1. 21.10.2014 Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Bratsberg sokn 1781-1817 (1660P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 2. 21.10.2014 Ministerialbok for Rakkestad prestegjeld 1814-1824 (0128P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 3. 21.10.2014 Ministerialbok for Tønsberg prestegjeld 1813-1826 (0705P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 4. 21.10.2014 Ministerialbok for Nissedal prestegjeld, Nissedal sokn 1814-1845 (0830P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 5. 21.10.2014 Ministerialbok for Tune prestegjeld 1797-1815 (0130P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 6. 21.10.2014 Ministerialbok for Ullensvang prestegjeld, Odda sokn 1788-1804 (1230Q) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 7. 21.10.2014 Ministerialbok for Fosnes prestegjeld, Otterøy (Vik) sokn 1904-1926 (Utflyttede)  DP Jostein Mediaa
 8. 21.10.2014 Ministerialbok for Hjartdal prestegjeld 1776-1801 (0827P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 9. 21.10.2014 Ministerialbok for Jostedal prestegjeld 1770-1806 (1427P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 10. 21.10.2014 Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Bratsberg sokn 1781-1817 (1660P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 11. 21.10.2014 Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Lade sokn 1781-1817 (1660P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 12. 21.10.2014 Ministerialbok for Fosnes prestegjeld, Otterøy (Vik) sokn 1904-1926 (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 13. 21.10.2014 Ministerialbok for Hjartdal prestegjeld 1776-1801 (0827P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 14. 21.10.2014 Ministerialbok for Jostedal prestegjeld 1770-1806 (1427P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 15. 21.10.2014 Ministerialbok for Jostedal prestegjeld 1807-1837 (1427P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 16. 21.10.2014 Ministerialbok for Melhus prestegjeld, Hølonda sokn 1768-1815 (1653P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 17. 21.10.2014 Ministerialbok for Nissedal prestegjeld, Nissedal sokn 1814-1845 (0830P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 18. 21.10.2014 Ministerialbok for Ullensvang prestegjeld, Odda sokn 1788-1804 (1230Q) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 19. 14.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1805-1814 (0423P) (Viede)  DP Solør Slektshistorielag
 20. 14.10.2014 Ministerialbok for Hof prestegjeld 1790-1815 (0424P) (Viede)  DP Solør Slektshistorielag
 21. 14.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1805-1814 (0423P) (Døpte)  DP Solør Slektshistorielag
 22. 14.10.2014 Ministerialbok for Fosnes prestegjeld, Otterøy (Vik) sokn 1904-1926 (Viede)  DP Jostein Mediaa
 23. 14.10.2014 Ministerialbok for Fosnes prestegjeld, Otterøy (Vik) sokn 1904-1926 (Konfirmerte)  DP Jostein Mediaa
 24. 14.10.2014 Ministerialbok for Askøy prestegjeld 1801-1818 (1247Q) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 25. 14.10.2014 Ministerialbok for Fosnes prestegjeld, Otterøy (Vik) sokn 1904-1926 (Døpte)  DP Jostein Mediaa
 26. 14.10.2014 Ministerialbok for Namsos prestegjeld, Namsos sokn 1887-1927 (Døpte)  DP Jostein Mediaa
 27. 08.10.2014 Ministerialbok for Våle prestegjeld, Undrumsdal sokn 1774-1814 (0716P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 28. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1774-1792 (0423P) (Viede)  DP Solør Slektshistorielag
 29. 08.10.2014 Ministerialbok for Våle prestegjeld 1814-1824 (0716P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 30. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1792-1805 (0423P) (Viede)  DP Solør Slektshistorielag
 31. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1774-1792 (0423P) (Begravde)  DP Solør Slektshistorielag
 32. 08.10.2014 Ministerialbok for Skedsmo prestegjeld 1767-1807 (0231P) (Viede)  DP Kjell Halvorsen
 33. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1792-1805 (0423P) (Begravde)  DP Solør Slektshistorielag
 34. 08.10.2014 Ministerialbok for Lesja prestegjeld 1777-1819 (0512P) (Viede)  DP Arnfinn Kjelland
 35. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1792-1805 (0423P) (Konfirmerte)  DP Solør Slektshistorielag
 36. 08.10.2014 Ministerialbok for Skedsmo prestegjeld 1808-1814 (0231P) (Viede)  DP Kjell Halvorsen
 37. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1805-1814 (0423P) (Konfirmerte)  DP Solør Slektshistorielag
 38. 08.10.2014 Ministerialbok for Sørum prestegjeld 1814-1829 (0226P) (Viede)  DP Jan Horgen
 39. 08.10.2014 Ministerialbok for Hof prestegjeld 1790-1815 (0424P) (Konfirmerte)  DP Solør Slektshistorielag
 40. 08.10.2014 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1754-1802 (1655P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 41. 08.10.2014 Ministerialbok for Støren prestegjeld, Støren sokn 1788-1815 (1648P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 42. 08.10.2014 Ministerialbok for Sem prestegjeld 1814-1825 (0721P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 43. 08.10.2014 Ministerialbok for Orkdal prestegjeld, Skaun sokn 1791-1816 (1638P) (Viede)  DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 44. 08.10.2014 Ministerialbok for Norderhov prestegjeld 1814-1833 (0613Q) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 45. 08.10.2014 Ministerialbok for Drangedal prestegjeld, Tørdal sokn 1814-1831 (0817P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 46. 08.10.2014 Ministerialbok for Dypvåg prestegjeld, Flosta sokn 1813-1824 (0915P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 47. 08.10.2014 Ministerialbok for Sørum prestegjeld 1759-1814 (0226P) (Viede)  DP Jan Horgen
 48. 08.10.2014 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1803-1816 (1655P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 49. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1792-1805 (0423P) (Døpte)  DP Solør Slektshistorielag
 50. 08.10.2014 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1803-1816 (1655P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 51. 08.10.2014 Ministerialbok for Åmot prestegjeld 1815-1841 (0429P) (Døpte)  DP Stor-Elvdal Historielag
 52. 08.10.2014 Ministerialbok for Sørum prestegjeld 1814-1829 (0226P) (Begravde)  DP Jan Horgen
 53. 08.10.2014 Ministerialbok for Åmot prestegjeld 1811-1814 (0429P) (Døpte)  DP Stor-Elvdal Historielag
 54. 08.10.2014 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1754-1802 (1655P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 55. 08.10.2014 Ministerialbok for Hof prestegjeld 1790-1815 (0424P) (Døpte)  DP Solør Slektshistorielag
 56. 08.10.2014 Ministerialbok for Orkdal prestegjeld, Skaun sokn 1791-1816 (1638P) (Begravde)  DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 57. 08.10.2014 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1754-1802 (1655P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 58. 08.10.2014 Ministerialbok for Ullensvang prestegjeld, Ullensvang sokn 1788-1804 (1230Q) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 59. 08.10.2014 Ministerialbok for Lesja prestegjeld 1777-1819 (0512P) (Døpte)  DP Arnfinn Kjelland
 60. 08.10.2014 Ministerialbok for Våle prestegjeld 1814-1824 (0716P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 61. 08.10.2014 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1803-1816 (1655P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 62. 08.10.2014 Ministerialbok for Haltdalen prestegjeld 1745-1804 (1645P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 63. 08.10.2014 Ministerialbok for Melhus prestegjeld, Flå sokn 1768-1815 (1653P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 64. 08.10.2014 Ministerialbok for Melhus prestegjeld, Leinstrand sokn 1768-1815 (1653P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 65. 08.10.2014 Ministerialbok for Sem prestegjeld 1814-1825 (0721P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 66. 08.10.2014 Ministerialbok for Våle prestegjeld 1814-1824 (0716P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 67. 08.10.2014 Ministerialbok for Orkdal prestegjeld, Skaun sokn 1791-1816 (1638P) (Døpte)  DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 68. 08.10.2014 Ministerialbok for Drangedal prestegjeld, Tørdal sokn 1814-1831 (0817P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 69. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1805-1814 (0423P) (Begravde)  DP Solør Slektshistorielag
 70. 08.10.2014 Ministerialbok for Hof prestegjeld 1790-1815 (0424P) (Begravde)  DP Solør Slektshistorielag
 71. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1774-1792 (0423P) (Døpte)  DP Solør Slektshistorielag
 72. 08.10.2014 Ministerialbok for Drangedal prestegjeld, Tørdal sokn 1814-1831 (0817P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 73. 01.10.2014 Ministerialbok for Hjørundfjord prestegjeld 1765-1818 (1522P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 74. 01.10.2014 Ministerialbok for Fjaler prestegjeld 1799-1814 (1429Q) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 75. 01.10.2014 Ministerialbok for Lom prestegjeld 1815-1825 (0514P) (Begravde)  DP Atle Brandsar
 76. 01.10.2014 Ministerialbok for Vågå prestegjeld 1739-1810 (0515P) (Begravde)  DP Atle Brandsar
 77. 01.10.2014 Ministerialbok for Vågå prestegjeld 1810-1815 (0515P) (Begravde)  DP Atle Brandsar
 78. 01.10.2014 Ministerialbok for Vågå prestegjeld 1739-1810 (0515P) (Dødfødte)  DP Atle Brandsar
 79. 01.10.2014 Ministerialbok for Vågå prestegjeld 1810-1815 (0515P) (Dødfødte)  DP Atle Brandsar
 80. 01.10.2014 Ministerialbok for Bolsøy prestegjeld, Bolsøy sokn 1795-1821 (1544P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 81. 01.10.2014 Ministerialbok for Gloppen prestegjeld 1785-1815 (1445P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 82. 01.10.2014 Ministerialbok for Tysnes prestegjeld, Tysnes sokn 1732-1804 (1223P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 83. 01.10.2014 Ministerialbok for Borgund prestegjeld, Vatne sokn 1778-1817 (1531P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 84. 01.10.2014 Ministerialbok for Luster prestegjeld 1803-1821 (1426P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 85. 01.10.2014 Ministerialbok for Lom prestegjeld 1815-1825 (0514P) (Viede)  DP Atle Brandsar
 86. 30.09.2014 Valgmanntall 1921 for stortingsvalg i Vestre Toten  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 87. 26.09.2014 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1799-1814 (0412P) (Begravde)  DP Hedmarks Slektshistorielag
 88. 26.09.2014 Ministerialbok for Gulen prestegjeld 1798-1808 (1411Q) (Konfirmerte)  DP Terje Sande
 89. 26.09.2014 Klokkerbok for Vardal prestegjeld 1803-1808 (0527Q) (Konfirmerte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 90. 26.09.2014 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1799-1814 (0412P) (Konfirmerte)  DP Hedmarks Slektshistorielag
 91. 26.09.2014 Ministerialbok for Tinn prestegjeld 1810-1814 (0826P) (Konfirmerte)  DP Olav A. Haugen
 92. 26.09.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1808-1814 (0527Q) (Konfirmerte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 93. 26.09.2014 Klokkerbok for Vestre Toten prestegjeld, Ås sokn 1909-1928 (0529P) (Begravde)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 94. 26.09.2014 Klokkerbok for Dypvåg prestegjeld 1762-1810 (0915P) (Begravde)  DP Tor Magne Midtbø
 95. 26.09.2014 Klokkerbok for Dypvåg prestegjeld 1811-1813 (0915P) (Begravde)  DP Tor Magne Midtbø
 96. 26.09.2014 Klokkerbok for Vang prestegjeld 1814-1889 (0545P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 97. 26.09.2014 Ministerialbok for Arendal prestegjeld 1805-1868 (0903P) (Begravde)  DP Nora Rodin