Skriftlege henvendelser

Du kan skrive til oss og be om opplysningar frå arkiva. Alle førespurnader blir besvart.

Kopitenester

Vi tilbyr papirkopiering, skanning og digitalfotografering av arkivmateriale.

Avskrifter

Vi kan levere avskrifter av dokument for rettslege behov.

I tillegg gjer Arkivverket ut kildepublikasjonar og arrangerer omvisningar i arkiva våre.