Avaldsnes

Prestegjeldet går tilbake til tida før reformasjonen, og har hatt disse soknene:

Frem til 1855: Avaldsnes
1855-1887: Avaldsnes, Kopervik
1888-1892: Avaldsnes
1893-1969: Avaldsnes, Førdesfjorden
Fra 1969 : Avaldsnes

1788: Grenseregulering mellom Avaldsnes og Skjold prestegjeld. Reskr. 03.12.1788 om at gårdene Gismervik og Håstø bare skulle høre til Avaldsnes prestgjeld. Disse gårdene hadde frem til da tilhørt begge prestegjeldene.

1855: Ved kgl.res. 21.11. ble strandstedet Kopervik sammen med gårdene søndre, nordre midtre Stokke, Søndenå, Stangeland, "Kobbervigs Grunde", Austreimsneset, Austreim, Asaldalen, indre, midtre og ytre Eide, Brekke, Skår og Sund matr.nr. 1-15 i Avaldsnes opprettet som eget sokn i Avaldsnes prestegjeld.

1888: Kopervik sokn skilt fra Avaldsnes prestegjeld. Se Kopervik prestegjeld.

1893: Førdesfjorden sokn opprettet i Avaldsnes prestegjeld ved kgl. res. 12.12.1892, med virkning fra 01.01.1893. Soknet omfattet flg. gårder: Hauge, Nortveit, Kallevik, Vågebøen, Stegeberg, Sørvåg, Stave, Skeiseid, Frakkegjerd, Aksdal, Fjeldet, Helgeland, Stakkestad, Neseim, Nodland, Veim, Førde, Brathammer, Skre, Døle, Eike nordre og søndre, Kolnes og Aksnes, gnr. 56-79 i Avaldsnes.

Kirkebøker fra Kopervik 1877-1940; se Kopervik prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1711-1764 12 Avaldsnes sokn. Fellesregister.

A 2 1765-1800 05 Avaldsnes sokn. Fellesregister 1765-1776. Fødte, vigde, konf. og døde 1776-1800.

A 3 1801-1817 06 Avaldsnes sokn. Fødte og døde 1801-1817. Konf. 1801-1816. Vigde 1801-1826.

A 4 1816-1825 07 Avaldsnes sokn. Fødte 1816-1825. Konf. 1817-1824. Vigde 1817-1825. Døde 1816-1826. Innfl. 1817-1825. Utfl. 1817-1826.

A 5.1 1825-1841 11 Avaldsnes sokn. Fødte 1825-1839. Konf. 1826-1841. Vigde 1825-1841.

A 5.2 1825-1841 06 Avaldsnes sokn. Døde 1825-1841. Innfl. 1825-1841. Utfl. 1826-1841. Vaksinerte 1826-1839.

A 6 1839-1847 06 Avaldsnes sokn. Fødte.

A 7 1841-1853 08 Avaldsnes sokn. Konf. 1843-1853. Vigde 1842-1852. Døde 1841-1853. Inn-/utflyttede 1842-1847. Vaksinerte 1842-1851.

A 8 1847-1857 09 Avaldsnes sokn. Fødte. Inn-/utflyttede.

A 9 1853-1865 11 Avaldsnes og Kopervik sokn. Konf. og døde 1854-1865. Vigde 1853-1865. Vaksinerte 1852-1864.

A 10 1857-1876 07 Avaldsnes og Kopervik sokn. Avaldsnes sokn til oktober 1861. Fødte. Inn-/utflyttede.

A 11 1861-1880 06 Kopervik sokn. Fødte 1861-1879. Konf. og vigde 1862-1879. Døde 1861-1880. Innfl. 1864-1878. Utfl. 1869-1878. Vaksinerte 1865-1867.

A 12 1865-1880 06 Avaldsnes sokn. Konf. 1865-1879. Vigde og døde 1866-1880. Vaksinerte 1864-1867.

A 13 1876-1879 02 Avaldsnes sokn. Fødte. Inn-/utflyttede 1877-1879.

A 14 1880-1889 06 Avaldsnes sokn. Fødte. Dødfødte.

A 15 1880-1906 10 Avaldsnes sokn. Konf. og vigde 1880-1905. Døde 1880-1906. Innfl. 1880-1905. Utfl. 1880-1906. Vigde dissentere 1892-1895. Døde do. 1882-1902. Inn-/utmeldte 1880-1903. Eldre som er ca. 90 år pr. 1904.

A 16 1893-1918 05 Førdesfjorden sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1896-1908. Utfl. 1908-1918.

A 17 1889-1920 08 Avaldsnes sokn. Døpte. Dissentere: fødde 1890-1910. Dødfødte 1890-1919.

Klokkerbøker

B 1 1816-1825 05 Avaldsnes sokn. Fødte og døde 1816-1825. Konf. 1817-1824. Vigde 1817-1825. Inn-/utflyttede 1817-1825.

B 2 1848-1856 05 Avaldsnes sokn. Fødte.

B 3 1857-1871 05 Avaldsnes sokn. Fødte 1857-1870. Døde 1857-1871.

B 4 1861-1876 07 Kopervik sokn. Fødte og døde 1861-1876. Konf. og vigde 1862-1876. Innfl. 1864.

B 5 1871-1885 05 Avaldsnes sokn. Fødte.

B 6 1871-1882 02 Avaldsnes sokn. Døde.

B 7 1885-1909 10 Avaldsnes sokn. Fødte og vigde 1885-1909. Konf. 1885-1896. Døde 1885-1897.

B 8 1910-1939 07 Avaldsnes sokn. Fødte 1910-1939. Vigde 1910-1938.

B 11 1893-1929 03 Avaldsnes sokn. Fødte og vigde 1893-1929. Konf. 1893-1899. Døde 1893-1898.

Lysningsbøker

IX 1 1835-1843 02 Avaldsnes sokn.

IX 2 1850-1854 02 Avaldsnes sokn. Inneholder også fortegnelse over bidrag til fattig- vesenet (omgangsbok) 1827-1838.

IX 3A 1854-1861 01 Avaldsnes og Kopervik sokn.

IX 3B 1891-1893 01 Avaldsnes sokn.

IX 3C 1894-1897 02 Avaldsnes og Førdesfjorden sokn.

IX 3D 1898-1900 01 Avaldsnes og Førdesfjorden sokn.

IX 3E 1901-1906 02 Avaldsnes og Førdesfjorden sokn.

IX 3F 1906-1909 01 Avaldsnes og Førdesfjorden sokn.

IX 3G 1909-1913 02 Avaldsnes og Førdesfjorden sokn.

IX 3H 1913-1918 02 Avaldsnes og Førdesfjorden sokn.

Sjeleregister

1758 01 Avaldsnes sokn.

Eigersund

Prestegjeldet med soknene Eigersund og Ogna går tilbake til tiden før reformasjonen.

1868: Grenseregulering; ved kgl.res. 12.12. ble en del bruk under gårdene Birkeland, og Gyland i Sokndal lagt til Eigersund prestegjeld. Dette var matr.nr. 88 Birkeland, løpenr. 368, 370, 366b, og 365b, og matr.nr. 89 i Gyland, løpenr. 371, 372b, 374b, 375b, 373, 372c, 375c, 376, 377 og 378 i Sokndal. Alle bruka ble lagt til Mong, gnr. 25 i Eigersund.

Ministerialbøker

A 1 1664-1717 03 Eigersund og Ogna sokn. Fødte 1664-1716. Vigde 1676-1713. Døde 1664-1695 og 1704-1716. Forlovede 1687-1717.

A 2 1720-1757 05 Eigersund og Ogna sokn. Fødte, vigde og døde 1720-1757. Konf. 1749-1757. Off. skriftemål. Fordeling av stolene i kirken 1740.

A 3 1758-1775 04 Eigersund og Ogna sokn. Fødte, vigde og døde 1758-1775. Konf. 1758-1774. Div. opplysninger om kirker og prestegård.

A 4 1776-1789 02 Eigersund og Ogna sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde.

A 5 1790-1808 03 Eigersund og Ogna sokn. Fellesregister.

A 6 1808-1815 02 Eigersund og Ogna sokn. Fellesregister 1808-1814. Fødte, konf., vigde og døde 1815.

A 7 1815-1827 06 Eigersund sokn. Fødte, vigde og døde 1815-1827. Konf. 1815-1826. Innfl. 1816.

A 8 1816-1847 09 Ogna sokn. Fødte, vigde og døde 1816-1847. Konf. 1816-1846. Innfl. 1828-1847. Utfl. 1834-1847.

A 9 1827-1850 24 Eigersund og Ogna sokn. Eigersund: Fødte og døde 1827-1850. Konf. 1827-1848. Vigde 1827-1849. Inn-/utflyttede 1827-1850. Vaksinerte 1827-1847. Ogna: Fødte og vigde 1848-1849. Døde 1847-1850.

A 10 1848-1849 01 Eigersund og Ogna sokn. Konf.

A 11 1850 01 Eigersund og Ogna sokn. Vigde.

A 12.1 1850-1865 12 Eigersund og Ogna sokn. Fødte. Konf.

A 12.2 1850-1865 11 Eigersund og Ogna sokn. Vigde. Døde.

A 13 1866-1878 15 Eigersund og Ogna sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1859-1878. Utfl. 1865-1878. Vaksinerte 1866. Fødte og døde dissentere 1874-1878.

A 14 1879-1892 06 Eigersund landsokn. Fødte og døde 1879-1892. Konf. og vigde 1879-1891. Innfl. 1869-1888. Utfl. 1873-1902. Fødte dissentere 1880-1892. Døde do. 1892. Inn-/utmeldte 1878-1893.

A 15 1879-1892 06 Eigersund ladested. Fødte, vigde og døde 1879-1892. Konf. 1879-1891. Innfl. 1875-1886. Utfl. 1874-1891. Fødte dissentere 1879-1891. Vigde do. 1887-1892. Døde do. 1879-1891. Inn-/utmeldte 1881-1892. Diverse 1873-1879.

A 16 1879-1893 03 Ogna sokn. Fødte, konf. og døde 1879-1893. Vigde 1879-1892. Utfl. 1879-1893. Fødte dissentere 1887-1888. Vigde do. 1886. Utmeldte 1886-1891.

A 17 1892-1905 07 Eigersund landsokn. Fødte, konf., vigde og døde. Innfl. 1890-1898. Utfl. 1892-1906Dødfødte 1892-1905. Innmeldte 1895- 1905. Utmeldte 1892-1905. Fødte og vigde dissentere 1892-1905. Døde do. 1894-1905.

A 18 1892-1905 08 Eigersund ladested. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1876-1898. Utfl. 1892-1906. Dødfødte 1893-1905. Inn-/utmeldte 1892-1905. Fødte dissentere 1892- 1898. Vigde do. 1892-1905. Døde do. 1892-1904.

A 19 1893-1910 04 Ogna sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1895-1910. Utfl. 1893-1910. Dødfødte 1893-1909. Innmeldte 1903- 1909. Utmeldte 1890-1907. Fødte dissentere 1907. Vigde do. 1898-1907.

A 20 1906-1923 08 Landsoknet. Døpte. Vigde. Døde. Konf.1906-1927, Innfl. 1907-1919. Utfl. 1906-1925,> Dødfødte 1906-1925. Dissentere fødte 1907-1919. Dissentere døde 1914-1928. Innmelding 1907-1927. Utmelding 1906-1926.

A 21 1905-1928 08 Ladestedet . Døpte. Konf.1906-1927., Vigde/døde 1906-1928. Innfl. 1907-1926. Utfl. 1906-1927. Dissentere fødte 1905-1915. Dødfødte 1906-1926.> Dissentere dødfødte 1912. Innmelding 1906-1927. Utmelding 1906-1928.

Klokkerbøker

B 1 1815-1857 05 Eigersund sokn. Fødte og vigde 1815-1827. Døde 1816-1827.

B 2 1816-1847 01 Ogna sokn. Konf. 1846. Vigde 1816-1847. Utfl. 1828-1847. Innfl. 1834-1847.

B 3 1846-1875 08 Ogna sokn. Fødte og konf. 1846-1875. Vigde og døde 1847-1875. Innfl. 1847-1860. Utfl. 1847-1864. Vaksinerte 1847- 1864. Vedlegg: inngang 1861.

B 4 1855-1871 06 Eigersund sokn. Fødte. Døde.

B 5 1872-1881 06 Eigersund sokn. Fødte. Døde. Fødte og døde dissentere.

B 6 1876-1889 04 Ogna sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 7 1882-1892 05 Eigersund landsokn. Fødte. Døde.

B 8 1882-1892 05 Eigersund ladested. Fødte. Døde.

B 9 1893-1907 03 Eigersund landsokn. Fødte. Døde.

B 10 1893-1907 05 Eigersund ladested. Fødte. Døde.

B 11 1908-1930 06 Eigersund landsokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 12 1908-1930 07 Eigersund ladested. Fødte. Vigde. Døde.

B 21 1890-1915 04 Ogna sokn. Døpte. Døde. Dødfødte 1891-1914.

Lysningsbøker

705.BA.1 1888-1890 02

705.BA.2 1895-1900 02

705.BA.3 1919-1939 04

Sjeleregister

1758 01

Finnøy

Prestegjeldet med soknene Finnøy (Hesby) og Talgje går tilbake til tida før reformasjonen.

1918: Grenseregulering; nedre og øvre Hanasand, gnr. 44 og 45 i Finnøy, overført fra Talgje sokn i Finnøy prestegjeld til Hausken sokn i Rennesøy prestegjeld, iflg. kgl.res. 04.01.

Ministerialbøker

A 1 1672-1708 02 Hesby og Talgje sokn. Fellesregister. Enkelte data fra 1715, 1716, 1719, 1736 og 1741 er ført på de siste sidene.

A 2 1717-1734 02 Hesby og Talgje sokn. Fødte og vigde 1717-1734. Døde 1718-1734. Off. skriftemål 1717-1734. Inngang 1727-1733.

A 3 1735-1746 03 Hesby og Talgje sokn. Fellesregister.

A 4 1746-1772 05 Hesby og Talgje sokn. Fellesregister.

A 5 1773-1845 11 Hesby og Talgje sokn. Fellesregister 1773-1788. Fødte og døde 1789-1816. Konf. 1789-1815. Vigde 1789-1845. Innfl. 1806-1812. Utfl. 1806-1816. Vaksinerte 1812- 1818.

A 6 1816-1846 08 Hesby og Talgje sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede.

A 7 1847-1862 09 Hesby og Talgje sokn. Fødte og døde 1847-1862. Konf. og vigde 1848-1862. Inn-/utflyttede. Vaksinerte.

A 8 1863-1878 05 Hesby og Talgje sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1863-1878. Utfl. 1863-1877. Vaksinerte 1864-1877.

A 9 1879-1888 01 Talgje sokn. Fødte, konf. og døde 1879-1888. Vigde 1879-1887. Innfl. 1883. Utfl. 1879-1887.

A 10 1879-1890 04 Finnøy (Hesby) sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1873-1887. Utfl. 1877-1890. Innmeldte 1890. Utmeldte 1881-1890. Dissentere 1889.

A 111891-1910 07 Finnøy sokn. Fødte. Vigde. Døde. Konf. 1891-1909. Dødfødte 1891-1909. Borgerlig vigde 1893-1902. Innmeldte 1893-1901. Utmeldte 1891-1909.

A 12 1889-1917 03 Talgje sokn. Fødte. Døde. Konf. og vigde 1889-1916. Dødfødte 1901. Vigde dissentere 1889, 1896, 1908. Innfl. 1891. Utfl. 1892. Innmeldte 1908. Utmeldte 1914.

Klokkerbøker

B 1 1816-1856 09 Hesby og Talgje sokn. Fødte, vigde og døde 1816-1856. Konf. 1816-1855. Innfl. 1816-1856. Utfl. 1816-1853.

B 2 1857-1878 05 Hesby og Talgje sokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 3 1879-1899 04 Hesby sokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 4 1879-1892 02 Talgje sokn. Fødte og døde 1879-1891. Vigde 1879-1890.

B 5 1891-1916 02 Talgje sokn. Fødte og vigde 1891-1916. Døde 1892-1916.

B 6 1900-1934 04 Finnøy sokn. Fødte. Vigde 1900-1910 og 1933-1934. Døde 1900-1913.

Sjeleregister

1758 01 Hesby og Talgje sokn.

Haugesund

Haugesund prestegjeld med soknene Haugesund og Skåre ble opprettet 14.10.1879, se under Torvastad prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1878-1885 06 Haugesund sokn. Fødte 1878-1884. Konf., vigde og døde 1878-1885. Inn-/utflyttede 1878-1885. Fødte dissentere 1881. Dødfødte 1878-1884. Utmeldte 1880-1884.

A 2 1878-1886 03 Skåre sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1879-1886. Utfl. 1878-1886. Dødfødte 1878-1886.

A 3 1885-1890 06 Haugesund sokn. Fødte og døde 1885-1890. Konf. og vigde 1886-1890. Inn-/utflyttede 1886-1890. Inn-/utmeldte 1886-1890.

A 4 1886-1908 10 Skåre sokn. Fødte, konf. og vigde 1887-1890. Døde 1886-1908. Innfl. 1887-1906. Utfl. 1887-1908. Fødte dissentere 1906-1907. Vigde do. 1906. Døde do. 1906-1908. Dødfødte 1888-1908. Innmeldte 1889-1904. Utmeldte 1887-1908.

A 5 1891-1903 08 Haugesund sokn. Konf. Vigde. Døde. Døde dissentere 1891. Innmeldte 1891-1904. Utmeldte 1891-1903.

A 6 1891-1907 08 Haugesund sokn. Fødte 1891-1907. Dødfødte 1892-1907. Dissentere 1892-1907.

A 7 1904-1916 09 Haugesund sokn. Konf. og vigde 1904-1914.> Døde 1904-1915. Borgerlig vigsel 1907-1914. Dissentere døde 1905-1915. Innmelding 1904-1915. Utmelding 1904-1916.

A 8 1908-1921 08 Haugesund sokn. Døpte 1908-1916. Innfl. 1908-1921, Utfl. 1908-1916. Dissentere fødte 1908-1914. Dødfødte 1908-1917.

A 9 1914-1929 10 Haugesund sokn. Konf. 1914-1920, Vigde 1914-1917. Døde 1916-1925, Dissentere/borgerlig vigsel 1914-1920. Innmelding 1916-1928. Utmelding 1915-1929.

A 10 1909-1935 11 Skåre sokn. Døpte 1909-1925. Konf. Vigde. Døde. Innfl./Utfl. 1909-1915. Dissentere fødte 1909-1910. Dødfødte 1909-1917. Borgerlig vigsel 1918-1926. Innmelding 1923. Utmelding 1909-1946.

Klokkerbøker

B 1 1873-1881 10 Skåre sokn. Fødte 1874-1881. Døde 1873-1881.

B 2 1881-1894 08 Haugesund sokn. Fødte 1881-1894. Døde 1882-1894.

B 3 1882-1889 02 Skåre sokn. Fødte 1882-1888. Døde 1882-1889.

B 4 1889-1905 03 Skåre sokn. Fødte 1889-1905. Døde 1890-1899.

B 5 1894-1908 06 Haugesund sokn. Fødte 1894-1908. Døde 1895-1899.

B 7 1909-1920 11 Haugesund sokn. Fødte.

B 8 1909-1921 09 Haugesund sokn. Vigde 1909-1919. Døde 1909-1921.

B 10 1920-1931 10 Haugesund sokn. Vigde 1920-1931. Døde 1920-1930.

B 11 1921-1934 11 Fødte. Haugesund sokn.

Lysningsbøker

VIII 1 1898-1908 03 Haugesund og Skåre sokn.

VIII 2 1908-1916 03 Haugesund og Skåre sokn.

VIII 3 1916-1921 03 Haugesund og Skåre sokn.

VIII 4 1919-1926 04 Haugesund og Skåre sokn.

VIII 5 1921-1928 04 Haugesund og Skåre sokn.

VIII 6 1926-1936 04

VIII 7 1928-1934 04

VIII 8 1939-1941 04

Fødselsregister

1 1916-1919 07 Haugesund sokn.

2 1919-1923 07 Haugesund sokn.

3 1923-1929 07 Haugesund sokn.

Helleland

Prestegjeldet går tilbake til tida før reformasjonen og hadde frem til 1820 soknene Helleland, Heskestad og Bjerkreim.

1820: Ved kgl.res. 31.01. ble Heskestad sokn overført til Lund prestegjeld.

Kirkebøker fra Heskestad 1791-1925; se Lund prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1713-1761 08 Helleland, Bjerkreim og Heskestad sokn. Fellesregister 1713-1757 og 1760-1761. Fødte 1757-1760. Vigde og døde 1757-1759.

A 2 1762-1791 05 Helleland, Bjerkreim og Heskestad sokn. Fødte, vigde og døde 1762-1791. Konf. 1762-1790. Off. skriftemål 1762-1768.

A 3 1791-1817 05 Helleland, Bjerkreim og Heskestad sokn. Fødte og døde 1791-1817. Konf. og vigde 1791-1816.

A 4 1815-1834 05 Helleland sokn. Fødte og døde 1815-1834. Konf. og vigde 1816-1834. Innfl. 1824-1833. Utfl. 1825-1834.

A 5 1815-1834 07 Bjerkreim sokn. Fødte og døde 1815-1834. Konf. og vigde 1816-1834. Inn-/utflyttede 1824-1834.

A 6.1 1834-1863 11 Helleland og Bjerkreim sokn. Fødte og vigde 1834-1863. Konf. 1834-1862.

A 6.2 1834-1863 09 Helleland og Bjerkreim sokn. Døde 1834-1863. Innfl. 1834-1863. Utfl. 1835-1863. Vaksinerte 1835-1863.

A 7.1 1863-1886 13 Helleland og Bjerkreim sokn. Fødte. Konf. Vigde.

A 7.2 1863-1886 08 Helleland og Bjerkreim sokn. Døde. Inn-/utflyttede. Vaksinerte 1864-1867.

A 8 1887-1907 05 Helleland sokn. Fødte, vigde og døde 1887-1905. Konf. 1887-1907. Innfl. 1880-1901. Utfl. 1880-1905. Borgerlig vigde 1904-1905. Dødfødte 1890-1905. Innmeldte 1891-1916. Utmeldte 1890-1910. Fødte, vigde og døde dissentere.

A 9 1887-1908 08 Bjerkreim sokn. Fødte, vigde og døde 1887-1908. Konf. 1887-1907. Innfl. 1881-1893. Utfl. 1873-1909. Dødfødte 1887-1907. Innmeldte 1893-1906. Utmeldte 1889-1908. Fødte, konf., vigde og døde dissentere. Borgerlig vigde 1895-1906.

A 10 1892-1929 01 Helleland sokn. Utmeldte.

A 11 1909-1922 05 Bjerkreim sokn. Døpte. Vigde. Døde. Konf. 1908-1922. Utfl. 1911. Dødfødte 1909-1922. Innmelding 1913-1919. Utmelding 1911-1921. Dissentere: fødte/konfirmerte 1910. Dissentere: døde 1911.

A 12 1906-1923 04 Helleland sokn. Døpte 1906-1922. Konf. 1908-1922. Vigde 1906-1923. Døde 1905-1922. Innfl. 1906. Utfl. 1911. Dødfødte 1907-1917. Dissentere: vigde 1905-1916. Dissentere: konf. 1909-1910. Innmelding 1915-1922.

30BA12 1892-1918 01 Helleland og Bjerkreim sokn. Utmeldte.

Klokkerbøker

B 1 1815-1841 05 Helleland sokn. Fødte og døde 1815-1841. Konf. 1816-1833. Vigde 1816-1841. Innfl. 1824-1826. Utfl. 1825.

B 2 1848-1886 07 Helleland sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Vaksinerte.

B 3 1847-1886 10 Bjerkreim sokn. Fødte, konf. og vigde 1848-1886. Døde 1847-1886. Vaksinerte 1848-1868.

B 4 1887-1941 07 Helleland> sokn. Fødte 1887-1940. Konf. 1887-1902. Vigde. Døde. Vigde dissentere 1890-1891.

B 5 1887-1908 07 Bjerkreim sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Dødfødte 1887-1904.

B 6 1909-1923 03 Bjerkreim sokn. Fødte. Vigde. Døde.

Lysningsbøker

705BAB1 1919-1920 01 Bjerkreim sokn. For fylkesskoleinspektør Gitle A. Birkrem.

705BAB2 1920 01 Bjerkreim sokn. For fylkesskoleinspektør Gitle A. Birkrem.

Sjeleregister

1758 02 Helleland, Bjerkreim og Heskestad sokn.

Hetland (Frue)

Hetland (Frue) prestegjeld med soknene Frue, Randaberg og Riska 1849-1974.

1849: Ved kgl.res. av 19.08.1848 ble Randaberg sokn og den delen av Frue sokn som ikke ble innlemmet i Stavanger by opprettet som eget prestegjeld fra 01.01.1849.

1877: Ved kgl.res. av 29.08. ble Riskekverven utskilt fra Frue sokn og opprettet som eget sokn.

1905: Grenseregulering mellom Stavanger og Hetland prestegjeld for den delen av Hetland herred som ble lagt til Stavanger by; se Norsk Lovtidend, kgl.res. 20.12.1905.

1911: Grenseregulering; Forus, gnr. 68 i Høyland, overført fra Høyland prestegjeld til Frue sokn, Hetland prestegjeld, og søndre Hogstad, gnr. 3 i Høyland, overført fra Høyland til Riska sokn i Hetland prestegjeld, ved kgl.res. 16.11.s.å.

1930: Grenseregulering; ved kgl.res. 04.04. ble deler av Frue sokn, Tjensvoll og Hetlandsmarken, lagt til Domkirken og St. Johannes i Stavanger. Se Norsk Lov- tidend.

1932: Grenseregulering; ved kgl.res. 15.07. ble gnr. 31 bnr. 23 Finnestad overført fra Hetland herred, Frue sokn til Randaberg herred og sokn, og grensa mellom Frue og Randaberg sokn endra. Se Norsk Lovtidend.

1936: Navneendringer; fra Riskekverven til Riska sokn ved kgl.res. 17.01. og fra Frue til Hetland sokn ved kgl.res. 07.02.

Kikrebøker fra Frue 1688-1857; se Stavanger - Domkirken.
Kirkebøker fra Randaberg 1688-1851; se Stavanger - Domkirken.

Ministerialbøker

A 1 1816-1856 10 Randaberg sokn. Fødte, vigde og døde 1816-1856. Konf. 1817-1855. Innfl. 1823-1849. Utfl. 1823-1837.

A 2 1849-1869 15 Frue og Randaberg sokn. Fødte og konf. 1849-1861. Vigde og døde 1849-1869. Innfl. 1844-1872. Utfl. 1849-1872. Vaksinerte 1849-1867.

A 3 1862-1876 05 Frue og Randaberg sokn. Fødte. Utmeldte 1871-1877. Innmeldte 1871.

A 4 1862-1881 04 Frue, Randaberg og Riska sokn. Konf.

A 5 1869-1884 03 Frue, Randaberg og Riska sokn. Vigde.

A 6 1869-1884 04 Frue, Randaberg og Riska sokn. Døde.

A 7 1870-1924 02 Frue og Randaberg sokn. Innfl. 1870-1909 og 1917-1924. Utfl. 1870-1906 og 1920.

A 8 1877-1884 04 Frue, Randaberg og Riska sokn. Fødte.

A 9 1882-1918 07 Randaberg sokn. Fødte 1884-1912. Konf. 1882-1904. Vigde 1885-1917. Døde 1884-1918. Fødte dissentere 1908.

A 10 1882-1925 06 Riska sokn. Fødte og døde 1884-1925. Konf. 1882-1923. Vigde 1885-1925. Dødfødte 1886-1910. Fødte dissentere 1898. Borgerlig vigde 1895-1896.

A 11 1884-1911 09 Frue sokn. Fødte 1884-1903. Vigde 1885-1911. Dødfødte 1884-1903. Fødte dissentere 1884-1899. Borgerlig vigde 1888-1908.

A 12 1882-1912 08 Frue sokn. Konf. 1882-1904. Døde 1884-1912. Døde dissentere 1882-1910. Utmeldte 1910-1948. Innmeldte 1901-1915.

A 13 1904-1916 08 Frue sokn. Fødte 1904-1916. Konf. 1904-1916. Fødte dissentere 1907-1912. Dødfødte 1904-1917.

A 14 1905-1919 03 Randaberg> sokn. Døpte 1913-1919. Konf. 1905-1919. Dissentere: fødte 1913.

Klokkerbøker

B 1 1850-1868 08 Frue sokn. Fødte, vigde og døde 1850-1868. Konf. 1853-1860.

B 2 1856-1891 04 Randaberg sokn. Fødte 1856-1877. Konf. 1856-1891. Vigde og døde 1856-1878. Innfl. 1859-1881.

B 3 1863-1878 07 Riska sokn. Fødte og vigde 1863-1877. Døde 1863-1878.

B 4 1869-1877 04 Frue sokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 5 1878-1910 08 Frue sokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 6 1878-1921 07 Randaberg sokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 8 1910-1921 06 Frue sokn. Fødte.

B 9 1910-1931 06 Frue sokn. Vigde. Døde.

B 11 1921-1939 07 Frue sokn. Fødte.

B 12 1922-1940 04 Randaberg sokn. Fødte og vigde 1922-1939. Døde.

Lysningsbøker

1 1877-1881 02 Frue, Randaberg og Riska sokn.

2 1890-1898 02 Frue, Randaberg og Riska sokn.

3 1899-1906 02 Frue, Randaberg og Riska sokn.

4 1906-1911 02 Frue, Randaberg og Riska sokn.

705BA5 1911-1935 04

705BA6 1919-1939 04

Fødselsregister

1 1916-1923 07 Frue sokn.

Hjelmeland

Hjelmeland prestegjeld med soknene Hjelmeland, Fister og Årdal.

Prestegjeldet og soknene går tilbake til tida før reformasjonen.

Ministerialbøker

A 1 1760-1799 07 Hjelmeland, Fister og Årdal sokn.Fødte og døde 1760-1799. Konf. 1760-1797. Vigde 1760-1798. Forlovede 1760-1792.

A 2 1799-1816 04 Hjelmeland, Fister og Årdal sokn.Fødte. Konf. Vigde. Døde. Vaksinerte 1818. Inngang 1799-1816.

A 3 1816-1834 07 Hjelmeland sokn. Fødte og døde 1816-1834. Konf. og vigde 1817-1834. Innfl. 1824-1834. Utfl. 1818-1834.

A 4 1816-1834 04 Fister sokn. Fødte og døde 1816-1834. Konf. og vigde 1817-1834. Innfl. 1824-1834. Utfl. 1818-1834.

A 5 1816-1841 07 Årdal sokn. Fødte og døde 1816-1841. Konf. og vigde 1817-1841. Innfl. 1824-1840. Utfl. 1824-1841.

A 6 1834-1845 07 Hjelmeland sokn. Fødte og døe 1834-1845. Konf. og vigde 1835-1845. Innfl. 1835-1845. Utfl. 1834-1847. Vaksinerte 1834-1845.

A 7 1834-1850 05 Fister sokn. Fødte, vigde og døde 1834-1850. Konf. 1835-1850. Innfl. 1834-1850. Utfl. 1835-1850. Vaksinerte 1836-1850.

A 8 1842-1861 08 Årdal sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Vaksinerte 1843-1861. Dissentere 1848-1851.

A 9 1846-1860 10 Hjelmeland sokn. Fødte, konf. og vigde 1846-1860. Døde 1846-1861. Innfl. 1845-1860. Utfl. 1843-1860. Vaksinerte 1848-1860.

A 10 1851-1871 06 Fister sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Vaksinerte 1852-1866.

A 11 1861-1878 08 Hjelmeland sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1861-1878. Utfl. 1861-1879. Vaksinerte 1861-1866. Statistikk 1859-1878.

A 12 1862-1886 05 Årdal sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1861-1882. Utfl. 1862-1887. Vaksinerte 1863-1866.

A 13 1872-1886 03 Fister sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1875-1876 og 1884. Utfl. 1872-1886 og 1899.

A 14 1879-1900 11 Hjelmeland sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1881-1895. Utfl. 1879-1913. Dødfødte 1879-1900. Utmeldte 1884-1900.

A 15 1887-1910 05 Fister sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1894-1906. Utfl. 1887-1908. Utmeldte 1895-1910. Innmeldte 1909. Dødfødte 1890-1910. Borgerlig vigde 1896-1902.

A 16 1887-1926 08 Årdal sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. udatert. Utfl. 1887-1913. Dødfødte 1887-1926. Borgerlig vigde 1898-1922. Innmeldte udat.-1913. Utmeldte 1896-1925.

A 17 1901-1916 07 Hjelmeland sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1907. Utfl. 1902-1913. Dødfødte 1901-1915. Borgerlig vigde 1901-1916. Innmeldte 1902-1918. Utmeldte 1901-1916.

Klokkerbøker

B 1 1816-1841 07 Hjelmeland sokn. Fødte 1816-1834. Konf. 1817-1836. Vigde 1817-1841. Døde 1817-1840. Innfl. 1824-1836. Utfl. 1818-1836.

B 2 1816-1841 06 Årdal sokn. Fødte, vigde og døde 1816-1841. Konf. 1817-1835. Innfl. 1824-1832. Utfl. 1822-1836.

B 3 1816-1841 05 Fister sokn. Fødte og vigde 1817-1841. Konf. 1817-1835. Døde 1816-1841. Innfl. 1824-1834. Utfl. 1818-1836.

B 4 1853-1883 05 Hjelmeland sokn. Fødte 1853-1883. Døde 1866-1883.

B 5 1853-1892 02 Fister sokn. Fødte 1853-1892. Døde 1864-1880.

B 6 1856-1884 03 Årdal sokn. Fødte 1856-1861. Døde 1865-1884.

B 7 1880-1909 04 Hjelmeland sokn. Fødte 1884-1909. Vigde 1906-1909. Døde 1880-1909.

B 8 1902-1922 01 Fister sokn. Fødte 1902-1922. Døde 1902-1905.

B 9 1909-1921 01 Hjelmeland sokn. Fødte.

Høgsfjord

Høgsfjord prestegjeld med soknene Høle og Forsand.

1864: Ved kgl.res. 14.03. ble soknene Høle og Forsand utskilt fra Strand prestegjeld og opprettet som Høgsfjord prestegjeld.

Kirkebøker fra Høle 1702-1854; se Strand prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1854-1875 15 Forsand sokn. Fødte og vigde 1855-1875. Konf. 1855-1873. Døde 1854-1875. Inn-/utflyttede 1855-1875. Vaksinerte 1863-1867.

A 2 1855-1885 09 Høle sokn. Fødte og vigde 1855-1884. Konf. 1856-1884. Døde 1855-1885. Innfl. 1855-1884. Utfl. 1856-1884. Vaksinerte 1864-1867. Utmeldte 1880-1885.

A 3 1874-1875 01 Forsand sokn. Konf.

A 4 1876-1884 05 Forsand sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1876-1884. Utfl. 1876-1885.

A 5 1885-1897 05 Høle sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1883-1896. Utfl. 1881-1897. Innmeldte 1886. Utmeldte 1875-1897.

A 6 1885-1897 07 Forsand sokn. Fødte og døde 1885-1897. Konf. 1885-1897 og 1913-1917. Vigde 1885-1897 og 1914-1917. Innfl. 1884-1897. Utfl. 1882-1897. Borgerlig vigde 1917. Utmeldte 1893-1894.

A 7 1898-1917 07 Forsand sokn. Fødte. Konf. 1898-1912. Vigde 1898-1913. Døde. Innfl. 1895-1900. Utfl. 1896-1910. Dødfødte 1898-1916. Innmeldte 1898-1907. Utmeldte 1898-1917. Fødte dissentere 1912. Døde dissentere 1915-1916.

A 8 1898-1920 05 Høle sokn. Døpte. Konf. Vigde Døde 1898-1919. Innfl. 1896-1901. Utfl. 1897-1911. Dødfødte 1899-1917. Borgelig vigsel 1914. Innmelding 1898-1915. Utmelding 1907-1915.

Klokkerbøker

B 1 1855-1885 06 Høle sokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 2 1855-1882 07 Forsand sokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 3 1886-1905 04 Høle sokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 4 1906-1938 05 Høle sokn. Fødte. Vigde. Døde.

Lysningsbøker

705BA1 1871-1899 04

Høyland

Prestegjeldet med soknene Høyland og Soma går tilbake til tida før reformasjonen.

1841: Ved kgl.res. 23.11.1839 ble Høyland og Soma sokn slått sammen til et sokn, Høyland, med virkning fra 1841.

1880: Ved kgl.res. 23.11. ble Sandnes skilt ut som eget sokn i Høyland prestegjeld.

1911: Grenseregulering. Ved kgl.res. 16.10. ble Forus, gnr. 68 i Høyland, overført til Frue sokn i Hetland prestegjeld og søndre Hogstad, gnr. 3 i Høyland overført til Riska sokn i Hetland prestegjeld.

1914: Ved kgl.res. 10.12.1913 ble Sandnes utskilt fra Høyland prestegjeld og opprettet som eget prestegjeld fra 01.01.1914.

Ministerialbøker

A 1 1691-1732 05 Høyland og Soma sokn. Fødte 1691-1732. Vigde 1691-1731. Døde 1691-1730. Off. skriftemål 1697-1728. Inngang 1691-1730.

A 2 1734-1754 03 Høyland og Soma sokn. Fellesregister.

A 3 1753-1783 03 Høyland og Soma sokn. Fellesregister.

A 4 1784-1803 05 Høyland og Soma sokn. Fellesregister.

A 5 1804-1815 05 Høyland og Soma sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede 1804-1811.

A 6 1815-1825 07 Høyland og Soma sokn. Fødte, vigde og døde 1815-1825. Konf. 1816-1825. Inn-/utflyttede 1816-1825.

A 7 1825-1841 10 Høyland og Soma sokn. Fødte og døde 1825-1841. Konf. 1825-1840. Døde 1825-1841. Inn-/utflyttede 1825-1840. Vaksinerte 1826-1844.

A 8 1841-1856 16 Høyland og Soma sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Vaksinerte: Høyland 1845-1856, Soma 1843-1850. Utmeldte 1847-1859.

A 9.1 1857-1877 11 Høyland sokn. Fødte. Konf. Vigde.

A 9.2 1857-1877 09 Høyland sokn. Døde. Innfl. 1849-1877. Utfl. 1848-1878. Vaksinerte 1857-1867. Utmeldte 1850-1877.

A 10 1878-1888 10 Høyland og Sandnes sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1874-1888. Utfl. 1866-1887. Fødte dissentere 1878-1887. Døde do. 1879-1888. Borgerlig vigde 1885-1888. Innmeldte 1880-1886.

A 11 1878-1889 04 Sandnes sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1869-1889. Utfl. 1874-1889. Fødte, vigde og døde dissentere 1878-1889. Innmeldte 1883-1889. Utmeldte 1879-1889.

A 12 1890-1898 05 Sandnes sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1885-1898. Utfl. 1890-1898. Inn-/utmeldte 1890-1898. Dissentere 1890-1898.

A 13.1 1889-1898 08 Høyland sokn. Født. Konf. Vigde. Dødfødte. Vigde dissentere. Borgerlig vigde.

A 13.2 1889-1898 09 Høyland sokn. Døde. Inn-/utmeldte.

A 14 1899-1911 14 Høyland sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Dødfødte Døde dissentere 1900-1908. Inn-/utmeldte 1899-1911

A 15 1912-1924 14 Høyland og Sandnes sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1913-1924. Utfl. 1912-1918. Fødte dissentere 1912-1917. Døde do. 1912-1914. Borgerlig vigde 1913-1918. Dødfødte 1913-1924.

A 16 1899-1911 09 Sandnes sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Dødfødte 1900-1911. Borgerlig vigde 1899-1910. Innmeldte 1899-1911. Utmeldte 1903-1910.

Klokkerbøker

B 1 1854-1873 06 Høyland sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1848-1872. Utfl. 1854-1872

B 2 1874-1886 07 Høyland sokn. Fødte 1874-1886. Konf. 1874-1883. Vigde og døde 1874-1885.

Lysningsbøker

705BA1 1919-1936 04

Fødselsregister

1 1916-1924 07 Høyland sokn.

Sjeleregister

1758 01 Høyland og Soma sokn.

Prestegjeldet går tilbake til tida før reformasjonen, under navnet Bø, med soknene Nærem (etter gården Njærheim), Bø og Varhaug.

1832: Ved kgl.res. 22.06. ble Nærem sokn og Bø sokn slått sammen til et sokn med navnet Nærbø sokn.

Ministerialbøker

A 1 1787-1812 05 Nærem, Bø og Varhaug. Fødte og døde 1787-1812. Konf. og vigde 1787-1811. Kirkeregnskap m.m.

A 2 1812-1817 02 Nærem, Bø og Varhaug. Fødte. Konf. Vigde. Døde.

A 3 1815-1825 05 Nærem, Bø og Varhaug. Fødte 1815-1824. Konf. 1816-1824. Vigde 1815-1825.

A 4.1 1826-1841 07 Nærem, Bø og Varhaug. Fødte 1826-1841. Konf. 1826-1837. Vigde og døde 1827-1841. Inn-/utflyttede 1827-1841.

A 4.2 1828-1841 02 Varhaug og Nærbø sokn. Konf. 1838-1841. Vaksinerte 1828-1840.

A 5 1842-1853 07 Nærbø sokn. Fødte og døde 1842-1853. Konf. og vigde 1842-1852. Inn-/utflyttede 1842-1853. Vaksinerte 1842-1852.

A 6 1842-1855 09 Varhaug sokn. Fødte, vigde og døde 1842-1855. Konf. 1842-1854. Innfl. 1842-1854. Utfl. 1842-1855. Vaksinerte 1842-1854.

A 7 1853-1878 08 Nærbø sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Vaksinerte 1853-1867. Utmeldte 1873.

A 8 1855-1878 09 Varhaug sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Vaksinerte 1855-1867.

A 9 1879-1896 13 Nærbø sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Dissentere 1888. Dødfødte 1879-1895. Innmeldte 1885 og 1896. Utmeldte 1881-1895.

A 10 1879-1900 10 Varhaug sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Dødfødte 1879-1899. Borgerlig vigde 1897-1899. Innmeldte 1890. Utmeldte 1884-1897.

A 11 1897-1924 11 Nærbø sokn. Døpte, Vigde, Døde, Innfl. 1897-1923. Konf. 1897-1922.> Utfl. 1897-1912. Dødfødte 1898-1918. Borgerlig vigsel 1900-1907. Innmelding 1900-1915. Utmelding 1897-1924.

Klokkerbøker

B 1 1854-1883 10 Nærbø sokn. Fødte, vigde og døde 1854-1883. Konf. 1854-1882. Innfl. 1854-1863. Utfl. 1854-1858.

B 2 1854-1883 11 Varhaug sokn. Fødte, vigde og døde 1854-1883. Konf. 1854-1882. Innfl. 1854-1864. Utfl. 1854-1863.

B 3 1883-1894 06 Nærbø sokn. Fødte og døde 1883-1894. Konf. og vigde 1883-1893.

B 4 1883-1899 07 Varhaug sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1890. Utfl. 1884-1897.

B 5 1894-1912 08 Nærbø sokn. Fødte, konf. og døde 1894-1912. Vigde 1894-1911. Borgerlig vigde 1894-1896. Innmeldte 1896-1901. Utmeldte 1895-1900.

B 6 1900-1924 11 Varhaug sokn. Fødte og vigde 1900-1922. Konf. 1900-1924. Døde 1900-1923. Borgerlig vigde 1897-1899. Innmeldte 1909. Utmeldte 1901-1911.

B 7 1912-1939 10 Nærbø sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Lysningsbøker

705BA1 1886-1890 02 Varhaug og Nærbø sokn.

Sjeleregister

1758 01

Håland (Sola)

Håland prestegjeld med soknene Håland, Sola og Tjora går tilbake til tida før reformasjonen.

1741: Madla sokn ble overført til Håland prestegjeld iflg. reskript 27.11.1739. Før denne tid lå soknet til Latinskolen i Stavanger.

1840: Ved kgl.res. 19.10. ble Håland, Sola og Tjora sokn slått sammen til Sola sokn.

Ministerialbøker

A 1 1671-1722 07 Håland, Tjora og Sola sokn. Fellesregister.

A 2 1722-1794 08 Håland, Tjora, Sola og Madla sokn. Fødte. Vigde. Døde. Off. skriftemål 1723-1770. Inngang 1722-1774.

A 3 1794-1815 05 Håland, Tjora, Sola og Madla sokn. Fødte, vigde og døde 1794-1815. Konf. 1795-1815. Innfl. 1794-1815. Utfl. 1794-1812. Inngang 1794-1799. Diverse.

A 4 1815-1829 06 Håland, Tjora, Sola og Madla sokn. Fødte og døde 1815-1829. Konf. 1816-1828. Vigde 1815-1828. Innfl. 1816-1829 og 1835-1841. Utfl. 1816-1829 og 1835-1841.

A 5 1829-1841 05 Håland, Tjora, Sola og Madla sokn. Fødte 1829-1841 og 1853. Konf. 1829-1840. Vigde og døde 1829-1841. Innfl. 1829-1835. Utfl. 1828-1835. Vaksinerte 1826-1840.

A 6 1842-1853 09 Sola og Madla sokn. Fødte og vigde 1842-1853. Konf. og døde 1841-1853. Innfl. 1839-1853. Utfl. 1841-1853. Vaksinerte 1841-1853.

A 7.1 1854-1870 07 Sola og Madla sokn. Fødte og konf 1854-1870.

A 7.2 1854-1870 07 Sola og Madla sokn. Vigde 1854-1868. Døde 1854-1868. Innfl. 1854-1868. Utfl. 1854-1870. Vaksinerte 1854-1870.

A 8 1871-1882 06 Sola og Madla sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1870-1882. Utfl. 1871-1882.

A 9 1883-1888 04 Sola sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1883-1888. Utfl. 1878-1887. Innmeldte 1884-1888. Utmeldte 1888.

A 10 1883-1900 05 Madla sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede.

A 11 1889-1900 07 Sola sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1880-1900. Utfl. 1889-1900. Fødte og døde dissentere 1893, 1895 og 1899. Borgerlig vigde 1893-1898. Dødfødte 1890-1900.

A 12 1901-1913 08 Sola sokn. Fødte, vigde og døde 1901-1913. Konf. 1901-1912. Innfl. 1900-1902. Utfl. 1901-1913. Dødfødte 1901-1908. Innmeldte 1904-1913. Utmeldte 1901-1912.

A 13 1901-1923 05 Madla sokn. Døpte. Konf. Døde 1901-1923. Vigde 1902-1923. Innfl. 1900. Utfl. 1914. Dødfødte 1901-1919. Borgerlig vigsel 1913. Innmelding 1920-1921. Utmelding 1919-1922.

A 14 1913-1927 10 Sola sokn. Døpte. Vigde. Konf. 1913-1924. Døde 1913-1928. Innfl. 1913. Utfl. 1912-1919. Dagsregister 1913-1921. Dødfødte 1913-1919. Dissentere fødte 1908-1918. Innmeldte 1921. Utmeldte 1914-1927.

Klokkerbøker

B 1 1815-1845 08 Håland, Tjora, Sola og Madla sokn. Fødte og vigde 1815-1845. Konf. 1816-1844. Døde 1815-1844. Inn-/utflyttede ca. 1815-1826.

B 2 1845-1872 06 Sola og Madla sokn. Fødte, konf. og døde 1845-1872. Vigde 1846-1872.

B 3 1873-1893 10 Sola sokn. Fødte og døde 1873-1893. Konf. og vigde 1873-1890.

B 4 1893-1898 02 Sola sokn. Fødte og døde 1893-1898. Konf. 1893-1896. Vigde 1893-1897.

B 6 1914-1940 05 Madla sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Lysningsbøker

705BA1 1859-1887 03 Håland, Sand og Sauda sokn. Ført for Sand og Sauda 1859-1875. Ført for Håland 1875-1887.

Sjeleregister

1758 01 Håland, Tjora, Sola og Madla sokn.

Jelsa

Jelsa prestegjeld med soknene Jelsa og Erfjord.

Prestegjeldet med soknene Jelsa og Sand går tilbake til tida før reformasjonen.

1858: Ved kgl.res. 24.04. ble Sand og Sauda prestegjeld opprettet med virkning fra 01.10. Sand sokn var utskilt fra Jelsa prestegjeld og Sauda sokn fra Suldal prestegjeld.

1877: Erfjord ble opprettet som eget sokn i Jelsa prestegjeld iflg. kgl.res. 19.10. Soknet omfattet gårdene med matr.nr. 17-41, løpenr. 22-87, med unntak av løpenr. 29b og 33 i Jelsa.

Kirkebøker fra Sand 1828-1935; se Sand prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1695-1737 03 Jelsa og Sand sokn. Fødte. Vigde. Døde.

A 2 1753-1767 05 Jelsa og Sand sokn. Fellesregister.

A 3 1768-1796 05 Jelsa og Sand sokn. Fødte, vigde og døde 1768-1796. Konf. 1768-1792. Nattverd 1768-1780.

A 4 1796-1816 07 Jelsa og Sand sokn. Fødte og døde 1796-1816. Konf. 1799-1816. Vigde 1797-1816. Vaksinerte 1813-1817.

A 5 1816-1828 11 Jelsa og Sand sokn. Fødte og døde 1816-1828. Konf. 1817-1827. Vigde 1817-1828. Innfl. 1817-1828. Utfl. 1817-1827.

A 6.1 1828-1853 15 Jelsa og Sand sokn. Fødte 1828-1853. Konf. 1828-1852.

A 6.2 1828-1853 13 Jelsa og Sand sokn. Vigde og døde 1828-1853. Inn-/utflyttede 1828-1853. Vaksinerte 1828-1853.

A 7 1854-1866 12 Jelsa sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1854-1869. Vaksinerte 1854-1866.

A 8 1867-1883 07 Jelsa sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1861-1871. Utfl. 1850-1883. Vaksinerte 1867. Utmeldte 1882. Dissentere 1867-1873. Spedalske 1867-1868.
A 9 1878-1898 04 Erfjord sokn. Fødte og konf. 1878-1897. Vigde og døde 1878-1898. Innfl. 1872-1893. Utfl. 1874-1898. Dissentere 1897. Innmeldte 1890-1898. Utmeldte 1882-1898.

A 10 1884-1906 11 Jelsa sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Utfl. 1884-1906. Innmeldte 1889-1900. Utmeldte 1885-1904. Dødfødte 1889-1904.

Klokkerbøker

B 1 1816-1828 08 Jelsa og Sand sokn. Fødte og døde 1816-1828. Konf. 1817-1827. Vigde 1817-1828. Inn-/utflyttede 1817-1828.

B 2 1852-1863 03 Jelsa sokn. Fødte. Døde.

B 3 1864-1890 06 Jelsa og Erfjord sokn. Fødte. Døde.

B 4 1890-1928 06 Jelsa sokn. Fødte 1890-1928. Døde 1891-1928.

Sjeleregister

1758 01 Jelsa og Sand sokn.

Klepp

Klepp prestegjeld med soknene Klepp, Bore og Orre går tilbake til tida før reformasjonen.

Ministerialbøker

A 1 1793-1824 03 Klepp, Orre og Bore sokn. Fødte og døde 1793-1819. Konf. 1793-1818. Vigde 1793-1824. Inngang 1793-1819.

A 2 1816-1833 07 Klepp, Orre og Bore sokn. Fødte, vigde og døde 1816-1833. Konf. 1819-1832. Inn-/utflyttede 1816-1833.

A 3 1833-1842 05 Klepp, Orre og Bore sokn. Fødte, vigde og døde 1833-1842. Konf. 1833-1841. Inn-/utflyttede 1833-1842.

A 4 1842-1852 11 Klepp, Orre og Bore sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Vaksinerte 1844-1852.

A 5 1853-1870 16 Klepp, Orre og Bore sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Vaksinerte 1853-1867. Dissentere 1859-1868. Innmeldte 1869-1872. Utmeldte 1854-1878.

A 6 1871-1885 08 Klepp, Orre og Bore sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1870-1885. Utfl. 1871-1885. Utmeldte 1859-1885. Dissentere 1873-1885. Borgerlig vigde 1884.

A 7 1886-1915 13 Klepp sokn. Fødte 1886-1910. Konf. 1886-1915. Vigde og døde 1886-1905. Innfl. 1886-1911. Utfl. 1886-1910. Dødfødte 1886-1910. Borgerlig vigde 1886-1904. Døde dissentere 1886-1905. Innmeldte 1889-1956. Utmeldte 1886-1961.

A 8 1886-1912 05 Orre sokn. Fødte og døde 1886-1912. Konf. og vigde 1886-1911. Innfl. 1882-1911. Utfl. 1887-1909. Fødte dissentere 1889-1913. Dødfødte 1886-1916. Borgerlig vigde 1886-1916. Døde dissentere 1893-1895. Innmeldte 1889-1901. Utmeldte 1886-1947.

A 9 1886-1919 06 Bore sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1886-1915. Utfl. 1887-1901. Fødte dissentere 1891-1915. Dødfødte 1891-1914. Borgerlig vigde 1888-1913. Døde dissentere 1893-1913. Innmeldte 1889-1918. Utmeldte 1886-1915.

Klokkerbøker

B 1 1816-1859 07 Klepp, Orre og Bore sokn. Fødte, vigde og døde 1816-1833 og 1852-1859. Konf. 1819-1832. Inn-/utflyttede 1819-1833.

B 2 1860-1875 05 Klepp, Orre og Bore sokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 3 1876-1888 05 Klepp, Orre og Bore sokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 4 1889-1914 05 Klepp sokn. Fødte, vigde og døde 1889-1907. Konf. 1889-1914. Fødte dissentere 1882-1901.

B 5 1889-1918 07 Orre sokn. Fødte og døde 1889-1918. Konf. 1889-1917. Vigde 1889-1915.

B 6 1889-1936 07 Bore sokn. Fødte. Konf. 1889-1926. Vigde 1889-1931. Døde 1889-1930. Fødte dissentere 1891-1913.

B 7 1908-1934 09 Klepp sokn. Fødte 1908-1926. Konf. 1915-1929. Vigde 1908-1934. Døde 1908-1930.

Sjeleregister

1758 01 Klepp, Orre og Bore sokn.

Kopervik

Kopervik prestegjeld med soknene Kopervik og Åkra.

1888: Prestegjeldet med soknene Kopervik og Åkra ble opprettet ved kgl.res. 26.11.1887, med virkning fra 01.01.1888. Kopervik sokn var utskilt fra Avaldsnes prestegjeld. Åkra sokn var utskilt fra Skudenes prestegjeld.

Kirkebøker fra Kopervik 1857-1880; se Avaldsnes prestegjeld.
Kirkebøker fra Åkra 1770-1881; se Skudenes prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1880-1919 11 Ladestedet.Døpte. Konfirmasjon. Vigde. Døde. Innflytting. Utfl. 1880-1905. Dødfødte 1880-1917. Innm.1891-1919. Utm. 1887-1918.

A 2 1880-1912 05 Landsoknet.Døpte. Konfirmasjon. Vigde. Døde. Utfl. 1881-1905.> Innfl. 1880-1912. Dødfødte 1883-1904. Innm. 1888.

A 3 1906-1924 06 Landsoknet.Døpte. Vigde. Konf./døde 1906-1922. Innfl. 1906-1915. Dødfødte 1909-1923. Utmelding 1909-1918.

A 4 1882-1905 09 Åkra sokn. Døpte. Konfirmasjon. Vigde. Døde. Utflytting. Dødfødte. Innfl. 1888-1895. Innm. 1882-1898. Utm. 1893-1897.

A 5 1906-1924 10 Åkra sokn. Døde. Døpte. Konfirmasjon 1906-1919. Vigde 1906-1923. Innfl. 1906-1916. Utfl. 1907-1912. Dødfødte 1907-1918. Innm. 1913. Utm. 1908-1913.

Klokkerbøker

B 1 1877-1891 04 Kopervik sokn. Fødte 1877-1891. Døde 1877-1879.

B 2 1881-1905 04 Åkra sokn. Fødte 1881-1905. Døde 1882-1905.

B 3 1891-1909 03 Kopervik bysokn. Fødte.

B 4 1906-1921 04 Åkra sokn. Fødte. Døde.

B 5 1909-1918 04 Kopervik bysokn. Fødte 1909-1918. Vigde og døde 1910-1916.

B 6 1918-1942 05 Bysoknet. Fødte 1918-1942. Vigde 1933-1943. Døde 1933-1943.

B 7 1918-1942 04 Landsoknet. Fødte 1918-1940.Vigde 1933-1942. Døde 1933-1942.

Lysningsbøker

1 1919-1940 04 Kopervik/Åkra sokn.

Lund

Lund prestegjeld går tilbake til tida før reformasjonen, og har gjennom tidene hatt disse soknene:

Frem til 1741: Lund, Nes (Flekkefjord), Bakke, Gyland og Tonstad.
1741-1820: Lund og Nes (Flekkefjord).
1820-1980: Lund og Heskestad.

1741: Ved reskript 03.02. ble Bakke, Gyland og Tonstad utskilt fra Lund og opprettet som Bakke og Sirdal prestegjeld.

1820: Ved kgl.res. 31.01. ble Nes (Flekkefjord) utskilt fra Lund og opprettet som eget prestegjeld i Dalane prosti, sammen med Hidra sokn fra Sokndal prestegjeld. Samtidig ble Heskestad sokn i Helleland prestegjeld lagt til Lund prestegjeld.

Se også innledninger til kirkebøker fra Vest-AgderBakke, Flekkefjord, Gyland, Hidra, Nes, Tonstad og Øvre Sirdal.

Kirkebøker fra Heskestad 1713-1817; se Helleland prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1724-1737 06 Lund, Nes, Bakke, Gyland og Tonstad sokn. Fellesregister.

A 2 1738-1760 05 Lund, Nes, Bakke, Gyland og Tonstad sokn. Fellesregister 1738-1740. Lund og Nes: Fødte, vigde og døde 1741-1760, konf. 1759-1760. Off. skriftemål.

A 3 1761-1801 04 Lund sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inngang 1763-1801.

A 4 1791-1816 03 Lund og Heskestad sokn. Lund: Fødte, konf., vigde og døde 1801-1815. Heskestad: Fødte 1791-1816.

A 5 1815-1833 06 Lund sokn. Fødte 1815-1833. Konf. 1816-1832. Vigde og døde 1816-1833. Utfl. 1821-1832. Utfl. 1822-1833.

A 6 1816-1839 06 Heskestad sokn. Fødte, vigde og døde 1816-1839. Konf. 1816-1838. Innfl. 1822-1838. Utfl. 1821-1838.

A 7.1 1833-1854 10 Lund og Heskestad sokn. Lund: Fødte, konf., og vigde 1833-1852. Heskestad: Fødte, konf., og vigde 1839-1854.

A 7.2 1833-1854 08 Lund og Heskestad sokn. Lund: Døde og Inn-/utflyttede 1833-1852. Heskestad: Døde og Inn-/utflyttede 1839-1854. Vaksinerte begge sokn 1839-1854.

A 8 1853-1877 14 Lund sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Vaksinerte 1853-1872.

A 9 1854-1886 09 Heskestad sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1854-1880. Utfl. 1854-1886. Vaksinerte 1855-1871.

A 10 1877-1904 11 Lund sokn. Fødte, vigde og døde 1877-1904. Konf. 1878-1904. Innfl. 1879-1898. Utfl. 1874-1917. Dødfødte 1879-1904. Innmeldte 1892-1904. Utmeldte 1890-1903. Borgerlig vigde 1894-1904.

A 11 1887-1921 06 Heskestad sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1889-1896. Utfl. 1887-1912. Dødfødte 1889-1914. Innmeldte 1896-1921. Utmeldte 1893-1920. Borgerlig vigde 1894-1918.

Klokkerbøker

B 1 1815-1853 06 Heskestad sokn. Fødte 1815-1837 og 1849-1853. Konf. 1816-1837 og 1849-1850. Vigde 1816-1837 og 1849-1851. Døde 1815-1837 og 1849-1853. Innfl. 1822-1836. Utfl. 1821-1836.

B 2 1816-1832 07 Lund sokn. Fødte 1818-1832. Konf., vigde og døde 1816-1832. Innfl. 1830-1832. Utfl. 1822-1833.

B 3 1848-1885 11 Lund sokn. Fødte, vigde og døde 1848-1885. Konf. 1848-1884.

B 4 1854-1874 05 Heskestad sokn. Fødte, vigde og døde 1854-1874. Konf. 1855-1874.

B 5 1875-1889 04 Heskestad sokn. Fødte og døde 1875-1889. Konf. 1875-1888. Vigde 1875-1887.

B 6 1885-1901 05 Lund sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 7 1890-1925 07 Heskestad sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 8 1902-1936 08 Lund sokn. Fødte. Vigde. Døde. Konf. 1902-1935.

Sjeleregister

1758 01 Lund og Nes sokn.

Lye

Lye prestegjeld med soknene Time og Gjesdal går tilbake til tida før reformasjonen. Det ble nedlagt fra 01.01.1927.

Time prestegjeld med Time sokn ble opprettet fra 01.01.1927 ved deling av Lye prestegjeld, iflg. kgl.res. 22.10.1926.

Gjesdal prestegjeld med Gjesdal sokn ble opprettet fra 01.01.1927 ved deling av Lye prestegjeld, iflg. kgl.res. 22.10.1926.

Kirkebøker fra Time 1910-1932; se Time prestegjeld

Ministerialbøker

A 1 1725-1800 04 Time og Gjesdal sokn. Fødte og vigde 1725-1799. Konf. 1771-1799. Døde 1725-1800. Legatutdeling 1778-1795.

A 2 1799-1817 04 Time og Gjesdal sokn. Fødte, vigde og døde 1799-1817. Konf. 1800-1816. Innfl. 1800-1816. Utfl. 1801-1816. Vaksinerte 1814-1821. Inngang 1799-1814.

A 3 1816-1826 05 Time og Gjesdal sokn. Fødte, vigde og døde 1816-1826. Konf. 1818-1826. Inn-/utflyttede 1818-1826.

A 4 1826-1841 16 Time og Gjesdal sokn. Fødte, vigde og døde 1826-1841. Konf. 1827-1841. Inn-/utflyttede 1826-1841. Vaksinerte 1828-1841.

A 5.1 1842-1855 08 Time og Gjesdal sokn. Fødte. Konf.

A 5.2 1842-1855 08 Time og Gjesdal sokn. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Vaksinerte.

A 6 1856-1871 15 Time og Gjesdal sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Vaksinerte 1856-1867. Innmeldte 1860-1866. Utmeldte 1858-1860.

A 7 1872-1881 10 Time og Gjesdal sokn. Fødte, vigde og døde 1872-1881. Konf. 1872-1880. Inn-/utflyttede 1872-1881. Dissentere 1873-1881.

A 8 1881-1892 09 Time og Gjesdal sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1876-1891. Utfl. 1881-1892. Dissentere 1884-1892. Innmeldte 1889-1890. Utmeldte 1881-1892.

A 9 1893-1903 11 Time sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1878 og 1892-1903. Utfl. 1893-1911. Borgerlig vigde 1893-1902. Døde dissentere 1901. Inn-/utmeldte 1893-1902.

A 10 1881-1896 07 Gjesdal sokn. Fødte 1881-1896. Konf. og vigde 1881-1895. Døde 1881-1909. Inn-/utflyttede 1879-1895. Dødfødte 1882-1896. Borgerlig vigde 1891-1895. Innmeldte 1895-1896. Utmeldte 1882-1896.

A 11 1896-1909 08 Gjesdal sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Dødfødte. Borgerlig vigde 1897-1909. Innmeldte 1896-1909. Utmeldte 1897-1911.

A 12 1904-1920 12 Time sokn. Fødte. Konf., vigde og døde 1904-1919. Innfl. 1906-1913. Utfl. 1908-1914. Dissentere 1904-1916. Dødfødte 1904-1916. Borgerlig vigde 1904-1917. Utmeldte 1904-1919.

Klokkerbøker

B 1 1816-1826 06 Time og Gjesdal sokn. Fødte, vigde og døde 1816-1826. Konf. 1818-1826. Inn-/utflyttede 1818-1826.

B 2 1852-1867 06 Time sokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 3 1852-1874 03 Gjesdal sokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 4 1868-1878 06 Time sokn. Fødte, vigde og døde 1868-1878. Konf. 1868-1871.

B 5 1875-1886 03 Gjesdal sokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 6 1879-1888 06 Time sokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 7 1887-1901 05 Gjesdal sokn. Fødte. Vigde. Døde. Fødte dissentere 1896-1902. Borgerlig vigde 1897-1900.

B 8 1889-1909 07 Time sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Fødte dissentere 1884-1909.

B 9 1902-1923 08 Gjesdal sokn. Fødte 1902-1920. Vigde 1902-1922. Døde 1902-1923. Fødte dissentere 1902-1915.

Sjeleregister 

1758 01 Time og Gjesdal sokn.

Nedstrand

Nedstrand prestegjeld med soknene Nedstrand (Hinderå) og Sjernarøy og Skjoldastraumen kapelldistrikt.

Prestegjeldet med soknene Hinderå (Nedstrand) og Sjernarøy går tilbake til tida før reformasjonen.

1881: Navneendring; Ved kgl.res. 10.08. ble Hinderå endret til Nedstrand.

Ministerialbøker

A 1 1724-1740 05 Hinderå og Sjernarøy sokn. Fødte. Vigde. Døde. Inngang. Off. skriftemål.

A 2 1741-1764 05 Hinderå og Sjernarøy sokn. Fellesregister.

A 3 1764-1779 02 Hinderå og Sjernarøy sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inngang.

A 4 1779-1795 04 Hinderå og Sjernarøy sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inngang 1779.

A 5 1795-1816 04 Hinderå og Sjernarøy sokn. Fødte 1795-1816. Konf., vigde og døde 1796-1815. Inngang 1796-1816.

A 6 1816-1838 07 Hinderå sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1826-1839. Utfl. 1824-1841.

A 7 1816-1860 13 Sjernarøy sokn. Fødte, konf. og døde 1816-1860. Vigde 1817-1860. Inn-/utflyttede 1824-1860.

A 8 1839-1860 10 Hinderå sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1859-1860. Utfl. 1846-1860.

A 9 1861-1876 10 Hinderå sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Vaksinerte 1863-1867.

A 10 1861-1887 06 Sjernarøy sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1861-1884. Utfl. 1861-1886. Vaksinerte 1864-1867.

A 11 1877-1887 05 Hinderå sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1875-1886. Utfl. 1876-1887. Dissentere.

A 12 1887-1915 07 Nedstrand sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1884-1911. Utfl. 1888-1896. Innmeldte 1908. Utmeldte 1889-1913. Dødfødte 1888-1914.

A 13 1887-1915 06 Sjernarøy sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1895-1904. Utfl. 1888-1896. Innmeldte 1893-1913. Utmeldte 1892-1912. Dødfødte 1889-1914.

Klokkerbøker

B 1 1816-1847 06 Hinderå og Sjernarøy sokn. Fødte 1816-1847. Konf., vigde og døde 1816-1831. Innfl. 1825-1831. Utfl. 1824-1831.

B 2 1848-1933 07 Sjernarøy sokn. Fødte 1848-1931. Konf. 1848-1917. Vigde 1848-1895. Døde 1848-1933.

B 3 1848-1933 11 Hinderå sokn. Fødte. Vigde. Døde. Konf. 1848-1932.

Sjeleregister

1758 01 Hinderå og Sjernarøy sokn.

Rennesøy

Prestegjeldet, med tidligere navn Hausken, med soknene Hausken, Sørbø, Askø, Utstein kloster og Kvitsøy (Hvidingsø) går tilbake til tida før reformasjonen.

1899: Ved kgl.res. 17.06. ble Askø og Utstein kloster slått sammen til ett sokn med navnet Mosterøy.

1918: Grenseregulering; nedre og øvre Hanasand, gnr. 44 og 45 i Finnøy, overført fra Talgje sokn i Finnøy prestegjeld til Hausken sokn i Rennesøy prestegjeld, iflg. kgl.res. 04.01.

Ministerialbøker

A 1 1668-1737 03 Hausken, Sørbø, Utstein Kloster, Askø og Kvitsøy sokn. Fellesregister.

A 2 1749-1771 03 Hausken, Sørbø, Utstein Kloster, Askø og Kvitsøy sokn. Fellesregister.

A 3 1772-1815 11 Hausken, Sørbø, Utstein Kloster, Askø og Kvitsøy sokn. Fellesregister.

A 4 1816-1837 07 Hausken, Sørbø, Utstein Kloster, Askø og Kvitsøy sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede 1818-1837.

A 5 1838-1859 08 Hausken, Sørbø og Utstein Kloster sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Vaksinerte.Fødte dissentere 1853-1859.

A 6 1860-1878 08 Hausken, Sørbø, Utstein Kloster, Askø og Kvitsøy sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1858-1877. Utfl. 1860-1877. Vaksinerte 1860-1867.

A 7 1878-1884 03 Hausken sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1869-1884. Utfl. 1878-1884. Dissentere 1879-1882.

A 8 1878-1890 02 Sørbø sokn. Fødte. Vigde. Døde. Konf. 1878 og 1886-1889. Utfl. 1878-1888.

A 9 1878-1890 02 Askø sokn. Fødte. Vigde. Døde. Konf. 1878 og 1886-1890. Utfl. 1882-1890.

A 10 1878-1890 02 Utstein Kloster sokn. Fødte. Vigde. Døde. Konf. 1878 og 1886-1890. Utfl. 1878-1889.

A 11 1878-1887 02 Kvitsøy sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1879. Utfl. 1883-1887.

A 12 1888-1916 04 Kvitsøy sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Utfl. 1860 og 1890-1910.

A 13 1885-1917 08 Hausken sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Utfl. 1887-1922. Utfl. 1885-1898. Dødfødte 1894-1915. Borgerlig vigde 1920. Innmeldte 1891. Utmeldte 1891-1908.

A 14 1890-1908 02 Utstein Kloster og Mosterøy ( kun vigde) sokn. Fødte 1890-1899. Konf. 1891-1897. Vigde (kun Mosterøy) 1890-1908. Døde 1890-1891. Utfl. 1892-1896. Dødfødte 1895-1896. Utmeldte 1896.

A 15 1891-1908 03 Askø sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Utfl. 1891-1898. Dødfødte 1892-1908. Utmeldte 1901.

A 16 1891-1924 03 Sørbø sokn. Fødte. Døde. Konf. 1891-1923. Vigde 1892-1923. Dødfødte 1897-1898, 1913. Utfl. 1892-1897.

A 17 1908-1926 04 Mosterøy sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Dødfødte 1908, 1914.

Klokkerbøker

B 1 1816-1841 03 Hausken, Sørbø, Utstein Kloster, Askø og Kvitsøy sokn. Konf. 1816-1839. Vigde 1821-1841. Innfl. ca. 1816-1839. Utfl. ca. 1816-1841.

B 2 1852-1880 06 Hausken, Sørbø, Utstein Kloster og Askø sokn. Fødte. Døde.

B 3 1855-1888 04 Kvitsøy sokn. Fødte. Døde.

B 4 1870-1889 02 Utstein Kloster sokn. Fødte 1870-1886. Vigde 1870-1889. Døde 1871-1887.

B 5 1871-1890 02 Askø sokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 6 1881-1893 02 Sørbø sokn. Fødte og døde 1881-1893. Vigde 1887-1893.

B 7 1881-1890 02 Hausken sokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 8 1889-1899 01 Utstein Kloster sokn. Fødte 1889-1898. Vigde og døde 1889-1899.

B 9 1890-1918 04 Hausken sokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 10 1891-1908 02 Askø sokn. Fødte 1891-1908. Konf. 1891-1902. Vigde 1891-1906. Døde 1891-1907.

B 11 1894-1924 03 Sørbø sokn. Fødte og døde 1894-1924. Vigde 1895-1923.

B 12 1907-1928 03 Mosterøy sokn. Fødte og døde 1908-1928. Vigde 1907-1928.

B 13 1918-1937 04 Hausken sokn. Fødte. Vigde. Døde. B 15 1925-1941 02 Sørbø sokn. Fødte. Døde. Vigde 1925-1940.

Lysningsbøker 

1873-1898 07 Hausken, Sørbø, Utstein Kloster, Askø og Kvitsøy sokn.

Sjeleregister

1758 01 Hausken, Sørbø, Utstein Kloster, Askø og Kvitsøy sokn.

Sand

Sand prestegjeld med soknene Sand og Sauda 1858-1968.

1858: Ved kgl.res. 24.04. ble prestegjeldet opprettet med Sand sokn, utskilt fra Jelsa prestegjeld, og Sauda sokn, utskilt fra Suldal prestegjeld.

1949: Ved kgl.res. 09.07.1948 ble Sauda sokn utskilt fra Sand prestegjeld og opprettet som eget prestegjeld fra 01.05.

1968: Ved kgl.res. 29.03. ble Sand prestegjeld nedlagt og Sand sokn overført til Suldal prestegjeld fra 01.07. s.å.

Kirkebøker fra Sand 1695-1853; se Jelsa prestegjeld.
Kirkebøker fra Sauda 1780-1845; se Suldal prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1828-1853 02 Sand sokn. Født. Konf. Ekstrakt av fellesprotokoll for Jelsa-Sand (Jelsa MINI A 6).

A 2 1838-1859 09 Sauda sokn. Fødte og døde 1838-1859. Konf. 1839-1858. Vigde 1838-1858. Inn-/utflyttede 1838-1854. Vaksinerte 1843-1857. Oversikt over kvekere 1848-1854.

A 3 1854-1879 08 Sand sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Vaksinerte 1854-1867. Dissentere 1859-1860.

A 4 1859-1880 06 Sauda sokn. Fødte og døde 1859-1880. Konf. og vigde 1859-1879. Innfl. 1859-1878. Utfl. 1859-1879. Vaksinerte 1859-1867. Fødte dissentere 1859-1879.

A 5 1880-1898 08 Sand sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Innmeldte 1889-1896. Utmeldte 1889-1897. Dødfødte 1882-1898.

A 6 1880-1898 06 Sauda sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innmeldte 1889-1898. Utmeldte 1894-1898. Dødfødte 1880-1897.

A 7 1899-1928 07 Sauda sokn. Vigde. Døpte. Konf. Døde 1899-1927. Innfl. 1898-1908. Utfl. 1899-1912. Dødfødte 1902-1927. Dissentere: døde 1900-1906. Innm. 1899-1917. Utm. 1900-1926.

Klokkerbøker

B 1 1848-1865 02 Sauda sokn. Fødte og døde 1848-1865. Vigde 1850-1865.

B 2 1852-1871 03 Sand sokn. Fødte. Døde.

B 3 1872-1935 05 Sand sokn. Fødte 1872-1935. Døde 1872-1899.

B 4 1903-1927 05 Sauda sokn. Fødte 1903-1926. Vigde 1903-1904. Døde 1903-1927.

Skjold

Skjold prestegjeld med soknene Skjold og Vats.

Prestegjeldet med soknene Skjold, Vats og Tysvær går tilbake til tida før reformasjonen.

1848: Tysvær sokn utskilt fra Skjold prestegjeld, se Tysvær prestegjeld.

1929: Grenseregulering; Ved kgl.res. 22.02. ble gårdene Bjordal ytre, gnr. 58, bnr. 1, og Bjordal indre, gnr. 59, bnr. 1 og 2 i Skjold overført fra Skjold sokn og kommune til Vikebygd sokn og kommune i Sveio prestegjeld i Hordaland.

Kirkebøker fra Tysvær 1831-1918; se Tysvær prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1743-1802 02 Skjold, Tysvær og Vats sokn. Fødte. Vigde. Døde.

A 2 1786-1815 06 Skjold, Tysvær og Vats sokn. Fellesregister.

A 3 1815-1835 12 Skjold sokn. Fødte, vigde og døde 1815-1835. Konf. 1815-1834. Inn-/utflyttede 1822-1835.

A 4 1815-1830 14 Tysvær og Vats sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede 1822-1835.

A 5 1830-1856 13 Vats sokn. Fødte 1830-1856. Konf., vigde og døde 1831-1856. Innfl. 1832-1856. Utfl. 1831-1856. Vaksinerte 1827-1856.

A 6.1 1835-1858 13 Skjold sokn. Fødte og konf. 1835-1858. Vigde 1835-1856.

A 6.2 1835-1858 07 Skjold sokn. Døde 1835-1858. Inn-/utflyttede 1835-1858. Vaksinerte 1836-1858. Folketelling, oppsummering 1835.

A 7 1857-1882 06 Vats sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Vaksinerte.

A 8 1856-1882 10 Skjold sokn. Fødte og konf. 1859-1882. Vigde 1856-1882. Døde 1858-1882. Innfl. 1858-1880. Utfl. 1859-1882. Vaksinerte 1859-1868.

A 9 1882-1898 05 Vats sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1882-1896. Utfl. 1883-1899. Dødfødte 1883-1897.

A 10 1882-1897 08 Skjold sokn. Fødte, vigde og døde 1882-1897. Konf. 1882-1896. Innfl. 1882-1894. Utfl. 1882-1897. Dødfødte 1883-1897. Dissentere 1895. Vigde dissentere 1891-1897. Døde do. 1880-1890. Innmeldte 1883 og 1897. Utmeldte 1889 og 1896-1897.

A 11 1897-1914 08 Skjold sokn. Døpte. Konfirmasjon. Vigde. Døde. Utflytting. Utmelding. Innfl. 1897-1913. Dødfødte 1898-1913. Dissentere: fødte 1901-1917. Dissentere: døde 1897-1900. Dissentere: gifte 1897-1907. Innmelding 1904.

A 12 1899-1915 05 Vats sokn. Døpte. Konfirmasjon. Vigde. Døde. Utflytting. Dødfødte. Innfl. 1901-1914. Utm. 1910-1925. Dissentere: fødte 1913-1915. Dissentere: gifte 1907, døde 1913.

Klokkerbøker

B 1 1815-1835 08 Skjold sokn. Fødte, vigde og døde 1815-1835. Konf. 1815-1834. Innfl. 1823-1835. Utfl. 1824-1835.

B 2 1815-1830 15 Tysvær og Vats sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. (Fødte Tysvær 1815-1828) Inn-/utflyttede 1822-1830.

B 3 1850-1867 03 Skjold sokn. Fødte og vigde 1851-1867. Døde 1850-1867.

B 4 1852-1880 02 Vats sokn. Fødte. Døde.

B 5 1867-1884 04 Skjold sokn. Fødte og vigde 1868-1884. Døde 1867-1884.

B 6 1881-1913 03 Vats sokn. Fødte. Døde.

B 7 1885-1906 03 Skjold sokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 8 1906-1920 05 Skjold sokn. Fødte. Vigde. Døde. Dødfødte 1907-1917.

B 9 1914-1925 03 Vats sokn. Fødte 1914-1924. Vigde 1914-1921. Døde 1914-1925.

B 10 1921-1941 06 Skjold sokn. Fødte og døde 1921-1939. Vigde 1921-1941.

Sjeleregister

1758 01 Skjold, Tysvær og Vats sokn.

Skudenes

Skudenes prestegjeld med soknene Falnes og Ferkingstad. Prestegjeldet går tilbake til tida før reformasjonen. Ferkingstad er nevnt som selvstendig prestegjeld i 1563 og ble trolig anneks til Skudenes sist på 1500-tallet.

Skudenes prestegjeld har hatt disse soknene:

Fra 1600-tallet til 1848: Falnes, Ferkingstad, Åkra og Bokn.
1848-1887: Falnes, Ferkingstad og Åkra
1888-1980: Falnes og Ferkingstad

1848: Ved kgl.res. 31.05. ble Bokn sokn utskilt fra Skudenes. Det ble sammen med Tysvær sokn i Skjold prestegjeld opprettet til et eget Tysvær prestegjeld.

1888: Ved kgl.res. 26.11.1887 ble Åkra sokn utskilt fra Skudenes prestegjeld. Det ble sammen med Kopervik sokn i Avaldsnes prestegjeld opprettet til et eget Kopervik prestegjeld.

1896: Grenseregulering; Bruksnr. 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, og 18 under Sandve, gnr. 33 i Skudenes, ble overført fra Ferkingstad sokn til Falnes sokn ved kgl.res. 11.01.

Kirkebøker fra Bokn 1847-1925; se Tysvær prestegjeld.
Kirkebøker fra Åkra 1881-1940; se Kopervik prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 ca. 1770-1845 13 Ferkingstad, Falnes, Åkra og Bokn sokn. Alle forretninger er ført under gårdsnavnet, som er ordnet alfabet- isk under hvert sokn.

A 2.1 1841-1846 07 Ferkingstad, Falnes, Åkra og Bokn sokn. Fødte og vigde 1841-1846. Konf. 1842-1846.

A 2.2 1841-1846 04 Ferkingstad, Falnes, Åkra og Bokn sokn. Døde1841-1846. Innfl. 1841-1846. Utfl. 1842. Vaksinerte 1842-1846. Dissentere 1846-1847.

A 3.1 1847-1863 10 Ferkingstad, Falnes og Åkra sokn. Fødte. Konf.

A 3.2 1847-1863 07 Ferkingstad, Falnes og Åkra sokn. Vigde. Døde. Innfl. 1844-1863. Utfl. 1847-1863. Vaksinerte 1847-1863.

A 4 1864-1881 13 Ferkingstad, Falnes og Åkra sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1857-1881. Utfl. 1861-1881. Vaksinerte 1864-1867. Døde dissentere 1865-1866.

A 5 1882-1912 07 Skudeneshavn sokn. Fødte og vigde 1882-1911. Konf. 1882-1909. Døde 1882-1912. Innfl. 1884-1911. Utfl. 1880-1911. Dødfødte 1883-1910. Innmeldte 1887-1905. Utmeldte 1893-1911. Fødte dissentere 1883 og 1897-1911.

A 6 1882-1912 11 Falnes sokn. Fødte, konf. og vigde 1882-1911. Døde 1882-1912. Innfl. 1889-1911. Utfl. 1882-1911. Dødfødte 1882-1911. Borgerlig vigde 1905. Innmeldte 1900-1903. Utmeldte 1896-1911.

A 7 1882-1912 06 Ferkingstad sokn. Fødte og døde 1882-1912. Konf. og vigde 1882-1911. Utfl. 1882-1911. Dødfødte 1884-1908. Innmeldte 1897-1901. Utmeldte 1895-1909.

Klokkerbøker

B 1 1848-1864 05 Falnes sokn. Fødte 1848-1864. Døde 1853-1864.

B 2 1848-1873 04 Ferkingstad sokn. Fødte 1848-1873. Døde 1853-1873.

B 3 1848-1865 03 Åkra sokn. Fødte 1848-1865. Døde 1853-1865.

B 4 1865-1884 06 Falnes sokn. Fødte. Døde.

B 5 1866-1881 03 Åkra sokn. Fødte. Døde.

B 6 1874-1908 03 Ferkingstad sokn. Fødte. Døde.

B 7 1885-1899 04 Falnes sokn. Fødte 1885-1899. Døde 1885-1895.

B 8 1900-1937 03 Falnes sokn. Fødte 1900-1908 og 1937. Døde dissentere 1897-1906.

B 9 1908-1936 07 Falnes sokn. Fødte 1909-1936. Konf. Vigde. Døde.

B 10 1908-1936 06 Skudeneshamn sokn. Fødte og døde 1909-1936. Konf. Vigde.

B 11 1909-1943 07 Ferkingstad. Fødte 1909-1943. Konf. 1909-1935. Vigde 1909-1935. Døde 1909-1935.

Sjeleregister

1758 01 Ferkingstad, Falnes, Åkra og Bokn sokn.

Sokndal

Prestegjeldet med soknene Hidra (Hitterøy) og Sokndal går tilbake til tida før reformasjonen.

1820: Ved kgl.res. 31.01. ble Hidra sokn utskilt fra Sokndal og lagt til det nyopprettede Flekkefjord prestegjeld. Reskript 09.1803 bestemte at Hidra sokn sammen med Nes eller Flekkefjord sokn under Lund prestegjeld skulle opprettes som eget prestegjeld ved vakanse i embetet. Dette skjedde i 1820.

1868: Grenseregulering mellom Sokdal og Eigersund; se under Eigersund prestegjeld.

Fra 1887 til 1934 ble det ført egne klokkerbøker for ladestedet Sokndal. I 1888 ble Ånasira kapell bygd. Fra 1904 og frem til 1935 ble det ført egen klokkerbok for kapellsoknene.

Ministerialbøker

A 1 1729-1740 06 Sokndal og Hidra sokn. Fellesregister.

A 2 1740-1743 02 Sokndal og Hidra sokn. Fødte, vigde og døde 1740-1743. Vigde 1740-1742. Inngang. Regnskap. "Berettelser".

A 3 1740-1806 06 Sokndal og Hidra sokn. Fellesregister 1740-1749. Fødte og døde 1750-1761. Konf. 1750-1762. Vigde 1750-1762 og 1804-1806. Inngang og nattverd 1750-1761.

A 4 1762-1811 08 Sokndal sokn. Fødte 1768-1808. Konf. 1763-1811. Vigde 1762-1804. Døde 1762-1807. Inngang 1800-1808.

A 5 1806-1826 05 Sokndal sokn. Fødte og døde 1808-1815. Konf. 1812-1815. Vigde 1806-1826. Inngang 1808-1815. Diverse.

A 6 1815-1826 05 Sokndal sokn. Fødte og døde 1815-1826. Døde 1816-1825. Vigde 1816-1826.

A 7.1 1826-1842 10 Sokndal sokn. Fødte og døde 1826-1842. Vigde 1826-1836. Konf. 1828-1842. Inn-/utflyttede 1826-1842.

A 7.2 1826-1842 05 Sokndal sokn. Dagsregister. Vigde 1836-1842.

A 8.1 1842-1857 09 Sokndal sokn. Fødte 1842-1856. Konf. 1843-1856.

A 8.2 1842-1857 08 Sokndal sokn. Vigde og døde 1842-1857. Inn-/utflyttede 1843-1857.

A 9 1857-1874 17 Sokndal sokn. Fødte 1857-1874. Konf. 1856-1873. Vigde 1858-1873. Døde 1857-1873. Innfl. 1859-1873. Utfl. 1857-1873. Vaksinerte 1856-1867.

A 10 1874-1886 09 Sokndal sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1874-1885. Utfl. 1874-1886.

A 11.1 1887-1905 06 Sokndal sokn. Fødte. Konf. Dødfødte 1888-1905.

A 11.2 1887-1905 07 Sokndal sokn. Vigde. Døde. Innmeldte 1892-1903. Utmeldte 1889-1904.

A 12 1887-1927 04 Sokndal sokn. Fødte. Konf. Døde. Vigde 1887-1926. Dødfødte 1890-1916. Borgerlig vigde 1896. Innfl. 1893. Utfl. 1897-1916. Innmeldte 1887-1915. Utmeldte 1888-1915.

Klokkerbøker

B 1 1815-1848 06 Sokndal sokn. Fødte 1815-1848. Konf. og vigde 1816-1848. Døde 1815-1826.

B 2 1849-1865 10 Sokndal sokn. Fødte og døde 1849-1865. Konf. og vigde 1849-1864.

B 3 1865-1879 11 Sokndal sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 4 1880-1891 08 Sokndal og Ånasira sokn. Fødte, konf. og døde 1880-1891. Vigde 1880-1892.

B 5 1887-1934 04 Sokndal sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Vigde dissentere 1896. Utmeldte.

B 6 1892-1907 08 Sokndal og Ånasira sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Vigde dissentere 1890-1902.

B 7 1904-1935 04 Ånasira sokn. Fødte. Vigde. Døde. Konf. 1904-1934. B 8 1908-1934 10 Sokndal sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Lysningsbøker 

30CAB2 1862-1885 02 Sokndal sokn. Lakuner.

705BA1 1887-1897 03 Sokndal sokn.

705BA2 1909-1918 01 Sokndal sokn.

Sjeleregister

1758 01 Sokndal og Hidra sokn.

Stavanger - Domkirken

Prestegjeldet med de tre soknene Domkirken (Stavanger by), Frue og Randaberg går tilbake til tida før reformasjonen.

1848: Ved kgl.res. 10.08. ble en del av Frue sokn og hele Randaberg sokn skilt ut og opprettet som eget prestegjeld, Frue, med virkning fra 01.01.1849. Prestegjeldet fikk samtidig nye grenser.

1860: Ved kgl.res. 27.06. ble Stavanger delt i to, Domkirken og St. Petri prestegjeld, med virkning fra 01.10. s.å.

1884: I forb. med byutvidelsen ble grensene regulert og et nytt prestegjeld, St. Johannes, opprettet ved kgl.res. 01.10.1884, med virkning fra 01.06.1885.

Regulering av prestegjeldsgrenser:

Kgl.res. 01.10.1884: Domkirken, St. Petri, St. Johannes. Kgl.res. 17.11.1900: St. Petri, St. Johannes. Kgl.res. 20.12.1905: Stavanger, Hetland. Kgl.res. 04.08.1909: Domkirken, St. Petri, St. Johannes. Kgl.res. 15.07.1930: Domkirken, St. Petri, St. Johannes, Hetland.

Grensene fremgår av Norsk Lovtidend.

Kirkebøker fra Frue 1849-1939; se Hetland prestegjeld.
Kirkebøker fra Randaberg 1816-1940; se Hetland prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1688-1727 06 Domkirken, Frue og Randaberg sokn. Fødte 1713-1726. Vigde og døde 1688-1727. Inngang 1688-1727. Off. skriftemål 1688-1727.

A 2 1727-1738 02 Domkirken, Frue og Randaberg sokn. Fødte, vigde og døde 1727-1736. Konf. 1736-1738. Inngang 1727-1736. Off. skriftemål 1727-1731.

A 3 1738-1760 03 Domkirken, Frue og Randaberg sokn. Domkirken, Frue: Fødte og vigde 1738-1741. Konf. 1738-1760. Døde 1738-1743. Randaberg: Fødte, vigde og døde 1739-1760. Konf. 1738-1760. Inngang 1741. Off. skriftemål 1739-1745. Medhjelpere.

A 4 1744-1782 05 Domkirken og Frue sokn. Vigde. Off. skriftemål 1747-1752. Medhjelpere. Forlovede.

A 5 1744-1788 06 Domkirken og Frue sokn. Døde.

A 6 1783-1815 07 Domkirken og Frue sokn. Fødte 1813-1815. Vigde 1783-1815.

A 7 1789-1815 06 Domkirken og Frue sokn. Døde.

A 8 1816-1821 06 Domkirken og Frue sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1816-1821. Utfl. 1816-1820.

A 9 1821-1832 08 Domkirken og Frue sokn. Fødte, vigde og døde 1821-1832. Konf. 1822-1831.

A 10 1821-1859 05 Domkirken og Frue sokn. Innfl. 1821-1829. Utfl. 1822-1829. Vaksinerte 1824-1859.

A 11 1832-1856 16 Domkirken og Frue sokn. Fødte 1832-1844. Konf. 1832-1856. Vigde 1832-1842. Døde 1832-1841. Inn-/utflyttede 1832-1843. Vaksinerte 1832-1848.

A 12 1823-1861 08 Domkirken sokn. Konf.

A 13 1841-1851 05 Domkirken, Frue og Randaberg sokn. Døde.

A 14 1842-1857 03 Domkirken og Frue sokn. Vigde.

A 15 1844-1854 14 Domkirken og Frue sokn. Fødte. Innfl. 1843-1859. Utfl. 1844-1859. Dissentere. Notat.

A 16 1855-1867 10 Domkirken sokn. Fødte.

A 17 1857-1877 06 Domkirken sokn. Konf.

A 18 1857-1877 06 Domkirken sokn. Vigde.

A 19 1858-1877 06 Domkirken sokn. Døde.

A 20 1860-1877 02 Domkirken sokn. Innfl. 1860-1877. Utfl. 1860-1873. Dissentere. Inn-/utmeldte.

A 21 1868-1877 06 Domkirken sokn. Fødte.

A 22 1877 01 Domkirken sokn. Vigde.

A 23 1877 01 Domkirken sokn. Døde.

A 24 1877-1927 04 Domkirken sokn. Innfl. 1877-1923. Utfl. 1878-1927. Innmeldte 1878-1966. Utmeldte 1878-1967.

A 25 1878-1889 08 Domkirken sokn. Fødte.

A 26 1878-1896 05 Domkirken sokn. Døde. Fødte dissentere 1879-1889. Døde do. 1878-1892. Dødfødte 1878-1889.

A 27 1878-1896 06 Domkirken sokn. Konf.

A 28 1878-1904 06 Domkirken sokn. Vigde. Vigde dissentere 1898-1904.

A 29 1889-1902 09 Domkirken sokn. Fødte. Dødfødte 1890-1902. Fødte dissentere 1891-1899.

A 30 1896-1916 08 Domkirken sokn. Konf.

A 31 1896-1917 07 Domkirken sokn. Døde. Døde dissentere 1903-1916.

A 32 1903-1915 11 Domkirken sokn. Fødte. Dødfødte. Fødte dissentere 1903-1913.

A 33 1905-1922 07 Domkirken sokn. Vigde. Dissentere: vigsel 1905-1919.

A 34 1915-1929 11 Domkirken sokn. Døpte. Dødfødte 1915-1919.

A 35 1916-1932 07 Domkirken sokn. Konfirmasjon.

A 36 1917-1938 07 Domkirken sokn. Døde. Dissentere: døde 1918-1938.

Klokkerbøker

B 1 1688-1714 08 Domkirken og Frue sokn. Fødte. Inngang.

B 2 1714-1733 06 Domkirken og Frue sokn. Fødte.

B 3 1733-1751 06 Domkirken, Frue og Randaberg sokn. Fødte.

B 4 1752-1790 08 Domkirken og Frue sokn. Fødte. Inngang.

B 5 1760-1781 02 Domkirken, Frue og Randaberg sokn. Randaberg: Fødte 1760-1781. Konf. 1760-1766. Vigde 1760-1780. Døde 1761-1781. Off. skriftemål 1761. Domkirken, Frue: Konf. 1760-1766.

B 6 1783-1815 02 Randaberg sokn. Fellesregister.

B 7 1791-1813 09 Domkirken og Frue sokn. Fødte.

B 8 1816-1821 05 Domkirken og Frue sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1816-1821. Utfl. 1816-1820.

B 9 1850-1858 12 Domkirken sokn. Fødte 1850-1855. Vigde 1850-1858. Døde 1850-1857. Innfl. 1848-1852.

B 10 1855-1860 08 Domkirken sokn. Fødte.

B 11 1858-1876 05 Domkirken sokn. Vigde.

B 12 1860-1871 09 Domkirken og St.Petri sokn. Domkirken: Fødte 1860-1871. St. Petri: Fødte 1861-1865.

B 13 1871-1880 06 Domkirken sokn. Fødte.

B 14 1875-1902 06 Domkirken sokn. Vigde.

B 15 1880-1891 09 Domkirken sokn. Fødte.

B 16 1891-1902 09 Domkirken sokn. Fødte.

B 17 1902-1921 07 Domkirken sokn. Vigde.

B 18 1903-1915 11 Domkirken sokn. Fødte.

B 19 1915-1932 11 Domkirken sokn. Fødte.

B 20 1921-1937 07 Domkirken sokn. Vigde.

Lysningsbøker

1870-1875 02 Domkirken sokn.

1875-1892 06 Domkirken sokn.

1892-1904 06 Domkirken sokn.

1904-1914 05 Domkirken sokn.

1914-1924 08 Domkirken sokn.

705BA7 1924-1936 09

Forlovererklæringer

1879-1881 02 Domkirken sokn.

Vaksinasjonsprotokoll

1860-1868 01 Domkirken sokn.

Stavanger - St. Petri

St. Petri prestegjeld ble opprettet fra 01.10.1860, se under Domkirken. Grensereguleringer 1884-1930; se under Domkirken.

Ministerialbøker

A 1 1861-1868 09 St. Petri sokn. Fødte.

A 2 1861-1869 03 St. Petri sokn. Vigde.

A 3 1861-1872 07 St. Petri sokn. Døde.

A 4 1861-1865 02 St. Petri sokn. Konf.

A 5 1861-1865 02 St. Petri sokn. Inn-/utflyttede. Inn-/utmeldte. Dissentere.

A 6 1863-1878 02 St. Petri sokn. Innfl. 1863-1878. Utfl. 1864-1878. Inn-/utmeldte 1866-1878. Fødte dissentere 1865-1878. Døde do. 1865-1879.

A 7 1865-1868 02 St. Petri sokn. Konf.

A 8 1868-1876 12 St. Petri sokn. Fødte.

A 9 1868-1875 05 St. Petri sokn. Konf.

A 10 1869-1878 03 St. Petri sokn. Vigde.

A 11 1872-1892 02 St. Petri sokn. Innfl. 1872-1892. Utfl. 1879-1892. Inn-/utmeldte 1872-1892. Fødte dissentere 1879-1888. Døde do. 1879-1892.

A 12 1873-1878 04 St. Petri sokn. Døde.

A 13 1875-1878 04 St. Petri sokn. Konf.

A 14 1876-1879 03 St. Petri sokn. Fødte.

A 15 1879-1888 12 St. Petri sokn. Fødte.

A 16 1879-1893 07 St. Petri sokn. Konf.

A 17 1879-1895 06 St. Petri sokn. Døde.

A 18 1893-1928 04 St. Petri sokn. Innfl. 1893-1928. Utfl. 1893-1914. Inn-/utmeldte 1893-1937. Fødte, vigde og døde dissentere 1893-1922.

A 19 1879-1900 06 St. Petri sokn. Vigde.

A 20 1888-1901 08 St. Petri sokn. Fødte.

A 21 1894-1917 08 St. Petri sokn. Konf.

A 22 1895-1919 07 St. Petri sokn. Døde.

A 23 1902-1918 10 St. Petri sokn. Fødte.

A 24 1900-1921 07 St. Petri sokn. Vigde.

A 25 1917-1935 08 St. Petri sokn. Konf.

Klokkerbøker

B 1 1865-1878 17 St. Petri sokn. Fødte (Fødte 1861-1865; se Domkirken KLOK B 12).

B 2 1865-1885 09 St. Petri sokn. Vigde.

B 3 1873-1885 06 St. Petri sokn. Vigde.

B 4 1878-1890 13 St. Petri sokn. Fødte.

B 5 1878-1895 03 St. Petri sokn. Fødte 1878-1879 og 1890. Vigde 1885-1895.

B 6 1890-1897 05 St. Petri sokn. Fødte.

B 7 1895-1902 03 St. Petri sokn. Vigde.

B 8 1897-1905 05 St. Petri sokn. Fødte.

B 9 1902-1935 11 St. Petri sokn. Vigde.

B 10 1905-1917 06 St. Petri sokn. Fødte.

B 11 1917-1940 09 St. Petri sokn. Fødte.

B 14 1940-1943 02 Konf. 1940-1944.

Lysningsbøker

1 1861-1866 02 St. Petri sokn.

2 1866-1879 05 St. Petri sokn.

3 1882-1895 03 St. Petri sokn.

4 1896-1906 03 St. Petri sokn.

5 1906-1917 05 St. Petri sokn.

6 1917-1932 08 St. Petri sokn.

8 1919-1932 04 St. Petri sokn.

705BA8 1932-1941 04

Fødselsregister

1 1916-1922 07 St. Petri sokn. 2 1922-1929 07 St. Petri sokn.

Stavanger - St. Johannes

St. Johannes prestegjeld ble opprettet fra 01.06.1885, se under Domkirken. Grensereguleringer 1884-1909, se under Domkirken.

Ministerialbøker

A 1 1885-1891 05 St. Johannes sokn. Fødte. Dødfødte 1889-1891. Fødte dissentere 1889-1891.

A 2 1885-1899 05 St. Johannes sokn. Konf.

A 3 1885-1898 10 St. Johannes sokn. Vigde 1885-1898. Døde 1885-1897. Innfl. 1885-1909. Utfl. 1886-1910. Vigde dissentere 1885-1900. Døde do. 1885-1897. Innmeldte 1885-1908. Utmeldte 1885-1910.

A 4 1891-1899 08 St. Johannes sokn. Fødte. Dødfødte 1892-1899.

A 5 1898-1919 08 St. Johannes sokn. Døde. Døde dissentere 1898-1914.

A 6 1899-1916 08 St. Johannes sokn. Konf.

A 7 1900-1910 12 St. Johannes sokn. Fødte og dødfødte 1900-1910. Fødte dissentere 1902-1910.

A 8 1899-1917 07 St. Johannes sokn. Vigde.

A 9 1911-1921 13 St. Johannes sokn. Døpte. Dødfødte 1911-1916.

Klokkerbøker

B 1 1885-1897 05 St. Johannes sokn. Fødte 1885-1888. Vigde 1885-1897.

B 2 1888-1901 06 St. Johannes sokn. Fødte 1888-1893. Vigde 1898-1901.

B 3 1893-1900 08 St. Johannes sokn. Fødte.

B 4 1900-1907 07 St. Johannes sokn. Fødte.

B 5 1901-1917 07 St. Johannes sokn. Vigde.

B 6 1907-1917 11 St. Johannes sokn. Fødte.

B 7 1917-1931 08 St. Johannes sokn. Vigde.

B 8 1918-1929 11 St. Johannes sokn. Fødte.

Lysningsbøker

1 1885-1899 07 St. Johannes sokn.

2 1899-1909 06 St. Johannes sokn.

3 1916-1928 07 St. Johannes sokn.

4 1919-1928 04 St. Johannes sokn.

705BA5 1928-1936 04

705BA6 1936-1942 04

Fødselsregister

1 1916-1919 07 St. Johannes sokn. 2 1919-1924 07 St. Johannes sokn.

Strand

Prestegjeldet går tilbake til tida før reformasjonen, og hadde frem til 1852 soknene Strand og Høle.

1852: Ved kgl.res. 05.11. ble Forsand utskilt fra Høle sokn som eget sokn.

1864: Ved kgl.res. 14.03. ble soknene Høle og Forsand utskilt og opprettet som Høgsfjord prestegjeld.

Kirkebøker fra Høle 1855-1938; se Høgsfjord prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1702-1745 10 Strand og Høle sokn. Fellesregister.

A 2 1744-1768 02 Strand og Høle sokn. Fødte og døde 1744-1768. Konf. 1746-1760. Off. skriftemål 1745-1763. Inngang 1744-1760.

A 3 1769-1816 09 Strand og Høle sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inngang 1769-1789.

A 4 1816-1833 08 Strand og Høle sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1816-1833. Utfl. 1821-1833.

A 5 1833-1854 06 Høle sokn. Fødte 1833-1854. Konf., vigde og døde 1834-1854. Innfl. 1837-1852. Utfl. 1835-1854. Om kapellet på Lyselandet.

A 6 1834-1854 05 Strand sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1834-1853. Utfl. 1834-1854. Dissentere 1845-1870.

A 7 1855-1881 10 Strand sokn. Fødte 1855-1877. Konf. 1855-1873. Vigde og døde 1855-1881. Inn-/utflyttede 1855-1881. Vaksinerte 1863-1867.

A 8 1874-1907 03 Strand sokn. Konf.

A 9 1877-1908 06 Strand sokn. Fødte. Dødfødte 1882-1908. Dissentere 1905.

A 10 1882-1929 07 Strand sokn. Vigde. Døde. Innfl. 1882-1920. Utfl. 1882-1908. Dissentere.

A 11 1908-1930 08 Strand sokn. Fødte 1908-1926. Konf. 1908-1930.

Klokkerbøker

B 1 1816-1854 10 Strand sokn. Fødte 1816-1854. Konf. 1816-1834. Vigde 1816-1854. Døde 1816-1850. Innfl. u.å.

B 2 1816-1854 10 Høle sokn. Fødte 1816-1854. Konf. 1817-1834. Vigde 1816-1845 og 1849-1850. Døde 1816-1844 og 1849-1850.

B 3 1855-1881 06 Strand sokn. Fødte og vigde 1855-1878. Døde 1855-1881.

B 4 1878-1903 09 Strand sokn. Fødte 1878-1903. Konf. 1881-1903. Vigde 1879-1903. Døde 1882-1903.

B 5 1904-1934 12 Strand sokn. Fødte. Vigde. Døde. Konf. 1904-1930. Fødte dissentere 1908. Dødfødte 1904-1910.

Lysningsbøker

1 1881-1897 03 Strand sokn.

2 1897-1920 01 Strand sokn.

Sjeleregister

1758 01 Strand og Høle sokn.

Suldal

Prestegjeldet med soknene Suldal, Sauda og Røldal går tilbake til tida før reformasjonen. Prestegjeldet har hatt disse soknene:

Frem til 1858: Suldal, Saud og Røldal.
1858-1885: Suldal og Røldal.
1885-1968: Suldal
1968-1980: Suldal og Sand

1848: Ved kgl.res. 18.12. fikk Røldal sokn egen prest.

1858: Ved kgl.res. 24.04. ble Sauda sokn overført til det nyopprettede Sand prestegjeld.

1863: Fra 01.01. ble Røldal sokn overført til Hardanger og Voss prosti.

1885: Ved kgl.res. 22.05. ble Røldal sokn utskilt fra Suldal prestegjeld og opprettet som eget prestegjeld fra 01.09.

Kirkebøker fra Røldal sokn og prestegjeld; se Røldal prestegjeld i Hordaland.
Kirkebøker fra Sauda 1838-1928; se Sand prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1777-1780 01 Suldal sokn. Fellesregister 1777-1780 og 1788. Div. regnskaper 1777-1806.

A 2 1780-1808 02 Sauda sokn. Fellesregister.

A 3 1780-1800 03 Suldal sokn. Fellesregister.

A 4 1800-1816 05 Suldal sokn. Fellesregister. Møtebok og regnskaper for Nesflaten kapell 1851-1901. Ant. forretninger pr. sokn pr. år 1828-1835.

A 5 1808-1816 01 Sauda sokn. Fellesregister.

A 6 1816-1836 08 Suldal sokn. Fødte 1816-1836. Konf. og vigde 1817-1836. Døde 1816-1836 og 1852. Innfl. 1822-1836 og 1852. Utfl. 1821-1838 og 1852-1853.

A 7 1817-1838 07 Sauda sokn. Fødte og døde 1817-1838. Konf. og vigde 1817-1837. Innfl. 1820-1837 og 1856-1858. Utfl. 1820-1838 og 1847-1859.

A 8 1836-1853 08 Suldal sokn. Fødte 1836-1853. Konf., vigde og døde 1837-1853. Inn-/utflyttede 1837-1851. Vaksinerte 1839-1852.

A 9 1854-1868 09 Suldal sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1855-1868. Utfl. 1854-1868. Vaksinerte 1854-1867.

A 10 1869-1878 04 Suldal sokn. Fødte, vigde og døde 1869-1878. Konf. 1869-1877. Innfl. 1868-1870. Utfl. 1869-1878.

A 11 1878-1900 08 Suldal sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1886-1900. Utfl. 1868-1900. Innmeldte 1895-1900. Utmeldte Utmeldte 1894-1899.

Klokkerbøker

B 1 1816-1836 07 Suldal sokn. Fødte og døde 1816-1836. Konf. og vigde 1817-1836. Inn-/utflyttede 1821-1834.

B 2 1816-1845 08 Sauda sokn. Fødte 1816-1840. Konf. og vigde 1817-1836. Døde 1817-1845. Innfl. 1820-1833. Utffl. 1820-1839.

B 3 1848-1866 02 Suldal sokn. Fødte og døde 1848-1866. Vigde 1849-1866.

B 4 1866-1885 04 Suldal sokn. Fødte 1866-1885. Konf. 1880-1882. Vigde og døde 1867-1885.

B 5 1885-1916 08 Suldal sokn. Fødte 1885-1916. Konf. 1886-1917. Vigde og døde 1886-1916.

Sjeleregister

1758 01 Suldal og Sauda sokn.

Time

Time prestegjeld med Time sokn ble opprettet fra 1. januar 1927 ved deling av Lye prestegjeld, iflg. kgl. res. av 22. oktober 1926.

Kirkebøker fra Time 1725-1920; se Lye prestegjeld

Klokkerbøker

B 1 1910-1932 11 Fødte. Konf. 1910-1928. Vigde 1910-1927. Døde 1910-1929, Fødte dissentere 1911-1913.

B 2 1932-1944 04 Fødte 1932-1944.

Torvastad

Torvastad prestegjeld med soknene Torvastad og Utsira.

Prestegjeldet går tilbake til tida før reformasjonen. Det ble i 1563 nevnt som Hoffland prestegjeld. Prestegjeldet har hatt disse soknene:

Frem til 1879: Torvastad, Utsira og Skåre.
1879-1980: Torvastad og Utsira.

1879: Ved kgl.res. 21.07. ble kjøpstaden Haugesund sammen med Skåre sokn utskilt fra Torvastad prestegjeld og opprettet til Haugesund prestegjeld, med virkning fra 14.10. s.å.

Ministerialbøker

A 1 1753-1800 12 Torvastad, Skåre og Utsira sokn. Fellesregister.

A 2 1801-1817 06 Torvastad, Skåre og Utsira sokn. Fødte, vigde og døde 1801-1817. Konf. 1801-1816.

A 3 1817-1837 07 Torvastad og Utsira sokn. Fødte 1817-1831. Konf. 1818-1835. Vigde 1817-1836. Døde 1817-1837. Innfl. 1817-1835. Utfl. 1817-1836.

A 4 1817-1836 06 Torvastad og Skåre sokn. Skåre: Fødte, vigde og døde 1817-1836. Konf. 1818-1835. Inn-/utflyttede 1817-1835. Torvastad: Fødte 1835-1836.

A 5 1836-1847 04 Torvastad sokn. Fødte, vigde og døde 1836-1847. Konf. 1836-1846. Inn-/utflyttede 1836-1847. Vaksinerte 1836-1845.

A 6 1836-1847 05 Skåre sokn. Fødte, vigde og døde 1836-1847. Konf. 1836-1846. Inn-/utflyttede 1836-1847.

A 7 1838-1882 04 Utsira sokn. Fødte, vigde og døde 1838-1882. Konf. 1839-1882. Innfl. 1838-1872. Utfl. 1838-1882. Vaksinerte 1845-1864.

A 8 1847-1856 03 Torvastad sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1847-1856, Utfl. 1847-1853. Vaksinerte 1847-1856.

A 9 1847-1856 05 Torvastad og Skåre sokn. Skåre: Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1847-1856. Vaksinerte 1847-56. Torvastad: Innfl. 1853-1856.

A 10 1857-1878 05 Torvastad sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1857-1876. Utfl. 1857-1878. Vaksinerte 1857-1867.

A 11 1857-1866 11 Skåre sokn. Fødte. Konf. Vigde.

A 12.1 1867-1877 07 Skåre sokn. Døde. Inn-/utflyttede. Vaksinerte 1867.

A 12.2 1867-1877 07 Skåre sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Vaksinerte 1867.

A 13 1879-1888 04 Torvastad sokn. Fødte, vigde og døde 1879-1888. Konf. 1879-1887. Innfl. 1879-1886. Utfl. 1879-1887.

A 14 1888-1899 04 Torvastad sokn. Fødte, vigde og døde 1888-1899. Konf. 1888-1898. Innfl. 1892-1899. Utfl. 1888-1899. Dødfødte 1892-1898. Utmeldte 1899.

A 15 1883-1903 03 Utsira sokn. Fødte, vigde og døde 1883-1903. Konf. 1884-1902. Utfl. 1884-1902. Dødfødte 1883-1898.

A 16 1899-1911 05 Torvastad sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1903-1911. Utfl. 1903-1909. Borgerlig vigde 1902. Innmeldte 1902. Utmeldte 1902-1910. Døde dissentere 1899-1911.

A 17 1903-1925 04 Utsira sokn. Fødte og døde 1903-1925. Konf. og vigde 1903-1924.

A 18 1912-1920 05 Torvastad sokn. Døpte. Konfirmasjon. Vigde. Døde. Innfl. 1898-1917. Dødfødte 1914-1918. Utmeldte 1919-1921.

Klokkerbøker

B 1 1817-1834 07 Torvestad og Utsira sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Konf. Utsira 1817-1830.

B 2 1817-1834 07 Skåre sokn. Fødte, vigde og døde 1817-1834. Konf. 1817-1833. Inn-/utflyttede 1817-1834. Regnskap.

B 3 1850-1900 06 Torvastad sokn. Fødte. Døde.

B 4 1850-1864 04 Skåre sokn. Fødte 1850-1857. Vigde 1862-1864. Døde 1853-1857.

B 5 1857-1908 03 Utsira sokn. Fødte. Døde.

B 6 1858-1867 06 Skåre sokn. Fødte 1858-1866. Døde 1858-1867.

B 7 1866-1873 08 Skåre sokn. Fødte 1866-1873. Døde 1868-1873.

B 8 1901-1924 05 Torvastad sokn. Fødte. Døde.

Lysningsbøker

X 1A 1852-1875 03 Torvestad, Skåre og Utsira sokn. Fra prestearkivet.

X 1B 1877-1879 01 Torvestad, Skåre og Utsira sokn. Fra prestearkivet.

X 2 1883-1899 04 Torvestad og Utsira sokn. Fra prestearkivet.

X 3 1899-1923 02 Torvestad og Utsira sokn. Fra prestearkivet.

Sjeleregister

1758 01 Torvestad, Skåre og Utsira sokn.

Tysvær

Tysvær prestegjeld med soknene Tysvær, Bokn og Førdesfjorden.

Prestegjeldet med soknene Tysvær og Bokn ble opprettet ved kgl.res. 31.05.1848. Tysvær sokn var utskilt fra Skjold prestegjeld og Bokn sokn utskilt fra Skudenes prestegjeld.

Kirkebøker fra Tysvær 1743-1830; se Skjold prestegjeld.
Kirkebøker fra Bokn 1770-1846; se Skudenes prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1.1 1831-1856 13 Tysvær sokn. Fødte 1831-1856. Konf. og vigde 1831-1855.

A 1.2 1831-1856 08 Tysvær sokn. Døde 1831-1856. Innfl. 1831-1855. Utfl. 1831-1856. Vaksinerte 1825-1855.

A 2 1847-1856 04 Bokn sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1842-1856. Utfl. 1847-1856. Vaksinerte 1847-1856. Dissentere 1846-1873.

A 3 1856-1865 07 Tysvær sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1856-1862. Utfl. 1856-1865. Vaksinerte 1857-1864.

A 4 1857-1878 06 Bokn sokn. Fødte, vigde og døde 1857-1878. Konf. 1857-1877. Innfl. 1857-1869. Utfl. 1857-1877. Vaksinerte 1857-1878.

A 5 1865-1878 06 Tysvær sokn. Fødte 1865-1878. Konf. og vigde 1866-1877. Døde 1866-1878. Innfl. 1866-1875. Utfl. 1866-1878. Vaksinerte 1865-1867. Register over noen få senere forr.

A 6 1876-1896 07 Tysvær sokn. Fødte, vigde og døde 1878-1896. Konf. 1876-1894. Innfl. 1883-1891. Utfl. 1878-1896. Innmeldte 1883-1891. Utmeldte 1889.

A 7 1878-1897 04 Bokn sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1884-1893. Utfl. 1880-1903. Dødfødte 1879-1895. Innmeldte 1884-1887. Utmeldte 1878-1896.

A 8 1897-1918 08 Tysvær sokn. Døpte. Konfirmasjon. Vigde. Døde. Dødfødte. Innfl. 1901-1912. Utfl. 1879-1916. Dissentere: døde 1913. Utmelding 1902-1915.

A 9 1898-1925 06 Bokn sokn. Døpte. Konfirmasjon. Vigde. Døde. Innfl. 1900. Utfl. 1898-1916. Dødfødte 1903-1921. Utm. 1905-1918. Innm. 1916-1918.

Klokkerbøker

B 1 1851-1887 04 Bokn sokn. Fødte 1851-1887. Døde 1856-1886.

B 2 1852-1868 04 Tysvær sokn. Fødte 1852-1868. Døde 1854-1868.

B 3 1868-1882 03 Tysvær sokn. Fødte 1868-1882. Konf. 1879-1880. Vigde 1879-1881. Døde 1869-1882.

B 4 1883-1896 05 Tysvær sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde.Dødfødte 1884-1896.

B 10 1897-1912 04 Tysvær sokn. Fødte, vigde og døde 1887-1912. Konf. 1897-1911. Dødfødte 1897-1912. (tidl. MINI A 8)

Lysningsbøker

IX 1886-1901 04 Tysvær og Bokn sokn.

Vikedal

Vikedal prestegjeld med soknene Vikedal, Sandeid og Imsland.

Prestegjeldet og soknene går tilbake til tida før reformasjonen.

Ministerialbøker

A 1 1737-1778 06 Vikedal, Sandeid og Imsland sokn. Fødte, vigde og døde 1737-1778. Konf. 1737-1777. Nattverd 1737-1777. Off. skriftemål 1739-1774. Inngang 1737-1778.

A 2 1779-1817 07 Vikedal, Sandeid og Imsland sokn. Fødte og vigde 1779-1817. Konf. og døde 1779-1816. Nattverd 1779-1827.

A 3 1817-1850 11 Vikedal sokn. Fødte, konf. og vigde 1817-1850. Døde 1816-1850. Innfl. 1819-1850. Utfl. 1818-1850.

A 4 1816-1850 11 Sandeid sokn. Fødte 1816-1850. Konf., vigde og døde 1817-1850. Innfl. 1819-1850. Utfl. 1817-1850.

A 5 1817-1850 08 Imsland sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1818-1850. Utfl. 1819-1850.

A 6.1 1851-1867 07 Vikedal, Sandeid og Imsland sokn. Fødte. Konf.

A 6.2 1851-1867 06 Vikedal, Sandeid og Imsland sokn. Vigde. Døde. Innfl. 1851-1866. Utfl. 1851-1867. Vaksinerte 1854-1867. Dissentere.

A 7 1868-1883 05 Vikedal sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1868-1883. Utfl. 1871-1891.

A 8 1868-1885 04 Sandeid sokn. Fødte, vigde og døde 1868-1885. Konf. 1868-1884. Innfl. 1877-1883. Utfl. 1868-1885.

A 9 1868-1885 03 Imsland sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1877-1879. Utfl. 1870-1885.

A 10 1884-1907 09 Vikedal sokn. Fødte og vigde 1884-1907. Konf. 1884-1906. Døde 1884-1908. Dødfødte 1884-1906.

A 11 1884-1933 06 Sandeid sokn. Døpte, Konf. Vigde 1886-1926. Døde 1885-1926. Innfl. 1884-1902. Utfl. 1886-1915. Dødfødte 1886-1920. Innm. 1908. Utm. 1907-1933.

A 12 1886-1929 06 Imsland sokn. Døpte. Vigde. Konf. 1886-1928. Døde 1885-1929. Utfl. 1886-1902. Dødfødte 1886-1920. Utm. 1899-1948.

Klokkerbøker

B 1 1816-1853 08 Vikedal sokn. Fødte 1817-1852. Konf. 1817-1851. Vigde 1817-1853. Døde 1816-1853. Innfl. 1819-1852. Utfl. 1819-1853.

B 2 1816-1863 10 Sandeid sokn. Fødte 1816-1863. Konf. 1817-1857. Vigde 1817-1856. Døde 1817-1863. Innfl. 1819-1852. Utfl. 1818-1853.

B 3 1816-1867 06 Imsland sokn. Fødte 1817-1867. Konf. 1817-1855. Vigde 1817-1856. Døde 1816-1867. Innfl. 1818-1852. Utfl. 1818-1851.

B 4 1868-1890 03 Imsland sokn. Fødte. Døde.

B 5 1878-1888 03 Vikedal sokn. Fødte. Døde.

B 9 1856-1878 04 Vikedal sokn. Fødte. Døde.

B 10 1864-1926 07 Sandeid sokn. Fødte. Døde.

Sjeleregister

1758 01 Vikedal, Sandeid og Imsland sokn.

Dissentersamfunn i Rogaland

Den fri-apostoliske menighet i Stavanger

Ministerialbøker

1892-1902 01 Opptatte i menigheten 1859-1888. Fødte 1893-1901. Døde 1895-1903. Innmeldte barn.

Vennernes Samfund

Ministerialbøker

1850-1897 02 Opptatte i menigheten ca.1850-1896. Utmeldte 1895-1897. Fødte 1895. Døde 1892-1897. Innmeldte barn. Fra Kvekernes privatarkiv.

Dokumenter

1870-1898 05 Fra Amtmannen i Stavangers arkiv.

1880-1891 02 Fra Kvekernes privatarkiv.

ca.1840-1900 14 Fra Kvekernes privatarkiv, nr. 160.

Flere menigheter

Dokumenter

1872-1892 08 Fra Amtmannen i Stavangers arkiv.