Vi håper du tar deg tid til å bli kjent med systemet og leser hjelpetekstene hvis du står fast. Du er også velkommen til å sende oss tilbakemelding i debattforumet eller ved å kontakte oss.

Tre typer søk

I det nye Digitalarkivet er det tre søk:

Enkelt søk

Enkelt søk etter person eller eiendom i alle kildene som er tilgjengelig. Søkemotoren leter etter søkeordene dine i de viktigste feltene. De personene eller eiendommene som er registrert med flest av søkeordene, regnes som de mest relevante treffene. Disse kommer øverst på trefflisten. Se utdypende artikkel.

Avansert søk

Avansert søk etter person eller eiendom i alle tilgjengelige kilder. De avanserte søkene har søkeskjema der bare de viktigste søkefeltene er tatt med. Dette er felt som går igjen i de fleste kildene. Se utdypende artikkel.

Kildespesifikke søk

De kildespesifikke søkene har søkeskjema som er tilpasset hver enkelt kilde, og man søker kun i de kildene man velger. Les mer om Finn kilde og framfinning der.