1. 25.06.2015 Folketelling 1891 for 1245 Sund herred (søkbar 1891-1891) DP Arvid Skogseth
 2. 25.06.2015 Klokkerbok for Østre Gausdal prestegjeld, Gausdal sokn 1894-1904 (0522Q) (Konfirmerte) DP Gausdal historielag
 3. 25.06.2015 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld, Ingedal sokn 1898-1915 (0115P) (Innmeldte) DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 4. 25.06.2015 Kommunikantprotokoll for Kongsberg prestegjeld 1750-1755 (Konfirmerte) DP Else B. Rustad
 5. 25.06.2015 Ministerialbok for Tynset prestegjeld 1790-1800 (0437P) (Viede) DP Arvid Skogseth
 6. 25.06.2015 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld, Ingedal sokn 1898-1915 (0115P) (Utflyttede) DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 7. 25.06.2015 Kommunikantprotokoll for Kongsberg prestegjeld 1761-1766 (Konfirmerte) (søkbar 1762-1766) DP Else B. Rustad
 8. 25.06.2015 Klokkerbok for Østre Gausdal prestegjeld, Gausdal sokn 1894-1904 (0522Q) (Viede)  DP Gausdal historielag
 9. 25.06.2015 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld, Ingedal sokn 1898-1915 (0115P) (Konfirmerte) (søkbar 1898-1905) DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 10. 25.06.2015 Kommunikantprotokoll for Kongsberg prestegjeld 1739-1745 (Konfirmerte) (søkbar 1739-1745)  DP Else B. Rustad
 11. 25.06.2015 Klokkerbok for Østre Gausdal prestegjeld, Gausdal sokn 1894-1904 (0522Q) (Dødfødte)  DP Gausdal historielag
 12. 25.06.2015 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld, Ingedal sokn 1898-1915 (0115P) (Innflyttede) DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 13. 25.06.2015 Kommunikantprotokoll for Kongsberg prestegjeld 1755-1761 (Konfirmerte) (søkbar 1756-1761)  DP Else B. Rustad
 14. 25.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1846-1859 (1655P) (Innflyttede) DP Jostein Mediaa
 15. 25.06.2015 Ministerialbok for Alstahaug prestegjeld, Herøy sokn 1737-1740 (1820P) (Viede) DP Renathe-Johanne Wågenes
 16. 25.06.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld 1796-1808 (0545P) (Døpte) (søkbar 1808-1808) DA Statsarkivet i Bergen
 17. 25.06.2015 Ministerialbok for Tynset prestegjeld 1790-1800 (0437P) (Døpte) DP Arvid Skogseth
 18. 25.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1846-1859 (1655P) (Utflyttede) (søkbar 1846-1859) DP Jostein Mediaa
 19. 25.06.2015 Ministerialbok for Alstahaug prestegjeld, Herøy sokn 1737-1740 (1820P) (Offentlige skriftemål) DP Renathe-Johanne Wågenes
 20. 25.06.2015 Ministerialbok for Gildeskål prestegjeld 1892-1899 (1838P) (Døpte) (søkbar 1892-1899) DP Paul Haakonsen
 21. 25.06.2015 Klokkerbok for Østre Gausdal prestegjeld, Gausdal sokn 1894-1904 (0522Q) (Døpte) DP Gausdal historielag
 22. 25.06.2015 Ministerialbok for Aurskog prestegjeld 1767-1807 (0224P) (Døpte) (søkbar 1799-1807) DP Tore Stustad
 23. 25.06.2015 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld, Skjeberg sokn 1898-1911 (0115P) (Utmeldte) DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 24. 25.06.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld 1809-1831 (0545P) (Begravde) DA Statsarkivet i Bergen
 25. 25.06.2015 Ministerialbok for Sigdal prestegjeld 1793-1811 (0621P) (Døpte) (søkbar 1793-1811) DP Lier historielag og Tore Stustad
 26. 25.06.2015 Kommunikantprotokoll for Kongsberg prestegjeld 1731-1739 (Konfirmerte)  DP Else B. Rustad
 27. 25.06.2015 Kommunikantprotokoll for Kongsberg prestegjeld 1745-1750 (Konfirmerte)  DP Else B. Rustad
 28. 25.06.2015 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld, Ingedal sokn 1898-1915 (0115P) (Utmeldte) DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 29. 25.06.2015 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld, Skjeberg sokn 1898-1911 (0115P) (Innmeldte) DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 30. 25.06.2015 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld 1846-1858 (0115P) (Utmeldte) (søkbar 1856-1863) DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 31. 25.06.2015 Ministerialbok for Rygge prestegjeld 1878-1904 (0136P) (Døpte) DA DIS-Østfold
 32. 25.06.2015 Ministerialbok for Våler prestegjeld 1771-1815 (0137P) (Begravde) (søkbar 1801-1815) DA Statsarkivet i Bergen
 33. 25.06.2015 Ministerialbok for Trondheim prestegjeld, Vår Frue kirke sokn 1774-1814 (1601M5) (Viede) (søkbar 1801-1814) DA Statsarkivet i Bergen
 34. 25.06.2015 Ministerialbok for Tynset prestegjeld 1790-1800 (0437P) (Begravde) DP Arvid Skogseth
 35. 25.06.2015 Ministerialbok for Tynset prestegjeld 1790-1800 (0437P) (Konfirmerte) DP Arvid Skogseth
 36. 25.06.2015 Klokkerbok for Østre Gausdal prestegjeld, Gausdal sokn 1894-1904 (0522Q) (Begravde) DP Gausdal historielag
 37. 25.06.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1845-1851 (0717Q) (Begravde) DP DIS-Vestfold
 38. 25.06.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1845-1851 (0717Q) (Innflyttede)  DP DIS-Vestfold
 39. 25.06.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1845-1851 (0717Q) (Konfirmerte)  DP DIS-Vestfold
 40. 25.06.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1845-1851 (0717Q) (Vaksinerte)  DP DIS-Vestfold
 41. 25.06.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1845-1851 (0717Q) (Viede)  DP DIS-Vestfold
 42. 25.06.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1845-1851 (0717Q) (Utflyttede) DP DIS-Vestfold
 43. 25.06.2015 Ministerialbok for Sørum prestegjeld 1759-1814 (0226P) (Døpte) (søkbar 1800-1814) DP Jan Horgen
 44. 25.06.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1845-1851 (0717Q) (Dødfødte)  DP DIS-Vestfold
 45. 25.06.2015 Ministerialbok for Stange prestegjeld, Stange sokn 1894-1905 (0417P) (Konfirmerte) DP DIS-Hedmark
 46. 25.06.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld, Hamar sokn 1890-1899 (0414Q) (Konfirmerte) DP DIS-Hedmark
 47. 25.06.2015 Ministerialbok for Alstahaug prestegjeld, Herøy sokn 1737-1740 (1820P) (Begravde) DP Renathe-Johanne Wågenes
 48. 25.06.2015 Ministerialbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1910-1960 (Begravde) DP DIS-Vestfold
 49. 25.06.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1845-1851 (0717Q) (Døpte) DP DIS-Vestfold
 50. 17.06.2015 Folketelling 1891 for 0626 Lier herred (søkbar 1891-1891) DP Buskerud slektshistorielag
 51. 17.06.2015 Ministerialbok for Fosnes prestegjeld, Vik sokn 1815-1830 (1748P) (Begravde) DP Jostein Mediaa
 52. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1878-1897 (1655P) (Innflyttede) DP Jostein Mediaa
 53. 17.06.2015 Klokkerbok for Strinda prestegjeld, Byåsen (Havstein) sokn 1914-1938 (1660P) (Begravde) (søkbar 1914-1934) DP Jostein Mediaa
 54. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1829-1845 (1655P) (Utflyttede) DP Jostein Mediaa
 55. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1878-1897 (1655P) (Utflyttede) DP Jostein Mediaa
 56. 17.06.2015 Klokkerbok for Strinda prestegjeld, Byåsen sokn 1881-1896 (1660P) (Viede) DP Jostein Mediaa
 57. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1816-1828 (1655P) (Døpte) DP Jostein Mediaa
 58. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1859-1877 (1655P) (Konfirmerte) DP Jostein Mediaa
 59. 17.06.2015 Klokkerbok for Strinda prestegjeld, Byåsen sokn 1881-1896 (1660P) (Konfirmerte) DP Jostein Mediaa
 60. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1816-1828 (1655P) (Viede) DP Jostein Mediaa
 61. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1859-1877 (1655P) (Begravde) DP Jostein Mediaa
 62. 17.06.2015 Klokkerbok for Strinda prestegjeld, Byåsen sokn 1881-1896 (1660P) (Begravde) DP Jostein Mediaa
 63. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1816-1828 (1655P) (Konfirmerte) DP Jostein Mediaa
 64. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1859-1877 (1655P) (Utflyttede) DP Jostein Mediaa
 65. 17.06.2015 Klokkerbok for Strinda prestegjeld, Byåsen sokn 1897-1914 (1660P) (Konfirmerte) DP Jostein Mediaa
 66. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1816-1828 (1655P) (Begravde) DP Jostein Mediaa
 67. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1859-1877 (1655P) (Innflyttede) DP Jostein Mediaa
 68. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1816-1828 (1655P) (Innflyttede) DP Jostein Mediaa
 69. 17.06.2015 Klokkerbok for Strinda prestegjeld, Byåsen sokn 1897-1914 (1660P) (Begravde) DP Jostein Mediaa
 70. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1829-1845 (1655P) (Døpte) DP Jostein Mediaa
 71. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1816-1828 (1655P) (Utflyttede) DP Jostein Mediaa
 72. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1907-1923 (1655P) (Innflyttede) DP Jostein Mediaa
 73. 17.06.2015 Klokkerbok for Strinda prestegjeld, Byåsen sokn 1854-1881 (1660P) (Konfirmerte) DP Jostein Mediaa
 74. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1829-1845 (1655P) (Viede) DP Jostein Mediaa
 75. 17.06.2015 Ministerialbok for Fosnes prestegjeld, Vik sokn 1815-1830 (1748P) (Døpte) DP Jostein Mediaa
 76. 17.06.2015 Klokkerbok for Strinda prestegjeld, Byåsen sokn 1854-1881 (1660P) (Begravde) DP Jostein Mediaa
 77. 17.06.2015 Klokkerbok for Strinda prestegjeld, Byåsen (Havstein) sokn 1914-1938 (1660P) (Viede) DP Jostein Mediaa
 78. 17.06.2015 Klokkerbok for Strinda prestegjeld, Byåsen (Havstein) sokn 1914-1938 (1660P) (Konfirmerte) (søkbar 1914-1934) DP Jostein Mediaa
 79. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1907-1923 (1655P) (Utflyttede) DP Jostein Mediaa
 80. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1898-1907 (1655P) (Innflyttede) (søkbar 1898-1905) DP Jostein Mediaa
 81. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1829-1845 (1655P) (Konfirmerte) DP Jostein Mediaa
 82. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1829-1845 (1655P) (Begravde) DP Jostein Mediaa
 83. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1829-1845 (1655P) (Innflyttede) DP Jostein Mediaa
 84. 17.06.2015 Ministerialbok for Fosnes prestegjeld, Vik sokn 1815-1830 (1748P) (Viede) DP Jostein Mediaa
 85. 17.06.2015 Ministerialbok for Fosnes prestegjeld, Vik sokn 1815-1830 (1748P) (Konfirmerte) DP Jostein Mediaa
 86. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1898-1907 (1655P) (Utflyttede) DP Jostein Mediaa
 87. 16.06.2015 Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Reitgjerdet sokn 1894-1919 (1660P) (Konfirmerte) DP Jostein Mediaa
 88. 16.06.2015 Ministerialbok for Vestre Fredrikstad prestegjeld 1871-1878 (0103Q1) (Dødfødte) DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 89. 16.06.2015 Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Reitgjerdet sokn 1862-1869 (1660P) (Konfirmerte) DP Jostein Mediaa
 90. 16.06.2015 Ministerialbok for Ørskog prestegjeld 1720-1743 (1527P) (Introduserte kvinner) DP Ørskog historielag
 91. 16.06.2015 Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Reitgjerdet sokn 1862-1869 (1660P) (Begravde) DP Jostein Mediaa
 92. 16.06.2015 Ministerialbok for Ørskog prestegjeld 1720-1743 (1527P) (Viede) DP Ørskog historielag
 93. 16.06.2015 Ministerialbok for Ørskog prestegjeld 1720-1743 (1527P) (Konfirmerte) DP Ørskog historielag
 94. 16.06.2015 Ministerialbok for Ørskog prestegjeld 1720-1743 (1527P) (Begravde) DP Ørskog historielag
 95. 16.06.2015 Ministerialbok for Ørskog prestegjeld 1720-1743 (1527P) (Døpte) DP Ørskog historielag
 96. 16.06.2015 Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Strinda (Moholt) sokn 1907-1915 (1660P) (Viede)  DP Jostein Mediaa
 97. 16.06.2015 Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Strinda (Moholt) sokn 1907-1915 (1660P) (Konfirmerte)  DP Jostein Mediaa
 98. 16.06.2015 Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Strinda (Moholt) sokn 1916-1935 (1660P) (Døpte) (søkbar 1916-1920)  DP Jostein Mediaa
 99. 16.06.2015 Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Strinda (Moholt) sokn 1907-1915 (1660P) (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 100. 16.06.2015 Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Reitgjerdet sokn 1894-1919 (1660P) (Begravde)  DP Jostein Mediaa