Eksempler

  • Søker du etter g hf *lærer* i feltet for familiestilling, sivilstand og yrke i søkeskjemaet for avansert personsøk, får du treff på gifte (g) husfedre (hf) med et yrke som inneholder -lærer-.
  • Søker du etter fornavn lik Carl|Karl og etternavn lik Ols* i søkeskjemaet for avansert personsøk, får du treff på alle som het Carl eller Karl og hadde et etternavn som begynte på Ols-.
  • Søker du etter gårdsnavn/gateadresse lik Gr*|*nes og gårdsnummer lik 56 i søkeskjemaet for avansert eiendomssøk, får du treff på alle eiendommer med gårdsnummer 56 og navn som begynner Gr- og/eller slutter på -nes.