I de digitaliserte folketellingene vil det dukke opp forskjellige former for forkortelser for trosbekjennelse.

s = medlem av statskirken

Det finnes ingen standard for forkortelser for de andre trossamfunnene. Nedenfor listes de som er i bruk i 1910-tellingen (Kilde: NOS V. 182. Andet Hefte)

 1. Lutherske frimenigheter.
 2. Engelsk episkopal kirke.
 3. Andre reformerte samfund.
 4. Romersk katolske.
 5. Græsk katolske.
 6. Apostoliske frimenigheter.
 7. Metodister.
 8. Baptister.
 9. Kvækere.
 10. Dissentere med metodistisk eller baptistisk retning.
 11. Jøder.
 12. Mormoner.
 13. Andre dissentere.
 14. Uttraadt av statskirken uten nærmere betegnelse.
 15. Personer, der ikke tilhører noget trossamfund.

I folketellingene kan det ha vært brukt ulike benevnelser om det samme trossamfunn. Nedenfor følger en liste over benevnelser om trossamfunn hentet fra 1910-tellingen (Kilde: NOS V. 182. Andet Hefte). Tallet etter begrepet forteller hvilket trossamfunn det hører til i listen over:

 • Adventist 8.
 • Almindelige samfund 13.
 • Altraistisk vegetariansk samfund 13.
 • Amerikansk synode 1.
 • Anglikansk 2.
 • Apostolisk frimenighet 6.
 • Apostolisk katolsk 13.
 • Armenisk Gregorisk 13.
 • Ateist 15.
 • Baptist 8.
 • Barbu menighet 13.
 • Barratist 7.
 • Berøa 10.
 • Bethlehemit 13.
 • Betania 13.
 • Bjarkøy frimenighet 1.
 • Broderbaandet 13.
 • Broderkjedens samfund 13.
 • Bymissionø ren 7.
 • Christian science 13.
 • Congregationist 3.
 • Evangelisk menighet 1.
 • Ebeneser 13.
 • Evangelisk reformert 3.
 • Frikirken 1.
 • Fri missionsforening 10.
 • Frimissionen Bethlehem 10.
 • Guds menighet 10.
 • Guds menighet paa Vegaarsheien 10.
 • Gustav Adolfs samfund 13.
 • Hauges synode 1.
 • Herrens samfund 13.
 • Herrnhuter 3.
 • Intet samfund 15.
 • Ingen trosbekjendelse 15.
 • Jarlsbergs frimenighet 1.
 • Jesu alene 13.
 • Jesu sande troende 10.
 • Jøde 11.
 • De helliges samfund 10.
 • De glade 13.
 • De sidste dages hellige 12.
 • Den forenede norske Luther 1.
 • Den forenede kirke St. Paul 1.
 • Den kristelige dissentermenighet (Skien) 8.
 • Den lutherske frikirke 1.
 • Den Lyngske menighet 6.
 • Det kristne kirkesamfund 10.
 • Det norske missionsforbund 10.
 • Dissenter 13.
 • Domsbasuuist 10,
 • Kalvinist 3.
 • Katolik 4.
 • Katolsk-apostolisk 13.
 • Knud Aas's parti, Vegaarsheien 10.
 • Kristiania fri missiousforening 10.
 • Kristi brud 10.
 • Kristi menighet 10.
 • Kvæker 9.
 • Lammersk frimenighet 6.
 • Luthersk frimenighet 1.
 • Luthersk synode 1.
 • Manasse sønner 13.
 • Menneskets sens menighet 10.
 • Metodist 7.
 • Milleniets daggry 10.
 • Missionshuset 13.
 • Mormon 12.
 • Mosaisk 11.
 • Muhamedaner 13.
 • Nazaræer 13.
 • Ny-Evangelist 13.
 • Plymouthbrødre 3.
 • Presbyteriauer 3.
 • Protestant 13.
 • Reformert 3.
 • Reinertsenske samfund 13.
 • Samfundet 13.
 • Samfundet med faderen og sønnen 10.
 • Spiritist 15.
 • Separatist 13.
 • Sterktroende 1.
 • Syndefrilæren 13.
 • Tungetaler 10.
 • Unitarier 13.
 • United luth. church 1.
 • United free church 3.
 • Uten religion 15.
 • Uttraadt, intet samfund 15.
 • Vennernes samfund 9.