I Digitalpensjonatet finn du kjelder digitalisert av institusjonar, foreiningar eller privatpersonar utanfor Arkivverket.

Kjeldene kan vere skanna, tasta inn i ein tabell eller skrive av som komplett avskrift. Dei digitale kjeldene publiserast gjennom dei tekniske løysingane for Digitalarkivet og er såleis tilgjengelege i Digitalarkivet på lik linje med alt anna kjeldemateriale frå Arkivverket.

Digitalarkivet har dei digitale kjeldene kun på lån og kan ikkje distribuere dei vidare.