I følge arkivloven har Riksarkivaren råderett over alle arkiv som avleveres til Arkivverket. Dette betyr i utgangspunktet at avleverte privatarkiv også omfattes av bestemmelsene i offentlighetsloven og forvaltningsloven. Men private arkivskapere står fritt til å sette betingelser av forskjellig slag når det gjelder bruk av arkivmaterialet, etter avtale med Riksarkivaren.

Private arkivskapere kan deponere sine arkiv i Arkivverket. Arkivene er da fremdeles privat eiendom, og det er arkivskaper selv som innvilger innsyn. Bestemmelsene i offentlighetsloven og forvaltningsloven vil ikke gjelde.