Vi kan levere papirkopier og skanning/ digitalfotografering av arkivmateriale i rimelig utstrekning. Du kan også bruke eget digitalkamera til å avfotografere dokumenter. På grunn av ressurssituasjonen og praktiske forhold kan tilbudet variere noe mellom de enkelte institusjonene. Vi henviser derfor til sidene den enkelte institusjon for nærmere opplysninger.