Forkortelser

Registreringsstandarden for folketellinger, HISTFORM, har etablert et felles sett med forkortelser som skal benyttes under registrering. Disse er:

For kjønn

m = mann
k = kvinne
!! = ubestemmelig kjønn

For feltet Bostatus

b = bosatt på stedet
mt = midlertidig tilstede
f = fraværende

For familiestilling

hf = husfar
hm = husmor
hp = (selv) hovedperson
hu = hustru
s = sønn
d = datter
tj = tjenesteytende
fl = losjerende, hørende til familien
el = enslig losjerende
b = besøkende

For sivilstand

ug = ugift
g = gift
e = enke/enkemann
s = separert
f = fraskilt

For feltet sykdomstilstand

b = blind
d = døv/døvstum
s = sinnssyk/sinnssvak
a = åndssvak

For feltene Statsborgerskap og Etnisitet

n = norsk
l = lappisk
lf = lappisk, fastboende
ln = lappisk, nomadiserende
f = finsk (kvensk)
k = kvensk (finsk)
b = blandet

For språk

n = norsk
l = lappisk
f = finsk (kvensk) 

For eiendom

bu = butikklokaler
ko = kontorlokaler
ve = verkstedlokaler
fa = fabrikklokaler
an = andre lokaler
le = leilighet (le2:3-1-2 = toroms leilighet: 3 stk totalt i bygården hvorav 1 er ubebodd og 2 er bebodde)

Spesialtegn

Se her: Spesialtegn

Andre forkortelser

Trossamfunn vil ofte være forkortet med s for statskirken. Andre trossamfunn kan forekomme, både i forkortet form og skrevet fullt ut. Gå til en liste over de kjente trossamfunn i 1910-tellingen.