Jul på lesesalen – Årets julekalender fra Arkivverket

Jul på lesesalen – Årets julekalender fra Arkivverket

01.12.2016

I årets julekalender fra Arkivverket kan du bli bedre kjent med 24 lesesalsbrukere fra hele landet. Noen er der i embets medfør, mens andre har en personlig historie de vil finne ut av, eller en spesiell interesse de vil vite mer om. Følg med i sosiale medier! Les mer...

Ny bok om arkiv og arkivbeskrivelse i Norge fram til 1817

Ny bok om arkiv og arkivbeskrivelse i Norge fram til 1817

01.12.2016

I dag lanseres boken "Til Underretning for Posteriteten – Arkiv og arkivbeskrivelse i Norge fram til 1817" av førstearkivar Torkel Thime. Boken handler om de personene som sørget for at landet vårt har en hukommelse, også for tiden før 1814. Les mer...