1. 18.09.2014 Jordebok 1705 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt DP Asle Jonassen
 2. 18.09.2014 Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt  DP Asle Jonassen
 3. 18.09.2014 Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt  DP Asle Jonassen
 4. 18.09.2014 Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt  DP Asle Jonassen
 5. 18.09.2014 Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt  DP Asle Jonassen
 6. 17.09.2014 Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder  DP Renathe-Johanne Wågenes
 7. 17.09.2014 Ekstraskatt 1772 for Lofoten fogderi, Borge prestegjeld  DP Erlend Eriksen Mæhlum
 8. 17.09.2014 Prestemanntall 1664-1666 for Hadeland prosti, Norderhov prestegjeld  DP Buskerud slektshistorielag
 9. 17.09.2014 Skifteregister for Trondheim by 1678-1810  DA Statsarkivet i Trondheim
 10. 17.09.2014 Skifteregister for Romsdal sorenskriveri 1677-1857  DP Arnstein Slinning
 11. 17.09.2014 Skifteregister for Molde sorenskriveri 1748-1848  DP Arnstein Slinning
 12. 11.09.2014 Klokkerbok for Vardal prestegjeld 1771-1790 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 13. 11.09.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld, Ås sokn 1878-1894 (0529P) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 14. 11.09.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld, Ås sokn 1907-1920 (0529P) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 15. 11.09.2014 Klokkerbok for Vestre Toten prestegjeld, Ås sokn 1909-1928 (0529P) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 16. 11.09.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld, Ås sokn 1895-1906 (0529P) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 17. 11.09.2014 Klokkerbok for Vardal prestegjeld 1771-1790 (0527Q) (Begravde)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 18. 11.09.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld, Ås sokn 1878-1894 (0529P) (Begravde)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 19. 11.09.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld, Ås sokn 1895-1906 (0529P) (Begravde)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 20. 11.09.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld, Ås sokn 1907-1920 (0529P) (Begravde)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 21. 11.09.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld, Kolbu sokn 1895-1911 (0529P) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 22. 11.09.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld, Ås sokn 1878-1894 (0529P) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 23. 11.09.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld, Ås sokn 1895-1906 (0529P) (Konfirmerte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 24. 09.09.2014 Ministerialbok for Bjelland prestegjeld, Bjelland sokn 1887-1923 (1024P) (Døpte)  DP Knut Røysland
 25. 09.09.2014 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1860-1884 (1837Q) (Døpte)  DP Knut-Ole Einvik
 26. 03.09.2014 Sjeleregister for 1730 i Hjartdal i Telemark (100532)  DP Stein Norem Wisted
 27. 03.09.2014 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld, Ullerøy sokn 1895-1910 (0115P) (Innflyttede)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 28. 03.09.2014 Ministerialbok for Haram prestegjeld, Haram sokn 1876-1889 (1534P) (Døpte)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 29. 03.09.2014 Ministerialbok for Haram prestegjeld, Haram sokn 1876-1889 (1534P) (Konfirmerte)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 30. 03.09.2014 Ministerialbok for Haram prestegjeld, Haram sokn 1876-1889 (1534P) (Viede)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 31. 03.09.2014 Ministerialbok for Haram prestegjeld, Haram sokn 1876-1889 (1534P) (Utflyttede)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 32. 03.09.2014 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld, Ullerøy sokn 1895-1910 (0115P) (Utflyttede)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 33. 03.09.2014 Ministerialbok for Haram prestegjeld, Haram sokn 1876-1889 (1534P) (Innflyttede)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 34. 03.09.2014 Ministerialbok for Haram prestegjeld, Haram sokn 1876-1889 (1534P) (Dødfødte)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 35. 03.09.2014 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld, Ingedal sokn 1886-1897 (0115P) (Dødfødte)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 36. 03.09.2014 Prestemanntall for Bragernes prosti, Modum prestegjeld 1663-1666  DP Buskerud Slektshistorielag
 37. 02.09.2014 Kirkebok for Dissentersamfunn Christi Menighet, Fredrikstad 1893-1914 (0103D1) (Utmeldte)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 38. 02.09.2014 Flytteprotokoll for Oppdal 1901-1943 (100531)  DA Statsarkivet i Trondheim
 39. 02.09.2014 Klokkerbok for Vang prestegjeld 1814-1892 (0545P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 40. 02.09.2014 Ministerialbok for Vang prestegjeld 1814-1831 (0545P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 41. 02.09.2014 Ministerialbok for Nissedal prestegjeld 1811-1814 (0830P) (Viede)  DP Tor Magne Midtbø
 42. 02.09.2014 Ministerialbok for Sannidal prestegjeld 1767-1802 (0816Q) (Viede)  DP Tor Magne Midtbø
 43. 02.09.2014 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1814-1830 (0135P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 44. 02.09.2014 Ministerialbok for Sannidal prestegjeld 1803-1813 (0816Q) (Viede)  DP Tor Magne Midtbø
 45. 02.09.2014 Ministerialbok for Sannidal prestegjeld 1814-1829 (0816Q) (Viede)  DP Tor Magne Midtbø
 46. 02.09.2014 Kirkebok for Dissentersamfunn Christi Menighet, Fredrikstad 1893-1914 (0103D1) (Innmeldte)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 47. 02.09.2014 Militærmanntall Kinn 1704 (100530)  DP Kenneth Bratland
 48. 02.09.2014 Ministerialbok for Vang prestegjeld 1814-1831 (0545P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 49. 28.08.2014 Ministerialbok for Overhalla prestegjeld 1799-1816 (1744P) (Begravde)  DP Erlend Eriksen Mæhlum
 50. 28.08.2014 Ministerialbok for Åmot prestegjeld 1780-1810 (0429P) (Døpte)  DP Stor-Elvdal Historielag
 51. 28.08.2014 Klokkerbok for Vang prestegjeld 1814-1892 (0545P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 52. 28.08.2014 Ministerialbok for Gjerdrum prestegjeld 1798-1815 (0234P) (Døpte)  DP Tor Magne Midtbø
 53. 28.08.2014 Ministerialbok for Nissedal prestegjeld 1811-1814 (0830P) (Døpte)  DP Tor Magne Midtbø
 54. 28.08.2014 Ministerialbok for Strømsø prestegjeld, Tangen sokn 1814-1843 (0602bP) (Døpte)  DP Tore Stustad
 55. 28.08.2014 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1814-1830 (0135P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 56. 28.08.2014 Ministerialbok for Land prestegjeld 1814-1830 (0536P) (Konfirmerte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 57. 28.08.2014 Ministerialbok for Stange prestegjeld 1788-1813 (0417P) (Konfirmerte)  DP Hedmark Slektshistorielag og Steinar Vasaasen
 58. 28.08.2014 Ministerialbok for Stange prestegjeld 1814-1825 (0417P) (Konfirmerte)  DP Hedmark Slektshistorielag og Steinar Vasaasen
 59. 28.08.2014 Ministerialbok for Bjelland prestegjeld, Finsland sokn 1887-1920 (1023Q) (Begravde)  DP DIS-Vest-Agder og Knut Røysland
 60. 27.08.2014 Ministerialbok for Vang prestegjeld 1814-1831 (0545P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 61. 27.08.2014 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1762-1806 (0135P) (Begravde)  DP Lisbeth Løchen
 62. 27.08.2014 Ministerialbok for Kvikne prestegjeld 1785-1814 (0440P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 63. 27.08.2014 Ministerialbok for Strømsø prestegjeld, Tangen sokn 1814-1843 (0602bP) (Begravde)  DP Tore Stustad
 64. 27.08.2014 Ministerialbok for Nissedal prestegjeld 1811-1814 (0830P) (Begravde)  DP Tor Magne Midtbø
 65. 27.08.2014 Ministerialbok for Ullensaker prestegjeld 1777-1816 (0235P) (Begravde)  DP Hans Haug Ruud
 66. 27.08.2014 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1814-1830 (0135P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 67. 27.08.2014 Ministerialbok for Fet prestegjeld 1764-1814 (0227P) (Begravde)  DA Digitalarkivets registreringsenhet på Voss
 68. 25.08.2014 Prestemanntall 1664 for Hadeland prosti, Hole prestegjeld 1664-1666  DP Buskerud slektshistorielag                                              
 69. 25.08.2014 Sjeleregister for Fjelberg prestegjeld 1777  DA Statsarkivet i Bergen
 70. 25.08.2014 Passjournal for Porsgrunn, utstedte pass 1852-1906  DA Statsarkivet i Kongsberg
 71. 25.08.2014 Passjournal for Porsgrunn, framviste pass 1852-1859  DA Statsarkivet i Kongsberg
 72. 15.08.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld 1862-1869 (0529P) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 73. 15.08.2014 Ministerialbok for Østre Toten prestegjeld, Hoff sokn 1897-1909 (0528P) (Konfirmerte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 74. 15.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1831-1853 (0527Q) (Konfirmerte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 75. 15.08.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld, Kolbu sokn 1878-1894 (0529P) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 76. 15.08.2014 Ministerialbok for Østre Toten prestegjeld, Hoff sokn 1897-1909 (0528P) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 77. 15.08.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld, Kolbu sokn 1878-1894 (0529P) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 78. 15.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1831-1853 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 79. 15.08.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld 1850-1855 (0529P) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 80. 13.08.2014 Kirkebok for Dissentersamfunn Christi Menighet, Fredrikstad 1893-1914 (0103D1) (Døpte)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 81. 13.08.2014 Klokkerbok for Grytten prestegjeld, Hen sokn 1902-1937 (1539P) (Døpte)  DP DIS-Møre og Romsdal
 82. 13.08.2014 Kirkebok for Dissentersamfunn Christi Menighet, Fredrikstad 1893-1914 (0103D1) (Viede)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 83. 13.08.2014 Ministerialbok for Strømsø prestegjeld, Tangen sokn 1739-1814 (0602bP) (Viede)  DP Tor Magne Midtbø
 84. 13.08.2014 Ministerialbok for Strømsø prestegjeld, Tangen sokn 1814-1843 (0602bP) (Viede)  DP Tor Magne Midtbø
 85. 13.08.2014 Kirkebok for Dissentersamfunn Christi Menighet, Fredrikstad 1893-1914 (0103D1) (Konfirmerte)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 86. 13.08.2014 Ministerialbok for Grytten prestegjeld 1725-1763 (1539P) (Konfirmerte)  DP DIS-Møre og Romsdal og DIS-Molde
 87. 13.08.2014 Kirkebok for Dissentersamfunn Christi Menighet, Fredrikstad 1893-1914 (0103D1) (Begravde)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 88. 13.08.2014 Kirkebok for Dissentersamfunn Christi Menighet, Fredrikstad 1893-1914 (0103D1) (Dødfødte)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 89. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1854-1866 (0527Q) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 90. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Vardal sokn 1878-1893 (0527Q) (Begravde)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 91. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1867-1878 (0527Q) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 92. 07.08.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld 1856-1861 (0529P) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 93. 07.08.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld 1844-1849 (0529P) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 94. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Vardal sokn 1878-1893 (0527Q) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 95. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Gjøvik by sokn 1878-1890 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 96. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Gjøvik by sokn 1891-1901 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 97. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Hunn sokn 1878-1892 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 98. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Hunn sokn 1893-1904 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 99. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1854-1866 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 100. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1867-1878 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag