1. 20.09.2016 Ministerialbok for Larvik prestegjeld 1871-1883 (0707P) (Viede) (søkbar 1871-1883)
 2. 20.09.2016 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Børsa sokn 1754-1803 (1655P) (Begravde) (søkbar 1801-1802)
 3. 20.09.2016 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Børsa sokn 1754-1803 (1655P) (Døpte) (søkbar 1801-1802)
 4. 20.09.2016 Ministerialbok for Hvaler prestegjeld 1864-1878 (0111P) (Innflyttede) (søkbar 1864-1877)
 5. 20.09.2016 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Børsa sokn 1803-1816 (1655P) (Begravde) (søkbar 1803-1816)
 6. 20.09.2016 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Børsa sokn 1803-1816 (1655P) (Døpte) (søkbar 1803-1816)
 7. 20.09.2016 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Buvik sokn 1754-1802 (1655P) (Viede) (søkbar 1801-1802)
 8. 20.09.2016 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Buvik sokn 1754-1802 (1655P) (Begravde) (søkbar 1801-1802)
 9. 20.09.2016 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Buvik sokn 1754-1802 (1655P) (Døpte) (søkbar 1801-1802)
 10. 20.09.2016 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Buvik sokn 1803-1816 (1655P) (Viede) (søkbar 1803-1815)
 11. 20.09.2016 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Buvik sokn 1803-1816 (1655P) (Begravde) (søkbar 1803-1816)
 12. 20.09.2016 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Buvik sokn 1803-1816 (1655P) (Døpte) (søkbar 1803-1816)
 13. 20.09.2016 Klokkerbok for Jostedal prestegjeld, Joranger sokn 1882-1910 (1427P) (Begravde) (søkbar 1882-1910)
 14. 20.09.2016 Klokkerbok for Jostedal prestegjeld, Joranger sokn 1882-1910 (1427P) (Utflyttede) (søkbar 1882-1888)
 15. 20.09.2016 Klokkerbok for Jostedal prestegjeld, Joranger sokn 1910-1941 (1427P) (Utmeldte) (søkbar 1927-1927)
 16. 20.09.2016 Klokkerbok for Jostedal prestegjeld, Joranger sokn 1910-1941 (1427P) (Begravde) (søkbar 1910-1941)
 17. 20.09.2016 Klokkerbok for Masfjorden prestegjeld, Sandnes sokn 1892-1913 (1266Q) (Dødfødte) (søkbar 1894-1913)
 18. 20.09.2016 Klokkerbok for Masfjorden prestegjeld, Sandnes sokn 1912-1939 (1266Q) (Utflyttede) (søkbar 1916-1917)
 19. 20.09.2016 Klokkerbok for Masfjorden prestegjeld, Sandnes sokn 1912-1939 (1266Q) (Innmeldte) (søkbar 1928-1928)
 20. 20.09.2016 Ministerialbok for Evanger prestegjeld, Evanger sokn 1877-1899 (1237Q) (Utmeldte) (søkbar 1894-1894)
 21. 20.09.2016 Ministerialbok for Evanger prestegjeld, Evanger sokn 1877-1899 (1237Q) (Innmeldte) (søkbar 1894-1894)
 22. 20.09.2016 Ministerialbok for Strømsø prestegjeld, Tangen sokn 1739-1814 (0602bP) (Begravde) (søkbar 1800-1814)
 23. 20.09.2016 Ministerialbok for Førde prestegjeld 1720-1727 (1432P) (Begravde) (søkbar 1720-1727)
 24. 20.09.2016 Ministerialbok for Sigdal prestegjeld 1812-1815 (0621P) (Døpte) (søkbar 1812-1815)
 25. 13.09.2016 Ministerialbok for Bindal prestegjeld, Solstad sokn 1885-1895 (1811P) (Begravde) (søkbar 1894-1895) DP Bindal kommune og Jostein Mediaa
 26. 13.09.2016 Klokkerbok for Bindal prestegjeld, Solstad sokn 1863-1883 (1811P) (Begravde) (søkbar 1863-1883) DP Bindal kommune og Jostein Mediaa
 27. 13.09.2016 Klokkerbok for Bindal prestegjeld, Solstad sokn 1884-1894 (1811P) (Begravde) (søkbar 1884-1894) DP Bindal kommune og Jostein Mediaa
 28. 13.09.2016 Ministerialbok for Bindal prestegjeld, Solstad sokn 1899-1913 (1811P) (Begravde) (søkbar 1899-1913) DP Bindal kommune og Jostein Mediaa
 29. 13.09.2016 Ministerialbok for Bindal prestegjeld, Vassås sokn 1819-1841 (1811P) (Begravde) (søkbar 1819-1841) DP Bindal kommune og Jostein Mediaa
 30. 13.09.2016 Ministerialbok for Bindal prestegjeld, Vassås sokn 1841-1862 (1811P) (Begravde) (søkbar 1841-1862) DP Bindal kommune og Jostein Mediaa
 31. 13.09.2016 Klokkerbok for Bindal prestegjeld, Vassås sokn 1863-1883 (1811P) (Begravde) (søkbar 1863-1883) DP Bindal kommune og Jostein Mediaa
 32. 13.09.2016 Klokkerbok for Bindal prestegjeld, Vassås sokn 1884-1896 (1811P) (Begravde) (søkbar 1884-1896) DP Bindal kommune og Jostein Mediaa
 33. 13.09.2016 Ministerialbok for Bindal prestegjeld, Vassås sokn 1899-1914 (1811P) (Begravde) (søkbar 1899-1914) DP Bindal kommune og Jostein Mediaa
 34. 13.09.2016 Ministerialbok for Stranda prestegjeld 1759-1801 (1525P) (Viede) (søkbar 1759-1800) DP Slekt og Data-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 35. 13.09.2016 Ministerialbok for Stranda prestegjeld 1759-1801 (1525P) (Offentlige skriftemål) (søkbar 1761-1784) DP Slekt og Data-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 36. 13.09.2016 Ministerialbok for Stranda prestegjeld 1759-1801 (1525P) (Introduserte kvinner) (søkbar 1761-1799) DP Slekt og Data-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 37. 13.09.2016 Ministerialbok for Stranda prestegjeld 1759-1801 (1525P) (Begravde) (søkbar 1759-1800) DP Slekt og Data-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 38. 13.09.2016 Ministerialbok for Stranda prestegjeld 1759-1801 (1525P) (Døpte) (søkbar 1759-1800) DP Slekt og Data-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 39. 13.09.2016 Ministerialbok for Heddal prestegjeld 1784-1814 (0823P) (Begravde) (søkbar 1801-1814) DA Statsarkivet i Bergen
 40. 13.09.2016 Ministerialbok for Heddal prestegjeld 1784-1814 (0823P) (Døpte) (søkbar 1801-1814) DA Statsarkivet i Bergen
 41. 13.09.2016 Ministerialbok for Moss prestegjeld, Bysoknet sokn 1887-1893 (0104Q) (Innflyttede) (søkbar 1887-1893) DP Moss historielag
 42. 13.09.2016 Ministerialbok for Vestby prestegjeld, Vestby sokn 1900-1926 (0211P) (Døpte) (søkbar 1900-1920) DP Rolf Gjølstad
 43. 13.09.2016 Ministerialbok for Høland prestegjeld 1794-1814 (0221P) (Viede) (søkbar 1801-1814) DA Statsarkivet i Bergen
 44. 13.09.2016 Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1926-1941 (Innmeldte) (søkbar 1728-1940) DA Statsarkivet i Bergen
 45. 13.09.2016 Ministerialbok for Søgne prestegjeld, Greipstad sokn 1911-1945 (Innmeldte) (søkbar 1930-1930) DA Statsarkivet i Bergen
 46. 13.09.2016 Ministerialbok for Bjelland prestegjeld, Finsland sokn 1921-1951 (Utmeldte) (søkbar 1923-1948) DA Statsarkivet i Bergen
 47. 13.09.2016 Ministerialbok for Stranda prestegjeld 1759-1801 (1525P) (Dødfødte) (søkbar 1760-1799) DP Slekt og Data-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 48. 13.09.2016 Folketelling 1891 for 0437 Tynset herred DA Statsarkivet i Hamar
 49. 13.09.2016 Ministerialbok for Bjelland prestegjeld, Finsland sokn 1921-1951 (Innmeldte) (søkbar 1936-1936) DA Statsarkivet i Bergen
 50. 13.09.2016 Ministerialbok for Sund prestegjeld, Sund sokn 1882-1907 (1245P) (Utmeldte) (søkbar 1893-1893) DA Statsarkivet i Bergen
 51. 13.09.2016 Ministerialbok for Manger prestegjeld, Manger sokn 1893-1906 (1261P) (Utmeldte) (søkbar 1896-1906) DA Statsarkivet i Bergen
 52. 13.09.2016 Ministerialbok for Herdla prestegjeld, Herdla sokn 1905-1918 (1258Q) (Utmeldte) (søkbar 1912-1916) DA Statsarkivet i Bergen
 53. 13.09.2016 Ministerialbok for Herdla prestegjeld, Herdla sokn 1905-1918 (1258Q) (Innmeldte) (søkbar 1911-1915) DA Statsarkivet i Bergen
 54. 13.09.2016 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1815-1845 (0717Q) (Døpte) (søkbar 1814-1845) DA Slekt og Data-Vestfold
 55. 13.09.2016 Ministerialbok for Grytten prestegjeld 1807-1817 (1539P) (Konfirmerte) (søkbar 1807-1818) DP Arnfinn Kjelland
 56. 13.09.2016 Ministerialbok for Herdla prestegjeld 1891-1905 (1258Q) (Utmeldte) (søkbar 1898-1898) DA Statsarkivet i Bergen
 57. 13.09.2016 Ministerialbok for Samnanger prestegjeld 1902-1918 (1242Q) (Utmeldte) (søkbar 1906-1914) DA Statsarkivet i Bergen
 58. 13.09.2016 Ministerialbok for Samnanger prestegjeld 1902-1918 (1242Q) (Innmeldte) (søkbar 1904-1916) DA Statsarkivet i Bergen
 59. 13.09.2016 Ministerialbok for Alversund prestegjeld, Meland sokn 1882-1900 (1257Q) (Innmeldte) (søkbar 1887-1896) DA Statsarkivet i Bergen
 60. 09.09.2016 Klokkerbok for Aurland prestegjeld, Nærøy sokn 1901-1933 (1421P) (Utflyttede) (søkbar 1906-1924) DA Statsarkivet i Bergen
 61. 09.09.2016 Klokkerbok for Aurland prestegjeld, Nærøy sokn 1901-1933 (1421P) (Innflyttede) (søkbar 1911-1911) DA Statsarkivet i Bergen
 62. 09.09.2016 Ministerialbok for Aurland prestegjeld, Vangen sokn 1880-1909 (1421P) (Utmeldte) (søkbar 1893-1893) DA Statsarkivet i Bergen
 63. 09.09.2016 Klokkerbok for Gaular prestegjeld, Bygstad sokn 1912-1941 (1430Q) (Utmeldte) (søkbar 1921-1931) DA Statsarkivet i Bergen
 64. 09.09.2016 Klokkerbok for Gaular prestegjeld, Bygstad sokn 1912-1941 (1430Q) (Utflyttede) (søkbar 1916-1924) DA Statsarkivet i Bergen
 65. 09.09.2016 Klokkerbok for Bremanger prestegjeld, Bremanger sokn 1920-1936 (1438P) (Utmeldte) (søkbar 1934-1934) DA Statsarkivet i Bergen
 66. 09.09.2016 Klokkerbok for Davik prestegjeld, Rugsund sokn 1889-1906 (1442P) (Utflyttede) (søkbar 1893-1893) DA Statsarkivet i Bergen
 67. 09.09.2016 Klokkerbok for Jostedal prestegjeld, Jostedal sokn 1907-1931 (1427P) (Utmeldte) (søkbar 1916-1931) DA Statsarkivet i Bergen
 68. 09.09.2016 Klokkerbok for Stryn prestegjeld, Oppstryn sokn 1905-1936 (1448P) (Utmeldte) (søkbar 1929-1936) DA Statsarkivet i Bergen
 69. 09.09.2016 Klokkerbok for Davik prestegjeld, Midtgulen sokn 1903-1928 (1442P) (Utmeldte) (søkbar 1918-1920) DA Statsarkivet i Bergen 
 70. 09.09.2016 Klokkerbok for Davik prestegjeld, Midtgulen sokn 1903-1928 (1442P) (Utflyttede) (søkbar 1904-1913) DA Statsarkivet i Bergen
 71. 09.09.2016 Klokkerbok for Davik prestegjeld, Midtgulen sokn 1903-1928 (1442P) (Innmeldte) (søkbar 1929-1929) DA Statsarkivet i Bergen
 72. 09.09.2016 Klokkerbok for Davik prestegjeld, Rugsund sokn 1907-1929 (1442P) (Innmeldte) (søkbar 1905-1924) DA Statsarkivet i Bergen
 73. 09.09.2016 Klokkerbok for Hyllestad prestegjeld, Øn sokn 1914-1927 (1413P) (Utmeldte) (søkbar 1914-1914) DA Statsarkivet i Bergen
 74. 09.09.2016 Klokkerbok for Hyllestad prestegjeld, Øn sokn 1914-1927 (1413P) (Innmeldte) (søkbar 1917-1917) DA Statsarkivet i Bergen
 75. 09.09.2016 Klokkerbok for Aurland prestegjeld, Flåm sokn 1887-1929 (1421P) (Utflyttede) (søkbar 1888-1888) DA Statsarkivet i Bergen
 76. 09.09.2016 Klokkerbok for Aurland prestegjeld, Flåm sokn 1887-1929 (1421P) (Innflyttede) (søkbar 1889-1893) DA Statsarkivet i Bergen
 77. 09.09.2016 Ministerialbok for Aurland prestegjeld, Undredal sokn 1880-1907 (Innflyttede) (søkbar 1881-1893) DA Statsarkivet i Bergen
 78. 09.09.2016 Ministerialbok for Aurland prestegjeld, Nærøy sokn 1880-1903 (1421P) (Innflyttede) (søkbar 1877-1884) DA Statsarkivet i Bergen
 79. 09.09.2016 Klokkerbok for Gloppen prestegjeld, Vereide sokn 1910-1933 (1445P) (Utmeldte) (søkbar 1917-1917) DA Statsarkivet i Bergen
 80. 09.09.2016 Klokkerbok for Gloppen prestegjeld, Vereide sokn 1910-1933 (1445P) (Utflyttede) (søkbar 1912-1912) DA Statsarkivet i Bergen
 81. 09.09.2016 Ministerialbok for Alstahaug prestegjeld, Stamnes sokn 1909-1934 (Utmeldte) (søkbar 1913-1931) DA Statsarkivet i Bergen
 82. 09.09.2016 Ministerialbok for Alstahaug prestegjeld, Stamnes sokn 1909-1934 (Innmeldte) (søkbar 1924-1930) DA Statsarkivet i Bergen
 83. 09.09.2016 Ministerialbok for Alstahaug prestegjeld, Stamnes sokn 1897-1912 (Utmeldte) (søkbar 1898-1910) DA Statsarkivet i Bergen
 84. 09.09.2016 Ministerialbok for Alstahaug prestegjeld, Stamnes sokn 1897-1912 (Innmeldte) (søkbar 1901-1909) DA Statsarkivet i Bergen
 85. 09.09.2016 Klokkerbok for Alstahaug prestegjeld, Alstahaug sokn 1920-1945 (1820P) (Innmeldte) (søkbar 1945-1945) DA Statsarkivet i Bergen
 86. 09.09.2016 Klokkerbok for Velfjord prestegjeld 1884-1911 (1813Q) (Innmeldte) (søkbar 1900-1901) DA Statsarkivet i Bergen
 87. 09.09.2016 Klokkerbok for Velfjord prestegjeld 1884-1911 (1813Q) (Utmeldte) (søkbar 1890-1911) DA Statsarkivet i Bergen
 88. 09.09.2016 Ministerialbok for Brønnøy prestegjeld, Brønnøy sokn 1919-1927 (Innmeldte) (søkbar 1919-1927) DA Statsarkivet i Bergen
 89. 09.09.2016 Ministerialbok for Brønnøy prestegjeld, Brønnøy sokn 1919-1927 (Utmeldte) (søkbar 1919-1927) DA Statsarkivet i Bergen
 90. 01.09.2016 Ministerialbok for Bindal prestegjeld, Solstad sokn 1841-1862 (1811P) (Begravde) (søkbar 1841-1862) DP Bindal kommune og Jostein Mediaa
 91. 01.09.2016 Ministerialbok for Bindal prestegjeld 1895-1899 (1811P) (Begravde) (søkbar 1897-1899) DP Bindal kommune og Jostein Mediaa
 92. 01.09.2016 Klokkerbok for Bindal prestegjeld, Solstad sokn 1863-1883 (1811P) (Konfirmerte) (søkbar 1863-1878) DP Bindal kommune og Jostein Mediaa
 93. 01.09.2016 Ministerialbok for Bindal prestegjeld, Solstad sokn 1841-1862 (1811P) (Konfirmerte) (søkbar 1841-1861) DP Bindal kommune og Jostein Mediaa
 94. 01.09.2016 Ministerialbok for Bindal prestegjeld, Vassås sokn 1841-1862 (1811P) (Konfirmerte) (søkbar 1841-1861) DP Bindal kommune og Jostein Mediaa
 95. 01.09.2016 Klokkerbok for Bindal prestegjeld, Vassås sokn 1863-1883 (1811P) (Konfirmerte) (søkbar 1863-1883) DP Bindal kommune og Jostein Mediaa
 96. 01.09.2016 Ministerialbok for Bindal prestegjeld 1895-1899 (1811P) (Konfirmerte) (søkbar 1895-1898) DP Bindal kommune og Jostein Mediaa
 97. 01.09.2016 Ministerialbok for Bindal prestegjeld, Solstad sokn 1899-1913 (1811P) (Konfirmerte) (søkbar 1899-1913) DP Bindal kommune og Jostein Mediaa
 98. 01.09.2016 Klokkerbok for Bindal prestegjeld, Vassås sokn 1884-1896 (1811P) (Konfirmerte) (søkbar 1884-1896) DP Bindal kommune og Jostein Mediaa
 99. 01.09.2016 Ministerialbok for Bindal prestegjeld, Vassås sokn 1899-1914 (1811P) (Konfirmerte) DP Bindal kommune og Jostein Mediaa
 100. 01.09.2016 Ministerialbok for Bindal prestegjeld, Solstad sokn 1820-1841 (1811P) (Konfirmerte) (søkbar 1821-1839) DP Bindal kommune og Jostein Mediaa