• Søk etter fornavn lik Kristo*|Christo* vil finne alle fornavn som begynner på enten Kristo- eller Christo-.

Vær oppmerksom på at et søk må inneholde minimum to tegn foruten eventuelle spesialtegn. Søk av typen fornavn lik A* (begynner på A) er ikke tillatt, da slike søk blir for tunge.

  • Søk på ett tegn alene vil likevel gi treff på forkortelser. Søk etter fornavn lik A vil for eksempel gi treff på A. Hansen.