Hvis du haker av for ELLER-søk, vil du få treff på alle personposter eller eiendommene som inneholder ett eller flere av søkeordene. Bruker du mange søkeord med ELLER-søk, kan antallet treff bli veldig stort. Hvis søkeordene dine er riktige, skal du likevel finne den personen eller den eiendommen du søker, høyt oppe på trefflisten. Dette kan være en nyttig måte å søke på tilfeller der en person har mange navn slik som mor til Fridtjof Nansen, Adeleide Johanne Thekla Isidora Nansen, f. Wedel Jarlsberg (tidligere gift Bølling), der det er usikkert hvilke av navnene som er brukt i de ulike kildene. 

  • Dersom du er usikker på en stavemåte, kan du benytte trunkeringstegnet * (stjerne). I søket etter Nansen mor kunne man skrive Adel* Johanne Thekla Isidora Nansen Wedel Jarlsberg , siden første fornavn variere i skrivemåte mellom kildene. Se utdypende artikkel .

Trefflisten kan begrenses dersom det er ord du vet helt sikker skal være med, eller ikke skal være med.

  • Søkeord som du vet helt sikkert skal være med, setter du + (pluss) foran uten mellomrom. Eksempel: +Nils
  • Søkeord som du vet helt sikkert ikke skal være med, setter du - (minus) foran uten mellomrom. Eksempel: -Asker

Ordene du skriver inn blir brukt til å lete i alle navnene uavhengig av rekkefølgen de står i. Systemet søker også etter navnene i de andre feltene for personopplysninger, men det  prioriterer navnefeltene og rangerer treff der høyere enn treff i andre felt.