Send melding til Digitalarkivet

Skjemaet er ikke kryptert og sendes som e-post. Send derfor ikke sensitive eller taushetsbelagte opplysninger. Navnet ditt vil bli synlig i offentlig journal hvis det oppgis i skjema. Du kan kreve innsyn anonymt, men må minimum oppgi en gyldig e-postadresse.

Spørsmål om slekt blir ikke besvart her. For mer informasjon trykk slektforespørsler: Slektsforespørsler

Ved spørsmål om eiendom oppgi gård- og bruksnummer samt kommune. For mer informasjon trykk eiendom: Eiendom

Jo mer informasjon du gir i skjema - jo bedre svar får du.

Navn:

E-postadresse:

Postadresse:

Emne:

Melding:

Melding går til e-postadressen under. Vent på kvittering til skjerm. Det kan ta noe tid.

digitalarkivet@arkivverket.no