Alle er velkommen til å registrere kilder, for eget bruk eller for publisering i Digitalpensjonatet.
Vi har en rikholdig samling av skannede kilder i Digitalarkivet, men dessverre er ikke informasjonen i dem søkbare. Her er vi avhengig av godt gammelt tastearbeid for å få det til.

Alle som registrerer for eget bruk, står selvsagt fritt til å taste informasjonen slik de selv ønsker. Vi anbefaler likevel at en registrerer så kildetro som mulig, uansett formålet med arbeidet. Når dataene er tastet inn så likt som mulig med den originale kilden, kan en heller ta fatt på redigeringsarbeid i separat tabell/kolonner. På den måten sørger en for at en har rådata som kan bearbeides for andre type formål seinere.

Det er laget to standarder for registrering av data, HISTFORM for folketellingsdata og KYRRE for kirkeboksdata. Begge inneholder generelle registreringsinstrukser som kan være vel verdt å studere før en går løs på en kilderegistrering, selv om en ikke skal registrere verken en kirkebok eller en folketelling.

Vil du være med i registreringsdugnad?

Vi har for tiden flere prosjekter for å transkribere kilder. Om du vil være med i disse prosjektene er du hjertelig velkommen!


Ta kontakt før du registrerer

Hvis du vurderer å publisere registreringene dine hos oss eller delta i en av dugnadene, så setter vi stor pris på å bli kontaktet før arbeidet tar fatt, På den måten er vi orientert om hva vi kan forvente oss av bidrag og samtidig forhindre at andre registrer samme kilde. Vi gir deg gjerne råd og innspill til registreringen i forkant av prosessen for å forhindre merarbeid for deg eller oss. Vi svarer kjapt hvis du sender oss en e-post: digitalarkivet@arkivverket.no