Den såkalte ekstraskatten 1762 ble innført 23. september 1762. Den skulle betales av alle personer over 12 år. Med sine manntall og lister over til- og avgang, er ekstraskatten 1762 ei nyttig kilde for blant andre slektsforskere. Fordi manntallene er noe ulikt ført fra fogderi til fogderi, eller fra by til by, kan utbyttet likevel variere. I noen tilfeller er også manntallene gått tapt.

I Riksarkivets nettutstilling om ekstraskatten 1762 er det mer informasjon om selve ekstraskatten.

I forbindelse med 250-årsjubileet for ekstraskatten 1762 har Riksarkivet skanna de viktigste arkivstykkene. Manntallene fra 1762 er prioritert. Materialet er spredd i forskjellige arkivserier. Mesteparten finnes i fogderegnskapene (RA/EA-4092) og i byregnskapene (RA/EA-4066). I tillegg finnes det materiale i bergverksregnskapene (RA/EA-3222), i Realistisk ordnet avdeling (RA/EA-4070), og i hovedkasseregnskapene (RA/EA-4065).