1. 02.09.2014 Kirkebok for Dissentersamfunn Christi Menighet, Fredrikstad 1893-1914 (0103D1) (Utmeldte)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 2. 02.09.2014 Flytteprotokoll for Oppdal 1901-1943 (100531)  DA Statsarkivet i Trondheim
 3. 02.09.2014 Klokkerbok for Vang prestegjeld 1814-1892 (0545P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 4. 02.09.2014 Ministerialbok for Vang prestegjeld 1814-1831 (0545P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 5. 02.09.2014 Ministerialbok for Nissedal prestegjeld 1811-1814 (0830P) (Viede)  DP Tor Magne Midtbø
 6. 02.09.2014 Ministerialbok for Sannidal prestegjeld 1767-1802 (0816Q) (Viede)  DP Tor Magne Midtbø
 7. 02.09.2014 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1814-1830 (0135P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 8. 02.09.2014 Ministerialbok for Sannidal prestegjeld 1803-1813 (0816Q) (Viede)  DP Tor Magne Midtbø
 9. 02.09.2014 Ministerialbok for Sannidal prestegjeld 1814-1829 (0816Q) (Viede)  DP Tor Magne Midtbø
 10. 02.09.2014 Kirkebok for Dissentersamfunn Christi Menighet, Fredrikstad 1893-1914 (0103D1) (Innmeldte)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 11. 02.09.2014 Militærmanntall Kinn 1704 (100530)  DP Kenneth Bratland
 12. 02.09.2014 Ministerialbok for Vang prestegjeld 1814-1831 (0545P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 13. 28.08.2014 Ministerialbok for Overhalla prestegjeld 1799-1816 (1744P) (Begravde)  DP Erlend Eriksen Mæhlum
 14. 28.08.2014 Ministerialbok for Åmot prestegjeld 1780-1810 (0429P) (Døpte)  DP Stor-Elvdal Historielag
 15. 28.08.2014 Klokkerbok for Vang prestegjeld 1814-1892 (0545P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 16. 28.08.2014 Ministerialbok for Gjerdrum prestegjeld 1798-1815 (0234P) (Døpte)  DP Tor Magne Midtbø
 17. 28.08.2014 Ministerialbok for Nissedal prestegjeld 1811-1814 (0830P) (Døpte)  DP Tor Magne Midtbø
 18. 28.08.2014 Ministerialbok for Strømsø prestegjeld, Tangen sokn 1814-1843 (0602bP) (Døpte)  DP Tore Stustad
 19. 28.08.2014 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1814-1830 (0135P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 20. 28.08.2014 Ministerialbok for Land prestegjeld 1814-1830 (0536P) (Konfirmerte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 21. 28.08.2014 Ministerialbok for Stange prestegjeld 1788-1813 (0417P) (Konfirmerte)  DP Hedmark Slektshistorielag og Steinar Vasaasen
 22. 28.08.2014 Ministerialbok for Stange prestegjeld 1814-1825 (0417P) (Konfirmerte)  DP Hedmark Slektshistorielag og Steinar Vasaasen
 23. 28.08.2014 Ministerialbok for Bjelland prestegjeld, Finsland sokn 1887-1920 (1023Q) (Begravde)  DP DIS-Vest-Agder og Knut Røysland
 24. 27.08.2014 Ministerialbok for Vang prestegjeld 1814-1831 (0545P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 25. 27.08.2014 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1762-1806 (0135P) (Begravde)  DP Lisbeth Løchen
 26. 27.08.2014 Ministerialbok for Kvikne prestegjeld 1785-1814 (0440P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 27. 27.08.2014 Ministerialbok for Strømsø prestegjeld, Tangen sokn 1814-1843 (0602bP) (Begravde)  DP Tore Stustad
 28. 27.08.2014 Ministerialbok for Nissedal prestegjeld 1811-1814 (0830P) (Begravde)  DP Tor Magne Midtbø
 29. 27.08.2014 Ministerialbok for Ullensaker prestegjeld 1777-1816 (0235P) (Begravde)  DP Hans Haug Ruud
 30. 27.08.2014 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1814-1830 (0135P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 31. 27.08.2014 Ministerialbok for Fet prestegjeld 1764-1814 (0227P) (Begravde)  DA Digitalarkivets registreringsenhet på Voss
 32. 25.08.2014 Prestemanntall 1664 for Hadeland prosti, Hole prestegjeld 1664-1666  DP Buskerud slektshistorielag                                              
 33. 25.08.2014 Sjeleregister for Fjelberg prestegjeld 1777  DA Statsarkivet i Bergen
 34. 25.08.2014 Passjournal for Porsgrunn, utstedte pass 1852-1906  DA Statsarkivet i Kongsberg
 35. 25.08.2014 Passjournal for Porsgrunn, framviste pass 1852-1859  DA Statsarkivet i Kongsberg
 36. 15.08.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld 1862-1869 (0529P) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 37. 15.08.2014 Ministerialbok for Østre Toten prestegjeld, Hoff sokn 1897-1909 (0528P) (Konfirmerte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 38. 15.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1831-1853 (0527Q) (Konfirmerte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 39. 15.08.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld, Kolbu sokn 1878-1894 (0529P) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 40. 15.08.2014 Ministerialbok for Østre Toten prestegjeld, Hoff sokn 1897-1909 (0528P) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 41. 15.08.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld, Kolbu sokn 1878-1894 (0529P) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 42. 15.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1831-1853 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 43. 15.08.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld 1850-1855 (0529P) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 44. 13.08.2014 Kirkebok for Dissentersamfunn Christi Menighet, Fredrikstad 1893-1914 (0103D1) (Døpte)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 45. 13.08.2014 Klokkerbok for Grytten prestegjeld, Hen sokn 1902-1937 (1539P) (Døpte)  DP DIS-Møre og Romsdal
 46. 13.08.2014 Kirkebok for Dissentersamfunn Christi Menighet, Fredrikstad 1893-1914 (0103D1) (Viede)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 47. 13.08.2014 Ministerialbok for Strømsø prestegjeld, Tangen sokn 1739-1814 (0602bP) (Viede)  DP Tor Magne Midtbø
 48. 13.08.2014 Ministerialbok for Strømsø prestegjeld, Tangen sokn 1814-1843 (0602bP) (Viede)  DP Tor Magne Midtbø
 49. 13.08.2014 Kirkebok for Dissentersamfunn Christi Menighet, Fredrikstad 1893-1914 (0103D1) (Konfirmerte)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 50. 13.08.2014 Ministerialbok for Grytten prestegjeld 1725-1763 (1539P) (Konfirmerte)  DP DIS-Møre og Romsdal og DIS-Molde
 51. 13.08.2014 Kirkebok for Dissentersamfunn Christi Menighet, Fredrikstad 1893-1914 (0103D1) (Begravde)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 52. 13.08.2014 Kirkebok for Dissentersamfunn Christi Menighet, Fredrikstad 1893-1914 (0103D1) (Dødfødte)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 53. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1854-1866 (0527Q) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 54. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Vardal sokn 1878-1893 (0527Q) (Begravde)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 55. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1867-1878 (0527Q) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 56. 07.08.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld 1856-1861 (0529P) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 57. 07.08.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld 1844-1849 (0529P) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 58. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Vardal sokn 1878-1893 (0527Q) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 59. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Gjøvik by sokn 1878-1890 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 60. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Gjøvik by sokn 1891-1901 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 61. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Hunn sokn 1878-1892 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 62. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Hunn sokn 1893-1904 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 63. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1854-1866 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 64. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1867-1878 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 65. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Gjøvik by sokn 1878-1890 (0527Q) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 66. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Vardal sokn 1878-1893 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 67. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Gjøvik by sokn 1891-1901 (0527Q) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 68. 07.08.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld 1844-1849 (0529P) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 69. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Hunn sokn 1878-1892 (0527Q) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 70. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Gjøvik by sokn 1891-1901 (0527Q) (Begravde)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 71. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Hunn sokn 1893-1904 (0527Q) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 72. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Hunn sokn 1878-1892 (0527Q) (Begravde)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 73. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1831-1853 (0527Q) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 74. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Hunn sokn 1893-1904 (0527Q) (Begravde)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 75. 05.08.2014 Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1807-1830 (0707P) (Begravde)  DP Sidsel Pihl Haugen
 76. 05.08.2014 Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1785-1807 (0707P) (Begravde)  DP Sidsel Pihl Haugen
 77. 05.08.2014 Ministerialbok for Flesberg prestegjeld 1788-1815 (0631P) (Begravde)  DP Tor Magne Midtbø
 78. 05.08.2014 Ministerialbok for Nes prestegjeld 1787-1807 (0616P) (Begravde)  DP Tor Magne Midtbø
 79. 05.08.2014 Ministerialbok for Nes prestegjeld 1808-1814 (0616P) (Begravde)  DP Tor Magne Midtbø
 80. 05.08.2014 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1806-1814 (0135P) (Begravde)  DP Lisbeth Løchen
 81. 05.08.2014 Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1807-1830 (0707P) (Viede)  DP Sidsel Pihl Haugen
 82. 05.08.2014 Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1785-1807 (0707P) (Viede)  DP Sidsel Pihl Haugen
 83. 05.08.2014 Ministerialbok for Bud prestegjeld, Hustad sokn 1902-1903 (1549P) (Døpte)  DA DIS-Møre og Romsdal og DIS-Molde
 84. 05.08.2014 Ministerialbok for Kvernes prestegjeld, Kornstad sokn 1885-1900 (1553P) (Konfirmerte)  DA DIS-Møre og Romsdal
 85. 05.08.2014 Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1807-1830 (0707P) (Døpte)  DP Sidsel Pihl Haugen
 86. 05.08.2014 Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1785-1807 (0707P) (Døpte)  DP Sidsel Pihl Haugen
 87. 05.08.2014 Ministerialbok for Flesberg prestegjeld 1788-1815 (0631P) (Døpte)  DP Tor Magne Midtbø
 88. 05.08.2014 Ministerialbok for Kragerø prestegjeld 1767-1802 (0801Q) (Døpte)  DP Hans Isdahl
 89. 05.08.2014 Ministerialbok for Kristiansand prestegjeld 1778-1818 (1001P) (Døpte)  DP Tor Magne Midtbø
 90. 05.08.2014 Ministerialbok for Nes prestegjeld 1787-1807 (0616P) (Døpte)  DP Tor Magne Midtbø
 91. 05.08.2014 Ministerialbok for Nes prestegjeld 1808-1814 (0616P) (Døpte)  DP Tor Magne Midtbø
 92. 01.08.2014 Ministerialbok for Bjelland prestegjeld, Bjelland sokn 1867-1887 (1024P) (Innflyttede)  DP Knut Røysland
 93. 01.08.2014 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1872-1887 (1837Q) (Begravde)  DP Knut-Ole Einvik
 94. 01.08.2014 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1872-1887 (1837Q) (Dødfødte)  DP Knut-Ole Einvik
 95. 01.08.2014 Ministerialbok for Aurskog prestegjeld 1767-1807 (0224P) (Begravde)  DP Tore Stustad
 96. 01.08.2014 Ministerialbok for Finsland prestegjeld 1887-1920 (1023Q) (Dødfødte)  DP Knut Røysland
 97. 01.08.2014 Klokkerbok for Bjelland prestegjeld, Finsland sokn 1732-1782 (1024P) (Viede)  DP Knut Røysland
 98. 01.08.2014 Ministerialbok for Bjelland prestegjeld, Bjelland sokn 1867-1887 (1024P) (Vaksinerte)  DP Knut Røysland
 99. 01.08.2014 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1872-1887 (1837Q) (Viede)  DP Knut-Ole Einvik
 100. 01.08.2014 Klokkerbok for Bjelland prestegjeld, Finsland sokn 1732-1782 (1024P) (Introduserte kvinner)  DP Knut Røysland