I avanserte søk kan du velge hvordan trefflisten skal sorteres. Standard sortering er etter relevans. Du kan velge en annen sortering ved å klikke på plusstegnet til høyre for teksten Sortering:

Der markerer du ønsket sortering i listen:

Du kan også begrense hvilke kilder du søker i. Klikk på nedpil i kildekategori, og velg kategori: