Eksemplene tar for seg de nærmeste anene til to av våre tidligere statsministre, Einar Gerhardsen og Per Borten. De gjør bruk av noen av folketellingene og kirkebøkene som finnes i Digitalarkivet.

Den yngste tilgjengelige folketellinga er fra 1910. Kirkebøkene er som regel ikke tilgjengelige lenger enn til 1920-tallet, ofte stopper de tidligere. For å komme i gang med arkivkildene, er det derfor nødvendig å skaffe opplysninger om begivenheter som kan finnes i arkivkildene. Slike begivenheter kan være dåp, vielse eller begravelse for personene du søker, men også at en person rett og slett var i live ved et folketellingstidspunkt.