Søknader og forespørsler om innsyn i taushetsbelagt materiale må være skriftlige og signerte. I søknaden må det angis så nøyaktig som mulig hva du søker innsyn i, og hvorfor du ønsker å se opplysningene.

Søknader om innsyn kan  sendes Arkivverkets e-postmottak, post@arkivverket.no. Av søknaden må det framgå hvilket av Arkivverkets depoter det omsøkte materialet befinner seg i.

Det kan lønne seg å ta kontakt på forhånd for å sikre at søknaden inneholder alle relevante opplysninger. Det forenkler behandlingen av søknaden.

På disse sidene kan du lese mer om hvordan du søker om partsinnsyn eller innsyn for forskningsformål i taushetsbelagt materiale. I tillegg informerer vi om adgangen til å klage på avslag.