Askvoll

Kirkesokn: Askvoll, Vilnes, Hyllestad (til Hyllestad prestegjeld 1861), Øn (til Hyllestad prestegjeld 1861). Avgang: Hyllestad og Øn sokner utskilt fra 1861.Gnr. 54-61 overført fra Vilnes sokn til Solund sokn i Solund prestegjeld 1888. Tilgang: Gnr. 1-19 i Vevring overført 1964.Gnr. 107-111 og gnr. 117 bnr. 2,3 overført fra Bru sokn 1964.

Ministerialbøker

A 1 1706-1711 05 Hele prestegjeldet. 1-140 Ført kronologisk

A 2 1711-1715 03 Hele prestegjeldet. 1- 89 Ført kronologisk

A 3 1715-1718 03 Hele prestegjeldet. 1- 95 Ført kronologisk

A 4 1718-1722 03 Hele prestegjeldet. 1- 95 Ført kronologisk

A 5 1722-1733 07 Hele prestegjeldet. 1-120 + 85 ufolierte Ført kronologisk Lakune juni til september i 1728

A 6 1734-1738 03 Hele prestegjeldet. 1- 77 Ført kronologisk

A 7 1739-1748 04 Hele prestegjeldet. 1-103 Ført kronologisk

A 8 1749-1775 05 Hele prestegjeldet. 1-135 Ført kronologisk

A 9 1776-1821 08 Hele prestegjeldet. 1-466 Ført kronologisk 1776-1816 467-473 Dagsregister 1816-1821 479-504 Døpte 1816-1821 505-506 Introduksjon 1816-1817 513-520 Konfirmerte 1817-1820 521-525 Vigde 1817-1821 535-541 Døde 1816-1821 554 Innflyttede 1820-1821 555 Utflyttede 1820-1821 557-562 Avskrift på latin av brev til de geistlege 1811 Bladet med pag. 23-24 er borte, pag. 546-553 mangler

A 10 1821-1844 11 Hele prestegjeldet. 2-249 Døpte 1821-1843, forts. pag. 594 250-329 Konfirmerte 1821-1840, forts. pag. 426 330-409 Vigde 1821-1844 426-449 Konfirmerte 1841-1844 450-575 Døde og Dødfødte 1821-1844 Askvoll 594-607 Døpte 1844 650-686 Inn- og Utflyttede 1821-1844 729-804 Vaksinerte 1821-1844 825-931 Dagsregister 1821-1844 841 Biskop Neumanns visitasmerknad 1826 932 Statistikk for året 1844

A 11I 1845-1864 08 Hele prestegjeldet. 1-178 Døpte 1845-1859 179-252 Konfirmerte 1845-1864

A 11II 1845-1878 09 Hele prestegjeldet. 253-306 Vigde 1845-1867 307-380 Døde og Dødfødte 1845-1874, Forts. 445 381-404 Inn- og Utflyttede 1845-1874, Forts. 440 405-440 Vaksinerte 1845-1867 440-444 Inn- og Utflyttede 1875-1878 445-454 Døde og Dødfødte 1875-1878 455-505 Dagsregister 1845-1861

A 12 1859-1878 06 Hele prestegjeldet. 3-182 Døpte 1859-1878

A 13 1865-1878 02 Hele prestegjeldet. 5- 53 Konfirmerte 1865-1878

A 14 1868-1878 01 Hele prestegjeldet. 5- 30 Vigde 1868-1878

B 1 1896-1920 02 Askvoll sokn 4- 47 Konfirmerte 1896-1920

B 2 1879-1909 10 Askvoll sokn. 4-121 Døypte 1879-1909 122-126 Dødfødde 1879-1913 130-169 Konfirmerte 1879-1895, framhald i B 1170-213 Vigde 1879-1918 218-259 Døde 1879-1905 260-262 Innflytte 1879-1910 264-264 Utflytte 1904-1913 266-273b Utflytte 1879-1904 274-275 Innmelde 1902 278-279 Utmelde 1899-1941

C 1 1879-1922 09 Vilnes sokn. 4-112 Døypte 1879-1922 122-126 Dødfødde 1879-1920 130-169 Konfirmerte 1879-1910 170-217 Vigde 1879-1946 218-259 Døde 1879-1915 260-261 Innflytte 1879-1916 266-270 Utflytte 1879-1913

Klokkerbøker

A 1 1853-1872 04 Askvoll sokn 1-63 Døpte 1853-1872 64-67 Vigde 1864-1869 68-79 Konfirmerte 1853-1872 81 Døpte 1872 82-92 Vigde 1853-1872 93-101 Døde 1853-1872 103-105 Vigde 1869-1872 107-117 Dagsregister 1853-1865

A 2 1873-1885 03 Askvoll sokn 5-47 Døpte 1873-1885 85-102 Konfirmerte 1873-1885 103-117 Vigde 1873-1885 123-138 Døde og Dødfødte 1873-1885

A 3 1886-1928 10 Askvoll sokn 4-113 Døpte 1886-1913 114-115 Dødfødte 1887-1893 120-187 Konfirmerte 1886-1928 192-232 Vigde 1886-1928 236-273 Døde 1886-1917

A 4 1913-1929 03 Askvoll sokn 1-58 Døpte 1913-1928 60-74 Døde 1917-1929

B 1 1879-1909 07 Vilnes sokn. 1- 99 Døypte 1879-1909 100-101 Dødfødde 1892-1909 106-145 Konfirmerte 1879-1909 182-202 Vigde 1879-1909 228-259 Døde 1879-1909 (1910)

Sjeleregister

1789 01 Askvoll sokn Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

Aurland

Kirkesokn: Vangen, Flåm, Nærøy (opprettet 1855) og Undredal. Avgang: Nærøy sokn utskilt fra Undredal sokn i 1855. Tilgang: Gnr. 49/11 i Ulvik sokn til Flåm sokn 1943.

Ministerialbøker

A 1 1716-1734 02 Hele prestegjeldet 1- 81 Ført kronologisk 1716-1734

A 2 1726-1734 03 Hele prestegjeldet 1-113 Ført kronologisk 1727-1734 1-6 1727

A 3 1735-1761 07 Hele prestegjeldet 2- 18 Kronologisk ført 1735-1738 (NB! feil rekkefølge på blad) 19-108 Døpte 1738-1761 109-135 Døde 1738-1761 136-166 Introduserte 1738-1761 167-187 Forlovede 1738-1761 188-200 Vigde 1738-1761 201-206 Åpenbar skrifte 1738-1759 207-216 Kommunikanttall 1738-1759

A 4 1756-1801 07 Hele prestegjeldet 1-210 Kronologisk ført døpte, konfirmerte og døde 1756-1801 211-233 Forlovede og vigde 1756-1799 (forts. fol. 208)

A 5 1801-1821 05 Hele prestegjeldet 1-142 Kronologisk ført 1801-1821 (vigde for seg fra1803) 143-144 Vigde 1819-1821 145-148 Vigde 1812-1819 149-152 Vigde 1802-1811

A 6 1821-1859 14 Hele prestegjeldet 1-130 Døpte 1821-1842 130-200 Konfirmerte 1822-1858 200-280 Vigde 1821-1859 280-356 Døde og Dødfødte 1821-1857 Aurland 356-380 Inn- og Utflyttede 1821-1851 (forts. fol. 466) 380-458 Vaksinerte 1822-1867 466-476 Utflyttede 1851-1857 480-542 Dagsregister 1821-1843 Sidetal 120 og 121 er utelatt ved folieringa.

A 7 1842-1853 03 Hele prestegjeldet 2- 71 Døpte 1842-1853

A 8 1853-1879 03 Hele prestegjeldet 4- 82 Døpte 1853-1873 81- 92 Døpte gutter 1874-1879 92-103 Døpte jenter 1874-1879

A 9 1859-1879 02 Hele prestegjeldet 5- 56 Konfirmerte 1859-1879

A 10 1859-1879 02 Hele prestegjeldet 5- 44 Vigde 1859-1879

A 11 1857-1879 02 Hele prestegjeldet 5- 55 Døde og Dødfødte 1857-1879

A 12 1858-1879 02 Hele prestegjeldet 5- 46 Inn- og Utflyttede 1858-1879

B 1 1880-1909 06 Vangen sokn. 4- 61 Døypte 1880-1909 94- 61 Døypte 1880-1909 76- 78 Dødfødde 1880-1909 88-117 Konfirmerte 1880-1909 124 139b Vigde 1880-1909 140-164 Døde 1880-1909 200-202 Innflytte 1881-1904 212-222 Utflytte 1880-1909 236-237 Utmelde 1893

D 1 1880-1903 03 Nærøy sokn. 4- 27 Døypte 1880-1903 28- 29 Dødfødde 1880-1902 40- 49 Konfirmerte 1880-1903 64- 70 Vigde 1880-1904 80- 88 Døde 1880-1904 116-119 Utflytte 1880-1907

E 1 1880-1907 02 Undredal sokn 4- 20 Døpte 1880-1892 20- 21 Dødfødte 1885-1894 32- 37 Konfirmerte 1880-1899 44- 48 Vigde 1880-1900 56- 61 Døde 1880-1899 72 Innflyttede 1881-1893 84- 86 Utflyttede 1881-1907

Klokkerbøker

A 1 1868-1881 03 Vangen sokn 2-33 Døpte 1868-1881 50-65 Konfirmerte 1868-1879 66-78 Vigde 1868-1881 82-96 Døde og Dødfødte 1868-1881

A 2 1880-1895 03 Vangen sokn 4-42 Døpte 1882-1895 48-65 Konfirmerte 1880-1895 72-80 Vigde 1882-1895 92-107 Døde 1882-1895

A 3 1896-1939 07 Vangen sokn 4-87 Døpte 1896-1939 88-89 Dødfødte 1897-1929 92-129 Konfirmerte 1896-1938 132-154 Vigde 1896-1939 164-199 Døde 1896-1939

B 1 1868-1887 02 Flåm sokn 2-17 Døpte 1868-1886 18-25 Konfirmerte 1868-1886 26-30 Vigde 1868-1887 34-39 Døde og Dødfødte 1868-1887

B 2 1887-1929 05 Flåm sokn 1-64 Døpte 1887-1929 65 Dødfødte 1902-1914 68-88 Konfirmerte 1887-1928 98-110 Vigde 1887-1929 120-136 Døde 1888-1929

C 1 1868-1883 01 Nærøy sokn 2-17 Døpte 1868-1883 18-21 Konfirmerte 1868-1882 26-29 Vigde 1868-1883 34-41 Døde og Dødfødte 1868-1883

C 2 1883-1900 02 Nærøy sokn 4-35 Døpte 1883-1900 37-38 Dødfødte 1883-1898 40-48 Konfirmerte 1883-1900 52-57 Vigde 1884-1900 64-75 Døde 1884-1900

C 3 1901-1933 03 Nærøy sokn 4-27 Døpte 1901-1933 56-57 Dødfødte 1902-1929 60-71 Konfirmerte 1901-1931 72-78 Vigde 1902-1931 82-92 Døde 1901-1933

D 1 1868-1882 01 Undredal sokn 2-9 Døpte 1868-1882 10-15 Konfirmerte 1868-1881 16-19 Vigde 1870-1882 22-24 Døde og Dødfødte 1868-1882

D 2 1882-1920 02 Undredal sokn 4-20 Døpte 1883-1920 21 Dødfødte 1885-1906 22-31 Konfirmerte 1882-1920 34-39 Vigde 1883-1920 42-48 Døde 1883-1919

Sjeleregister

1776 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

ca. 1790 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

Balestrand

Kirkesokn: Tjugum, Fjærland (Mundal), Kvamsøy (fra 1964) og Vangsnes (til 1964). Balestrand ble skilt ut fra Leikanger 1849. Gamle Mundal sokn fikk navnet Fjærland i 1861. Avgang: Vangsnes sokn ble overført til Vik i 1964. Gnr. 38-42 ble overført fra Tjugum sokn til Leikanger 1964. Tilgang: Kvamsøy sokn ble overført fra Vik i 1964.

Ministerialbøker

A 1 1834-1846 01 Hele prestegjeldet 1- 10 Utskrift av døpte i Balestrand 1834-1846 Fra Leikanger kirkebok.

A 2 1844-1866 08 Hele prestegjeldet 1- 86 Døpte 1847-1866 94-100 Vaksinerte 1861-1866 101-133 Konfirmerte 1847-1866 151-175 Vigde 1847-1866 191-212 Døde og Dødfødte 1847-1866 226-228 Utflyttede 1860-1866 231-246 Inn- og Utflyttede 1847-1859 (forts. fol. 226) 247-276 Vaksinerte 1847-1860 277-313 Dagsregister 1847-1866

A 3 1867-1878 06 Hele prestegjeldet 1- 52 Døpte 1867-1878 93-129 Konfirmerte 1867-1878 129-143 Vigde 1867-1878 157-169 Døde og Dødfødte 1867-1878 187-206 Inn- og Utflyttede 1867-1878 227-229 Vaksinerte 1867 273-308 Dagsregister 1867-1878

A 4 1879-1888 07 Hele prestegjeldet 1- 29 Døpte 1879-1888 Tjugum sokn 34- 46 Konfirmerte 1879-1888 Tjugum sokn (Vangsnes sokn f. 52) 54- 60 Vigde 1879-1888 Tjugum sokn 62- 69 Døde 1879-1888 Tjugum sokn 70- 71 Innflyttede 1879-1888 Tjugum sokn 74- 77 Utflyttede 1879-1888 2- 21 Døpte 1879-1888 Fjærland sokn 30- 38 Konfirmerte 1879-1888 Fjærland sokn 40- 44 Vigde 1879-1888 Fjærland sokn 48- 54 Døde 1879-1888 Fjærland sokn 54 Innflyttede 1880-1886 Fjærland sokn 58- 60 Utflyttede 1879-1887 Fjærland sokn 1- 11 Døpte 1879-1888 Vangsnes sokn 14- 15 Dødfødte 1880-1886 Vangsnes sokn 16- 20 Konfirmerte 1879-1888 Vangsnes sokn (forts. 52 Tjugum) 21- 23 Vigde 1879-1888 Vangsnes sokn 25- 28 Døde 1879-1888 Vangsnes sokn 29 Innflyttede 1879-1888 Vangsnes sokn 31- 32 Utflyttede 1879-1885 Vangsnes sokn 39- 76 Dagsregister 1879-1888

B 1 1889-1910 05 Tjugum sokn. 4-53 Døypte 1889-1910 56-57 Dødfødde 1889-1909 60-85 Konfirmerte 1889-1910 86-90 Vigde 1889-1910 100-114 Døde 1889-1910 116-117 Innflytte 1889-1908 122-127 Utflytte 1889-1910

C 1 1889-1909 03 Fjærland sokn. 4- 34 Døypte 1889-1909 40- 41 Dødfødde 1889-1908 44- 58 Konfirmerte 1889-1908 62- 71 Vigde 1889-1909 72- 80 Døde 1889-1909 84- 85 Innflytte 1889-1908 88- 91 Utflytte 1889-1909

D 1 1878-1890 02 Kvamsøy sokn 4- 22 Døpte 1878-1890 24- 26 Døde 1888-1890 29- 30 Dødfødte 1879-1889 33- 45 Konfirmerte 1879-1890 51- 56 Vigde 1879-1890 59- 66 Døde 1878-1887 (forts. fol. 24) 67 Innflyttede 1880-1890 69- 71 Utflyttede 1879-1891

D 2 1891-1907 03 Kvamsøy sokn. 2- 22 Døypte 1891-1907 30- 31 Dødfødde 1892-1906 34- 49 Konfirmerte 1891-1906 50- 54 Vigde 1891-1907 58-67 Døde 1891-1907 74 Innflytte 1895 76- 78 Utflytte 1891-1907 84- 85 Utmelde 1895

E 1 1889-1909 02 Vangsnes sokn. 4- 19 Døypte 1889-1909 20- 21 Dødfødde 1902-1910 24- 32 Konfirmerte 1889-1909 36- 40 Vigde 1889-1909 42-47 Døde 1889-1908 48- 49 Innflytte 1889-1908 52- 54 Utflytte 1889-1909

Klokkerbøker

A 1 1853-1880 04 Tjugum sokn 1-60 Døpte 1853-1878 61-82 Konfirmerte 1853-1879 91-100 Vigde 1853-1879 114-125 Døde 1853-1879 132-134 Døpte 1879-1880

A 2 1880-1919 05 Tjugum sokn 1-79 Døpte 1880-1919 80-110 Konfirmerte 1880-1919 111-123 Vigde 1880-1919 125-142 Døde 1880-1919

B 1 1853-1879 02 Fjærland sokn 1-40 Døpte 1853-1879 41-50 Konfirmerte 1853-1879 61-66 Vigde 1853-1879 77-83 Døde 1853-1879

B 1A 1880-1916 03 Fjærland sokn 1-40 Døpte 1853-1879 41-50 Konfirmerte 1853-1879 61-66 Vigde 1853-1879 77-83 Døde 1853-1879

B 2 1917-1940 03 Fjærland sokn. 1-21 Døypte 1917-1940 36-51 Konfirmerte 1917-1940 61-67 Vigde 1918-1940 68-79 Døde 1917-1940

C 1 1857-1877 02 Kvamsøy sokn 4-30 Døpte 1857-1877 36-49 Konfirmerte 1857-1877 52-57 Vigde 1857-1877 60-69 Døde og Dødfødte 1857-1877

C 2 1878-1895 02 Kvamsøy sokn 4-26 Døpte 1878-1895 29-41 Konfirmerte 1878-1893 47-52 Vigde 1878-1894 55-62 Døde 1878-1894

C 3 1895-1927 03 Kvamsøy sokn 2-22 Døpte 1895-1926 32-45 Konfirmerte 1895-1906 46-51 Vigde 1895-1926 52-61 Døde 1895-1927

C 4 1909-1929 02 Kvamsøy sokn 3-19 Døpte 1910-1929 34-52 Konfirmerte 1909-1929 64-69 Vigde 1909-1929 74-84 Døde 1910-1929

Bremanger

Kirkesokn: Frøya (Bremanger), Bremanger (Bremangerpollen) (1908-), Midtgulen (1903-1966). Bremanger ble utskilt fra Kinn 1864. Midtgulen og Bremangerpollen ble utskilt som egne sokn 1903 og 1908. Navneskifte Bremanger til Frøya, og Bremangerpollen til Bremanger 1953. Avgang: Gnr. 55-56 overført fra Frøya til Kinn sokn 1964. Midtgulen sokn overført til Davik 1966. Gnr. 29-31 overført fra Frøya til Bremanger 1967.

Ministerialbøker

A 1 1864-1883 09 Hele prestegjeldet. 5- 80 Døypte 1864-1883 105-142 Konfirmerte 1864-1881 (framhald fol. 248) 143-165 Vigde 1864-1883 179-209 Døde 1864-1883 219-230 Inn- og utflytte 1864-1883 239-246 Vaksinerte 1864-1867 248-253 Konfirmerte 1882-1883 268 Dagsregister 1883 279-307 Dagsregister 1864-1883

B 1 1884-1895 06 Frøya sokn 4- 60 Døpte 1884-1895 78- 80 Dødfødte 1884-1895 84-119 Konfirmerte 1884-1895 120-137 Vigde 1884-1895 150-177 Døde 1884-1895 184 Innflyttede 1889-1895 194-199 Utflyttede 1884-1895 206-207 Innmeldte 1895 210-211 Utmeldte 1894 214-254 Dagsregister 1884-1895

B 2 1896-1908 08 Frøya sokn. 4- 78 Døypte 1896-1908 (framhald 81b) 78- 81 Dødfødde 1896-1908 81- 82 Døypte 1908 84-117 Konfirmerte 1896-1907 124-146 Vigde 1896-1908 152-153 Borgarleg vigde 1906 154-188 Døde 1896-1907 (framhald fol. 189b) 188-189 Innflytte 1896-1904 189b-190 Døde 1908 198-203 Utflytte 1896-1908 214-215 Utmelde 1906 218-248 Dagsregister 1896-1908

Klokkerbøker

A 1 1853-1865 03 Hele prestegjeldet 1-53 Døpte 1854-1865 78-88 Konfirmerte 1855-1865 96-109 Vigde 1854-1865 122-136 Døde 1854-1865

A 2 1866-1889 07 Hele prestegjeldet 5-102 Døpte 1866-1889 105-125 Konfirmerte 1866-1874 127-144 Konfirmerte 1874-1882 145-172 Vigde 1866-1889 181-220 Døde og Dødfødte 1866-1888 221-222 Inn og Utflyttede 1866-1868 223-225 Døde 1888-1889 241-243 Vaksinerte 1866-1867 247-266 Konfirmerte 1883-1889 282-285 Dagsregister 1866-1870

A 3 1890-1908 07 Hele prestegjeldet 5-80 Døpte 1890-1908 81-83 Dødfødte 1890-1901 86-123 Konfirmerte 1890-1905 124-148 Vigde 1890-1908 156-188 Døde 1890-1908

B 1 1906-1925 05 Frøya sokn 4-44 Døpte 1908-1925 54-55 Dødfødte 1909-1925 58-79 Konfirmerte 1906-1925 84-96 Vigde 1908-1925 100-122 Døde 1909-1925

C 1 1908-1919 04 Bremanger sokn 4-53 Døpte 1908-1919 54-55 Dødfødte 1908-1919 58-70 Konfirmerte 1908-1919 84-94 Vigde 1908-1919 100-116 Døde 1909-1919

C 2 1920-1936 05 Bremanger sokn. 1-53 Døypte 1920-1936 54 Dødfødde 1921-1938 57-82 Konfirmerte 1920-1936 86-101 Vigde 1920-1936 105-133 Døde 1920-1936

Davik

Kirkesokn: Davik (1740-), Rugsund (1740-), Ålfoten (1740-), Midtgulen (1966-), Totland (1964-1967). Davik prestegjeld med soknene Davik, Rugsund og Ålfoten ble utskilt fra Eid 1740. Totland utskilt fra Rugsund som eget sokn 1964. Avgang: Gnr. 3 overført fra Ålfoten til Vereide sokn i Gloppen 1913. Gnr. 87, 89-90 og 93-96 overført fra Rugsund til Sør-Vågsøy sokn 1964. Gnr. 1-2 overført fra Ålfoten til Stårheim sokn i Eid 1965. Gnr. 26-49 overført fra Davik sokn til Stårheim sokn i Eid 1965. Totland sokn overført til Vågsøy 1967. Tilgang: Midtgulen overført fra Bremanger 1966. Gnr. 92-94 overført fra Nord-Vågsøy sokn i Vågsøy til Totland 1966.

Ministerialbøker

A 1 1710-1742 04 Hele prestegjeldet 2- 35 Forlovede 1710-1736 (med dato for vigsel) 35- 39 Vigde 1710-1717 40-125 Døpte og døde 1717-1741 (forlovede fra 1737) 125-126 Notat om kirkebokføringa 1741 med innførde forretninger 127 Notat om kirkebokføringa 1742 159-128 Regnskapsopplysninger 1781-1805 (debit/kredit)

A 2 1742-1816 11 Hele prestegjeldet 1-101 Ført kronologisk 1742-1760 102 Innholdsliste 103-198 Døpte 1761-1800 (forts. fol. 256) 200-225 Konfirmerte 1761-1815 230-255 Forlovede 1761-1800 256-281 Døpte 1801-1816 290-319 Vigde 1761-1816 320-361 Døde 1761-1815

A 3 1816-1830 07 Hele prestegjeldet 1-189 Døpte 1816-1830 191-249 Døde 1816-1830 379-422 Vigde 1816-1830 471-543 Konfirmerte 1816-1829 567-575 Utflyttede 1819-1830 615-626 Innflyttede 1818-1830 663-708 Jamføringsregister

A 4 1830-1849 11 Hele prestegjeldet 1-98 Døpte 1830-1849 99-166 Konfirmerte 1830-1849 171-218 Vigde 1830-1849 219-275 Døde og Dødfødte 1830-1849 286-290 Døpte 1849 291-306 Inn-og Utflyttede 1830-1846 307-358 Vaksinerte 1830-1847 379-423 Dagsregister 1830-1849

A 5 1850-1866 11 Hele prestegjeldet 1-100 Døpte 1850-1865 101-158 Konfirmerte 1850-1866 165-199 Vigde 1850-1866 209-256 Døde og Dødfødte 1850-1866 262-273 Døpte 1865-1866 275-290 Inn-og Utflyttede 1850-1866 299-353 Vaksinerte 1850-1866 367-397 Dagsregister 1850-1866

A 6 1867-1881 12 Hele prestegjeldet 5-139 Døpte 1867-1881 145-204 Konfirmerte 1867-1877 205-244 Vigde 1867-1881 245-298 Døpte og Dødfødte 1867-1881 301-324 Inn- og Utflyttede 1867-1881 325-329 Vaksinerte 1867 349-375 Konfirmerte 1877-1881 381-417 Dagsregister 1867-1881

A 7 1818-1829 01 Hele prestegjeldet Vaksinerte 1818-1829

B 1 1882-1900 09 Davik sokn 4-69 Døpte 1882-1900 70-72 Dødfødte 1886-1900 74-101 Konfirmerte 1882-1900 102-122 Vigde 1882-1900 124-125 Døpte 1900 128-146 Døde 1882-1900 150-151 Innflyttede 1882-1891 154-161 Utflyttede 1882-1898 164-259 Dagsregister 1882-1900

D 1 1882-1900 07 Rugsund sokn 4-90 Døpte 1882-1900 92-94 Dødfødte 1883-1900 98-134 Konfirmerte 1882-1900 136-156 Vigde 1882-1900 172-197 Døde 1882-1900 202-203 Innflyttede 1889-1895 208-219 Utflyttede 1882-1900

E 1 1882-1900 02 Ålfoten sokn 4- 25 Døpte 1882-1900 26- 27 Dødfødte 1883-1898 28- 36 Konfirmerte 1882-1900 38- 43 Vigde 1882-1900 44- 45 Døde 1899-1900 48- 55 Døde 1882-1898, forts. fol. 44 56 Innflyttede 1891 58- 60 Utflyttede 1882-1900 62- 63 Utmeldte 1898

Klokkerbøker

A 1 1866-1889 03 Davik sokn 2-10 Kronologisk ført 1866-1869 11-54 Døpte 1870-1889 97-123 Konfirmerte 1870-1889 132-138 Vigde 1870-1889 157-166 Døde 1870-1889

A 2 1890-1911 06 Davik sokn 4-75 Døpte 1890-1911 76-77 Dødfødte 1890-1910 80-109 Konfirmerte 1890-1911 114-134 Vigde 1890-1911 138-158 Døde 1890-1911

B 1 1903-1928 04 Midtgulen sokn 4-43 Døpte 1903-1928 44-45 Dødfødte 1915-1920 46-68 Konfirmerte 1903-1928 70-81 Vigde 1903-1928 86-106 Døde 1903-1928 112-113 Utflyttede 1904-1913 117 Innmeldte i Statskirken 1929 119 Utmeldte i Statskirken 1918-1920

C 1 1866-1888 04 Rugsund sokn 1-8 Kronologisk ført 1866-1868 9-82 Døpte 1869-1888 119-138 Konfirmerte 1869-1888 166-175 Vigde 1869-1888 189-209 Døde 1869-1888

C 2 1889-1906 07 Rugsund sokn 4-91 Døpte 1889-1906 92-93 Dødfødte 1902-1906 98-136 Konfirmerte 1889-1906 137-160 Vigde 1889-1906 172-207 Døde 1889-1906 208 Utflyttede 1893 210-211 Døde 1906 217 Innmeldte i Statskirken 1905

C 3 1907-1929 07 Rugsund sokn 4-104 Døpte 1907-1929 105 Dødfødte 1908-1923 110-149 Konfirmerte 1907-1929 150-173 Vigde 1907-1929 180-218 Døde 1907-1929 220-221 Innflyttede 1908-1917 226-228 Utflyttede 1907-1924 233 Innmeldte i Statskirken 1905-1924

D 1 1866-1891 02 Ålfoten sokn 1-4 Kronologisk ført 1866-1869 5-23 Døpte 1870-1890 24 Døpte 1890-1891 31-36 Konfirmerte 1881-1890 47-54 Konfirmerte 1870-1880 55-63 Vigde 1870-1890 65-78 Døde 1870-1891

D 2 1890-1919 03 Ålfoten sokn 4-27 Døpte 1891-1914 28-29 Dødfødte 1892-1912 30-41 Konfirmerte 1891-1916 42-46 Vigde 1891-1918 47-48 Døpte 1915-1918 50-59 Døde 1890-1916

Diverse

1710-1742 04 Hele prestegjeldet Avskrift av MINI A 1.

Eid

Kirkesokn: Eid, Stårheim, Hornindal (til 1866), Davik (til 1740), Rugsund (til 1740), Ålfoten (til 1740). Avgang Soknene Davik, Rugsund og Ålfoten ble utskilt som Davik prestegjeld 1740. Hornindal sokn ble utskilt 1867. Tilgang: Gnr. 1-2 fra Ålfoten, Davik til Stårheim 1965. Gnr. 26-49 fra Davik sokn, Davik til Stårheim 1965. Gnr. 1-8, gnr. 9/1-6, gnr. 50, gnr. 51/1-9, 11-19, gnr. 52/1-2, 6, 8, 14, gnr. 53 overført fra Hornindal til Eid 1965.

Ministerialbøker

A 1 1722-1740 03 Hele prestegjeldet 1-108 Kronologisk ført i rubrikker 1722-1740

A 2 1741-1769 05 Hele prestegjeldet 1-103 Kronologisk ført i rubrikker 1741-1769

A 3 1770-1805 05 Hele prestegjeldet 1-139 Kronologisk ført i rubrikker 1770-1805 140B Advarsel for uskikkelig levnet 1787

A 4 1806-1815 02 Hele prestegjeldet 1- 16 Kronologisk ført i rubrikker 1806-1810 17- 38 Dagsregister 1810-1829 55- 59 Lysing og vigsel 1810-1815 79- 89 Døpte 1810-1815 118-119 Døde 1810-1815 134-135 Konfirmerte 1812-1815 140 Notatar 1816 om aksje i Norges Bank, penger til gjenopp- bygging av Hatle kyrkje i Innherad Blichfeldts notat om nyordning av kirkeboka 1810

A 5 1816-1830 07 Hele prestegjeldet 1-185 Døpte 1816-1830 186-229 Døde 1816-1830 381-425 Vigde 1816-1830 473-528 Konfirmerte 1816-1830 565-574 Utflyttede 1816-1830 609-614 Innflyttede 1816-1830 653-713 Jamføringsregister 1816-1825

A 6 1831-1843 06 Hele prestegjeldet 4-94 Døpte 1831-1843 100-131 Konfirmerte 1831-1842 132-155 Vigde 1831-1843 156-180 Døde og Dødfødte 1831-1843 181-187 Inn- og Utflyttede 1831-1843 196-210 Vaksinerte 1836-1843 252-267 Dagsregister 1831-1843

A 7 1844-1858 14 Hele prestegjeldet 4-197 Døpte 1844-1858 202-250 Konfirmerte 1844-1857 232-341 Vigde 1844-1858 342-394 Døde og Dødfødte 1844-1858 398-413 Inn-og Utflyttede 1844-1858 427-496 Vaksinerte 1844-1858 (1866) 539-569 Dagsregister 1844-1858

A 8 1858-1860 07 Hele prestegjeldet 5-100 Døpte 1858-1960 101-141 Konfirmerte 1858-1860 173-199 Vigde 1858-1860 221-237 Døde og Dødfødte 1858-1860 293-299 Inn- og Utflyttede 1858-1860 317-331 Vaksinerte 1859-1860 365-374 Dagsregister 1858-1860

A 9 1861-1868 12 Hele prestegjeldet 5-289 Døpte 1861-1868 317-463 Konfirmerte 1861-1867 521-627 Vigde 1861-1868 629-705 Døde og Dødfødte 1861-1868 845-903 Vaksinerte 1861-1864 905-929 Inn- og Utflyttede 1861-1868 953-991 Dagsregister 1861-1868

A 10 1868-1878 12 Hele prestegjeldet 1-141 Døpte 1868-1878 180-262 Konfirmerte 1868-1878 263-314 Vigde 1868-1878 333-342 Konfirmerte 1878 346-391 Døde og Dødfødte 1868-1878 399-419 Inn-og Utflyttede 1868-1878 452-477 Dagsregister 1868-1878

B 1 1879-1906 19 Eid sokn 4-181+ Døpte 1879-1906 182-183 Døpte dissentere 1894-1897 184-188 Dødfødte 1879-1904 194-283 Konfirmerte 1879-1906 284-340 Vigde 1879-1906 361-363 Vigde dissentere 1895-1899 364-413+ Døde 1879-1906 413-413+ Døde dissentere 1903 414-417 Innflyttede 1879-1906 440-452 Utflyttede 1879-1906 466-467 Innmeldte 1899-1901 470-473 Utmeldte 1884-1905 476-526 Dagsregister 1879-1892 Satt inn 28 blad etter fol. 181, 27 blad etter fol. 413.

C 1 1879-1899 04 Stårheim sokn 4- 58 Døpte 1879-1899 66- 85 Konfirmerte 1879-1899 90-102 Vigde 1879-1899 108-126 Døde 1879-1899

Klokkerbøker

A 1 1816-1862 05 Hele prestegjeldet 3-186 Fødte 1816-1862 187-219 Døde 1816-1862 375-382 Vigde 1816-1820 384-399 Vigde 1856-1862 467-476 Konfirmerte 1816-1820 647-682 Jamføringsregister 1816-1820 1856

B 1 1877-1882 03 Eid sokn 5-54 Døpte 1877-1882 55-64 Vigde 1877-1882 75-88 Døde og Dødfødte 1877-1882

B 2 1882-1907 12 Eid sokn 4-178 Døpte 1882-1907 184-186 Dødfødte 1885-1904 200-268 Konfirmerte 1882-1907 290-329 Vigde 1882-1907 370-419 Døde 1882-1907

C 1 1877-1886 02 Stårheim sokn 5-34 Døpte 1877-1886 55-65 Vigde 1877-1886 75-84 Døde og Dødfødte 1877-1886

C 2 1887-1906 05 Stårheim sokn 4-63 Døpte 1887-1906 64-65 Dødfødte 1889-1905 68-89 Konfirmerte 1887-1906 98-110 Vigde 1887-1906 126-144 Døde 1887-1906

Sjeleregister

1781 01 Eid sokn Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

1781 01 Hornindal sokn Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

1788 01 Hornindal sokn Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

Fjaler

Kirkesokn: Dale, Holmedal og Guddal. Holmedal prestegjeld ble i 1755 delt i Indre Holmedal (Gaular) og Ytre Holmedal (Fjaler fra 1912). Avgang: Gnr. 122-123 overført fra Guddal sokn til Kyrkjebø i Lavik 1941. Overføring: Gnr. 41 overført fra Holmedal sokn til Dale sokn 1948. Gnr. 42 overført fra Dale sokn til Holmedal sokn 1948.

Ministerialbøker

A 1 1755-1778 06 Hele prestegjeldet 2-219 Ført kronologisk 1755-1778 (i rubrikker 1761-1768) Paginert frem til pag. 76, deretter foliert 77-219.

A 2 1779-1798 09 Hele prestegjeldet 1-190 Ført kronologisk 1779-1798

A 3 1799-1814 05 Hele prestegjeldet 1-154b Ført kronologisk 1799-1812 154b-160 Latinsk tekst: Epistola Encyclica de Matrmoniorum Sanct. 160-169 Ført kronoligisk 1813-1814 Blada 166 og 167 mangler (forretninger 14.11.1813-13.1.1814)

A 4 1814-1821 02 Hele prestegjeldet 1- 47 Ført kronologisk 1814-1821

A 5 1821-1835 06 Hele prestegjeldet - 55 Døpte 1821-1834 (forts. fol. 156) 55- 82 Konfirmerte 1821-1834 87-111 Vigde 1821-1832 (forts. fol. 144) 111-136 Døde og Dødfødte 1821-1835 144-146f Vigde 1832-1835 152-154 Inn- og Utflyttede 1821-1834 156-160 Døpte 1834-1835 166-192 Vaksinerte 1821-1833 215-238 Dagsregister 1821-1834 8 blad satt inn i 1833 som 146a-h.

A 6 1835-1884 20 Hele prestegjeldet 0-151 Døpte 1835-1862 152-213 Konfirmerte 1835-1849 214-313A Vigde 1835-1884 314-365B Døde og Dødfødte 1835-1853 366-440 Vaksinerte 1835-1859 440-463 Inn- og Utflyttede 1835-1866 464-513 Dagsregister 1835-1851 Satt inn ett blad 313A mellom fol. 313 og 314.

A 7 1862-1881 05 Hele prestegjeldet 1-147 Døpte 1862-1881 147-148 Døpte dissentere 1874-1881 Satt inn ett blad 313A mellom fol. 313 og 314.

A 8 1850-1886 05 Hele prestegjeldet 0-183 Konfirmerte 1850-1886

A 10 1866-1886 02 Hele prestegjeldet 6- 50 Inn- og Utflyttede 1850-1886 125-126 Innflyttede dissentere 1874

A 11 1860-1867 01 Hele prestegjeldet 5- 33 Vaksinerte 1860-1867

A 12 1854-1887 03 Hele prestegjeldet 4- 80a Døde 1854-1886 80b- 81 Døde 1887, Holmedal sokn 110b-111 Døde 1887, Dale sokn 155b-156 Døde 1887, Guddal sokn

Klokkerbøker

A 1 1836-1846 03 Hele prestegjeldet 1-39 Døpte 1837-1844 40-76 Døde 1837-1846 77-83 Døpte 1844-1846 84-86 Døde 1845-1846 88-90 Døpte 1837-1844

A 2 1846-1864 03 Hele prestegjeldet 1-36 Døpte 1846-1864 37-40 Konfirmerte 1853-1864 42-43 Døpte 1864 47-62 Døde og Dødfødte 1846-1864 67-91 Dagsregister 1846-1864

B 1 1865-1894 04 Holmedal sokn 1-61 Døpte 1865-1894 75-85 Konfirmerte 1865-1885 86-117 Vigde 1865-1891 138-149 Døde og Dødfødte 1865-1894 163-166 Konfirmerte 1886-1894

B 2 1895-1915 04 Holmedal sokn 3-51 Døpte 1895-1915 52-77 Konfirmerte 1895-1912 78-86 Vigde 1895-191 94-112 Døde 1895-1912

B 3 1913-1940 05 Holmedal sokn. 3-53 Døypte 1913-1940 54-79 Konfirmerte 1913-1931 80-95 Vigde 1913-1938 96-116 Døde 1913-1933

C 1 1852-1878 04 Dale sokn 1-89 Døpte 1852-1878 90-104 Døde og Dødfødte 1852-1878 106- Døpte 1878 116-139 Dagsregister 1852-1878 156-165 Vigde 1852-1878 171-188 Konfirmerte 1853-1878

C 2 1879-1893 03 Dale sokn 1-61 Døpte 1879-1893 103-111 Døde 1879-1893 124-130 Vigde 1880-1893 139-159 Konfirmerte 1879-1893 167-181 Dagsregister 1879-1890

C 3 1894-1917 06 Dale sokn 3-81 Døpte 1894-1916 83-122 Konfirmerte 1894-1914 123-143 Vigde 1894-1916 149-177 Døde 1894-1917

C 4 1914-1927 04 Dale sokn 3-44 Døpte 1917-1927 54-79 Konfirmerte 1914-1927 80-89 Vigde 1917-1927 96-116 Døde 1918-1927

D 1 1854-1891 03 Guddal sokn 3-44 Døpte 1917-1927 54-79 Konfirmerte 1914-1927 80-89 Vigde 1917-1927 96-116 Døde 1918-1927

D 2 1892-1921 03 Guddal sokn Døpte 1892-1921 Konfirmerte 1892-1918 Vigde 1892-1920 Døde 1892-1921

Sjeleregister

1781 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

Førde

Kirkesokn: Førde, Holsen, Naustdal og Vevring. Avgang: Gnr. 1-19 overført fra Vevring til Askvoll sokn 1964. Gnr. 30 overført fra Vevring til Eikefjord sokn, Kinn 1964. Overføring: Gnr. 66-78, gnr. 79/1 og gnr. 80-81 overført fra Naustdal til Førde 1964.

Ministerialbøker

A 1 1720-1727 02 Hele prest egjeldet 1- 40 Ført kronologisk fødte og døde 1720-1727 40-111 Regnskap m.m. for fattigkommisjonen i Nordalen sokn 1819-1828 112-131 Trolova og gifte 1720-1727 131b-151 Regnskap m.m. for fattigkommisjonen i Sunnelven sokn 1819-1830 153-154 Offentlig skrifte 1721-1727 156b En dåp i Førde 1722, notat 1828 om fattigutbetaling 158-159 Notater om fattigutbetaling Nordalen Protokollen må ha blitt med kapellanen i Førde som i 1728 ble sokneprest i Nordalen, Sunnmøre

A 2 1728-1748 05 Hele prestegjeldet 3-165 Kronologisk ført 1728-1748 165 Konfirmerte 1748

A 3 1749-1764 04 Hele prestegjeldet 3-104 Kronologisk ført døpte, vigde, gravfeste m.m. 1749-1764 105-109 Konfirmerte 1749-1763 Fol. 61 er nesten helt bortrevet, halve fol. 62 mangler.

A 4 1781-1803 08 Hele prestegjeldet 2- 44 Kronologisk døpte, konfirmerte, vigde og døde 1781-1782 44-429 Døpte 1783-1802, konfirmerte -1797, døde -1796 431-438 Døde 1799-1802 450-549 Vigde 1783-1802 568 Series pastorum Førde 1586-1797 Pag 550-555 er borte, pag. 180 er baksida til pag. 177

A 5 1803-1821 03 Hele prestegjeldet 1- 56 Døpte 1803-1821 110-120 Døde 1803-1821 150-163 Vigde 1803-1821 Blada 171-173 er borte

A 6 1821-1842 14 Hele prestegjeldet 1-188 Døpte 1821-1842 241-307 Konfirmerte 1822-1842 313-376 Vigde 1822-1842 385-439 Døde og Dødfødte 1821-1842 481-486 Inn- og Utflyttede 1822-1842 497-588 Vaksinerte 1822-1842 591-626 Dagsregister 1822-1842 Merknader om føringa av vigde av prost Rennord 1838 på fol. 313a

A 7 1843-1860 12 Hele prestegjeldet 1-236 Døpte 1843-1860 240-354 Konfirmerte 1843-1860 370-435 Vigde 1843-1860

A 8 1843-1860 04 Hele prestegjeldet 1-100 Døde og Dødfødte 1843-1860 100-109 Inn- og Utflyttede 1843-1860 120-223 Vaksinerte 1843-1860 270-318 Dagsregister 1843-1860

A 9 1861-1877 12 Hele prestegjeldet 5-244 Døpte 1861-1876, med forts. fol. 358 245-345 Konfirmerte 1861-1876 357-360 Døpte 1876-1877 375-424 Vigde 1861-1876 Fødte for året 1877 t.o.m. nr. 7

A 10 1861-1876 08 Hele prestegjeldet 5- 93 Døde og Dødfødte 1861-1876 105-123 Inn- og Utflyttede 1861-1876 125-165 Vaksinerte 1861-1867 275-362 Dagsregister 1861-1877

A 11 1877-1880 05 Hele prestegjeldet 65- 93 Konfirmerte 1877-1880 105-121 Vigde 1877-1880 135-157 Døde og Dødfødte 1877-1880, 1898 181-184 Inn- og Utflyttede 1877-1880 207-235 Dagsregister 1877-1880 242-245 Fødte 1880

B 1 1880-1898 08 Førde sokn 4- 99 Fødte 1881-1898 100-103 Dødfødte 1881-1898 106-156 Konfirmerte 1881-1898 162-182 Vigde 1881-1898 190-222 Døde 1881-1897 222- Innflyttede 1880 230-233 Utflyttede 1881-1898 241-242 Innmeldte 1892 246-247 Utmeldte 1896-1897 252-287 Dagsregister 1881-1889

B 2 1899-1920 07 Førde sokn. 4- 93 Levande fødde 1899-1920 Levande fødde dissentarar 1902-1918 103-106 Dødfødde 1900-1919 109-164 Konfirmerte 1899-1919 165-190 Vigde 1899-1920 195-200 Utflytte 1899-1920 201-202 Innmelde 1903 205-208 Utmelde 1899-1920

C 1 1881-1920 06 Holsen sokn. 4- 58 Levande fødde 1881-1920 64- 66 Dødfødde 1889-1916 68-103 Konfirmerte 1881-1919 104-117 Vigde 1881-1920 124-144 Døde 1881-1920 152-154 Utflytte 1881-1911 168-169 Dagsregister 1881-1892

D 1 1881-1898 07 Naustdal sokn 4- 99 Fødte 1881-1898 100-103 Dødfødte 1882-1897 106-161 Konfirmerte 1881-1898 162-187 Vigde 1881-1898 190-221 Døde 1881-1894 230-234 Utflyttede 1881-1898 252-253 Dagsregister 1881 254b Lekmenns bruk av Naustdal kirke 1889-1890

E 1 1881-1911 07 Vevring sokn 4- 79 Fødte 1881-1911, se også fol. 128-129 80- 83 Dødfødte 1881-1911 84-128 Konfirmerte 1881-1910 128-129 Fødte 1904-1905 130-148 Vigde 1881-1911 154-181 Døde 1881-1911 190-192 Utflyttede 1881-1911 204-205 Utmeldte 1889

Klokkerbøker

A 1 1853-1880 05 Førde sokn 1-96 Fødte 1853-1873 97-109 Konfirmerte 1853-1880 111-130 Fødte 1873-1879 131-143 Vigde 1853-1878 144-163 Døde og Dødfødte 1853-1880 165-170 Fødte 1879-1880 171-172 Vigde 1879-1880 174-190 Dagsregister 1854-1880

A 2 1881-1898 07 Førde sokn 4-99 Fødte 1881-1898 100-141 Konfirmerte 1881-1898 156-177 Vigde 1881-1898 184-206 Døde 1881-1898

A 3 1899-1924 07 Førde sokn 3-102 Fødte 1899-1924 103-154 Konfirmerte 1899-1923 161-189 Vigde 1899-1923 197-228 Døde 1899-1924

A 4 1924-1941 06 Førde sokn. 3-75 Døypte 1924-1941 114-144 Konfirmerte 1924-1940 180-205 Vigde 1924-1941 206-228 Døde 1924-1941

B 1 1904-1924 02 Haukedalen sokn 3-19 Fødte 1904-1923 24-25 Dødfødte 1905-1913 58-66 Døde 1904-1922

C 1 1853-1880 02 Holsen sokn 1-35 Fødte 1853-1880 36-40 Vigde 1853-1880 42-48 Døde og Dødfødte 1853-1880 51-61 Dagsregister 1855-1882

C 2 1881-1911 05 Holsen sokn 4-63 Fødte 1881-1911 64-93 Konfirmerte 1881-1911 100-111 Vigde 1881-1910 120-139 Døde 1881-1910

D 1 1853-1877 05 Naustdal sokn 1-127 Fødte 1853-1857, forts. fol. 132b 128-132 Dagsregister 1874-1877 132B-136 Fødte 1877 137-151 Vigde 1853-1877 153-176 Døde 1853-1876 183-197 Dagsregister 1853-1873, forts. fol. 128

D 2 1878-1880 01 Naustdal sokn 1-17 Fødte 1878-1880 99-100 Konfirmerte 1878-1880 120-121 Vigde 1878-1880 141-144 Døde og Dødfødte 1878-1880

D 3 1881-1897 03 Naustdal sokn 4-98 Fødte 1881-1895 100-148 Konfirmerte 1881-1897 156-178 Vigde 1881-1897 184-215 Døde 1881-1897

D 4 1896-1913 04 Naustdal sokn 4-117 Fødte 1896-1913

D 5 1898-1911 04 Naustdal sokn 3-51 Konfirmerte 1898-1911 53-74 Vigde 1898-1911 83-115 Døde 1898-1911

D 6 1914-1937 05 Naustdal sokn. 3-124 Døypte 1914-1937

D 7 1912-1922 04 Naustdal sokn 3-38 Konfirmerte 1912-1921 53-67 Vigde 1912-1922 83-112 Døde 1912-1922

E 0 1853-1880 04 Vevring sokn. 2- 40 Døypte 1853-1873, framhald fol. 72 40- 46 Konfirmerte 1853-1880 47- 58 Døypte 1880 53- 59 Vigde 1853-1880 61- 71 Døde 1853-1880 72- 84 Døypte 1874-1880, framhald fol. 47 85- 93 Dagsregister 1853-1880

E 1 1881-1920 07 Vevring sokn 4-79 Fødte 1881-1912 80-81 Dødfødte 1881-1898 84-129 Konfirmerte 1881-1919 130-151 Vigde 1881-1919 154-181 Døde 1881-1907

E 2 1913-1940 03 Vevring sokn. 3-60 Døypte 1913-1940

E 3 1908-1940 02 Vevring sokn. 3-33 Døde 1908-1940

Kirkebøker ført av residerende kapellan

A 1 1870-1881 03 3-136 Dagsregister prestegjeldet 1870-1886 149-233 Konfirmerte Naustdal og Vevring sokn 1870-1881

Sjeleregister

ca. 1780 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

1789 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

Gaular

Kirkesokn: Sande, Bygstad og Viksdalen (Vik). Holmedal prestegjeld ble delt i 1755 i Indre Holmedal (Gaular) og Ytre Holmedal (Fjaler). Indre Holmedal skiftet navn til Gaular i 1911. Vik sokn skiftet navn til Viksdalen 1960. Overføring: Gnr. 103-105 overført fra Bygstad til Sande 1907. Gnr. 103/4 og 8 overført fra Sande til Bygstad 1947.

Ministerialbøker

A 1 1755-1785 05 Hele prestegjeldet 1- 3 Dagsregister 1755-1760 4- 38 Døpte 1764-1776 39- 44 Fødte 1755-1760 45- 46 Fødte 1762-1763 47- 56 Forlovede 1764-1779 56- 76 Fødte 1777-1784 76- 78 Vigde 1755-1761 79- 90 Vigde 1764-1784 101B Døde 1756-1759 102-126 Dagsregister 1764-1780 102-134 Konfirmerte 1756-1758, 1764-1784 138-142 Dagsregister 1781-1784 153-162 Fødte, Forlovede, vigde og kommunikantar 1763 163-172 Døde 1764-1784 Sterkt fuktskadd. Avskrift. Har vært paginert fra 1 til over 649 (egentlig nummer på spaltar). Det ble i 1987 laget en avskrift til denne boka ved Statsarkivet i Bergen.

A 2 1785-1821 06 Hele prestegjeldet 1-170 Kronologisk ført 1785-1821 171-188 Register over Fødte 1785-1821

A 3 1821-1840 15 Hele prestegjeldet 1-196 Fødte 1821-1840 241-312 Konfirmerte 1821-1839 (forts. 584) 313-378 Vigde 1821-1840 384-457 Døde og Dødfødte 1821-1840 479-493 Inn- og Utflyttede 1822-1840 494-575 Vaksinerte 1821-1840 584-589 Konfirmerte 1839 590-638 Dagsregister 1821-1840

A 4A 1840-1859 09 Hele prestegjeldet 1-201C Fødte 1841-1859 201D-303 Konfirmerte 1840-1859

A 4B 1841-1859 09 Hele prestegjeldet 330-403 Vigde 1841-1859 429-496 Døde og Dødfødte 1841-1859 508-526 Inn- og Utflyttede 1841-1859 527-599 Vaksinerte 1841-1859 606-664 Dagsregister 1841-1859

A 5 1860-1881 16 Hele prestegjeldet 5-204 Fødte 1860-1881 205-326 Konfirmerte 1860-1881 333-384 Vigde 1860-1877 384-386 Vigde 1878-1881 Sande sokn 400-404 Vigde 1878-1881 Bygstad sokn 416-420 Vigde 1878-1881 Vik sokn 433-478 Døde 1860-1877 477-481 Døde 1878-1881 Sande sokn 483-488 Døde 1878-1881 Bygstad sokn 495-499 Døde 1878-1881 Vik sokn 583-600 Inn- og Utflyttede 1860-1881 607-634 Vaksinerte 1860-1867 634-660 Dagsregister 1871-1878 667-698C Dagsregister 1860-1871

B 1 1882-1897 04 Sande sokn 4- 55 Fødte 1882-1897 56- 57 Dødfødte 1883-1897 64- 88 Konfirmerte 1882-1897 102-112 Vigde 1882-1897 122-134 Døde 1882-1897 146 Innflyttede 1884-1897 (1901) 154-156 Utflyttede 1882-1897 162-163 Innmeldte 1897 170-171 Utmeldte 1897

B 2 1898-1911 04 Sande sokn 4- 48 Fødte 1898-1911 74- 75 Dødfødte 1898-1909 78-103 Konfirmerte 1898-1910 108-118 Vigde 1898-1910 124-139b Døde 1898-1911 144-148 Utflyttede 1898-1911

C 1 1882-1897 04 Bygstad sokn 4- 55 Fødte 1882-1897 56- 58 Dødfødte 1883-1897 64- 97 Konfirmerte 1882-1897 102-115 Vigde 1882-1897 122-136 Døde 1882-1897 146-147 Innflyttede 1883-1894 154-157 Utflyttede 1883-1897 170-171 Utmeldte 1890

C 2 1898-1910 04 Bygstad sokn 4- 40 Fødte 1898-1910 64- 65 Dødfødte 1898-1910 70- 95 Konfirmerte 1898-1910 106-115 Vigde 1898-1910 122-139 Døde 1898-1910 140 Innflyttede 1900-1906 146-150 Utflyttede 1898-1911

D 1 1882-1899 05 Viksdalen sokn 4- 55 Fødte 1882-1899 56- 58 Dødfødte 1888-1899 64- 99 Konfirmerte 1882-1899 102-117 Vigde 1882-1899 122-138 Døde 1882-1899 146 Innflyttede 1882-1886 154-158 Utflyttede 1882-1899

Klokkerbøker

A 1 1853-1864 03 Sande sokn 3-42 Fødte 1853-1864 43-58 Konfirmerte 1853-1862 77-90 Vigde 1853-1864 107-117 Døde og Dødfødte 1853-1864

A 2 1863-1877 03 Sande sokn 5-47 Fødte 1864-1877 65-84 Konfirmerte 1864-1876 85-96 Vigde 1865-1877 101 Konfirmerte 1877 105-114 Døde og Dødfødte 1865-1877

A 3 1878-1888 03 Sande sokn 4-62 Fødte 1878-1888 64-77 Konfirmerte 1878-1888 88-94 Vigde 1878-1888 104-115 Døde 1878-1888

A 4 1889-191205 Sande sokn 4-81 Fødte 1889-1912 124-151 Konfirmerte 1889-1911 154-166 Vigde 1889-1911 170-185 Døde 1889-1908

A 5 1912-1930 05 Sande sokn 4-61 Fødte 1912-1930 94-122 Konfirmerte 1912-1930 128-143 Vigde 1912-1930 144-168 Døde 1908-1930

B 1 1853-1863 03 Bygstad sokn 3-42 Fødte 1853-1863 43-59 Konfirmerte 1853-1862 77-90 Vigde 1853-1863 107-121 Døde og Dødfødte 1853-1863

B 2 1863-1881 04 Bygstad sokn 5-55 Fødte 1863-1881 65-84 Konfirmerte 1863-1881 85-101 Vigde 1863-1880 105-124 Døde og Dødfødte 1863-1881

B 3 1882-1913 08 Bygstad sokn 4-94 Fødte 1882-1913 96-147 Konfirmerte 1882-1911 148-171 Vigde 1882-1912 180-214 Døde 1882-1913

B 4 1912-1941 06 Bygstad sokn. 4-67 Døypte 1912-1939 68-69 Dødfødde 1911-1933 74-103 Konfirmerte 1912-1939 104-119 Vigde 1912-1937 120-148 Døde 1912-1941 154-155 Utflytte 1916-1924 163-164 Utmelde av Statskyrkja 1921-1931

C 1 1853-1877 04 Viksdalen sokn 4-42f Fødte 1853-1863 43-76 Konfirmerte 1853-1877 77-103 Vigde 1853-1877 107-134 Døde og Dødfødte 1853-1877

C 2 1864-1877 02 Viksdalen sokn Fødte 1864-1877 Konfirmerte 1875-1877

C 3 1878-1897 03 Viksdalen sokn 4-77 Fødte 1878-1897 80-109 Konfirmerte 1878-1894 110-124 Vigde 1878-1897 130-149 Døde 1878-1897

C 4 1895-1920 05 Viksdalen sokn 4-65 Fødte 1898-1920 104-143 Konfirmerte 1895-1918 144-163 Vigde 1897-1920 164-190 Døde 1898-1920

Sjeleregister

ca. 1759 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

ca. 1759 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene. Avskrift av ovenstående.

Gloppen

Kirkesokn: Vereide, Breim, Gimmestad og Hyen (fra 1881). Hyen ble utskilt fra Gimmestad i 1881. Avgang: Gnr. 85/1-5 ble overført fra Vereide sokn til Utvik sokn 1857. Gnr. 85/6-10 ble overført fra Vereide sokn til Utvik sokn 1878. Gnr. 42 ble overført fra Breim sokn til Helgheim i Jølster 1964. Gnr. 50 ble overført fra Vereide til Utvik sokn i Innvik 1965. Tilgang: Gnr. 3 ble overført fra Ålfoten sokn i Davik til Vereide 1913.

Ministerialbøker

A 1 1686-1711 05 Hele prestegjeldet 1-364 Ført i bolker for fødte, forlovede, vigde, døde hvert år Blada med pag. 49/50, 127/128 og 141/142 mangler.

A 2 1712-1735 05 Hele prestegjeldet 1-370 Ført i bolker for fødte, forlovede, vigde, døde hvert år.

A 3 1739-1757 08 Hele prestegjeldet 1-279 Ført i bolker for fødte, forlovede, vigde, døde hvert år. Konfirmerte mangler 1745, 1748, 1749, 1754, 1755, 1757

A 4 1758-1784 05 Hele prestegjeldet 1-187 Ført i bolker for fødte, forlovede, vigde, døde hvert år

A 5 1785-1815 06 Hele prestegjeldet 1-181 Ført i bolker for Fødte, forlovede, vigde, døde hvert år 188-182 (bakfra) Dagsregister 1785-1798

A 6 1816-1826 06 Hele prestegjeldet -190 Fødte 1816-1826 191 Statistikk 1826 192-219 Døde 1816-1826 379-409 Vigde 1816-1826 472-531 Konfirmerte 1816-1826 564-571 Utflyttede 1816-1826 608-609 Innflyttede 1816-1825 651-705 Jamføringsskjema 1816-1826

A 7 1827-1837 08 Hele prestegjeldet 1- 46 Fødte gutter 1827-1837 49- 96 Fødte jenter 1827-1837 101-150 Konfirmerte 1827-1836 (forts. 285) 151-180 Vigde 1827-1837 (forts. 315) 181-210 Døde 1827-1836 (forts. 303) 211-216 Inn- og Utflyttede 1827-1833 223-261 Vaksinerte 1830-1839 263-281 Dagsregister 1827-1837 303-306 Døde 1836-1837 315-317 Vigde 1837

A 8 1837-1854 12 Hele prestegjeldet 1- 57 Fødte gutter 1837-1854 66-116 Fødte jenter 1837-1854 133-204 Konfirmerte 1837-1854 205-240 Vigde 1838-1854 253-271 Inn- og Utflyttede 1837-1854 273-301 Døde menn 1837-1854 308-338 Døde kvinner 1837-1854 345-393 Vaksinerte 1840-1854 396-436 Dagsregister 1837-1851

A 9 1855-1870 14 Hele prestegjeldet 5- 67 Fødte gutter 1855-1869 (forts. fol. 127b-135) 67-127 Fødte jenter 1855-1870 (forts. fol. 135b-136) 137-217 Konfirmerte 1855-1870 257-294 Vigde 1855-1870 307-327 Inn- og Utflyttede 1855-1870 337-367 Døde menn 1855-1870 377-406 Døde kvinner 1855-1870 417-467 Vaksinerte 1855-1867 487-545 Dagsregister 1855-1870

A 10 1871-1884 10 Vereide, Gimmestad og Hyen sokn 1- 57 Fødte gutter 1871-1884 69-120 Fødte jenter 1871-1884 140-210 Konfirmerte 1871-1884 219-248 Vigde 1871-1884 258-287 Døde menn 1871-1884 287-317b Døde kvinner 1871-1884 318-339 Inn- og Utflyttede 1871-1884 367-411 Dagsregister 1871-1884

B 1 1885-1905 09 Vereide sokn. 4- 93 Fødde 1885-1905 94- 95 Dødfødde 1885-1905 102-139 Konfirmerte 1885-1905 156-174 Vigde 1885-1905 180-208 Døde 1885-1905 234-235 Innflytte 1885-1904 244-246 Utflytte 1885-1899 254-255 Innmelde 1891 258-259 Utmelde 1891-1902 262-315 Dagsregister 1885-1904

C 1 1871-1886 07 Breim sokn 1- 38 Fødte gutter 1871-1886 70-104 Fødte jenter 1871-1886 140-184 Konfirmerte 1872-1886 219-236 Vigde 1871-1886 258-279 Døde og Dødfødte mannkjønn 1871-1886 288-308 Døde og Dødfødte kvinnekjønn 1871-1886 317-329 Utflyttede 1875-1886 364-387 Dagsregister soknepresten og res. kap. 1872-1886

C 2 1887-1904 07 Breim sokn. 4-101 Fødde 1887-1904 102-104 Dødfødde 1887-1904 108-149 Konfirmerte 1887-1904 176-190 Vigde 1887-1904 204-228 Døde 1887-1904 258 Innflytte 1888-1895 266-267 Utflytte 1885-1899 282-283 Utmelde 1893

D 1 1885-1910 04 Gimmestad sokn. 4- 41 Fødde 1885-1910 44- 45 Dødfødde 1887-1910 48- 69 Konfirmerte 1885-1910 72- 82 Vigde 1885-1910 82- 97 Døde 1885-1910 106 Innflytte 1886-1893 110-111 Utflytte 1885-1899

E 1 1885-1904 03 Hyen sokn. 4- 33 Fødde 1885-1904 34- 35 Dødfødde 1885-1903 38- 49 Konfirmerte 1885-1904 55- 62 Vigde 1885-1904 63- 74 Døde 1885-1904 81 Innflytte 1885-1899 85 Utflytte 1886-1899

Klokkerbøker

A 1 1816-1827 05 Hele prestegjeldet 1-186 Fødte 1816-1826 188-212 Døde 1816-1826 375-409 Vigde 1816-1826 468-529 Konfirmerte 1816-1826 560-567 Utflyttede 1818-1826 604-605 Innflyttede 1823 647-656 Jamføringsregister

B 1 1872-1888 06 Vereide sokn 1-136 Fødte 1872-1888 138-168 Vigde 1873-1888 177-221 Døde og Dødfødte 1872-1888

B 2 1889-1909 06 Vereide sokn 4-98 Fødte 1889-1909 144-162 Vigde 1889-1909 176-203 Døde 1889-1909

B 3 1910-1933 06 Vereide sokn. 3-92 Døypte 1910-1933 148-172 Vigde 1910-1932 188-222 Døde 1910-1933 226 Døde (Dissentarar) 1915-1922

B 4 1905-1930 02 Vereide sokn 1- 51 Konfirmerte 1905-1930

C 1 1872-1896 07 Breim sokn 1-139 Fødte 1872-1896 140-172 Vigde 1872-1896 179-228 Døde og Dødfødte 1872-1896

C 2 1896-1910 04 Breim sokn 1-98 Fødte 1896-1910 100-113 Vigde 1897-1910 130-148 Døde 1896-1910

C 3 1911-1938 07 Breim sokn. 3-120 Døypte 1911-1938 154-184 Vigde 1911-1938 185-234 Døde 1911-1938

D 1 1892-1921 04 Gimmestad sokn 1-55 Fødte 1892-1920 61-82 Konfirmerte 1898-1920 84-96 Vigde 1892-1921 104-125 Døde 1892-1920

E 1 1891-1917 03 Hyen sokn 4-49 Fødte 1891-1916 51- Dødfødte 1902-1914 52-67 Konfirmerte 1891-1916 74-83 Vigde 1891-1916 86-95 Døde 1891-1917

E 2 1917-1933 03 Hyen sokn. 3-28 Døypte 1917-1933 56-72 Konfirmerte 1917-1932 76-86 Vigde 1917-1933 87-96 Døde 1917-1932

Kirkebøker ført av residerende kapellan

A 1 1867-1886 03 6-54 Konfirmerte 1867-1885 55-103 Dagsregister 1867-1886 106-108 Konfirmerte 1886

A 2 1887-1897 03 1-28 Konfirmerte 1887-1897 49-96 Dagsregister 1886-1897

Gulen

Kirkesokn: Gulen (Eivindvik), Brekke (til 1858, og på ny fra 1964), Mjømna (fra1901), Bø (til 1808), Lavik (til 1808), Husøy (til 1887) og Solund (1859-1887).
Navneskifte fra Eivindvik til Gulen 1890. Avgang: Soknene Bø og Lavik ble skilt ut til Lavik prestegjeld 1809. Brekke sokn ble overført til Lavik i 1859, men ble ført tilbake til Gulen i 1964. Solund ble skilt ut som eget sokn 1859, og skilt ut som eget prestegjeld 1888 sammen med Husøy sokn.

Ministerialbøker

A 1 1680-1682 03 Hele prestegjeldet 1 Innholdsliste skrevet av Dahl 2- 11 Kronologisk ført 1680-1682 13 Innsatt ark 1727 om begjæring av vigsel 13-108 Dagsregister med kommunikanter 1727-1735

A 2 1699-1705 04 Hele prestegjeldet 1a-22a Kronologisk ført1699 1-127 Kronologisk ført 1700-1705 har med navn på kommunikanter Boka er dels foliert, dels paginert.

A 3 1700-1705 03 Hele prestegjeldet 1-232 Kronologisk ført 1700-1705 Boka er en kopi av kirkebok A 2, men mangler navn på kommunikantene.

A 4 1705-1708 03 Hele prestegjeldet 2- 92 Kronologisk ført 1705-1708

A 5 1708-1712 02 Hele prestegjeldet 2- 92 Kronologisk ført 1708-1712

A 6 1712-1715 02 Hele prestegjeldet 1- 46 Kronologisk ført 1712-1715

A 7 1716-1722 03 Hele prestegjeldet 1- 84 Kronologisk ført 1716-1722

A 8 1723-1728 03 Hele prestegjeldet 1- 90 Kronologisk ført 1723-1728

A 9 1729-1735 03 Hele prestegjeldet 1- 86 Kronologisk ført 1729-1735

A 10 1736-1746 02 Bø, Brekke og Lavik sokn 1- 54 Kronologisk ført 1736-1747 Forts. fol. 63 i kirkebok A 11.

A 11 1736-1749 03 Gulen sokn 1- 62 Kronologisk ført 1736-1747 Gulen sokn 63- 75 Kronologisk fÝrd 1747-1749 alle sokner Det mangler et eller flere blad mellom fol. 8 og 9 (fra 30. mars til 14. mai 1737).

A 12 1749-1776 06 Gulen sokn 1-187 Kronologisk ført 1749-1776

A 13 1776-1787 05 Gulen sokn 1-140 Kronologisk ført 1776-1787

A 14 1779-1788 02 Gulen sokn 2- 19 Forlovede 1779-1788 42- 63 Vigde 1779-1789 90-111 Fødte 1779-1788, men uten navn på faddere 133-151 Introduksjon 1779-1787 191-196 Skriftemål og altergang 1778-1780 239 Skriftemål og altergang 1788 304-324 Døde, jordpåkasting 1779-1788 353-362 Likprekener 1779-1788 Boka er kalt "Journal over Actus Minerialis", og er parallelt ført med kirkebok A 13.

A 15 1788-1798 07 Hele prestegjeldet 2 Innholdsliste 3- 54 Dagsregister 1788-1796 (forts. pag. 141) 55-140 Forlovede og vigde 1788-1797 (forts. pag. 149) 141-148 Dagsregister 1797-1798 149-154 Forlovede og vigde 1797-1798 (forts. pag. 466) 155-385 Fødte 1798, 1788-1797 (forts. pag. 467) 386-401 Konfirmerte 1788-1797 402-465 Døde 1788-1798 466 Forlovede og vigde 1798 467-472 Fødte 1797 (forts. pag. 155)

A 16 1798-1808 06 Hele prestegjeldet 1 Innholdsliste 3- 37 Dagsregister 1798-1807 (forts. pag. 52) 38- 51 Konfirmerte 1798-1808 (navn fra 1800) 52- 54 Dagsregister 1808 56- 60 Fødte 1800 61-141 Forlovede og vigde 1798-1805 (forts. pag. 387) 142-339 Fødte 1798-1808 (forts. pag. 57) 340-386 Døde 1799-1807 (forts. pag. 408) 387-406 Forlovede og vigde 1806-1808 407 Referat 1802 om advarsel for løslevnet 408-411 Døde 1808

A 17 1809-1815 07 Hele prestegjeldet 2 Inndeling av gjerdet rundt kirkegården i Eivindvik 1823 2-236 Kronologisk ført 1809-1825

A 18 1816-1825 09 Hele prestegjeldet 1- 93 Fødte 1816-1825 94-158 Døde 1816-1825 188-226 Vigde 1816-1825 234-275 Konfirmerte 1816-1825 276-284 Utflyttede 1818-1826 296-300 Innflyttede 1817-1825 318-355 Jamføringsskjema

A 19 1826-1836 10 Hele prestegjeldet 4- 56 Fødte gutter1826-1836 58-104 Fødte jenter 1826-1836 114-181 Konfirmerte 1826-1836 182-207 Vigde 1826-1836 211-244 Døde og DødFødte gutter 1826-1836 244-274 Døde og DødFødte jenter 1826-1836 279-308 Inn- og Utflyttede 1826-1836 323-376 Vaksinerte 1826-1836 407-497 Dagsregister 1826-1836

A 20 1837-1847 12 Hele prestegjeldet 1- 60 Fødte gutter 1837-1847 60-118 Fødte jenter 1837-1847 121-191 Konfirmerte 1837-1847 193-237 Vigde 1837-1847 239-278 Døde og DødFødte gutter 1837-1847 279-316 Døde og DødFødte jenter 1837-1847 321-347 Inn- og Utflyttede 1837-1847 351-404 Vaksinerte 1837-1847 407-497 Dagsregister 1837-1847

A 21 1848-1858 13 Hele prestegjeldet 1- 60 Fødte gutter 1848-1858 (forts. fol. 117) 60-117 Fødte jenter 1848-1858 117-118 Fødte gutter 1858 121-185 Konfirmerte 1848-1858 193-237 Vigde 1848-1858 241-280 Døde og DødFødte gutter 1848-1858 280-316 Døde og DødFødte jenter 1848-1858 321-342 Inn- og Utflyttede 1848-1858 351-388 Vaksinerte 1848-1858 407-473 Dagsregister 1848-1858

A 22 1859-1869 09 Hele prestegjeldet 1- 51 Fødte gutter 1859-1869 54- 98 Fødte jenter 1859-1869 101-150 Konfirmerte 1859-1869 151-177 Vigde 1859-1869 191-216 Døde og DødFødte gutter 1859-1869 223-246 Døde og DødFødte jenter 1859-1869 255-266 Inn- og Utflyttede 1859-1868 275-303 Vaksinerte 1859-1869 305-338 Dagsregister 1859-1869

A 23 1870-1880 07 Hele prestegjeldet 5- 49 Fødte gutter 1870-1880 59-100 Fødte jenter 1870-1880 115-174 Konfirmerte 1870-1880 175-202 Vigde 1870-1880 205-227 Døde og DødFødte gutter 1870-1880 231-251 Døde og DødFødte jenter 1870-1880 259-270 Inn- og Utflyttede 1870-1880 275-308 Dagsregister 1870-1880

A 24 1806-1821 02 Hele prestegjeldet 1- 23 Vaksinerte 1806-1808 23- 50 Vaksinerte 1819-1821

A 25 1822-1843 01 Hele prestegjeldet 2- 7 Vaksinerte 1822 6- 13 Vaksinerte 1843

A 26 1826-1842 02 Hele prestegjeldet 1 - 80 Vaksinerte 1826-1842

B 1 1881-1905 10 Gulen sokn 4-111 Fødte 1881-1905 120-124 Dødfødte 1881-1905 128-283 Konfirmerte 1881-1904 188-218 Vigde 1881-1905 220-257 Døde 1881-1905 258-260 Innflyttede 1881-1901 266-277 Utflyttede 1881-1905 282-283 Utmeldte 1893

C 1 1859-1881 05 Brekke sokn 5- 50 Fødte 1859-1881 95-134 Konfirmerte 1859-1879 (forts. fol. 273) 135-149 Vigde 1859-1881 171-191 Døde og Dødfødte 1859-1881 241-255 Inn- og Utflyttede 1859-1881 265-273 Vaksinerte 1859-1867 273-276 Konfirmerte 1880-1881 295-315 Dagsregister 1859-1881

C 2 1882-1914 07 Brekke sokn. 4- 81 Døypte 1882-1914 84- 86 Dødfødde 1882-1909 90-141 Konfirmerte 1882-1914 146-165 Vigde 1882-1914 172-199 Døde 1882-1914 210-211 Innflytte 1882-1912 218-220 Utflytte 1882-1914 230-231 Innmelde 1902 234-235 Utmelde 1893-1902

Klokkerbøker

A 1 1786-1791 03 Hele prestegjeldet 1-108 Fødte, vigde m.m. 1786-1791 109 Konfirmerte 1788-1790 110-117 Døde 1788-1791

A 2 1791-1814 09 Hele prestegjeldet 1- 57 Dagsregister 1791-1814 58-138 Vigde 1791-1814 139- Fødte 1791-1814 Konfirmerte 1791-1814 Døde 1791-1814

B 1 1854-1866 07 Gulen sokn 4-97 Fødte 1854-1866 98-144 Konfirmerte 1854-1866 180-208 Vigde 1854-1866 250-333 Døde og Dødfødte 1854-1866 359-379 Dagsregister 1854-1866

B 2 1867-1883 07 Gulen sokn 5-94 Fødte 1867-1883 105-144 Konfirmerte 1867-1883 145-170 Vigde 1867-1883 171-222 Døde og Dødfødte 1867-1883 225-264 Dagsregister 1867-1883

B 3 1884-1907 09 Gulen sokn 4-106 Fødte 1884-1907 120-124 Dødfødte 1884-1906 128-183 Konfirmerte 1884-1907 188-216 Vigde 1884-1907 220-257 Døde 1884-1907

B 4 1908-1936 08 Gulen sokn. 4-96 Døypte 1908-1936 104-106 Dødfødde 1908-1929 107-161 Konfirmerte 1908-1934 162-187 Vigde 1908 1936 188-189 Konfirmerte 1934-1935 192-233 Døde 1908-1936

C 1 1853-1880 05 Brekke sokn 1-69 Fødte 1853-1880 70-110 Konfirmerte 1853-1879 128-148 Vigde 1853-1879 171-219 Døde og Dødfødte 1853-1879 245-263 Dagsregister 1853-1880

C 2 1880-1938 08 Brekke sokn 4-89 Fødte 1880-1938 100-155 Konfirmerte 1880-1938 156-184 Vigde 1880-1938 192-228 Døde 1880-1938 238-241 Dagsregister 1880-1888

D 1 1901-1924 04 Mjømna sokn 3-46 Fødte 1901-1924 47-48 Dødfødte 1902-1907 53-71 Konfirmerte 1901-1923 75-85 Vigde 1902-1924 91-105 Døde 1901-1924

Sjeleregister

1760 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

udat. 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

Hafslo

Kirkesokn: Hafslo, Solvorn, Urnes (til 1882), Fet (til 1967) og Joranger (til 1967). Overføring: Urnes sokn ble overført til Solvorn 1882. Avgang: Soknene Fet og Joranger ble overført til Jostedal prestegjeld 1967.

Ministerialbøker

A 1 1717-1755 03 Hele prestegjeldet 2- 70 Kronologisk ført Fødte og vigde 1717-1755 69B Konfirmerte 1755

A 2 1755-1806 06 Hele prestegjeldet 4-278 Kronologisk ført i rubrikker 1755-1806

A 3 1807-1821 05 Hele prestegjeldet 1-131 Kronologisk ført i rubrikker 1807-1821

A 4 1821-1834 06 Hele prestegjeldet 2- 87 Fødte 1822-1834 90-110 Konfirmerte 1822-1834 115-133 Vigde 1822-1834 133-154 Døde og Dødfødte 1822-1834 159-161 Inn- og Utflyttede 1825-1834 165-190 Vaksinerte 1823-1831, forts. fol. 227 190-220 Dagsregister 1821-1834 227-234 Vaksinerte 1831-1834

A 5 1834-1852 05 Hele prestegjeldet 1-161 Fødte 1834-1852

A 6 1835-1851 02 Hele prestegjeldet 1- 49 Konfirmerte 1835-1851

A 7 1834-1854 02 Hele prestegjeldet 1- 49 Vigde 1834-1854

A 8 1834-1852 02 Hele prestegjeldet 1- 49 Døde og Dødfødte 1834-1852

A 9 1852-1873 05 Hele prestegjeldet 1-314 Fødte 1852-1873

A 10 1853-1876 02 Hele prestegjeldet 1- 48 Døde og Dødfødte 1853-1876

A 11 1873-1886 05 Hele prestegjeldet 6-174 Fødte 1873-1886

A 12 1852-1885 04 Hele prestegjeldet 1-297 Konfirmerte 1852-1885

A 13 1854-1879 02 Hele prestegjeldet 1-50 Vigde 1854-1879

A 14 1877-1886 01 Hele prestegjeldet 1-37 Døde og Dødfødte 1877-1886

A 15 1836-1852 01 Hele prestegjeldet 1-25 Innflyttede og Utflyttede 1836-1852

A 16 1835-1860 03 Hele prestegjeldet 1-97 Vaksinerte 1835-1860

A 17 1860-1866 01 Hele prestegjeldet 5-21 Vaksinerte 1860-1866

A 18 1853-1886 03 Hele prestegjeldet 1-225 Innflyttede og Utflyttede 1853-1886

Klokkerbøker

A 1 1866-1908 16 Hele prestegjeldet 1-119 Fødte 1866-1880 120-215 Konfirmerte 1866-1885 216-283 Vigde 1866-1908 288-359 Døde og Dødfødte 1866-1906 360-375 Fødte 1880-1881 377-431 Konfirmerte 1886-1908 432-486 Inn og Utflyttede 1866-1882 487 Døde 1908 504-554 Dagsregister 1866-1882

B 1 1882-1908 05 Hafslo sokn 4-143 Fødte 1882-1908

C 1 1882-1908 06 Solvorn sokn 4-68 Fødte 1882-1908 70-71 Dødfødte 1882-1906 75-103 Konfirmerte 1882-1906 104-112 Vigde 1882-1908 120-135 Døde 1882-1908 140-142 Konfirmerte 1906-1908 148-163 Dagsregister 1884-1919

Sjeleregister

1776 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

Hornindal

Kirkesokn: Hornindal. Utskilt fra Eid prestegjeld 1867. Avgang: Gnr. 1-8, gnr. 9/1-6, gnr. 50, gnr. 51/1-9, 11-19, gnr. 52/1-2, 6, 8, 14, gnr. 53 overført fra Hornindal til Eid 1965. Gnr. 51-71 overført fra Innvik sokn i Innvik i 1967. Gnr. 85-96 overført fra Utvik sokn i Innvik i 1967.

Ministerialbøker

A 1 1837-1866 06 Hele prestegjeldet 1-358 Døpte 1837-1866 364-407 Konfirmerte 1851-1866 411-437 Vigde 1856-1866 Avskrift av kirkeboka for Eid.

A 2 1867-1884 09 Hele prestegjeldet 1-104 Fødte 1867-1884 193-245 Konfirmerte 1867-1884 288-317 Vigde 1867-1884 360-388 Døde og Dødfødte 1867-1884 408-421 Inn- og Utflyttede 1867-1884 456-458 Vaksinerte 1867 528-577 Dagsregister 1867-1884

A 3A 1887-1917 09 Hele prestegjeldet 0-153 Døypte 1885-1917 159-162 Dødfødde 1886-1917 165-244 Konfirmerte 1885-191

A 3B 1885-1917 07 Hele prestegjeldet 245-281 Vigde 1885-1917 292-294 Borgarleg vigde 1902-1906 295-347 Døde 1885-1917 375-376 Innflytte 1886-1910 381-392 Utflytte 1885-1916 416-417 Utmelde 1893-1909 422-505 Dagsregister 1885-1909

Klokkerbøker

A 1 1876-1894 10 Hornindal sokn 5-118 Fødte 1876-1894 119-175 Konfirmerte 1876-1893 177-203 Vigde 1876-1893 211-242 Døde 1876-1894 245-268 Dagsregister 1876-1890

A 2 1894-1927 09 Hornindal sokn 4-123 Fødte 1894-1927 160-211 Konfirmerte 1894-1927 226-261 Vigde 1894-1927 263-264 Borgerlig vigde 1902-1906 266-304 Døde 1894-1927

Hyllestad

Kirkesokn: Hyllestad, Bø, Øn. Hyllestad prestegjeld ble oppretta 1861 med soknene Hyllestad og Øn fra Askvoll og Bø sokn fra Lavik. Avgang: Gnr. 49 ble overført fra Øn sokn til Solund sokn 1888. Overføring: Gnr. 22-24 ble overført fra Øn sokn til Hyllestad sokn 1925.

Ministerialbøker

A 1 1861-1886 11 Hele prestegjeldet 6-137 Fødte 1861-1886 149-244 Konfirmerte 1861-1885 245-280 Vigde 1861-1886 317-379 Døde og dødfødte 1861-1886 413-429 Inn- og utflyttede 1861-1886 449-468 Vaksinerte 1862-1867 469-482 Dagsregister 1880-1886 486-532 Dagsregister 1861-1880

B 1 1886-1904 03 Hyllestad sokn 5-45 Fødte 1886-1903 50-51 Dødfødte 1886-1897 54-69 Konfirmerte 1886-1902 74-83 Vigde 1887-1903 84-95 Døde 1886-1903 96-97 Innflyttede 1886-1895 102-103 Utflyttede 1887-1904

C 1 1886-1904 03 Bø sokn 4-36 Fødte 1886-1904 38-39 Dødfødte 1887-1895 42-55 Konfirmerte 1886-1904 58-64 Vigde 1886-1902 66-75 Døde 1886-1904 76- Innflyttede 1893-1904 80-81 Utflyttede 1887-1904

D 1 1886-1905 03 Øn sokn 4-51 Fødte 1886-1905 64- 65 Dødfødte 1887-1902 70-91 Konfirmerte 1886-1904 98-107 Vigde 1887-1904 112-127 Døde 1886-1905 128 Innflyttede 1886-1901 136-139 Utflyttede 1886-1904 155 Utmeldte av Statskirken

Klokkerbøker

A 1 1853-1875 03 Hyllestad sokn 2-41 Fødte 1853-1875 42-52 Konfirmerte 1853-1875 55-56 Dagsregister 1873-1875 58-60 Vigde 1872-1875 63-71 Vigde 1853-1872 72-81 Døde 1853-1875 82-95 Dagsregister 1853-1873

A 2 1876-1906 04 Hyllestad sokn 2-75 Fødte 1876-1906 81-104 Konfirmerte 1876-1896 105-128 Vigde 1876-1903 129-147 Døde 1876-1904 148 Dødfødte 1879-1890 149-158 Dagsregister 1876-1886 159 Dødfødte 1893-1902 161-170 Konfirmerte 1897-1905 173 Døde 1905-1906 175-176 Vigde 1903-1905

A 3 1906-1925 04 Hyllestad sokn 4- 52 Fødte 1906-1925 64- 65 Dødfødte 1906-1922 70- 93 Konfirmerte 1906-1925 98-108 Vigde 1906-1924 112-128 Døde 1906-1925 154-155 Utmeldte 1906-1913

A 4 1926-1940 03 Hyllestad sokn. 1-19 Døypte 1926-1940 65 Dødfødde 1931-1936 70-85 Konfirmerte 1926-1940 95-102 Vigde 1926-1940 108-120 Døde 1926-1940

B 1 1854-1889 04 Bø sokn 2-60 Fødte 1854-1889 71-90 Konfirmerte 1854-1881 91-106 Vigde 1854-1888 109-112 Konfirmerte 1882-1888 121-140 Døde og Dødfødte 1854-1888 155-158 Dagsregister 1881-1886 164-167 Dagsregister 1874-1880

B 2 1889-1915 03 Bø sokn 5-45 Fødte 1889-1915 47-67 Konfirmerte 1889-1915 69-76 Vigde 1889-1914 81-93 Døde 1889-1915

C 1 1853-1873 03 Øn sokn 2-44 Fødte 1853-1873 45-56 Konfirmerte 1853-1873 59-61 Vigde 1867-1873 63 Døde 1872-1873 65 Dagsregister 1872-1873 67-75 Vigde 1853-1866 76-83 Døde 1853-1872 84-94 Dagsregister 1853-1871

C 2 1874-1894 02 Øn sokn 2-29 Fødte 1874-1894 69-79 Konfirmerte 1874-1893 91-100 Vigde 1874-1894 110-118 Døde 1881-1894 126-130 Dagsregister 1874-1886

C 3 1894-1913 03 Øn sokn 5-36 Fødte 1894-1913 64-65 Dødfødte 1894-1913 71-96 Konfirmerte 1894-1912 99-103 Vigde 1894-1913 119-127 Døde 1894-1913

C 4 1914-1927 03 Øn sokn 5-25 Fødte 1914-1927 69-87 Konfirmerte 1914-1927 94-95 Dødfødte 1915-1923 101-107 Vigde 1914-1927 115-127 Døde 1914-1927 129 Innmeldte i Statskirken 1917 133 Utmeldte av Statskirken 1914

Innvik

Kirkesokn: Innvik, Olden, Utvik, Nedstryn (til 1842), Loen (til 1842) og Oppstryn (til 1842). Avgang: Soknene Nedstryn, Loen og Oppstryn ble utskilt som Stryn prestegjeld i 1842. Gnr. 1-4 ble overført fra Olden sokn til Loen sokn i Stryn 1922.Gnr. 51-71 ble overført fra Innvik sokn til Hornindal 1967. Gnr. 85-96 ble overført fra Utvik sokn til Hornindal 1967. Tilgang: Gnr. 85/1-5 ble overført fra Vereide sokn til Utvik sokn 1857. Gnr. 85/6-10 ble overført fra Vereide sokn til Utvik sokn 1878. Gnr. 50 ble overført fra Vereide sokn i Gloppen til Utvik 1965.

Ministerialbøker

A 1 1750-1816 09 Hele prestegjeldet 3-217 Kronologisk ført fødte og dagsregister 1750-1815 215-291 Dagsregister 1799-1820 295 Opplysninger om drukningsulykker 1796 og 1802 296-335 Døde 1750-1815 370-419 Forlovede og vigde 1750-1815 426B Kirketukt 1812 427-428 Publique absolverte 1750-1769 Uskrevne blad er tatt ut. En trykt utgave av denne kirkeboka ble i 1986 utgitt av Sogegruppa i Oldedalen og Strendene Bondekvinnelag etter ei avskrift gjort av Alvhild Kvamme Ørjasæter.

A 2 1816-1821 06 Hele prestegjeldet 1-186 Fødte 1816-1821 188-214 Døde 1816-1820 375-398 Vigde 1816-1820 468-515 Konfirmerte 1816-1820 559-563 Utflyttede 1816-1820 603-604 Innflyttede 1816-1820 647-719 Jamføringsregister 1816-1820 En trykt utgave av denne kirkeboka ble i 1986 utgitt av Sogegruppa i Oldedalen og Strendene Bondekvinnelag etter ei avskrift gjort av Alvhild Kvamme Ørjasæter.

A 3 1820-1832 08 Hele prestegjeldet 1-130 Fødte 1820-1832 144-179 Konfirmerte 1821-1831 181-226 Vigde 1821-1832 240-261 Døde og Dødfødte 1821-1832 280-282 Innflyttede 1822-1828 292-294 Utflyttede 1821-1832 304-326 Vaksinerte 1822-1831 332-349 Dagsregister 1821-1832 En trykt utgave av kirkebøkene 1816-1844 ble i 1989 utgitt av Sogegruppa i Oldedalen og Strendene Bondekvinnelag etter ei avskrift gjort av Alvhild Kvamme Ørjasæter.

A 4 1831-1846 11 Hele prestegjeldet 1-73 Fødte gutter 1832-1846 99-166 Fødte jenter 1832-1846 196-224 Konfirmerte gutter 1831-1846 242-271 Konfirmerte jenter 1831-1846 291-334 Vigde 1832-1846 381-425 Døde og Dødfødte 1832-1846 429-435 Inn-og Utflyttede 1832-1846 486-533 Vaksinerte 1832-1844 534-583 Dagsregister 1832-1845 En trykt utgave av kirkebøkene 1816-1844 ble i 1989 utgitt av Sogegruppa i Oldedalen og Strendene Bondekvinnelag etter ei avskrift gjort av Alvhild Kvamme Ørjasæter.

A 5 1847-1865 10 Hele prestegjeldet 2- 51 Fødte mannkjønn 1847-1865 58-103 Fødte kvinnekjønn 1847-1865 120-165 Konfirmerte 1847-1865 171-203 Vigde 1847-1865 205-227 Døde mannkjønn 1847-1865 229-251 Døde kvinnekjønn 1847-1865 254-264 Inn- og Utflyttede 1847-1864 267-314 Vaksinerte 1847-1865 315-350 Dagsregister 1847-1865

A 6 1865-1878 08 Hele prestegjeldet 4-89 Fødte 1866-1878 113-147 Konfirmerte 1866-1878 162-191 Vigde 1865-1878 201-236 Døde og Dødfødte 1866-1877 250-265 Inn- og Utflyttede 1865-1878 266-271 Vaksinerte 1866-1867 314-343 Dagsregister 1866-1878

B 1 1879-1902 08 Innvik sokn. 4- 68 Døypte 1879-1902 74- 75 Dødfødde 1881-1901 78-101 Konfirmerte 1879-1902 108-119 Vigde 1879-1902 122-139 Døde 1879-1902 140-141 Innflytte 1879-1901 146-150 Utflytte 1879-1902 154-155 Utmelde 1899, 1902 156-223 Dagsregister 1879-1902

C 1 1879-1900 05 Olden sokn 4- 68 Fødte 1879-1900 104-105 Dødfødte 1879-1899 108-143 Konfirmerte 1879-1899 148-159 Vigde 1879-1900 172-195 Døde 1879-1899 202-203 Utflyttede 1880-1901

D 1 1879-1900 04 Utvik sokn 4- 99 Fødte 1891-1907 110-112 Dødfødte 1891-1907 114-156 Konfirmerte 1891-1907 158-180f Vigde 1891-1907 182-212 Døde 1891-1907 216 Innflyttede 1891-1907 220-225b Utflyttede 1891-1907 230-270 Dagsregister 1891-1907

Klokkerbøker

A 1 1816-1820 02 Innvik sokn 2-26 Fødte 1816-1820 192-198 Døde 1816-1820 373-381 Vigde 1816-1820 469-488 Konfirmerte 1817-1820 565 Utflyttede 613 Innflyttede 661-680 Jamføringsregister

A 2 1864-1885 04 Innvik sokn 1-63 Fødte 1864-1885 66-90 Konfirmerte 1864-1885 91-103 Vigde 1864-1885 116-139 Døde og Dødfødte 1864-1885

A 3 1886-1912 06 Innvik sokn 5-80 Fødte 1886-1912 82 Dødfødte 1886-1912 89-118 Konfirmerte 1886-1912 133-149 Vigde 1886-1912 167-187 Døde 1886-1912

A 4 1913-1936 05 Innvik sokn. 5-50 Døypte 1913-1936 89-111 Konfirmerte 1913-1936 113-127 Vigde 1913-1936 147-172 Døde 1913-1936

B 1 1816-1820 01 Olden sokn 2-24 Fødte 1816-1820 187-192 Døde 1816-1820 375-378 Vigde 1816-1820 467-470 Konfirmerte 1816-1820 559 Utflyttede 647-655 Jamføringsregister

B 2 1864-1885 05 Olden sokn 1-81 Fødte 1864-1885 84-117 Konfirmerte 1864-1885 119-136 Vigde 1864-1885 154-183 Døde og Dødfødte 1864-1885

B 3 1886-1897 04 Olden sokn 5-58 Fødte 1886-1897 60-61 Dødfødte 1886-1894 65-88 Konfirmerte 1886-1897 97-106 Vigde 1886-1897 121-133 Døde 1886-1897

B 4 1898-1916 04 Olden sokn 5-69 Fødte 1898-1915 70-71 Dødfødte 1898-1915 75-94 Konfirmerte 1898-1915 107-124 Vigde 1898-1916 131-145 Døde 1898-1915

C 1 1816-1820 01 Utvik sokn 2-23 Fødte 1816-1820 187-190 Døde 1816-1820 375-379 Vigde 1816-1820 467-469 Konfirmerte 1817- 559-560 Utflyttede 603 Innflyttede 643-656 Jamføringsregister

C 2 1864-1882 04 Utvik sokn 1-65 Fødte 1864-1882 66-85 Konfirmerte 1864-1882 91-104 Vigde 1864-1882 116-133 Døde og Dødfødte 1864-1882

C 3 1883-1911 05 Utvik sokn 5-66 Fødte 1883-1911 79-107 Konfirmerte 1883-1911 109-120 Vigde 1883-1911 125-143 Døde 1883-1911

Sjeleregister

ca. 1777-1787 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

Diverse

I.2.A 1750-1835 02 Hele prestegjeldet Kallsbok Konfirmerte 1750-1814

Jostedal

Kirkesokn: Jostedal, Fet (fra 1967), Gaupne (fra1967) og Joranger (fra 1967). Tilgang: Soknene Fet og Joranger ble i 1967 overført fra Hafslo. Gaupne sokn ble i 1967 overført fra Luster prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1733-1751 02 Hele prestegjeldet 3- 38 Kronologisk ført 1733-1751 Fol. 1, 12, 15 og 22 er borte, blad 2 er innbundet som fol. 15.

A 2 1770-1806 04 Hele prestegjeldet 1-109 Kronologisk ført 1770-1806 Nederste del av fol. 60 mangler, fol. 58-59 og 107-108 er borte.

A 3 1807-1837 03 Hele prestegjeldet 1- 35 Kronologisk ført 1807-1821 36- 61 Fødte 1821-1837 69- 79 Konfirmerte 1822-1836 79- 88 Vigde 1822-1837 (delvis innførsel 1840) 91- 99 Vaksinerte 1813-1814, 1816, 1820-1837 105-108 Inn- og Utflyttede 1822-1835 108-118 Døde og Dødfødte 1822-1837 123-140 Dagsregister 1822-1837 Fol. 40 utelatt ved folieringa.

A 4 1837-1848 03 Hele prestegjeldet 2- 35 Fødte 1837-1848 48- 63 Konfirmerte 1838-1848 68- 82 Vigde 1837-1848 84- 95 Vaksinerte 1838-1847 96- 99 Inn- og Utflyttede 1837-1847 104-113 Døde og Dødfødte 1837-1848 126-156 Dagsregister 1837-1848

A 5 1849-1877 07 Hele prestegjeldet 0- 75 Fødte 1849-1877 76-115 Konfirmerte 1849-1873 116-131 Vigde 1849-1864 132-151 Døde og dødføÝdde 1849-1875 152-163 Inn- og Utflyttede 1849-1861 165-179 Vaksinerte 1849-1866 180-200 Dagsregister 1849-1858

A 6 1877-1886 01 Hele prestegjeldet 5- 35 Fødte 1877-1886

A 7 1874-1886 01 Hele prestegjeldet 5- 24 Konfirmerte 1874-1886

A 8 1864-1886 01 Hele prestegjeldet 5- 22 Vigde 1864-1886

A 9 1876-1886 01 Hele prestegjeldet 5- 20 Døde og Dødfødte 1876-1886

A 10 1864-1886 01 Hele prestegjeldet 6- 23 Utflyttede 1864-1886

A 11 1887-1914 08 Hele prestegjeldet 4- 78 Døypte 1887-1914 78- 80 Dødfødde 1887-1914 82-117 Konfirmerte 1887-1914 120-136 Vigde 1887-1914 152-178 Døde 1887-1914 188 Innflytte 1903 194-203 Utflytte 1887-1914 208-240 Dagsregister 1887-1897

Klokkerbøker

A 1 1861-1906 09 Jostedal sokn 2-149 Fødte 1861-1906 151-187 Konfirmerte 1861-1906 200-221 Vigde 1861-1906 227-251 Døde og Dødfødte 1861-1906 260-273 Inn og Utflyttede 1861-1880

A 2 1907-1931 07 Jostedal sokn. 5-80 Døypte 1907-1931 84-87 Dødfødde 1907-1925 89-127 Konfirmerte 1907-1928 129-146 Vigde 1907-1931 153-182 Døde 1907-1931 209 Utmelde av Statskyrkja 1916-1931

B 1 1882-1921 05 Fet sokn 5-63 Fødte 1882-1921 64 Dødfødte 1882-1890 69-94 Konfirmerte 1882-1920 105-114 Vigde 1882-1921 125-139 Døde 1882-1921

C 1 1903-1939 06 Gaupne sokn. 4-74 Døypte 1903-1939 134-136 Dødfødde 1904-1939 139-179 Konfirmerte 1903-1939 189-202 Vigde 1903-1939 209-242 Døde 1903-1939

D 1 1882-1910 04 Joranger sokn 5-51 Fødte 1882-1910 64 Dødfødte 1882-1905 69-92 Konfirmerte 1882-1910 105-110 Vigde 1882-1910 123-141 Døde 1882-1910

D 2 1910-1941 04 Joranger sokn. 5-31 Døypte 1911-1941 65-86 Konfirmerte 1911-1941 101-109 Vigde 1911-1941 119-137 Døde 1910-1940 141 Utmelde av Statskyrkja 1927

Sjeleregister

1760 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

Jølster

Kirkesokn: Ålhus og Helgheim. Tilgang: Gnr. 42 ble overført fra Breim sokn i Gloppen til Helgheim i 1964.

Ministerialbøker

A 1 1696-1728 04 Hele prestegjeldet Fødte ordna etter forbokstav Vigde ordna etter brudgommens forbokstav. Mange blad mangler.

A 2 1731-1749 03 Hele prestegjeldet 1-194 Kronologisk ført 1731-1749 194-204 Register over Fødte A, B, C, G, H, T, U

A 3 1748-1789 05 Ålhus sokn 1-186 Kronologisk ført 1749-1784 187-191 Forlovede og vigde 1784-1789 192B Mekling 1789 193-196 Døde 1779-1786 197-198 Dagsregister 1783-1784 198-218 Fødte 1784-1789 (forts. fol. 221) 219-220 Konfirmerte 1788-1789 221-223 Fødte 1787-1789

A 4 1749-1789 06 Helgheim sokn 1B Liste over utdelte bibler og huspostiller 1772 2-178 Kronologisk ført 1750-1783 179-182 Forlovede og Vigde 1784-1789 183-191 Døde 1780-1789 191-194 Dagsregister 1782-1784 med konfirmantlister 194-196 Konfirmerte 1785-1789 197-223 Fødte 1783-1789

A 5 1790-1821 06 Ålhus sokn 0 Liste over sokneprestene 1513-1818 2-381 Kronologisk ført 1790-1821 382 Statistikk 1820-1821 383 Innholdsliste pag. 384- ("Kallsbok") 384-390 Series Pastorum for Jølster til 1818 395-405 Det benefiserte godset 406 Mensalgodset 407 Husmannsplasser 409-411 Inventar og husene i prestegården 412-416 Sokneprest Chr. Daaes vitae 491 Kopi av brev 1827 om embetsinntektene 493-505 Liste over "decimanterne" i _lhus og Helgheim, kornlever 517-519 Embetsbøker 522 Bøker som var ved embetet

A 6 1790-1821 06 Helgheim sokn 7-435 Kronologisk ført 1790-1821 Pag. 1-6 mangler.

A 7 1806-1821 01 Hele prestegjeldet Vaksinerte 1806, 1809, 1810, 1811, 1817-1821 Innrettet av soknepresten i 1818.

A 8 1821-1833 05 Hele prestegjeldet 1- 76 Fødte 1821-1833 90-112 Konfirmerte 1822-1833 120-135 Vigde 1822-1831 (forts. fol. 158) 135-155 Døde og Dødfødte 1822-1833 156-157 Inn- og Utflyttede 1820-1832 158-162 Vigde 1831-1833 164-195 Vaksinerte 1823-1833 202-236 Dagsregister 1821-1833

A 9 1833-1848 07 Hele prestegjeldet 1- 97 Fødte 1833-1847 (forts. fol. 292) 98-135 Konfirmerte 1834-1846 136-163 Vigde 1834-1848 174-203 Døde og Dødfødte 1833-1848 232-239 Inn- og Utflyttede 1835-1848 244-272 Vaksinerte 1834-1847 292-295 Fødte 1847-1848 324-354 Dagsregister 1833-1848 Fol. 204-231, 273-291, 296-323 og 355-386 er tatt ut som ubenyttet.

A 10 1847-1865 10 Hele prestegjeldet Fol. i blokker 0-119 Fødte 1848-1865 0- 46 Konfirmerte 1847-1865 0- 29 Vigde 1848-1865 0- 41 Vaksinerte 1848-1864 0- 35 Døde og Dødfødte 1848-1865 0- 15 Inn- og Utflyttede 1848-1865 0- 34 Dagsregister 1848-1865

A 11 1866-1881 08 Hele prestegjeldet 0-100 Fødte 1866-1880 (forts. fol. 339) 100-161 Konfirmerte 1866-1881 161-197 Vigde 1866-1881 202-238 Døde og Dødfødte 1866-1881 244-260 Inn- og Utflyttede 1866-1881 264-268 Vaksinerte 1866-1867 304-339 Dagsregister 1866-1881 (forts. fol. 351) 339-348 Fødte 1880-1881 351-353 Dagsregister 1881

Klokkerbøker

A 1 1853-1894 06 Ålhus sokn 1-79 Fødte 1853-1885 80-103 Konfirmerte 1853-1894 110-123 Vigde 1853-1894 140-159 Døde 1853-1894 160-184 Fødte 1886-1894

B 1 1853-1887 05 Helgheim sokn 2-80 Fødte 1853-1883 81-92 Vigde 1853-1887 111-134 Døde 1853-1887 141-161 Konfirmerte 1853-1887 165-175 Fødte 1884-1887

B 2 1887-1920 07 Helgheim sokn 5-85 Fødte 1887-1919 86-88 Dødfødte 1887-1919 93-133 Konfirmerte 1887-1918 135-154 Vigde 1887-1920 156 Vigde 1920 161-191 Døde 1887-1920

Sjeleregister

1789 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

Kinn

Kirkesokn: Kinn, Bru (Svanøy), Eikefjord og Bremanger (til 1863). Overføring: Gnr. 87/4-5 og 88/4 ble overført fra Svanøy sokn til Eikefjord 1898. Gnr. 82, gnr. 83/1,2,4, gnr. 88/8-9, og gnr. 89-90 ble overført fra Bru sokn til Eikefjord 1966. Gnr. 79-81 ble overført fra Bru sokn til Kinn sokn 1970.
Navneskifte fra Svanøy sokn til Bru 1922. Avgang: Bremanger ble utskilt som eget prestegjeld 1864. Gnr. 107-11 og gnr. 117/2-3 ble overført fra Bru sokn til Askvoll sokn i Askvoll i 1964. Tilgang: Gnr. 55-56 ble overført fra Frøya sokn i Bremanger til Kinn sokn 1964. Gnr. 30 ble overført fra Vevring sokn i Førde til Eikefjord i 1964.

Ministerialbøker

A 1 1689-1729 03 Hele prestegjeldet 1- 94 Ordnet i rubrikker bruk for bruk

A 2 1729-1785 14 Hele prestegjeldet 1- 25 Register over døpte 26- 50 Register over døde 51- 63 Register over forlovede 64- 76 Register over vigde 77- 89 Register over mennene til de introduserte 90-104 Register over de som hadde gjort leiermål 106-462 Forretningene ordnet år for år 1729-1780 462b Forretningene kronologisk 1785

A 3 1785-1821 11 Hele prestegjeldet 1-356 Forretningene kronologisk: Fødte og "kirkeforretninger" 356b Oversikt over registeret 357-363 Register over døpte 1785-1814

A 4 1822-1840 16 Hele prestegjeldet 0-185 Fødte 1822-1840 185-200 Register over Fødte 0- 69 Konfirmerte 1822-1835, forts. døde fol. 119 0- 65 Vigde 1822-1840 65b- 66 Vigde 1870 0- 62 Døde 1822-1840 62b- 64 Døde 1870 114-119 Konfirmerte 1840 119-143 Konfirmerte 1836-1839 0- 19 Inn- og Utflyttede 1822-1840 0- 64 Vaksinerte 1822-1840 0- 40 Dagsregister 1822-1840

A 5 1841-1857 06 Hele prestegjeldet 1-199 Fødte 1840-1857

A 6 1857-1885 08 Hele prestegjeldet 6-306 Fødte 1857-1885

A 7 1841-1858 03 Hele prestegjeldet 0- 99 Konfirmerte 1841-1858

A 8 1859-1882 04 Hele prestegjeldet 5-155 Konfirmerte 1859-1882

A 9 1841-1852 02 Hele prestegjeldet 0- 69 Vigde 1841-1852

A 10 1852-1869 03 Hele prestegjeldet 1- 81 Vigde 1852-1870, forts. se Kinn MINI A4

A 11 1841-1855 02 Hele prestegjeldet 0- 69 Døde og Dødfødte 1841-1855

A 12 1855-1869 03 Hele prestegjeldet 5- 80 Døde og Dødfødte 1855-1869, forts. se Kinn MINI A4

A 13 1870-1885 03 Hele prestegjeldet 5- 43 Vigde 1870-1885 125-191 Døde 1870-1885

A 14 1841-1859 01 Hele prestegjeldet 0- 29 Inn- og Utflyttede 1841-1859

A 15 1860-1883 01 Hele prestegjeldet 1- 35 Inn- og Utflyttede 1860-1883

A 16 1841-1858 02 Hele prestegjeldet 1- 67 Vaksinerte 1841-1858

A 17 1858-1867 02 Hele prestegjeldet 1- 73 Vaksinerte 1858-1867 Blad 74-77 er revet ut.

C 1 1883-1894 02 Florø sokn 4- 23 Fødte 1884-1894 24- 25 Dødfødte 1885-1894 28- 35 Konfirmerte 1883-1894 42- 46 Vigde 1884-1894 48- 55 Døde 1884-1894 56 Innflyttede 1886-1894 58 Utflyttede 1886-1892 59- 60 Utmeldte 1890-1934

C 2 1895-1916 05 Florø sokn. 4- 52 Døypte 1895-1916 54- 45 Dødfødde 1895-1916 58- 77 Konfirmerte 1895-1916 84- 97 Vigde 1895-1916 102-103 Borgarleg vigde 1916 104-119 Døde 1895-1916 130 Innflytte 1906 134 Utflytte 1896 136-137 Innmelde 1898 138-139 Utmelde 1895-1916

D 1 1883-1922 01 Bru (Svanøy) sokn. 4- 6 Innflytte 1883-1917 24- 37 Utflytte 1880-1922 41- 42 Innmelde 1925 42- 43 Utmelde 1900-1922

E 1 1890-1916 05 Eikefjord sokn. 4- 51 Døypte 1890-1916 54- 45 Dødfødde 1891-1912 58- 84 Konfirmerte 1890-1916 84- 94 Vigde 1890-1916 104-125 Døde 1890-1916 134 Utflytte 1890-1898 136-137 Innmelde 1893-1914 138-139 Utmelde 1893-1901

Klokkerbøker

A 1 1853-1868 04 Kinn og Eikefjord sokn 1- 76 Fødte 1854-1868 76- 88 Konfirmerte 1855-1862, forts. fol. 106 88-106 Vigde 1854-1866, forts. fol. 133 106-113 Konfirmerte 1862-1868 114-131 Døde 1854-1868 133-136 Vigde 1866-1868 137-139 Rettelser, døpte i Eikefjord 1855-1860 140 Påtegninger ved visitasar

A 2 1882-1906 08 Kinn sokn 5-118 Fødte 1882-1898 122-123 Dødfødte 1883-1888 131-186 Konfirmerte 1883-1905 188-221 Vigde 1882-1906 236-272 Døde 1882-1906

C 1 1854-1868 04 Bru (Svanøy) sokn 2-73 Fødte 1854-1868 74-89 Konfirmerte 1855-1868 90-109 Vigde 1854-1868 110-111 Konfirmerte 1868 112-116 Fødte 1868 125-133 Døde 1854-1868

C 2 1869-1918 08 Bru (Svanøy) sokn 2-161 Fødte 1869-1913 162-194 Konfirmerte 1869-1900 221-261 Vigde 1869-1918 341-387 Døde 1869-1918

E 1 1864-1899 05 Eikefjord sokn 2-84 Fødte 1864-1899 127-136 Konfirmerte 1864-1891 156-171 Vigde 1864-1899 175-187 Døde 1864-1899

E 2 1900-1926 03 Eikefjord sokn 5-52 Fødte 1900-1926 75-83 Vigde 1900-1926 85-103 Døde 1900-1923 69-71 Døde 1924-1926

Lavik

Kirkesokn: Lavik (1809-), Kyrkjebø (1809-), Brekke (1859-1963) og Bø (1809-1861). Lavik prestegjeld ble opprettet 1809 med overføring av Lavik og Bø sokn fra Gulen og Kyrkjebø sokn fra Vik. Tilgang: Brekke sokn ble overført fra Gulen til Lavik i 1859. Gnr. 122-123 ble overført fra Guddal sokn i Fjaler til Kyrkjebø i 1941. Gnr. 75/4-6 ble overført fra Arnafjord sokn i Vik til Kyrkjebø i 1964. Avgang: Bø sokn ble overført til Hyllestad prestegjeld i 1861. Brekke sokn ble overført til Gulen prestegjeld i 1964.

Ministerialbøker

A 1 1809-1822 05 Hele prestegjeldet 5- 33 Dagsregister og tallet på kommunikanter 1809-1821 46-227 Fødte 1809-1822 (gutar/jenter på annenhver side) 228 Notat om dåp 1821, registrering av uteglemt dåp 1821 380-396 Konfirmerte 1809-1820 422-477 Vigde 1809-1822 502-535 Døde 1809-1822

A 2 1821-1842 14 Hele prestegjeldet 1-175 Fødte 1821-1842 288-358 Konfirmerte 1822-1842 359-422 Vigde 1821-1842 430-481 Døde 1821-1842 501-518 Inn- og Utflyttede 1822-1842 526-586 Vaksinerte 1821-1842 596-643 Dagsregister 1821-1842

A 3 1843-1863 14 Hele prestegjeldet 0-179 Fødte 1843-1863 0- 76 Konfirmerte 1843-1863 0- 34 Vigde 1843-1863 0- 49 Døde 1843-1863 0- 24 Inn- og Utflyttede 1843-1863 0- 59 Vaksinerte 1843-1864 0- 52 Dagsregister 1843-1863

A 4 1864-1881 10 Hele prestegjeldet 5-119 Fødte 1864-1881 165-224 Konfirmerte 1864-1877 225-254 Vigde 1864-1881 265-304 Døde og Dødfødte 1864-1878 (Dødfødte til 1881) 305-329 Inn- og Utflyttede 1864-1881 335-344 Vaksinerte 1864-1868 344-365 Konfirmerte 1878-1881 (forts. fol. 382) 365-372 Døde 1879-1881 382-384 Konfirmerte i Kyrkjebø sokn 1881 385-426 Dagsregister 1864-1881

Klokkerbøker

A 1 1854-1881 05 Lavik sokn 1- 77 Fødte 1854-1881 82-120 Konfirmerte 1854-1879, forts. fol. 142 120-136 Vigde 1854-1881 142-145 Konfirmerte 1880-1881 160-185 Døde 1854-1881 200-203 Inn- og Utflyttede 1876-1881

A 2 1882-1910 07 Lavik sokn 5-83 Fødte 1882-1910 84-85 Dødfødte 1884-1910 91-130 Konfirmerte 1882-1910 147-165 Vigde 1882-1910 173-202 Døde 1882-1910

B 1 1854-1881 05 Kyrkjebø sokn 2-72 Fødte 1854-1877 2-32 Konfirmerte 1854-1869 2-24 Vigde 1854-1881 26 Vigde 1881 2-35 Døde og Dødfødte 1854-1881

B 2 1870-1881 02 Kyrkjebø sokn 6-16 Fødte 1877-1880 18-46 Konfirmerte 1870-1881 57-62 Fødte 1880-1881

B 3 1882-1913 06 Kyrkjebø sokn 5-89 Fødte 1882-1913 91-145 Konfirmerte 1882-1913 147-165 Vigde 1882-1913 173-206 Døde 1882-1913

B 4 1914-1937 06 Kyrkjebø sokn. 5-64 Døypte 1914-1937 84-85 Dødfødde 1915-1930 91-127 Konfirmerte 1914-1937 147-172 Vigde 1914-1937 173-195 Døde 1914-1937

Leikanger

Kirkesokn: Leikanger, Fresvik, Feios (Rinde), Tjugum (-1849), Mundal (-1849) og Vangsnes (-1849). Avgang: Soknene Tjugum, Mundal og Vangsnes ble i 1849 utskilt til det nye Balestrand prestegjeld. Gnr. 32 ble i 1964 overført fra Fresvik sokn til Kaupanger sokn i Sogndal. Tilgang: Gnr. 38-42 ble i 1964 overført fra Tjugum sokn i Balestrand til Leikanger sokn.

Ministerialbøker

A 1 1690-1734 05 Hele prestegjeldet 2-357 Kronologisk ført 1690-1743 4b- 5 Tiendetakst 1690 356-357 Prestens personalia 1708-1723

A 2 1735-1756 05 Hele prestegjeldet 1-175 Kronologisk ført 1735-1756

A 3 1756-1770 06 Hele prestegjeldet 1-188 Kronologisk ført 1756-1770

A 4 1770-1791 07 Hele prestegjeldet 1- 40 Fødte 1770-1783 40-129 Kronologisk ført 1783-1788 (forts. 141) 130-140 Dagsregister med introduksjon 1770-1783 141-149 Kronologisk ført 1788 (forts. fol. 166) 150-166 Vigde 1770-1783 166-209 Kronologisk ført 1788-1791 (forts. fol. 218) 210-217 Døde 1770-1783 218-219 Kronologisk ført 1791 (forts. fol. 221) 220 Om medhjelpere1773-1782 221-225 Kronologisk ført 1791 (forts. fol. 232) 226-231 Konfirmanter 1771-1783 232-236 Kronologisk ført 1791-1792

A 5 1792-1809 07 Hele prestegjeldet 1-237 Kronologisk ført med kolonner 1792-1808

A 6 1810-1838 12 Hele prestegjeldet 1-127 Kronologisk ført med kolonner 1808-1820 127-226 Fødte 1821-1838 253-292 Konfirmerte 1821-1837 303-334 Vigde 1821-1838 339-340 Dødfødte 1836-1837 (forts. fol. 368) 340-356 Døde og Dødfødte 1821-1831 356-357 Dødfødte 1831-1834 (forts. f. 339) 357-365 Døde og Dødfødte 1831-1837 368-369 DødfÝdde 1838 388-392 Inn- og Utflyttede 1821-1838 400-412 Vaksinerte 1821-1825, 1836-1837 453-492 Dagsregister 1821-1838 533-558 Vaksinerte 1808-1813 og 1828-1836 (forts. fol. 4 558-569 Kopi av statistiske oppgaver 1816-1838 To blad er fol. 558, fol. 113, 422 og 423 mangler.

A 7 1838-1851 10 Hele prestegjeldet 0-143 Fødte 1838-1851 162-203 Konfirmerte 1838-1849 (forts. fol. 430) 204-240 Vigde 1838-1851 266-305 Døde og Dødfødte 1838-1851 348-369 Inn- og Utflyttede 1838-1849 (forts. fol. 363) 370-415 Vaksinerte 1838-1851 429-437 Konfirmerte 1849-1851 453-482 Dagsregister 1838-1851

A 8 1852-1868 10 Hele prestegjeldet 1- 91 Fødte 1852-1868 101-140 Konfirmerte 1852-1868 141-162 Vigde 1852-1868 181-204 Døde og Dødfødte 1852-1868 214-215 Inn- og Utflyttede 1867-1868 231-250 Inn- og Utflyttede 1852-1867 (forts. fol. 214) 251-287 Vaksinerte 1852-1867 291-332 Dagsregister 1852-1868

A 9 1869-1888 07 Hele prestegjeldet 1- 90 Fødte 1869-1887 101-148 Konfirmerte 1869-1887 150-169 Vigde 1869-1886 179-199 Døde og Dødfødte 1869-1888 208-225 Inn- og Utflyttede 1869-1887 236-281 Dagsregister 1869-1887

Klokkerbøker

A 1 1873-1916 05 Leikanger sokn 2- 71 Fødte 1873-1916 108-154 Konfirmerte 1873-1916 155-173 Vigde 1873-1916 196-221 Døde 1873-1916

B 1 1873-1908 04 Fresvik sokn 1-50 Fødte 1873-1908 85-121 Konfirmerte 1873-1908 128-144 Vigde 1873-1908 156-173 Døde 1873-1908

Kirkebøker ført av residerende kapellan

A 1A 1833-1838 01 Hele prestegjeldet Kronologisk ført 1833-1838

A 1 1838-1839 01 Hele prestegjeldet Kronologisk ført 1838-1839

A 2 1840-1847 02 Hele prestegjeldet Kronologisk ført 1840-1841 Fødte, døde og vigde 1841-1847

Sjeleregister

1760 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

Luster

Kirkesokn: Dale, Fortun, Nes og Gaupne (-1967). Avgang: Gaupne sokn ble overført til Jostedal prestegjeld i 1967.

Ministerialbøker

A 1 1731-1803 08 Hele prestegjeldet 2-139 Fødte 1731-1801 (forts. fol. 278) 140-179 Forlovede og vigde 1731-1796 (forts. fol. 253) 180-209 Døde 1731-1803 (forts. fol. 264) 210-230 Konfirmerte 1737-1802 233-247 Dagsregister 1761-1803 252B Gravfesta (utan år) 253-257 Vigde 1796-1803 263B Innflyttede 1798-1801 264 Døde 1803 266 Innsamling etter brannen i Bergen 1758 266B Kunngjøringer 1761-1765 273-278 Offentlig skrifte 1732-1793 278-283 Fødte 1801-1803 290-301 Kronologisk ført 1747-1751 (duplikat!) Fol. 258, 259, 261, 262, 268, 269, 271, 276-277 mangler. Fol. 286-289 er ei liste med kommunikanter.

A 2 1751-1796 07 Hele prestegjeldet 1- 63 Kommunikanter 1738-1752 64- 95 Kronologisk ført 1751-1758, et notat fra 1777 96-100 Fødte 1777-1781 101-105 Kommunikanter 1821 107 Kommunikanter 1752, 1754 108 Forlovede 1758-1759 109-111 Døde 1757-1760 112 Offentlig skrifte 1757-1759 113-264 Kommunikanter 1777-1821 (forts. fol. 101) 262-264 Fødte 1782-1785

A 3 1803-1821 07 Hele prestegjeldet 3 Tabell over folketalet i Sogns prosti 1801 og 1815 5-264 Kronologisk ført 1803-1821 264-273 Statistikk vigde, døde og Fødte 1821-1825 276-515 Lysing til ekteskap 1863-1916 533-539 Kommunikanter 1818-1820 567 Inn- og Utflyttede 1816 Blada 367/368, 385/386 og 543/544 er borte.

A 4 1821-1832 05 Hele prestegjeldet 1- 70 Fødte 1821-1831 97-121 Konfirmerte 1822-1831 121-144 Vigde 1821-1831 145-166 Døde 1821-1831 181-183 Inn- og Utflyttede 1822-1832 185-209 Vaksinerte 1823-1831 216-236 Dagsregister 1821-1831 Blad 170 (trolig blankt) er borte, mellom blada 202 og 203 står det et ufoliert blad.

A 5 1831-1841 06 Hele prestegjeldet 1- 75 Fødte 1831-1841 87-115 Konfirmerte 1832-1838 (forts. fol. 234) 117-139 Vigde 1831-1841 141-169 Døde 1831-1841 177-181 Inn- og Utflyttede 1832-1841 183-216 Vaksinerte 1832-1840 219-234 Dagsregister 1831-1840 234-240 Konfirmerte 1838-1839

A 6 1841-1848 07 Hele prestegjeldet 1- 72 Fødte 1841-1848 73-107 Konfirmerte 1840-1848 121-140 Vigde 1841-1848 145-169 Døde og Dødfødte 1841-1848 181-188 Inn- og Utflyttede 1841-1847 (forts. fol. 254) 189-218 Vaksinerte 1841-1848 236-250 Dagsregister 1840-1848 254-256 Inn- og Utflyttede 1847-1848

A 7 1849-1859 09 Hele prestegjeldet 1- 96 Fødte 1849-1859 101-142 Konfirmerte 1849-1859 143-170 Vigde 1849-1859 171-201 Døde og Dødfødte 1849-1859 215-230 Inn- og Utflyttede 1841-1855 231-274 Vaksinerte 1849-1859 279-299 Dagsregister 1849-1859

A 8 1860-1870 09 Hele prestegjeldet 5-100 Fødte 1860-1870 111-149 Konfirmerte 1860-1870 157-184 Vigde 1860-1870 187-222 Døde og Dødfødte 1860-1870 (forts. fol. 272) 223-248 Inn- og Utflyttede 1860-1866 249-272 Vaksinerte 1860-1867 272-273 Døde og Dødfødte 1870 295-314 Dagsregister 1860-1870

A 9 1856-1871 02 Hele prestegjeldet 3- 20 Inn- og Utflyttede 1856-1859 21- 49 Inn- og Utflyttede 1866-1871

A 10 1871-1886 14 Hele prestegjeldet 5-208 Fødte 1871-1886 239-334 Konfirmerte 1871-1886 339-379 Vigde 1871-1886 391-454 Døde og Dødfødte 1871-1886 467-515 Inn- og Utflyttede 1871-1886 527-577 Dagsregister 1871-1886

Klokkerbøker

A 1 1903-1930 06 Dale sokn 4-57 Fødte 1903-1928 149-184 Konfirmerte 1903-1930 199-218 Vigde 1903-1928 219-254 Døde 1903-1928

Lærdal

Kirkesokn: Tønjum, Borgund, Hauge og Årdal (til 1862). Avgang: Årdal sokn ble skilt ut som eget prestegjeld i 1863. Tilgang: Gnr. 1/1 og gnr. 2/4 ble i 1964 overført fra Årdal sokn i Årdal prestegjeld til Hauge sokn.

Ministerialbøker

A 1 1711-1752 04 Hele prestegjeldet 1 Prestens vita 1703-1711 1-121 Kronologisk ført 1711-1750 Flere blad med forretninger 1749-1750 mangler.

A 2 1752-1782 09 Hele prestegjeldet 1- 66 Dagsregister med introduksjoner 1752-1782 (fol. 99) 67- 74 Fødte 1780-1782 (forts. fol. 79) 75- 76 Døde 1780-1781 (forts. fol. 276) 77- 78 Konfirmerte 1775-1782 79 Fødte 1782 80- 94 Fødte 1774-1778 (forts. fol. 259) 95 Fødte 1782 (forts. fol. 225) 95- 98 Skjønn om mur på kirkegårdane 1770-1775 99 Dagsregister 1782 99-100 Om bøker til kirkene 1768-1774 101-191 Fødte 1752-1774 (forts. fol. 80) 192-195 Konfirmerte 1752-1774 (forts. fol. 77) 196-224 Forlovede og vigde 1752-1782 225 Fødte 1782 226-233 Offentlig skrifte 1752-1782 234-258 Døde 1752-1780 (forts. fol. 75) 259-275 Fødte 1778-1780 (forts. fol. 67) 276 Døde 1782 277 Dagsregister 1782 278-279 Attester og notater 1774-1782 280 Innhaldsliste 281 Statistiske oppgaver 1752-1784

A 3 1783-1804 06 Hele prestegjeldet 1-125 Fødte 1783-1804 126 Dagsregister 1804 131 Dødfødte 1804 132-153 Døde 1783-1802 (forts. fol. 184) 154-175 Forlovede og vigde 1783-1803 (forts. fol. 181) 176-180 Privat og Offentlig skrifte 1783-1801 181-182 Forlovede og vigde 1803-1804 183 Dagsregister 1798 184-185 Døde 1803-1804 188-197 Konfirmerte 1784-1804 I 1824 manglet etter attest i boka fol. 114-125, 127-130, 144,146,148,168-170, 186-187, 191

A 4 1805-1821 05 Hele prestegjeldet 1- 39 Dagsregister 1805-1820 40- 42 Vigde 1819-1821 (forts. pag. 247) 43-118 Fødte 1805-1815 (forts. pag. 181) 119-130 Konfirmerte 1805-1818 (forts. pag. 253) 131-146 Fødte 1815-1817 (forts. pag. 171) 147-170 Vigde 1805-1819 (forts. pag. 40) 171-186 Fødte 1817-1819 (forts. pag. 263) 187-225 Døde 1805-1821 226-228 Series pastorum (forts. pag. 242) 229-241 Fødte 1820-1821 242-245 Series pastorum (ført etter 1829) 247-248 Vigde 1821 251-253 Dødfødte 1805-1806 253-255 Konfirmerte 1819-1821 256-257 Om kapellanane i kallet 261-262 Dagsregister 1820-1821 263-279 Fødte 1819-1820 (forts. pag. 229) 280 Innhaldsliste Blada 271-274 var borte før 1824.

A 5 1822-1836 07 Hele prestegjeldet 1-89 Fødte 1822-1834 96-125 Konfirmerte 1822-1834 144-167 Vigde 1822-1834 168-197 Døde og Dødfødte 1822-1834 240-244 Inn- og Utflyttede 1822-1836 256-290 Vaksinerte 1822-1834 292-313 Dagsregister 1822-1834

A 6 1835-1849 06 Hele prestegjeldet 1-181 Fødte 1835-1849

A 7 1835-1846 02 Hele prestegjeldet 1-59 Konfirmerte 1835-1846

A 8 1834-1853 02 Hele prestegjeldet 1-51 Vigde 1834-1853

A 9 1835-1857 03 Hele prestegjeldet 1-81 Døde og Dødfødte 1835-1857

A 10 1837-1851 01 Hele prestegjeldet 1-66 Inn- og Utflyttede 1837-1853

A 11 1850-1866 06 Hele prestegjeldet 1-198 Fødte 1850-1866

A 12 1867-1877 03 Hele prestegjeldet 5-99 Fødte 1867-1878

A 13 1847-1864 04 Hele prestegjeldet 1-103 Konfirmerte 1847-1864

A 14 1865-1877 02 Hele prestegjeldet 5-41 Konfirmerte 1865-1877

A 15 1853-1877 02 Hele prestegjeldet 5-55 Vigde 1853-1877

A 16 1857-1877 02 Hele prestegjeldet 1-57 Døde og Dødfødte 1857-1877

A 17 1851-1877 04 Hele prestegjeldet 5-54 Inn- og Utflyttede 1851-1867 55-115 Dagsregister 1853-1877

A 18 1834-1845 02 Hele prestegjeldet 1-52 Vaksinerte 1834-1845

A 19 1845-1867 04 Hele prestegjeldet 1-118 Vaksinerte 1845-1867

C 1 1878-1911 05 Borgund sokn. 4- 46 Døypte 1878-1911 65- 66 Dødfødde 1879-1910 69- 92 Konfirmerte 1878-1911 105-113 Vigde 1878-1911 121-140 Døde 1878-1911 141 Innflytte 1901 147-153 Utflytte 1878-1911 169-170 Dagsregister 1878-1879

D 1 1878-1908 07 Hauge sokn. 4- 69 Døypte 1878-1908 (1909) 95- 97 Dødfødde 1878-1908 101-133 Konfirmerte 1878-1908 155-164 Vigde 1878-1908 (1909) 177-178 Vigde dissentarar 1906 179-208 Døde 1878-1908 209 Innflytte 1883-1908 219-227 Utflytte 1878-1909 245-246 Utmelde 1894-1906 249-287 Dagsregister 1878-1909

Klokkerbøker

A 1 1897-1920 03 Tønjum sokn 4-33 Fødte 1897-1920 45-60 Konfirmerte 1897-1918 65-73 Vigde 1897-1918 75-89 Døde 1897-1920

B 1 1897-1928 03 Borgund sokn 4-41 Fødte 1897-1928 54-73 Konfirmerte 1897-1927 74-82 Vigde 1897-1926 84-99 Døde 1897-1928

C 1 1897-1925 04 Hauge sokn 4-43 Fødte 1897-1924 45-63 Konfirmerte 1897-1921 65-74 Vigde 1897-1925 75-93 Døde 1897-1925 97-99 Konfirmerte 1922-1924 100-102 Fødte 1924-1925 103 Konfirmerte 1925

Sjeleregister

1776 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

Selje

Kirkesokn: Selje (Hove), Vågsøy (delt 1905), Sør-Vågsøy (1906-1910) og Nord-Vågsøy (1906-1952). Navneskifte fra Hove sokn til Selje sokn i 1910. Avgang: I 1953 ble Vågsøy prestegjeld opprettet med soknene Sør- og Nord-Vågsøy. Gnr. 92-101 ble i 1964 overført fra Selje sokn til Nord-Vågsøy sokn i Vågsøy prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1668-1696 04 Hele prestegjeldet 1- 46 Fødte og døde i Selje s. nov. 1668-1696 juli 47- 80 Fødte og døde i Vågsøy s. jan. 1669-1696 aug. 81-108 Forlovede og vigde i Selje p. 1668-1696 sept. 109-119 Offentlig skrifte nov. 1668-1702 nov. 119-122 Utdeling av penger fra kirkeblokka 1710-1714 121 Løyve til vigsel utenfor gjeldet mars 1669-1675 juli

A 2 1704-1715 03 Hele prestegjeldet 2- Offentlig skrifte 1710-1715 3- 54 Fødte og døde 1704-1715 57- 85 Forlovede og vigde 1704-1715

A 3 1731-1743 04 Hele prestegjeldet 2- 61 Fødte 1731-1742 62- 99 Forlovede og vigde 1731-1743 103-106 Fødte 1742-1743 107-111 Døde 1734-1742 112-113 Fødte 1743 120-122 Offentlig skrifte 1731-1743

A 4 1743-1759 05 Hele prestegjeldet 1-135 Fødte 1743-1754 135-158 Konfirmerte 1745-1759 161-229 Forlovede og vigde 1743-1759 230-260 Fødte 1754-1758 261-300 Døde 1743-1759 340-344 Fødte 1758-1759 349-352 Offentlig skrifte 1743-1758 365 Visitasnotat 1748 370-374 Kommunikantbok 1741 for Schulenbergs rytterkompani ført av feltprest Burchard Hinrich Martini, fra 1743 sokneprest i Selje. Schulenbergs rytterkompani 1741.

A 5 1760-1782 05 Hele prestegjeldet 1-126 Kronologisk ført 1760-1775 126-149 Fødte 1776-1782 156-167 Forlovede og vigde 1776-1782 168-171 Konfirmerte 1776-1782 176-179 Døde 1776-1782

A 6 1782-1806 05 Hele prestegjeldet 1- 10 Dagsregister 1782-1799 10-100 Fødte 1782-1806 (forts. 154) 101-112 Konfirmerte 1783-1806 113-129 Forlovede og vigde 1783-1803 129-154 Døde 1782-1806 154-157 Fødte 1806 157-160 Vigde 1803-1806 165-168 Dagsregister 1800-1806 169 Offentlig skrifte 1788-1797 172 Utdelte bibler m.m. 1783-1806

A 7 1807-1816 01 Hele prestegjeldet 2- 20 Fødte 1807-1816 121-125 Forlovede og vigde 1807-1815 141-145 Døde 1807-1816 161-163 Konfirmerte 1807-1815 181-182 Gudstjenester 1807-1815

A 8 1816-1828 05 Hele prestegjeldet 1-184 Fødte og Fødte 1816-1828 187-221 Døde 1816-1828 375-405 Vigde 1816-1828 467-492 Konfirmerte 1816-1828 559-561 Utflyttede 1819-1828 603-607 Innflyttede 1816-1828 648-686 Jamføringsskjema 1816-1823 692-706 Gudstjenester 1827-1828

A 9 1829-1844 12 Hele prestegjeldet 1- 93 Fødte 1829-1844 94-158 Konfirmerte 1829-1844 165-208 Vigde 1829-1844 209-256 Døde og Dødfødte 1829-1844 257-279 Inn- og Utflyttede 1829-1844 281-325 Vaksinerte 1829-1844 376-407 Dagsregister med embetsforretn. 1829-1844

A 10 1844-1858 11 Hele prestegjeldet 1- 95 Fødte 1844-1858 96-160 Konfirmerte 1845-1857 192-237 Vigde 1845-1857 240-279 Døde og Dødfødte 1844-1858 312-337 Inn- og Utflyttede 1845-1858 338-378 Vaksinerte 1845-1857 388-422 Dagsregister 1845-1858

A 11 1858-1870 11 Hele prestegjeldet 5-124 Fødte 1858-1870 125-184 Konfirmerte 1858-1869 185-226 Vigde 1858-1870 245-280 Døde og Dødfødte 1858-1870 305-323 Inn- og Utflyttede 1858-1870 345-388 Vaksinerte 1858-1868 395-436 Dagsregister 1858-1870 Innlagt attest om døp i Stedje kirke våren 1832.

A 12 1870-1880 09 Hele prestegjeldet 5-125 Fødte 1871-1880 129-204 Konfirmerte 1870-1880 205-242 Vigde 1871-1880 255-295 Døde og Dødfødte 1871-1880 305-317 Inn- og Utflyttede 1871-1880 325-357 Dagsregister 1870-1880

B 1 1881-1890 07 Selje sokn 4- 75 Fødte 1881-1890 78- 80 Dødfødte 1881-1890 82-111 Konfirmerte 1881-1890 128-143 Vigde 1881-1890 152-175 Døde 1881-1890 176 Innflyttede 1880-1890 182-185 Utflyttede 1881-1890 193-194 Utmeldte 1910 196-223 Dagsregister 1881-1890

C 1 1881-1888 04 Vågsøy sokn. 4- 52 Døypte 1881-1888 54- 55 Dødfødde 1881-1888 58- 75 Konfirmerte 1881-1888 88- 96 Vigde 1881-1888 104-116 Døde og begr. 1881-1888 120 Innflytte 1883-1888 124-126 Utflytte 1881-1889

C 2 1889-1904 06 Vågsøy sokn. 4- 89 Døypte 1889-1904 104-106 Dødfødde 1889-1904 108-137 Konfirmerte 1889-1904 138-153 Vigde 1889-1904 154-168e Døde 1889-1904 170-171 Innflytte 1887-1904 174-178 Utflytte 1889-1905

Klokkerbøker

A 1 1816-1828 06 Hele prestegjeldet 1-191c Fødte 1816-1828 191-220 Døde 1816-1828 383-417 Vigde 1816-1828 479-508 Konfirmerte 1816-1828 575 Utflyttede 1819 623-624 Innflyttede 1819-1823 675-735 Jamføringsregister 1816-1825

B 1 1905-1923 09 Selje sokn 4-106 Fødte 1905-1923 143-145 Dødfødte 1906-1923 148-202 Konfirmerte 1905-1922 204-236 Vigde 1905-1923

Sogndal

Kirkesokn: Stedje, Kaupanger og Norum. Overføring: Gnr. 89 ble overført fra Kaupanger sokn til Stedje sokn i 1925. Gnr. 88 ble overført fra Kaupanger sokn til Stedje sokn i 1927. Tilgang: Gnr. 32 ble overført fra Fresvik sokn i Leikanger til Kaupanger sokn i 1964.

Ministerialbøker

A 1 1689-1713 04 Hele prestegjeldet 0-145 Fødte og døde 1689-1709 (annenhver side) 146-156 Fødte 1709-1713 174-220 Forlovede og vigde 1700-1713 (annenhver side)

A 2 1725-1741 02 Hele prestegjeldet 4- 53 Fødte 1725-1739 (forts. fol. 100) 53- 83 Forlovede og vigde 1725-1741 100-103A Fødte 1739-1741 122-133 Døde 1725-1741 Mellom fol. 103 og 104 er et utelatt blad.

A 3 1747-1768 09 Stedje sokn 2-275 Kronologisk ført 1747-1768

A 4 1747-1782 09 Norum og Kaupanger sokn 1-137 Kronologisk ført 1747-1770 for Norum sokn 138-293 Kronologisk ført 1747-1782 for Kaupanger sokn

A 5 1768-1782 06 Stedje sokn 1-192 Kronologisk ført 1768-1782 for Stedje sokn 192 Liste over de som fikk bibler etter Stistrups testament

A 6 1770-1782 03 Norum sokn 1- 73 Kronologisk ført 1768-1782 for Norum sokn

A 7 1782-1795 06 Hele prestegjeldet 1- 2 Tabell over vigde, Fødte og døde 1781-1782 2-186 Kronologisk ført med årlige tabeller 1782-1795 187 Liste over utdelte bibler og bøker 1782-1794

A 8 1795-1809 06 Hele prestegjeldet 1-184 Kronologisk ført med årlige tabeller 1795-1809 184 Tabell over Fødte, døde og vigde 1796-1809

A 9 1809-1821 06 Hele prestegjeldet 2-169 Kronologisk ført med årlige tabeller 1809-1821 169-173 Forlovererklæringar 1822-1824, 1832, 1836- 1837,1839,1841 179 Utdrag av bispens brev om kirkebokføring 1817 180-181 Tabell over vigde, Fødte og døde 1815-1816 182-183 Kopier av erklæringar og brev 1814-1815 184 Forslag til inndeling av Jesu lidelseshistorie 185 Liste over pensjon til barn av døde soldatar 185 Kopi av brev og kunngjøringer

A 10 1821-1838 09 Hele prestegjeldet 3-100 Fødte 1821-1838 125-136 Konfirmerte 1837-1838 146-189 Konfirmerte 1822-1836 190-225 Vigde 1821-1838 230-284 Døde og Dødfødte 1821-1838 285-329 Vaksinerte 1822-1838 333-335 Døde og Dødfødte 1838 349-370 Dagsregister 1830-1838 397-405 Inn-og Utflyttede 1822-1838 406-422 Dagsregister 1821-1829

A 11 1839-1847 08 Hele prestegjeldet 1-95 Fødte 1839-1846 98-140 Konfirmerte 1839-1847 156-190 Vigde 1839-1847 194-226 Døde 1839-1847 242-259 Inn-og Utflyttede 1839-1847 260-298 Vaksinerte 1839-1847 307-334 Dagsregister 1839-1846

A 12I 1847-1859 07 Hele prestegjeldet 1-149 Fødte 1847-1858 151-226 Konfirmerte 1848-1859

A 12II 1847-1877 07 Hele prestegjeldet 228-275 Vigde 1848-1877 278-314 Døde og Dødfødte 1847-1859 327-366 Inn-og Utflyttede 1848-1859 367-416 Vaksinerte 1848-1857 417-456 Dagsregister 1847-1859

A 13 1859-1877 11 Hele prestegjeldet 5-100 Fødte 1859-1864 101-172 Konfirmerte 1859-1870 173-220 Vigde 1859-1876 221-275 Døde 1859-1877 302-308 Døde og Dødfødte 1873-1877 341-388 Vaksinerte 1857-1863 389-436 Inn-og Utflyttede 1859-1868 437-461 Dagsregister 1859-1864

A 14 1864-1877 07 Hele prestegjeldet 5-173 Fødte 1864-1877 181-203 Vaksinerte 1864-1867 204-213 Inn-og Utflyttede 1872-1877 214b-216 Dagsregister 1877 217-254 Dagsregister 1865-1877

A 15 1871-1904 07 Hele prestegjeldet 1-192 Konfirmerte 1871-1904

B 1 1878-1899 08 Stedje sokn 4-99 Fødte 1878-1898 104-105 Dødfødte 1878-1897 108-130 Vigde 1878-1898 138-172 Døde 1878-1898 176-177 Innflyttede 1877-1899 184-190 Utflyttede 1878-1898 194-195 Innmeldte Statskirken 1893-1898 196-197 Utmeldte Statskirken 1892-1898 198-257 Dagsregister 1878-1898

C 1 1878-1907 05 Norum sokn. 4- 76 Døypte 1878-1907 90- 92 Dødfødde 1881-1907 94-111 Vigde 1878-1907 112-136 Døde 1878-1907 140 Innflytte 1876-1902 144-148 Utflytte 1878-1907 152-153 Utmelde (årstal manglar)

D 1 1878-1907 03 Kaupanger sokn. 4- 35 Døypte 1878-1907 42- 43 Dødfødde 1878-1904 46- 55 Vigde 1878-1907 58- 71 Døde 1878-1907 72 Innflytte 1892-1905 76- 79 Utflytte 1878-1907

Klokkerbøker

A 1 1887-1907 07 Stedje sokn 3-162 Fødte, Døde 1887-1907 kronologisk 168-182 Konfirmerte 1902-1907

A 2 1908-1924 07 Stedje sokn 1-68 Fødte 1908-1924 106-107 Dødfødte 1909-1923 113-155 Konfirmerte 1908-1924 174-190 Vigde 1908-1924 195-198 Døde 1921-1924 205-235 Døde 1908-1921

B 1 1867-1907 03 Kaupanger sokn 1-104 Fødte, Døde, Vigde, Konfirmerte kronologisk 1867-1907

B 2 1908-1933 03 Kaupanger sokn. 1- 29 Døypte 1908-1933 49- 70 Konfirmerte 1908-1933 70- 78 Vigde 1910-1933 84- 99 Døde 1908-1933

C 1 1868-1883 03 Norum sokn 2-81 Fødte, Døde kronologisk 1868-1883

C 2 1884-1910 05 Norum sokn 5-63 Fødte 1884-1910 65-66 Dødfødte 1885-1910 85-108 Konfirmerte 1884-1910 115-127 Vigde 1884-1910 145-167 Døde 1884-1910

Sjeleregister

1760 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

1776 02 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

Solund

Kirkesokn: Solund (Sulen) (1888-), Hersvik (1891-) og Husøy (1888-). Prestegjeldet ble oppretta i 1888 ved at Sulen og Husøy sokn ble skilt ut fra Gulen prestegjeld. Hersvik ble skilt ut fra Sulen som eget sokn i 1891. Navnet Sulen ble skiftet til Solund i 1923. Tilgang: Gnr. 54-61 ble overført fra Vilnes sokn i Askvoll til Solund i 1888. Gnr. 49 ble overført fra Øen sokn i Hyllestad til Solund i 1888. Gnr. 1-4 ble i 1964 overført fra Gulen sokn i Gulen til Hersvik sokn.

Ministerialbøker

A 1 1881-1902 02 Solund sokn 4- 35 Fødte 1881-1898 52- 53 Dødfødte 1881-1896 56- 77 Konfirmerte 1881-1897 82- 90 Vigde 1881-1897 92-105 Døde 1881-1897 106-107 Innflyttede 1881-1895 110-112 Utflyttede 1881-1902

B 1 1891-1901 02 Hersvik sokn. 1- 17 Døypte 1891-1901 24- 25 Dødfødde 1893-1900 26- 33 Konfirmerte 1892-1901 34- 37 Vigde 1892-1901 38-42 Døde 1892-1901 44 Innflytte 1894 46 Utflytte 1894-1901

C 1 1881-1896 03 Husøy sokn 4- 23 Fødte 1881-1896 26- 27 Dødfødte 1881-1896 28- 35 Konfirmerte 1881-1896 38- 42 Vigde 1881-1896 44- 51 Døde 1881-1896 52 Innflyttede 1882-1888 54 Utflyttede 1882-1896

Klokkerbøker

A 1 1860-1893 06 Solund sokn 5-72 Fødte 1868-1893 76-117 Konfirmerte 1862-1892 134-155 Vigde 1861-1892 178-232 Døde og Dødfødte 1860-1893 252-270 Dagsregister 1860-1893

A 2 1893-1921 03 Solund sokn 5-26 Fødte 1893-1921 65 Dødfødte 1893-1913 71-90 Konfirmerte 1893-1921 101-107 Vigde 1893-1921 112-129 Døde 1893-1921

Stryn

Kirkesokn: Nedstryn (1842-), Loen (1842-) og Oppstryn (1842-). Utskilt fra Innvik prestegjeld i 1842. Overføring: Gnr. 1-4 ble i 1922 flyttet fra Olden sokn til Loen sokn. Avgang: Gnr. 10-11 ble i 1848 overført fra Oppstryn sokn til Sunnylven sokn i Norddal prestegjeld på Sunnmøre.

Ministerialbøker

A 1 1832-1845 05 Hele prestegjeldet 1-75 Fødte 1832-1845 97-144 Konfirmerte 1833-1844 145-156 Vigde 1832-1844 193-212 Døde 1832-1845 229-257 Dagsregister 1832-1845 263-264 Vaksinerte 1844

A 2 1844-1861 10 Hele prestegjeldet 1-100 Fødte 1844-1861 102-136 Konfirmerte 1846-1861 165-197 Vigde 1844-1861 213-251 Døde 1844-1861 273-285 Inn-og Utflyttede 1845-1861 293-326 Vaksinerte 1844-1861 345-373 Dagsregister 1844-1861

A 3 1862-1877 12 Hele prestegjeldet 5-104 Fødte 1862-1874 105-159 Konfirmerte 1862-1877 169-202 Vigde 1862-1877 217-260 Døde 1862-1877 277-296 Inn-og Utflyttede 1862-1877 297-312 Vaksinerte 1862-1867 313-342 Fødte 1874-1877 349-390 Dagsregister 1862-1877

B 1 1878-1907 07 Nedstryn sokn 4- 54 Fødte 1878-1907 63- 64 Fødte dissentere 1902-1906 65- 67 Dødfødte 1878-1903 69-104 Konfirmerte 1878-1907 105-119 Vigde 1878-1903 119-120 Borgarleg vigde 1899-1906 120-120C Vigde 1903-1907 121-140F Døde 1878-1907 141-142 Innflyttede 1877-1906 147-152 Utflyttede 1876-1907 163-164 Innmeldte i Statskirken 1899-1908 165-167 Utmeldte av Statskirken 1890-1908 169-193 Dagsregister 1878-193 Innsatt seks blad (fol. 120A,B,C,D,E,F) mellom fol. 120 og 121.

C 1 1878-1907 04 Loen sokn 4- 26 Fødte 1878-1907 37- 38 Dødfødte 1886-1906 41- 56 Konfirmerte 1879-1907 59- 65 Vigde 1878-1907 67- 68 Borgerlig vigde 1894-1905 69- 79 Døde 1878-1907 79 Innflyttede 1888-1905 83- 85 Utflyttede 1878-1903 93- 94 Innmeldte i Statskirken 1894-1906 95- 96 Utmeldte av Statskirken 1894-1902 99-119 Dagsregister 1896-1907 Innsatt to blad (fol. 78A,B) mellom fol. 78 og 79, her er de døde etter Loenulykken 1905

D 1 1878-1907 06 Oppstryn sokn 4- 61 Fødte 1878-1907 65- 66 Dødfødte 1878-1907 69-102 Konfirmerte 1878-1907 105-119 Vigde 1878-1907 119-120 Borgerlig vigde 1891-1902 121-140A Døde 1878-1907 141-142 Innflyttede 1878-1905 147-152 Utflyttede 1878-1907 159-160 Innmeldte i Statskirken 1891-1906 161-162 Utmeldte av Statskirken 1891-1904 165-189 Dagsregister 1884-1896 Innsatt seks blad (fol. 140A,B,C,D,E,F) mellom fol. 140 og 141

Klokkerbøker

A 1 1816-1844 03 Nedstryn sokn 2-94 Fødte 1816-1844 187-192 Døde 1816-1820 375-377 Vigde 1816-1817 468-546 Konfirmerte 1816-1843 559 Utflyttede 603 Innflyttede 647-656 Jamføringsregister

A 1a 1877-1882 02 Nedstryn sokn 4- 21 Fødte 1877-1882 24- 33 Konfirmerte 1877-1882 36- 40 Vigde 1877-1882 44- 51 Døde 1877-1882 52 Dagsregister 1877

A 2 1883-1905 05 Nedstryn sokn 5-63 Fødte 1883-1905 65- Dødfødte 1886-1903 69-94 Konfirmerte 1883-1905 105-116 Vigde 1883-1905 125-141 Døde 1883-1905 161- Innmeldte i Statskirken 1899-1900 165-166 Utmeldte av Statskirken 1895-1905

A 3 1906-1924 04 Nedstryn sokn 5-41 Fødte 1906-1924 65- Dødfødte 1913-1920 69-94 Konfirmerte 1906-1924 105-113 Vigde 1906-1924 123 Vigde borgerlig 1906 125-141 Døde 1906-1923 165- Utmeldte av Statskirken 1909-1924

B 1 1815-1820 01 Loen sokn 2- 17 Fødte 1815-1820 187-190 Døde 1815-1821 375-136 Vigde 1816-1820 467-470 Konfirmerte 1816-1818 559 Utflyttede 1817? 647-652 Jamføringsskjema 1815-1820

B 2 1877-1881 01 Loen sokn 5-12 Fødte 1877-1881 15-17 Konfirmerte 1877-1880 23-24 Vigde 1877-1881 27-29 Døde og Dødfødte 1877-1881 31-32 Dagsregister 1877-1881

B 3 1882-1918 03 Loen sokn 5-43 Fødte 1882-1918 49- Dødfødte 1890-1914 53-72 Konfirmerte 1882-1917 77-84 Vigde 1882-1917 91-103 Døde 1881-1918

C 1 1801-1845 06 Oppstryn sokn 2-186 Fødte 1816-1832 187-240 Døde 1816-1844 375-422 Vigde 1816-1845 467-527 Konfirmerte 1816-1831 559-566 Utflyttede 603-605 Innflyttede 647-666 Jamføringsregister 1816-

C 1a 1866-1875 02 Oppstryn sokn Fødte 1866-1875 Døde 1866-1875 Fødte 1875 Dagsregister 1868-1874

C 2 1877-1881 02 Oppstryn sokn 5-23 Fødte 1877-1881 24-32 Konfirmerte 1887-1880 37-40 Vigde 1877-1881 45-51 Døde og Dødfødte 1877-1881 52 Dagsregister 1877

C 3 1881-1905 06 Oppstryn sokn 5-63 Fødte 1881-1905 64-65 Dødfødte 1882-1905 69-98 Konfirmerte 1882-1904 105-114 Vigde 1882-1905 121 Vigde borgerlig 1891-1902 123-141 Døde 1881-1905

C 4 1905-1936 05 Oppstryn sokn. 5-63 Døypte 1905-1934 64-65 Dødfødde 1905-1935 69-99 Konfirmerte 1905-1935 105-116 Vigde 1905-1935 123-141 Døde 1905-1936 167 Utmelde av Statskyrkja 1929-1936

Vik

Kirkesokn: Vik (Hoprekstad, Hove), Arnafjord, Vangsnes (1964-), Kvamsøy (til 1964) og Kyrkjebø (til 1809). De to gamle soknene Hoprekstad og Hove ble i 1877 slått sammen til Vik sokn. Avgang: Kyrkjebø sokn ble overført til Lavik i 1809. Kvamsøy sokn ble overført til Balestrand prestegjeld i 1964. Gnr. 75/4-6 ble overført fra Arnafjord sokn til Kyrkjebø sokn i Lavik i 1964. Tilgang: Vangsnes sokn ble overført fra Balestrand prestegjeld i 1964.

Ministerialbøker

A 1 1727-1740 04 Hele prestegjeldet 60- 99 Kronologisk ført 1727-1740 Arnafjord sokn 100-145 Kronologisk ført 1728-1740 Kyrkjebø sokn 146-178 Kronologisk ført 1727-1740 Kvamsøy sokn 1- 75 Kronologisk ført 1727-1740 Hopperstad sokn 76 Tabell over Fødte og døde 1727-1740

A 2 1740-1756 10 Hele prestegjeldet 1-117 Kronologisk ført 1740-1756 Hopperstad (Vik) sokn 98-100 Tabellar Fødte og døde 1740-1757 101-160 Kronologisk ført 1740-1756 Arnafjord sokn 162-240 Kronologisk ført 1740-1756 Kyrkjebø sokn 241-295 Kronologisk ført 1740-1755 Kvamsøy sokn

A 3 1755-1771 05 Hele prestegjeldet 1- 58 Kronologisk ført 1755-1771 Hopperstad (Vik) sokn 59 Tabellar Fødte og døde 1758-1768 60- 83 Kronologisk ført 1757-1771 Arnafjord sokn 84 Kronologisk ført 1771 Kyrkjebø sokn 88-131 Kronologisk ført 1755-1771 Kyrkjebø sokn (forts. f. 84) 132-153 Kronologisk ført 1755-1771 Kvamsøy sokn

A 4 1772-1783 04 Hele prestegjeldet 3-118 Kronologisk ført 1772-1777 121 Om nyordning av kirkeboka 1777 122-184 Fødte og konfirmerte 1777-1782 (forts. f. 220) 185-207 Forlovede og vigde 1777-1783 220-234 Fødte 1782-1784 242-260 Døde 1778-1783 262 Innsetting av medhjelpere 1777-1781 Blada 143/144 og 237/238 mangler.

A 5 1787-1820 07 Hele prestegjeldet 1-177 Fødte 1787-1807 (forts. pag. 249) 178-185 Konfirmerte 1788-1820 188-191 Vigde 1820 197-216 Vigde 1819 217-221 Fødte 1819 222-248 Forlovede 1787-1797 249-275 Fødte 1807-1811 (forts. pag. 397) 276-319 Vigde 1787-1818 (forts. pag. 197) 320-377 Døde 1787-1820 383-385 Fødte 1820 386-396 Fødte 1819-1820 (forts. pag. 383) 397-464 Fødte 1811-1819 (forts. pag. 217) 465-496 Vaksinerte 1814-1819

A 6 1821-1831 05 Hele prestegjeldet 2-126 Fødte 1821-1831 211-250 Konfirmerte 1821-1831 251-298 Vigde 1821-1831 331-386 Døde 1821-1831 435-460 Vaksinerte 1821-1827 461-504 Dagsregister 1821-1830 533-546 Vaksinerte 1827-1831

A 7 1831-1845 08 Hele prestegjeldet 1-93 Fødte 1831-1845 101-144 Konfirmerte 1832-1845 151-186 Vigde 1831-1845 201-235 Døde 1831-1845 301-314 Inn- og Utflyttede 1832-1845 315-339 Vaksinerte 1832-1845 345-373 Dagsregister 1831-1845

A 8 1846-1865 13 Hele prestegjeldet 1-140 Fødte 1846-1865 175-250 Konfirmerte 1846-1865 251-280 Vigde 1846-1865 303-348 Døde 1846-1865 381-404 Inn- og Utflyttede 1846-1865 405-454 Vaksinerte 1846-1865 455-496 Dagsregister 1846-1865

A 9 1866-1877 07 Hele prestegjeldet 5-104 Fødte 1866-1877 148-187 Konfirmerte 1866-1877 228-249 Vigde 1866-1877 260-281 Døde 1866-1877 308-327 Inn-og Utflyttede 1866-1877 340-346 Vaksinerte 1866-1867 404-431 Dagsregister 1866-1877

B 1 1878-1890 06 Vik sokn 4-70 Fødte 1878-1890 85-88 Døde 1889-1890 91-94 Dødfødte 1879-1890 97-138 Konfirmerte 1878-1890 143-154 Vigde 1878-1890 171-194 Døde 1878-1889 195-197 Innflyttede 1878-1888 199-206 Utflyttede 1878-1890 222 Utmeldte 1887

B 2 1891-1907 07 Vik sokn. 2- 63 Fødde 1891-1907 92- 94 Dødfødde 1891-1907 98-143 Konfirmerte 1891-1907 144-160 Vigde 1891-1907 170-199 Døde 1891-1907 213-214 Døde dissentarar 1896-1903 216 Innflytte 1897 220-227 Utflytte 1891-1907 230-231 Innmelde 1891-1900 232-234 Utmelde 1891-1902

C 1 1878-1890 03 Arnafjord sokn 5-32 Fødte 1878-1890 35-38 Dødfødte 1878-1890 39-51 Konfirmerte 1878-1890 56-57 Døde 1889-1890 61-66 Vigde 1878-1890 71-80 Døde 1878-1889 81-82 Innflyttede 1876-1887 85-88 Utflyttede

C 2 1891-1910 04 Arnafjord sokn. 2- 33 Døypte 1891-1910 36- 37 Dødfødde 1893-1908 40- 59 Konfirmerte 1891-1910 60- 66 Vigde 1891-1910 70- 83 Døde 1891-1910 88 Innflytte 1894-191 92- 95 Utflytte 1891-1910 104-105 Utmelde 1895-1907

Klokkerbøker

A 1 1852-1856 01 Vik sokn 1-14 Fødte 1852-1856 15-18 Konfirmerte 1852-1856 28-30 Vigde 1852-1856 36-38 Døde 1852-1856

A 2 1856-1877 04 Vik sokn 2-50 Fødte 1856-1871 51-69 Konfirmerte 1856-1877 70-86 Fødte 1872-1876 87-103 Vigde 1856-1877 118-130 Døde 1856-1877 133-136 Fødte 1877

A 3 1878-1894 06 Vik sokn 5-85 Fødte 1878-1894 92-129 Konfirmerte 1878-1894 138-153 Vigde 1878-1894 166-189 Døde 1878-1894 190 Innmeldte 1891

A 4 1895-1914 05 Vik sokn 3-48 Fødte 1895-1914 90 Fødte 1896 92-93 Dødfødte 1895-1913 95-137 Konfirmerte 1895-1914 139-152 Vigde 1895-1914 163-186 Døde 1895-1914

A 5 1915-1935 06 Vik sokn. 4-67 Døypte 1915-1935 73-115 Konfirmerte 1915-1935 141-159 Vigde 1915-1935 161-188 Døde 1915-1935 195 Dødfødde 1930 196 Utmelde av Statskyrkja 1921-1923

B 1 1847-1877 02 Arnafjord sokn 1-42 Fødte 1848-1877 61-70 Vigde 1848-1876 86-94 Døde 1847-1877 113-121 Konfirmerte 1853-1877

B 2 1878-1893 03 Arnafjord sokn 5-33 Fødte 1878-1893 36-50 Konfirmerte 1878-1894 58-62 Vigde 1878-1893 68-79 Døde 1878-1893

B 3 1894-1912 03 Arnafjord sokn 3-27 Fødte 1894-1912 34-35 Dødfødte 1895-1912 37-55 Konfirmerte 1894-1912 57-61 Vigde 1894-1912 67-78 Døde 1894-1912

B 4 1913-1938 03 Arnafjord sokn. 4-29 Døypte 1913-1938 41-66 Konfirmerte 1913-1938 67-74 Vigde 1913-1938 77-92 Døde 1913-1938

C 1 1853-1879 01 Vangsnes sokn 1-23 Fødte 1853-1879 28-29 Vigde 1853-1879 37-40 Døde 1853-1878

C 2 1880-1934 03 Vangsnes sokn 1-25 Fødte gutter 1880-1933 33-54 Fødte piker 1880-1933 67-75 Konfirmerte 1880-1932 76-79 Vigde 1880-1933 80 Konfirmerte 1933 83-88 Døde 1880-1934

1760 03 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

1776 01 Fra Bergen bispearkiv, pk. 63; manntall fra prostiene.

Vågsøy

Kirkesokn: Sør-Vågsøy (1953-), Nord-Vågsøy (1953-) og Totland (1967-). Prestegjeldet ble oppretta i 1953 ved at Sør- og Nord-Vågsøy sokn ble skilt ut fra Selje. Avgang: Gnr. 92-94 ble i 1966 overført fra Nord-Vågsøy sokn til Totland sokn i Davik. Tilgang: Gnr. 92-101 ble overført fra Selje sokn i Selje til Nord-Vågsøy sokn. Gnr. 87, 89-90, 93-96 ble i 1964 overført fra Rugsund sokn i Davik til Sør-Vågsøy. Totland sokn i Davik ble i 1967 overført til Vågsøy prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1881-1889 04 Vågsøy sokn. Katalogført ved Statsarkivet i Bergen som Selje MINI C 1. 4- 52 Fødte 1881-1888 54- 55 Dødfødte 1881-1888 58- 75 Konfirmerte 1881-1888 88- 96 Vigde 1881-1888 104-116 Døde 1881-1888 120 Innflyttede 1883-1888 124-126 Utflyttede 1881-1889

A 2 1889-1904 06 Vågsøy sokn Katalogført ved Statsarkivet i Bergen som Selje MINI C 2. 4- 89 Fødte 1889-1904 104-106 Dødfødte 1889-1904 108-137 Konfirmerte 1889-1904 138-153 Vigde 1889-1904 154-168e Døde 1889-1904 170-171 Innflyttede 1887-1904 174-178 Utflyttede 1889-1905

Klokkerbøker

A 1 1905-1926 06 Nord-Vågsøy sokn 4-90 Fødte 1905-1926 110-142 Konfirmerte 1905-1925 144-161 Vigde 1905-1926 166-182 Døde 1905-1926 192-194 Utflyttede 1905-1914

B 1 1906-1934 10 Sør-Vågsøy sokn. 4-135 Døypte 1906-1934 143-144 Dødfødde 1907-1917 148-202 Konfirmerte 1907-1933 204-238 Vigde 1906-1934 246-274 Døde 1906-1934

Årdal

Kirkesokn: Årdal (1863-1969), Nedre Årdal (1970-) og Øvre Årdal (1970-). Utskilt fra Lærdal prestegjeld i 1863. Delt i soknene Nedre Årdal (gnr. 2-8, 26-36) og Øvre Årdal (gnr. 9-25). Avgang: Gnr. 1/1 og gnr. 2/4 ble overført til Hauge sokn i Lærdal i 1964.

Ministerialbøker

A 1 1834-1863 02 5- 55 Konfirmerte 1834-1863 (avskrift) Aut. 1863 - avskrift av kirkebøkene for Lærdal.

A 2 1858-1863 01 5- Fødte 1858-1863

A 3 1863-1886 09 5-130 Fødte 1863-1886 149-219 Konfirmerte 1864-1886 245-275 Vigde 1863-1886 293-326 Døde 1863-1886 341-375 Inn- og Utflyttede 1863-1886 437-449 Vaksinerte 1864-1867

A 4 1887-1910 03 4 Innflyttede 1895 20- 27 Utflyttede 1887-1910 46- 47 Utmeldte 1893-1898 48-107 Dagsregister 1887-1909

Klokkerbøker

A 1 1887-1898 02 Fødte, Vigde og Døde kronologisk 1887-1898

A 2 1899-1939 08 5-94 Døypte 1899-1939 144-147 Dødfødde 1897-1935 149-203 Konfirmerte 1899-1939 219-246 Vigde 1899-1939 259-299 Døde 1899-1939