Andebu

Andebu, Høyjord og Kodal.

Ministerialbøker

1 1623-1738 05 NORGES ELDSTE KIRKEBOK! Fødte. Døde. Fødte Kodal 1715 mgl.

2 1733-1802 09 Konf. fra 1736. Konf. 1741/1778/1783/1788 mgl.

3 1803-1828 12 Konf. Høyjord og Kodal 1823 mgl. Flyttede fra 1815. Utfl. Høyjord 1825 mgl. Visitas 1809.

4 1829-1856 14 Notat om kirker, prestegårder osv.

5 1857-1870 10

6 1871-1878 05 Konf. til 1877.

7 1878-1899 10 Andebu sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde.

8 1878-1902 05 Kodal sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde.

9 1878-1909 06 Høyjord sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Klokkerbøker

I 1 1815-1823 07 Konf. Kodal og Høyjord til 1822. Vigde Kodal til 1822. Også flyttede.

I 2 1823-1832 07 Konf. Høyjord og Kodal til 1829. Også flyttede. Utfl. Høyjord og Kodal fra 1824. Innfl. Kodal fra 1824.

I 3 1832-1867 11 Konf. fra 1833. Også flyttede.

I 4 1868-1882 04 Andebu sokn. Noen fødte 1883. Konf. til 1881. Også flyttede.

I 5 1901-1925 05 Andebu sokn.

II 1 1901-1936 05 Høyjord sokn. Konf. mangler.

III 1 1901-1930 03 Kodal sokn. Fødte. Vigde. Døde.

Borre

Borre, Åsgårdstrand og Nykirke. Omfattet tidligere også Horten.

Ministerialbøker

I 1 1710-1750 05

I 2 1752-1806 06 Konf. fra 1753. Vigde 1763-65 mgl. Døde 1763 mgl.

I 3 1807-1814 02 Konf. 1813 mgl. Visitas 1809. Korresp. 1841 om kirkesangerbolig. Korresp. 1830 om tilstanden på Askim og Rød gårder. Arbeidere ved Marinen 1828-43. Flytteattest 1846. Korresp. fattigvesenet 1838-43. Attest vedk. tukthusfange 1843.

I 4 1815-1845 10

I 5 1845-1851 07 Konf. fra 1846.

I 6 1852-1862 14 Konf. til 1861. Prestene i Borre 1887. Prestegårdens reparasjon m.v.

I 7 1862-1867 08 Kirkeverger 1862-66. Medhjelpere 1862-75. Konf. fra 1863. Fortegn. over roder nr. 27-44. Utmeldte 1862-66.

I 8 1868-1877 06 Utmeldte fra 1870. Dissentere.

I 9 1878-1896 08 Borre sokn. Fødte til 1892.

I 10 1892-1896 02 Borre sokn. Fødte.

II 1 1878-1892 03 Åsgårdstrand sokn.

II 2 1893-1905 03 Åsgårdstrand sokn. Fødte. Konf. fra 1894. Vigde. Døde.

III 1 1878-1896 04 Nykirke sokn. Fødte til 1888. Konf. Vigde. Døde.

Klokkerbøker

I 1 1815-1851 13 Konf. til 1850. Også innfl. 1829.

I 2 1852-1871 11 Borre sokn.

I 3 1871-1892 06 Borre sokn. Konf. 1872-79.

I 4 1892-1913 04 Borre sokn Fødte til 1898. Vigde til 1909.

I 5 1898-1910 02 Borre og Åsgårdstrand sokn Fødte.

I 6 1911-1919 02 Borre sokn Fødte.

I 7 1910-1920 02 Borre sokn Vigde. Døde 1913-19.

II 1 1842-1877 03 Nykirke sokn. Konf. til 1848.

II 2 1878-1892 04 Nykirke sokn.

II 3 1893-1905 03 Nykirke sokn. Fødte. Vigde. Døde.

III 1 1907-1920 02 Åsgårdstrand sokn. Døde 1906-10.

III 2 1911-1920 01 Åsgårdstrand sokn. Døde.

Lysningsbøker

1 1850-1861 02

2 1854-1861 01 Noe defekt.

Botne

Botne og Hillestad. Inntil 1866 også Holmestrand.

Ministerialbøker

1A 1707-1713 06 Konf. fra 1766. Kallsnotater 1707. 1722-1778

I 1B 1707-1778 05 Kladdebok.

2 1779-1791 02 Konf. til 1797, men sidene delvis ødelagt.

3 1792-1814 04 Konf. mgl. Visitas 1814. Vaksinasjonsattester 1811-19. Lysninger 1832-44.

4 1798-1814 01 Konf. Lysninger 1845-46.

5 1814-1836 08 Konf. 1815-35. Utfl. til 1835.

6 1836-1877 14 Vigde til 1878. Vaksinerte til 1868. Utmeldte 1871-78. Lysninger 1892-1908.

I 7 1878-1910 11 Botne sokn. Også dødfødte fra 1880. Flyttede til 1903.

II 1 1878-1902 09 Hillestad sokn. Også dødfødte 1889-1897. Konf. til 1906. Utfl. til 1903. Innmeldte 1879-1901. Utmeldte til 1901.

II 2 1902-1915 04 Hillestad sokn. Fødte 1903-1915. Konf. 1907-1915. Vigde 1903- 1915. Flyttede 1903-1912. Utmeldte 1903-1912.

Klokkerbøker

I 1 1854-1867 04 Botne sokn. Konf. 1862-66.

I 2 1867-1880 03 Botne sokn. Konf. til 1877. Lysninger 1873-81.

I 3 1878-1898 04 Botne sokn.

I 4 1899-1915 04 Botne sokn.

I 5 1916-1934 06 Botne sokn.

II 1 1848-1860 03 Hillestad sokn.

II 1 1861-1886 03 Hillestad sokn. Konf. til 1874.

II 2 1887-1899 02 Hillestad sokn Konf. kun 1898.

II 3 1899-1917 03 Hillestad sokn.

II 5 1918-1936 04 Hillestad sokn.

Brunlanes

Tanum, Berg og Kjose.

Omfattet inntil 27.05.1741 også Langestrand - se note XX til reskript 08.05.1741.

Ministerialbøker

1 1766-1801 06 Konf. til 1771.

2 1802-1834 08 Konf. fra 1800.

3 1834-1845 08 Konf. fra 1835.

4 1846-1862 15 Konf. og vaksinerte til 1861.

5 1862-1877 12

II 1 1878-1899 08 Berg sokn. Fødte. Konf. til 1898. Vigde. Døde til 1894.

II 2 1895-1899 01 Berg sokn. Konf. fra 1898. Døde.

III 1 1878-1899 13 Tanum sokn. Fødte. Konf. til 1896. Vigde til 1896. Døde til 1894.

III 2 1895-1899 02 Tanum sokn. Konf. fra 1896. Vigde fra 1897. Døde.

Klokkerbøker

I 1 1814-1834 08 Døde fra 1815. Konf. fra 1816.

I 2 1866-1876 05 Tanum sokn.

I 3 1877-1898 08 Tanum sokn. Konf. til 1897. Innfl. til 1888. Utfl. til 1880.

I 4 1898-1921 09 Tanum sokn. Fødte til 1919. Konf. og døde til 1918. Døde dissentere.

I 5 1918-1941 10 Tanum sokn. Døde. Konf. kun fra 1919. Døpte kun fra 1920. Vigde kun fra 1922.

II 1 1866-1877 04 Berg sokn.

II 2 1878-1902 08 Berg sokn. Dissentere 1891-97. Flyttede. Utmeldte fra 1883. Innmeldte fra 1882.

II 3 1903-1928 07 Berg sokn. Vigde til 1927. Også dissentere. Innfl. til 1922. Utfl. til 1914. Innmeldte til 1908. Utmeldte til 1927.

II 4 1928-1931 01 Berg sokn. Fødte. Konf. til 1930.

III 1 1866-1890 03 Kjose sokn.

III 2 1891-1922 05 Kjose sokn. Også flyttede. Utmeldte 1894-99.

Lysningsbøker

1 1834-1841 01

2 1908-1918 03

Hedrum

Hedrum, Kvelde og Hvarnes.

Ministerialbøker

1 1751-1785 06 Konf. mgl.

2 1785-1807 07 Konf. fra 1788. Bibelutdeling.

3 1807-1816 06 Konf. fra 1808. Vaksinerte 1813-19. Oppl. om plassen Myre i Tjølling.

4 1817-1835 14 Fødte fra 1816. Konf. til 1834. Pg. 432-33 mgl.

5 1835-1848 20 Med alf. register.

6 1849-1857 18 Konf. til 1856. Vaksinerte til 1856.

7 1857-1868 17

8 1869-1880 10 En død dissenter 1876. Notat om presten Thomas Georg Munster.

9 1881-1905 06 Kvelde sokn. Døde til 1899. Innfl. til 1904. Utfl. til 1908.

10 1881-1903 12 Hedrum sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde til 1898.

Klokkerbøker

I 1 1787-1802 06 Konf. mgl.

I 2 1803-1817 06 Konf. mgl.

I 3 1817-1835 10 Fødte fra 1816. Konf. til 1834. Også flyttede.

I 4 1902-1915 07 Hedrum sokn. Også konf. i Larvik kirke. 4 vigde i Larvik kirke 1915.

I 5 1916-1930 07 Hedrum sokn. Konf. til 1929. Konf. også i Larvik.

II 1 1902-1920 04 Kvelde sokn.

II 2 1921-1936 04 Kvelde sokn.

Hof

Hof og Vassås.

Ministerialbøker

1 1704-1745 03 Konf. mgl.

2 1746-1781 04 Konf. fra 1758.

3 1782-1814 03 Visitas 1809. Vaksinasjonsattester 1818-19.

4 1814-1843 09 Døde og flyttede fra 1815. Konf. 1815-42.

5 1844-1851 09 Konf. til 1850. Vaksinerte 1845-50.

6 1851-1877 15 Vaksinerte til 1867. Statistikk 1865-75.

II 1 1878-1907 04 Vassås sokn. Døpte dissentere 1882-1895. Innfl. 1879-1905. Utfl. Til 1909. Utmeldte til 1911. Dagsregister til 1904.

Klokkerbøker

I 1 1814-1844 08 Døde fra 1815. Konf. 1815-42. Flyttede 1815-43.

I 2 1859-1873 06 Hof sokn. 1859 for hele prestegjeldet.

I 3 1874-1877 02 Hof sokn. Konf. mgl.

I 4 1878-1930 10 Hof sokn. Vigde til 1911. Konf. til 1904. Fødte til 1898. En vigd dissenter. To døde dissentere 1886/1909.

I 5 1899-1922 05 Hof sokn. Fødte.

I 6 1922-1930 02 Hof sokn. Fødte.

I 7 1911-1930 01 Hof sokn. Vigde.

II 1 1860-1877 02 Vassås sokn.

II 2 1878-1902 03 Vassås sokn. Konf. Døde til 1904.

II 3 1902-1917 03 Vassås sokn. Konf. 1919.

II 4 1917-1934 03 Vassås sokn. Fødte. Døde 1931. Ikke konf.

Holmestrand

Utskilt fra Botne prestegjeld som eget prestegjeld ved kgl. res. 22.07.1865.

Ministerialbøker

1 1814-1840 09 Konf. fra 1815. Flyttede 1815-41.

2 1840-1866 13 Konf. fra 1841. Vaksinerte til 1858. Utmeldte 1865.

3 1867-1879 06 Fødte dissentere. Utmeldte fra 1875.

4 1880-1901 11 Innfl. fra 1881. Utfl. også 1915. Innmeldte 1881-1900. Utdelte bibler 1883-1892.

Klokkerbøker

1 1814-1848 10 Konf. fra 1815. Innfl. 1815-37/1848-49, Utfl. 1815-37.

2 1846-1849 02 Kladdebok? Konf. fra 1847. Flyttede 1848-49. Lysninger.

3 1849-1874 09 Flyttede til 1863. Lysninger 1859-64.

4 1874-1888 07 Konf., vigde og døde fra 1875.

5 1889-1901 05

6 1901-1923 08 Konf. 1902-15. Vigde til 1919. Døde til 1915.

Horten

Horten hørte til Borre prestegjeld til 1865. Ved kgl. res. 13.07.1855 ble det opprettet et midlertidig garnisonspresteembete her, og ved kgl. res. 13.05.1865 ble Horten eget prestegjeld.

Ministerialbøker

1 1855-1871 12 Konf. fra 1856. Vaksinerte til 1867. Innmeldte 1858-69. Utmeldte 1858-72.

2 1872-1877 08 Innmeldte 1875. Fødte dissentere til 1879. Vigde dissentere 1876-77. Utmeldte fra 1873.

3 1878-1887 11 Fødte dissentere fra 1880. Døde dissentere fra 1880.

4 1888-1895 10 Fødte dissentere til 1894. Innfl. til 1896.

5 1896-1904 13 Dødfødte til 1903. Vigde til 1903. Døde dissentere til 1902.

6 1905-1912 13 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innmeldte. Innflyttede 1903-1913. Utflyttede 1905-1910.

Klokkerbøker

1 1855-1863 04 Konf. fra 1856.

2 1864-1871 06

3 1872-1877 06

4 1878-1887 09 Også dissentere og utflyttede. Inn- og utmeldte.

5 1888-1895 08 Innfl. 1881-87. Utfl. 1882-88. Inn- og utmeldte 1888.

6 1896-1904 07

7 1905-1915 14

8 1916-1926 10 Fødte, konf. og vigde til 1925. Døde.

9 1926-1936 11 Døde. Fødte kun til 1935 og konf. til 1933. Vigde bare til 1931.

Lysningsbøker

1 1855-1881 03

2 1881-1891 02

3 1891-1904 02

4 1904-1913 02

5 1914-1923 03

6 1920-1934 04

Fødselsregister

1 1916-1923 07

Lardal

Svarstad, Hem og Styrvoll.

Ministerialbøker

1 1704-1725 04 Jacob Solbergs vita 22.03.1719.

2 1706-1709 01 Svar 10.02.1734 på bispebrev. Kallsbok 1731-1844.

3 1733-1815 17 Fødte. Døde. Konf. 1733-61/1800-14. Introduserte til 1798. Åpenbare skriftemål 1733-42/1756-74. Pg. 37-38 mgl.

4 1733-1815 09 Vigde. Vaksinerte 1819. Lysninger 1815-45. Hevet forlovelse 1848. Tavlepenger 1743. Utflyttede 1754.

5 1814-1835 09 Konf. 1815-34. Vigde og flyttede fra 1815.

6 1835-1860 19 Innfl. fra 1836. Statistikk 1840-49.

7 1861-1880 09 Vaksinerte 1862-67. Utfl. til 1881.

II 1 1881-1911 10 Svarstad sokn. Fødte til 1902. Konf. Vigde. Døde.

II 2 1903-1911 03 Svarstad sokn. Fødte.

III 1 1881-1906 03 Hem sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde.

IV 1 1881-1907 06 Styrvol sokn. Fødte til 1904. Konf. Vigde. Døde.

Klokkerbøker

I 1 1864-1901 03 Svarstad sokn. Fødte mgl. 1881-90. Konf. til 1876. Vigde 1864-80/1891-92.

I 2 1901-1916 03 Svarstad sokn. Fødte. Døde.

I 3 1917-1937 04 Svarstad sokn. Fødte 1917-1936. Døde 1917-1937.

II 1 1864-1899 02 Hem sokn. Fødte. Døde. Vigde til 1898.

II 2 1900-1922 02 Hem sokn. Døde. Fødte til 1921. En vigsel uten årstall.

III 1 1859-1893 07 Styrvol sokn. Også innfl. 1861-81 og utfl. til 1882.

III 2 1894-1918 04 Styrvol sokn. Vigde til 1915.

Larvik

Larvik og Langestrand. Utskilt fra Hedrum prestegjeld ved reskript 05.05.1741. For tiden før 1814, se klokkerbøkene.

Ministerialbøker

I 0 1696, 01 Larvik by. Ekstrakt av bortkomne kirkebøker vedr. begravelser. 1741-1746

I 1 1814-1825 07 Vigde fra 1815. Konf. 1815-24. To utfl. uten årstall. Innfl. 1822-30. Møte 26.11.1823 med fem trolovede par.

I 2 1825-1847 08 Larvik by.

I 3 1848-1856 13 Larvik by. Vaksinerte til 1855. Rettelse 28.12.1848 i Stavern kirkebok.

I 4 1856-1870 14 Fødte. Konf. Vigde.

I 5 1856-1870 08 Døde. Flyttede. Vaksinerte til 1863.

I 6 1871-1883 12 Fødte. Konf.

I 7 1871-1883 08 Vigde. Flyttede m.v.

I 8 1884-1902 10 Konf. Vigde.

I 9 1884-1904 13 Fødte.

I 10 1884-1910 08 Døde.

II 1 1779-1817 03 Langestrand sokn. Vigde til 1813. Fødte uekte barn 1789-1816. Alf. register.

II 2 1818-1842 07 Langestrand sokn. Konf. til 1841. Utfl. 1819-35. Innfl. 1819-20. Alf. jevnførelsesregister med oppl. om fødsels- og konf.sted.

II 3 1842-1856 07 Langestrand sokn. Konf. til 1848. Utfl. fra 1846. Innfl. 1847-55.

II 4 1884-1902 07 Langestrand sokn. Konf. til 1891, se deretter Larvik kirkebok. Noen årstall med dissentere.

Klokkerbøker

I 1 1785-1807 07 Larvik by. Åpenbare skriftemål 1786-88. Forlovererklæringer 1839-47.

I 2 1807-1830 08 Larvik by. Også konf. Langestrand til 1817. Flyttede 1817. Visitas 24.06.1809. Konf. fra 1808.

I 3A 1830-1870 11 Larvik by. Fødte.

I 3B 1830-1870 09 Larvik by. Konf. fra 1831. Vigde. Døde.

I 4 1871-1888 15 Larvik by.

I 5 1888-1909 10 Larvik by. Fødte.

I 6 1888-1917 13 Larvik by. Konf. Vigde. Konf.: se også Hedrum KLOK I 4/I 5

I 7 1888-1918 08 Larvik by. Døde.

I 8 1909-1920 06 Larvik by. Fødte.

I 9 1918-1923 04 Larvik by. Vigde. Konf. til 1922. Konf.: se også Hedrum KLOK I 5.

I 10 1919-1926 03 Larvik by. Døde.

II 1 1818-1843 07 Langestrand sokn. Alf. jevnførelsesskjema. En familie innfl. 1828.

II 2 1843-1866 09 Langestrand sokn.

II 3 1867-1899 16 Langestrand sokn.

II 4 1899-1919 07 Langestrand sokn.

Lysningsbøker

1 1870-1892 05

2 1892-1907 03

3 1907-1918 04

4 1918-1920 01

5 1920-1933 04

Fødselsregister

I 1 1916-1926 08

Nøtterøy

Nøtterøy og Tjøme. Tjøme ble utskilt som eget prestegjeld fra Nøtterøy ved kgl. res. 21.12.1872.

Ministerialbøker

I 1 1686-1738 03 1686-99 bygger på notater i forgjengerens kladdebok. Oppl. om bisper og deres visitasjoner. Konf. fra 1733.

I 2 1738-1790 10 Konf. fra 1739. Åpenbare skriftemål til 1786.

I 3 1791-1814 05 Konf. til 1813. Pg. 179-300 mgl.

I 4 1814-1838 11 Utfl. fra 1815. Vaksinasjonsatt. 1812-18.

I 5 1839-1852 16 Vaksinerte 1843-51.

I 6 1852-1864 21

I 7 1865-1877 11 Nøtterøy sokn.

I 8 1878-1893 15 Nøtterøy sokn.

I 9 1894-1907 16 Nøtterøy sokn.

I 10 1908-1919 16 Nøtterøy sokn.

II 1 1865-1878 09 Tjøme sokn.

III 1 1930-1939 01 Torød sokn. Kun fødte.

Klokkerbøker

I 1 1844-1859 12 Konf. til 1858. Også flyttede.

I 2 1860-1877 16 Nøtterøy sokn. Også flyttede.

I 3 1878-1893 11 Nøtterøy sokn. Dødfødte til 1886. Innfl. til 1882. Utfl. til 1881. Innmeldte 1880. Utmeldte til 1880.

I 4 1894-1909 08 Nøtterøy sokn.

I 5 1910-1924 13 Nøtterøy sokn.

I 6 1925-1939 15 Nøtterøy sokn.

II 1 1856-1874 07 Tjøme sokn.

III 1 1915-1930 02 Torød sokn. Fødte. Konf. 1917-1925.

Lysningsbøker

1 1919-1937 04 Prestegjeldet.

Fødselsregister

1 1916-1928 07 Prestegjeldet.

Ramnes

Ramnes, Fon og Vivestad.

Ministerialbøker

1 1732-1774 06 Døde til 1773. Vigde 1733-73. Åpenbare skriftemål 1733-68.

2 1773-1790 04 Fødte og vigde fra 1774. Åpenbare skriftemål 1774-87.

3 1790-1813 06 Konf. til 1812. Visitasforretning 01.-02.09.1809.

4 1813-1840 11

5 1841-1861 10 Konf. 1844-50.

6 1862-1877 09 Utmeldte fra 1871. Notat 09.07.1862 om stallbygningen på prestegården. Bibelutdeling 1876-89.

I 7 1878-1895 09 Ramnes sokn.

I 8 1896-1913 07 Ramnes sokn. Fødte til 1911. Konf. Vigde til 1911. Døde til 1911.

I 9 1907-1919 04 Ramnes sokn. For. res. kap. Konfirmerte.

II 1 1878-1894 04 Fon sokn.

III 1 1878-1899 04 Vivestad sokn.

III 2 1900-1914 03 Vivestad sokn.

Klokkerbøker

I 1 1813-1847 11 Også flyttede.

I 2 1848-1870 07 Ramnes sokn. Innfl. til 1861. Utfl.

I 3 1870-1896 07 Ramnes sokn. Fødte og døde til 1895. Konf. 1871-95. Vigde fra 1871. Utfl. 1871. Dissentere 1878-88.

I 4 1896-1911 04 Ramnes sokn. Konf. til 1905.

I 5 1912-1936 06 Ramnes sokn.

II 1 1869-1904 07 Fon sokn. Konf. og vigde 1870-1903. Innfl. 1870-87. Utfl. 1870-85.

II 2 1904-1923 03 Fon sokn. Fødte, vigde og døde til 1918.

III 1 1869-1903 05 Vivestad sokn. Vigde til 1902. Også konf. fra Fon.

III 2 1903-1924 03 Vivestad sokn. Konf. til 1923. Vigde til 1917. Også konf. Fon 1903, 1905. Innfl. 1875-1878. Utfl. 1870-1878.

Sandar

Sandar (Sandeherred) omfattet inntil 1877 også Sandefjord.

Ministerialbøker

1 1709-1733 04 Bak: Kopi av erkl. 1728 og brev.

2 1733-1788 09 Konf. fra 1734. Åpenbare skriftemål til 1781.

3 1789-1814 07 Konf. til 1813. Visitas 18.06.1809.

4 1814-1832 11 Visitas 10.07.1814.

5 1832-1847 14 Konf. 1833-46. Flyttede 1833-46. Vaksinerte til 1844.

6 1847-1854 15 Utfl. til 1853. Innfl. til 1860. Vaksinerte til 1852. Møter for soknepresten 1847-53 vedr. dårlig vandel.

7 1855-1861 16 Vaksinerte fra 1858.

8 1862-1871 14 Fødte. Konf.

9 1862-1871 14 Vigde. Døde. Utmeldte 1871-80. Vaksinerte til 1867.

10 1872-1882 09 Fødte. Konf. Konf. også 1895.

11 1872-1882 08 Vigde. Døde.

12 1883-1895 14 Fødte. Konf. til til 1894 (se MINI 10)

13 1883-1895 10 Vigde. Døde.

14 1896-1909 13 Fødte. Konf. til 1906.

15 1896-1907 09 Vigde. Døde.

16 1909-1919 09 Døpte. Dødfødte 1909-1916.

17 1907-1917 05 Konf.

19 1908-1914 05 Vigde (også borgerlig). Døde (også dissentere). Innfl. 1907-1914. Utfl. Innmeldte. Utmeldte. Dagsregister.

20 1915-1919 05 Vigde (også borgerlig). Døde (også dissentere). Innfl. Utfl. 1915. Innmeldte 1916-1917. Utmeldte. Dagsregister.

Klokkerbøker

1 1814-1835 12 Døde til 1834. Fødte til 1832. Konf. til 1831. En utfl. 1814.

2 1900-1915 13

3 1916-1922 09 Konf. til 1917.

4 1922-1932 12 Fødte. Vigde til 1930. Døde til 1928.

Lysningsbøker

I 1854-1859 03 Foran: Eksamensprotokoll 1847-1852.

1 1859-1880 04

2 1880-1904 05

3 1905-1911 02

4 1911-1917 02

5 1919-1931 04

6 1932-1939 04

Fødselsregistre

1 1916-1922 08

2 1922-1929 08

Diverse protokoll

1 1709-1871 05 Avskrift, utdrag av MINI 1-9.

Sande

Reskript 13.06.1691: overført fra Bragernes til Tønsberg prosti. Omfattet inntil 1752 også Skoger og Tangen (se Buskerud; Skoger). Reskript 26.04.1754 jfr. kontrakt 1737: fem gårder under Jarlsberg Verk ble overført fra Bragernes til Sande.

Ministerialbøker

1 1753-1803 06 1759-62 mgl. Åpenbare skriftemål til 1787. "Extraordinaire Forretninger" 1754-94.

2 1804-1814 05 Flyttede fra 1807. Foreviste vaksinasjonsatt. 1818. Vaksinerte 1846. Forlovererklæringer 1829-61.

3 1814-1847 12 Konf. 1815-46. Innfl. til 1839. Alf. jevnførelsesregister

4 1847-1864 14 Flyttede til 1858.

5 1865-1877 09 En utmeldt 1877. Ikke flyttede.

6 1878-1888 09

7 1888-1903 13 Fødte dissentere i egen rubrikk. Konf. og vigde 1889-1904.

8 1904-1921 13 Fødte dissentere, borgerlig vigde og døde dissentere i egen rubrikk. Inneholder også inn- og utflyttede, inn- og utmeldte og dagsregister.

Klokkerbøker

1 1814-1847 11 Konf. 1815-46. Vigde fra 1815. Innfl. til 1826. Utfl. 1815-26.

2 1847-1863 09

3 1864-1882 08 Konf. til 1880. Utfl. 1880-81.

4 1895-1918 12 Borgerlige vigde 1899-1917. Fødte dissentere 1898-1908. Døde dissentere fra 1903.

5 1919-1937 09

Sandefjord

Utskilt fra Sandar ved kgl. res. 30.04.1877.

Ministerialbøker

1 1873-1879 05

2 1880-1894 12 Fødte. Konf. til 1892. Vigde. Døde.

3 1892-1894 01 Konf.

4 1894-1905 12 Fødte. Konf. fra 1895. Vigde fra 1895. Døde.

5 1906-1915 11 Fødte. Dødfødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Utmeldte. Dagsregister!

5 1915-1930 01 Konf.

Klokkerbøker

1 1885-1903 08 Fødte til 1899. Konf. til 1902.

2 1899-1903 02 Fødte.

3 1903-1920 14 Fødte. Konf. Til 1919. Vigde fra 1904. Døde.

4 1920-1931 07 Fødte. Konf. og vigde til 1925. Døde.

Lysningsbøker

1 1919-1939 04

Fødselsregister

1 1916-1932 08

Sem

Se reskript 29.05.1739: St. Laurenti Kirke i Tønsberg ble forent med Sem i Gyldenløves tid (1678-83), men senere slått sammen med Vor Frue eller Mariakirken i Tønsberg. Den ble nedlagt i 1810. Vallø Saltverks kirke opprettet i Slagen 1782. 22.07.1833: Fem gårder i Bytangen til Sem.

Ministerialbøker

I 1 1702-1763 03 Sem sokn.

I 2 1764-1798 03 Sem sokn.

I 3 1799-1814 03 Sem sokn. 1788-1809: Grev Wedel Jarlsbergs barn, fødte og døde. 1814-24: Embetsjournal.

I 4 1814-1825 10

I 5 1825-1842 09

I 6 1843-1855 13

I 7 1856-1865 11

I 8 1866-1873 10

I 9 1874-1877 05

I 10 1878-1887 05 Sem sokn.

I 11 1888-1904 09 Sem sokn.

I 12 1905-1915 05 Sem sokn.

II 1 1702-1764 04 Slagen sokn. Fødte og døde til 1763.

II 2 1764-1792 03 Slagen sokn. Fødte og døde til 1791. Døde 1777 mgl.

II 3 1792-1814 03 Slagen sokn.

II 4 1878-1891 11 Slagen sokn.

II 5 1892-1904 12 Slagen sokn.

II 6 1905-1918 10 Slagen sokn.

Klokkerbøker

I 1 1814-1825 09

I 2 1826-1844 03 Fødte til 1841. Vigde til 1836. Første sider mgl.

I 3 1844-1855 03

I 4 1855-1877 08 Døde til 1876.

I 5 1877-1889 04 Sem sokn.

I 6 1890-1908 04 Sem sokn.

I 7 1909-1924 06 Sem sokn.

II 1 1877-1885 07 Slagen sokn.

II 2 1886-1899 07 Slagen sokn.

II 3 1900-1913 06 Slagen sokn.

II 4 1914-1937 08 Slagen sokn.

Lysningsbøker

1 1894-1909 02 Prestegjeldet

2 1909-1919 01 Prestegjeldet

3 1919-1925 01 Prestegjeldet.

Forlovererklæringer

1 1848-1864 02 Prestegjeldet.

2 1864-1894 05 Prestegjeldet.

Stavern

Stavern tatt i 1799 fra Brunlanes og lagt til Fredriksvern. Skrivelse fra prosten 31.05.1811. Jfr. kanselli-promemoria 27.04.1799. Bestemt ved første vakanse, reskript 05.09.1794.

Ministerialbøker

1 1756-1782 04 Døde til 1781. Fødte uekte barn til 1781.

2 1783-1809 03 Fødte. Fødte uekte barn 1784-1808. Visitas 29.-30.06.1809.

3 1783-1809 03 Vigde. Døde.

4 1809-1816 08 Fødte uekte barn far 1811. Også kommunikanter 1816-48.

5 1800-1816 04 Konf. Kommunikanter.

6 1816-1839 08 Vigde og konf. fra 1817. Innfl. 1823-34. Utfl. 1823-38.

7 1840-1877 08 Flyttede fra 1844. Vaksinerte til 1867. Innmeldte 1865-76. Utmeldte 1863-65.

8 1878-1905 14 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Klokkerbøker

1 1817-1841 10 Fødte til 1840. Konf. til 1839. Innfl. 1823-26. Utfl. 1823-24.

2 1839-1909 11 Fødte til 1908. Konf. og vigde1840-1908. Døde fra 1840. En død dissenter 1906.

3 1909-1940 06

Lysningsbøker

1 1875-1918 05

Stokke

Stokke, Skjee og Arnadal.

Ministerialbøker

1 1717-1733 01 Døde fra 1719. Tavlepenger 1717-20. Forpassede 1732-33.

2 1732-1770 05 Konf. fra 1737. Åpenbare skriftemål fra 1733.

3 1771-1803 04

4 1804-1815 06 Konf. til 1814. Lysninger 1844-69. Kopibok 1841-78. Notat om ras 28.09. 1841. Reg. over off. best. 1815-81.

5 1815-1826 07 Konf. fra 1816.

6 1826-1843 12 Konf. fra 1827. Flyttede fra 1827. Vaksinerte 1828-42. Introduserte 1826-35. Skolekommisjonsmøter 1829-32. Lysninger 1841-44. Regnskapsnotat.

7 1844-1857 19 Folketellingsstatistikk 1845/1855/1865.

8 1858-1871 18 Vaksinerte til 1868. Vigde dissentere.

9 1872-1883 10 Fødte dissentere til 1882. Vigde og døde dissentere 1872. Utmeldte 1877-83. Gifteatt. 1885.

I 10 1884-1903 11 Stokke sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde.

II 1 1884-1910 07 Skjee sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Klokkerbøker

I 1 1904-1940 11 Stokke sokn. Døpte kun til 1912. Dødfødte til 1923. Fol. 414: døde dissentere 1926-1931.

III 1 1904-1935 05 Arnadal sokn. Fødte 1904-1917. Konf. 1905-1935. Vigde 1904-1935. Døde 1904-1935.

Lysningsbøker

1 1869-1883 01

2 1895-1919 02

Strømm

Strømm og Svelvik. Tidligere kirkesokn i Hurum prestegjeld. Skilt ut som eget prestegjeld ved kgl. res. 02.03.1861.

Ministerialbøker

1 1861-1869 08 Vaksinerte fra 1863. Utfl. fra 1860. Innfl. fra 1862. 2 1870-1877 06 Fødte. Konf. Døde. Flyttede.

3 1870-1877 01 Vigde.

I 4 1878-1899 11 Strømm sokn.

I 5 1898-1919 13 Strømm sokn. Døde til 1918. Konf. til 1911. Innfl. til 1915. Utfl. til 1916. Innmeldte til 1916. Dagsregister til 1911. Dissentere, ikke alle år.

II 1 1878-1899 11 Svelvik sokn.

II 2 1900-1919 10 Svelvik sokn. Innfl. kun til 1916. Utfl. kun til 1914. Innmeldte til 1917. Dagsregister 1912-1918. Dissentere, ikke alle år.

Klokkerbøker

I 1 1861-1885 09 Konf. 1862-84. Flyttede 1862-63. Vaksinerte 1861-62.

I 2 1885-1888 04 Også kommunikater 1889-1904, alf. ordnet.

I 3 1889-1896 04 Strømm sokn. Også borgerlig vigde og døde dissentere.

I 4 1897-1927 11 Strømm sokn.

II 1 1889-1896 03 Svelvik sokn. Også borgerlig vigde. Døde dissentere til 1895.

II 2 1897-1928 09 Svelvik sokn. Fødte til 1927. Konf. til 1926. Vigde. Døde.

Lysningsbøker

1 1887-1892 03 Prestegjeldet.

2 1897-1919 02 Prestegjeldet.

Tjølling

Ministerialbøker

1 1670-1716 02 Fødte fra 1682. Trolovede og døde fra 1671. Vigde til 1710.

2 1716-1734 03

3 1735-1778 06 Vigde 1756-58 mgl. Konf. fra 1760.

4 1779-1817 07 Fødte, vigde og døde til 1816. Åpenbare skriftemål 1784-85. Visitas 22.06.1809.

5 1814-1836 06 Konf. til 1835. Utfl. 1835-36. Innfl. 1833-36. Forordn. 01.12.1812 om kirkebokføring.

6 1835-1859 19 Døde, vigde og innfl. fra 1836. Konf. og utfl. fra 1837. Vaksinerte 1848-67. Attester og notat om menighetsmøte 1857.

7 1860-1876 15 Dissentere 1875-76.

8 1877-1886 09

9 1887-1905 15 Døde til 1906.

10 1906-1923 14 Døde 1921. Innflyttede 1901-1922. Også dissentere.

Klokkerbøker

1 1814-1835 08 Vigde og konf. til 1834. To innfl. 1833-34.

2 1895-1918 11 Konf. til 1915.

Diverse protokoll

1 1700-1813 05 Kirkebokutdrag. Folketelling 1801/1814. Skattelikninger. Om kallet, etc. Register.

Tjøme

Tjøme og Hvasser.

Tjøme ble utskilt som eget prestegjeld fra Nøtterøy ved kgl. res. 21.12.1872.

Ministerialbøker

1 1879-1890 06 Fødte til 1888.

2 1888-1890 01 Fødte.

3 1891-1900 04

4 1891-1900 02 Kun flyttede og inn-/utmeldte.

5 1901-1909 07

Klokkerbøker

1 1901-1910 06 Innfl. til 1906. Utfl. til 1905. Innmeldte 1905. Utmeldte 1906.

2 1911-1920 05

3 1921-1935 06 Også innflyttede til 1906 og utmeldte til 1905. Innmeldte 1905 og utmeldte 1906.

Lysningsbøker

I 1 1903-1918 01

II 1 1903-1918 01

Tønsberg

Vår Frue Kirke, Tønsberg Kirke og St. Laurentii Kirke.

Ministerialbøker

I 1 1688-1760 05 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Vigde fra 1689. Trolovede til 1751. Introduserte 1688-1721/1726. Konf. mgl.

I 2 1760-1796 04 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Konf. mgl.

I 3 1797-1814 03 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Konf. til 1813. Vaksinasjonsatt. 1812-19. To innmeldte katolikker 1807/1809.

I 4 1813-1826 08 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Konf. og vigde fra 1814.

I 5 1827-1836 09 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Vaksinasjonsatt. 1816-36.

I 6 1836-1844 13 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Konf. fra 1837. Vaksinasjonsatt. 1822-44.

I 7 1845-1854 15 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Vaksinasjonsatt. 1831-54.

I 8 1855-1864 15 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Notat om innvielse av ny kirke 19.12.1858 på St. Laurentii kirketomt. Statistikk 1848-65.

I 9 1865-1873 08 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Vaksinerte til 1867.

I 10 1874-1880 08 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Fødte dissentere 1879-80. Døde dissentere 1880. Innmeldte 1879-80. Utmeldte. Statistikk.

I 11 1881-1890 16 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke.

I 13 1891-1899 15 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke.

I 13 1900-1913 11 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Vigde til 1912. Døde, også dissentere. Innfl. 1900-1931. Utfl. 1900-1916. Innmeldte og utmeldte 1900-1939.

I 14 1900-1913 13 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Fødte. Konf. til 1911.

I 14 1902-1930 06 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Kun dagsregister, for res. kap.

I 15 1916-1922 02 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Konf.

II 1 1690-1796 04 St. Laurentii Kirke. Konf. fra 1775.

II 2 1797-1809 02 St. Laurentii Kirke. Vigde til 1808. Konf. 1802-03.

Klokkerbøker

1 1813-1826 07 Konf. fra 1815. Vigde fra 1814. Også flyttede, fra 1814.

2 1827-1854 09 Konf. til 1847. Vigde til 1844. Innfl. 1817/1823-35/1839-46. Utfl. 1837-36. Sanggutter. Ikke alle fødte er innført og kron- ologien av og til uriktig. Pg. 526-33 mgl.

3 1855-1864 10 Også flyttede 1851-55. Konf. 1874.

4 1865-1874 09 Konf. til 1873.

5 1875-1885 11 Konf. til 1884.

6 1885-1895 11

7 1896-1904 10 Borgerlig vigde fra 1900.

8 1905-1912 10 Enkelte innførte 1912 overført ny bok.

9 1913-1920 14 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Konf. Og vigde kun til 1919.

10 1920-1942 09 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Fødte.

13 1920-1929 06 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Konf.

16 1920-1933 04 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Vigde.

18 1920-1935 06 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Døde.

Lysningsbøker

1 1849-1856 03 Også forlovererklæringer.

2 1862-1868 04 Også forlovererklæringer.

3 1874-1882 05 Også forlovererklæringer.

4 1882-1890 05 Også forlovererklæringer.

6 1916-1918 01 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke.

7 1919-1931 04 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke.

8 1931-1940 04 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke.

Fødselsregister

1 1916-1922 07 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke.

2 1922-1928 07 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke.

Våle

Våle og Undrumsdal.

Ministerialbøker

I 1 1693-1704 02

I 2 1705-1732 05 Introduserte til 1720.

I 3 1732-1773 03 Våle sokn. Fødte til 1763. Døde til 1770. Åpenbare skriftemål til 1767.

I 4 1732-1773 02 Våle sokn: Fødte fra 1764. Døde fra 1771. Undrumsdal sokn: Fødte og vigde 1732-73. Konf. og døde fra 1733. Åpenbare skriftemål til 1776.

I 5 1773-1808 03 Våle sokn. Fødte og konf. fra 1774.

I 6 1808-1814 01 Våle sokn. Konf. 1809-13. Vigde fra 1809.

I 7 1814-1824 08 Innfl. fra 1813.

I 8 1824-1844 13 Fødte og vigde til 1839. Konf. 1825-39. Døde til 1840. Innfl. til 1838.

I 9A 1839-1860 09 Fødte til 1855. Konf. 1840-57. Vigde fra 1840.

I 9B 1841-1860 08 Fødte fra 1855. Konf. fra 1857. Flyttede fra 1849.

I 10 1861-1877 08 Utfl. til 1870. Vaksinerte til 1867. Utmeldte fra 1871. Innmeldte 1872-76.

I 11 1878-1906 10 Våle sokn.

II 1 1774-1814 02 Undrumsdal sokn. Konf. til 1811. Vigde og døde til

II 2 1878-1907 07 Undrumsdal sokn.

Klokkerbøker

I 1 1814-1824 07 Også flyttede. Fortegn. over prestene i Våle fra reformasjonen til 1868. Notat om kirketjenesten og klokkerens gjøremål og kirkens utgifter.

I 2 1851-1863 05 Konf. mgl. Fødte til 1862. Vigde fra 1852. Også flyttede.

I 3 1863-1874 02 Konf. mgl. Også innfl. til 1871.

I 4 1874-1893 04 Våle sokn.

II 1 1874-1891 03 Undrumsdal sokn.

II 2 1892-1936 03 Undrumsdal sokn. Ikke konf.

Lysningsbøker

1 1903-1921 01

Forlovererklæringer

1 1733-1755 01

2 1756-1799 02

Dissentersamfunn i Vestfold

Den katolsk apostoliske menighet i Larvik

Ministerialbøker

1892-1933 03 Menighetsprotokoll

Lysningsbøker

1 1919-1922 01

Dåps- og vigselsregistre

1 1888-1926 02 Dåp og vigsel.

2 1920-1922 01 Vigsel.