1. 31.10.2014 Ministerialbok for Stange prestegjeld 1735-1754 (0417P) (Viede)  DP Hedmark Slektshistorielag og Steinar Vasaasen
 2. 31.10.2014 Ministerialbok for Stange prestegjeld 1724-1740 (0417P) (Viede)  DP Hedmark Slektshistorielag og Steinar Vasaasen
 3. 31.10.2014 Ministerialbok for Toten prestegjeld 1820-1828 (0528Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 4. 31.10.2014 Ministerialbok for Østre Toten prestegjeld, Hoff sokn 1878-1896 (0528P) (Begravde)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 5. 31.10.2014 Ministerialbok for Stiftelsespresten, Kommunepresten i Bergen 1921-1932 (1301E4) (Begravde)  DP Bergesen og Stensen
 6. 31.10.2014 Ministerialbok for Haram prestegjeld 1739-1802 (1534P) (Begravde)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 7. 31.10.2014 Ministerialbok for Toten prestegjeld 1714-1732 (0528Q) (Begravde)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 8. 31.10.2014 Ministerialbok for Stange prestegjeld 1735-1754 (0417P) (Begravde)  DP Hedmark Slektshistorielag og Steinar Vasaasen
 9. 31.10.2014 Ministerialbok for Stange prestegjeld 1724-1740 (0417P) (Konfirmerte)  DP Hedmark Slektshistorielag og Steinar Vasaasen
 10. 31.10.2014 Ministerialbok for Stange prestegjeld 1735-1754 (0417P) (Konfirmerte)  DP Hedmark Slektshistorielag og Steinar Vasaasen
 11. 31.10.2014 Ministerialbok for Haram prestegjeld 1739-1802 (1534P) (Døpte)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 12. 31.10.2014 Ministerialbok for Jostedal prestegjeld 1807-1837 (1427P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 13. 31.10.2014 Ministerialbok for Stange prestegjeld 1735-1754 (0417P) (Døpte)  DP Hedmark Slektshistorielag og Steinar Vasaasen
 14. 31.10.2014 Klokkerbok for Årstad prestegjeld 1961-1981 (1301M14) (Viede)  DP Bergesen og Stensen
 15. 31.10.2014 Ministerialbok for Larvik prestegjeld 1884-1902 (0707P) (Viede)  DP DIS-Vestfold
 16. 31.10.2014 Ministerialbok for Haram prestegjeld 1739-1802 (1534P) (Viede)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 17. 23.10.2014 Ministerialbok for Flatanger prestegjeld, Lauvøy (Nord-Flatanger) sokn 1913-1937 (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 18. 23.10.2014 Ministerialbok for Flatanger prestegjeld, Vik (Sør-Flatanger) sokn 1911-1937 (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 19. 23.10.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld 1873-1887 (1736P) (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 20. 23.10.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld 1887-1903 (1736P) (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 21. 23.10.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld, Snåsa sokn 1902-1927 (1736P) (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 22. 23.10.2014 Ministerialbok for Flatanger prestegjeld, Vik (Sør-Flatanger) sokn 1911-1937 (Døpte)  DP Jostein Mediaa
 23. 23.10.2014 Klokkerbok for Fosnes prestegjeld, Vik sokn 1910-1934 (1748P) (Døpte)  DP Jostein Mediaa
 24. 23.10.2014 Ministerialbok for Flatanger prestegjeld, Vik (Sør-Flatanger) sokn 1911-1937 (Viede)  DP Jostein Mediaa
 25. 23.10.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld 1887-1903 (1736P) (Døpte)  DP Jostein Mediaa
 26. 23.10.2014 Ministerialbok for Flatanger prestegjeld, Vik (Sør-Flatanger) sokn 1911-1937 (Utflyttede)  DP Jostein Mediaa
 27. 23.10.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld, Snåsa sokn 1902-1927 (1736P) (Døpte)  DP Jostein Mediaa
 28. 23.10.2014 Ministerialbok for Flatanger prestegjeld, Vik (Sør-Flatanger) sokn 1911-1937 (Innflyttede)  DP Jostein Mediaa
 29. 23.10.2014 Ministerialbok for Flatanger prestegjeld, Lauvøy (Nord-Flatanger) sokn 1885-1912 (1749Q) (Innflyttede)  DP Jostein Mediaa
 30. 23.10.2014 Ministerialbok for Flatanger prestegjeld, Lauvøy (Nord-Flatanger) sokn 1913-1937 (Viede)  DP Jostein Mediaa
 31. 23.10.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld 1873-1887 (1736P) (Viede)  DP Jostein Mediaa
 32. 23.10.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld 1887-1903 (1736P) (Viede)  DP Jostein Mediaa
 33. 23.10.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld, Snåsa sokn 1902-1927 (1736P) (Viede)  DP Jostein Mediaa
 34. 23.10.2014 Ministerialbok for Flatanger prestegjeld, Lauvøy (Nord-Flatanger) sokn 1913-1937 (Konfirmerte)  DP Jostein Mediaa
 35. 23.10.2014 Ministerialbok for Flatanger prestegjeld, Vik (Sør-Flatanger) sokn 1911-1937 (Konfirmerte)  DP Jostein Mediaa
 36. 21.10.2014 Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Bratsberg sokn 1781-1817 (1660P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 37. 21.10.2014 Ministerialbok for Rakkestad prestegjeld 1814-1824 (0128P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 38. 21.10.2014 Ministerialbok for Tønsberg prestegjeld 1813-1826 (0705P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 39. 21.10.2014 Ministerialbok for Nissedal prestegjeld, Nissedal sokn 1814-1845 (0830P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 40. 21.10.2014 Ministerialbok for Tune prestegjeld 1797-1815 (0130P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 41. 21.10.2014 Ministerialbok for Ullensvang prestegjeld, Odda sokn 1788-1804 (1230Q) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 42. 21.10.2014 Ministerialbok for Fosnes prestegjeld, Otterøy (Vik) sokn 1904-1926 (Utflyttede)  DP Jostein Mediaa
 43. 21.10.2014 Ministerialbok for Hjartdal prestegjeld 1776-1801 (0827P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 44. 21.10.2014 Ministerialbok for Jostedal prestegjeld 1770-1806 (1427P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 45. 21.10.2014 Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Bratsberg sokn 1781-1817 (1660P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 46. 21.10.2014 Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Lade sokn 1781-1817 (1660P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 47. 21.10.2014 Ministerialbok for Fosnes prestegjeld, Otterøy (Vik) sokn 1904-1926 (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 48. 21.10.2014 Ministerialbok for Hjartdal prestegjeld 1776-1801 (0827P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 49. 21.10.2014 Ministerialbok for Jostedal prestegjeld 1770-1806 (1427P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 50. 21.10.2014 Ministerialbok for Jostedal prestegjeld 1807-1837 (1427P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 51. 21.10.2014 Ministerialbok for Melhus prestegjeld, Hølonda sokn 1768-1815 (1653P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 52. 21.10.2014 Ministerialbok for Nissedal prestegjeld, Nissedal sokn 1814-1845 (0830P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 53. 21.10.2014 Ministerialbok for Ullensvang prestegjeld, Odda sokn 1788-1804 (1230Q) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 54. 14.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1805-1814 (0423P) (Viede)  DP Solør Slektshistorielag
 55. 14.10.2014 Ministerialbok for Hof prestegjeld 1790-1815 (0424P) (Viede)  DP Solør Slektshistorielag
 56. 14.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1805-1814 (0423P) (Døpte)  DP Solør Slektshistorielag
 57. 14.10.2014 Ministerialbok for Fosnes prestegjeld, Otterøy (Vik) sokn 1904-1926 (Viede)  DP Jostein Mediaa
 58. 14.10.2014 Ministerialbok for Fosnes prestegjeld, Otterøy (Vik) sokn 1904-1926 (Konfirmerte)  DP Jostein Mediaa
 59. 14.10.2014 Ministerialbok for Askøy prestegjeld 1801-1818 (1247Q) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 60. 14.10.2014 Ministerialbok for Fosnes prestegjeld, Otterøy (Vik) sokn 1904-1926 (Døpte)  DP Jostein Mediaa
 61. 14.10.2014 Ministerialbok for Namsos prestegjeld, Namsos sokn 1887-1927 (Døpte)  DP Jostein Mediaa
 62. 08.10.2014 Ministerialbok for Våle prestegjeld, Undrumsdal sokn 1774-1814 (0716P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 63. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1774-1792 (0423P) (Viede)  DP Solør Slektshistorielag
 64. 08.10.2014 Ministerialbok for Våle prestegjeld 1814-1824 (0716P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 65. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1792-1805 (0423P) (Viede)  DP Solør Slektshistorielag
 66. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1774-1792 (0423P) (Begravde)  DP Solør Slektshistorielag
 67. 08.10.2014 Ministerialbok for Skedsmo prestegjeld 1767-1807 (0231P) (Viede)  DP Kjell Halvorsen
 68. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1792-1805 (0423P) (Begravde)  DP Solør Slektshistorielag
 69. 08.10.2014 Ministerialbok for Lesja prestegjeld 1777-1819 (0512P) (Viede)  DP Arnfinn Kjelland
 70. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1792-1805 (0423P) (Konfirmerte)  DP Solør Slektshistorielag
 71. 08.10.2014 Ministerialbok for Skedsmo prestegjeld 1808-1814 (0231P) (Viede)  DP Kjell Halvorsen
 72. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1805-1814 (0423P) (Konfirmerte)  DP Solør Slektshistorielag
 73. 08.10.2014 Ministerialbok for Sørum prestegjeld 1814-1829 (0226P) (Viede)  DP Jan Horgen
 74. 08.10.2014 Ministerialbok for Hof prestegjeld 1790-1815 (0424P) (Konfirmerte)  DP Solør Slektshistorielag
 75. 08.10.2014 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1754-1802 (1655P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 76. 08.10.2014 Ministerialbok for Støren prestegjeld, Støren sokn 1788-1815 (1648P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 77. 08.10.2014 Ministerialbok for Sem prestegjeld 1814-1825 (0721P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 78. 08.10.2014 Ministerialbok for Orkdal prestegjeld, Skaun sokn 1791-1816 (1638P) (Viede)  DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 79. 08.10.2014 Ministerialbok for Norderhov prestegjeld 1814-1833 (0613Q) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 80. 08.10.2014 Ministerialbok for Drangedal prestegjeld, Tørdal sokn 1814-1831 (0817P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 81. 08.10.2014 Ministerialbok for Dypvåg prestegjeld, Flosta sokn 1813-1824 (0915P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 82. 08.10.2014 Ministerialbok for Sørum prestegjeld 1759-1814 (0226P) (Viede)  DP Jan Horgen
 83. 08.10.2014 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1803-1816 (1655P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 84. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1792-1805 (0423P) (Døpte)  DP Solør Slektshistorielag
 85. 08.10.2014 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1803-1816 (1655P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 86. 08.10.2014 Ministerialbok for Åmot prestegjeld 1815-1841 (0429P) (Døpte)  DP Stor-Elvdal Historielag
 87. 08.10.2014 Ministerialbok for Sørum prestegjeld 1814-1829 (0226P) (Begravde)  DP Jan Horgen
 88. 08.10.2014 Ministerialbok for Åmot prestegjeld 1811-1814 (0429P) (Døpte)  DP Stor-Elvdal Historielag
 89. 08.10.2014 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1754-1802 (1655P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 90. 08.10.2014 Ministerialbok for Hof prestegjeld 1790-1815 (0424P) (Døpte)  DP Solør Slektshistorielag
 91. 08.10.2014 Ministerialbok for Orkdal prestegjeld, Skaun sokn 1791-1816 (1638P) (Begravde)  DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 92. 08.10.2014 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1754-1802 (1655P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 93. 08.10.2014 Ministerialbok for Ullensvang prestegjeld, Ullensvang sokn 1788-1804 (1230Q) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 94. 08.10.2014 Ministerialbok for Lesja prestegjeld 1777-1819 (0512P) (Døpte)  DP Arnfinn Kjelland
 95. 08.10.2014 Ministerialbok for Våle prestegjeld 1814-1824 (0716P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 96. 08.10.2014 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1803-1816 (1655P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 97. 08.10.2014 Ministerialbok for Haltdalen prestegjeld 1745-1804 (1645P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 98. 08.10.2014 Ministerialbok for Melhus prestegjeld, Flå sokn 1768-1815 (1653P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 99. 08.10.2014 Ministerialbok for Melhus prestegjeld, Leinstrand sokn 1768-1815 (1653P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 100. 08.10.2014 Ministerialbok for Sem prestegjeld 1814-1825 (0721P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen