Hvem som helst kan be om å få se taushetsbelagt materiale som oppbevares i Arkivverket. Opplysningene i det aktuelle materialet vil da bli vurdert av arkivfaglig personale.

Hvis en konkret vurdering viser at materialet likevel ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger, erklæres det som fritt tilgjengelig. Materialet kan da gjennomgås på vanlig måte på lesesalen.

Hvis materialet inneholder taushetsbelagte opplysninger, betyr ikke det at all bruk av dem er utelukket. I hovedsak er det to unntak som gjelder, partsinnsyn og innsyn for forskningsformål.