Bamble

Bamble omfattet tidligere Kragerø og Sannidal. Dessuten Langesund og Stathelle. Kragerø og Sannidal ble utskilt ved kgl. res. 12.12.1738. Langesund ble utskilt først ved kgl. res. 14.05.1915. Kragerø og Sannidal har egne ministerialbøker fra 1702. Langesund har egne klokkerbøker fra 1783 (se der).

Ministerialbøker

1 1702-1774 09 Konf. fra 1736. Trolovede til 1775. Åpenbare skriftemål 1703-75.

2 1775-1814 07 Trolovede til 1798. Åpenbare skriftemål til 1795.

3 1814-1834 09 Konf. Langesund fra 1815. Utfl. Bamble fra 1817. Utfl. Langesund fra 1821. Innfl. fra 1815. Visitas 07.-09. 1821 med bemerkn. om mangler i kirkeboken.

4 1834-1853 16 Konf. og flyttede fra 1835. Vigde Bamble fra 1835. Konf. Lange- sund 1835-37 for seg.

5 1854-1869 20 Vaksinerte til 1866. Fødte dissentere fra 1863. Borgerlig vigde 1861-68. Døde dissentere 1865-68. Utmeldte 1856-75. Innmeldte 1865-67.

6 1869-1877 08 Bamble sokn. Flyttede fra 1870. Fødte dissentere fra 1870. Borgerlig vigde fra 1870. Utmeldte fra 1875.

I 7 1878-1888 13 Bamble sokn. Også konf. 1898-1900.

I 8 1888-1900 15 Bamble sokn. Konf. 1888-1897.

II 1 1878-1899 03 Stathelle sokn.

III 1 1909-1916 03 Herre sokn.Vigde 1909-1915.

Klokkerbøker

1 1785-1793 05 Bamble sokn.

2 1794-1800 04 Bamble sokn.

3 1802-1807 04 Bamble sokn.

4 1808-1814 04 Bamble sokn.

5 1814-1855 09 Bamble sokn. Konf., vigde og døde til 1834. Innfl. 1814/1822-26. Utfl. 1814.

6 1860-1876 10 Bamble sokn. Konf., vigde og døde til 1875. Også flyttede.

7 1876-1877 04 Bamble sokn. Også flyttede. Fødte dissentere. Borgerlig vigde 1877. Utmeldte.

8 1878-1888 10 Bamble sokn. Konf. også 1898-1900. Innfl. til 1887. Utfl. til 1888. Innmeldte 1882. Utmeldte til 1887.

9 1888-1900 12 Bamble sokn. Konf. til 1897. Også flyttede. Fødte dissentere. Vigde dissentere 1892-99. Døde dissentere fra 1892. Innmeldte 1889-99. Utmeldte 1888-99.

I 11 1920-1935 10 Bamble sokn.

II 1 1878-1900 3 Stathelle sokn.

II 2 1900-1925 4 Stathelle sokn.

Lysningsbøker

1 1892-1920 4

Brevik

Utskilt fra Eidanger ved kgl. res. 18.08.1860.

Ministerialbøker

1 1706-1719 02

2 1720-1764 03 Konf. fra 1751. Åpenbare skriftemål 1724-62.

3 1764-1814 04 Konf. 1765-1813. Uekte fødte fra 1765. Åpenbare skriftemål 1765-85. Vaksinerte Eidanger, Brevik og Slemdal 1808-17. Alf. jevnførelsesskjema.

4 1814-1846 08 Konf. fra 1815. Innfl. fra 1817. Utfl. 1817-43. Alf. jevnførelsesskjema.

5 1847-1865 13 Utmeldte fra 1858. Innmeldte 1865. Fødte dissentere 1861-66. Borgerlig vigde fra 1862.

6 1866-1881 07 Vaksinerte til 1867. Utmeldte fra 1874. Innmeldte fra 1868. Borgerlig vigde fra 1868. Døde dissentere fra til 1880.

7 1882-1900 10

Klokkerbøker

1 1814-1845 09 Konf. fra 1815. Innfl. fra 1815. Utfl. 1815-43.

2 1846-1865 09 Flyttede til 1861.

3 1866-1881 09

4 1882-1900 06

5 1901-1924 08 Konf. til 1922. Vigde til 1922. Borgerlig vigde 1903-1918. Døde dissentere til 1908.

6 1922-1940 06 Vigde. Konf. kun fra 1923 og døpte og døde først fra 1925.

Omfattet inntil 1866 også Lunde, og i tiden 1845-1866 Ytre Flåbygd, som nå hører til Lunde. Egne kirkebøker for Ytre Flåbygd fra 1845 er oppstilt under Lunde.

Ministerialbøker

1 1689-1699 02

2 1726-1732 02 Kopibok 1735-39.

3 1733-1748 03

4 1748-1785 07

5 1785-1815 05 Konf. fra 1787.

6 1815-1831 13 Konf. fra 1816. Flyttede fra 1828. Vaksinerte 1813-27.

7 1831-1848 15 Konf. fra 1832. Innfl. 1832-47. Fødte 14.02.-11.12.1831 mgl. - se KLOK.

8 1849-1861 13 Konf. til 1860. Innfl. til 1859.

9 1862-1879 14 Konf. og vigde fra 1861.

10 1880-1892 10 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

11 1892-1900 06 Fødte. Konf. 1893-1899. Vigde. Døde.

12 1900-1908 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

13 1909-1921 06 Døpte, dødfødte og konf. til 1920. Vigde, døde og innfl. Til 1918. Innmeldte til 1919. Utmeldte til 1920.

Klokkerbøker

1 1815-1831 08 Konf. fra 1816. Utfl. fra 1827. Innfl. fra 1828.

2 1853-1866 03 Fødte. Døde. Vigde til 1858.

3 1866-1875 04

4 1876-1882 04

5 1883-1897 06 Døde til 1898. Konf. til 1894. Vigde til 1895.

6 1898-1909 05 Konf. 1895-1908. Vigde 1896-1908.

7 1909-1924 06 Fødte gutter til 1920. Fødte jenter til 1921. Vigde 1908-1923.

8 1920-1930 05 Konf. fra 1925. Vigde og døde fra 1924. Utmeldte 1930.

Drangedal

Drangedal og Tørdal.

Ministerialbøker

1 1697-1767 07 Konf. fra 1742. Fødte, vigde og døde 1733-37 mgl. Åpenbare skriftemål til 1732.

2 1733-1753 04 Konf. 1736-37. Åpenbare skriftemål 1734-43. Manntall 1762 (ekstra- skatten): rubrikker for foreldre, barn over 12 år, tjenestefolk mv. Fødselsdag for barn i egen rubrikk. Forandringer i manntallet. Presten Meldals vita.

3 1768-1814 05 Fødte og konf. til 1801. Åpenbare skriftemål 1776-89.

4 1802-1814 06 Konf. til 1813. Vaksinerte 1813-57. Prestene etter reformasjonen.

5 1814-1831 12

6 1831-1837 09 Konf. fra 1832.

7A 1837-1856 12 Drangedal sokn. Konf. fra 1838. Vaksinerte 1866.

7B 1837-1856 10 Tørdal sokn. Konf. fra 1838. Dagsregister for prestegjeldet. Fol. 841: vaksinerte 1866.

8 1857-1871 18 Vaksinerte 1858-65.

9 1872-1884 09

10 1885-1894 08 Fødte. Konf.

11 1885-1894 06 Vigde. Døde. Flyttede.

12 1895-1905 7 Drangedal sokn. Fødte, konf., vigde, døde.

Klokkerbøker

I 1 1814-1856 11 Konf. til 1855. Alle forretninger Tørdal til 1855, konf. 1853-54 mgl. Flyttede til 1854.

I 2 1856-1887 08 Drangedal sokn. Konf. til 1886.

I 3 1887-1906 06 Drangedal sokn. Konf. til 1900. Borgerlig vigde 1896-1905.

I 4 1901-1933 09 Drangedal sokn. Konf. Fødte, vigde og døde fra 1907.

II 1 1856-1894 10 Tørdal sokn.

II 2 1895-1918 07 Tørdal sokn. Vigde dissentere 1896-1915. En død dissenter 1914.

Eidanger

Eidanger omfattet tidligere også Østre Porsgrunn, som ved reskript 10.10.1760 ble skilt ut og slått sammen med Vestre Porsgrunn til Porsgrunn prestegjeld. Eidanger omfattet også Brevik, som ble skilt ut som eget prestegjeld ved kgl. res. 18.08.1860. Slemdal kirkesokn ble skilt ut ved kgl. res. 10.07.1847 og lagt til Gjerpen, men ble skilt ut herfra som eget prestegjeld ved kgl. res. 21.04.1856 (Se Siljan). Brevik har egne kirkebøker fra 1706 og Siljan fra 1831-32.

Ministerialbøker

1 1695-1717 02 Vigde og trolovede. Forlovererklær- inger, attester, bekjennelser m.v. En overgang fra katolisisme 1715.

2 1712-1720 02 Fødte. Trolovede til 1717. Vigde til 1716. Døde til 1718. Introdu- serte til 1717. Åpenbare skriftemål til 1716. Alf. reg. over konf. 1744-57.

3 1719-1732 06

4 1733-1759 06

5 1760-1764 01 Trolovede. Døde. Introduserte. Åpenbare skriftemål. Vigde 1764.

6 1764-1814 07 Alf. reg. 1764-65.

7 1814-1831 11 Vigde fra 1815. Konf. Slemdal 1815/ 1817/1819/1821-22/1824/1826/1828/ 1830. Innfl. til 1829. Utfl. 1815-29. Alf. jevnførelses- reg. til 1825.

8 1831-1858 15 Eidanger sokn. Vaksinerte, konf. og utfl. fra 1832. Innfl. fra 1836.

9 1831-1849 01 Dagsregister for Eidanger, Brevik og Slemdal, ført av res. kap.

10 1859-1874 09 Omfatter også Brevik til utskillel- sen i 1860. Vaksinerte til 1867.

11 1875-1878 03

12 1879-1900 10

13 1900-1913 10 Konf. til 1912. Inn- og utflyttede til 1911.

Klokkerbøker

1 1863-1878 09 Konf. også 1862.

2 1879-1892 08 Konf. også 1894.

3 1893-1911 07

4 1912-1927 10 Eidanger sokn.

5 1928-1942 09 Døpte og døde. Vigde kun til 1940 og konf. til 1941.

Lysningsbøker

1 1863-1874 4

2 1904-1912 1

Sjeleregister

1725 02 Eidanger sokn. Arkiv: Bratsberg len og amt, pk. 342.

Fyresdal

Fyresdal (Moland), Veum og Heggland. Inntil 1769 også Mo. Heggland ble lagt til hovedsoknet ved kgl. res. 04.12.1844.

Ministerialbøker

I 1 1724-1748 02 Kirkegårdens inndeling 1734.

I 2 1769-1814 03 Konf. fra 1770. En hevet trolovelse 1799. Bibelutdeling 1792-1810.

I 3 1815-1840 08 Moland sokn. En døpt også 1814. Dødfødte fra 1828.

I 4 1815-1854 10 Heggland sokn. Konf. fra 1820. Utfl. fra 1818. Moland fra 1841 Innfl. fra 1816.

I 5 1855-1871 12 Vaksinerte til 1866.

I 6 1872-1886 08

I 7 1887-1914 11 Moland sokn. Fødte 1887-1899. Konf. 1887-1914. Vigde 1887-1914. Døde 1887-1914. Dagsregister 1887-1913.

I 8 1899-1914 2 Moland sokn. Fødte 1899-1914.

II 1 1815-1854 08 Veum sokn.

II 2 MANGLER Veum sokn.

II 3 1887-1903 03 Veum sokn.

II 4 1903-1920 3 Veum sokn.

Klokkerbøker

I 1 1816-1840 08 Moland sokn. Også flyttede.

I 2 1815-1857 08 Heggland sokn. Moland sokn fra 1840. Konf. til 1856.

I 3 1815-1863 08 Veum sokn. Moland sokn. fra 1857. Vigde fra 1816. Konf. til 1862. Også flyttede.

I 4 1864-1892 07 Moland sokn. Konf. fra 1863.

II 1 1864-1890 02 Veum sokn. Kun 1864-87 er filmet. Vigde til 1889.

Forlovererklæringer

1 1880-1897 02

2 1897-1918

Gjerpen

Gjerpen omfattet i tiden 1847-1856 også Siljan.

Ministerialbøker

1 1681-1746 06 Konf. fra 1736.

2 1747-1795 08 Introduserte til 1790. Åpenbare skriftemål til 1787. Bibelutdeling.

3 1796-1814 07 Vaksinasjonsatt. 1818-29. Lysninger 1799-1829. Forlovererkl. 1817-23. Valgmannsvalg 1820-26.

4 1814-1823 09 Fødte fra 1814, de øvrige fra 1815.

5 1823-1829 11 Konf. fra 1824. Lysninger 1829-33.

6 1829-1834 10 Konf., vaksinerte og flyttede fra 1830.

7A 1834-1857 08 Fødte. Konf. fra 1835.

7B 1834-1857 08 Vigde. Døde. Vaksinerte og flyttede . fra 1835. Utmeldte 1856.

8A 1857-1871 08 Fødte. Konf.

8B 1857-1871 09 Vigde. Døde. Vaksinerte til 1867. Utmeldte 1857-70. Giftattester 1861-69. Fødte dissentere 1859-71. Døde dissentere 1860-71. Vigde dissentere 1861-71. Innmeldte 1860-65.

9 1872-1885 09

10 1886-1895 08

11 1896-1904 12

12 1905-1913 12 Ikke inn- og utflyttede. Dagsregister til 5.2.1925.

Klokkerbøker

I 1 1864-1882 13

I 2 1883-1900 14

I 3 1901-1919 16

I 4 1920-1931 06 Gjerpen sokn.

I 5 1932-1940 06 Gjerpen sokn.

II 1 1920-1929 06 Borgestad sokn.

Lysningsbøker

1 1896-1908 03

2 1908-1913 02

Fødselsregister

1 1916-1926 7 Gjerpen sokn.

Sjeleregister

1784 01 Bratsbergkleven Arkiv: Bratsberg len og amt, pk. 342.

Gransherad

Gransherad og Hovin. Gransherad ble eget prestegjeld ved kgl. res. 21.02.1859, ved at Gransherad ble skilt ut fra Hjartdal og Hovin ble skilt ut fra Tinn.

Ministerialbøker

I 1 1815-1843 05 Gransherad sokn. Aut. for soknepresten i Hjartdal. Utfl fra 1816. Innfl. fra 1820.

I 2 1844-1859 05 Gransherad sokn. Utdrag av Hjartdals kirkbok. Konf. til 1858. Flyttede fra 1845. Vaksinerte 1845-57.

I 3 1859-1870 08 Vaksinerte til 1866.

I 4 1871-1886 08

I 5 1887-1916 10 Gransherad sokn. Fødte til 1914. Konf. Vigde. Døde.

II 1 1800-1814 01 Hovin sokn. Utdrag av Tinns kirkebok.

II 2 1815-1843 05 Hovin sokn. Aut. for soknepresten i Tinn. Utfl. fra 1816. Innfl. fra 1819.

II 3 1844-1859 05 Hovin sokn. Utdrag av Tinns kirkebok. Konf. til 1858.

II 5 1887-1916 7 Hovin sokn. Innflyttede kun til 1904.

Klokkerbøker

I 1 1815-1842 04 Gransherad sokn. Konf. til 1841. Innfl. 1820-37. Utfl. fra 1816.

I 2 1854-1886 06 Gransherad sokn.

I 3 1887-1915 06 Gransherad sokn. Konf., vigde og døde til 1914. Innfl. fra 1889. Utfl. 1887-1913. Fødte dissentere 1891-97. Utmeldte 1891-1912.

II 1 1815-1860 07 Hovin sokn. Konf. til 1859. Utfl. 1816-50. Innfl. 1817-50.

II 2 1860-1886 04 Hovin sokn. Vigde fra 1861. Utfl. 1861.

II 3 1887-1921 06 Hovin sokn. Konf., vigde og døde til 1920. Utmeldte 1891/1898.

Heddal

Heddal og Lisleherad.

Ministerialbøker

1 1648-1699 03 1659-87 mgl. Inneh. også: manntall, landskyld, private regnskaper 1648- 1713, oppskrifter og notater.

2 1699-1722 04

3 1723-1783 07 Konf. fra 1736.

4 1784-1814 06 Vaksinerte 1811-25. Dødfødte 1821- 24. Syke til fri legebehandl. 1820- 25. Summarisk folketell. 1801. Summarisk ekstrakt 1784-1814. Register over de som har avlagt eden 1815.

5 1814-1837 11 Konf. 1815-36. Flyttede fra 1815. Manntall over stemmeberettigede.

6 1837-1854 10

7 1855-1877 12

8 1878-1903 10 Heddal sokn. Fødte. Vigde. Døde.

9 1878-1903 06 Heddal sokn. Konf.

II 1 1884-1910 04 Lisleherad sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde.

II 2 1878-1913 4 Lisleherad sokn. Fødte. Dødfødte 1893-1912. Konf. 1878-1912. Vigde 1879-1912. Døde 1878-1911. Innflyttede 1880-1908. Utflyttede 1882-1909. Utmeldte 1890-1912.

Klokkerbøker

I 1 1866-1878 05 Heddal sokn.

I 2 1879-1908 11 Heddal sokn. Fødte dissentere fra 1900. Vigde dissentere til 1901. Konf. til 1907.

I 3 1908-1932 12 Heddal sokn.

II 1 1866-1887 01 Lisleherad sokn. Konf., vigde og døde til 1886.

Lysningsbøker

1 1865-1918 04

Hjartdal

Hjartdal, Sauland og Tuddal. Omfattet tidligere også Gransherad, som ble skilt ut ved kgl. res. 23.02.1859.

Ministerialbøker

I 1 1685-1714 04

I 2 1716-1754 05 Konf. fra 1746. Fødte og vigde 1727- nov. 1739 mgl. Prestegårdens inventar 1795. Sokneprest Nils Jacobsen Tulles notat om tiltredelsen 12.06.1739.

I 3 1727-1775 05 Fødte. Døde fra 1745. .

I 4 1727-1795 03 Vigde.

I 5 1776-1801 05 Konf. og vigde fra 1795.

I 6 1801-1814 07 Blad 1 mgl.

I 7 1815-1843 07 Hjartdal sokn. Fødte til 1841. Utfl. fra 1819. 1818-39. Fødte 1842-43: se III 1.

I 8 1844-1859 10 Vaksinerte 1846-58.

I 9 1860-1879 10 Vaksinerte 1859-65. Rodeinndeling.

I 10 1880-1929 10 Hjartdal sokn. Døpte og dødfødte til 1923. Konf. til 1915. Vigde og døde til 1922. Dissentere. Innflyttede 1882-1926. Utflyttede til 1919. Innmeldte 1909-1929. Utmeldte 1899-1929.

I 11 1916-1929 01 Hjartdal sokn. Kun konfirmerte.

I 12 1923-1930 01 Hjartdal sokn. Kun døde.

II 1 1815-1843 06 Sauland sokn. Utf . fra 1819. Innfl. til 1841.

II 2 1880-1932 10 Sauland sokn. Døpte, dødfødte og konfirmerte til 1919. Vigde og døde til 1922. Innflyttede til 1921. Innmeldte 1925-1928. Utmeldte fra 1901.

II 3 1920-1932 01 Kun konfirmerte.

III 1 1815-1843 07 Tuddal sokn. Utfl. 1819-42. Innfl. 1823-42. Også fødte 1842-43 for Hjartdal.

III 2 1880-1936 09 Tuddal sokn. Døpte og dødfødte til 1925. Konf. til 1930. Vigde og døde til 1922. Innflyttede 1900-1926. Utflyttede til 1921. Innmeldte 1934. Utmeldte 1928-1934.

III 3 1931-1936 01 Tuddal sokn. Kun konfirmerte.

III 4 1923-1936 01 Tuddal sokn.Kun døde.

Klokkerbøker

I 1 1815-1842 06 Hjartdal sokn. Konf. til 1841. Utfl 1819-42. Innfl. 1818-39.

I 2 1854-1888 05 Hjartdal sokn. Konf. 1855-73. Vigde til 1873.

I 3 1889-1896 01 Hjartdal sokn. Fødte. Døde.

II 1 1815-1842 05 Sauland sokn. Konf. til 1841. Innfl. 1819-41. Utfl. fra 1819.

II 2 1854-1884 04 Sauland sokn. Konf. til 1873. Vigde til 1874.

II 3 1884-1899 02 Sauland sokn. Konf. 1885-88. Vigde 1885-86. Døde 1885-86.

III 1 1815-1842 04 Tuddal sokn. Konf. og vigde til 1841. Innfl. fra 1824. Utfl. fra 1819.

III 2 1854-1890 03 Tuddal sokn. Konf. til 1873. Vigde til 1874.

III 3 1890-1907 02 Tuddal sokn. Fødte. Døde til 1905.

Sjeleregister

1730 01 Hjartdal sokn. Arkiv: Bratsberg len og amt, pk. 342.

Holla

Holla og Helgen.

Ministerialbøker

1 1717-1779 09 Blad 1 mgl. Fødte fra 1718. Konf. 1736-77. Introduserte fra 1745. Åpenbare skriftemål til 1778.

2 1779-1814 05 Konf. til 1813. Åpenbare skriftemål til 1797. Vaksinerte 1804-30. Forlovererklæringer 1847. Manntall 1812 over "consumtions- pligtige".

3 1815-1830 13 Utfl. til 1831. Innfl. fra 1816.

4 1830-1848 11 Konf. fra 1831. Vaksinerte 1831-33.

5 1849-1860 15

6 1861-1869 11 Konf. til 1868.

7 1869-1881 07 Fødte dissentere fra 1874. Vigde dissentere fra 1873. Døde dissent- ere fra 1876. Utmeldte fra 1873. Innmeldte fra 1880

8 1882-1897 14 Holla sokn. Konf. til 1896.

9 1881-1897 04 Helgen sokn. Konf. 1895-96: se MINI 8. Døde til 1896.

10 1897-1907 09 Holla sokn.

11 1897-1928 4 Helgen sokn.

12 1907-1923 10 Holla sokn.

Klokkerbøker

I 1 1814-1830 11 Konf. og vigde fra 1815. Innfl. 1815-31. Utfl. 1816-30.

I 2 1830-1848 12 Konf. fra 1831. Flyttede fra 1831. Vaksinerte 1831-33.

I 3 1849-1866 14 Innfl. 1848-58. Utfl. til 1862.

I 4 1867-1890 13 Holla sokn. Flyttede til 1880. Helgen til 1882.

I 5 1891-1917 15 Holla sokn. Konf. til 1916.

I 6 1917-1928 06 Holla sokn.

II 1 1882-1897 03 Helgen sokn. Konf. til 1896.

II 2 1897-1913 03 Helgen sokn.

II 3 1914-1941 04 Helgen sokn. Døpte kun til 1940. Konf. kun til 1931.

II 4 1942-1943 01 Holla og Helgen sokn. Kirkebokavskrift.

Kragerø

Kragerø og Sannidal ble utskilt fra Bamble ved kgl. reskript 12.12.1738. Sannidal ble utskilt fra Kragerø ved kgl. res. 21.03.1868. Sannidal har egne kirkebøker fra 1702.

Ministerialbøker

1 1702-1766 06 Konf. mgl. Bemerkning om Napoleon. Embetsbrev 1815-16.

2 1767-1802 05 Åpenbare skriftemål til 1784. Introduserte til 1793. Interimskirkebok for Sannidal 1830-31. Bemerkning om innsettelse av sokneprest Jacob Lund 1767. Bispevisitas 1769.

3 1802-1813 04 Døde fra 1803. Konf. 1803-08. Vaksinerte 1802-04/1811-19. Vaksinerte Sannidal 1802-03.

4 1814-1831 06 Utfl. 1830.

5 1832-1847 12 Konf. og utfl. til 1846. Innfl. til 1843.

6 1847-1861 12 Vigde til 1860. Konf. til 1855. Innfl. til 1868. Utfl. 1849-68. Vaksinerte 1851-59. Vigde dissentere 1864-65. Fødte dissentere 1860-66. Utmeldte 1862. Innmeldte 1866.

7 1861-1875 06 Fødte.

8 1856-1880 05 Konf.

9 1861-1886 04 Vigde.

10 1861-1885 05 Døde.

11 1875-1886 07 Fødte.

I 12 1880-1904 09 Konf.

I 13 1887-1915 10 Fødte.

Klokkerbøker

1 1806-1811 04 Også for Sannidal. Konf. mgl. Kommunikanter. Brev 24.01.1815 om klokker og lærers inntekter.

2 1814-1831 06 Konf. til 1829.

3 1832-1852 08 Vigde til 1841. Konf. til 1840.

4 1853-1865 09 Fødte. Døde.

5 1865-1881 07 Fødte til 1876. Døde fra 1866.

6 1876-1881 05 Fødte.

7 1881-1927 17 Fødte.

8 1881-1914 06 Døde.

I 1 1905-1918 02

Kviteseid

Kviteseid, Brunkeberg og Vrådal. Inntil 1810 også Nissedal.

Ministerialbøker

I 1 1754-1773 06 Fødte og konf. fra 1755. S. 1-21 mgl.

I 2 1773-1786 08 Konf. fra 1774. Introduserte til 1787. Visitasnotat 1779. Notat om presteinnvielse 1777 og kirkeinnvielse 1790. Fol. 218/224-35 mgl

I 3 1787-1799 09 Åpenbare skriftemål 1794-98.

I 4 1800-1814 06 Vaksinerte 1817-20.

I 5 1815-1836 08 Kviteseid sokn. Fødte til 1833. 1833-36: se III 1. Konf. til 1835. 1835-36: se III 1. Innfl. fra 1816. Utfl. fra 1817.

I 6 1836-1858 24 Konf. fra 1837.

I 7 1859-1881 15 Vaksinerte til 1867. Innfl. til 1877. Utfl. til 1878. En utmeldt 1878.

I 8 1882-1903 07 Kviteseid sokn.

II 1 1815-1836 07 Brunkeberg sokn.

II 2 1882-1916 09 Brunkeberg sokn. Fødte dissentere 1899, 1900, 1902, 1904, 1906. Konf., vigde og døde 1882-1917.

III 1 1815-1836 05 Vrådal sokn. Også fødte 1833-36 og konf. 1835-36 for Kviteseid sokn. Utfl. fra 1816. Innfl. fra 1818.

III 2 1882-1908 04 Vrådal sokn.

Klokkerbøker

I 1 1850-1893 05 Kviteseid sokn. Konf. 1851-92. Vigde fra 1851.

I 2 1893-1918 08 Kviteseid sokn. Fødte til 1916

II 1 1815-1842 08 Brunkeberg sokn. Konf. til 1837. Vigde og døde til 1841. Innfl. til 1839. Utfl. 1817-39.

II 2 1850-1892 04 Brunkeberg sokn. Vigde fra 1851.

II 3 1893-1933 08 Brunkeberg sokn. Fødte til 1929. Dødfødte 1882-1920. Konf. til 1932.

III 1 1893-1916 04 Vrådal sokn. Dødfødte fra 1883.

III 2 1917-1937 3 Vrådal sokn. Konf. til 1935. Vigde til 1936. Døde til 1935.

Lysningsbøker

1 1904-1919 01 Med forlovererklæringer.

Sjeleregister

1782 01 Arkiv: Bratsberg len og amt, pk. 342.

Langesund

Utskilt fra Bamble ved kgl. res. 14.05.1915.

Ministerialbøker

1 1870-1877 3 Døpte. Konf. Vigde. Døde. Dødfødte. Inn- og utflyttede. Dagsregister.

2 1878-1892 6 Fødte. Dødfødte. Konf. Vigde. Døde. Inn- og utflyttede. Inn- og utmeldte. Dagsregister til februar 1890.

3 1893-1907 6 Fødte, også dissentere. Dødfødte, konf., vigde (også dissentere). Døde (også dissentere). Innflyttede til 1901. Utflyttede til 1904. Inn- og utmeldte.

Klokkerbøker

1 1783-1801 02 Pag. 7-10 mgl. Lysninger 1785-94. Vigde fra 1793. Døde fra 1794. Kollekter 1782-1801. Spes. oppl. 1782-90, bl.a. om konf. 1786-87.

2 1801-1815 04 Konf. 1804-13. Vigde 1802-14. Kommunikanter 1801-26. Introduserte 1801-16. Kollekter 1802-30.

3 1815-1858 10 Innfl. til 1857. Utfl. til 1853.

4 1859-1884 05 Konf. til 1883. Flyttede til 1877. Vaksinerte 1860-64. Døde dissentere.

5 1884-1898 05 Konf. til 1899. Dødfødte 1886-96. Flyttede og utmeldte fra 1893. Innmeldte fra 1890. Vigde og døde dissentere.

6 1899-1918 07 Innfl. til 1901. Utfl. til 1903. Utmeldte til 1917. Innmeldte. Fødte, vigde og døde dissentere. Dødfødte fra 1900.

7 1919-1939 7 Konf. kun til 1938.

Lunde

Lunde og Ytre Flåbygd. Lunde og Ytre Flåbygd ble utskilt fra Bø prestegjeld som eget prestegjeld, Lunde, ved kgl. res. 17.03.1866. Ytre Flåbygd hørte i eldre tid til Kviteseid prestegjeld, men ble overført til Bø ved kgl. res. 07.06.1845. Det er ført egne kirkebøker for Ytre Flåbygd fra 1845, som av praktiske grunner er oppstilt her.

Ministerialbøker

I 1 1866-1883 05 Lunde sokn. Innfl. fra 1867. Vaksinerte 1867-68. Innmeldte 1881. Utmeldte fra 1872.

I 2 1884-1892 06 Lunde sokn.

I 3 1893-1902 7 Lunde sokn. Fødte. Konfirmerte. Innflyttede til 1901.

I 4 1902-1913 6 Lunde sokn.

I 5 1914-1922 4 Lunde sokn. Konf. til 1921.

II 1 1845-1861 03 Ytre Flåbygd sokn. Konf. til 1860. Innfl. til 1849.

II 2 1861-1881 3 Ytre Flåbygd sokn. Vigde fra 1862. Innflyttede 1866-1878. Utflyttede fra 1862.

II 3 1882-1891 2 Ytre Flåbygd sokn. Fødte til 1892. Innflyttede til 1885. Utflyttede til 1899.

II 4 1892-1907 3 Ytre Flåbygd sokn. Konf. og vigde til 1906. Innflyttede 1896-1904.

Klokkerbøker

I 1 1879-1887 03 Lunde sokn. Konf. fra 1878.

I 2 1887-1896 03 Lunde sokn. Konf. til 1895.

I 3 1896-1905 04 Lunde sokn. Konf. til 1904.

I 4 1906-1914 04 Lunde sokn. Konf. 1905-13.

II 1 1866-1887 03 Ytre Flåbygd sokn.Døde fra 1865. Konf. til 1886.

II 2 1888-1895 02 Ytre Flåbygd sokn.Dødfødte 1891-93.

Lårdal

Lårdal, Eidsborg og Høydalsmo. Omfattet tidligere også Øyfjell, som ble skilt ut ved kgl. res. 03.10.1859 og lagt til det nyopprettede Rauland prestegjeld.

Ministerialbøker

I 1 1721-1734 03 Uekte fødte til 1728. Åpenbare skriftemål 1729-33.

I 2 1734-1754 03 Fødte til 1752. Konf. fra 1736. Trolovede til 1752. Uekte fødte til 1748. Notat 1756 om prestene Christen Svaboe og Johan Kr. Koss. Reskripter 1738/1768.

I 3 1754-1790 06 Konf. 1755-82.

I 4 1790-1814 03

I 5 1815-1860 10 Lårdal sokn. Utfl. fra 1818. Innfl. fra 1822.

I 6 1861-1886 14

I 7 1887-1906 04 Lårdal sokn.

II 1 1815-1860 07 Eidsborg sokn. Konf. fra 1816. Utfl. fra 1818. Innfl. 1820-59.MINI II 2 1887-1918 04 Eidsborg sokn. Vigde til 1917. Innfl. 1892-1898. Utfl. til 1917. Innmeldte 1910-1911. Utmeldte fra 1899.

III 1 1815-1860 11 Høydalsmo sokn. Flyttede fra 1818.

III 2 1887-1906 04 Høydalsmo sokn. Innfl. 1888-1899. Innmeldte 1897.

Klokkerbøker

I 1 1815-1861 08 Lårdal sokn. Konf. til 1860. Utfl. fra 1819. Innfl. fra 1820.

I 2 1861-1890 03 Lårdal sokn. Flyttede fra 1867.

I 3 1891-1918 04 Lårdal sokn.

II 1 1815-1865 07 Eidsborg sokn. Vigde til 1864. Konf. til 1863. Innfl. 1821-63. Utfl. 1818-62.

II 2 1865-1888 03 Eidsborg sokn. Konf. fra 1864. Flyttede til 1867.

II 3 1889-1920 03 Eidsborg sokn. Vigde til 1911.

III 1 1815-1854 07 Høydalsmo sokn. Fødte til 1852. Utfl. fra 1819. Innfl. fra 1820.

III 2 1852-1877 04 Høydalsmo sokn. Konf. 1855-75. Vigde 1855-76. Døde fra 1855. Flyttede 1855-68.

III 3 1878-1890 03 Høydalsmo sokn. Konf. til 1888. Vigde og døde til 1889. Utfl. 1878.

Mo

Mo og Skafså. Utskilt fra Fyresdal prestegjeld ved reskript 05.05.1769.

Ministerialbøker

I 1 1724-1748 02 Utskrift av Fyresdals kirkebok. Inndeling og repartering vedk. Mo og Skafså kirkegårder 1735.

I 2 1766-1799 05

I 3 1800-1814 03

I 4 1814-1844 08 Mo sokn. Konf. fra 1815. Utfl. fra 1817. Innfl. fra 1816. Notat om statstikk ved folketell. 1835. Notat om inn- vielsen av Mo hovedkirke 1839.

I 5 1844-1864 15 Konf. og vaksinerte fra 1845.

I 6 1865-1885 07

II 1 1814-1844 07 Skafså sokn. Konf. fra 1845. Innfl. 1820-43. Notat om statistikk vedk. folketell. 1835. Notat om innvielsen av Skafså kirke 1839.

Klokkerbøker

I 1 1851-1891 03 Mo sokn.

I 2 1892-1914 04 Mo sokn.

II 1 1814-1843 06 Skafså sokn. Konf. 1815-42. Innfl. fra 1820. Utfl. fra 1817.

II 2 1851-1890 04 Skafså sokn.

Nissedal

Nissedal og Treungen. Utskilt fra Kviteseid prestegjeld ved reskript 24.08.1810.

Ministerialbøker

I 1 1811-1814 02 Konf. 1811-12.

I 2 1814-1845 07 Nissedal sokn.Vigde fra 1815. Konf. og flyttede fra 1817.

I 3 1846-1870 14 Vaksinerte til 1866.

II 1 1814-1845 05 Treungen sokn.Vigde og døde fra 1815. Konf. og flyttede fra 1817.

Klokkerbøker

I 1 1814-1860 10 Nissedal sokn.Vigde fra 1815. Konf. fra 1817. Konf. 1857 mgl. Innfl. 1817-59. Utfl. 1817-58.

I 2 1861-1887 04 Nissedal sokn.Konf. og vigde til 1886.

II 1 1814-1862 08 Treungen sokn.Vigde og døde fra 1815. Konf. fra 1817. Innfl. fra 1817. Utfl. fra 1819.

II 2 1863-1892 04 Treungen sokn. Konf. og døde til 1891.

Notodden

Utskilt fra Heddal som eget prestegjeld ved kgl. res. 19.12.1913.

Klokkerbøker

1 1912-1923 12 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Fødselsregister

1 1916-1924 07

Porsgrunn

Vestre Porsgrunn og Østre Porsgrunn. Inntil 1763 hørte østre side av Porsgrunn til Eidanger prestegjeld, og vestre side til Solum. Ved kgl. reskript. 10.10.1760 ble det bestemt at hele Porsgrunn skulle skilles ut som eget prestegjeld så snart Eidanger sokneprestembete ble ledig. Det skjedde i 1763 (kgl. reskript 02.12.1763).

Ministerialbøker

1 1764-1814 04 Vestre Porsgrunn sokn. Konf. 1765-1814. Konf. 1796 mgl. 1831-1834 Vigde 1764-96. Døde 1764-1814. Fødte 1831-34.

2 1764-1814 06 Østre Porsgrunn sokn. Konf. fra 1768. Vigde til 1796.

3 1764-1814 04 Vigde.

4 1814-1828 08 Konf. fra 1815.

5 1828-1840 07 Konf. fra 1829. Vaksinerte 1829-33/ 1837-40.

6 1841-1857 21 Utmeldte 1856-57. En født dissenter 1857.

7 1858-1877 18 Vaksinerte til 1867. Innmeldte fra 1859. Fødte dissentere. Vigde diss- entere fra 1859. Døde dissentere fra 1860.

8 1878-1895 16 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

9 1878-1923 03 Kirkebok for dissentere: Fødte til 1915. Vigde fra 1880. Døde.

10 1895-1919 8Fødte. Dødfødte.

11 1895-1919 11Konf. 1896-1915. Vigde og døde til 1917.

Klokkerbøker

I 1 1766-1790 02 Vestre Porsgrunn sokn. Fødte. Døde. Også kommunikanter 1811-26.

I 2 1847-1877 08 Vestre Porsgrunn sokn. Konf. til 1875. Vaksinerte til 1858.

I 3 1877-1915 06 Vestre Porsgrunn sokn. Konf. til 1878.

II 1 1817-1828 08 Østre Porsgrunn sokn. Fødte til 1827. Konf. fra 1815.

II 2 1828-1841 07 Østre Porsgrunn sokn. Konf. fra 1829.

II 3 1841-1852 06 Østre Porsgrunn sokn. Konf. og vigde fra 1842. Døde til 1853. Også flyttede.

II 4 1853-1882 16 Østre Porsgrunn sokn. Flyttede til 1864. Vaksinerte til 1865. Utmeldte 1856-66.

II 5 1883-1915 17 Østre Porsgrunn sokn.

Lysningsbøker

1 1919-1937 4

Fødselsregister

1 1916-1929 08

Sjeleregister

1729 01 Arkiv: Bratsberg len og amt, pk. 342.

Rauland

Rauland, Øyfjell og Møsstrand. Rauland ble eget prestegjeld ved kgl. res. 03.10.1859. Rauland sokn ble da skilt ut fra Vinje prestegjeld, Øyfjell fra Lårdal prestegjeld og Møsstrand fra prestegjeldene Vinje, Seljord og Tinn.

Ministerialbøker

1 1814-1859 07 Rauland sokn. Fødte fra 1815. Døde og flyttede til 1843.

2 1815-1860 04 Øyfjell sokn. Utfl. 1818-58. Innfl. 1821-56.

3 1859-1886 07 Konf., vigde og døde fra 1860. Vaksinerte til 1867. Om presten Gunnerus.

Klokkerbøker 

I 1 1814-1843 07 Rauland sokn. Flyttede fra 1815.

I 2 1849-1935 08 Rauland sokn.

II 1 1815-1886 06 Øyfjell sokn. Vigde til 1885. Innfl. 1821-62. Utfl. 1821-66.

II 2 1887-1937 05 Øyfjell sokn. Konf. til 1935. Døde til 1936. Innflyttede 1901-1909. Utflyttede 1887-1916. Utmeldte 1902-1920.

Rjukan

Utskilt fra Tinn prestegjeld ved kgl. res. 22.10.1948.

Ministerialbøker 

1 1878-1912 5 Fødte. Dødfødte. Konf. fra 1879 (også Mæl). Vigde (også vielser inngått i andre prestegjeld.) Døde. Innflyttede til 1910. Utflyttede 1879-1909. Utmeldte 1911-1912. Dagsregister 1911.

2 1912-1917 08 Fødte. Dødfødte fra 1913. Vigde (også vielser inngått i andre prestegjeld). Døde. Innflyttede fra 1913. Utflyttede 1915. Innmeldte til 1916. Utmeldte fra 1913. Dagsregister.

Klokkerbøker 

1 1880-1914 05 Fødte til 1913. Dødfødte 1881-1898, 1906. Konf. til 1905 (også Mæl). Vigde (også vielser inngått i andre prestegjeld). Døde. Innflyttede 1881-1890. Utflyttede til 1898.

1 1913-1920 07 Vigde fra 1914. Døde fra 1915. Konf. fra 1916.

2 1920-1928 08 Vigde. Døde. Fødte til 1927. Konf. til 1923.

3 1923-1932 04 Konf.

51928-1937 05 Ikke konf.

Fødselsregister 

11916-1922 07

Sannidal

Sannidal og Skåtøy ble skilt ut fra Kragerø ved kgl. res. 21.03.1868. Skåtøy ble skilt ut fra Sannidal ved kgl. res. 29.08.1877.

Ministerialbøker

1 1702-1766 05 Introduserte fra 1703. Åpenbare skriftemål fra 1704. Noen få dødsfall 1737-39, ingen 1740-42. Almuen meldte ikke dødsfall. Brev 05.02.1743 fra biskop til stift.

2 1767-1802 05

3 1803-1813 04 Innføring av konf., se notat fol. 208. Fødte dissentere 1869-76. Vigde dissentere 1876. Døde dissentere 1872.

4 1814-1829 07 Fødte, vigde og døde til 1822. Innfl. fra 1825. Utfl. 1814/1825-30.

5 1823-1830 06 Konf. kun 1830. Utmeldte 1873-76. Interimskirkebok 1830-31: se Kragerø MINI 2.

6 1831-1847 14 Fødte. Døde.

7 1831-1854 13 Konf. Vigde. Flyttede. Vaksinerte til 1866.

8 1847-1862 14 Fødte. Døde til 1859. Utmeldte 1862-69. Innmeldte 1868.

9 1855-1873 08 Konf.

10 1855-1873 05 Vigde. Også fødte og konf. 1873 for Skåtøy.

11 1863-1873 08 Fødte.

12 1860-1873 05 Døde.

13 1854-1873 03 Flyttede.

14 1874-1883 09 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

15 1884-1899 12 Fødte til 1894. Konf. til 1893. Vigde. Døde.

16 1895-1911 08 Fødte. Konf. 1894-1909.

Klokkerbøker

1 1782-1816 05 Fødte 1788-1806, 1814-1816. Introduserte 1782-1806. Vigde 1782-1806. Døde 1782-1806, 1814-1816.

2 1875-1886 06 Fødte. Døde.

3 1887-1922 11 Fødte til 1903. Døde til 1922.

Lysningsbøker

1 1900-1918 02

2 1919-1942 02

Sauherad

Sauherad (Saude) og Nes.

Ministerialbøker

I 1 1649-1681 05 30.04.1657-1658 mgl.

I 2 1681-1720 07 Mangelfull 1689-91. Pg. 1-3: "Mennisher komne udi shade for deris Børn". Visitas. Presteordning. Plakat 22.12.1722 om feltkass. Sørensens midler. Notat 30.01.1723 om kirke- regnskap.

I 3 1722-1766 09 Konf. fra 1737. Konf. også 1794- 1814.

I 4 1767-1814 10 Konf. til 1783. Fødte også 1823-24. Vaksinerte 1818-20. Manntall 1815. Skjematisk fortegn. over fattige. Embetsinntekter 1816. Kirkenes inn- tekter og utgifter 1819. Embets- gårder og enkeseter i Nedre Tele- mark 1819. Legdsmatrikkel.

I 5 1815-1829 11 Fødte og døde til 1827. Konf. og innfl. til 1826. Utfl. til 1825.

I 6 1827-1850 10 Vaksinerte fra 1832. Statistisk folketelling 1846.

I 7 1851-1873 08 Sauherad sokn. Konf. til 1872. Vaksinerte til 1866. Vaksinerte 1866 også i MINI II 1. Utmeldte 1873-77. Innmeldte 1876. Statistisk folketelling 1855.

I 8 1873-1886 06 Sauherad sokn.

I 9 1887-1912 11 Sauherad sokn.Fødte. Konf. Vigde. Døde til 1903.

II 1 1851-1877 08 Nes sokn. Innfl. fra 1852. Vaksinerte til 1866. Statistisk folketelling 1855. Vaksinerte 1866 også for Sauherad.

II 2 1878-1901 07 Nes sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Klokkerbøker

I 1 1815-1827 12 Sauherad sokn. Fødte 1823-24 mgl. Se MINI I 4. Konf. til 1826. Flyttede til 1826.

I 2 1842-1866 06 Sauherad sokn. Konf. 1844-65. Vigde 1845-65.

I 3 1866-1905 07 Sauherad sokn. Konf. til 1894. Døde dissentere 1879-86.

I 4 1906-1934 08 Sauherad sokn. Vigde til 1932.

II 1 1845-1865 03 Nes sokn. Vigde fra 1846. Konf. 1846-64.

II 2 1866-1897 05 Nes sokn.

Seljord

Seljord, Flatdal og Åmotsdal.

Ministerialbøker

I 1 1654-1686 04 Notater om tre personers vita. Prestenes vita. Prestegårdens brann 1654.

I 2 1689-1713 04

I 3 1714-1725 01 Fødte.

I 4 1725-1736 04 Notat om en del personers data.

I 5 1737-1743 04 Konf. mgl.

I 6 1744-1755 05 Konf. mgl. To åpenbare skriftemål.

I 7 1755-1800 06 Fødte. Landskyld, kollekter m.v. Prester 1436-1820. Notater om navn, distriktsinndeling, kirkeinnvielse, inventar, prester og andre fra 1300-tallet til 1700-tallet. Statistiske tabeller (også for andre distrikter) 1760-82.

I 8 1755-1814 04 Vigde. Døde. Hevede trolovelser 1795/1801/1806.

I 9 1801-1814 03 Fødte. Konf. 1813-14. Foreviste vaksinasjonsatt. 1803-19.

I 10 1815-1831 07 Seljord sokn.

I 11 1831-1849 16 Konf., flyttede og vaksinerte fra 1832.

I 12A 1850-1865 08 Kun fødte.

I 12B 1850-1865 15 Konf. flg. Statistisk folketelling 1856/1875.

I 13 1866-1876 07 Vaksinerte til 1870. Dissentere.

I 14 1877-1886 10

II 1 1815-1831 04 Flatdal sokn. Flyttede fra 1818.

II 2 1887-1917 05 Flatdal sokn.

III 1 1815-1831 05 Åmotsdal sokn. Inneh. også fødte Seljord 1838-44, jfr. KLOK I 2.

III 2 1887-1920 06 Åmotsdal sokn.

Klokkerbøker

I 1 1815-1854 10 Seljord sokn. Fødte til 1830. Konf. til 1836. Vigde til 1851. Innfl. til 1834. Utfl. til 1843.

I 2 1838-1866 04 Seljord sokn. Fødte, jfr. MINI III 1. Konf. 1851-65. Vigde 1852-65. Døde fra 1855.

I 3 1866-1873 04 Seljord sokn.

I 4 1873-1886 04 Seljord sokn. Konf., vigde og døde fra 1874.

I 5 1887-1914 06 Seljord sokn. Fødte dissentere 1901-03.

II 1 1754-1758 03 Flatdal, Åmotsdal sokn. Regulering av gårdenes plikter vedk. prester og klokkere. Kirkeutgifter. Personalnotater. Tavlepenger. Tiendekonti 1755-90.

II 2 1815-1854 10 Flatdal sokn. Konf. til 1836. Innfl. 1820-35. Utfl. 1820-32/1843.

II 3 1863-1884 02 Flatdal sokn. Vigde til 1876. Konf. til 1875.

II 4 1885-1921 07 Flatdal sokn. Konf. 1889-98 mgl. Vigde til 1892.

III 1 1815-1849 06 Åmotsdal sokn. Konf. til 1834. Vigde til 1838. Innfl. 1824-33. Utfl. 1820-31.

III 2 1872-1886 03 Åmotsdal sokn.

III 3 1887-1926 05 Åmotsdal sokn.

Sjeleregister

1730 01 Arkiv: Bratsberg len og amt, pk. 342.

Siljan

Siljan (Slemdal) var anneks til Eidanger prestegjeld inntil det ved kgl. res. 10.07.1847 ble lagt under Gjerpen prestegjeld. Ved kgl. res. 21.04.1856 ble Slemdal skilt ut fra Gjerpen som eget prestegjeld. Navnet Siljan ble innført ved kgl. res. 03.11.1917.

Ministerialbøker

1 1831-1870 10 Konf. 1832-69. Vigde og utfl. fra 1832. Vaksinerte til 1871. Statistisk tabell 1845.

2 1870-1895 06

3 1896-1910 05

Klokkerbøker

1 1827-1847 08 Fødte. Døde. Vigde fra 1832.

2 1864-1908 09 Konf. til 1898.

3 1909-1927 05 Vigde til 1926. Konf. til 1918.

Skien

Prestegjeldet omfattet også Solum og Mælum inntil disse soknene ble skilt ut ved kgl. reskript 20.06.1738.

Ministerialbøker

1 1659-1679 04

2 1716-1757 05 Fødte til 1756. Konf. mgl. Døde 1753 skadet. Døde 09.1754-09.1755 mgl. Åpenbare skriftemål 1752-57. Sykebesøk.

3 1755-1791 06 Også forlovererklæringer. Åpenbare skriftemål til 1766. Pg. 15-16 mgl. En hevet trolovelse 1783.

4 1792-1814 04 Også forlovererklæringer 1792-1838/ 1858. Dødfødte 1802-11. Statistiske tabeller 1801-38.

5 1814-1843 07 Vigde til 1842. Døde og konf. 1815- 42. Innfl. 1837-42. Utfl. 1838-42.

6A 1843-1856 10 Flyttede fra 1847. Vaksinerte fra 1848.

6B 1843-1846 02 "Dublett". Konf. til 1845.

7 1856-1865 08 Flyttede fra 1855. Vaksinerte fra 1857. Utmeldte. Innmeldte fra 1860. To innmeldte med erklæring 1858/ 1860. Fødte dissentere. Døde, død- fødte og vigde dissentere fra 1857.

8 1866-1877 08 Vaksinerte til 1867. Utmeldte. Fødte og døde dissentere. Vigde dissentere fra 1867.

9 1878-1890 13 Fødte dissentere 1879-1891. Vigde dissentere 1879-1891. Døde til 1891. Døde dissentere 1879-1891. Utflyttede til 1888.

10 1891-1899 15 Fødte, konf., vigde og døde. Fødte, vigde og døde dissentere fra 1892. Inn- og utflyttede. Inn- og utmeldte. Dagsregister.

11 1900-1907 14 Fødte, konf., vigde og døde. Fødte, vigde og døde dissentere. Innflyttede. Utflyttede til 1906. Inn- og utmeldte. Dagsregister.

12 1908-1914 12 Fødte, konf., vigde og døde. Fødte, vigde og døde dissentere. Inn- og utmeldte. Dagsregister.

Klokkerbøker

1 1756-1791 03 Vigde til 1789. Åpenbare skriftemål 1755-80. Bekkenpenger 1772-91.

2 1814-1842 10 Døde og konf. fra 1815.

3 1843-1847 03 Fødte og døde til 1846. Konf. til 1845. Flyttede til 1848.

4 1843-1867 16 Også flyttede 1848-65.

5 1868-1880 10

6 1881-1890 09 Konf. til 1889.

7 1891-1900 11

8 1900-1910 10 Konf. til 1907.

9 1910-1920 12

10 1920-1931 13

Lysningsbøker

1 1919-1929 04

Fødselsregistre

1 1916-1920 07

2 1921-1927 08

Skåtøy

Skåtøy og Levang. Utskilt fra Sannidal prestegjeld ved kgl. res. 29.08.1877.

Ministerialbøker

I 1 1874-1883 08 Skåtøy sokn. Fødte dissentere 1876-79. Vigde til 1884. Innmeldte 1880-82. Utmeldte fra 1876. Fødte og konf. 1873: se Sannidal MINI 10.

I 2 1884-1899 05 Skåtøy sokn. Fødte.

I 3 1884-1899 05 Skåtøy sokn. Konf. til 1897. Vigde.

I 4 1884-1900 04 Skåtøy sokn. Døde.

I 5 1901-1923 04 Skåtøy sokn. Døde. Innflyttede 1897-1922. Utflyttede 1903-1915.

II 1 1892-1916 04 Levang sokn. Vigde 1893-1913. Døde fra 1893.

Klokkerbøker

I 1 1862-1872 05 Skåtøy sokn. Døde fra 1864.

I 2 1872-1884 09 Skåtøy sokn. Dødfødte fra 1878.

I 3 1884-1898 07 Skåtøy sokn. Døde dissentere 1885-94.

I 4 1898-1916 06 Skåtøy sokn. Fødte til 1914.

I 5 1915-1925 03 Skåtøy sokn. Døde fra 1917.

II 1 1892-1916 02 Levang sokn. Fødte. Døde.

Solum

Solum, Mælum og Kilebygd. Utskilt fra Skien som eget prestegjeld ved kgl. reskript 26.06.1738.

Ministerialbøker

I 1 1701-1716 05

I 2 1713-1761 07 Åpenbare skriftemål fra 1714.

I 3 1761-1814 06 Konf. fra 1806. Visitas 1809. Prestens sportler 1791-1804.

I 4 1814-1833 13 Konf., vigde og flyttede fra 1815.  

I 5 1833-1843 13 Konf. og vaksinerte fra 1834.

I 6 1844-1855 16

I 7 1856-1864 15 Fødte, vigde og døde dissentere fra 1857. Utmeldte.

I 8 1865-1876 12 Vaksinerte til 1867. Vigde dissent- ere 1876. Utmeldte.

I 9 1877-1887 08 Solum sokn.

I 10 1888-1898 12 Solum sokn.

I 11 1898-1909 13 Solum sokn. Konf. 1899-1908. Innfl. 1899-1908. Utfl. fra 1899. Innmeldte 1900-1907. Utmeldte fra 1899.

II 1 1877-1892 05 Mælum sokn.

II 2 1893-1901 06 Mælum sokn. Også inn- og utflyttede, inn- og utmeldte, dagsregister.

II 3 1901-1912 09 Mælum sokn. Også inn- og utflyttede, inn- og utmeldte, dagsregister.

II 4 1913-1924 07 Mælum sokn. Også inn- og utflyttede, inn- og utmeldte.

III 1 1877-1891 04 Kilebygd sokn.

III 2 1892-1906 04 Kilebygd sokn. Innflyttede 1893-1903. Utflyttede 1889-1908. Innmeldte 1897-1906.

Klokkerbøker

I 1 1814-1833 11 Konf., vigde, døde og innfl. fra 1815. Utfl. fra 1820.

I 2 1834-1848 12

I 3 1848-1859 06 Solum sokn.

I 4 1859-1876 09 Solum sokn.

I 5 1877-1881 04 Solum sokn.

I 6 1882-1883 03 Solum sokn.

I 7 1884-1898 09 Solum sokn.

I 8 1898-1909 08 Solum sokn.

I 9 1909-1922 11 Solum sokn. Konf. til 1920. Vigde til 1921.

I 10 1921-1937 09 Solum sokn. Fødte fra 1923. Døde fra 1922.

II 1 1848-1859 04 Mælum sokn.

II 2 1859-1879 06 Mælum sokn. Konf. og vigde fra 1860. Døde til 1878. Flyttede 1860-74.

II 3 1880-1898 05 Mælum sokn.

II 4 1898-1905 04 Mælum sokn.

II 5 1905-1914 06 Mælum sokn.

II 6 1915-1927 06 Mælum sokn. Vigde til 1925.

III 1 1880-1902 03 Kilebygd sokn.

III 2 1902-1934 0 5 Kilebygd sokn. Dødfødte 1907-1912.

Lysningsbøker

1 1846-1879 09 Også forlovererklæringer. 

Forlovererklæringer

1 1834-1843 03

2 1844-1846 01

Tinn

Tinn (Atrå), Austbygdi, Dal og Mæl. Omfattet tidligere også Hovin, som ved kgl. res. 23.02.1859 ble anneks til Gransherad, og Rjukan med Dal, som ble skilt ut som eget prestegjeld ved kgl. res. 22.10.1948.

Ministerialbøker

I 1 1717-1734 03 På permen bak en del personaloppl. 1717-30 bl.a. om kapellan Achton.

I 2 1757-1810 10 Døde til 1809. Konf. 1758-1809. Åpenbare skriftemål 1758-71. Oppl. om prester.

I 3 1810-1814 05 Pg. 89-90 mgl. Inneh. også dags- register og tavlepenger 1815-57.

I 4 1815-1843 10 Atrå sokn. Fødte og konf. til 1839, forts. se MINI II 1. Utfl. fra 1816. Innfl. fra 1820.

I 5 1844-1856 11 Vaksinerte fra 1850.  

I 6 1857-1878 10 Konf. til 1877. Vaksinerte til 1867. Utmeldte 1859-74.

I 7 1878-1922 11 Atrå sokn. Innflyttede til 1895. Utflyttede til 1915.

II 1 1815-1843 06 Mæl sokn. Inneh. også fødte 1839-43 og konf. 1840-43 for hovedsoknet.

II 2 1878-1917 05 Mæl sokn. Innflyttede til 1892. Utflyttede 1879-1915.

III 1 1815-1843 05 Dal sokn. Innfl. fra 1820. Innfl. 1819-44.

Klokkerbøker 

I 1 1815-1850 09 Atrå sokn. Fødte til 1836, forts. se KLOK II 1. Konf. til 1839, forts. se KLOK II 1. Innfl. fra 1820. Utfl. fra 1816.

I 2 1851-1883 07 Atrå sokn. Fødte dissentere 1880-81.

II 1 1815-1850 06 Mæl sokn. Inneh. også fødte 1837-50 og konf. 1839-50 for hovedsoknet. Innfl. 1818-49. Utfl. fra 1819.

II 2 1851-1886 03 Mæl sokn.

III 1 1815-1879 06 Dal sokn. Utfl. fra 1819. Innfl. fra 1820.

Lysningsbøker

1 1914-1920 0 1

Sjeleregister

1730 01 Arkiv. Bratsberg len og amt, pk. 342.

Vinje

Vinje, Nesland og Grungedal. Inntil 1859 også Rauland.

Ministerialbøker

I 1 1717-1766 04 Konf. fra 1741. Introduserte til 1777. Trolovede 1732-66. Åpenbare skriftemål fra 1718. Dagsregister 1729-44. Journal 1719-34.

I 2 1767-1814 03 Trolovede til 1799. Konf. til 1813. Foreviste vaksinasjonsatt. 1813-15. Utdeling av det stristrupske legat. Statistikk 1773/1775.

I 3 1814-1843 09 Vinje sokn. Vigde fra 1815. Innfl. 1817-42. Utfl. 1818-43.

I 4 1843-1869 16 Konf. fra 1844. Vaksinerte 1856-67.

I 5 1870-1886 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

II 1 1814-1843 03 Nesland sokn. Vigde og døde fra 1815. Konf. til 1840. Utfl. fra 1824. Innfl. 1826-42.  

Klokkerbøker

I 1 1814-1843 07 Vinje sokn. Fødte til 1842, forts. i KLOK II 1. Vigde fra 1815. Innfl. 1817-42. Utfl. 1818-43.

I 2 1849-1893 03 Vinje sokn.

II 1 1814-1843 02 Nesland sokn. Inneh. også fødte 1843 for hoved- soknet. Konf. til 1840. Vigde og døde fra 1815. Innfl. 1826-42. Utfl. 1824-43.

II 2 1849-1891 02 Nesland sokn. Vigde fra 1850.

II 3 1892-1943 04 Nesland sokn. Døpte kun til 1942. Konf. til 1941 og 7 stk. konf. i Vinje 1942. Vigde kun til 1937. Fol. 113: utflyttede 1899-1909. Fol. 125: utmeldte 1915-1916.

III 1 1850-1893 03 Grungedal sokn. Døde fra 1851. Konf. fra 1854.

Dissentersamfunn i Telemark

Skien frie apostoliske Christelige Menighed

1856-1892 03 Menighetsprotokoll. Riksarkivet; privatarkivnr. 411.