1. 27.05.2016 Personregister til Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567 (søkbar 1548-1567) DA Riksarkivet
 2. 26.05.2016 Ministerialbok for Lyngen prestegjeld, Lyngen sokn 1879-1890 (1938P) (Viede) (søkbar 1879-1890) DA RHD
 3. 26.05.2016 Ministerialbok for Lyngen prestegjeld, Lyngen sokn 1903-1913 (1938P) (Viede) (søkbar 1903-1913) DA RHD
 4. 26.05.2016 Ministerialbok for Lyngen prestegjeld 1785-1821 (1938P) (Viede) (søkbar 1801-1815) DA RHD
 5. 26.05.2016 Ministerialbok for Lyngen prestegjeld, Lyngen sokn 1891-1902 (1938P) (Viede) (søkbar 1891-1902) DA RHD
 6. 26.05.2016 Ministerialbok for Lurøy prestegjeld, Træna sokn 1768-1824 (1834P) (Viede) (søkbar 1802-1815) DA RHD
 7. 26.05.2016 Ministerialbok for Lurøy prestegjeld, Lurøy sokn 1767-1824 (1834P) (Viede) (søkbar 1801-1815) DA RHD
 8. 26.05.2016 Ministerialbok for Loppa prestegjeld 1785-1821 (2014P) (Viede) (søkbar 1801-1815) DA RHD
 9. 26.05.2016 Ministerialbok for Lenvik prestegjeld, Lenvik sokn 1880-1889 (1931P) (Viede) (søkbar 1880-1889) DA RHD
 10. 26.05.2016 Ministerialbok for Lenvik prestegjeld, Lenvik sokn 1910-1924 (1931P) (Viede) (søkbar 1910-1924) DA RHD
 11. 26.05.2016 Ministerialbok for Lenvik prestegjeld, Lenvik sokn 1899-1909 (1931P) (Viede) (søkbar 1899-1909) DA RHD
 12. 26.05.2016 Ministerialbok for Lenvik prestegjeld, Lenvik sokn 1890-1898 (1931P) (Viede) (søkbar 1890-1898) DA RHD
 13. 26.05.2016 Ministerialbok for Lenvik prestegjeld 1873-1880 (1931P) (Viede) (søkbar 1873-1880) DA RHD
 14. 26.05.2016 Klokkerbok for Aure prestegjeld, Stemshaug sokn 1909-1957 (1569P) (Begravde) (søkbar 1909-1936) DP DIS-Møre og Romsdal og DIS-Molde
 15. 26.05.2016 Ministerialbok for Nesset prestegjeld, Vistdal sokn 1846-1879 (1543P) (Døpte) (søkbar 1846-1879) DP DIS-Møre og Romsdal
 16. 26.05.2016 Ministerialbok for Tune prestegjeld 1797-1815 (0130P) (Begravde) (søkbar 1797-1815) DA Statsarkivet i Bergen
 17. 26.05.2016 Ministerialbok for Rendal prestegjeld 1788-1814 (0432Q) (Viede) (søkbar 1801-1814) DA Statsarkivet i Bergen
 18. 26.05.2016 Klokkerbok for Grytten prestegjeld, Hen sokn 1867-1902 (1539P) (Viede) (søkbar 1867-1902) DP DIS-Møre og Romsdal
 19. 26.05.2016 Klokkerbok for Grytten prestegjeld, Hen sokn 1867-1902 (1539P) (Konfirmerte) (søkbar 1867-1901) DP DIS-Møre og Romsdal
 20. 26.05.2016 Klokkerbok for Grytten prestegjeld, Hen sokn 1867-1902 (1539P) (Begravde) (søkbar 1867-1902) DP DIS-Møre og Romsdal
 21. 26.05.2016 Klokkerbok for Haugesund prestegjeld, Haugesund sokn 1909-1921 (1106Q) (Begravde) (søkbar 1909-1921) DP DIS-Haugaland og John Rønnevik
 22. 26.05.2016 Ministerialbok for Grytten prestegjeld 1764-1806 (1539P) (Døpte) (søkbar 1801-1806) DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 23. 26.05.2016 Ministerialbok for Grytten prestegjeld 1764-1806 (1539P) (Begravde) (søkbar 1801-1806) DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 24. 26.05.2016 Ministerialbok for Grytten prestegjeld 1764-1806 (1539P) (Viede) (søkbar 1801-1806) DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 25. 26.05.2016 Ministerialbok for Grytten prestegjeld 1807-1817 (1539P) (Begravde) (søkbar 1807-1817) DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 26. 26.05.2016 Ministerialbok for Grytten prestegjeld 1807-1817 (1539P) (Døpte) (søkbar 1807-1817) DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 27. 26.05.2016 Ministerialbok for Lenvik prestegjeld 1866-1873 (1931P) (Viede) (søkbar 1866-1872) DA RHD
 28. 26.05.2016 Ministerialbok for Lenvik prestegjeld 1855-1865 (1931P) (Viede) (søkbar 1855-1865) DA RHD
 29. 26.05.2016 Ministerialbok for Kvæfjord prestegjeld 1751-1822 (1911P) (Viede) (søkbar 1751-1820) DA RHD
 30. 26.05.2016 Ministerialbok for Klæbu prestegjeld 1783-1815 (1662P) (Viede) (søkbar 1798-1815) DA RHD
 31. 26.05.2016 Ministerialbok for Klæbu prestegjeld 1749-1782 (1662P) (Viede) (søkbar 1749-1782) DA RHD
 32. 26.05.2016 Fødselsregister for Trondheim prestegjeld, E. C. Dahls Stiftelse sokn 1916-1920 (1601E1) (Døpte) (søkbar 1916-1920) DP Jostein Mediaa
 33. 26.05.2016 Ministerialbok for Løten prestegjeld 1918-1926 (0415P) (Konfirmerte) (søkbar 1918-1926) DP DIS-Hedmark
 34. 26.05.2016 Ministerialbok for Aremark prestegjeld 1834-1849 (0118P) (Begravde) (søkbar 1835-1849) DP Marker historielag
 35. 26.05.2016 Ministerialbok for Tingvoll prestegjeld, Tingvoll sokn 1906-1915 (1560P) (Utmeldte) (søkbar 1912-1912) DP DIS-Møre og Romsdal og Arve Holmeide
 36. 26.05.2016 Ministerialbok for Tingvoll prestegjeld, Tingvoll sokn 1906-1915 (1560P) (Innmeldte) (søkbar 1912-1912) DP DIS-Møre og Romsdal og Arve Holmeide
 37. 26.05.2016 Ministerialbok for Tingvoll prestegjeld, Tingvoll sokn 1906-1915 (1560P) (Innflyttede) (søkbar 1907-1911) DP DIS-Møre og Romsdal og Arve Holmeide
 38. 26.05.2016 Ministerialbok for Aremark prestegjeld 1814-1834 (0118P) (Utflyttede) (søkbar 1815-1834) DP Marker historielag
 39. 26.05.2016 Ministerialbok for Aremark prestegjeld 1814-1834 (0118P) (Innflyttede) (søkbar 1815-1834) DP Marker historielag
 40. 26.05.2016 Ministerialbok for Aremark prestegjeld 1814-1834 (0118P) (Begravde) (søkbar 1814-1834) DP Marker historielag
 41. 26.05.2016 Ministerialbok for Aremark prestegjeld 1814-1834 (0118P) (Dødfødte) (søkbar 1815-1834) DP Marker historielag
 42. 26.05.2016 Ministerialbok for Onsøy prestegjeld 1733-1814 (0134P) (Begravde) (søkbar 1733-1814) DP Onsøy historielag
 43. 19.05.2016 Ministerialbok for Karlsøy prestegjeld, Karlsøy sokn 1872-1878 (1936P) (Viede) (søkbar 1872-1878) DA RHD
 44. 19.05.2016 Ministerialbok for Karlsøy prestegjeld, Karlsøy sokn 1843-1860 (1936P) (Viede) (søkbar 1843-1860) DA RHD
 45. 19.05.2016 Ministerialbok for Karlsøy prestegjeld 1823-1842 (1936P) (Viede) (søkbar 1823-1842) DA RHD
 46. 19.05.2016 Ministerialbok for Karlsøy prestegjeld 1775-1823 (1936P) (Viede) (søkbar 1775-1822) DA RHD
 47. 19.05.2016 Ministerialbok for Karlsøy prestegjeld, Karlsøy, Sørfjord sokn 1861-1871 (1936P) (Viede) (søkbar 1861-1871) DA RHD
 48. 19.05.2016 Ministerialbok for Karlsøy prestegjeld, Helgøy sokn 1902-1916 (1936P) (Viede) (søkbar 1902-1916) DA RHD
 49. 19.05.2016 Ministerialbok for Karlsøy prestegjeld, Helgøy sokn 1805-1838 (1936P) (Viede) (søkbar 1805-1838) DA RHD
 50. 19.05.2016 Ministerialbok for Karlsøy prestegjeld, Helgøy sokn 1879-1892 (1936P) (Viede) (søkbar 1879-1892) DA RHD
 51. 19.05.2016 Ministerialbok for Karlsøy prestegjeld, Helgøy sokn 1838-1867 (1936P) (Viede) (søkbar 1839-1867) DA RHD
 52. 19.05.2016 Ministerialbok for Stjørdal prestegjeld 1833-1844 (1714Q) (Døpte) (søkbar 1833-1844) DP Grethe Hegge
 53. 19.05.2016 Ministerialbok for Stjørdal prestegjeld 1820-1832 (1714Q) (Begravde) (søkbar 1822-1832) DP Grethe Hegge
 54. 19.05.2016 Ministerialbok for Stjørdal prestegjeld 1833-1844 (1714Q) (Begravde) (søkbar 1833-1844) DP Grethe Hegge
 55. 19.05.2016 Ministerialbok for Nesna prestegjeld, Dønna sokn 1820-1828 (1828P) (Viede) (søkbar 1820-1828) DP Helgeland Museum, avdeling Dønna
 56. 19.05.2016 Ministerialbok for Bjelland prestegjeld, Finsland sokn 1921-1951 (Begravde) (søkbar 1921-1935) DP Knut Røysland
 57. 19.05.2016 Ministerialbok for Bjelland prestegjeld, Finsland sokn 1921-1951 (Dødfødte) (søkbar 1921-1932) DP Knut Røysland
 58. 19.05.2016 Ministerialbok for Herøy prestegjeld, Herøy sokn 1892-1901 (1818P) (Begravde) (søkbar 1892-1901) DP Helgeland Museum, avdeling Dønna og Ann-Kristin A. Bjørnvik
 59. 19.05.2016 Ministerialbok for Aure prestegjeld 1772-1819 (1569P) (Viede) (søkbar 1772-1818) DA Statsarkivet i Bergen
 60. 19.05.2016 Ministerialbok for Ibestad prestegjeld 1801-1824 (1917P) (Viede) (søkbar 1801-1815) DA RHD
 61. 19.05.2016 Ministerialbok for Hemnes prestegjeld, Mo (Nord-Rana) sokn 1807-1819 (1832P) (Viede) (søkbar 1807-1815) DA RHD
 62. 19.05.2016 Ministerialbok for Hemnes prestegjeld, Mo (Nord-Rana) sokn 1790-1806 (1832P) (Viede) (søkbar 1801-1806) DA RHD
 63. 19.05.2016 Ministerialbok for Hemnes prestegjeld, Hemnes sokn 1807-1831 (1832P) (Viede) (søkbar 1807-1815) DA RHD
 64. 19.05.2016 Ministerialbok for Hemnes prestegjeld, Hemnes sokn 1789-1806 (1832P) (Viede) (søkbar 1801-1806) DA RHD
 65. 19.05.2016 Ministerialbok for Hammerfest prestegjeld 1751-1821 (2001Q) (Viede) (søkbar 1801-1815) DA RHD
 66. 19.05.2016 Ministerialbok for Hamarøy prestegjeld 1766-1821 (1849P) (Viede) (søkbar 1801-1815) DA RHD
 67. 19.05.2016 Ministerialbok for Hadsel prestegjeld, Sortland sokn 1812-1818 (1866P) (Viede) (søkbar 1812-1815) DA RHD
 68. 19.05.2016 Ministerialbok for Hadsel prestegjeld, Sortland sokn 1795-1811 (1866P) (Viede) (søkbar 1801-1811) DA RHD
 69. 19.05.2016 Ministerialbok for Hadsel prestegjeld, Sande sokn 1803-1811 (1866P) (Viede) (søkbar 1803-1809) DA RHD
 70. 19.05.2016 Ministerialbok for Hadsel prestegjeld, Hadsel sokn 1812-1820 (1866P) (Viede) (søkbar 1812-1815) DA RHD
 71. 19.05.2016 Ministerialbok for Hadsel prestegjeld 1754-1811 (1866P) (Viede) (søkbar 1801-1811) DA RHD
 72. 19.05.2016 Ministerialbok for Gildeskål prestegjeld 1805-1826 (1838P) (Viede) (søkbar 1805-1815) DA RHD
 73. 19.05.2016 Ministerialbok for Gildeskål prestegjeld, Gildeskål sokn 1773-1804 (1838P) (Viede) (søkbar 1801-1804) DA RHD
 74. 19.05.2016 Ministerialbok for Gildeskål prestegjeld, Beiarn sokn 1748-1804 (1838P) (Viede) (søkbar 1801-1804) DA RHD
 75. 19.05.2016 Ministerialbok for Folda prestegjeld 1688-1697 (1845P) (Viede) (søkbar 1688-1697) DA RHD
 76. 19.05.2016 Ministerialbok for Folda prestegjeld 1664-1688 (1845P) (Viede) (søkbar 1664-1688) DA RHD
 77. 19.05.2016 Ministerialbok for Folda prestegjeld 1881-1900 (1845P) (Viede) (søkbar 1881-1889) DA RHD
 78. 19.05.2016 Ministerialbok for Folda prestegjeld 1857-1870 (1845P) (Viede) (søkbar 1857-1870) DA RHD
 79. 19.05.2016 Ministerialbok for Folda prestegjeld 1836-1856 (1845P) (Viede) (søkbar 1836-1856) DA RHD
 80. 19.05.2016 Ministerialbok for Folda prestegjeld 1821-1836 (1845P) (Viede) (søkbar 1821-1836) DA RHD
 81. 19.05.2016 Ministerialbok for Folda prestegjeld 1870-1881 (1845P) (Viede) (søkbar 1870-1881) DA RHD
 82. 19.05.2016 Ministerialbok for Folda prestegjeld 1791-1820 (1845P) (Viede) (søkbar 1791-1820) DA RHD
 83. 11.05.2016 Folketelling 1891 for 0402 Kongsvinger kjøpstad DP Lars Waaltorp
 84. 11.05.2016 Ministerialbok for Folda prestegjeld 1745-1791 (1845P) (Viede) (søkbar 1745-1790) DA RHD
 85. 11.05.2016 Ministerialbok for Folda prestegjeld 1715-1745 (1845P) (Viede) (søkbar 1715-1744) DA RHD
 86. 11.05.2016 Ministerialbok for Folda prestegjeld 1697-1715 (1845P) (Viede) (søkbar 1697-1715) DA RHD
 87. 11.05.2016 Folketelling 1891 for 1655 Byneset herred DP Jostein Mediaa
 88. 11.05.2016 Folketelling 1891 for 1662 Klæbu herred DP Jostein Mediaa
 89. 08.05.2016 Ministerialbok for Flakstad prestegjeld, Moskenes sokn 1903-1913 (1859P) (Viede) (søkbar 1903-1915) DA RHD
 90. 08.05.2016 Ministerialbok for Flakstad prestegjeld, Flakstad sokn 1905-1915 (1859P) (Viede) (søkbar 1905-1915) DA RHD
 91. 08.05.2016 Ministerialbok for Vinje prestegjeld, Nesland sokn 1887-1925 (Begravde) (søkbar 1887-1925) DP Olav A. Haugen
 92. 08.05.2016 Ministerialbok for Aremark prestegjeld, Aremark sokn 1796-1814 (0118P) (Begravde) (søkbar 1796-1814) DP Marker historielag
 93. 08.05.2016 Ministerialbok for Glemmen prestegjeld 1803-1815 (0132Q) (Begravde) (søkbar 1803-1815) DP DIS-Østfold og Torunn Cathrine Ludvigsen
 94. 08.05.2016 Ministerialbok for Fauske prestegjeld, Fauske sokn 1911-1924 (Viede) (søkbar 1911-1924) DA RHD
 95. 08.05.2016 Ministerialbok for Fauske prestegjeld 1898-1910 (1841Q) (Viede) (søkbar 1910-1910) DA RHD
 96. 08.05.2016 Ministerialbok for Dverberg prestegjeld 1788-1820 (1872P) (Viede) (søkbar 1801-1815) DA RHD
 97. 08.05.2016 Ministerialbok for Dverberg prestegjeld, Andenes sokn 1789-1808 (1872P) (Viede) (søkbar 1801-1808) DA RHD
 98. 08.05.2016 Ministerialbok for Bø prestegjeld 1759-1820 (1867P) (Viede) (søkbar 1801-1815) DA RHD
 99. 08.05.2016 Ministerialbok for Buksnes prestegjeld, Hol sokn 1897-1913 (1860P) (Viede) (søkbar 1905-1912) DA RHD
 100. 08.05.2016 Ministerialbok for Buksnes prestegjeld, Buksnes sokn 1907-1918 (1860P) (Viede) (søkbar 1907-1918) DA RHD