Et utgangspunkt

I et leksikon finner vi at statsminister Per Borten var født 3. april 1913 i Flå i Sør-Trøndelag. Den yngste tilgjengelige folketellingen er fra 1910. Derfor kan vi ikke finne Borten i den. I stedet forsøker vi å finne ham i kirkebøkene.

Blant de skanna kirkebøkene finner vi klokkerbok 1911-1941 for Flå sogn i Melhus prestegjeld. Vi velger fødte og døpte 1913 og blar oss fram til vi finner Per Borten. Han er innført på side 8 som Per, født 3. april 1913 og døpt 11. mai. Vi får greie på at foreldrene var gårdbruker Lars Pedersen Borten og hustru Karen Arntsdatter. De bodde på Borten og var født 1882 og 1884. Fadderne kan også være nyttige å notere. De var ofte slektninger. Piken Anne Arntsdatter Vehn var kanskje søster av Per Bortens mor?

Per Bortens foreldre

Nå er vi klare til å lete etter Per Bortens foreldre. Antakelig kan vi finne mer om dem i bygdeboka for Flå, men for eksempelets skyld skal vi late som om den ikke eksisterer. Det er da naturlig å lete etter foreldrene i folketellinga 1910.

Borten nedre, gårdsnummer 20 og bruksnummer 4 i Flå herred, finner vi den ugifte gårdbrukeren Lars P. Bortn. Han var født 7. desember 1882 i Flå. Dette må være Per Bortens far. Siden han var ugift, må han ha blitt gift med Karen Arntsdatter mellom 1910 og 1913. Karen er det derimot vanskeligere å finne i folketellinga. Vi velger derfor å vende tilbake til kirkeboka for å finne vielsen. Der kan vi forvente å finne fødselsdato, fødested og navn på Karens far.

Men det viser seg at det ikke finnes noen passende i vielse i Flå i det aktuelle tidsrommet. Vielsen må ha funnet sted i en annen kirke. Dette kan være tidkrevende, men vi prøver lykken i nabosognet Melhus. Og i klokkerboka 1912-1933 for Melhus sogn i Melhus prestegjeld finner vi vielsen på side 220.

Lars Pedersen Borten og Karen Arntsdatter Kaasen ble gift 28. juni 1912. Vi får bekreftet at Lars var født i 1882, og fødestedet presiseres til Borten. Men vi får også vite at han ble konfirmert i Flå, og at faren var gårdbruker (gbr) Peder Larsen Borten. Om Karen Arntsdatter får vi følgende nyttige opplysninger: Hun var født 1884 på Gråbakken, konfirmert i Flå og datter av skomaker (skm) Arnt Andersen Kaasen.

Nå er det straks mulig å identifisere Karen i folketellinga 1910. På Gråbakken, gårdsnummer 19 og bruksnummer 1 i Flå herred, bodde nemlig Karen A. Kaasen, ei ugift ”butikdame” som var født 1. juli 1884 i Flå. Samme sted bodde enke og husmannskone Ingeborg T. Kaasen, født 17. juni 1847 i Hølonda (Høilandet). Det var nok mora til Karen.

Per Bortens farsslekt

Nå vil se nærmere på Lars Pedersens slekt. Det er fristende å gå rett til dåpslistene, men først ser vi etter hva som finnes av informasjon i folketellinga 1900. På Borten nedre har vi jordbruksarbeider Lars Pedersen, født 1882, men riktignok med Melhus som fødested. Som hans foreldre oppgis forpakter og smed John Borten og Kari Tomasdatter. Dette rimer ikke med Lars Pedersens vielse, der det sto at faren het Peder Larsen Borten. Vi merker oss imidlertid navnene på de øvrige sønnene på gården:

  • Even Pedersen, født 1887
  • Lars Johnsen, født 1891
  • Tomas Johnsen, født 1893

Her ligger en skjult ledetråd. Det ligger nær å tro at Peder Larsen Borten døde mellom 1887 og 1891. En hypotese er at Kari Tomasdatter var hans enke,og at hun deretter ble gift med John Borten, som i så fall er Lars Pedersens stefar.

Nå har vi så mye presis informasjon at vi lett kan finne Per Bortens foreldre i dåpslistene. Vi finner ministerialbok for Melhus prestegjeld 1873-1886, som dekker alle sogn i prestegjeldet. Siden Lars Pedersen var født 7. desember 1882, starter med døpte i 1883. På side 115 finner vi Lars med riktig fødselsdato og med gårdmann (gmd) Peder Larsen Borten, født 1843, som far.

Men navnet på mora til Lars er en overraskelse. Her står det at hun het Anne Evensdatter, født 1855. Dette må undersøkes nærmere!

Vi har allerede gjettet at Peder Larsen Borten døde mellom 1887 og 1891. Vi finner derfor fram ministerialbok for Flå sogn i Melhus prestegjeld 1887-1905. Der vi leter vi blant døde og begravede fra 1887 og framover. På side 86 finner vi at den gifte gårdmannen Peder Larsen Borten, født 1843 på Borten, døde av tæring (tuberkulose) 25. mars 1889.

Vår hypotese var at Kari Tomasdatter var Peders enke. Om dette var riktig, burde vi kunne finne henne gift med John Borten mellom 1889 og 1891. Det gjør vi ikke. Hvis vi blar videre i begravelseslistene, finner vi derimot på side 93 at Anne Evensdatter Borten, enke etter Peder Larsen Borten, døde 18. juli 1897. Hun var født 1855 på Nordflå. Også hun døde av tæring.

Det viser seg altså at folketellinga 1900 har uriktige opplysninger om Lars Pedersens foreldre. Fordi vi har kryssjekket flere kilder, har vi imidlertid ikke latt oss lure. Vi har funnet ut at statsminister Per Bortens farfar og farmor var:

  • Peder Larsen, født 1843 på Borten, død 25. mars 1889 på Borten.
  • Anne Evensdatter, født 1855 på Nordflå, død 18. juli 1897 på Borten.
  • Neste steg er å lete blant gifte par fra 1882 og bakover, for å finne deres vielse. Der vil deres fedres navn være oppgitt.

Per Bortens morsslekt

Også for morsslekta starter vi med folketellinga 1900. Heldigvis viser det seg at Karen hadde samme bosted som i folketellinga 1910. På Gråbakken finner vi skomaker og gårdbruker Arnt Kåsen, født 1839 i Melhus, og kona Ingeborg Kåsen, født 1847 i Hølonda. Karen Arntsdatter er her registrert som Karen Kåsen, født 1884 i tellingsherredet (T), med yrket handelsbetjent.

Vi vet at Karen Arntsdatter var født 1. juli 1884, så hun ble nok døpt høsten 1884. I ministerialboka for Melhus prestegjeld velger vi derfor fødte og døpte 1885 og blar oss bakover. På side 138 finner vi Karen, født 1. juli 1884 og døpt 10. august. Navnene på foreldrene passer med det vi vet fra før: Husmann og skomaker Arnt Arntsen Kaasen, født 1839, og Ingeborg Toresdatter, født 1847. Bare Arnts farsnavn hefter det usikkerhet ved. Ved Karens vielse er han jo oppgitt å hete Arnt Andersen Kaasen.

Arnt levde i 1900, men siden Ingeborg var enke i 1910, må han ha gått bort mellom 1900 og 1910. Vi tar for oss ministerialbok for Flå sogn i Melhus prestegjeld 1887-1905 og leter etter hans begravelse. Den finner vi på side 103: Gift skomaker Arnt Andersen Kaasen, død av lungetæring 22. juni 1903 på Ler. Han var født 19. juni 1839 på Eidsmo i Melhus.

  • Vi har funnet at statsminister Per Bortens morfar og mormor var:
  • Arnt Andersen Kaasen, født 19. juni 1839 på Eidsmo i Melhus, død 22. juni 1903 på Ler i Flå.
  • Ingeborg Toresdatter, født 1847 i Hølonda, død etter 1910.

Neste steg kan være å finne Arnt og Ingeborgs vielse. Vi kan også lete etter Ingeborgs begravelse, for der kan fødselsdatoen være oppgitt.

En alternativ vei

Tidlig i undersøkelsen hadde vi problemer med å finne vielsen mellom Lars Pedersen og Karen Arntsdatter, samt å finne henne i folketellinga 1910. Vi kunne da undersøkt om Per Borten hadde yngre søsken. Ofte er det nyttige opplysninger om foreldrene i dåpslistene.

I klokkerboka for Flå sogn, på side 16, ville vi da ha funnet Arnt, født 6. juli 1916. Her har presten føyd til at Lars Pedersen Borten og Karen Arntsdatter var gift 1912. Dermed kunne vi ha avgrenset søket etter vielsen enda mer. Vi kunne også merket oss at to av fadderne var banevokter Anders Arntsen Kaasen og hustru Berntine Arntsdatter. Navnet Kaasen kunne ha satt oss på sporet av Karen Arntsdatters opphav.