Vil du lage et nytt søk, klikker du på Nullstill for å tømme søkeboksene: