Grensene for prestegjeld og sokn har endret seg gjennom tidene. Det er nyttig å sette seg inn i hvordan grensene har endret seg. Da er det enklere å finne ut hvilke kirkebøker en skal lete i.

Historikkene er oppdatert fram til begynnelsen av 1900-tallet.