Illustrasjonsbilde: paragraf

Etterarbeidet med Riksarkivarens forskrift

26.05.2017

Arkivverket sendte Riksarkivarens forskrift på høring 17. februar 2017 med frist 1. mai 2017. Hovedhensikten var å legge tilrette for en snarlig iverksetting av den nye arkivforskriften som Kulturdepartementet har hatt på høring. Les mer...

Anbefaling fra MAVOD

Anbefaling fra MAVOD

12.05.2017

Arkivverket har siden 1. april 2016 utredet hvordan arkivvedlikehold og overføring til depot i offentlig forvaltning kan moderniseres. MAVOD har nå levert sin anbefaling til Riksarkivaren. Les mer...