Adressebøkene for Kristiania/Oslo og Aker er flittig i bruk av gjester hos både Oslo byarkiv, Statsarkivet i Oslo, Riksarkivet og Deichmanske bibliotek. Adressebøkene utsettes for stor slitasje gjennom bruk. På initiativ fra Oslo byarkiv har derfor de nevnte institusjonene gått sammen om å få adressebøkene skanna og lagt ut i Digitalarkivet.

Så langt har et utvalg av årgangene blitt skanna og indeksert. Skanning av adressebøkene har relativt lav prioritet, og det er heller ikke alltid lett å finne eksemplarer som egner seg for effektiv skanning. Utvalget gir imidlertid brukbar dekning for det meste av 1900-tallet.

Oslo byarkiv får en del henvendelser om oppslag i de kommunale folketellingene. De presiserer at adressebøkene er basert på opplysningene fra de kommunale folketellingene foregående år. Personer funnet på en gitt adresse i for eksempel 1933, bør man derfor søke flere opplysninger om i den kommunale folketellinga for 1932.

Oppdatert 17. september 2015.