* (stjerne) er trunkeringstegn. Det kan benyttes bak, foran, inni, eller foran og bak samtidig.

eksempel på søk med bruk av stjerne

Eksempel på søk med bruk av stjerne/asterisk.

  • Søk etter fornavn lik ann* vil finne alle fornavn som begynner på ann-, slik som Anne, Anna, Anni, Annette osv.
  • Søk etter fornavn lik *ristine vil finne alle fornavn som slutter på -ristine, slik som Christine og Kristine.
  • Søk etter etternavn lik *risto* vil finne alle etternavn som inneholder -risto-, slik som Kristoffersen, Kristoffersdatter, Kristophersen/-datter, Christoffersen/-datter, Christophersen/-datter osv.Pettersen og Torgersen.

Nytt pr januar 2016: Søk med trunkering inni navn er nå tillatt. Du kan kontrollere søket ved å bruke * for ubegrenset antall bokstaver som er ukjent eller en eller flere ? for hver bokstav som er ukjent (med unntak av æ, ø  og å, se nedenfor). 

  • Søk etter fornavn lik fri*jof vil finne alle fornavn som begynner med fri og slutter med jof, slik som Fritjof, Fridthjof, Fridtjof osv.
  • Søk etter fornavn lik fri?jof vil finne alle fornavn som begynner med fri og slutter med jof og har en ukjent bokstav mellom disse delene. Her vil du få treff på Fritjof, Fridjof.
  • Søk etter fornavn lik fri???jof vil finne alle fornavn som begynner med fri og slutter med jof og har tre ukjente bokstaver mellom disse delene. Her vil du få treff på Fridthjof.

For æ, ø og å er det egne regler. Disse bokstavene regnes ikke som ett enkelt tegn og må derfor erstattes av to spørsmålstegn ?? og ikke bare ett.

  • Et søk etter fl??sland vil kun gi treff på Flæsland.
  • Et søk etter fl?esland vil kun gi treff på Flesland.

Uansett hvordan du trunkerer, så vær oppmerksom på at et søk må inneholde minimum to tegn i tillegg til * når du søker. Søker du uten trunkering holder det å skrive to tegn.

Søk med kun ett tegn og stjerne, f.eks. A* (begynner på A) er ikke tillatt, da slike søk blir for tunge. Søk på ett tegn alene vil likevel gi treff på forkortelser:

  • Søk etter fornavn lik A vil for eksempel gi treff på A. Hansen.