Alle er velkommen til å registrere kilder, for eget bruk eller for publisering i Digitalpensjonatet.
Vi har en rikholdig samling av skannede kilder i Digitalarkivet, men dessverre er ikke informasjonen i dem søkbare. Her er vi avhengig av godt gammelt tastearbeid for å få det til.

Alle som registrerer for eget bruk, står selvsagt fritt til å taste informasjonen slik de selv ønsker. Vi anbefaler likevel at en registrerer så kildetro som mulig, uansett formålet med arbeidet. Når dataene er tastet inn så likt som mulig med den originale kilden, kan en heller ta fatt på redigeringsarbeid i separat tabell/kolonner. På den måten sørger en for at en har rådata som kan bearbeides for andre type formål seinere.

Det er laget to standarder for registrering av data, HISTFORM for folketellingsdata og KYRRE for kirkeboksdata. Begge inneholder generelle registreringsinstrukser som kan være vel verdt å studere før en går løs på en kilderegistrering, selv om en ikke skal registrere verken en kirkebok eller en folketelling.

Ta kontakt før du registrerer

Hvis du vurderer å publisere registreringene dine hos oss, så setter vi stor pris på å bli kontaktet før arbeidet tar fatt, slik at vi både er orientert om hva vi kan forvente oss av bidrag og forhindre at andre registrer samme kilde, og for å kunne gi råd og innspill til registrering i forkant av prosessen og dermed forhindre merarbeid for deg eller oss.

Bli med og registrer det norske folk i 1814

Som en del av 200-årsjubileet for grunnloven i 2014 ønsker Riksarkivaren å tilby et nasjonalt historisk befolkningsregister fra 1814. Grunnlaget for en sånn oversikt vil være 1801-tellingen og lister fra kirkebøkene over døpte, vigde og gravlagte for perioden 1801-1814. Det utvikles en løsning for å håndtere dataene og kartlegge de ulike innførslene av samme person i kildene. Folketellingen fra 1801 er tastet, men langt fra alle listene fra kirkebøkene for denne perioden.

Vi håper så mange som mulig ønsker å delta i prosjektet med å registrere lister fra kirkebøkene. Arbeidet koordineres fra Statsarkivet i Bergen.