Aremark

Aremark og Øymark.

Ministerialbøker

I 1 1735-1744 03 Aremark sokn. Fortløpende fra venstre til høyre side. Konf. kun 1743-44

I 2 1745-1795 06 Aremark sokn. Fødte.

I 3 1745-1795 04 Aremark sokn. Vigde, døde, konf. i begge kirkesokn 1774-95. Åpenbare skriftemål 1745-79.

I 4 1796-1814 03 Aremark sokn. Fødte, Vigde, døde. Konf. i begge kirkesokn til 1813.

I 5 1878-1897 09 Aremark sokn. Dissentere.

II 1 1738-1745 02 Øymark sokn. Fortløpende fra venstre til høyre side. Konf. til 1746.

II 2 1745-1795 07 Øymark sokn. Fødte, vigde, døde. Åpenbare skrifte mål 1747-78. Konf. se MINI I 3.

II 3 1796-1814 03 Øymark sokn. Fødte, vigde, døde. Konf. se MINI I 4.

II 4 1878-1895 08 Øymark sokn.

Fb 0005 1895-1919 09 Øymark sokn.

III 1 1814-1834 10 Prestegjeldet. Døde kun fra 1815.

III 2 1834-1849 09 Prestegjeldet. Konf. og vigde kun fra 1835. Mærkværdigheder 1836-49.

III 3 1850-1865 13 Prestegjeldet. Vaks. kun til 1854. Utmeldte 1854-68.

III 4 1866-1877 09 Prestegjeldet .Bibelutdeling 1873-76.

Klokkerbøker 

I 1 1814-1834 08 Prestegjeldet. Fødte til 1833. Flyttede fra 1815.

I 2 1901-1928 07 Aremark sokn. Dødfødte 1901-15, 1923-24. Konf. til 1927. Utmeldte 1901-03.

II 1 1901-1927 07 Øymark sokn. Dødfødte til 1924. Dissentere 1918- 20. Innfl. 1924. Utmeldte fra 1921. Innmeldte 1919-1925.

Askim

Ministerialbøker

1 1733-1757 03 Konf. kun fra 1737. Åpenbare skriftemål fra 1734. Kirkesokneprester 1614-1737.

2 1758-1789 03

3 1790-1816 03 Lysninger 1856-68.

4 1817-1846 09 Boken delvis snudd. Åpenbare skriftemål til 1824. Vaks. 1818-24.

5 1847-1879 14 Døde og innfl. Fødte og konf. til 1873. Vigde til 1878. Utfl. til 1875.

6 1874-1881 03 Vigde fra 1878. Døde og innfl. fra 1880.

7 1882-1897 10

Klokkerbøker

1 1817-1846 09

2 1903-1921 10

3 1921-1937 12 Fødte. Konf., vigde og døde fra 1922.

Lysningsbøker

1 1919-1941 0 4

Fødselsregistre

1 1916-1929 07

Berg

Berg, Asak og Rokke.

Ministerialbøker

I 1 1770-1814 08 Prestegjeldet. Mangler konf. 1781-84. Vaks. 1818-42.

I 2 1815-1831 11 Prestegjeldet.

I 3 1832-1842 11 Prestegjeldet.

I 4 1843-1860 15 Prestegjeldet.

I 5 1861-1877 14 Prestegjeldet.

I 6 1878- 1887 06 Berg sokn.

I 7 1888-1902 06 Berg sokn.

I 8 1902-1920 07 Berg sokn. Konf. 1903-1919. Døde 1903-1920.

II 1 1878-1887 04 Asak sokn.

II 2 1888-1902 04 Asak sokn.

II 3 1903-1919 05 Asak sokn. Fødte. Konf. Døde 1903-1918. Vigde 1903-1919.

III 1 1878-1887 04 Rokke sokn.

III 2 1888-1901 03 Rokke sokn.

III 3 1902-1916 03 Rokke sokn. Konf. til 1915.

Klokkerbøker

I 1 1815-1832 11 Prestegjeldet. Konf. til 1831. Inn- og utflyttede.

I 2 1832-1844 06 Prestegjeldet. Konf. til 1840. Inn- og utflyttede.

I 3 1850-1866 05 Berg og Asak sokn. Konf. mangler.

I 4 1867-1922 07 Berg og Asak sokn.

III 1 1844-1855 03 Rokke sokn.

III 2 1856-1887 03 Rokke sokn.

Lysningsbøker

1 1857-1894 04 Prestegjeldet.

Borge

Borge og Torsnes.

Ministerialbøker

I 1 1723-1792 06 Prestegjeldet. Fødte til 1791

I 2 1791-1817 07 Prestegjeldet. Vigde og døde fra 1792. Også forhandlingsprotokoll/ regnskap/ kopibok

I 3 1815-1836 10 Prestegjeldet. Konf. til 1835

I 4 1836-1848 07 Borge sokn. Konf. og vaks. til 1847. Vaks. Torsnes 1846.

I 5 1848-1860 09 Borge sokn. Innfl. fra 1849. Vaks. 1849-59. Utm. 1856-74. Dissentere 1859-75.

I 6 1861-1874 13 Borge sokn. Vaks. til 1867.

I 7 1875-1886 12 Borge sokn. Statutter for Kjølstad og Veel bedehus.

I 8A 1887-1902 07 Borge sokn. Fødte.

I 8B 1887-1902 08 Borge sokn. Konf. (til 1901), vigde, døde.

I 9 1902-1911 11 Borge sokn. Fødte til 1907. Konf. til 1908.

II 1 1836-1852 06 Torsnes sokn. Innfl. til 1851.

II 2 1853-1877 06 Torsnes sokn. Vaks. til 1867.

II 3 1878-1902 07 Torsnes sokn. Konf. til 1901. Dissentere, inn- og utmeldte fra 1888.

Klokkerbøker

I 1 1815-1835 10 Prestegjeldet.

I 2 1875-1923 09 Borge sokn. Fødte 1900-18. Konf. til 1917. Vigde fra 1900.

I 3 1918-1939 12 Fødte 1918-1931. Konf. 1918-1930. Vigde 1923-1935. Døde 1930-1939.

Lysningsbøker

I 1 1919-1936 04 Borge sokn.

Fødselsregistre 

I 1 1916-1925 07 Borge sokn.

Eidsberg

Eidsberg, Mysen, Hærland og Trømborg.

Ministerialbøker 

I 1 1710-1730 05 Prestegjeldet. Navn på 20 prester i Eidsberg.

I 2 1731-1741 03 Prestegjeldet.

I 3 1742-1758 04 Prestegjeldet. Konf. til 1754.

I 4 1759-1788 06 Prestegjeldet. Vigde og konf. til 1787.

I 5 1786-1807 06 Prestegjeldet. Konf. 1788-1806. Fødte fra 1787.

I 6 1807-1814 03 Prestegjeldet. Konf. til 1813.

I 7 1814-1832 11 Prestegjeldet. Inn- og utfl. 1815-25.

I 8 1832-1848 11 Prestegjeldet. Konf., inn- og utfl. fra 1833. Vaks. 1846-48.

I 9 1849-1856 16 Prestegjeldet.

I 10A 1857-1866 09 Prestegjeldet. Fødte. Konf.

I 10B 1857-1866 10 Prestegjeldet. Vigde

I 11 1867-1878 13 Prestegjeldet. Vaks. 1867.

I 12 1879-1901 11 Eidsberg sokn. Fødte til 1890. Vigde til 1898.

I 13 1890-1901 04 Eidsberg sokn. Fødte. Vigde 1898-1901.

II 1 1879-1900 07 Hærland sokn. Utfl. til 1902.

III 1 1879-1905 05 Trømborg sokn. Konf. til 1895.

Klokkerbøker 

1 1814-1831 12 Prestegjeldet. Konf. til 1830. Inn- og utfl.

I 2 1903-1913 05 Eidsberg sokn. Fødte og vigde 1903-1912. Konf. 1903-1908. Døde 1903-1913.

I 3 1913-1937 06 Fødte. Vigde. Døde.

II 1 1903-1914 03 Hærland sokn. Konf. til 1908.

II 2 1915-1927 03 Hærland sokn. Fødte. Vigde. Døde.

Fredrikstad

Omfattet Fredrikstad by og Glemmen. Iflg. kgl. res. 14.10.1882 ble prestegjeldet delt i tre fra 01.01.1883: Østre Fredrikstad, Vestre Fredrikstad og Glemmen. Kirkelige handlinger vedk. Vestre Fredrikstad (Forstaden) i tida før 1871 må søkes under Glemmen, som har egne kirkebøker fra 1733. Vestre Fredrikstad har egne kirkebøker fra 1871, oppstilt under Vestre Fredrikstad. Østre Fredrikstad har egne kirkebøker fra 1880, oppstilt under Østre Fredrikstad.

Ministerialbøker

1 1717-1731 06 Introduserte 1731.

2 1750-1804 13 Vigde.

3 1805-1816 05 Konf. og døde til 1815. Dødfødte til 1812. Kopibok 1848-59.

4 1816-1834 10 Vigde til 1835.

5 1835-1856 15 Vaks. fra 1840.

6 1857-1878 09 Utmeldte fra 1859.

Klokkerbøker

1 1824-1879 08 Fødte 1824-79. Vigde 1839-79.

Glemmen

Lå i tida 1685 - 01.01.1883 under Fredrikstad, men hadde egne kirkebøker (fra 1733). Kirkelige handlinger for Vestre Fredrikstad (Forstaden) ble innført i Glemmens kirkebøker, men fra 1871 i egne kirkebøker - se Vestre Fredrikstad. Byutvidelse 03.03.1866 overførte bl.a. til Glemmen de bygninger og tomter på Kråkerøy som hørte under Fredrikstad. Kråkerøy ble skilt ut som eget prestegjeld fra 01.07.1909 ved kgl. res. av 11.05. s.å.

Ministerialbøker 

1 1733-1759 05 Fødte, trolovede, vigde til 1751. Åpenbare skriftemål til 1745. Døde fra 1753.

2 1771-1803 05 Fødte, døde. Vigde fra 1772. Dødfødte 1803, 1807, 1808.

3 1803-1815 04 Konf. fra 1804. Forlovererkl. 1822, 1826, 1835.

4 1816-1838 10

5 1838-1852 10 Konf. 1839-48. Utmeldte 1840-53.

6 1849-1865 02 Konf.

7 1853-1862 10 Inn- og utfl. fra 1852. Vaks. 1851-60. Innm. fra 1854. Utm. til 1861. Dissentere 1854-62.

8 1862-1871 16 Konf. fra 1865. Innfl. til 1868. Utfl. til 1873. Vaks. 1861-64.

9 1871-1878 12 Konf. fra 1872. Inn- og utfl. fra 1873.

10 1868-1873 02 Innflyttede. Også innflyttede Vestre Fredrikstad 1878.

11 1878-1917 23 Fødte til 1893. Dødfødte til 1917. Konf. til 1892. Vigde til 1903.

12 1878-1973 20 Døde til 1900. Innfl. til 1932. Utfl. til 1924. Innmeldte til 1933. Utmeldte til 1933.

13 1892-1907 15 Fødte 1893-1903. Konf. til 1907.

Klokkerbøker 

1 1816-1838 10 Konf. fra 1817. Inn- og utflyttede.

2 1838-1851 04 Også inn- og utflyttede.

3 1852-1866 07 Også inn- og utflyttede til 1860.

4 1867-1875 08 Konf. 1889.

5 1876-1893 10

6 1894-1908 10

Lysningsbøker 

1 1909-1931 06

2 1919-1933 04

3 1933-1941 05

Fødselsregistre 

I 1 1916-1922 07 Glemmen sokn.

I 2 1922-1929 07 Glemmen sokn.

Halden

Fredrikshald (Halden) ble eget prestegjeld iflg. kgl. reskr. 13.12.1769. Da ble Nordre Fredrikshald skilt ut fra Berg og Søndre Fredrikshald fra Idd.

Ministerialbøker 

I 1 1758-1791 09 Fødte.

I 2 1792-1812 07 Fødte.

I 3 1815-1834 10 Fødte gutter til 1823. Fødte piker til 1824. Vigde og innfl. til 1833. Konf. 1816-33.

I 4 1823-1834 04 Fødte piker fra 1824.

I 5 1834-1845 17 Fødte, inn- og utfl. og vaks. til 1844.

I 6 1845-1856 18 Konf. fra 1843.

I 7 1857-1865 12 Fødte, konf. og vigde.

I 8 1857-1865 09 Døde. Fødte dissentere.

I 9 1866-1877 10 Fødte, konf., vigde.

I 10 1866-1877 07 Døde. Fødte, døde, vigde dissentere. Gaver til Emanuelkirken 1870-84 og til Tistedalen kapell 1865.

I 11 1878-1889 14 Fødte, konf., vigde, også dissentere.

I 12 1878-1889 08 Døde, også dissentere. Inn- og utfl.

I 13 1890-1906 17 Fødte, også dissentere. Konf. og vigde, også dissentere.

I 14 1890-1906 11 Døde, også dissentere. Inn- og utfl. Inn- og utmeldte.

II 1 1892-1932 04 Kun dissentere.

II 2 1933-1942 02 Kun dissentere.

Klokkerbøker

1 1815-1833 11 Fødte til 1821. Døde til 1834. Konf. fra 1816. Inn- og utflyttede til 1834.

2 1821-1834 05 Fødte.

3 1834-1844 16 Også inn- og utflyttede.

4 1845-1854 14 Også inn- og utflyttede.

5A 1855-1864 13 Vigde til 1863. Døde til 1868.

5B 1864-1868 09 Konf. fra 1865. Døde kun 1868. Også inn- og utflyttede 1855-68.

6 1869-1884 15 Fødte, vigde. Konf. til 1881.

7 1869-1884 06 Døde. Konf. fra 1881. Også innfl. Utfl. 1869.

8 1885-1899 12 Fødte, konf.

9 1885-1908 11 Vigde. Døde til 1905. Innflyttede 1888-1905.

10 1900-1923 16 Fødte. Konf. til 1924.

11 1906-1934 11 Vigde 1908-1924. Døde.

13 1924-1939 07 Konf.

14 1925-1943 06 Vigde.

Lysningsbøker 

I 1 1919-1934 04

Fødselsregistre 

I 1 1916-1925 07

Sjeleregister

1772 02 Sjeleregister. Ekstraskattemanntall 1772; Akershus Stiftamt, real.ord.avd. matrikler og manntall, pk. 5 (Statsarkivet i Oslo).

Hobøl

Hobøl og Tomter.

Ministerialbøker

I 1 1733-1814 10 Prestegjeldet. Konf. fra 1736. Åpenbare skriftemål 1734-64.

I 2 1814-1841 10 Prestegjeldet.

I 3 1842-1864 16 Prestegjeldet. Selvmordere 1840-69. Folketell. m.m. prestegården 1855, 1865.

I 4 1865-1877 05 Prestegjeldet. Vaks. til 1867. Statistikk 1733-1874.

I 5 1878-1904 08 Prestegjeldet. Innflyttede til 1901. Utflyttede til 1895.

II 1 1878-1904 04 Tomter sokn. Konf. til 1903.

Klokkerbøker 

I 1 1905-1927 03 Tomter sokn.

II 1 1905-1929 04 Hobøl sokn.

Hvaler

Hvaler og Spjærøy.

Ministerialbøker 

1 1654-1754 03 Prestegjeldet. Fødte 1688-1717, 1729-49, 1752-54. Vigde og døde mgl. 1750-51. Konf. fra 1736, mgl. 1750-51. Åpenbare skriftemål 1654-1673.

2 1749-1759 02 Prestegjeldet. Konf. 1802-05, 1807, 1811-12. Vigde1796-1816, også 1761, ingen 1806-09. Døde også 1761, ingen 1806-08. Bibelutdeling 1782.

3 1758-1796 02 Prestegjeldet. Konf. 1773-98. Vigde 1759, 1764-97.

4 1805-1816 02 Prestegjeldet. Konf. 1806-15. Vaks. 1814-44.

5 1816-1845 09 Prestegjeldet.

6 1846-1863 11 Prestegjeldet.

7 1864-1878 10 Prestegjeldet. Bare noen fødte og vigde til januar 1878. Vaks. til 1867.

8 1878-1895 10 Hvaler sokn.

9 1895-1906 08 Hvaler sokn.

Klokkerbøker 

I 1 1901-1930 09 Hvaler sokn.

II 1 1892-1904 03 Spjærøy sokn. Fødte, døde.

II 2 1901-1928 02 Spjærøy sokn. Vigde. Konf. til 1926

II 3 1904-1917 04 Spjærøy sokn. Fødte, døde.

Lysningsbøker 

I 1 1915-1917 01 Hvaler sokn.

Idd

Idd og Enningdal. Inntil 1769: Søndre Fredrikshald (se Halden).

Ministerialbøker

I 1 1720-1769 04 Idd sokn.

II 1 1720-1789 03 Enningdal sokn. Fødte, introduserte, trolovede, vigde, døde

II 2 1882-1923 12 Enningdal sokn.

III 1 1770-1814 06 Prestegjeldet. Kun for Idd 1770-1789. Konf. fra 1810. Vaks. 1810-31. Statistikk 1815-19

III 2 1815-1831 09 Prestegjeldet.

III 3 1832-1847 16 Prestegjeldet.

III 4A 1848-1860 09 Prestegjeldet. Fødte, konf., vigde

III 4B 1848-1860 09 Prestegjeldet. Døde, flg.

III 5 1861-1877 13 Prestegjeldet.

III 6A 1878-1903 10 Prestegjeldet. Fødte, konf., Kun Idd fra 1882.

III 6B 1878-1903 08 Prestegjeldet. Vigde, døde, inn- og utfl.

Klokkerbøker

I 1 1815-1826 06 Prestegjeldet. Konf. til 1825

II 1 1901-1907 04 Idd sokn. Konf. til 1906

II 2 1907-1913 04 Idd sokn.

II 3 1914-1940 13 Idd sokn.

Lysningsbøker 

I 1 1893-1905 02 Også styreprotokoll for Øhrs Værksskole 1882-87.

Kråkerøy

Kråkerøy ble skilt ut fra Glemmen som eget prestegjeld fra 01.07.1909 ved kgl. res. 11.05. s.å.

Ministerialbøker

1 1909-1927 01 Inn- og utflyttede.

Klokkerbøker

1 1908-1944 14 Fødte og konfirmerte.

Lysningsbøker 

1 1905-1909 01 Også forhandlingsprotokoll for Kråkerøy bruksskole.

2 1909-1918 01

Fødselregistre 

1 1916-1938 07

Moss

Bysoknet og landsoknet. Utskilt fra Rygge prestegjeld 07.05.1790.

Ministerialbøker 

I 1 1725-1752 06 Prestegjeldet. Konf. fra 1736. Trolovelse fra 1744

I 2 1753-1779 05 Prestegjeldet. Fødte mgl. 1753-29.8.1754

I 3 1779-1784 04 Prestegjeldet. 1809-1814

I 4 1784-1808 07 Prestegjeldet. Hevede trolovelser 1790-1835

I 5 1814-1828 09 Prestegjeldet. Konf., døde, inn- og utfl. fra 1815

I 6 1829-1844 08 Prestegjeldet. Vaks. fra 1838

I 7 1845-1851 08 Prestegjeldet.

I 8 1852-1860 14 Prestegjeldet. Vigde til 1869. Vaks til 1855.

I 9 1861-1869 08 Prestegjeldet. Vaks. til 1867.

I 10 1870-1877 08 Prestegjeldet. Utmeldte fra 1871.

II 1 1878-1886 13 Bysoknet.

II 2A 1887-1893 08 Bysoknet. Også dissentere.

II 2B 1887-1893 07 Bysoknet. Også dissentere.

II 3 1894-1901 14 Bysoknet. Også dissentere.

II 4 1902-1912 18 Bysoknet. Også dissentere.

III 1 1878-1894 05 Landsoknet. Også dissentere. Innfl. til 1891.

III 2 1894-1906 04 Landsoknet. Vigde og døde fra 1895. Innfl. til 1904. Utfl. fra 1900. Utmeldte 1896-1903. Endel spredte dissentere.

Klokkerbøker 

I 1 1835-1851 11 Prestegjeldet. Konf. fra 1836. Inn- og utfl. fra 1836.

I 2 1852-1860 11 Prestegjeldet. Vigde til 1870. Inn- og utfl.

I 3 1861-1868 08 Prestegjeldet. Ikke vigde. Inn- og utfl. til 1872.

I 4 1869-1877 11 Prestegjeldet. Vigde fra 1871. Utmeldte til 1874. En født og en død dissenter.

I 5 1878-1888 11 Bysoknet. Også dissentere.

I 6 1889-1900 14 Bysoknet. Også dissentere.

I 7 1901-1912 12 Bysoknet. Også dissentere.

I 8 1913-1923 14 Bysoknet. Også dissentere.

I 9 1924-1937 15 Bysoknet. Også dissentere.

II 1 1878-1900 04 Landsoknet. Konf. og vigde til 1899. Utmeldte og dissentere.

II 2 1900-1910 03 Landsoknet. Konf. og vigde til 1909.

II 3 1910-1919 06 Landsoknet.

II 4 1920-1932 07 Landsoknet.

Lysningsbøker 

1 1910-1924 05 Prestegjeldet.

2 1919-1930 04 Prestegjeldet.

3 1931-1939 04 Prestegjeldet.

Onsøy

Onsøy og Gressvik kapell.

Ministerialbøker

1 1733-1814 06 Prestegjeldet. Konf. fra 1736. Åpenbare skriftemål til 1768. Vaks. 1818-27.

2 1814-1840 09 Prestegjeldet. Konf. fra 1815. Flyttede fra 1816.

3 1841-1860 12 Prestegjeldet. Utmeldte 1852-67.

4 1861-1877 17 Prestegjeldet. Vaks. til 1867. Utmeldte fra 1870. Innmeldte fra 1869. Borgerlige vigsler 1865-79.

5 1878-1898 16 Prestegjeldet. Fødte. Fødte dissentere fra 1893. Konf.

6 1878-1898 11 Prestegjeldet. Vigde. Vigde dissentere. Døde. Innfl. Utfl. 1877-96. Innmeldte fra 1886. Utmeldte.

Klokkerbøker

I 1 1814-1840 09 Prestegjeldet. Konf. fra 1815. Inn- og utfl.

I 2 1903-1909 05 Onsøy sokn.

I 3 1910-1926 12 Onsøy sokn. Fødte. Døde. Vigde og konf. til 1919.

I 4 1919-1927 03 Onsøy sokn. Vigde 1920-26. Døde.

II 1 1903-1911 04 Gressvik sokn.

II 2 1911-1933 12 Gressvik sokn. Konf. 1912-21. Vigde til 1924. Døde til 1923.

Fødselregistre 

I 1 1916-1937 07 Onsøy sokn.

II 1 1916-1938 07 Gressvik sokn.

Rakkestad

Rakkestad, Degernes og Os.

Ministerialbøker

I 1 1722-1740 03 Prestegjeldet. Konf. fra 1737.

I 2 1741-1751 04 Prestegjeldet. Konf. til 1749.

I 3 1752-1777 05 Prestegjeldet.

I 4 1777-1783 02 Prestegjeldet. 1 vigsel 1784.

I 5 1784-1814 08 Prestegjeldet. Konf. til 1813. 2 vaks. i 1812. Bak: Inndeling i skoleroder.

I 6 1814-1824 08 Prestegjeldet. Bak: Folketall 1815 i Rakkestad og for prostiet.

I 7 1825-1841 11 Prestegjeldet.

I 8 1842-1849 10 Prestegjeldet.

I 9 1850-1856 13 Prestegjeldet.

I 10 1857-1861 09 Prestegjeldet. Innmeldte 1859. Utmeldte til 1858. Lysninger 1868-74.

I 11 1862-1877 15 Prestegjeldet. Vaks. til 1867. Bibelutdeling 1874-83. Fødte dissentere til 1875.

I 12 1878-1893 11 Rakkestad sokn. Vigde til 1886. Inn- og utflyttede. Inn- og utmeldte fra 1888.

I 13 1894-1908 09 Rakkestad sokn. Fødte. Konf. Døde.

I 14 1887-1908 02 Rakkestad sokn. Vigde.

I 15 1909-1922 10 Rakkestad sokn. Konf. til 1921.

II 1 1878-1899 08 Degernes sokn.

II 2 1900-1920 07 Degernes sokn.

III 1 1878-1905 06 Os sokn.

Klokkerbøker

I 1 1909-1920 06 Rakkestad sokn. Døde. Fødte til 1919. Vigde til 1918. Konf. til 1917.

I 2 1918-1931 08 Rakkestad sokn. Fødte 1920-1931. Konf. 1918-1931. Vigde 1919-1931. Døde 1921-1931.

II 1 1887-1909 03 Degernes sokn. Fødte.

II 2 1909-1920 04 Degernes sokn. Konf. til 1919.

II 3 1920-1941 0 6 Degernes sokn. Konf. kun til 1940.

III 1 1887-1908 02 Os sokn. Fødte.

III 2 1909-1920 02 Os sokn. Konf. fra 1909.

III 3 1920-1938 03 Os sokn. Fødte og døde 1920-1938. Konf. 1921-1937. Vigde 1921-1938.

Lysningsbøker

1 1919-1941 04

Fødselregistre 

I 1 1916-1936 07 Rakkestad sokn.

Rolvsøy

Rolvsøy ble utskilt fra Tune prestegjeld ved kgl. res. 09.12.1910 og omfatter den nordre og den østre delen av øya.
Ministerialbøker før 1909: se Tune

Ministerialbøker

1 1909-1917 08 Fødte 1909-1917. Dødfødte 1911-1917. Konf. 1909-1917. Vigde 1909-1917. Døde 1909-1917. Innfl. 1886-1916. Utfl. 1905-1914. Innmeldte 1911-1916. Utmeldte 1911. Dagsregister 1909-1917.

Klokkerbøker

1 1911-1920 05

Rygge

Moss ble utskilt 07.05.1790. Fra 1725 ble det ført egne kirkebøker for byen. Disse er oppstilt under Moss.

Ministerialbøker

1 1725-1771 04 Konf. 1736-70. Åpenbare skriftemål til 1770.

2 1771-1814 07 Konf. til 1813. Åpenbare skriftemål til 1784. Vaks. 1818-36. Beskrivelse 1790 om kallets deling. Summarisk folketall i 1835 og 1845.

3 1814-1836 07

4 1836-1851 11 Konf. fra 1837. Vaks. fra 1837.

5 1852-1871 15 Vaks. til 1867.

6 1872-1877 03 Utmeldte 1876-77. 1 født dissenter 1877.

7 1878-1904 15 Konf. til 1899. Fødte og vigde dissentere fra 1888. Døde dissentere fra 1891.

Klokkerbøker

1 1814-1836 09 Konf. til 1870. Inn- og utflyttede 1814-36. 1865-1871

2 1887-1905 07

3 1906-1921 06

Lysningbøker 

1 1859-1891 03

Rødenes

Rødenes og Rømskog.

Ministerialbøker

I 1 1721-1732 02 Prestegjeldet.

I 2 1733-1776 04 Prestegjeldet. Konf. fra 1736. Uekte barn og åpenbare skriftemål til 1775.

I 3 1777-1814 04 Prestegjeldet. Konf. til 1812.

I 4 1814-1838 10 Prestegjeldet.

I 5 1838-1849 07 Prestegjeldet. Konf. og vaks. fra 1839.

I 6 1850-1859 10 Prestegjeldet. Vaks. fra 1851.

I 7 1860-1869 10 Prestegjeldet. Konf. til 1868. Vaks. til 1867.

I 8 1869-1879 11 Prestegjeldet. 1 utmeldt 1878 og borgerlig vigsel av samme.

I 9 1880-1889 08 Rødenes sokn.

I 10 1890-1900 07 Rødenes sokn.

II 1 1880-1889 04 Rømskog sokn.

II 2 1890-1900 04 Rømskog sokn.

II 3 1901-1910 03 Rømskog sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Klokkerbøker

I 1 1814-1841 10 Prestegjeldet. Konf. til 1840. Inn- og utflyttede.

I 2 1901-1910 03 Rødenes sokn. Dødfødte fra 1902.

I 3 1911-1926 05 Rødenes sokn. Dødfødte til 1917.

II 1 1901-1910 02 Rømskog sokn.

II 2 1911-1921 03 Rømskog sokn.

II 3 1922-1936 03 Rømskog sokn.

Råde

Ministerialbøker

1 1707-1762 04 Fødte. Vigde fra 1715. Døde fra1716. Kommunikanter og konf. 1729- 61. Åpenbare skriftemål 1709-61.

2 1762-1806 04 Fødte og døde. Konf. og vigde fra1763. Dødfødte 1804-06. Åpenbare skriftemål til 1786.

3 1806-1814 06 Fødte og døde. Konf. og vigde fra1807. Dødfødte 1806-24. Vaks. 1818-30. Lysninger 1814-88.

4 1814-1830 07 Konf. til 1829.

5 1830-1853 13 Vaks. 1831-52.

6 1854-1877 11 Vaks. til 1867. Utmeldte fra 1864.

7 1878-1902 15 Vigde dissentere fra 1897. Døde til 1900.

Klokkerbøker

1 1903-1925 12 Dødfødte 1904-18.

Sarpsborg

Sarpsborg ble utskilt fra Tune prestegjeld ved kgl. res. 09.03.1859.

Ministerialbøker

1 1859-1868 13 Vaks. til 1867. Utmeldte 1862-67. Dissentere til 1869.

2 1869-1877 06 1 død 1878. Utmeldte 1870-74. Borgerlige vigsler 1870-76.

3 1878-1891 10 Også fødte dissentere og borgerlige vigsler.

4 1892-1899 09 Også fødte dissentere og borgerlige vigsler.

5 1900-1909 08 Fødte. Konf.

6 1900-1909 07 Vigde. Døde.

Klokkerbøker

1 1902-1911 09

2 1912-1931 10 Fødte. Vigde og døde til 1928. Konf. til 1921. Dødfødte 1913-25. Borgerlige vigsler 1912-19. Døde dissentere 1913-28.

3 1922-1931 03 Konf.

Lysningsbøker 

1 1859-1904 03

2 1904-1925 04

3 1920-1935 04

Fødselsregistre 

1 1916-1922 07

2 1922-1928 07

Skiptvet

Ministerialbøker

1 1715-1723 04 Kirkens reparasjon 1722.

2 1734-1756 04 Fødte og døde. Konf. 1738-39. Vigde til 1759. Åpenbare skriftemål til 1758.

3 1758-1793 06 1 vigsel i 1794. Konf. mangler 1772-73. Åpenbare skriftemål til 1773.

4 1794-1814 05 Konf. til 1813. Dødfødte 1807-10.

5 1814-1838 13

6 1839-1860 12 Bemerkninger om kallets kirker, prestegårder, enkeseter, benefisert gods, geistlige personer m.m.

7 1861-1866 06 Bemerkninger om kirker, prestegårder og enkeseter.

8 1867-1877 06

9 1878-1900 09 Fødte til 1890. Konf. til 1895. Vigde til 1897. Døde til 1895.

10 1890-1900 04 Fødte fra 1890. Konf. fra 1895. Vigde fra 1898. Døde fra 1895.

11 1901-1913 07 Fødte 1901-1913. Dødfødte 1901-1912. Konf. 1901-1912. Vigde 1901-1912. Dissentere 1902-1912. Døde, også disssentere, 1901-1912. Utfl. 1901-1910. Innmeldte 1905-1911. Utmeldte 1901-1909. Dagsreg. 1901-1912

Klokkerbøker

1 1815-1838 06 Døde. Fødte fra 1816. Vigde 1860-65. Døde 1860-69.

2 1905-1915 05

3 1916-1924 04 Vigde til 1923.

4 1925-1934 05

Skjeberg

Skjeberg, Ullerøy, Ingedal, Skjebergdalen og Hafslund.

Ministerialbøker

I 1 1702-1725 02 Prestegjeldet. 1716-18 mangler.

I 2 1726-1791 07 Prestegjeldet. Konf. fra 1736. Åpenbare skriftemål 1753-86.

I 3 1792-1814 05 Prestegjeldet. Dødfødte til 1817.

I 4 1815-1830 11 Prestegjeldet. Konf. til 1829.

I 5 1830-1845 12 Prestegjeldet. Lysninger 1857.

I 6 1846-1858 23 Prestegjeldet.

I 7 1859-1868 09 Prestegjeldet.

I 8 1869-1885 11 Prestegjeldet. Innfl. fra 1864. Innmeldte 1880-83. Utmeldte til 1884.

I 9 1886-1897 09 Skjeberg sokn. Dissentere fra 1891.

I 10 1898-1911 09 Skjeberg sokn. Også dissentere.

II 1 1886-1894 03 Ullerøy sokn.

II 2 1895-1910 04 Ullerøy sokn.

III 1 1886-1897 03 Ingedal sokn.

III 2 1898-1915 03 Ingedal sokn. Fødte, konf., og vigde 1898-1914. Døde 1898-1915.

Klokkerbøker

I 1 1815-1830 12 Prestegjeldet. Konf. til 1844.

I 2 1901-1924 07 Skjeberg sokn. Fødte. Vigde og døde til 1922.

II 1 1901-1919 02 Ullerøy sokn. Fødte. Døde til 1918. Vigde til 1911.

II 2 1919-1938 03 Ullerøy sokn.

III 1 1911-1918 01 Skjebergdalen sokn.

III 2 1918-1938 02 Skjebergdalen sokn. Vigde til 1931.

IV 1 1907-1917 04 Hafslund sokn. Fødte.

IV 2 1917-1931 04 Hafslund sokn. Fødte

V 1 1901-1931 02 Ingedal sokn.

Lysningsbøker

1 1893-1918 03 Prestegjeldet.

Spydeberg

Spydeberg, Hovin og Heli.

Ministerialbøker

I 1 1696-1738 07 Spydeberg sokn.

I 2 1739-1780 08 Spydeberg sokn. Konf. 1741-78.

I 3 1778-1814 11 Spydeberg sokn. Konf. og vigde til 1813. Konf. 1787-98 mangler.

I 4 1814-1841 11 Spydeberg sokn.

I 5 1842-1862 12 Spydeberg sokn.

I 6 1863-1874 07 Spydeberg sokn.

I 7 1875-1885 06 Spydeberg sokn.

I 8 1886-1900 07 Spydeberg sokn.

II 1 1886-1907 05 Hovin sokn.

III 1 1886-1907 03 Heli sokn.

Klokkerbøker

I 1 1814-1868 12 Spydeberg sokn. Fødte, konf. og døde 1814-1840. Vigde 1814-1868.

I 2 1901-1922 05 Spydeberg sokn. Vigde og døde. Fødte til 1919. Konf. til 1917.

I 3 1918-1934 04 Spydeberg sokn. Fødte fra 1920. Vigde og døde fra 1923.

II 1 1901-1924 05 Hovin sokn.

III 1 1901-1917 03 Heli sokn. Vigde til 1919. 1 født dissenter 1911. 2 borgerlige vigsler 1914/26.

III 2 1918-1939 03 Heli sokn. Vigde kun fra 1920. Utmeldte 1922-1923.

Trøgstad

Trøgstad og Båstad.

Ministerialbøker

I 1 1645-1707 09 Prestegjeldet. Kirkeregnskap 1650-85. Opptegnelser om slekt og prester. Prestebolets årlige landskyld m.v. Om kirken. Jordebok 25.02.1639.

I 2 1708-1722 04 Prestegjeldet.

I 3 1721-1749 06 Prestegjeldet. Konf. fra 1734. 1 viet i 1750. Tavlepenger fra 1734. Kirkesoknebud 1734-41.

I 4 1750-1784 07 Prestegjeldet. Uekte barn til 1760. Åpenbare skriftemål til 1765. Kollekt til 1760.

I 5 1784-1814 05 Prestegjeldet. Noen fødte og vigde 1815. Kollekt 1818-31. Fattigkasseregnskap.

I 6 1815-1844 11 Prestegjeldet.

I 7 1845-1854 11 Prestegjeldet. 1 vigsel 1855.

I 8A 1855-1864 07 Prestegjeldet. Fødte. Konf.

I 8B 1855-1864 09 Prestegjeldet. Vigde. Døde. mv. 1 født dissenter 1863.

I 9 1865-1877 10 Prestegjeldet. Vaks. 1865. Utmeldte til 1870. Innmeldte 1874. 2 fødte dissentere 1865/67.

I 10 1878-1898 11 Trøgstad sokn. Vigde dissentere 1889-96. Døde dissentere fra 1884.

Fa 0011 1899-1919 11 Trøgstad sokn.

II 1 1878-1902 07 Båstad sokn. Konf. til 1901. Døde dissentere 1883-95. Utmeldte 1890-91.

Klokkerbøker

I 1 1815-1831 07 Prestegjeldet. Fødte og konf. til 1830. Også inn- og utfl.

I 2 1911-1929 08 Trøgstad sokn. Dødfødte 1913-18.

II 1 1911-1925 04 Båstad sokn. Dødfødte til 1921. Fødte dissentere til 1915. Døde dissentere til 1914.

Lysningsbøker

1 1886-1895 03 Prestegjeldet.

Tune

Tune, Solli, Hannestad og Greåker. Før 1860 også Varteig.

Ministerialbøker

1 1720-1758 02 Prestegjeldet.

2 1758-1781 05 Prestegjeldet. Åpenbare skriftemål 1759-81.

3 1781-1796 05 Prestegjeldet. Åpenbare skriftemål 1782-86.

4 1797-1815 08 Prestegjeldet. Fødte også 1821-22. Konf. fra 1805. Vaks. 1806. Dødfødte 1802-23. En separasjon 1818. Forlovererklæringer 1817-23.

5 1815-1823 08 Prestegjeldet. Fødte til 1821. Konf. til 1822.

6 1823-1831 14 Prestegjeldet. Fødte også 1822. Konf. til 1830. Vaks. fra 1827. Forlovererklæringer 1826-1831.

7 1831-1837 10 Prestegjeldet. Konf. til 1835. Vigde og innfl. til 1836. Vaks. 1831-32.

8 1837-1841 09 Prestegjeldet. Konf. og vigde fra 1836. Inn- og utfl. 1835-40. Vaks. til 1840.

9 1842-1846 13 Prestegjeldet. Fødte fra 1841.

10A 1847-1852 07 Prestegjeldet. Fødte. Vigde. Konf. til 1851.

10B 1847-1852 06 Prestegjeldet. Døde. etc. Vaks. og innfl. til 1851.

11 1852-1856 12 Prestegjeldet. Konf. og vaks. til 1855. Alle lysninger ført i dagsregisteret. Utdrag av folketellingen 1855.

12 1856-1859 12 Prestegjeldet. Konf. til 1858. Også vaks. Dissentere til 1877. Alle lysninger ført i dagsregisteret.

13 1859-1863 11 Prestegjeldet.

14 1864-1868 11 Prestegjeldet. Vaks. til 1867.

15 1869-1873 10 Prestegjeldet.

16 1874-1877 06 Prestegjeldet. Konf. fra 1873.

17 1878-1887 13 Prestegjeldet.

18 1887-1898 15 Prestegjeldet. Fødte dissentere og utfl. til 1894. Inn- og utfl. til 1897.

19 1898-1904 14 Prestegjeldet. Fødte dissentere 1899-1900. Døde dissentere 1900.

20 1904-1909 13 Prestegjeldet.

II 1 1901-1909 08 Rolvsøy sokn. Fødte 1901-1909.Dødfødte 1902. Konf. 1902-1909. Vigde 1901-1909. Døde 1901-1909. Dagsregister 1901-1909.

Klokkerbøker

I 1 1815-1822 07 Prestegjeldet. Fødte og vigde til 1821. Konf. og flyttede fra 1816

I 2 1910-1913 07 Tune sokn.

I 3 1914-1919 08 Tune sokn. Fødte til 1921. Vigde fra 1913.

I 4 1919-1928 05 Tune sokn. Fødte fra 1921.

II 1 1904-1917 02 Solli sokn.

II 2 1918-1941 0 2 Solli sokn. Fødte 1918-1941. Vigde 1929-1937. Døde 1918-1936.

III 1 1920-1930 05 Hannestad og Greåker sokn.

IV 1 1884-1901 04 Rolvsøy sokn. Fødte 1885-1901. Konf. 1884-1901. Vigde 1890-1901.

Fødselsregistre

I 1 1916-1938 07 Tune sokn.

Varteig

Varteig ble utskilt fra Tune prestegjeld ved kgl. res. 11.07.1860.

Ministerialbøker

1 1861-1877 05 Rettelse til Tune MINI 10A. Vaks. til 1867. 2 dissentere 1866/69. Rodeinndeling.

2 1878-1899 08 Konf. til 1898.

Fa 0003 1899-1919 06 Fødte 1899-1919. Fødte dissentere 1912, 1914. Dødfødte 1900-1916. Konf. 1899-1919. Vigde 1899-1919. Borgerlig vigde 1915. Døde 1899-1919. Innfl. 1899-1915. Utfl. 1888-1918. Utmeldte 1904, 1916-1917.

Klokkerbøker

1 1902-1923 05 1 vigsel 1924.

2 1924-1941 05

Lysningsbøker 

1 1861-1916 02

Vestre Fredrikstad (Domkirken i Borg)

Eget prestegjeld fra 01.01.1883 iflg. kgl. res. 14.10.1882. Kirkelige handlinger før 1871 må søkes under Glemmen.
Se også Fredrikstad.

Ministerialbøker

1 1871-1878 09 Konf. fra 1872. Inn- og utfl. fra 1873.

2 1878-1894 12 Fødte. Dissentere til 1902. Dødfødte til 1920.

3 1878-1904 07 Døde. Dissentere til 1905.

4 1878-1907 13 Vigde. Konf. til 1899.

Klokkerbøker

1 1876-1922 08 Fødte 1876-1880. Døde 1876-1909. Vigde 1876-1922. Konf. 1876-1902.

1 1880-1900 12 Fødte til 1890. Konf. 1881-89.

2 1894-1918 14 Fødte.

4 1910-1944 14 Døde.

Lysningsbøker 

1 1883-1903 05

2 1903-1919 05

3 1919-1932 04

Fødselsregistre 

1 1916-1925 08

Våler

Våler og Svinndal.

Ministerialbøker

I 1 1715 01 Prestegjeldet.

I 2 1718-1729 03 Prestegjeldet.

I 3 1730-1770 09 Prestegjeldet.

I 4 1771-1815 05 Prestegjeldet. Konf. til 1814. Dødfødte 1806-33. Åpenbare skriftemål 1772. 1 lysning 1832. Vaks. 1818-39. Prostens visitasberetning 29.03.1817.

I 5 1815-1839 10 Prestegjeldet.

I 6 1840-1861 14 Prestegjeldet. Fødte til 1855.

I 7 1856-1861 03 Prestegjeldet. Fødte. Fortegnelse over militær inndeling.

I 8 1862-1876 08 Prestegjeldet. Fødte. Vigde til 1871. Konf. til 1873. Døde og flyttede til 1867.

I 9 1873-1877 04 Prestegjeldet. Fødte 1877. Vigde fra 1872. Konf. fra 1874. Innfl. til 1876.

I 10 1878-1896 09 Våler sokn. Fødte til 1893.

I 11 1893-1909 09 Våler sokn. Fødte 1893-1909. Dødfødte 1897-1909. Konf. 1897-1909. Vigde 1897-1909. Døde 1897-1907. Innfl. 1897-1907. Utfl. 1899-1907. Innmeldte 1898-1907. Utmeldte 1898-1907. Dagsreg. 1893-1908.

II 1 1878-1896 06 Svinndal sokn.

Klokkerbøker

I 1 1815-1839 10 Prestegjeldet. Konf. 1817-37. Endel sider mgl. Også inn- og utfl.

I 2 1839-1860 08 Prestegjeldet. Konf., vigde og døde fra 1840. Innfl. Utfl. til 1857.

I 3 1863-1868 05 Våler sokn. Skoledagbok 1868-85.

I 4 1901-1914 05 Våler sokn.

I 5 1915-1931 05 Våler sokn.

II 1 1901-1916 04 Svinndal sokn.

Østre Fredrikstad

Eget prestegjeld fra 01.01.1884 iflg. kgl. res. 14.10.1882 (se Fredrikstad).

Ministerialbøker

1 1878-1909 16 Døde. Inn- og utfl. 1878-1918. Inn- og utmeldte 1878-1982. Dagsreg. l1878-1914.

Klokkerbøker

1 1880-1899 08

2 1900-1919 10

3 1920-1940 09 Fødte 1920-1940. Konf. 1920-1940. Vigde 1920-1940. Døde 1920-1940.

Dissentersamfunn i Østfold

Christi Menighet, Fredrikstad

1 1893-1914 02 Opptatte i menigheten 1893-1912. Utmeldte 1893-1914. Fødte 1893-1912. Dødfødte 1902. Vigde 1893-1913. Døde 1894-1912. Innmeldte barn 1893-1912. Undervisning av barn 1895-1913.

2 1904-1932 02 Opptatte i menigheten 1904-31. Utmeldte 1904-33. Fødte 1904-32. Dødfødte 1909-20. Vigde 1906-23. Døde 1905-23. Innmeldte barn 1904-24. Undervisning av barn 1904-24.

Kristi Menighet, Vestre Fredrikstad

1 1919-1924 01 Lysningsbok

Sarpsborg Metodistkirke

1 1843-1871 02 Innmeldte 1856-71. Utmeldte 1857-71. Fødte 1856-65. Utmeldt av Statskirken og innmeldt i menigheten 1843-55. Døde og dødfødte 1857-71. Vigde 1857-70. Menighetslemmer1857/1868/ 1870. Fødte 1865-75. Konfirmerte 1867-75

2 1856-1890 04 Innmeldte 1856-90. Utmeldte 1875-90. Fødte 1857-90. Døde og dødfødte 1872-90. Menighetslemmer 1871-81/ 1888-89.

3 1856-1893 04 Innmeldte på prøve 1876-92. Innmeldte 1856-92. Utmeldte og utelukkede 1876-93. Fødte 1863-92. Innmeldte barn 1876-92. Undervisning av barn 1876-92. Døde 1876-92. Vigde 1876-92.

4 1892-1923 04 Innmeldte 1892-1920. Utmeldte 1892-1922. Fødte 1892-1920. Dødfødte1893-1918. Vigde 1892-1919. Døde 1892-1920. Innmeldte barn 1893-1923. Undervisning av barn 1892-1923.