Innimellom anna arbeid lagar Digitalarkivet nettutstillingar. Her presenterer me tradisjonelle kjelder på utradisjonelt vis eller me presenterer kjelder som normalt ikkje får så mykje vitjingar på nettsidene våre.

I samband med omlegginga av nettsidene våre, tar me først fatt på dei utstillingane me har laga frå før og får dei flytta over på dei nye sidene. Etterkvart kjem noko nytt og spanande!