^ (hustak) betyr at det man søker i skal begynne med det etterfølgende, for eksempel ^Ann* i fornavn vil finne alle som har fornavn som begynner på Ann. Annelise vil bli funnet, men merk at Mari Anne vil ikke bli funnet, siden Anne ikke er første fornavn.

$ (dollar) betyr at det man søker i skal sluttet på det som står rett foran, for eksempel *set$ i etternavnsfeltet vil finne alle som har etternavn som slutter på set. Merk at at du ikke vil finne "Furuset Nilsen" på denne måten, men "Nilsen Furuset" vil bli funnet.