Eldre arkivdokumenter som er skrevet med det gotiske alfabetet kan være vanskelige å lese. Arkivverket leverer bekreftede avskrifter av dokumenter med gotisk håndskrift, når det er nødvendig for å dokumentere rettigheter til for eksempel eiendom. Det leveres ikke avskrift av dokumenter med latinsk håndskrift.