Standardvalget for enkelt søk er personsøk:

Vil du heller søk etter eiendom, markerer du for dette under søkefeltet.

I søkefeltet kan du skrive et fritt antall navn eller ord du vil søke etter. Det spiller ingen rolle hvilken rekkefølge ordene står i. Deretter klikker du på søkeknappen.

For personsøk vil søkemotoren lete etter søkeordene i følgende felt:

 • navn
 • fødselsdato
 • fødested
 • familiestilling, sivilstand og yrke
 • bosted

For eiendomssøk vil søkemotoren lete etter søkeordene i disse feltene:

 • gårdsnavn/gateadresse
 • gårdsnummer
 • bruksnummer
 • matrikkelnummer
 • løpenummer
 • kommune/sokn
 • fogderi/prestegjeld
 • fylke

Du vil få treff på alle personposter (ved personsøk) eller eiendomsposter (ved eiendomssøk) som inneholder alle søkeordene. De postene som inneholder flest av søkeordene, regnes som mest relevante og kommer øverst på trefflisten. Dersom et eller flere søkeord forekommer i navnefeltene, regnes posten som mer relevant enn om samme søkeord forekommer i et av de andre feltene.

Eksempler

 • Personsøk etter peder gundersen gir bl.a. treff på Peder Gundersen, Peder Andreas Gundersen og John Peder Gundersen. Det vil også gi treff på Jenny Gundersen i Peder Colbjørnsens gate, men denne postene vil ha lavere relevans.
 • Personsøk etter peder +gundersen reduserer trefflisten i ELLER-søk. Nå må gundersen finnes i et av feltene det søkes i. Du får også treff på personer hvor peder og gundersen forekommer i andre felt: Hæda Gundersen kommer med på trefflisten siden hun bodde i Peder Ankers Gade.
 • Eiendomssøk etter frogner -romerike gir treff på gårdsnavn og gateadresser som heter Frogner, men som ikke ligger på Romerike.
 • Personsøk etter Krohg -*ristiania -Bergen finner alle som heter noe med Krohg, men som ikke bor eller født i byene Bergen eller Kristiania.