Forskjellige samlinger, Historisk-kronologisk samling (RA/EA-4029)

Historisk-kronologisk samling er en rest av en saklig ordnet bestanddel. Den kronologiske ordning som forutsettes, kan etter omplasseringer bare sees innenfor hver enkelt pakke. Samlingen omfatter et meget forskjelligartet materiale både emnemessig og proveniensmessig sett. Her foreligger militære saker, utenrikssaker, samt diverse dokumentasjon om politikk og kulturliv preget av slekten fra 1814. Betraktet som helhet faller samlingen i mindre deler av offentlige og private arkiver.

G: Historisk-kronologisk samling II

National Archives (England), Foreign Office (FO)

38: Political and Other Departments: General Correspondence before 1906, British Secret Service in Europe

Den britiske spionen Charles Gordon sendte rapporter om situasjonen i Norge og Sverige i 1814. Rapportene inneholder både sanne og falske rykter, vurderinger av kommunikasjons- og forsyningslinjer, samt generelle stemningsrapporter. Dokumentene finnes i det britiske nasjonalarkivet og er digitalisert der.