I Digitalarkivet finn du mykje kjelder. Nokre av dei er meir etterspurde enn andre og nokre av kjeldene krev meir forkunnskap enn andre. Her vil me gje deg noko av den informasjonen som kan vera nyttig å kjenna til før du går laus på kjeldene.

Nokre av informasjonssidene vil ha med lenker til dei digitaliserte kjeldene. Etterkvart vil alt av digitale og digitaliserte kjelder frå Arkivverket vera samla under eit framfinningsverkty: Finn kjelde.