Klikk på avansert personsøk eller avansert eiendomssøk:

Avansert personsøk og avansert eiendomssøk har definerte søkeskjema der du kan fylle inn ett eller flere felt for å søke spesifikt etter navn, bosted, gård, kommune, år og så videre.