1. 18.03.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Todalen sokn 1912-1928 (Begravde)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 2. 18.03.2015 Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1889-1907 (1837Q) (Dødfødte)  DP Knut-Ole Einvik
 3. 18.03.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Todalen sokn 1912-1928 (Konfirmerte)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 4. 18.03.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Todalen sokn 1912-1928 (Viede)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 5. 18.03.2015 Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Meløy sokn 1878-1907 (1836P) (Døpte)  DP Knut-Ole Einvik
 6. 13.03.2015 Ministerialbok for Aure prestegjeld, Aure sokn 1887-1904 (1569P) (Innflyttede)  DP DIS-Møre og Romsdal og DIS-Molde
 7. 13.03.2015 Ministerialbok for Ørskog prestegjeld 1843-1851 (1527P) (Innflyttede)  DP Ørskog historielag
 8. 13.03.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1831-1849 (1564P) (Innflyttede)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 9. 13.03.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1849-1867 (1564P) (Innflyttede)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 10. 13.03.2015 Ministerialbok for Moss prestegjeld 1852-1869 (0104Q) (Utflyttede)  DP Moss historielag
 11. 13.03.2015 Ministerialbok for Moss prestegjeld 1861-1869 (0104Q) (Utflyttede)  DP Moss historielag
 12. 13.03.2015 Ministerialbok for Moss prestegjeld, Bysoknet sokn 1894-1901 (0104Q) (Utflyttede)  DP Moss historielag
 13. 13.03.2015 Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1878-1908 (1837Q) (Utflyttede)  DP Knut-Ole Einvik
 14. 13.03.2015 Ministerialbok for Aure prestegjeld, Aure sokn 1887-1904 (1569P) (Utflyttede)  DP DIS-Møre og Romsdal og DIS-Molde
 15. 13.03.2015 Ministerialbok for Aure prestegjeld, Aure sokn 1878-1886 (1569P) (Utflyttede)  DP DIS-Møre og Romsdal og DIS-Molde
 16. 13.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Utflyttede)  DA DIS-Vestfold
 17. 13.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Innflyttede)  DA DIS-Vestfold
 18. 13.03.2015 Ministerialbok for Ørskog prestegjeld 1843-1851 (1527P) (Utflyttede)  DP Ørskog historielag
 19. 13.03.2015 Ministerialbok for Moss prestegjeld 1829-1844 (0104Q) (Innflyttede)  DP Moss historielag
 20. 13.03.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1831-1849 (1564P) (Utflyttede)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 21. 13.03.2015 Ministerialbok for Moss prestegjeld 1852-1869 (0104Q) (Innflyttede)  DP Moss historielag
 22. 13.03.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1849-1867 (1564P) (Utflyttede)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 23. 13.03.2015 Ministerialbok for Moss prestegjeld 1861-1869 (0104Q) (Innflyttede)  DP Moss historielag
 24. 13.03.2015 Ministerialbok for Moss prestegjeld, Bysoknet sokn 1894-1901 (0104Q) (Innflyttede)  DP Moss historielag
 25. 13.03.2015 Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1878-1908 (1837Q) (Innflyttede)  DP Knut-Ole Einvik
 26. 13.03.2015 Ministerialbok for Ørskog prestegjeld 1843-1851 (1527P) (Dødfødte)  DP Ørskog historielag
 27. 13.03.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1831-1849 (1564P) (Dødfødte)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 28. 13.03.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1849-1867 (1564P) (Dødfødte)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 29. 13.03.2015 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1833-1853 (1837Q) (Dødfødte)  DP Knut-Ole Einvik
 30. 13.03.2015 Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Meløy sokn 1878-1907 (1836P) (Dødfødte)  DP Knut-Ole Einvik
 31. 13.03.2015 Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q) (Dødfødte)  DP Knut-Ole Einvik
 32. 13.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Dødfødte)  DA DIS-Vestfold
 33. 13.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld, Norddal sokn 1736-1760 (1524P) (Dødfødte)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 34. 13.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld, Sunnylven sokn 1736-1760 (1524P) (Dødfødte)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 35. 13.03.2015 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1833-1853 (1837Q) (Introduserte kvinner)  DP Knut-Ole Einvik
 36. 13.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1760-1770 (1524P) (Introduserte kvinner)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 37. 13.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1769-1773 (1524P) (Introduserte kvinner)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 38. 13.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld, Norddal sokn 1736-1760 (1524P) (Introduserte kvinner)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 39. 13.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld, Sunnylven sokn 1736-1760 (1524P) (Introduserte kvinner)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 40. 13.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1760-1770 (1524P) (Offentlige skriftemål)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 41. 13.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1769-1773 (1524P) (Offentlige skriftemål)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 42. 13.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld, Norddal sokn 1736-1760 (1524P) (Offentlige skriftemål)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 43. 13.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld, Sunnylven sokn 1736-1760 (1524P) (Offentlige skriftemål)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 44. 13.03.2015 Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1878-1908 (1837Q) (Innmeldte)  DP Knut-Ole Einvik
 45. 13.03.2015 Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q) (Innmeldte)  DP Knut-Ole Einvik
 46. 13.03.2015 Ministerialbok for Aure prestegjeld, Aure sokn 1887-1904 (1569P) (Innmeldte)  DP DIS-Møre og Romsdal og DIS-Molde
 47. 13.03.2015 Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1878-1908 (1837Q) (Utmeldte)  DP Knut-Ole Einvik
 48. 13.03.2015 Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q) (Utmeldte)  DP Knut-Ole Einvik
 49. 13.03.2015 Ministerialbok for Aure prestegjeld, Aure sokn 1887-1904 (1569P) (Utmeldte)  DP DIS-Møre og Romsdal og DIS-Molde
 50. 13.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Vaksinerte)  DA DIS-Vestfold
 51. 13.03.2015 Ministerialbok for Gulen prestegjeld 1806-1821 (1411Q) (Vaksinerte)  DP Terje Sande
 52. 13.03.2015 Ministerialbok for Ørskog prestegjeld 1843-1851 (1527P) Vaksinerte)  DP Ørskog historielag
 53. 12.03.2015 Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q) (Viede)  DP Knut-Ole Einvik
 54. 12.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Viede)  DA DIS-Vestfold
 55. 12.03.2015 Ministerialbok for Gulen prestegjeld 1816-1825 (1411Q) (Viede)  DP Terje Sande
 56. 12.03.2015 Ministerialbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1902-1922 (0707P) (Viede)  DA DIS-Vestfold
 57. 12.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1760-1770 (1524P) (Viede)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 58. 12.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1769-1773 (1524P) (Viede)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 59. 12.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld, Norddal sokn 1736-1760 (1524P) (Viede)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 60. 12.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld, Sunnylven sokn 1736-1760 (1524P) (Viede)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 61. 12.03.2015 Ministerialbok for Ørskog prestegjeld 1843-1851 (1527P) (Viede)  DP Ørskog historielag
 62. 12.03.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1831-1849 (1564P) (Viede)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 63. 12.03.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1849-1867 (1564P) (Viede)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 64. 12.03.2015 Ministerialbok for Aukra prestegjeld, Aukra sokn 1845-1872 (1545P) (Viede)  DP DIS-Møre og Romsdal
 65. 12.03.2015 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1833-1853 (1837Q) (Viede)  DP Knut-Ole Einvik
 66. 12.03.2015 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1888-1907 (1837Q) (Viede)  DP Knut-Ole Einvik
 67. 12.03.2015 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q) (Viede)  DP Knut-Ole Einvik
 68. 12.03.2015 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1925-1941 (1837Q) (Viede)  DP Knut-Ole Einvik
 69. 12.03.2015 Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1878-1908 (1837Q) (Viede)  DP Knut-Ole Einvik
 70. 12.03.2015 Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1878-1908 (1837Q) (Begravde)  DP Knut-Ole Einvik
 71. 12.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1769-1773 (1524P) (Begravde)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 72. 12.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1760-1770 (1524P) (Begravde)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 73. 12.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld, Sunnylven sokn 1736-1760 (1524P) (Begravde)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 74. 12.03.2015 Ministerialbok for Gulen prestegjeld 1776-1787 (1411Q) (Begravde)  DP Terje Sande
 75. 12.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld, Norddal sokn 1736-1760 (1524P) (Begravde)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 76. 12.03.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1878-1897 (1655P) (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 77. 12.03.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1831-1849 (1564P) (Begravde)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 78. 12.03.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1898-1907 (1655P) (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 79. 12.03.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1849-1867 (1564P) (Begravde)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 80. 12.03.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1907-1923 (1655P) (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 81. 12.03.2015 Ministerialbok for Strøm (Odalen) prestegjeld 1741-1803 (0418Q) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 82. 12.03.2015 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q) (Begravde)  DP Knut-Ole Einvik
 83. 12.03.2015 Ministerialbok for Ørskog prestegjeld 1843-1851 (1527P) (Begravde)  DP Ørskog historielag
 84. 12.03.2015 Ministerialbok for Gulen prestegjeld 1776-1787 (1411Q) (Døpte)  DP Terje Sande
 85. 12.03.2015 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1888-1907 (1837Q) (Begravde)  DP Knut-Ole Einvik
 86. 12.03.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1846-1859 (1655P) (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 87. 12.03.2015 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1833-1853 (1837Q) (Begravde)  DP Knut-Ole Einvik
 88. 12.03.2015 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1925-1941 (1837Q) (Begravde)  DP Knut-Ole Einvik
 89. 12.03.2015 Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q) (Begravde)  DP Knut-Ole Einvik
 90. 12.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Begravde)  DA DIS-Vestfold
 91. 11.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld, Norddal sokn 1736-1760 (1524P) (Døpte)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 92. 11.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld, Sunnylven sokn 1736-1760 (1524P) (Døpte)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 93. 11.03.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1831-1849 (1564P) (Døpte)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 94. 11.03.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1849-1867 (1564P) (Døpte)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 95. 11.03.2015 Ministerialbok for Strømm prestegjeld, Svelvik sokn 1878-1899 (0711Q) (Døpte)  DA DIS-Sande
 96. 11.03.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1846-1859 (1655P) (Døpte)  DP Jostein Mediaa
 97. 11.03.2015 Klokkerbok for Orkdal prestegjeld 1912-1936 (1638P) (Døpte)  DP Orkdal historielag
 98. 11.03.2015 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld, Ås sokn 1907-1920 (0529P) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 99. 11.03.2015 Klokkerbok for Østre Toten prestegjeld, Hoff sokn 1912-1933 (0528P) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 100. 11.03.2015 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1833-1853 (1837Q) (Døpte)  DP Knut-Ole Einvik
 101. 11.03.2015 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1884-1909 (1837Q) (Døpte)  DP Knut-Ole Einvik
 102. 11.03.2015 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q) (Døpte)  DP Knut-Ole Einvik
 103. 11.03.2015 Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1889-1907 (1837Q) (Døpte)  DP Knut-Ole Einvik
 104. 11.03.2015 Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q) (Døpte)  DP Knut-Ole Einvik
 105. 11.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Døpte)  DA DIS-Vestfold
 106. 11.03.2015 Ministerialbok for Larvik prestegjeld 1884-1904 (0707P) (Døpte)  DA DIS-Vestfold
 107. 11.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1760-1770 (1524P) (Døpte)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 108. 11.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1769-1773 (1524P) (Døpte)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 109. 11.03.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1803-1816 (1655P) (Konfirmerte)  DP Jostein Mediaa
 110. 11.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld, Sunnylven sokn 1736-1760 (1524P) (Konfirmerte)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 111. 11.03.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1898-1907 (1655P) (Konfirmerte)  DP Jostein Mediaa
 112. 11.03.2015 Ministerialbok for Ørskog prestegjeld 1843-1851 (1527P) (Konfirmerte)  DP Ørskog historielag
 113. 11.03.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1907-1923 (1655P) (Konfirmerte)  DP Jostein Mediaa
 114. 11.03.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1831-1849 (1564P) (Konfirmerte)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 115. 11.03.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1846-1859 (1655P) (Konfirmerte)  DP Jostein Mediaa
 116. 11.03.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1849-1867 (1564P) (Konfirmerte)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 117. 11.03.2015 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1833-1853 (1837Q) (Konfirmerte)  DP Knut-Ole Einvik
 118. 11.03.2015 Ministerialbok for Tysvær prestegjeld, Tysvær sokn 1878-1896 (1146P) (Konfirmerte)  DIS-Haugaland
 119. 11.03.2015 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1884-1908 (1837Q) (Konfirmerte)  DP Knut-Ole Einvik
 120. 11.03.2015 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q) (Konfirmerte)  DP Knut-Ole Einvik
 121. 11.03.2015 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1925-1941 (1837Q) (Konfirmerte)  DP Knut-Ole Einvik
 122. 11.03.2015 Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Meløy sokn 1878-1907 (1836P) (Konfirmerte)  DP Knut-Ole Einvik
 123. 11.03.2015 Ministerialbok for Ålesund prestegjeld 1914-1917 (1501P) (Konfirmerte)  DP DIS-Møre og Romsdal og DIS-Molde
 124. 11.03.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1754-1802 (1655P) (Konfirmerte)  DP Jostein Mediaa
 125. 11.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld, Bastøy skolehjem 1922-1964 (0717E1) (Konfirmerte)  DA DIS-Vestfold
 126. 11.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Konfirmerte)  DA DIS-Vestfold
 127. 11.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1760-1770 (1524P) (Konfirmerte)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 128. 11.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1769-1773 (1524P) (Konfirmerte)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 129. 11.03.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld, Norddal sokn 1736-1760 (1524P) (Konfirmerte)  DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning