1. 20.05.2015 Ministerialbok for Solum prestegjeld 1761-1814 (0818P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 2. 20.05.2015 Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Bakke sokn 1798-1817 (1660P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 3. 20.05.2015 Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Bakke sokn 1798-1817 (1660P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 4. 20.05.2015 Ministerialbok for Våle prestegjeld, Våle sokn 1808-1814 (0716P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 5. 20.05.2015 Ministerialbok for Høland prestegjeld 1814-1827 (0221P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 6. 20.05.2015 Ministerialbok for Våle prestegjeld, Våle sokn 1808-1814 (0716P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 7. 20.05.2015 Ministerialbok for Høland prestegjeld 1814-1827 (0221P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 8. 20.05.2015 Ministerialbok for Gransherad prestegjeld, Hovin sokn 1800-1814 (0824P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 9. 20.05.2015 Ministerialbok for Høland prestegjeld 1814-1827 (0221P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 10. 20.05.2015 Ministerialbok for Gransherad prestegjeld, Hovin sokn 1800-1814 (0824P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 11. 20.05.2015 Ministerialbok for Åmot prestegjeld 1815-1841 (0429P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 12. 20.05.2015 Ministerialbok for Støren prestegjeld, Støren sokn 1788-1815 (1648P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 13. 20.05.2015 Ministerialbok for Sannidal prestegjeld 1814-1829 (0816Q) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 14. 20.05.2015 Ministerialbok for Støren prestegjeld, Støren sokn 1788-1815 (1648P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 15. 20.05.2015 Ministerialbok for Sannidal prestegjeld 1814-1829 (0816Q) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 16. 20.05.2015 Ministerialbok for Verdal (Stiklestad) prestegjeld 1781-1804 (1721P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 17. 20.05.2015 Ministerialbok for Vestby prestegjeld 1814-1827 (0211P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 18. 20.05.2015 Ministerialbok for Vestby prestegjeld 1814-1827 (0211P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 19. 20.05.2015 Ministerialbok for Sørum prestegjeld 1814-1829 (0226P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 20. 20.05.2015 Ministerialbok for Sørum prestegjeld 1814-1829 (0226P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 21. 20.05.2015 Ministerialbok for Botne prestegjeld 1814-1836 (0715Q) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 22. 20.05.2015 Ministerialbok for Botne prestegjeld 1814-1836 (0715Q) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 23. 19.05.2015 Ministerialbok for Ramnes prestegjeld 1813-1840 (0718P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 24. 19.05.2015 Ministerialbok for Vågå prestegjeld 1810-1815 (0515P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 25. 19.05.2015 Ministerialbok for Ramnes prestegjeld 1813-1840 (0718P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 26. 19.05.2015 Ministerialbok for Eidsberg prestegjeld 1814-1832 (0125P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 27. 19.05.2015 Ministerialbok for Strøm (Odalen) prestegjeld 1741-1803 (0418Q) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 28. 11.05.2015 Ministerialbok for Tinn prestegjeld, Mæl sokn 1815-1843 (0826P) (Begravde)  DP Olav A. Haugen
 29. 11.05.2015 Ministerialbok for Tinn prestegjeld, Dal sokn 1815-1843 (0826P) (Begravde)  DP Olav A. Haugen
 30. 11.05.2015 Ministerialbok for Tinn prestegjeld, Dal sokn 1815-1843 (0826P) (Døpte)  DP Olav A. Haugen
 31. 11.05.2015 Ministerialbok for Norderhov prestegjeld 1789-1811 (0613Q) (Viede)  DP Tor Magne Midtbø
 32. 11.05.2015 Ministerialbok for Norderhov prestegjeld 1812-1814 (0613Q) (Viede)  DP Tor Magne Midtbø
 33. 11.05.2015 Ministerialbok for Meldal prestegjeld 1725-1751 (1636P) (Døpte)  DP Rune Blakstad
 34. 11.05.2015 Ministerialbok for Eigersund prestegjeld, Eigersund sokn 1815-1827 (1116Q) (Døpte)  DA DIS-Rogaland
 35. 11.05.2015 Ministerialbok for Eigersund prestegjeld, Eigersund sokn 1815-1827 (1116Q) (Konfirmerte)  DA DIS-Rogaland
 36. 11.05.2015 Ministerialbok for Grytten prestegjeld 1764-1806 (1539P) (Konfirmerte)  DP DIS-Møre og Romsdal
 37. 11.05.2015 Ministerialbok for Tinn prestegjeld, Mæl sokn 1815-1843 (0826P) (Døpte)  DP Olav A. Haugen
 38. 11.05.2015 Ministerialbok for Rennesøy prestegjeld 1772-1815 (1142P) (Begravde)  DA DIS-Rogaland
 39. 11.05.2015 Ministerialbok for Lund prestegjeld, Heskestad sokn 1816-1839 (1112P) (Utflyttede)  DA DIS-Rogaland
 40. 11.05.2015 Ministerialbok for Lund prestegjeld, Heskestad sokn 1816-1839 (1112P) (Innflyttede)  DA DIS-Rogaland
 41. 11.05.2015 Ministerialbok for Hetland prestegjeld, Randaberg sokn 1882-1918 (1126P) (Begravde)  DA DIS-Rogland
 42. 11.05.2015 Ministerialbok for Helleland prestegjeld, Helleland sokn 1791-1817 (1115P) (Viede)  DA DIS-Rogaland
 43. 11.05.2015 Ministerialbok for Helleland prestegjeld, Bjerkreim sokn 1791-1817 (1115P) (Viede)  DA DIS-Rogaland
 44. 11.05.2015 Ministerialbok for Ørskog prestegjeld 1810-1816 (1527P) (Konfirmerte)  DP Ørskog historielag
 45. 11.05.2015 Ministerialbok for Helleland prestegjeld, Helleland sokn 1791-1817 (1115P) (Konfirmerte)  DA DIS-Rogaland
 46. 11.05.2015 Ministerialbok for Sokndal prestegjeld, Ladestedet sokn 1887-1927 (1111P) (Viede)  DA DIS-Rogaland
 47. 11.05.2015 Ministerialbok for Eigersund prestegjeld, Ladestedet sokn 1905-1928 (1116Q) (Konfirmerte)  DA DIS-Rogaland
 48. 11.05.2015 Ministerialbok for Sokndal prestegjeld, Ladestedet sokn 1887-1927 (1111P) (Begravde)  DA DIS-Rogaland
 49. 11.05.2015 Ministerialbok for Eigersund prestegjeld, Ogna sokn 1816-1847 (1116Q) (Konfirmerte)  DA DIS-Rogaland
 50. 11.05.2015 Ministerialbok for Lund prestegjeld, Heskestad sokn 1816-1839 (1112P) (Døpte)  DA DIS-Rogaland
 51. 11.05.2015 Ministerialbok for Rennesøy prestegjeld 1772-1815 (1142P) (Døpte)  DA DIS-Rogaland
 52. 11.05.2015 Ministerialbok for Rennesøy prestegjeld 1772-1815 (1142P) (Dødfødte)  DA DIS-Rogaland
 53. 11.05.2015 Ministerialbok for Rennesøy prestegjeld 1772-1815 (1142P) (Viede)  DA DIS-Rogaland
 54. 11.05.2015 Ministerialbok for Rennesøy prestegjeld 1772-1815 (1142P) (Konfirmerte)  DA DIS-Rogaland
 55. 11.05.2015 Ministerialbok for Lund prestegjeld, Heskestad sokn 1816-1839 (1112P) (Dødfødte)  DA DIS-Rogaland
 56. 11.05.2015 Ministerialbok for Lund prestegjeld, Heskestad sokn 1816-1839 (1112P) (Viede)  DA DIS-Rogaland
 57. 11.05.2015 Ministerialbok for Lund prestegjeld, Heskestad sokn 1816-1839 (1112P) (Konfirmerte)  DA DIS-Rogaland
 58. 11.05.2015 Ministerialbok for Eigersund prestegjeld, Ogna sokn 1816-1847 (1116Q) (Viede)  DA DIS-Rogaland
 59. 11.05.2015 Ministerialbok for Eigersund prestegjeld, Landsoknet sokn 1906-1923 (1116Q) (Begravde)  DA DIS-Rogaland
 60. 11.05.2015 Ministerialbok for Eigersund prestegjeld, Ladestedet sokn 1905-1928 (1116Q) (Viede)  DA DIS-Rogaland
 61. 06.05.2015 Ministerialbok for Tinn prestegjeld, Mæl sokn 1815-1843 (0826P) (Viede)  DP Olav A. Haugen
 62. 06.05.2015 Ministerialbok for Vikedal prestegjeld, Vikedal sokn 1817-1850 (1157P) (Viede)  DP DIS-Haugaland
 63. 06.05.2015 Ministerialbok for Vikedal prestegjeld, Vikedal, Sandeid, Imsland sokn 1851-1867 (1157P) (Viede)  DP DIS-Haugaland
 64. 06.05.2015 Ministerialbok for Tinn prestegjeld, Atrå sokn 1815-1843 (0826P) (Begravde)  DP Olav A. Haugen
 65. 06.05.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld, Furnes sokn 1789-1810 (0414Q) (Begravde)  DP Hedmark slektshistorielag
 66. 06.05.2015 Ministerialbok for Vikedal prestegjeld, Vikedal, Sandeid, Imsland sokn 1851-1867 (1157P) (Begravde)  DP DIS-Haugaland
 67. 06.05.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld, Furnes sokn 1789-1810 (0414Q) (Døpte)  DP Hedmark slektshistorielag
 68. 06.05.2015 Ministerialbok for Tinn prestegjeld, Dal sokn 1815-1843 (0826P) (Viede)  DP Olav A. Haugen
 69. 06.05.2015 Ministerialbok for Tinn prestegjeld, Atrå sokn 1815-1843 (0826P) (Viede)  DP Olav A. Haugen
 70. 06.05.2015 Ministerialbok for Bamble prestegjeld 1775-1814 (0814P) (Begravde)  DP Kristine Rakke Østby
 71. 06.05.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld, Vang sokn 1809-1827 (0414Q) (Døpte)  DP Hedmark slektshistorielag
 72. 06.05.2015 Ministerialbok for Hof prestegjeld 1782-1814 (0714P) (Begravde)  DP Tor Magne Midtbø
 73. 06.05.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld, Vang sokn 1809-1827 (0414Q) (Begravde)  DP Hedmark slektshistorielag
 74. 06.05.2015 Ministerialbok for Strømsø prestegjeld 1792-1822 (0602bP) (Begravde)  DP Buskerud slektshistorielag
 75. 06.05.2015 Ministerialbok for Vikedal prestegjeld, Vikedal sokn 1817-1850 (1157P) (Begravde)  DP DIS-Haugaland
 76. 06.05.2015 Ministerialbok for Bamble prestegjeld 1775-1814 (0814P) (Døpte)  DP Kristine Rakke Østby
 77. 06.05.2015 Ministerialbok for Vikedal prestegjeld, Vikedal sokn 1817-1850 (1157P) (Døpte)  DP DIS-Haugaland
 78. 06.05.2015 Ministerialbok for Vikedal prestegjeld, Vikedal, Sandeid, Imsland sokn 1851-1867 (1157P) (Døpte)  DP DIS-Haugaland
 79. 06.05.2015 Ministerialbok for Molde prestegjeld 1843-1872 (1502P) (Døpte)  DP DIS-Molde
 80. 30.04.2015 Folketelling 1815 for 1212P Skånevik prestegjeld  DA Statsarkivet i Bergen
 81. 30.04.2015 Folketelling 1815 for Strandebarm prestegjeld  DA Statsarkivet i Bergen
 82. 30.04.2015 Folketelling 1815 for 1721P Verdal prestegjeld  DP Arvid Skogseth
 83. 28.04.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1774-1816 (1524P) (Viede)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 84. 28.04.2015 Ministerialbok for Aremark prestegjeld, Øymark sokn 1738-1745 (0118P) (Konfirmerte)  DP Marker historielag
 85. 28.04.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld, Furnes sokn 1855-1879 (0414Q) (Begravde)  DP Hedmark slektshistorielag
 86. 28.04.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld, Furnes sokn 1855-1879 (0414Q) (Konfirmerte)  DP Hedmark slektshistorielag
 87. 28.04.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld, Furnes sokn 1855-1879 (0414Q) (Viede)  DP Hedmark slektshistorielag
 88. 28.04.2015 Ministerialbok for Kvinnherad prestegjeld 1811-1835 (1224P) (Viede)  DP Tore J. Mehl
 89. 28.04.2015 Ministerialbok for Kvinnherad prestegjeld 1811-1835 (1224P) (Døpte)  DP Tore J. Mehl
 90. 28.04.2015 Ministerialbok for Kvinnherad prestegjeld 1811-1835 (1224P) (Introduserte kvinner)  DP Tore J. Mehl
 91. 28.04.2015 Ministerialbok for Kvinnherad prestegjeld 1811-1835 (1224P) (Konfirmerte)  DP Tore J. Mehl
 92. 28.04.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1774-1816 (1524P) (Dødfødte)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 93. 28.04.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1774-1816 (1524P) (Døpte)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 94. 28.04.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1774-1816 (1524P) (Begravde)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 95. 28.04.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1774-1816 (1524P) (Introduserte kvinner)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 96. 28.04.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1774-1816 (1524P) (Konfirmerte)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 97. 28.04.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1774-1816 (1524P) (Offentlige skriftemål)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 98. 28.04.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld, Furnes sokn 1815-1826 (0414Q) (Døpte)  DP Hedmark slektshistorielag
 99. 28.04.2015 Ministerialbok for Arendal prestegjeld 1771-1815 (0903P) (Døpte)  DP Nora Rodin
 100. 28.04.2015 Klokkerbok for Furnes prestegjeld, Furnes sokn 1904-1933 (0413Q) (Begravde)  DP Hedmark slektshistorielag