1. 23.04.2015 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Vardal sokn 1907-1921 (0527Q) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 2. 23.04.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld, Vang sokn 1809-1827 (0414Q) (Viede)  DP Hedmark slektshistorielag
 3. 23.04.2015 Klokkerbok for Ringsaker prestegjeld, Brøttum sokn 1891-1904 (0412P) (Begravde)  DP Hedmark slektshistorielag
 4. 23.04.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld, Vang sokn 1813-1826 (0414Q) (Døpte)  DP Hedmark slektshistorielag
 5. 23.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1814-1826 (0412P) (Begravde)  DP Hedmark slektshistorielag
 6. 23.04.2015 Ministerialbok for Aremark prestegjeld 1814-1834 (0118P) (Begravde)  DP Tor Magne Midtbø
 7. 23.04.2015 Ministerialbok for Aremark prestegjeld 1814-1834 (0118P) (Døpte)  DP Tor Magne Midtbø
 8. 22.04.2015 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld 1825-1837 (0529P) (Konfirmerte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 9. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1837-1850 (0412P) (Døpte)  DP Hedmark slektshistorielag
 10. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1870-1878 (0412P) (Begravde)  DP Hedmark slektshistorielag
 11. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1861-1869 (0412P) (Døpte)  DP Hedmark slektshistorielag
 12. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1861-1869 (0412P) (Begravde)  DP Hedmark slektshistorielag
 13. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld, Brøttum sokn 1879-1890 (0412P) (Døpte)  DP Hedmark slektshistorielag
 14. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld, Ringsaker sokn 1879-1890 (0412P) (Døpte)  DP Hedmark slektshistorielag
 15. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld, Veldre sokn 1879-1890 (0412P) (Konfirmerte)  DP Hedmark slektshistorielag
 16. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld, Brøttum sokn 1879-1890 (0412P) (Viede)  DP Hedmark slektshistorielag
 17. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld, Ringsaker sokn 1879-1890 (0412P) (Viede)  DP Hedmark slektshistorielag
 18. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld, Ringsaker sokn 1891-1902 (0412P) (Viede)  DP Hedmark slektshistorielag
 19. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld, Veldre sokn 1879-1890 (0412P) (Viede)  DP Hedmark slektshistorielag
 20. 22.04.2015 Klokkerbok for Ringsaker prestegjeld, Ringsaker sokn 1903-1912 (0412P) (Døpte)  DP Hedmark slektshistorielag
 21. 22.04.2015 Klokkerbok for Ringsaker prestegjeld, Ringsaker sokn 1913-1922 (0412P) (Døpte)  DP Hedmark slektshistorielag
 22. 22.04.2015 Klokkerbok for Ringsaker prestegjeld, Ringsaker sokn 1903-1912 (0412P) (Begravde)  DP Hedmark slektshistorielag
 23. 22.04.2015 Klokkerbok for Ringsaker prestegjeld, Ringsaker sokn 1913-1922 (0412P) (Døpte)  DP Hedmark slektshistorielag
 24. 22.04.2015 Klokkerbok for Ringsaker prestegjeld, Ringsaker sokn 1923-1933 (0412P) (Begravde)  DP Hedmark slektshistorielag
 25. 22.04.2015 Klokkerbok for Ringsaker prestegjeld, Brøttum sokn 1891-1904 (0412P) (Viede)  DP Hedmark slektshistorielag
 26. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1814-1826 (0412P) (Viede)  DP Hedmark slektshistorielag
 27. 22.04.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld, Vang sokn 1813-1826 (0414Q) (Viede)  DP Hedmark slektshistorielag
 28. 22.04.2015 Klokkerbok for Ringsaker prestegjeld, Brøttum sokn 1891-1904 (0412P) (Konfirmerte)  DP Hedmark slektshistorielag
 29. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld, Ringsaker sokn 1891-1902 (0412P) (Døpte)  DP Hedmark slektshistorielag
 30. 22.04.2015 Ministerialbok for Kristiania tukthus prestegjeld 1758-1828 (0301E4) (Døpte)  DP Tor Magne Midtbø
 31. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld, Veldre sokn 1879-1890 (0412P) (Døpte)  DP Hedmark slektshistorielag
 32. 22.04.2015 Klokkerbok for Ringsaker prestegjeld, Ringsaker sokn 1903-1912 (0412P) (Konfirmerte)  DP Hedmark slektshistorielag
 33. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld, Brøttum sokn 1879-1890 (0412P) (Begravde)  DP Hedmark slektshistorielag
 34. 22.04.2015 Klokkerbok for Ringsaker prestegjeld, Ringsaker sokn 1913-1922 (0412P) (Konfirmerte)  DP Hedmark slektshistorielag
 35. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld, Ringsaker sokn 1879-1890 (0412P) (Begravde)  DP Hedmark slektshistorielag
 36. 22.04.2015 Klokkerbok for Ringsaker prestegjeld, Ringsaker sokn 1923-1933 (0412P) (Konfirmerte)  DP Hedmark slektshistorielag
 37. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld, Ringsaker sokn 1891-1902 (0412P) (Begravde)  DP Hedmark slektshistorielag
 38. 22.04.2015 Ministerialbok for Kristiania tukthus prestegjeld 1758-1828 (0301E4) (Begravde)  DP Tor Magne Midtbø
 39. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld, Veldre sokn 1879-1890 (0412P) (Begravde)  DP Hedmark slektshistorielag
 40. 22.04.2015 Klokkerbok for Ringsaker prestegjeld, Ringsaker sokn 1903-1912 (0412P) (Viede)  DP Hedmark slektshistorielag
 41. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld, Brøttum sokn 1879-1890 (0412P) (Konfirmerte)  DP Hedmark slektshistorielag
 42. 22.04.2015 Klokkerbok for Ringsaker prestegjeld, Ringsaker sokn 1913-1922 (0412P) (Viede)  DP Hedmark slektshistorielag
 43. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld, Ringsaker sokn 1879-1890 (0412P) (Konfirmerte)  DP Hedmark slektshistorielag
 44. 22.04.2015 Klokkerbok for Ringsaker prestegjeld, Ringsaker sokn 1923-1933 (0412P) (Viede)  DP Hedmark slektshistorielag
 45. 22.04.2015 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld 1825-1826 (0529P) (Konfirmerte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 46. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld, Ringsaker sokn 1891-1902 (0412P) (Konfirmerte)  DP Hedmark slektshistorielag
 47. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1826-1837 (0412P) (Konfirmerte)  DP Hedmark slektshistorielag
 48. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1826-1837 (0412P) (Konfirmerte)  DP Hedmark slektshistorielag
 49. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1861-1869 (0412P) (Viede)  DP Hedmark slektshistorielag
 50. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1870-1878 (0412P) (Viede)  DP Hedmark slektshistorielag
 51. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1861-1869 (0412P) (Konfirmerte)  DP Hedmark slektshistorielag
 52. 22.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1870-1878 (0412P) (Konfirmerte)  DP Hedmark slektshistorielag
 53. 22.04.2015 Ministerialbok for Ullensaker prestegjeld 1786-1815 (0235P) (Døpte)  DP Hans Haug Ruud
 54. 20.04.2015 Ministerialbok for Modum prestegjeld 1783-1819 (0623P) (Døpte)  DP Buskerud slektshistorielag
 55. 20.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1870-1878 (0412P) (Døpte)  DP Hedmark slektshistorielag
 56. 20.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1821-1826 (0412P) (Døpte)  DP Hedmark slektshistorielag
 57. 20.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1826-1837 (0412P) (Døpte)  DP Hedmark slektshistorielag
 58. 20.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1850-1860 (0412P) (Døpte)  DP Hedmark slektshistorielag
 59. 20.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1826-1837 (0412P) (Begravde)  DP Hedmark slektshistorielag
 60. 20.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1837-1850 (0412P) (Begravde)  DP Hedmark slektshistorielag
 61. 20.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1850-1860 (0412P) (Begravde)  DP Hedmark slektshistorielag
 62. 20.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1826-1837 (0412P) (Viede)  DP Hedmark slektshistorielag
 63. 20.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1837-1850 (0412P) (Viede)  DP Hedmark slektshistorielag
 64. 20.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1850-1860 (0412P) (Viede)  DP Hedmark slektshistorielag
 65. 20.04.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1850-1860 (0412P) (Konfirmerte)  DP Hedmark slektshistorielag
 66. 20.04.2015 Ministerialbok for Brunlanes prestegjeld 1766-1801 (0726P) (Døpte)  DP Sidsel Pihl Haugen
 67. 20.04.2015 Ministerialbok for Brunlanes prestegjeld 1766-1801 (0726P) (Begravde)  DP Sidsel Pihl Haugen
 68. 20.04.2015 Ministerialbok for Sem prestegjeld, Sem sokn 1799-1814 (0721P) (Døpte)  DP Tor Magne Midtbø
 69. 20.04.2015 Ministerialbok for Modum prestegjeld 1783-1819 (0623P) (Begravde)  DP Lier Historielag
 70. 17.04.2015 Ekstraskatten 1762 - Motstand i Bergen stift og Ryfylke  DA Statsarkivet i Bergen
 71. 16.04.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld 1734-1809 (0414Q) (Døpte)  DP Hedmark slektshistorielag
 72. 16.04.2015 Ministerialbok for Strømsø prestegjeld, Tangen sokn 1739-1814 (0602bP) (Døpte)  DP Tore Stustad
 73. 16.04.2015 Ministerialbok for Skogn prestegjeld, Alstadhaug sokn 1810-1815 (1719P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 74. 15.04.2015 Ministerialbok for Hjartdal prestegjeld 1801-1814 (0827P) (Døpte)  DP Olav A. Haugen
 75. 15.04.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1901-1925 (Begravde)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 76. 15.04.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1865-1878 (1564P) (Innflyttede)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 77. 15.04.2015 Ministerialbok for Strand prestegjeld 1769-1816 (1130P) (Viede)  DP DIS-Rogaland
 78. 15.04.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1879-1902 (Døpte)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 79. 15.04.2015 Ministerialbok for Strand prestegjeld 1769-1816 (1130P) (Døpte)  DP DIS-Rogaland
 80. 15.04.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld 1784-1809 (0414Q) (Døpte)  DP Hedmark slektshistorielag
 81. 15.04.2015 Ministerialbok for Strand prestegjeld 1769-1816 (1130P) (Begravde)  DP DIS-Rogaland
 82. 15.04.2015 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1854-1866 (0527Q) (Konfirmerte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 83. 15.04.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1865-1878 (1564P) (Konfirmerte)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 84. 15.04.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1879-1902 (Konfirmerte)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 85. 15.04.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1901-1925 (Konfirmerte)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 86. 15.04.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1865-1878 (1564P) (Utflyttede)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 87. 15.04.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1879-1902 (Dødfødte)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 88. 15.04.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1901-1925 (Dødfødte)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 89. 15.04.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1865-1878 (1564P) (Døpte)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 90. 15.04.2015 Ministerialbok for Stangvik prestegjeld, Stangvik sokn 1879-1902 (Begravde)  DP Slektsforum for Indre Nordmøre
 91. 15.04.2015 Ministerialbok for Haltdalen prestegjeld 1745-1804 (1645P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 92. 15.04.2015 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld, Kolbu sokn 1895-1911 (0529P) (Begravde)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 93. 15.04.2015 Ministerialbok for Etne prestegjeld 1808-1817 (1211P) (Døpte)  DP Tor Magne Midtbø
 94. 15.04.2015 Ministerialbok for Haltdalen prestegjeld 1805-1816 (1645P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 95. 14.04.2015 Ministerialbok for Etne prestegjeld 1808-1817 (1211P) (Begravde)  DP Tor Magne Midtbø
 96. 14.04.2015 Ministerialbok for Hjartdal prestegjeld 1801-1814 (0827P) (Begravde)  DP Olav A. Haugen
 97. 14.04.2015 Ministerialbok for Rødenes prestegjeld 1814-1838 (0120P) (Begravde)  DP Tor Magne Midtbø
 98. 14.04.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld 1734-1809 (0414Q) (Begravde)  DP Hedmark slektshistorielag
 99. 14.04.2015 Ministerialbok for Rødenes prestegjeld 1777-1814 (0120P) (Begravde)  DP Tor Magne Midtbø
 100. 14.04.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld 1734-1809 (0414Q) (Viede)  DP Hedmark slektshistorielag