Innimellom vil det være behov for registranten å si ifra om noe. Dette kan han/hun gjøre ved hjelp av spesialtegn som settes rundt/før/etter en term eller står alene:

  • ?? markerer at skriften i kilden har vært utydelig eller uleselig (f eks ’Kristi??’)
  • @ brukes som skilletegn mellom to alternative opplysninger, når det ikke er mulig å avgjøre hvilken av de to som er den riktige (f eks ’Even@Sven’).
  • % markerer overstrykninger i kilden. Dersom et ord eller en setning er overstrøket, markeres dette med % foran og bak det overstrøkne (f eks ’Peder %Hans%’).
  • !! markerer at denne opplysningen i originalkilden opplagt må være feil. (!! alene i et felt betyr at denne opplysningen mangler helt i kilden.)
  • * etter en opplysning, f eks et etternavn, markerer at opplysningen ikke er oppgitt i kilden for denne personen (f eks et barn), men er påført av registratoren på grunnlag av kildens opplysninger om personene omkring (f eks foreldre eller søsken).
  • E: markerer at den etterfølgende merknaden er registratorens egen, og ikke står i kilden.