjøtta kirker av en, Nesna og Hemnes kirker og Dønna kapell av en, og en residerende kapellan betjente Dolstad kirke i Vefsn. Vevelstad kirke ble innviet av biskop Schønheyder 16.9.1796 til en annekskirke for sørdelen av Tjøtta fjerding.

Nesna og Rana (Hemnes) ble utskilt som egne prestegjeld i 1730-åra, Vefsn i 1767 og Tjøtta og Herøy i 1862. Ved reskriptet 6.3.1767, da Vefsn ble fradelt, ble det samtidig bestemt at Sandnes kapell, som var forfalt og var ubeleilig for menigheten, skulle nedlegges, og i stedet skulle det bygges kirke på Stamnes og opprettes et Stamnes sokn. Samtidig ble det bestemt at innbyggerne i Leirfjorden, som før hadde soknet til Vefsn, heretter skulle søke kirke i Tjøtta (Oppland, Navarskaft, Aunet, Vestvågen, Ukkelfora, Sørnes, Kvalnes, Åkvika og Jystad) eller Stamnes (Sund, Hellesvik, Fornes, Selvågan, Moen, Løkåsen, Simsøya, Tømmervik, Leland, Breiland, Nordnes, Tovåsen, Vatnet, Sommerset, Leira, Drogsåsen, Forsland, Forslandsdalen, Langforsen, Nyland, Valberg, Kvitingen, Tjærstad, Dagsvik, Ottingen, Laingen og Remnes).

Sørnes og Remnes på hver side av Vefsnfjorden ble grensegårder for Alstahaug prestegjeld, slik at området innenfor disse gårdene skulle utgjøre Vefsn prestegjeld. Oppsitterne på gårdene Åker, Åkerøya, Stavseng, Stavsengvågen, Våg, Skei og Bø, som før hadde søkt Herøy kirke, skulle heretter søke Dønna kirke i Nesna prestegjeld.

Det residerende kapellaniet i Alstahaug ble nedlagt ved kgl.res. 11.12.1861, samtidig som Stamnes ble gjort til hovedsokn. Ved kgl.res. 16.2.1881 ble det tillatt å rive den gamle hovedkirke i Stamnes sokn og oppføre en ny i stedet. Ved kgl.res. 18.9.1914 ble distriktet Leirfjord (gnr 40-80) skilt ut fra Stamnes sokn som et eget Leirfjord sokn.

Ved kgl.res. 19.3.1948 ble det bestemt at soknenavnet Stamnes fra 1.7.1948 skulle endres til Sandnessjøen. Ved kgl.res. 10.1.1964 ble Husvær og Barøy/Prestøy skolekretser overført til Herøy sokn og prestegjeld. Fra den tid departementet bestemte skulle det ifølge kgl.res. 30.6.1972 opprettes et res.kap.-embete i Alstahaug prestegjeld. Bardal kapelldistrikt ble overført fra Nesna i 1979.

Ministerialbøker

830.A01 1714-1737 04 Ført kronologisk 1714-1737.

830.A02 1737-1740 01 Ført kronologisk 1737-1740.

830.A03 1737-1767 10 Ført kronologisk 1737-1767 . Stamnes sokn 1737-1740. Kapellanens forretninger for hele prestegjeldet 1741-1767. Bak i boka alfabetisk fortegnelse over døpte av kapellanen 1737-1767.

830.A04 1737-1768 10 Ført kronologisk 1737-1768. Tjøtta sokn 1737-1740. Sokneprestens forretninger for hele prestegjeldet 1741-1768, 1763-1764 også kapellanens forretninger. K fra 1750. Bak i boka; alfabetisk fortegnelse over døpte 1737-1767.

830.A05 1768-1776 06 Alstahaug og Stamnes. Ført kronologisk 1768-1776. Alstahaug sokn 1768-1776, s 26-124. Alf. register over fødte, s 125-187. Stamnes sokn 1768-1776, s 314-521. Alf. register over fødte, s 189-313 og 698-733. Lysning for hele prestegjeldet 1799-1804.

830.A06 1773-1787 02 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1773-1787.

830.A07 1776-1800 14 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk for Alstahaug, Tjøtta, Herøy og Stamnes 1776-1800. Alfabetisk register over fødte og døde i de enkelte sokn bak i boka.

830.A08 1801-1819 10 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk for Alstahaug, Tjøtta, Herøy, Stamnes og Vevelstad 1801-1819. Alf. register over døde, fol 233-241b. Alf. register over fødte, fol 269b-283b).

830.A09 1820-1830 06 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1820-1830. Innf 1820-1829. Utf 1820-1831.

830.A10 1831-1865 12 Hele prestegjeldet. F 1831-1865. Bakerst i boka; alf. register over døpte 1831-1861.

830.A11 1831-1854 13 Hele prestegjeldet. K/V/D 1831-1854. Fl 1831-1854. Vaks 1831-1854. Dr 1831-1854.

830.A12 1855-1878 09 Hele prestegjeldet. K/V/D 1855-1878. Fl 1855-1878. Vaks 1855-1865. Dr 1855-1878.

830.A13 1866-1886 05 Hele prestegjeldet. F 1866-1886.

830.A14 1879-1896 08 Alstahaug og Stamnes. K/V/D 1879-1896. Df 1879-1896. Fl 1879-1896. Innm 1891-1894. Utm 1890-1894. Dr 1879-1892.

Klokkerbøker

830.C01 1820-1842 07 Alstahaug, Tjøtta og Vevelstad, 1841-1842 bare Alstahaug. F/V/D 1820-1842. K 1820-1841. Dr 1820-1842.

830.C02 1843-1865 04 F/K/V/D 1843-1865. Dr 1843-1865.

830.C03 1866-1881 04 F/K/V/D 1866-1881. Dr 1866-1881.

830.C04 1882-1895 04 F 1881-1895. K/V 1882-1894. D 1882-1895. Df 1886-1888. Dr 1882-1895.

830.C05 1895-1906 03 F/K/V/D 1895-1906. Df 1895-1905. Dr 1895-1907.

830.C06 1906-1925 05 F/V 1906-1924. K/ 1906-1925. Df 1907-1910. Dr 1906-1924.

830.C07 1891-1905 03 Alstahaug og Leirfjord, nærmest kladd til kirkebok. F Alstahaug 1891-1904. F Leirfjord 1891-1905. D Alstahaug 1891. D Leirfjord 1891 og 1895.

831 Stamnes (Sandnes/Sandnessjøen)

Historikk; se 830 Alstahaug. Ministerialbøker 1737-1896; se 830 Alstahaug.

Ministerialbøker

831.A01 1714-1737 04 Ført kronologisk 1714-1737.

831.A02 1886-1901 04 F 1886-1901.

Klokkerbøker

831.C01 1820-1850 06 F/V/D 1820-1850. K 1827 og 1838-1850. Dr 1820-1850.

831.C02 1851-1865 03 F/K/V/D 1851-1865. Dr 1851-1865.

831.C03 1866-1877 06 F/K/V/D 1866-1877. Fr 1866-1877.

831.C04 1878-1897 07 F 1878-1891. K/V 1878-1896. D 1878-1897. Df 1878-1895. Dr 1878-1898.

831.C05 1892-1909 03 F 1892-1909.

831.C06 1897-1936 07 K 1897-1936. V 1897-1934. D 1897-1935. Dr 1899-1913.

832 Leirfjord

Historikk; se 830 Alstahaug. Ministerialbøker, samt klokkerbøker før 1906; se 831 Stamnes. Klokkerbøker 1891-1905; se også 830 Alstahaug.

Klokkerbøker

832.C01 1906-1922 04 F 1906-1919. K 1906-1920. V/D 1906-1922. Df 1906-1909. Dr 1906-1912. KLOK 832.C02 1920-1932 05 F/K/V 1920-1931. D 1919-1932.

833 Bardal

Historikk; se 830 Alstahaug.

Klokkerbøker

833.C01 1906-1934 03 F/D 1906-1934. V 1907-1932. Df 1907-1921. Dr 1906-1934.

834 Herøy

Herøy var i 1589 et sokn under Alstahaug prestegjeld. Ved kgl. res. 11.12.1861 ble Herøy sokn utskilt fra Alstahaug som eget soknekall fra 1.5.1862. Samtidig ble gården Nord-Sandvær overført fra Tjøtta til Herøy og gårdene Tenna og Andøya fra Alstahaug til Herøy. Kgl.res. 22.5.1869 tillot å bygge en hjelpekirke for norddelen av Herøy prestegjeld på gården Nordvik. Hæstad kapell ble oppført etter kgl.res. 10.3.1911. Det skulle holdes 6 gudstjenester årlig i kapellet.

Ved kgl.res. 17.11.1916 ble Nordvik (gnr 21-53 og 56-59) skilt ut fra Herøy sokn som eget sokn. Nordvik sokn ble ved kgl.res. 18.5.1962 utskilt fra Herøy og Dønna sokn fra Nesna for sammen å utgjøre et nytt Dønna prestegjeld. Ved kgl.res. 10.1.1964 ble Husvær og Barøy/Prestøy skolekretser overført fra Alstahaug til Herøy prestegjeld.

Ministerialbøker 1741-1767; se 830 Alstahaug. Ministerialbøker 1768-1776; se Tjøtta 817.A02. Ministerialbøker 1776-1861; se 830 Alstahaug.

Ministerialbøker

834.A01 1714-1737 06 Ført kronologisk 1714-1737. Bakerst i boka; alf. register over fødte 1714-1723.

834.A02 1737-1740 01 Ført kronologisk 1737-1740.

834.A03 1862-1871 08 F/K/V/D 1862-1871. Fl 1862-1871. Vaks 1862-1867. Dr 1862-1871.

834.A04 1872-1878 07 F/K 1872-1877. V/D 1872-1878. Fl 1872-1877. Dr 1872-1878.

834.A05 1878-1892 12 F/K/V/D 1878-1892. Df 1878-1892.

834.A06 1892-1901 05 F/K/V 1893-1901. D 1892-1902. Df 1893-1901.

Klokkerbøker

834.C01 1820-1847 07 F/V/D 1820-1847. K 1820-1846. Dr 1820-1847. Side 666 har en innførsel vedk. konfirmant nr. 7 i 1832, s. 490.

834.C02 1848-1862 07 F/V/D 1848-1862. K 1849-1862. Dr 1848-1862.

834.C03 1862-1877 07 F/K/V/D 1862-1877. Dr 1862-1877.

834.C04 1877-1892 11 F/D 1878-1892. K/V 1877-1892. Df 1878-1881.

834.C05 1893-1901 04 F/K/V/D 1893-1901.

834.C06 1902-1918 07 F/K/V 1902-1918. D 1902-1919. Df 1902-1915.

834.C07 1919-1939 08 Dåp 1919-1939. Konf. 1919-1939. Vigsel 1919-8.7.1939. Gravl. 1919-1939.

835 Dønna

Dønna hørte i 1589 til Alstahaug prestegjeld med kapell på Dønnes. Nesna og Dønna ble utskilt fra Alstahaug som Nesna prestegjeld i 1730-åra. Ved kgl.res. 18.5.1962 ble Dønna sokn utskilt fra Nesna prestegjeld og Nordvik sokn fra Herøy prestegjeld for sammen å utgjøre et nytt Dønna prestegjeld.

Ministerialbøker før 1855; se 838 Nesna.

Ministerialbøker

835.A01 1855-1865 05 F/V/D 1855-1865. K 1855-1864. Fl 1855-1865. Vaks 1855-1863. Dr 1855-1865.

835.A02 1865-1880 05 F/K/V/D 1865-1880. Fl 1863-1880. Vaks 1866-1867. Dr 1865-1880.

835.A03I 1881-1910 07 F 1881-1910. K 1881-1909. Df 1880-1910.

835.A03II 1881-1910 05 V/D 1881-1910. BV 1895-1897. Innf 1881 (1873)-1910. Utf 1881-1910. Innm 1890-1904. Utm 1888-1902. Dr 1881-1910.

Klokkerbøker

835.C01 1820-1828 02 F/K/V/D 1820-1828.

835.C02 1842-1865 04 F/V 1842-1865. K/D 1842-1864.

835.C03 1865-1877 04 F 1865-1877. K/V 1865-1876. D 1865-1875.

835.C04 1880-1905 06 F 1880-1905. K 1880-1881 og 1902-1904. V 1881-1890 og 1902-1905. D 1880 og 1902-1905. Df 1880-1905.

835.C05 1906-1939 12 F/V/D 1906-1939. K 1906-1938. Df 1906-1934. Dr 1906-1908.

836 Nordvik

Historikk; se 834 Herøy. Ministerialbøker; se 834 Herøy.

Klokkerbøker

836.C01 1892-1900 02 F/V/D 1892-1900. Df 1892-1896.

836.C02 1901-1917 03 F 1901-1917. V 1901-1915. D 1901-1916.

838 Nesna

Nesna var i 1589 et sokn i Alstahaug prestegjeld. I 1730-åra ble Nesna med Dønna skilt ut fra Alstahaug som eget prestegjeld. Delingen ble stadfestet i reskript 12.12.1738, og prestegjeldet ble kalt Nesna eller "Ytre Ranen".

Ved kgl.res. 19.11.1824 ble det bestemt at gårdene Våg, Skei, Åker, Bø, Stavseng, Åkerøya og Stavsengvika skulle tilhøre Nesna tinglag og Dønna sokn. Gårdene hadde før tilhørt Alstahaug tinglag og dels Herøy, dels Dønna sokn. Det ble tillatt å anlegge en hjelpekirkegård for Dønna sokn på gården Dønnes ved kgl.res. 13.3.1882. Ved kgl.res. 10.6.1887 ble det tillatt å bygge kapell på Bardal der det skulle holdes 4 gudstjenester årlig, etter kgl.res. 2.5.1903 6 gudstjenester årlig. Det ble tillatt å vigsle et bedehus oppført på Husby i Dønna sokn til kirkelige forretninger ved kgl.res. 16.1.1905. Husby kapell skulle ha minst 4 gudstjenester årlig, og kapellet fikk eget kirketilsyn.

Ved kgl.res. 18.10.1918 ble borgerleiet Bardal overført fra Hemnes sokn og prestegjeld til Nesna sokn. Ved kgl.res. 18.5.1962 ble Dønna sokn utskilt fra Nesna prestegjeld og Nordvik sokn fra Herøy prestegjeld for sammen å utgjøre et nytt Dønna prestegjeld. Bardal kapelldistrikt ble overført til Alstahaug prestegjeld i 1979.

Ministerialbøker

838.A01 1704-1737 08 Nesna og Dønna. Ført kronologisk 1704-1737.

838.A02 1738-1769 11 Nesna og Dønna. Ført kronologisk 1738-1769. K fra 1747.

838.A03 1770-1791 06 Nesna og Dønna. Ført kronologisk 1770-1791.

838.A04 1791-1820 05 Nesna og Dønna. Ført kronologisk 1791-1820. Vaks 1827. Opptegnelser om dødfødte barn 1802-1806. Opptegnelser om prester m.m., s 371.

838.A05 1820-1828 06 Nesna og Dønna, egne avd. F/K/V/D 1820-1828. Fl 1820-1828. Opptegnelser om visitas bakerst i boka.

838.A06 1829-1839 09 Nesna og Dønna. F/K/V/D 1829-1839. Fl 1829-1839. Vaks 1829-1836. Dr 1829-1840.

838.A07 1840-1854 18 Nesna og Dønna. F/K/V/D 1840-1854. Fl 1840-1854. Vaks 1841-1853. Dr 1840-1854.

838.A08 1855-1865 10 Nesna og Dønna. F/V/D 1855-1865. K 1855-1863. Fl 1855-1865. Vaks 1855-1864. Dr 1855-1865.

838.A09 1864-1880 08 F/V/D 1865-1880. K 1864-1879. Fl 1865-1879. Vaks 1865-1867. Dr 1865-1880.

838.A10 1880-1910 13 Dåp 18.1.1880-27.6.1910. Fødte dissentere 1898-1907 (fol 231-232). Dødfødte 1880-1910. Konf 1880-1909.

838.A11 1880-1910 10 Vigsel 4.1.1880-25.8.1910. Borgerlig vigsel 1895-1909 (fol 100). Gravl 14.1.1880-14.10.1910. Døde dissentere 1896-1909 (fol 212-213). Innflyttede 1880-1909. Utflyttede 1880-1910. Innmeldte 1891-1910. Utmeldte 1889-1909. Dagregister 1.2.1880-25.8.1910.

Klokkerbøker

838.C01 1820-1828 03 F/V/D 1820-1838. K 1821-1828 (s 463-470 revet ut).

838.C02 1842-1861 08 F/K/V/D 1842-1861.

838.C03 1861-1893 18 F/D 1861-1893. K 1862-1892. V 1862-1893.

838.C04 1864-1880 01 Begravede på Sjona hjelpekirkegård 1864-1880.

838.C05 1880-1902 01 Begravede på Sjona hjelpekirkegård 1880-1902.

838.C06 1893-1910 10 F/K/V 1893-1909. D 1893-1910. Df 1893-1899. Dr 1893-1909 (hele prestegjeldet).

838.C07 1910-1928 11 F/K/V 1910-1928. D 1910-1923. Dr 1910-1922 (hele prestegjeldet).

839 Lurøy

Lurøy var i 1589 et sokn i Rødøy prestegjeld med kirke på Lurøy og kapell på Træna. Ved reskript 13.3.1767 ble Lurøy og Træna utskilt fra Rødøy og gjort til eget prestegjeld, men ved reskript 1.6.1774 ble Lurøy prestegjeld igjen slått sammen med Rødøy prestegjeld, og det ble opprettet et residerende kapellani i Rødøy prestegjeld. Lurøy og Træna ble atter eget prestegjeld ved kgl.res. 14.12.1822. Det residerende kapellaniet i Rødøy ble samtidig nedlagt. Lurøy kirkes bygselledige gård Indre Onøya ble utlagt til prestegård.

Ved kgl.res. 29.4.1833 ble gården Selvær overført fra Rødøy til Træna sokn. Ved kgl.res. 15.12.1877 ble det tillatt å opprette en hjelpekirkegård for Træna sokn på Rødskjærholmens grunn. Ved kgl.res. 16.2.1909 ble det pålagt soknepresten å møte to ganger årlig på Sanna hjelpekirkegård i Træna sokn for å forrette jordfesting.

Ministerialbøker før 1767; se 841 Rødøy. Ministerialbøker 1820-1825; se også 841 Rødøy.

Ministerialbøker

839.A01 1767-1824 07 Lurøy og Træna. Lurøy sokn; Ført kronologisk 1767-1819, K fra 1781. Utdrag fra Rødøy 841-A04; F/V/D 1820-1824 m/tillegg 1822-1823. K 1820-1824. Utdrag av foran innførte forretninger 1774-1819. Træna sokn; Ført kronologisk 1768-1819, K fra 1782. Utdrag av Rødøy 841.A04; F/V/D 1820-1824. K 1820-1822. Utdrag av foran innførte forretninger 1774-1819. Statistikk bak i boka.

839.A02 1825-1862 11 Lurøy og Træna. F/K 1825-1862.

839.A03 1825-1862 13 Lurøy og Træna. V/D 1825-1862. Fl 1826-1862. Vaks 1826-1861. Dr 1825-1862. Opptegnelser.

839.A04 1863-1879 07 F/K/V/D 1863-1879. Fl 1863-1879. Vaks 1864-1867. Dr 1863-1879.

839.A05 1880-1902 13 F/K/V/D 1880-1902. Df 1880-1902. Fl 1880-1902. Utm 1891-1901. Dr 1880-1902 (hele prestegjeldet).

839.A06 1903-1922 14 F/K/V/D 1903-1922. Df 1903-1921. F diss 1910-1917. BV 1912-1921. D diss 1909-1920. Innf 1903-1919. Utf 1903-1922. Innm 1908-1928. Utm 1903-1920. Dr 1903-1922.

Klokkerbøker

839.C01 1820-1840 04 F/K/V/D 1820-1840. Fl.

839.C02 1841-1873 10 F 1841.-1873. K 1842-1873. V 1841-1867. D 1841-1874.

839.C03 1892-1917 12 Dåp 1892-1917. Konf. 1892-1917. Vigsel 1892-1917. Gravl. 1892-1917.

840 Træna

Historikk; se 839 Lurøy. Ministerialbøker før 1767 og 1820-1824; se 841 Rødøy. Ministerialbøker 1767-1862; se 839 Lurøy.

Ministerialbøker

840.A01 1863-1887 03 F/K/V 1863-1886. D 1863-1887. Fl 1863-1886. Vaks 1864. Dr 1863-1885.

840.A02 1887-1909 04 F/K/V/D 1887-1909. Df 1888-1909. Innf 1887-1903. Utf 1887-1909. Innm 1901. Utm 1896-1907. Dr 1887-1898.

Klokkerbøker

840.C01 1820-1873 06 F/K/V/D 1820-1873. Fl. Opptegnelser bak i boka.

840.C02 1874-1900 06 F/K/V 1874-1900. D 1874-1901.

840.C03 1901-1933 05 F/V/D 1901-1932. K 1901-1933.

841 Rødøy

I 1589 hadde Rødøy prestegjeld 3 kirker og 1 korshus betjent av 2 prester. Rødøy hovedkirke og Meløy anneks skulle betjenes av den ene, og Lurøy kirke og Træna korshus av den andre. Lurøy og Træna ble utskilt som eget prestegjeld ved reskript 13.3.1767, men man fant ordningen uhensiktsmessig, så prestegjeldene ble slått sammen ved reskript 1.6.1774, samtidig som det ble opprettet et residerende kapellani i Rødøy prestegjeld. Lurøy og Træna ble igjen fradelt som eget prestegjeld ved kgl.res. 14.12.1822, samtidig som det residerende kapellaniet ble nedlagt. Ved kgl.res. 29.4.1833 ble gården Solvær overført fra Rødøy til Træna sokn i Lurøy prestegjeld.

Ved kgl.res. 3.5.1884 ble det tillatt å oppføre ny hovedkirke i Rødøy på prestegårdens grunn ("Flaten"), og det skulle anlegges gravplass der. Ved kgl.res. 27.9.1902 ble Meløy sokn utskilt som eget prestegjeld fra 1.1.1903. Ved kgl.res. 31.12.1910 ble det tillatt å bygge et kapell i Sørfjorden for sørdelen av Rødøy prestegjeld. Der skulle det holdes 10 gudstjenester årlig. Ved kgl.res. 22.11. 1911 ble det pålagt soknepresten å møte en gang årlig på hjelpekirkegården i Tjongsfjorden for å forrette jordfesting. Tjongsfjord kapell ble tatt i bruk i 1962.

Ministerialbøker

841.A01 1739-1750 05 Rødøy, Meløy, Lurøy og Træna. F 1739-1750. Forl 1739-1750. V 1739-1748. D 1739-1742. OS 1739-1748. Dr 1739-1750.

841.A02 1758-1776 06 Rødøy, Meløy, Lurøy og Træna. Ført kronologisk. Alle sokn 1758-1759. Rødøy 1760-1776. Meløy 1760-1776. Lurøy 1760-1767. Træna 1760-1 766.

841.A03 1777-1819 06 Rødøy og Meløy. Ført kronologisk 1777-1819.

841.A04 1820-1825 05 Rødøy, Meløy, Lurøy og Træna. Rødøy; F 1820-1825. K 1820-1823. V/D 1820-1824. Meløy; F/K/D 1820-1824. V 1820-1825. Lurøy; F/K/V/D 1820-1825. Træna; F/V/D 1820-1824. K 1820. Fl.

841.A05 1824-1863 05 Rødøy og Meløy. Lysn 1824-1863. Også Lurøy og Træna 1824-1829.

841.A06 1825-1844 08 Rødøy og Meløy. F/K 1825-1844.

841.A07 1825-1844 08 Rødøy og Meløy. V/D 1825-1844. Fl 1825-1844. Vaks 1824-1844. Dr 1825-1844. Om visitaser 1826-1827. Opptegnelser ved sokneprest Wilhelm Blücher Ingier i 1832 vedk. prestegjeldet, kirkene, prestegården og enkesetet.

841.A08 1845-1859 05 Rødøy og Meløy. F 1845-1859.

841.A09 1845-1862 10 Rødøy og Meløy. K/V/D 1845-1862. Fl 1845-1862. Vaks 1845-1862. Dr 1845-1862.

841.A10 1860-1877 05 Rødøy og Meløy. F 1860-1877.

841.A11 1863-1877 08 Rødøy og Meløy. K/V/D 1863-1877. Fl 1863-1877. Vaks 1863-1868. Dr 1863-1877.

841.A12 1878-1901 04 F 1878-1889. Df 1878-1889. K 1878-1901.

841.A13 1878-1902 05 V 1878-1901. D 1878-1902. Fl 1878-1901 (1876-). Innm 1892-1901. Utm 1891-1901. Dr 1878-1901.

841.A14 1890-1901 02 F 1890-1901. F diss 1891-1917, fol 98-99. Df 1890-1901. Df diss 1892, fol 105.

841.A15 1902-1910 07 Dåp 12.01.1902-02.10.1910. Fødte dissentere 1902-1910 (fol. 64-65). Dødf. 1902-1910. Konf. 1902-1910. Vigsel 30.04.1902-30.12.1910. Borgerlig vigde 1902-1909 (fol. 148). Gravl. 02.02.1902-21.11.1910. Døde dissentere 1906 (fol. 172). Innfl. 1902-1910. Utfl. 1902-1909. Innmeldte 1902-1910. Utmeldte 1902-1917. Dagreg.

Klokkerbøker

841.C01 1820-1832 07 Rødøy og Meløy. F/V/D 1820-1830. K 1820-1825. Bak i boka en avdeling med dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse ført om hverandre ca. 1830-1832.

841.C02 1833-1855 06 Ført kronologisk 1833-1841. F/K/V/D 1841-1855.

841.C03 1856-1876 07 F/K/V/D 1856-1876.

841.C04 1877-1897 10 F/K/V 1877-1896. D 1877-1897. Dr 1886-1889.

841.C05 1897-1923 10 F/K/V/D 1897-1923.

841.C06 1924-1942 08 Dåp 1924-1942. Konf. 1924-1942. Vigsel 1924-1942. Gravl. 1924-1942. Innmeldte 1928-1940. Utmeldte 1926-1939.

843 Meløy

Meløy var i 1589 et sokn i Rødøy prestegjeld. Ved kgl.res. 27.9.1902 ble Meløy sokn med virkning fra 1.1.1903 utskilt fra Rødøy som eget prestegjeld. Ved kgl.res. 17.6.1909 ble Fore bedehus tillatt vigslet som kapell for befolkningen i Nordbygda. Fore kapell skulle ha 8 gudstjenester årlig. Glomfjord kapell ble oppført i 1957, Halsa kapell i 1960.

Ministerialbøker før 1878 og klokkerbøker før 1833; se 841 Rødøy.

Ministerialbøker

843.A01 1878-1907 06 F 1878-1889. K 1878-1907. Df 1878-1889. F diss 1884-1887.

843.A02 1878-1908 08 V/D 1878-1908. D diss 1886-1906. Innf 1878-1907. Utf 1878-1908. Innm/Utm 1878-1908. Dr 1878-1908.

843.A03 1889-1907 05 F 1889-1907. F diss 1893-1907. Df 1888-1907.

843.A04 1907-1925 03 Kirkebok for Meløy frimenighet: Fødte 1907-1921. Dødf. 1908-1916. Vigsel 1907-1925. Gravl. 1908-1925. Innmeldte 1910-1925.

Klokkerbøker

843.C01 1833-1853 14 Ført kronologisk 1833-1842 (NB! ved vigsler er oppgitt brudeparets foreldre.) F/V/D 1842-1853. K 1842-1852. Dr 1839-1845. Regnskapsutdrag.

843.C02 1853-1873 07 F 1853-1859. K/V 1853-1871. D 1853-1873.

843.C03 1860-1884 09 F 1860-1884.

843.C04 1872-1887 06 K 1872-1883. V 1872-1887. D 1874-1887.

843.C05 1884-1909 11 F 1884-1909.

843.C06 1884-1908 05 K 1884-1908.

843.C07 1888-1907 04 V/D 1888-1907.

843.C08 1908-1924 10 F/K/V/D 1908-1924. Dr 1908-1915.

843.C09 1925-1941 08 Meløy og Fore. Dåp 1925-1941. Konf. 1925-1941. Vigsel 1925-1941. Gravl. 1925-1941. På siste blad, opplysninger om kirkesangeren.

846 Beiarn

Beiarn var inntil 1856 anneks til Gildeskål. Ved kgl.res. 3.3.1856 ble Beiarn utskilt fra Gildeskål som eget prestegjeld. Høyforsslett kirkegård ble innviet 11.1.1916. Høyforsmoen kapell ble bygd i 1960.

Ministerialbøker 1805-1837; se 805 Gildeskål.

Ministerialbøker

846.A01 1748-1804 04 F 1748-1804. Fra 1770 også K/Forl/V, fra 1782 også D (fol 1-40, 51-79b, 90-109).De døde anført i slutten av hvert år 1784-1789. K 1748-1756 (fol 120-121b), 1769 (fol 123b), 1777 og 1794-1798 (fol 86b- 87b). Forl/V 1748-1769, fol 80-86. D 1749-1781 (fol 40b-44).

846.A02 1837-1872 13 F/D 1837-1872. K/V 1837-1871. Fl 1837-1872. Vaks 1837-1867. Dr 1837-1871.

846.A03 1872-1886 06 F/K/V/D 1872-1886. Fl 1873-1886. Dr 1872-1886.

846.A04 1887-1901 08 F/K/V/D 1887-1901. Df 1887-1901. V diss 1897-1899, fol 155. Fl 1887-1901. Innm 1897. Utm 1896-1899. Dr 1887-1901.

Klokkerbøker

846.C01 1821-1841 07 F 1821-1841. K/V 1821-1840. D 1822-1841. Innf 1818-1826. Utf 1825. Regnskap for Beiarn kirkes inntekter og utgifter.

846.C02 1841-1871 09 F/K/V/D 1841-1871. Fl 1841-1871. Vaks 1863-1867. Dr 1841-1863.

846.C03 1872-1887 07 F/K/V/D 1872-1887. Fl 1872-1887.

846.C04 1887-1901 05 F/K/V/D 1887-1901. Df 1887-1901. Fl 1887-1901. Innm 1897. Utm 1896-1899.

846.C05 1902-1916 07 F/K/V/D 1902-1916. Df 1905-1916. Innf 1903-1909. Utf 1902-1914. Innm 1910-1915. Utm 1904-1915.

846.C06 1917-1936 08 Dåp 1917-7.6.1936. Dødf. 1917-1934. Konf. 1917-1935. Vigsel 1917-31.5.1936. Gravl. 1917-2.6.1936. Innfl. 1918-1935. Utfl. 1918-1926. Innmeldte 1930. Utmeldte 1918-1933.

847 Saltdal

I 1589 var det ikke kirke i Saltdal som var en del av Salten prestegjeld. Kirke ble bygd ca 1656. Ved reskript 8.6.1770 ble de residerende kapellaniene i Bodø prestegjeld, Rørstad, Skjerstad og Saltdal, gjort om til pastorat. Grensen mellom Fauske og Saltdal prestegjeld ble bestemt ved regjeringsres. 27.5.1910 (se Fauske). Ved kgl.res. 27.8.1937 ble det tillatt å bygge kapell for Øvre Saltdal på Jotbakken i Storallmenningen.

Ministerialbok 1717-1735 mangler.

Ministerialbøker

847.A01 1708-1717 03 Ført kronologisk 1708-1717.

847.A02 1735-1749 06 Ført kronologisk 1735-1749.

847.A03 1749-1770 03 F, introduksjon og kommunikanter 1749-1770, fol 1-49b og 71-85. K 1750-1770, fol 50-53. Forl/V 1749-1770, fol 54-59b 68-70b og 85. Bakerst i boka en forlovelse 1782. D 1749-1770, fol 60-65b og 89-91. Tavlepenger 1750-1770, fol 66. OS 1756-1768, fol 67. Opptegnelser 1782-1783.

847.A04 1770-1818 06 Ført kronologisk 1770-1818. De første sidene skadet.

847.A05 1818-1841 06 F/K/V/D 1818-1841. Fl 1824?-1841.

847.A06 1842-1871 08 F/K 1842-1871.

847.A07 1842-1871 08 V/D 1842-1871. Fl 1842-1871. Vaks 1842-1867. Dr 1842-1871.

847.A08 1872-1886 12 F/K/V/D 1872-1886. Fl 1872-1886. Dr 1872-1886.

847.A09 1887-1901 09 F/K/V/D 1887-1901. Df 1887-1901. Fl 1887-1901. Utm 1893-1910. Dr 1887-1902.

Klokkerbøker

847.C01 1786-1791 02 Ført kronologisk 1786-1791. Flere sider mangler.

847.C02 1793-1807 04 Ført kronologisk 1793-1807.

847.C03 1808-1820 04 Ført kronologisk 1808-1820. Vaks 1810.

847.C04 1821-1853 07 F 1821-1841. K/D 1821-1853. V 1821-1852. Innf 1824?-1837. Utf 1825?-1839.

847.C05 1842-1853 01 F 1842-1853. Kommunikanter 1842-1870.

847.C06 1854-1870 05 F/K/V/D 1854-1870. Vaks 1854-1867. Dr 1854-1870.

847.C07 1870-1888 06 F/V/D 1870-1888. K 1871-1888. Dr 1870-1888.

847.C10 1889-1907 09 Dåp 13.01.1889-29.12.1907. Dødf. 1889-1894. Konf. 1889-1907. Vigsel 09.04.1889-29.12.1907. Gravl. 06.01.1889-01.12.1907.

849 Fauske

Fauske ble utskilt fra Skjerstad som eget prestegjeld fra 1.4.1902 ved kgl.res. 3.1.1902, og Valnesfjorden (gnr 43-78 i Skjerstad) ble eget sokn og overført til det nye Fauske prestegjeld. Til det var bygd kirke i Valnesfjorden, skulle de kirkelige handlingene utføres i Fauske kirke.

Ved kgl.res. 28.10.1899 var det blitt tillatt å bygge et kapell i Sulitjelma. Kapellet fikk eget kirketilsyn ved kgl.res. 2.3.1901. Kirke for Valnesfjorden sokn ble tillatt bygd på Kvitberget under gården Haug ved kgl.res. 4.6.1904. Øynes, gnr 43 i Valnesfjorden sokn ble ved kgl.res. 17.9.1904 fra 1.1.1905 overført til Fauske hovedsokn.

Ved regjeringsres. 27.5.1910 ble grensen mellom Fauske og Saltdal prestegjeld bestemt å skulle gå etter følgende linje; "Fra riksrøs nr. 237 vestover til høieste punkt av Kjerrtoppen (1259 m.), derfra vest-nord-vest til høieste punkt av den paa rektangelkartbladet "L 13 Saltdalen" avlagte høide (589 m.) ved Kjelvandets sydvestlige ende, videre nordvest til den ved kaptein Oscar Munthes grænseopgangs-forretning 11-15 august 1903 paa en høide (901 m.) syd for Aviloncokka opsatte røs, merket VII/S, og derfra videre mot Skjerstadfjorden efter den ved nævnte grænseopgangs-forretning avmerkede og paa rektangelkartbladet "L 13 Saltdalen" avlagte linje frem til Skjerstadfjorden."

Ministerialbøker før 1879 og klokkerbøker 1833-1877; se 852 Skjerstad.

Ministerialbøker

849.A01 1879-1889 05 F/K/V/D 1879-1889. Df 1879-1889. Innf 1879-1890. Utf 1879-1885.

849.A02 1890-1897 08 F/K/V/D 1890-1897. F diss 1896, fol 139. Df 1890-1897. BV 1890-1897, fol 209-210. Innf 1891-1896. Innm 1893-1896. Utm 1890-1897.

849.A08 1898-1910 12 Dåp 01.01.1898-26.12.1910. Dødfødte 1898-1910. Konf. 1898-1910. Vigsel 01.01.1898-29.11.1910. Gravl. 02.01.1898-16.12.1910. Døde dissentere 1907. Innflyttede 1899 (1891)-1908. Utflyttede 1901-1910. Innmeldte 1898-1910. Utmeldte 1899-1908.

850 Sulitjelma

Historikk; se 849 Fauske.

Ministerialbøker

850.A01 1899-1909 06 F 1899-1909. K/V/D 1900-1909. Df 1902-1909. BV 1900-1909. D diss 1903. Innf 1901-1907 (1894-). Utf 1902-1907 (1901-). Innm 1899-1902. Utm 1900-1909.

850.A02 1910-1920 05 F/V/D 1910-1920. K 1910-1914. Df 1910-1917. BV 1910-1916. D diss 1903-1915. Innf 1910-1915 (1901-). Utf 1911-1914. Innm/Utm 1910-1915.

Kirkebøker ført av residerende kapellan

850.B01 1902-1915 08 Dåp 17.08.1902-14.09.1913. Dødfødte 1902-1915. Konf. 1903-1915. Vigsel 18.09.1903-15.12.1915. Vigde dissentere 1908-1914. Gravl. 26.08.1902-19.12.1915. Døde dissentere 1903-1915. Innflyttede 1902-1915. Utflyttede 1911-1916. Innmeldte 1909-1915. Utmeldte 1910-1915.

Klokkerbøker

850.C01 1915-1941 04 Konf. 1915-1941.

850.C02 1921-1941 07 Dåp 1921-1941. Vigsel 1921-1941. Gravl. 1921-1941.

851 Valnesfjord

Historikk: se 849 Fauske og 852 Skjerstad. Før 1902: se 849 Fauske. Før 1879: se 852 Skjerstad.

Klokkerbøker

851.C01 1902-1924 08 Dåp 6.10.1901-1924. Dødf. 1922-1924. Konf. 1902-1924. Vigsel 1902-1924. Borgerlig vigsel 1902. Gravl. 1.12.1901-1924.

852 Skjerstad

I 1589 var Skjerstad et sokn under Salten prestegjeld. Etter Erlandsen omfattet Skjerstad inntil 1650 også Saltdal. Ved reskript 8.6.1770 ble de residerende kapellaniene under Bodø (Salten) prestegjeld, Rørstad, Skjerstad og Saltdalen gjort om til pastorat. Ved kgl.res. 25.1.1866 ble det tillatt å anlegge en kirkegård for Fauskeidets og Vassbygdas distrikter på gården Vestre Fauske, og det skulle bygges kirke der.

Ved kgl.res. 15.6.1878 ble Skjerstad prestegjeld fra 1.1.1879 delt i to sokn, Skjerstad hovedsokn og Fauske anneks. Kapellkirken på Vestre Fauske ble soknekirke for Fauske. Fauske sokn ble sammen med det nyopprettede Valnesfjorden sokn (gnr 43-78) utskilt som eget prestegjeld fra 1.4.1902 ved kgl.res. 3.1.1902. Samtidig ble det residerende kapellaniet i Skjerstad som var opprettet ved kgl. res. 27.5.1899, nedlagt. Ved kgl.res. 2.5.1912 ble det tillatt å bygge et kapell på Misvær for befolkningen omkring indre del av Misværfjorden. Misvær kapell skulle bygges ved hjelpekirkegården som var anlagt i 1899. Kapellet skulle ha 15 gudstjenester årlig.

Ministerialbøker

852.A01 1672-1678 04 Ført kronologisk 1672-1678.

852.A02 1690-1699 06 Ført kronologisk 1690-1699.

852.A03 1725-1748 04 Ført kronologisk 1725-1748.

852.A04 1747-1767 05 Ført kronologisk 1747-1767.

852.A05 1761-1820 09 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1761-1820. K fra 1768. Fol 273b-275 har gjenpart av innberetning om dødfødte barn 1809-1818.

852.A06 1820-1833 07 Hele prestegjeldet. F/V/D 1820-1833. K 1821-1833. Fl 1821-1833.

852.A07 1833-1849 09 Hele prestegjeldet.F 1833-1848. K 1834-1848. V 1834-1849. D 1833-1849. Fl 1834-1848. Vaks 1833-1848. Dr 1833-1848.

852.A08 1849-1865 13 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1849-1865. Fl 1849-1865. Vaks 1849-1865. Dr 1849-1865.

852.A09 1866-1877 10 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1866-1877. Vaks 1866. Fl 1866-1877. Dr 1866-1877.

852.A10 1878-1894 11 F/V/D 1878-1894. K 1878-1893. Df 1879-1893. Innf 1878-1893 (1864-). Utf 1878-1889 (1869-). Dr 1878-1889.

852.A11 1894-1917 13 Dåp 1894-23.09.1917. Dødf. 1896-1916. Konf. 1894-1917. Vigsel 1894-18.09.1917. Gravl. 1894-07.10.1917. Innfl. 1894-1913. Utfl. 1901-1917. Innm. 1901-1915. Utm. 1896-1916.

Klokkerbøker

852.C01 1833-1837 03 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1833-1837. Bak i boka liste over de som har gitt lys til kirken i julen.

852.C02 1837-1841 03 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1837-1841. Bak i boka liste over de som har gitt lys til kirken i julen.

852.C03 1840-1855 06 Hele prestegjeldet. F/V/D 1840-1855. K 1851-1855. Dr 1840-1855.

852.C04 1856-1877 12 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1856-1877. Dr 1856-1857.

852.C05 1878-1894 09 F/K/V/D 1878-1894. Df 1879-1894.

852.C06 1895-1902 05 F/K/V/D 1895-1902.

852.C07 1902-1916 03 F 1902-1916. K 1904-1905. V 1903-1908. D 1903-1904.

852.C08 1916-1934 06 Dåp 3.9.1916-1934. Konf. 1919-1934. Vigsel 1919-1934. Gravl. 1919-1934.

853 Folda (Rørstad)

I 1589 var Folda et sokn under Salten prestegjeld med kirke på Rørstad, betjent av en residerende kapellan, som også gjorde tjeneste ved Kjerringøy korshus. Ved reskript 8.6.1770 ble Folda eget soknekall, etter tidligere å ha vært Rørstad kapellani under Bodø (Salten) prestegjeld. Ved kgl.res.3.11.1880 ble det tillatt å bygge to nye kirker i prestegjeldet, en for Sørfold på gården Røsvik og en for Nordfold på eller nær gården Nordfold.

Når kirkene var ferdige, skulle det tidligere Rørstad hovedsokn deles i Sørfold hovedsokn og Nordfold anneks. Sørfold sokn skulle bestå av gårdene under nytt matr.nr. 44-116, 119-121 og 134-135, og Nordfold sokn skulle omfatte matr.nr. 3-43. Matr.nr. 122, Eidet, ble overført fra Rørstad hovedsokn til Kjerringøy sokn, mens det senere skulle treffes bestemmelse om matr.nr. 1 og 2, Vettøya og Brænsund (se nedenfor). Ved kgl.res. 5.1.1883 ble det tillatt å bygge ny kirke for Kjerringøy sokn og å ta ned den gamle så snart den nye var innviet.

Ved kgl.res. 24.9.1883 ble gårdene Vettøya og Brænsund overført fra Rørstad hovedsokn i Folda prestegjeld til Kjerringøy anneks fra 1.1.1884. Kjerringøy sokn ble utskilt som eget prestegjeld fra 1.1.1887 ved kgl.res. 31.12.1886. Ved kgl.res. 22.8.1888 ble det tillatt å bruke Rørstad gamle kirke i Sørfold hovedsokn som kapellkirke for den ytre del av hovedsoknet. Der skulle det holdes gudstjeneste 6 ganger årlig i månedene mai-oktober. Av de alminnelige søndagsgudstjenester skulle hver tredje holdes i Nordfold anneks.

Ved kgl.res. 21.10.1893 ble gårdene Movik fra 1.1.1894 overført fra Nordfold til Sørfold sokn. Ved kgl.res. 7.10.1910 ble det pålagt soknepresten i samband med gudstjeneste i Rørstad kapell å møte 2 ganger årlig på kirkegården på Strømstranda nær kapellet for å forrette jordfesting. Grensen mellom Hamarøy og Nordfold sokn er beskrevet i kgl.res.16.2.1933. Ved brev fra Kirke- og undervisningsdepartementet 27.6.1977 ble Nordfold sokn i Folda overført til Steigen prestegjeld. Overføringen ble iverksatt fra 15.8.1978. Prestegjeldsnavnet Folda ble endret til Sørfold.

Ministerialbøker

853.A01 1664-1688 04 Hele prestegjeldet. Ministerielle opptegnelser av Niels Slangendorph som personell kapellan til Nærøy prestegjeld 1660-1664. Ministerielle opptegnelser av ham som residerende pastor til Folda 1664-1687. Opptegnelser ved andre prester under hans sykdom og etter hans død fram til 1688. Bakerst i boka alfabetisk register over døpte og vigde i Folda prestegjeld.

853.A02 1688-1697 03 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1688-1697. Bakerst i boka alfabetisk register over døpte og vigde.

853.A03 1697-1715 04 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1697-1715. Alfabetisk register over døpte og vigde.

853.A04 1715-1745 05 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1715-1745. Alfabetisk register over døpte og vigde

853.A05 1745-1791 09 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1745-1791. Opptegnelser om fattigpenger og kirkene m.m. Alfabetisk register over døpte.

853.A06 1791-1820 05 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1791-1802. F/K/V/D 1802-1820. Bak i boka fortegnelse over vigde 1791-1801. Dr 1802-1820, fol 87-90b. Alfabetisk register over døpte, fol 160-170. Alfabetisk register over døde, fol 171-). Opptegnelser om fattigpenger m.m.

853.A07 1821-1836 06 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1821-1836. Df 1833-1835. Fl 1821-1836. Kirketjeneste og kommunikanter 1825-1826, fol 343.

853.A08 1836-1856 12 Hele prestegjeldet. F/V/D 1836-1856. K 1837-1856. Fl 1837-1856. Vaks 1836-1856. Dr 1836-1856. Opptegnelser med bl.a. series pastorum.

853.A09 1857-1870 10 Hele prestegjeldet. F/V/D 1857-1870. K 1857-1869. Fl 1857-1870. Vaks 1857-1866. Dr 1857-1870.

853.A10 1870-1881 08 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1870-1881. Fl 1870-1881. Dr 1870-1881.

853.A11 1881-1900 08 Ført som ministerialbok for Folda prestegjeld 1881-1883. I årene 1884-1889 bare for forretninger i Rørstad kirke. Fra 30.9.1894, da Rørstad kirke ble nedlagt som sokn, er forretningene innført i denne boka også å finne i ministerialbøkene for hhv. Sørfold og Nordfold sokn. Denne boka ble tatt i bruk som klokkerbok for Sørfold sokn fra 1892. Ført som ministerialbok; F/V/D 1881-1889. K 1882-1889. Innf 1882-1887. Utf 1881-1889. Dr 1881- 1889. Ført som klokkerbok for Sørfold; F/V/D 1892-1900. K 1892. Innf 1891. Utf 1892-1893. Dr 1892-1899.

Klokkerbøker

853.C01 1821-1859 09 Rørstad, 1821-1834 også Kjerringøy. F 1821-1834 og 1845-1859. K 1821-1834 og 1845-1858. V 1821-1834 og 1845-1859. D 1821-1834 og 1845-1859. Innf 1821-1825 og 1845-1852. Utf 1821-1826.

853.C02 1836-1845 03 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1836-1845.

853.C03 1860-1877 08 F/V/D 1860-1877. K 1859-1877. Dr 1871-1877.

853.C04 1878-1889 05 F/V/D 1878-1889. K 1878-1888. Df 1880-1886. Dr 1878-1889.

Sjeleregister

1749 01 Fra Salten prostiarkiv; pk. 2, brev 1643-1749.

854 Sørfold

Historikk; se 853 Folda (Rørstad). Ministerialbøker før 1881; se 853 Folda (Rørstad). Klokkerbok 1892-1900; se Folda (Rørstad) 853.A11. Sjeleregister 1749; se 853 Folda (Rørstad).

Ministerialbøker

854.A01 1881-1891 06 Folda prestegjeld til 1884. F/V/D 1881-1891. K 1882-1891. Df 1882-1891. Innf 1882-1891. Utf 1881-1891. Dr 1883-1891.

854.A02 1892-1909 11 Dåp 02.01.1892-31.10.1909. Dødf. 1892-1909. Konf. 1892-1909. Vigsel 05.01.1892-29.12.1909. Gravl. 02.01.1892-22.12.1909. Innfl. 1891-1907. Utfl. 1892-1909. Innmeldte 1901-1907. Utmeldte 1894-1908. Dagreg. 01.01.1892-17.10.1903.

Klokkerbøker

854.C01 1883-1891 05 F/V/D 1883-1891. K 1884-1891. Df 1884-1891. Innf 1884-1891. Utf 1885-1891. Dr 1883-1891.

854.C02 1901-1912 07 F/K/V/D 1901-1912. Df 1901-1903. Innm 1901-1907. Utm 1901-1906.

854.C03 1913-1926 09 F/V/D 1913-1926. K 1913-1925. Df 1913-1925. Utf 1913-1925. Innm 1919. Utm 1913-1916.

854.C04 1926-1940 09 Dåp 29.8.1926-1940. Konf. 1926-1940. Vigsel 26.8.1926-1940. Gravl. 2.9.1926-1940. Utfl. 1926. Innmeldte 1926-1927. Utmeldte 1928-1939.

855 Steigen

I 1589 hadde Steigen prestegjeld 3 kirker og 2 prester. Soknepresten skulle betjene Steigen hovedkirke og Leines kirke, mens det var en residerende kapellan i Hamarøy. Hopehavet med Hamarøy ble vel avviklet som følge av reskriptet 1.4.1740 om at kapellanier som lå langt fra dem de var benefisert, skulle være egne pastorat, men det er usikkert når Hamarøy ble eget prestegjeld. Et reskript av 9.6.1809 omtaler Hamarøy som et residerende pastorat som ved vakanse i Steigen skulle få tilbake tienden som tidligere var tillagt embetet.

Ved kgl.res.10.10.1826 ble gårdene Holkestad, Skotsfjord, Kvandal med Fjell, Kvalnes og Kvandalsmo overført fra Ledingen (Leiranger) til Steigen hovedsokn. Ved kgl.res. 3.7.1909 ble inndelingsnavnet Ledingen endret til Leiranger. Mens ny kirke for Leiranger sokn var under oppførelse ble det ved kgl.res.17.6.1909 tillatt å bruke skolelokalet på Leiranger kirkested til kirkelige forretninger. Tillatelse til å oppføre ny kirke for Leiranger sokn på den nedbrente kirkes tomt ble gitt ved kgl.res. 3.11.1910. Ved kgl.res.27.6.1910 ble soknepresten pålagt å møte 4 ganger årlig på hjelpekirkegården på Frumoen i hovedsoknet for å forrette jordfesting. Bogen kapell ble tillatt vigslet ved kgl.res. 16.7.1926. Kapellet skulle ha 8 gudstjenester årlig.

Ved brev fra Kirke- og undervisningsdepartementet 27.6.1977 ble Nordfold sokn i Folda prestegjeld overført til Steigen prestegjeld. Overføringen ble iverksatt fra 15.8.1978.

Ministerialbok 1728-1747 mangler.

Ministerialbøker

855.A01 1686-1712 06 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1668-1712. En del sider mangler.

855.A02 1713-1727 06 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1713-1727. Denne og forrige bok har fortløpende paginering.

855.A03 1748-1776 04 Hele prestegjeldet. F/Forl/V/D 1748-1776. K 1748-1775. Kirkegangskvinner 1748-1776. OS 1748-1776. Dr 1748-1776. Fattigpenger 1767-1775. Opptegnelser.

855.A04 1776-1813 07 Hele prestegjeldet. F 1776-1799 (alfabetisk register over døpte, fol 311-320). K 1776-1808. Forl 1776-1809. V 1776-1813. D 1776-1799. Kirkegangskvinner 1776-1800. OS 1776-1797. Dr 1776-1799. Kommunikanter. Utdeling av fattigpenger.

855.A05 1800-1820 04 Hele prestegjeldet. F 1800-1820, samt noen få 1832. K 1811-1820. V 1814-1820. D 1800-1814. Dr 1800-1834.

855.A06 1821-1835 07 Hele prestegjeldet. F 1821-1833. K/V/D 1821-1835. Innf 1823?-1836. Utf 1828-1835.

855.A07 1834-1852 15 Hele prestegjeldet. F 1834-1852. K 1836-1851. V/D 1836-1852. Fl 1836-1852. Vaks 1833-1852 (1813-). Dr 1834-1852.

855.A08 1852-1864 10 Hele prestegjeldet. F 1853-1863. K 1852-1862. V 1852-1863. D 1853-1864. Fl 1853-1863. Vaks 1853-1863. Dr 1853-1864.

855.A09 1864-1874 09 Hele prestegjeldet. F/V/D 1864-1874. K 1864-1872. Fl 1864-1874. Vaks 1864-1867. Dr 1864-1874.

855.A10 1875-1886 08 F/V/D 1875-1886. K 1873-1886. Fl 1875-1886. Dr 1875-1886.

855.A11 1887-1905 09 F/K/V/D 1887-1905. Df 1888-1905. Innf 1890-1905. Utf 1887-1905. Innm 1896-1904. Utm 1903-1904. Dr 1887-1902.

855.A12 1903-1914 01 Hele prestegjeldet. Dr 1903-1914.

Klokkerbøker

855.C01 1821-1838 05 F 1821-1836. K 1821-1828. V 1821-1829. D 1821-1838. Innf.

855.C02 1836-1850 04 F/K/V/D 1836-1850.

855.C03 1851-1864 05 F/K/V/D 1851-1864. Vaks 1851-1864.

855.C04 1865-1878 07 F/K/V/D 1865-1878. Fl 1865-1878. Vaks 1865-1867.

855.C05 1879-1894 07 F/K/V/D 1879-1894. Innf 1879-1891. Utf 1879-1893.

855.C06 1917-1934 08 Dåp 1917-1934. Dødf. 1917-1926. Konf. 1917-1934. Vigsel 1917-1934. Gravl. 1917-1934. Døde dissentere 1932. Utfl. Innmeldte 1933. Utmeldte 1918-1932.

857 Leiranger (Ledingen)

Historikk; se 855 Steigen. Ministerialbøker før 1875; se 855 Steigen.

Ministerialbøker

857.A01 1875-1889 05 F/K/V/D 1875-1889. Fl 1875-1889. Dr 1875-1889.

Klokkerbøker

857.C01 1821-1852 05 F/V/D 1821-1852. K 1821-1851. Fl.

857.C02 1852-1879 08 F 1852-1879. K/V/D 1852-1878. Vaks 1852-1866.

857.C03 1879-1908 08 F 1879-1905. K/V 1879-1908. D 1879-1907. Innf 1879-1882. Utf 1879-1892.

857.C04 1906-1916 03 F 1906-1909. K 1909-1915. V 1909-1917. D 1908-1917. Df 1907-1908.

858 Nordfold

Historikk; se 853 Folda, 855 Steigen og 859 Hamarøy.

Ministerialbøker

858.A01 1884-1902 06 F/V/D 1884-1902. K 1885-1901. Df 1885-1901. BV 1900. Innf 1884-1900. Utf 1885-1902. Innm 1901. Utm 1899. Dr 1884-1902.

Klokkerbøker

858.C01 1884-1904 07 F/V/D 1884-1904. K 1885-1903. Df 1885-1904. BV 1900. Innf 1884-1903. Utf 1885-1901. Utm 1899. Dr 1884-1900.

858.C02 1904-1940 11 F/K 1904-1940. V/D 1905-1940. Df 1905-1937. Innf 1919. Utf 1921-1926. Innm 1920-1928. Utm 1917-1929.

859 Hamarøy

Hamarøy var i 1589 et residerende kapellani under Steigen prestegjeld. Hamarøy ble ifølge Erlandsen utskilt som eget prestegjeld ved reskript 9.6.1809. Dette reskriptet har ingen slik bestemmelse, men sier at Hamarøy residerende pastorat ved den nåværende vakanse i Steigen soknekall må få tilbake de tiendeinntektene som lå til Steigen, men som før hadde ligget til Hamarøy. Hamarøy var vel et av de kapellanier som ble egne pastorat eller soknekall som følge av reskriptet 1.4.1740.

Ved kgl.res. 28.10.1882 ble det bestemt å rive Hamarøy gamle kirke og bygge en ny kirke med 700 sitteplasser. Til ny kirketomt og til utvidelse av kirkegården skulle det avgis ca 20 ar fra prestegården. Ved kgl.res. 19.9.1885 ble det tillatt å flytte Hamarøy gamle kirke til gården Karlsøy som et kapell for Sagfjorden. I Sagfjord kapell skulle det holdes 7 gudstjenester årlig, og det skulle anlegges gravplass ved kapellet. Ved kgl.res. 11.1.1909 ble det årlige gudstjenestetallet for Sagfjorden kapell økt til 12. Grensen mellom Hamarøy og Nordfold sokn er beskrevet i kgl.res.16.2.1933. Tømmerneset kapell ble oppført i 1952.

Ministerialbøker

859.A00 1708-1738 11 Består av flere løse legg. Flere sider mangler, mange blad er skadet.

859.A01 1766-1821 06 F/K/D 1766-1820. Forl/V 1766-1821. Df 1806-1813. Introduksjon. OS. Dr 1766-1821. Fattigkasseregnskap.

859.A02 1821-1839 06 F/K/V/D 1821-1839. Innf 1821-1835.

859.A03 1840-1848 07 F/V/D 1840-1848. K 1840-1847. Fl 1840-1848. Vaks 1840-1848. Dr 1840-1848. Series pastorum. Opptegnelser ang. prestegården.

859.A04 1849-1862 10 F/K/V/D 1849-1862. Fl 1849-1862. Vaks 1849-1862. Dr 1849-1862.

859.A05 1863-1877 08 F/K/V/D 1863-1877. Fl 1863-1877. Vaks 1863-1877. Dr 1863-1877.

859.A06 1878-1889 11 F 1877-1889. K/V/D 1878-1889. Df 1878-1889. Fl 1878-1889. Dr 1878-1889.

859.A07 1890-1899 09 F/K/V/D 1890-1899. Df 1891-1899. Innf 1897-1899. Utf 1890-1896. Utm 1896-1899. Dr 1890-1899.

859.A08 1900-1912 11 F/K/V/D 1900-1912. F diss 1900-1912, fol 125-126. Df 1902-1912. D diss 1901, fol 310. Innf 1899-1912. Utf 1900-1912. Innm 1903. Utm 1899-1911. Dr 1900-1912.

Klokkerbøker

859.C01 1821-1839 05 F/D 1821-1828 og 1838-1839. V 1821-1828 og 1838. K 1821-1835. Fl.

859.C02 1843-1854 06 F/V/D 1843-1854. K 1843-1853. Fl 1843-1854. Vaks 1843-1853. Dr 1843-1854.

859.C03 1854-1873 08 F 1854-1873. K/V/D 1854-1872. Fl 1854-1865. Vaks 1854-1865. Dr 1854-1866.

859.C04 1873-1886 07 F/K/V 1873-1886. D 1873-1887.

859.C05 1887-1898 08 F/K/V/D 1887-1898. Df 1887-1898. Innf 1886-1894. Utf 1886-1891.

859.C06 1899-1909 08 F/K/V/D 1899-1909. Df 1899-1906.

859.C07 1910-1925 08 F/V/D 190-1924. K 1910-1925. Df 1910-1920.

861 Tysfjord

Tysfjord sokn ble ved kgl.res. 16.2.1867 utskilt fra Lødingen som eget prestegjeld. Ved kgl.res. 14.11.1857 var Tysfjord blitt eget sokn. Det var gitt tillatelse til å bygge kirke i Tysfjord 9.2.1601. Kgl.res. 18.5.1877 ga handelsmann Nicolai Norman lov å anlegge et privat gravsted for seg og sin familie på Korsnes. Ved kgl.res. 10.7.1879 ble det tillatt at hjelpekirkegården for den ytre del av Tysfjorden som if¢lge kgl.res. 23.10.1875 skulle anlegges på Mellombogen, i stedet skulle anlegges på Korsnes.

Ved kgl.res. 20.11.1886 ble det tillatt å bygge ny kirke for Tysfjord prestegjeld og flytte den gamle kirken til handelsstedet Korsnes for å bruke den som kapell. Ved Korsnes kapell skulle det if¢lge kgl.res. 4.5.1901 holdes 16 gudstjenester årlig.

Ministerialbøker før 1864; se 872 Lødingen.

Ministerialbøker

861.A01 1854-1863 02 Avskrift av Lødingen kirkebok. F/K 1854-1863.

861.A02 1864-1878 07 F/K/V/D 1864-1878. Fl 1864-1878. Dr 1864-1879.

861.A03 1879-1889 06 F/D 1879-1889. K/V 1879-1888. Df 1879-1888. Innf 1885-1888. Utf 1881-1889. Utm 1888. Dr 1879-1889.

861.A04 1889-1903 06 F 1889-1903. K 1889-1902.

861.A05 1889-1903 04 V/D 1889-1903. Innf 1889-1902. Utf 1889-1903. Utm 1894-1901. Dr 1889-1903.

Klokkerbøker

861.C01 1879-1887 05 F/K/V 1879-1886. D 1879-1887. Df 1879-1886. Innf 1879-1886. Utf 1881-1889. Dr 1879-1887.

861.C02 1887-1903 09 F/V 1887-1903. K/D 1887-1902. Df 1887-1903. Innf 1887-1902. Utf 1887-1903. Utm 1888-1901. Dr 1887-1903.

861.C03 1903-1919 11 F/D 1903-1919. K 1904-1917. V 1903-1917. Df 1904-1915. Innf 1904-1917. Utf 1903-1915. Innm 1904-1915. Utm 1907-1917. Dr 1903-1917.

861.C04 1917-1928 06 F 1919-1927. K 1917-1928. V 1917-1926. D 1919-1928. Df 1918-1921. Innf 1920. Innm 1918-1923. Utm 1919-1927.

861.C05 1926-1939 07 Dåp 1928-1938. Konf. 1929-1937. Vigsel 16.10.1926-29.8.1936. Gravl. 1929-5.6.1939. Utmeldte 1925-1936.

861.C06 1936-1942 01 Vigsel 6.9.1936-23.5.1942.

862 Korsnes

Historikk; se 861 Tysfjord. Klokkerbøker; se også 861 Tysfjord.

Klokkerbøker

862.C01 1898-1965 01 D 1898-1965. Kun perioden 1898-1922 er filmet.

863 Ofoten (Evenes)

I 1589 var Ofoten et residerende kapellani under Lødingen prestegjeld med Evenes som kapellangård. Ifølge Erlandsen ble Ofoten et selvstendig soknekall i 1781 med Evenes som hovedsokn og Ankenes som anneks.

Ved kgl.res. 3.5.1879 ble det tillatt å anlegge en hjelpekirkegård for oppsitterne rundt Skjomen i Ankenes sokn på Mellomelvegårds grunn. Ved høyeste res. 29.1.1884 fikk oppsitterne ved Harjangsfjorden og i Harjangsmarken i Ankenes sokn anlegge en hjelpekirkegård på Bjerkviks grunn.

Ved kgl.res. 26.11.1887 ble det overlatt Tromsø biskop med departementets godkjenning å anordne særskilt geistlig betjening for arbeiderne ved den norske del av jernbaneanlegget Ofoten-Luleå. Utgiftene skulle dekkes av jernbanekompaniet. I brev 7.8.1888 meddelte biskopen at den geistlige betjening av arbeiderne ved jernbaneanlegget var overlatt Lutherstiftelsen.

Ved høyeste res. 9.8.1889 ble det tillatt å anlegge en gravplass på gården Ballangen for befolkningen omkring Ballangsfjorden og den tilgrensende Ballangsmark i Evenes hovedsokn. Ved kgl.res. 30.1.1892 ble det tillatt å bygge et kapell med ca 180 sitteplasser for Skjomen på gården Elvegårds grunn i Ankenes sokn. Ved kgl.res. 21.12.1903 ble kjøpstaden Narvik fradelt Ankenes sokn som eget sokn fra 1.1.1904, og det skulle bygges kirke for Narvik. Samtidig ble det opprettet et residerende kapellani i Ofoten prestegjeld. Ved kgl.res. 29.7.1911 ble det pålagt soknepresten i Ofoten å forrette jordpåkastelse 1 gang årlig på Tjelle hjelpekirkegård i Ofoten hovedsokn.

Den delen av Evenes herred og sokn i Ofoten prestegjeld som lå i Tromsø amt, ble ved kgl.res. 6.10.1911 fra 1.1.1912 overf¢rt til Trondenes herred og sokn i Trondenes prestegjeld. Grensen mellom Evenes sokn og Lødingen sokn ble ved kgl.res. 16.2.1923 regulert med virkning fra 1.7.1923 (nærmere beskrivelse i Lovt. II 1923;59). Ved kgl.res. 19.5.1923 ble det tillatt å vigsle en kirkebygning oppført på gården Ballangen til bruk for oppsitterne på sørsida av Ofotfjorden i Evenes hovedsokn (gnr 32-72), og fra 1.1.1924 gikk dette området over til et eget Ballangen sokn.

Narvik kjøpstad ble ved kgl.res. 28.6.1929 utskilt som eget prestegjeld fra 1.7.1929. Det residerende kapellaniet i Ofoten ble samtidig nedlagt. Ved kgl.res. 14.4.1939 ble grensen mellom Ankenes sokn og Lavangen i Troms fastsatt. Den begynner - regnet fra øst - på toppen av Snetind 1387 m.o.h. og går herfra i ben linje mot vest-sørvest til toppen av Rivtind 1458 m.o.h., og derfra i samme retning mot Norges geografiske oppmålings varde i det trigenometriske punkt på Læigastind til vasskillet på rygge vest for Græsvannet, hvor grensen mot Gratangen treffes.

Bjørnefjell sportskapell ble bygd i 1952, Bjerkvik kapell i 1955, Kjeldebotn kapell i 1956 og Bogen kapell i 1963. Ved kgl.res. 5.9.1963 ble Ballangen sokn skilt ut fra Ofoten prestegjeld som eget prestegjeld. Samtidig ble kallskapellaniet i Ofoten nedlagt. Ved kgl.res. 24.11.1972 ble Tjeldsund (Hol) sokn i Lødingen prestegjeld overført til Ofoten prestegjeld. Samtidig ble Ankenes sokn utskilt fra Ofoten som eget prestegjeld, og Ofoten residerende kapellani ble overført til Ankenes prestegjeld.

Ministerialbøker

863.A01 1699-1711 04 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1699-1703 og 1706-1711.

863.A02 1714-1732 07 Ført kronologisk 1714-1726 og 1727-1732. Det ser ut til å være ført en egen kirkebok for Ankenes, som må være gått tapt.

863.A03 1748-1764 03 Hele prestegjeldet. F/Forl 1748-1764. K 1748-1762. V/D 1748-1763. OS 1748-1764. Fattigpenger. Forhør ang. barnefødsel i dølgsmål.

863.A04 1765-1794 05 Hele prestegjeldet. F/Forl/D 1765-1793. V 1765-1794. Dr 1770-1793. OS 1765-1791. Fattigpenger.

863.A05 1794-1821 03 Hele prestegjeldet. F/V/D 1794-1820. K 1794-1821. Forl 1794-1796. Vaks 1813-1825. Dr 1794-1822. Kollektpenger til tukthuset og slavekassen. Opptegnelser om visitaser.

863.A06 1821-1851 09 Hele prestegjeldet. F/V/D 1821-1851. K 1821-1850. Innf 1821-1850. Fortegnelse over utleverte attester.

863.A07 1851-1860 10 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1851-1860. Fl 1851-1860. Vaks 1851-1860. Dr 1851-1860.

863.A08 1861-1871 16 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1861-1871. Fl 1861-1871. Vaks 1861-1867. Dr 1861-1871.

863.A09 1872-1886 09 F/K/V/D hele prestegjeldet til 1879, bare for Evenes etter 1879. F/V/D 1872-1886. K 1872-1885. Fl 1872-1886. Dr 1872-1886.

863.A10 1886-1897 09 F/K 1886-1896. V/D 1886-1897. F diss 1896, fol 118. Df 1886-1897. V diss 1891-1894. Innf 1874-1904. Utf 1886-1907 (1872-). Innm 1892. Utm 1891-1898 (-1935). Dr 1886-1898.

863.A11 1897-1906 10 Dåp 1897-1905. Fødte dissentere 1898-1899. Dødfødte 1897-1907. Konf. 1897-1905. Vigsel 1897-1906. Gravl. 1898-5.1.1907. Innfl. 1897-1922. Utfl. 1898-1900. Innmeldte 1898-1922. Utmeldte 1900-1925. Dagreg. 1.1.1898-25.2.1917.

Klokkerbøker

863.C01 1821-1858 06 F/D 1821-1830 og 1844-1858. K/V 1821-1830 og 1844-1857.

863.C02 1858-1877 08 F/K/V 1858-1876. D 1858-1877.

863.C03 1877-1885 07 F/K/V 1877-1885. D 1877-1884.

863.C04 1886-1897 09 F/K/V/D 1886-1897. Df 1886-1897. Innf 1886-1888. Utf 1886-1892. Dr 1886.

863.C05 1898-1907 08 F/D 1898-1907. K 1898-1905. V 1898-1906. Df 1898-1907.

863.C06 1907-1921 08 F 1907-1921.

Sjeleregister

1749 01 Fra Salten prostiarkiv; pk. 2, brev 1643-1749.

865 Tjeldsund (Hol)

Historikk; se 863 Ofoten (Evenes) og 872 Lødingen. Ministerialbøker før 1864; se 872 Lødingen.

Ministerialbøker

865.A01 1864-1884 06 F/K/V/D 1864-1884. Fl 1864-1884. Vaks 1865-1867. Dr 1864-1884.

865.A02 1885-1896 04 F/K/V/D 1885-1896. Df 1885-1896. BV 1890, fol 112. Innf 1884-1895. Utf 1885-1899. Utm 1896-1903. Dr 1885-1896.

Klokkerbøker

865.C01 1840-1866 05 F/K/D 1840-1866. V 1840-1865. Fl 1840-1866. Vaks 1839 og 1850-1866. Dr 1840-1866.

865.C02 1866-1884 06 F/V/D 1866-1884. K 1867-1884. Fl 1867-1882. Vaks 1867. Dr 1866-1884.

865.C03 1885-1901 04 F 1885-1901. K 1885-1899. V 1885-1896. D 1885-1899. BV 1890. Innf 1886-1890.

865.C04 1901-1917 04 F 1901-1916. K 1901-1910. V/D 1901-1917. Df 1901-1910. Innf 1904. Utf 1914-1915. Utm 1913.

866 Ankenes

Ved kgl.res. 24.11.1972 ble Ankenes sokn utskilt fra Ofoten prestegjeld som eget prestegjeld, og Ofoten residerende kapellani ble overført til Ankenes prestegjeld.

Ministerialbøker før 1879; se 863 Ofoten (Evenes). Sjeleregister 1749; se 863 Ofoten (Evenes).

Ministerialbøker

866.A01 1879-1893 07 F/K/D 1879-1893. V 1879-1894. Df 1880-1894. Innf 1880-1886. Utf 1880-1897. Utm 1892-1933. Dr 1879-1891.

866.A02 1894-1906 08 Dåp 1.1.1894-21.7.1901. Fødte dissentere 1891-1899. Dødfødte 1894-1908. Konf. 1894-1905. Vigsel 7.1.1894-7.7.1901. Borgerlig vigde 1895-1902. Gravlagte 1894-1905. Innflyttede 1898-1905. Utflyttede 1895-1904. Innmeldte 1898-1903. Utmeldte 1894-1908. Dagreg. 1.1.1894-29.9.1901.

866.A03 1902-1926 03 Gravlagte 1902-1926.

866.A04 1901-1917 07 Dåp 21.07.1901-19.08.1917. Dødfødte 1908-1916 (løst legg). Fødte dissentere 1902-1913 (fol. 203).

Klokkerbøker

866.C01 1886-1899 04 F 1886-1899.

866.C02 1900-1905 03 F 1900-1905.

866.C03 1905-1924 04 F 1905-1924.

866.C04 1905-1915 02 K 1905-1915.

866.C08 1900-1949 02 Gravlagte på Håkvik kirkegård.

867 Skjomen

Historikk; se 863 Ofoten (Evenes).

Klokkerbøker

867.C01 1904-1952 02 F 1904-1952. Dr 1905-1930. Kun perioden 1904-1922 er filmet.

867.C03 1885-1928 01 Gravlagte på Elvegård kirkegård.

868 Bjerkvik (Harjangen)

Historikk; se 863 Ofoten (Evenes).

Klokkerbøker

868.C01 1914-1925 02 F 1914-1925. Dr 1914-1925.

869 Ballangen

Historikk: se 863 Ofoten. Ministerialbøker: se 863 Ofoten.

Klokkerbøker

869.C01 1923-1939 06 Dåp 1.6.1923-26.12.1939. Konf. 1924-1939. Dagreg. 6.6.1923-5.12.1937 og 24.5.1947-30.3.1949.

871 Narvik

Narvik sokn ble utskilt fra Ofoten prestegjeld som eget prestegjeld ved kgl.res. 28.6.1929. Det var tillatt bygd kirke med 800 sitteplasser på Stormyra i Narvik ved kgl.res. 26.10.1923.

Ministerialbøker; se også 866 Ankenes.

Ministerialbøker

871.A02 1902-1925 04 Innf 1902-1925. Utf 1904-1925. Innm/Utm 1904-1925. Dr 1907-1911.

871.A03 1909-1914 02 K 1909-1914.

871.A05 1915-1922 02 K 1915-1922.

871.A10 1902-1910 08 F 1902-1910. F diss 1902-1910. Df 1902-1917.

Klokkerbøker

871.C01 1902-1909 05 F 1902-1909.

872 Lødingen

1589 skulle 3 prester betjene 4 kirker og 2 korshus i Lødingen prestegjeld. Soknepresten skulle betjene Lødingen hovedkirke og Hol (Tjeldsund) korshus, det var en residerende kapellan ved Ofoten kirke, og kirkene i Vågan, Skrova og Gimsøy ble betjent av en annen residerende kapellan. Ifølge Erlandsen ble Vågan eget prestegjeld i 1735 og Ofoten i 1781.

Det var gitt tillatelse til å bygge kirke i Tysfjord 9.2.1601. Ved kgl.res. 14.11.1857 var Tysfjord blitt eget sokn, og ved kgl.res. 16.1.1867 ble Tysfjord skilt ut som eget prestegjeld. Det ble tillatt å bygge Vestbygd kapell og opprette hjelpekirkegård på gården Våge ved kgl.res. 22.2.1883. Kapellet skulle ha 6-8 gudstjenester årlig. Inntil kgl.res. 23.9.1908 ble Tjeldsund sokn kalt Hol anneks. Grensen mellom Lødingen sokn og Evenes sokn og mellom Lødingen sokn og Tysfjord sokn ble ved kgl.res. 16.2.1923 regulert med virkning fra 1.7.1923 (se nærmere grenesbeskrivelse i Lovt. II 1923;59 60). Ved kgl.res. 24.11.1972 ble Tjeldsund (Hol) sokn overført til Ofoten prestegjeld.

Ministerialbøker

872.A01 1691-1697 03 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1691-1697. Kommunikantlister.

872.A02 1714-1747 04 Hele prestegjeldet. Forl/V 1714-1747.

872.A03 1734-1764 11 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1734-1764. Bak i boka; K 1744-1764.

872.A04 1765-1787 09 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1765-1787. Bak i boka; K 1765-1784.

872.A05 1775-1786 03 Hele prestegjeldet. Før kronologisk 1775-1786.

872.A06 1787-1829 05 Hele prestegjeldet. F/K 1787-1818. Forl 1787-1799. V 1787-1791. V 1791-1799 (avskrift). V 1799-1815. D 1787-1791 (avskrift). D 1791-1829. Innf 1833-1839, fol 368b. Utf 1833-1839, fol 365b og 370. Designasjon over prestegårdens inventar.

872.A07 1815-1840 04 Hele prestegjeldet. F/K 1818-1839. V 1791-1799 og 1815-1839. D 1787-1791 og 1829-1840. Fattigpenger 1841-1845, fol 295b.

872.A08 1840-1863 19 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1840-1863. Fl 1840-1863. Vaks 1840-1863. Dr 1840-1863.

872.A09 1864-1884 10 F/V/D 1864-1884. K 1864-1883. Fl 1864-1884. Vaks 1865-1867. Dr 1864-1884.

872.A10 1884-1896 06 F/K/V 1884-1896. D 1884-1897 D diss 1890, fol 250. Innf 1884-1893. Utf 1884-1894. Innm 1894-1896. Utm 1893-1896. Dr 1884-1896.

872.A11 1897-1913 11 Dåp 17.1.1897-28.11.1913. Dødfødte 1897-1913. Konf 1897-1909. Vigsel 26..5.1897-30.12.1913. Borgerlig vigsel 1912-1913. Gravl 5.1.1897-30.12.1913. Innflyttede 1900-1908. Utflyttede 1897-1913. Imm,eldte 1900-1903. Utmeldte 1898-1930. Dagreg 1.1.1897-10.4.1914.

Klokkerbøker

872.C01 1840-1851 06 F/K/V 1840-1851. D 1840-1852. Fl 1840-1851. Vaks 1840-1851. Dr 1840-1851.

872.C02 1852-1879 13 F/K/V/D 1852-1879. Fl 1852-1875. Vaks 1852-1863. Dr 1852-1873.

872.C03 1880-1897 07 F/K/V/D 1880-1897. Df 1880-1883.

872.C04 1898-1919 10 F/K 1898-1919. V/D 1898-1920. Df 1897-1914.

872.C05 1920-1938 10 Dåp 1920-1938. Konf. 1920-1932. Vigsel 1920-1932. Gravl. 1920-1938.

872.C06 1932-1942 04 Konf. 1932-1942. Vigsel 1933-2.9.1939.

874 Vågan

I 1589 var Vågan sammen med Skrova og Gimsøy et residerende kapellani under Lødingen prestegjeld. Kirken på Skrova ble revet i 1713. Ifølge Erlandsen ble Vågan et eget soknekall i 1735, og ved reskript 14.1.1791 ble Vågan prestegjeld overf¢rt fra Salten til Lofoten og Vesterålen prosti.

Ved kgl.res. 22.4.1852 ble det bevilget midler fra Nordlandske kirke- og skolefond til bygging av et bedehus i Henningsvær. Ved kgl.res. 18.6.1895 ble det tillatt å oppføre en ny kirke med minst 1000 sitteplasser for Vågan hovedsokn på prestegårdens grunn.

Gimsøy sokn ble ved kgl.res. 3.9.1898 utskilt som eget prestegjeld fra 1.1.1899. Soknepresten skulle ifølge kgl.res. 29.3.1906 møte to ganger årlig på hjelpekirkegården som var tillatt anlagt på Kvalvika under gården Helle i Austnesfjorden for å forrette jordfesting. Svolvær ladested fikk egen føring av kirkebok og fødselsregister ved kgl.res. 1.2.1922. Ved kgl.res. 5.1.1934 ble det tillatt å bygge kirke i Svolvær ladested. Vågan prestegjeld ble delt ved kgl.res. 18.9.1936 i Vågan og Svolvær sokn.

Ved kgl.res. 27.9.1946 ble ladestedet Svolvær utskilt fra Vågan som eget prestegjeld med virkning fra 1.7.1946. Digermulen kapell ble bygd i 1951. Ved kgl.res. 14.5.1969 ble Gimsøy, Vågan og Svolvær prestegjeld regulert slik at de områdene i Vågan kommune som ligger vest for en linje trukket mellom Kjellbergbukta og Festvågaksla, danner Vågan prestegjeld, mens områdene øst for linjen danner Svolvær prestegjeld. Gimsøy sokneprestembete ble nedlagt.

Ministerialbøkene før 1866 gikk tapt da prestegården brant 05.12.1873. Tidsrommet 1843-1865; se klokkerbøkene nedenfor.

Ministerialbøker

874.A01 1866-1877 11 F/V/D 1866-1877. K 1867-1877. Fl 1866-1877. Vaks 1866-1867. Dr 1866-1878.

874.A02 1878-1883 09 F/K/V/D 1878-1883. Dr 1878-1883.

874.A03 1884-1890 08 F/K/V/D 1884-1890. Df 1884-1890. Innf 1884-1889. Utf 1884-1890. Utm 1889-1890. Dr 1884-1890.

874.A04 1890-1899 11 F/V 1890-1899. K 1891-1899. D 1890-1898. Df 1891-1899. BV 1892-1899. Innf 1891-1897. Utf 1892-1898. Utm 1892-1899. Dr 1890-1899.

874.A06 1899-1907 11 Dåp 24.9.1899-8.9.1907. Fødte dissentere 1899-1905. Dødfødte 1900-1907. Konf. 1900-1907. Vigsel 2.1.1900-30.12.1907. Borgerlig vigsel 1900-1906. Gravl. 30.1.1899-30.12.1907. Innfl. 1900-1904. Utfl. 1900-1907. Innmeldte 1900-1907. Utmeldte 1900-1906. Dagreg. 1.1.1900-30.12.1907 (1907 på innheftet legg).

874.A07 1907-1915 11 Dåp 08.09.1907-29.12.1915. Dødfødte 1908-1915. Konf. 1908-1915. Vigsel 05.01.1908-19.11.1915. Borgerlig vigsel 1910-1911. Gravl. 28.01.1908-14.11.1915. Innfl. 1909(1903)-1912. Utfl. 1908-1915. Innmeldte 1911-1913. Utmeldte 1908-1915. Dagreg. 01.01.1908-19.11.1915 og 22.08.1925-20.03.1926.

Klokkerbøker

874.C01 1843-1859 11 F/V/D 1843-1859. K 1844-1859. Fl 1843-1859. Vaks 1845-1859. Dr 1852-1859.

874.C02 1860-1870 07 F/D 1860-1870. K/V 1860-1869.

874.C03 1870-1876 05 F/K/V 1870-1876. D 1871-1876.

874.C04 1876-1883 08 F 1876-1883. K/V/D 1877-1883.

874.C05 1884-1890 07 F/K/V/D 1884-1890. Df 1884-1890.

874.C06 1891-1900 09 F/V/D 1891-1900. K 1891-1899. Df 1891-1899.

874.C07 1900-1907 08 F/K/V/D 1900-1907. Df 1900-1907.

874.C08 1907-1915 09 F/V/D 1908-1915. K 1907-1915. Df 1908-1915.

874.C09 1915-1925 12 F 1916-1924. K 1916-1925. V/D 1915-1920. Df 1916.

874.C10 1925-1941 09 Dåp 1925-26.5.1940. Konf. 1926-1941.

874.C11 1920-1939 03 Vigsel 1.8.1920-30.12.1939.

874.C12 1920-1936 03 Gravl. 29.10.1920-24.6.1936.

Sjeleregister

1749 01 Fra Salten prostiarkiv; pk. 2, brev 1643-1749.

876 Gimsøy

I 1589 hørte Gimsøy kirke med til Vågan residerende kapellani under Lødingen prestegjeld. Ved kgl.res. 3.9.1898 ble Gimsøy sokn utskilt fra Vågan som eget prestegjeld. Strandlandet kapell ble oppf¢rt i 1938. Ved kgl.res. 14.5.1969 ble Gimsøy prestegjeld nedlagt og området lagt til Vågan og Svolvær prestegjeld.

Ministerialbøkene før 1863 gikk tapt da Vågan prestegård brant 05.12.1873. Tidsrommet 1852-1862; se klokkerbøkene nedenfor.

Ministerialbøker

876.A01 1863-1885 06 F 1863-1870. K/V/D 1863-1885. Utf 1869. Vaks 1863-1867. Dr 1863-1885.

876.A02 1870-1886 03 F 1870-1886.

876.A03 1886-1896 04 F/V/D 1886-1896. K 1886-1895. Df 1888-1895. Innf 1891-1893. Utf 1886-1896. Dr 1886-1896.

876.A04 1896-1915 10 Dåp 29.06.1896-25.04.1915. Dødf. 1896-1915. Konf. 1896-1914. Vigsel 01.08.1896-27.12.1915. Gravl. 01.01.1897-06.10.1915. Utfl. 1898-1912. Innmeldte 1902-1907. Utmeldte 1897-1905. Dagreg. 26.07.1896-10.10.1915.

Klokkerbøker

876.C01 1852-1886 08 F 1852-1870. K 1863-1885. V/D 1852-1886. Fl 1851-1883. Vaks 1863-1867. Dr 1863-1886.

876.C02 1870-1886 04 F 1870-1886.

876.C03 1886-1896 04 F/V/D 1886-1896. K 1886-1895. Df 1886-1895. Innf 1891-1893. Utf 1886-1896. Dr 1886-1896.

876.C04 1896-1915 09 F/K 1896-1914. V 1896-1915. D 1897-1914. Df 1896-1915. Innm 1902-1907. Utm 1897-1905. Dr 1896-1911.

876.C05 1915-1942 11 Dåp 1915-30.6.1940. Dødf. 1915-1939. Konf. 1915-1932. Vigsel 4.4.1915-18.4.1942. Gravl. 1915-6.4.1942. Innfl. 1920-1931 (1901-). Utfl. 1922-1929. Innmeldte 1916-1940. Utmeldte 1916-1938.

877 Svolvær

Historikk: se 874 Vågan og 876 Gimsøy. Ministerialbøker: se 874 Vågan.

Klokkerbøker

877.C01 1923-1942 09 Dåp 4.5.1924-7.9.1941. Konf. 1924-1940. Vigsel 1924-27.8.1941. Gravl. 1923-15.8.1942.

880 Borge

Borge var i 1589 et residerende kapellani under Lofoten prestegjeld. Ved reskript 6.7.1740 ble Buksnes (Lofoten) prestegjeld delt ved at de tre kapellaner som hadde vært underlagt kapellanen i Nidaros domkirke, skulle være sokneprester for henholdsvis Buksnes, Borge og Flakstad prestegjeld. Ved kgl.res. 3.4.1886 ble det tillatt å bygge ny kirke for Valberg sokn på Skjøneset under gården Valberg. Ved kgl.res. 17.1.1969 ble Valberg sokn fradelt Borge prestegjeld for sammen med Hol sokn i Buksnes prestegjeld å danne et nytt Stamsund prestegjeld.

Ministerialbøker

880.A01 1750-1774 05 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1750-1774. Statistikk og fattigpenger.

880.A02 1774-1795 04 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1774-1795. Fattigpenger.

880.A03 1796-1821 04 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1796. F/Forl/V 1797-1821. D 1797-1811 og 1815-1821. K 1797-1820. Introduksjon 1797-1798. Dr 1797-1821. Avskrift av sirkulærer og plakater, s 180-201 og 221-233. Fattigpenger, kollektpenger.

880.A04 1821-1843 07 Hele prestegjeldet. F/K/V 1821-1843. D 1820-1843. Innf. Dr 1820-1835. Vaks 1840-1843.

880.A05 1844-1868 13 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1844-1868. Fl 1844-1868. Vaks 1846-1867. Dr 1844-1868.

880.A06 1869-1887 10 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1869-1887. Fl 1869-1887. Dr 1869-1887.

880.A07 1888-1898 10 F/K/V 1888-1898. D 1888-1899. Df 1888-1898. Innf 1888-1896. Utf 1888-1898. Innm 1890-1898. Utm 1889-1896. Dr 1888-1898.

880.A08 1899-1908 11 F/K/V 1899-1908. D 1898-1909. Df 1899-1908. BV 1906. Fl 1899-1908. Innm 1899-1908. Utm 1904. Dr 1899-1908.

880.A09 1908-1919 11 Dåp 1909-1918. Fødte dissentere 1914 (fol. 153). Dødf. 1909-1918. Konf. 19.08.1908-30.06.1918. Vigsel 1909-1918. Gravl. 1909-03.08.1919. Innmeldte 1914-1917. Utmeldte 1910-1918. Dagreg. 01.01.1909-20.01.1919.

Klokkerbøker

880.C01 1836-1857 07 F/D 1836-1857. K 1837-1856. V 1841-1857. Vaks 1823. Dr 1836-1857.

880.C02 1861-1875 07 F/K 1861-1874. V/D 1861-1875. Fl 1861-1869. Vaks 1861-1867. Dr 1861-1869.

880.C03 1893-1928 08 F 1893-1912. K 1893-1928. V/D 1893-1898. Df 1893.

880.C04 1913-1930 06 F 1913-1930.

Fødselsregister

880.II.4.1 1916-1929 07 F 1916-1929.

881 Buksnes

I 1589 var Buksnes hovedsokn i Lofoten prestegjeld, som hadde 4 kirker og 1 korshus, betjent av 3 prester. Soknepresten hadde Buksnes og Hol kirker, en residerende kapellan Borge kirke, og Flakstad kirke og Moskenes korshus skulle betjenes av en "domestico sacellano".

Ved reskript 6.7.1740 ble Buksnes (Lofoten) prestegjeld delt ved at de tre kapellaner som hadde hørt under kapellanen i Nidaros domkirke, skulle være sokneprester for henholdsvis Buksnes, Borge og Flakstad prestegjeld. Ved kgl.res. 22.4.1852 ble det løyvd penger fra Nordlandske kirke- og skolefond til å bygge et bedehus på Steine i Hol. Bedehuset ble vigslet 6.3.1853. Kgl.res. 13.9.1883 tillot å bygge ny kirke i Buksnes hovedsokn etter den som var skadet ved storm. Kirken skulle bygges ved siden av den gamle innenfor kirkegårdens hegn. Kgl.res. 21.8.1903 påla soknepresten å m¢te en gang årlig på Taen og Petvik hjelpekirkegårder i Hol for å forrette jordfesting.

Kgl.res. 13.7.1905 tillot midlertidig å bruke Stamsund forsamlingshus i Hol ved gudstjenester, da Steine kapell var blitt ødelagt av storm. Kgl.res. 13.10.1933 tillot bygging av Stamsund kapell i Hol sokn. Hol ble ved kgl.res. 17.1.1969 utskilt fra Buksnes for sammen med Valberg sokn i Borge å danne et nytt Stamsund prestegjeld. Kallskapellaniet i Buksnes ble nedlagt.

Ministerialbøker 1704-1728; se kirkebok ført av res. kap.; 881.B01 nedenfor. Ministerialbøker 1744-1772 mangler. Ministerialbøkene 1794-1899 gikk tapt da prestegården brant i 1899, se istedet klokkerbøkene nedenfor.

Ministerialbøker

881.A01 1732-1744 07 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1732-1744. Bak i boka noen brev og opptegnelser.

881.A02 1773-1793 06 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1773-1793.

881.A03 1817-1840 02 Rekonstruert kirkebok. Utarbeidet 1900 på grunnlag av materiale i Stiftsarkivet i Trondheim for å erstatte noen av de kirkebøker som gikk med ved brannen i prestegården 29.6.1899. D 1817-1840. V 1821, 1824-1836 og 1838-1840.

881.A04 1899-1907 08 F/D 1899-1907. K/V 1899-1906. Df 1899-1907. BV 1899-1905. D diss 1899-1903. Innf 1900-1903. Utf 1899-1906. Innm/Utm 1899-1906. Dr 1899-1907.

881.D01 1891-1933 04 Den evangelisk-lutherske frimenighet i Buksnes. Opptagne i menigheten 1891-1900. Utmeldte av menigheten 1892-1933. Levende fødte 1891-1916. Dødfødte 1896. Ektevigde 1892-1897. Døde 1891-1931. Barn, som med foreldre er innmeldte i menigheten 1893-1905. Katekumener i menigheten 1892-1897.

Kirkebøker ført av residerende kapellan

881.B01 1704-1748 08 Ført kronologisk. Buksnes, Hol, Flakstad og Moskenes 1704-1718 og 1721-1728. Flakstad og Moskenes 1728-1748.

Klokkerbøker

881.C01 1818-1853 08 Hele prestegjeldet. F/V 1818-1820 og 1841-1854. K 1819-1820 og 1841-1853. D 1818-1820 og 1840-1854. Innf 1820.

881.C02 1854-1876 18 Hele prestegjeldet. F 1857-1876. K/D 1854-1876. V 1854-1875. Vaks 1854-1868. Fl 1854-1875. Dr 1854-1875.

881.C03 1876-1885 06 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1876-1885. Fl 1876-1882. Dr 1876-1882.

881.C04 1886-1899 07 F/K/V/D 1886-1899. F diss 1891-1899. Df 1886-1899. V diss 1893-1899. D diss 1891-1899. Innf 1886-1898. Utf 1886-1899. Innm 1892-1900. Utm 1891-1899. Dr 1886.

881.C05 1900-1911 09 F/K/V/D 1900-1911. F diss 1900-1901. Df 1900-1911. BV 1901-1910. D diss 1901-1903. Innf 1900-1908. Utf 1900-1911. Utm/Innm 1900-1911.

881.C06 1912-1930 11 F/K/V/D 1912-1930. Df 1912-1918. Innm/Utm 1912-1930.

882 Hol

Hol var i 1589 anneks under Buksnes, hovedsoknet i Lofoten prestegjeld. Ved kgl.res. 13.10.1933 ble det tillatt å bygge Stamsund kapell på Myklevikhaugen for befolkningen i østre del av Hol sokn. Ved kgl.res. 17.1.1969 ble Valberg sokn fradelt Borge prestegjeld for sammen med Hol sokn i Buksnes prestegjeld å danne et nytt Stamsund prestegjeld.

Ministerialbøker før 1886 og klokkerbøker 1818-1885; se 881 Buksnes.

Ministerialbøker

882.A01 1886-1898 06 Rekonstruert etter Statistisk Sentralbyrås sedler etter at den originale kirkeboka gikk tapt ved brann i prestegården i 1899. F/K/V/D 1886-1898. F diss 1892-1897. Df 1886-1897.

Klokkerbøker

882.C01 1911-1938 11 Dåp 1911-6.11.1932. Dødf. 1913-1919. Konf. 1911-1938. Vigsel 1911-17.11.1934. Gravl. 1911-1935. Innmeldte 1914-1947.

884 Valberg

Historikk; se 880 Borge, 881 Buksnes og 882 Hol. Ministerialbøker; se 880 Borge.

Klokkerbøker

884.C01 1837-1867 03 F 1837-1860 og 1866-1867. K 1838 og 1848-1859. V 1838-1860. D 1837-1866. Vaks 1832. Dr 1837-1858. Ang. sunnhetskommisjonen for Borge prestegjeld.

884.C02 1860-1887 04 F/K/V/D 1860-1887. Vaks 1861-1867. Dr 1860-1881. Opptegnelser om Valberg kirke og kirkesangere.

884.C03 1888-1926 03 F 1888-1926. K/D 1888-1893. V 1888-1906. Df 1889-1890.

885 Flakstad

I 1589 var Flakstad og Moskenes en del av Lofoten prestegjeld, betjent av en "domestico sacellano" under soknepresten i hovedsoknet Buksnes. Ved reskript 6.7.1740 ble Buksnes (Lofoten) prestegjeld delt ved at de tre kapellaner som hadde hørt under kapellanen i Nidaros domkirke, skulle være sokneprester for henholdsvis Buksnes, Borge og Flakstad prestegjeld. Det ble ved kgl. res. 6.8.1853 tillatt å innvie en hjelpekirkegård på Reine i Moskenes. Ved kgl.res. 9.11.1891 ble det tillatt å vigsle Reine kapell i Moskenes sokn. Ved kgl.res. 3.4.1908 ble det pålagt soknepresten å holde jordfesting 1-2 ganger årlig på den hjelpekirkegården som var opprettet på gården Bunesfjord i Moskenes.

Ministerialbok 1704-1748; se Buksnes 881.B01.

Ministerialbøker

885.A01 1792-1819 05 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1792-1819.

885.A02 1820-1837 09 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1820-1837. Fl.

885.A03 1838-1859 13 Hele prestegjeldet. F/V 1838-1858. K/D 1838-1859. Fl 1838-1858. Vaks 1839-1858. Dr 1837-1859.

885.A04 1859-1877 09 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1859-1877. Fl 1859-1877. Vaks 1859-1870. Dr 1859-1877.

885.A05 1878-1892 06 F/K/V/D 1878-1892. Df 1878-1892. Fl 1878-1892. Innm 1892. Utm 1891-1892. Dr 1878-1892.

885.A06 1892-1905 08 F/V/D 1892-1905. K 1893-1904. F diss 1892-1904, fol 69-72. Df 1893-1904. V diss 1892-1904, fol 135 og 137. D diss 1892-1904, fol 166-168. Innf 1892-1904. Utf 1892-1901. Innm 1892-1904. Utm 1892-1902. Dr 1892-1905.

885.A07 1905-1915 07 Dåp 12.06.1905-10.10.1915. Fødte dissentere 1906-11. Dødf. 1906-1915. Konf. 1905-1915. Vigsel 12.07.05-28.12.15. Borgerlig vigsel 1908-1910. Gravl. 20.07.05-12.06.16. Døde dissentere 1907-13. Utfl. 1912. Innmeldte 1905-10. Utmeldte 1908-15. Dagreg. 17.06.05-04.11.15.

Klokkerbøker

885.C01 1847-1873 08 F/K/V/D 1847-1873. Vaks 1847-1868.

885.C02 1874-1892 09 F/K/V/D 1874-1892. Dr 1874.

885.C03 1893-1958 02 F 1893-1896 og 1956-1958. K 1893-1896. V/D 1893-1896 og 1956-1957. Df 1893-1896. Innm 1892-1894. Utm 1892-1896 og 1956. Kun perioden 1893-1896 er filmet.

885.C04 1916-1929 03 F 1916-1929.

886 Moskenes

Historikk; se 885 Flakstad. Ministerialbøker før 1878; se 885 Flakstad.

Ministerialbøker

886.A01 1878-1892 03 F/V/D 1878-1892. K 1878-1891. Df 1879-1891. Innf 1885-1892. Utf 1887-1892.

886.A02 1892-1903 05 F/K/V 1892-1902. D 1892-1903. Df 1893-1902. F diss 1896, fol 49. V diss 1901-1902, fol 98. D diss 1897, fol 123. Innf 1892-1899. Utf 1893-1901. Innm 1894-1902. Utm 1897-1903.

886.A03 1903-1913 05 Dåp 13.04.1903-30.11.1913. Dødf. 1904-1911. Konf. 1903-1913. Vigsel 21.06.03-05.10.13. Borgerlig vigsel 1903-1912. Gravl. 23.02.03-22.10.13. Utfl. 1912. Innmeldte 1903-13. Utmeldte 1903-34.

Klokkerbøker

886.C01 1843-1873 05 F/D 1843-1873. K/V 1851-1873. Vaks 1846-1870.

886.C02 1874-1896 09 F/K/V/D 1874-1896. Fl 1874-1877. Dr 1874-1877.

886.C03 1916-1935 03 Dåp 23.4.1916-6.10.1935. Ikke fullstendig.

887 Reine

Historikk: se 885 Flakstad. Ministerialbøker, klokkerbøker før 1916: se 886 Moskenes.

Klokkerbøker

887.C01 1916-1935 03 Dåp 24.4.1916-24.11.1935.

888 Hadsel

Hadsel var i 1589 hovedsokn i Vesterålen prestegjeld, der 4 prester skulle betjene 10 kirker og korshus. Soknepresten skulle gjøre tjeneste i Hadsel hver helligdag, og i Melbu korshus skulle det være gudstjeneste tredjedag jul, påske og pinse ved den prest som gjorde tjeneste i hovedkirken. En kapellan med tilhold i prestegården skulle gj¢re tjeneste i Sortland og Sande kirker. Langenes og Øksnes kirker og Tinden korshus skulle betjenes av en residerende kapellan i Langenes. En residerende kapellan i Bø skulle betjene Bø og Malnes kirker og Værøy (Gaukværøy) korshus.

Etter Erlandsen ble Øksnes eget prestegjeld rundt 1770. Bø var vel også blitt eget prestegjeld som følge av reskriptet 1.4.1740, og ved reskript 26.10.1810 ble tiendeinntektene regulert mellom Hadsel og Bø. Hadsel residerende kapellani ble nedlagt, og dets inntekter skulle gå til soknepresten i Hadsel. Samtidig ble Sande benådningskapell nedlagt, og folk som soknet dit, skulle søke kirke på Hadseløya.

Ved kgl.res. 30.7.1851 ble Hadsel prestegjeld delt med virkning fra 1.1.1852, slik at Hadsel hovedsokn utgjorde det ene og Sortland anneks det andre prestegjeldet. Ved kgl.res. 11.5.1878 ble det tillatt oppsitterne i Eidsfjorden å anlegge en begravelsesplass på gården Grønning. Eidsfjord annekssokn, som besto av gårdene fra matr.nr. 71, Hellefjord, til 88, Fleinnes, ble opprettet ved kgl.res. 3.5.1879.

Ved kgl.res. 23.8.1883 ble det tillatt å anlegge en hjelpekirkegård på gården Sand i Hadsel hovedsokn for beboerne av Strandlandet. Ved kgl.res. 12.12.1903 ble det pålagt soknepresten å møte minst en gang årlig på Helgenes, Kvitnes og Skagen hjelpekirkegårder for å forrette jordfesting. Ved kgl.res. 11.9.1936 ble det tillatt å bygge Melbu kapell i Hadsel hovedsokn etter arkitekt Harald Sunds tegning. Melbu kapell skulle ha 20 gudstjenester årlig.

Ved kgl.res.22.2.1963 ble soknegrensene endret slik at Hadsel kommunes områder på Langøya skulle utgjøre et sokn fra det tidspunkt og med det navn departementet senere fastsatte.

Ministerialbøker

888.A01 1693-1738 09 F 1693-1700 og 1704-1725. Forl/V 1693-1700 og 1704-1738. Dr 1693-1699. Ført kronologisk Hadsel 1704-1728 og Sortland 1704-1729.

888.A02 1754-1811 05 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1754-1811.

888.A03 1803-1811 01 Sande kapell. Ført kronologisk 1803-1811.

888.A04 1812-1820 02 Hadsel; F/D 1812-1820. K/V 1812-1819. Dr 1812-1840. Sortland; F 1819-1820. K/V/D 1819. Dr 1818-1840.

888.A05 1820-1836 07 Hadsel; F 1820-1827 (forts. 1827-1834 i 888.C01, 1835-1836 i 888.C02). K 1821-1834 (forts. 1834-1836 i 888.C01). V 1820-1836. D 1820-1836. Sortland; F 1820-1827 (forts. 1827-1834 i 888.C01, 1835-1836 i 888.C02). K 1820-1833 (forts. 1834-1836 i 888.C01). V 1820-1836. D 1820-1836. Begge sokn; Fl.

888.A06 1837-1848 08 Hele prestegjeldet, avd. for Hadsel og Sortland. F/K/D 1837-1848. V 1836-1848. Vaks 1847-1849. Dr 1837-1848.

888.A07 1849-1869 16 F/K/V/D 1849-1869. F diss fol 452b. Fl 1850-1869. Vaks 1850-1867. Dr 1849-1870. Også Sortland 1849-1851.

888.A08 1870-1875 05 F/K/V/D 1870-1875. Fl 1870-1875. Dr 1870-1876.

888.A09 1876-1879 06 Prestegjeldet. Dåp 1876-1879. Fødte dissentere 1879 (fol. 86). Konf. 1876-1879. Vigsel 1876-1879. Gravl. 1876-1880. Innfl. 1876(1869)-1879. Utfl. 1876-1879. Dagreg. 1.1.1876-30.12.1879.

888.A10 1880-1890 14 Hadsel sokn. Dåp 1880-1890. Fødte dissentere 1881-1890 (fol. 174-175). Dødf. 1880-1890. Konf. 1880-1887. Vigsel 1880-1890. Vigde dissentere 1890 (fol. 323). Gravl. 1880-1890. Døde dissentere 1882-1890 (fol- 378-379). Innfl. 1882-1890. Utfl. 1880-1895. Innmeldte 1889. Utmeldte 1886-1890. Dagreg. 1.1.1880-16.10.1887.

888.A11 1888-1900 06 Konf. 1888-1900.

888.A12 1891-1903 10 Dåp 1891-1903. Fødte dissentere 1891-1903. Dødf. 1891-1903. Vigsel 1891-1903. Vigde dissentere 1892-1902. Gravl. 1891-1903. Døde dissentere 1901-1902. Innfl. 1891-1903. Utfl. 1891-1902. Innmeldte 1891-1903. Utmeldte 1891-1902.

888.D01 1889-1902 01 Hadsel adventistmenighet. Opptatt i menigheten 1889-1897. Utmeldte av menigheten 1892-1898. F 1889-1902. V 1892. D 1890-1901.

Klokkerbøker

888.C01 1820-1836 06 Hele prestegjeldet. Dels ført som ministerialbok. F 1820-1822 og 1827-1834 (forts. fra 888.A05). K 1834-1836 (forts. av 888.A05). V/D 1820-1822. Fl.

888.C02 1820-1850 06 Hele prestegjeldet. Dels ført som ministerialbok. F 1820-1821 og 1835-1836 (forts. fra 888.A05 og 888.C01). F 1842-1850 (Hadsel). K 1843-1850. V/D 1842-1850 (Hadsel). Innf 1843-1850. Skolekassens inntekter. Tavlepenger. Antall kommunikanter. Fattigkassens inntekter.

888.C03 1850-1863 08 F 1850-1863. K/V/D 1851-1863. Fl 1851-1858. Vaks 1850-1862. Dr 1851-1863.

888.C04 1864-1877 09 F/K/V/D 1864-1877. Fl 1869-1877. Vaks 1862-1864. Dr 1864-1878.

888.C05 1878-1890 11 F/K/V/D 1878-1890. F diss 1882-1890. Df 1878-1890. D diss 1882-1890. Fl 1878-1890. Innm 1889. Utm 1886-1890. Dr 1878-1880 og 1886.

888.C06 1891-1908 13 F/V/D 1891-1908. K 1891-1902. Df 1891-1898. V diss 1892-1897. Innf 1891-1897. Utf 1891-1898. Innm/Utm 1891-1898.

888.C07 1913-1927 06 F 1913-1927. Utf 1913-1915. Utm 1913-1914.

890 Eidsfjord

Historikk; se 888 Hadsel. Ministerialbøker; se 888 Hadsel.

Ministerialbøker

890.A01 1882-1902 07 Dåp 1882-1902. Fødte dissentere 1898. Dødfødte 1882-1902. Konf. 1882-1902. Vigsel 1882-1902. Vigde dissentere 1897. Gravl. 1882-1902. Innfl. 1895-1901. Utfl. 1882-1903. Innmeldte 1900. Utmeldte 1892-1902.

Klokkerbøker

890.C01 1882-1911 07 F 1882-1911. K 1882-1906. V 1882-1905. D 1882-1904. Df 1882-1904. Innf 1895-1901. Utf 1882-1903. Innm 1900. Utm 1892-1904.

891 Bø

I 1589 lå Bø under det store Vesterålen prestegjeld med Hadsel som hovedsokn. En residerende kapellan i Bø skulle betjene Bø og Malnes kirker og Vær¢y (Gaukværøy) korshus. Bø var vel blitt eget prestegjeld som følge av reskriptet 1.4.1740, og ved reskript 26.10.1810 ble tiendeinntektene regulert mellom Hadsel og Bø.

Ved kgl.res. 23.9.1865 ble gårdene Jørland og Verhalsen overført fra Øksnes prestegjeld til Bø hovedsokn. Ved kgl.res. 25.1.1879 ble det tillatt å anlegge en gravplass for Malnes sokn ved plassen Øra under kirkestedet Eidet. Soknets gamle kirkegård på Malnes skulle fremdeles kunne benyttes av oppsitterne på Nyke, Nykvåg og Hovden. Ved regjeringsres. 21.11.1905 ble det pålagt soknepresten å møte 2 ganger årlig på hjelpekirkegården på Kalvøya i Bø hovedsokn for å forrette jordfesting.

Ministerialbøker

891.A01 1741-1759 02 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1741-1759. K 1741-1784. Først i boka; lister over kirkeinventar.

891.A02 1759-1820 11 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1759-1820. K fra 1788. Tavlepenger 1820-1823. Først i boka; Malnes kirkes inventar.

891.A03 1820-1840 06 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1820-1840. Dr 1821. Antegnelser om visitaser.

891.A04 1841-1856 08 Hele prestegjeldet. F/V/D 1841-1856. K 1841-1855. Fl 1843-1855. Vaks 1844-1855. Dr 1845-1856.

891.A05 1856-1870 10 Hele prestegjeldet. F/V/D 1856-1870. K 1856-1869. Fl 1856-1869. Vaks 1856-1866. Dr 1856-1870.

891.A06 1870-1878 05 Hele prestegjeldet. F/K/V 1870-1877. D 1870-1878. Fl 1870-1877 (1864-). Dr 1870-1877.

891.A07 1878-1895 13 Hele prestegjeldet, fra 1886 bare Bø sokn. F 1878-1890. K/V 1878-1894. D 1878-1895. Df 1878-1895. Innf 1878-1894. Utf 1878-1895. Utm 1889-1894. Dr 1878-1894.

891.A08 1891-1894 02 F 1891-1904.

891.A09 1895-1921 08 F 1895-1910. F diss 1909-1911, fol 144. Df 1895-1920. K 1895-1909.

891.A10 1895-1910 05 V/D 1895-1911. BV 1895-1902, fol 264. Innf 1897-1914. Utf 1896-1920. Innm 1895-1920. Utm 1896-1921. Dr 1895-1910.

Klokkerbøker

891.C01 1820-1856 07 Hele prestegjeldet. F 1820-1821 og 1839-1856. K 1820 og 1840-1855. V 1820 og 1839-1856. D 1820 og 1839-1856. Innf 1843-1851.

891.C02 1856-1869 07 Hele prestegjeldet. F/K 1856-1869. V/D 1856-1870. Vaks 1856-1866. Fl 1856-1869. Dr 1862-1870.

891.C03 1870-1885 06 F/K/V/D 1870-1885. Fl 1870-1871.

891.C04 1886-1893 06 F/K/V/D 1886-1893. Df 1886-1893. Innf 1886-1890. Utf 1886-1893. Utm 1886-1893. Dr 1886-1887.

891.C05 1894-1898 04 F/K/V/D 1894-1898. Df 1894-1898.

892 Malnes

Historikk; se 891 Bø. Ministerialbøker før 1886 og klokkerbøker før 1865; se 891 Bø.

Ministerialbøker

892.A01 1886-1901 05 F/K/V/D 1886-1901. Df 1889-1901.

892.A02 1902-1918 06 Dåp 05.01.1902-21.02.1918. Fødte dissentere 1907-1909 (fol. 101). Dødf. 1903-1917. Konf. 1902-1916. Vigsel 04.05.1902-26.12.1917. Gravl. 03.01.1902-16.01.1918. Utfl. 1902-1916. Innmeldte 1915. Utmeldte 1909-1918.

Klokkerbøker

892.C01 1865-1879 03 F/K 1865-1879. V/D 1865-1877. Fl 1865-1868 (1861-). Vaks 1865-1866. Dr 1865-1870.

892.C02 1878-1904 05 F 1878-1896 og 1903-1904. K 1880-1896. V 1878-1896. D 1878-1896 og 1904. Df 1889-1890.

893 Øksnes

I 1589 var Øksnes og Langenes et kapellani i Vesterålen (Hadsel) prestegjeld. Langenes og Øksnes kirker og Tinden korshus skulle betjenes av en residerende kapellan i Langenes. Etter Erlandsen ble Øksnes et fritt soknekall omtrent 1770, sannsynligvis som følge av reskriptet 1.4.1740.

Ved kgl.res. 23.9.1865 ble gårdene Jørland og Verhalsen overført fra Øksnes prestegjeld til Bø hovedsokn i Bø prestegjeld. Ved kgl.res. 20.1.1877 ble det tillatt anlagt to hjelpegårder, en på Barkestad for hovedsoknet, og en på Gisløya for Langenes sokn. Ved kgl.res. 25.8.1879 ble det tillatt å anlegge to begravelsesplasser i prestegjeldet, en for Øksnes hovedsokn på gården Reinøys grunn, og en for Langenes sokn på gården Husjords grunn. De gamle kirkegårdene ved hoved-og annekskirken skulle nedlegges når de nye var tatt i bruk.

Ministerialbøker

893.A01 1718-1749 09 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1718-1749.

893.A02 1749-1791 06 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1749-1755. F m.m. 1755-1791. K 1755-1790. Forl/V1755-1791. D 1755-1791 (tildels med dødsårsak). Flytteattester. Utdeling av fattigpenger. Noen opptegnelser først i boka.

893.A03 1791-1820 04 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1791-1820. K 1791-1818. Først i boka; "Et ufuldkomment men dog nogenlunde lignende Grundrids af den smukke og beqvemmelige Præstegaard, som afbrændte på Øxnæs om Vinteren 1791". Noen opptegnelser. Bak i boka; noen opptegnelser, bl.a. om gavebrev og prestene i Øksnes.

893.A04 1820-1840 06 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1820-1840. Dr m.m. 1821-1824.

893.A05 1841-1858 10 Hele prestegjeldet. F/V/D 1841-1858. K 1841-1857. Fl 1841-1856. Vaks 1844-1857. Dr 1841-1858.

893.A06 1858-1866 08 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1858-1866. Fl 1858-1866. Vaks 1858-1865. Dr 1858-1866.

893.A07 1867-1877 07 Hele prestegjeldet. F/V/D 1867-1877. K 1867-1876. Fl 1867-1877. Dr 1867-1877.

893.A08 1878-1884 07 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1878-1884. Df 1878-1884. Fl 1878-1884. Dr 1878-1884.

893.A09 1885-1893 06 F/K/V/D 1885-1893. Df 1885-1893. BV 1889, fol 136. Fl 1885-1893. Utm 1886-1893. Dr 1885-1893.

893.A10 1894-1903 06 F/K/V/D 1894-1903. F diss 1894, fol 69. Df 1894-1903. V diss 1896-1900, fol 135. D diss 1894-1903, fol 175. Innf 1893-1898. Utf 1894-1903. Innm 1897-1900. Utm 1894-1903. Dr 1894-1903.

Klokkerbøker

893.C01 1820-1858 07 Hele prestegjeldet. F 1820-1821 og 1836-1858. K 1820 og 1837-1857. V 1820-1821 og 1836-1857. D 1820-1821 og 1837-1858.

893.C02 1858-1866 04 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1858-1866. Fl 1858-1866. Vaks 1858-1865. Dr 1858-1866.

893.C03 1867-1877 05 F/V/D 1867-1877. K 1867-1876. Fl 1867-1876. Dr 1867-1877.

893.C05 1906-1927 04 F 1906-1912 og 1924-1927. K 1906-1911 og 1924-1926. V/D 1906-1912. Df 1907-1912. Innf 1904-1911. Utf 1906-1911. Innm 1909-1911. Utm 1907-1911.

894 Langenes

Historikk; se 893 Øksnes. Ministerialbøker før 1885 og klokkerbøker før 1864; se 893 Øksnes.

Ministerialbøker

894.A01 1885-1896 03 F/K/V/D 1885-1896. F diss 1888-1891, fol 35. Df 1885-1894. V diss 1893, fol 70. D diss 1891, fol 86. Innf 1886-1896. Utf 1885-1897 (1876-). Utm 1887-1895.

894.A02 1897-1914 05 Dåp 17.01.1897-30.08.1914. Fødte dissentere 1897 (fol. 51). Dødf. 1898-1914. Konf. 1897-1914. Vigsel 1897-1914. Gravl. 1897-1914. Døde dissentere 1897-1913 (fol. 129). Ïnnfl. 1895-1915. Utfl. 1897(1885)-1913. Innmeldte 1897-1912. Utmeldte 1900-1913.

Klokkerbøker

894.C01 1864-1877 03 F/V/D 1864-1877. K 1864-1875. Fl 1864-1874. Dr 1864-1877.

894.C02 1877-1884 03 F/V/D 1877-1884. K 1878-1884. Df 1878-1881. Utf 1879-1881. Dr 1877-1884.

894.C03 1885-1888 02 F/K/V/D 1885-1888. Df 1886-1888. Innf 1886. Utm 1887-1888. Dr 1885-1887.

894.C04 1905-1922 03 F 1905-1922. K 1905-1908. V 1905-1908 og 1918. D 1905-1909. D diss 1905-1908, fol 128. Utf 1917-1921.

895 Sortland

Inntil 1.1.1852 var Sortland anneks under Hadsel prestegjeld. Ved kgl.res. 30.7.1851 ble Sortland sokn eget prestegjeld. Soknepresten ble ved kgl.res. 8.4.1910 pålagt å møte 2 ganger årlig på hjelpekirkegården på Dalskjøn for å forrette jordfesting. Liknende pålegg fikk han ved kgl.res. 2.7.1910 for hjelpekirkegården på Bogen. Ved kgl.res. 28.4.1933 ble det tillatt å bygge Sigerfjord kapell etter arkitekt Harald Sunds tegning. Kapellet skulle ha 14 årlige gudstjenester. Indre Eidsfjord kapell ble bygd i 1970.

Ministerialbok 1704-1729; se Hadsel 888.A01. Ministerialbøker 1819-1851; se 888 Hadsel. Klokkerbøker før 1842; se 888 Hadsel.

Ministerialbøker

895.A01 1730-1794 05 Ført kronologisk 1730-1794. K fra 1766.

895.A02 1795-1811 02 Ført kronologisk 1795-1798. F/K 1798-1811. Forl/V 1798-1811. D 1798-1811.

895.A03 1812-1818 02 F/K/V/D 1812-1818. Dr 1812-1818.

895.A04 1852-1872 10 F/K/V/D 1852-1872. Fl 1852-1872. Vaks 1852-1865. Dr 1852-1872.

895.A05 1873-1884 05 F 1873-1885. K/V/D 1873-1884. Fl 1872-1884. Dr 1873-1884.

895.A06 1885-1894 06 F/V/D 1885-1894. K 1885-1893. F diss 1888-1891. Df 1885-1894. V diss 1887-1893. D diss 1890. Fl 1885-1893. Utm 1886-1894. Dr 1885-1894.

Klokkerbøker

895.C01 1842-1858 03 F 1842-1857. K 1843-1857. V/D 1842-1858.

895.C02 1857-1863 02 F 1857-1863.

895.C03 1864-1885 07 F/V/D 1864-1885. K 1864-1884. Fl 1864-1882. Vaks 1864-1865. Dr 1864-1885.

895.C04 1885-1896 06 F/K/V 1885-1895. D 1885-1896. F diss 1888-1891. Df 1885-1891. V diss 1887-1895. Innf 1885-1889. Utf 1885-1888. Dr 1885-1892.

895.C05 1913-1922 04 F 1913-1922. V/D 1914.

895.C06 1922-1941 04 Dåp 27.8.1922-7.9.1941.

897 Dverberg

I 1589 var Dverberg hovedsokn i "Andens" prestegjeld. Soknepresten skulle betjene Dverberg kirke og Bjørnskinn korshus, mens en residerende kapellan skulle betjene Andenes kirke. Ifølge Erlandsen ble dette prestegjeldet omkring 1770 delt i to prestegjeld, Andenes og Dverberg. Ved reskript 13.4.1808 ble prestegjeldene igjen slått sammen til Dverberg prestegjeld. Andenes prestegård skulle selges, og kjøpesummen brukes til å opprette en fast skole for Andenes sokn.

Ved kronprinsregentens res. 11.4.1885 ble det tillatt å bygge en ny kirke for Bjørnskinn sokn på gammelkirkens tomt. Ved kgl.res. 16.6.1885 ble det tillatt å anlegge en hjelpekirkegård for Andenes sokns beboere ved Andenes. Ifølge regjeringsresolusjon 13.7.1905 skulle soknepresten møte en gang årlig på hjelpekirkegårdene på Furnes og Skjolde i Bjørnskinn sokn for å forrette jordfesting. Ved kgl.res. 25.1.1908 ble det pålagt soknepresten i Dverberg å møte på Bleik hjelpekirkegård 1 gang årlig for å forrette jordfesting. Ved kgl.res. 20.1.1967 ble Andenes sokn utskilt fra Dverberg prestegjeld som eget prestegjeld.

Ministerialbøkene for Dverberg og Bjørnskinn 1727-1787 er gått tapt i brann.

Ministerialbøker

897.A01 1708-1727 11 Ført kronologisk; Dverberg 1715-1727, Andenes 1708-1717 og Bjørnskinn 1715-1727. Series pastorum, fol 87 og bakerst i boka.

897.A02 1788-1820 03 Dverberg og Bjørnskinn, fra 1808 også Andenes. Ført kronologisk 1788-1820. Dr 1788-1793 og 1819-1825. Kommunikanter 1788-1816. Df 1802-1810. Vaks 1811-1837. Fattigkasseregnskap. Series pastorum først i boka.

897.A03 1820-1841 07 Dverberg, Bjørnskinn og Andenes. F/K/V/D 1820-1841. Fl 1820?-1841. Dr 1837-1841. Opptegnelser om prestegårder.

897.A04 1842-1866 10 Dverberg, Bjørnskinn og Andenes. F/K/V/D 1842-1866. Fl 1842-1866. Vaks 1842-1866. Dr 1841-1866. Utm 1857-1864. Opptegnelser.

897.A05 1867-1880 05 Dverberg og Andenes. F/K/V/D 1867-1880. Fl 1867-1881. Utm 1870-1880, fol 302. Dr 1866-1880.

897.A06 1881-1896 07 F/K/D 1881-1896. V 1881-1892. F diss 1882-1895. Df 1881-1895. Df diss 1891. BV 1884-1896. D diss 1881-1896. Innf 1881-1896 (1871-). Utf 1881-1905 (1877-). Innm 1882-1896. Utm 1881-1896. Dr 1881-1896 (for hele prestegjeldet).

897.A07 1897-1908 07 Dåp 1897-1908. Fødte dissentere 1897-1908. Dødfødte 1897-1908. Konf. 1897-1908. Vigsel 1897-1908. Borgerlig vigsel 1897-1904. Gravl. 1897-1908. Døde dissentere 1897-1908. Innfl. 1898-1908. Utfl. 1897-1911. Inn- og utmeldte 1897-1908. Dagreg. 1.1.1897-26.1.1909.

897.D01 1859-1883 02 Den frie apostoliske kristelige menighet i Dverberg. Original i Nordland amts arkiv, avleveringsnr. 1230. Innmeldte i menigheten 1859-1878. Utmeldte av menigheten 1861-1883. F 1859-1881. D 1859-1882. V 1861-1877. Menighetens lemmer 1859-1883.

Klokkerbøker

897.C01 1820-1866 11 Dverberg og Bjørnskinn. F 1820-1825 og 1836-1866. K 1820 og 1838-1866. V 1820-1823 og 1836-1866. D 1820-1821 og 1837-1866. Fl 1820 og 1837- 1862. Kommunikanter.

897.C02 1867-1886 03 F/V 1867-1886. K/D 1867-1884. Fl 1867-1879 (1866-). Dr 1867-1879.

897.C03 1887-1903 05 F/K/V/D 1887-1903. F diss 1887, fol 76. Df 1887-1889.

897.C04 1904-1915 05 F/K/V/D 1904-1915. Df 1910-1913. D diss 1904-1905. Innm 1904-1915. Utm 1904-1914.

898 Bjørnskinn

Historikk; se 897 Dverberg. Ministerialbøkene for Dverberg og Bjørnskinn 1727-1787 er gått tapt i brann. Ministerialbøker før 1866 og klokkerbøker 1820-1866; se 897 Dverberg. Klokkerbøker 1856-1868; se 899 Andenes.

Ministerialbøker

898.A01 1866-1886 04 F/D 1866-1886. K/V 1867-1886. Fl 1867-1886. Vaks 1867. Utm 1884-1886. Dr 1866-1882.

898.A02 1887-1908 08 Dåp 1887-1908. Fødte dissentere 1887-1908. Dødfødte 1887-1905. Konf. 1887-1908. Vigsel 1887-1908. Borgerlig vigsel 1887-1906. Gravl. 1886-1908. Døde dissentere 1887-1908. Innfl. 1887-1903. Utfl. 1889-1914. Innmeldte 1894-1908. Utmeldte 1887-1907. Dagreg 24.4.-31.12.1887.

Klokkerbøker

898.C01 1869-1886 04 F/K/V/D 1869-1886.

898.C02 1887-1917 06 F/V/D 1887-1917. K 1912-1917. Df 1887-1888. D diss 1904-1913. Innf 1892-1908. Innm 1887?-1910. Dr 1895-1911.

898.C03 1918-1938 06 Dåp 1918-1938. Konf. 1918-1938. Vigsel 1918-1938. Gravl. 1918-1938. Døde dissentere 1930-1931.

899 Andenes

Andenes var i 1589 et residerende kapellani i "Andens" prestegjeld, der Dverberg var hovedsokn. Fra midt på 1700-tallet til 1808 var Andenes eget prestegjeld. Ved kgl.res. 20.1.1967 ble Andenes sokn utskilt fra Dverberg som eget prestegjeld.

Ministerialbøker 1708-1717 og 1808-1880; se 897 Dverberg.

Ministerialbøker

899.A01 1736-1758 04 Ført kronologisk 1736-1758. Bakerst i boka liste over prestene som har ført den.

899.A02 1758-1789 04 Ført kronologisk 1758-1789. Først i boka; series pastorum.

899.A03 1789-1808 03 Ført kronologisk 1789-1808. Series pastorum bak i boka.

899.A04 1881-1896 05 F/K/V/D 1881-1896. F diss 1881-1895. Df 1881-1896. V diss 1883-1895. D diss 1882-1895. Fl 1881-1896. Innm 1890-1896. Utm 1881-1896. Dr 1881-1888.

899.A05 1897-1908 06 Dåp 13.6.1897-18.10.1908. Fødte dissentere 1897-1908. Dødfødte 1898-1907. Konf 1898-1908. Vigsel 22.7.1897-21.6.1908. Vigde dissentere 1897-1903. Gravl 5.8.1896-22.11.1908. Døde dissentere 1898-1908. Innfl 1897-1903. Utfl 1895-1908. Innmeldte 1898-1908. Utmeldte 1897-1908.

Klokkerbøker

899.C01 1820-1868 03 Andenes; F/D 1820-1821. K/V 1820. Bjørnskinn; F/V/D 1856-1868. K 1859-1868.

899.C02 1855-1886 06 F/K 1856-1886. V 1857-1886. D 1855-1886. Fl 1857-1883. Vaks 1857-1866. Dr 1857-1886.

899.C03 1887-1902 06 F 1887-1900. K 1887-1890. V 1887-1901. D 1886-1902. Df 1887-1890. Innf 1887. Innm 1896-1898. Dr 1887-1902. Personopplysninger om lærer og kirkesanger Ingebrigt Olai Nielsen.

899.C04 1900-1918 05 F 1900-1917. K 1905-1917. V 1902-1917. D 1900-1918.