Oppdatert 25. juni 2014

Det Norske Studentersamfund (RA/PA-1322)

Det Norske Studentersamfund er et privatarkiv på 73 hyllemeter i Riksarkivet. Studentersamfundet har gjennom årene gitt mange trykksaker.

Riksarkivet har skanna det håndskrevne Samfundsbladet. Denne serien strekker seg fra 1818 til 1939, men med tyngdepunkt på 1800-tallet. I forbindelse med saksbehandling har Riksarkivet også skanna to forhandlingsprotokoller for Den juridiske forening.