Vi håper du tar deg tid til å bli kjent med systemet og leser hjelpetekstene hvis du står fast. Du er også velkommen til å sende oss tilbakemelding i debattforumet  eller ved å kontakte oss.

Tre typer søk

I det nye Digitalarkivet er det tre søk:

Enkelt søk

Enkelt søk  etter person eller eiendom i alle kildene som er tilgjengelig. Søkemotoren leter etter søkeordene dine i de viktigste feltene. De personene eller eiendommene som er registrert med flest av søkeordene, regnes som de mest relevante treffene. Disse kommer øverst på trefflisten. Se utdypende artikkel .

Avansert søk

Avansert søk etter person  eller eiendom  i alle tilgjengelige kilder. De avanserte søkene har søkeskjema der bare de viktigste søkefeltene er tatt med. Dette er felt som går igjen i de fleste kildene. Se utdypende artikkel .

Kildespesifikke søk

De kildespesifikke søkene har søkeskjema som er tilpasset hver enkelt kilde, og man søker kun i de kildene man velger. Les mer om Finn kilde og framfinning der.